BOI DUONG HS GIOI VAN

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:23

Văn học là nghệ thuật của ngôn từ, là lời hay, ý đẹp, là thế giới hình tượng, đa dạng và phong phú mà các nhà văn, nhà thơ gửi gắm vào các tác phẩm của mình. Học sinh có năng khiếu văn, có thể giỏi văn, có thể trở thành nhà văn, nhà thơ nếu biết trau dồi năng khiếu và được bồi dưỡng kịp thời, có năng khiếu mà không được bồi dưỡng, trau dồi thì dần dần sẽ bị thui chột đi, tài năng không được phát huy, thậm chí mất hẳn.Để vươn tới các đích là học sinh giỏi văn không phải là việc dễ. Đó là cả một quá trình rèn luyện về mọi mặt kết hợp với năng khiếu văn chương vốn có. rèn luyện kỹ làm văn cho đối tợng học sinh có khiếu I: Đặc điểm tình hình Văn học nghệ thuật ngôn từ, lời hay, ý đẹp, giới hình tợng, đa dạng phong phú mà nhà văn, nhà thơ gửi gắm vào tác phẩm Học sinh có khiếu văn, giỏi văn, trở thành nhà văn, nhà thơ biết trau dồi khiếu đợc bồi dỡng kịp thời, có khiếu mà không đợc bồi dỡng, trau dồi bị thui chột đi, tài không đợc phát huy, chí hẳn Để vơn tới đích học sinh giỏi văn việc dễ Đó trình rèn luyện mặt kết hợp với khiếu văn chơng vốn có 1) Thuận lợi: Bản thân ngời yêu nghề, yêu trẻ, muốn mang tất đợc học, tícch luỹ đợc ®Ĩ trun ®¹t l¹i cho häc sinh víi mong mn giúp em có khiếu trở thành học sinh giỏi văn Tôi tự trau dồi kiến thức kinh nghiệm cho tìm tòi nghiên cứu tài liệu, học hỏi bạn bè, động nghiệp ngời trớc Đợc động viên bạn bè đồng nghiệp, ngời có kinh nghiệm từ phía học sinh, điều thúc làm mà mơ ớc Về phía học sinh: Tuy học sinh trờng chất lợng cao nhng thân em có chút khiếu văn chơng, kết hợp với cần cù, chăm chỉ, chịu học hỏi Gia đình học sinh tạo cho em mặt đặc biệt mặt thời gian để em có điều kiện học thêm khoá 2) Khó khăn: Bản thân giáo viên trờng nên thiếu nhiều kinh nghiệm giảng dạy việc bồi dỡng học sinh giỏi Về phÝa häc sinh: C¸c em nhiỊu cha thùc sù cố gắng, kiến thức hẹp, khả diễn đạt hạn chế Về phía nhà trờng: Hầu nh tài liệu cho việc bồi dỡng học sinh giỏi văn II: Nội dung Một học sinh giỏi văn phải có kiến thức văn chơng sâu rộng, có đầu óc quan sát tinh tế, tởng tợng dồi đặc biệt phải biết dùng kiến thức để viết đợc văn hay Vậy nh văn hay? - Viết viết cho đúng: Yêu cầu trớc tiên văn phải viết Có yêu cầu ngời viết phải đảm bảo không để sai hay thiếu Đúng đầu đề, thể loại, ngôn ngữ, kiến thức, phơng pháp, lập trờng - Viết phải viết cho sâu Viết hay đòi hỏi yêu cầu quan trọng phải viết cho sâu sắc Những nhận xét ý tứ nêu lên mà bình thờng đơn giản, nói cách chung chung chẳng có thú vị Những viết nh ngời ta gọi nông cạn hời hợt Mặc dù trình bầy quy cách, lời lẽ trơn tru, không sai ngữ pháp, có gọt dũa công phu vào nhng thực không bổ ích gì, muốn văn hấp dẫn phải có ý tứ sâu xa - Viết văn phải viết cho hay: Một yêu cầu cho văn viết văn phải viết cho hay Viết sâu chứng tỏ anh ng ời thấu đáo, có tài phát hiện, viết chứng tỏ học sinh ngời có kiến thức vững vàng Nhng viết văn phải mang đến cho ngời ®äc sù rung ®éng, sù say sa, viÕt cho có hình ảnh, có mầu sắc âm điệu, lột tả đợc hay, đẹp tác phẩm Với yêu cầu nh giáo viên phải bồi dỡng nh để em nắm vững kiến thức bản, hiểu đợc cảm nhận, hay, đẹp tác phẩm văn học cách xác, từ biết diễn đạt, trình bày suy nghĩ cảm nhận cách ngắn gọn, logic, mạch lạc Qua trình bầy giảng dạy bồi dỡng rút đợc số kinh nghiệm đáng kể, bên cạnh yêu cầu khác, văn học sinh giỏi phải viết cho hay Vì trình rèn luyện cho học sinh kỹ khác (Nh : xác định thể loại, viết phơng pháp biết phát ) đặc biệt trọng rèn luyện kỹ giúp em viết đợc văn hay Để giúp em có đợc văn hay, trọng bồi dỡng cho em kỹ sau: 1) Phải có đợc vốn từ ngữ phong phú: Bài văn có vốn từ dồi đợc sư dơng mét c¸ch chÝnh x¸c Cã vèn tõ vùng dồi em lựa chọn sử dụng từ ngữ cách xác để gây ấn t3 ợng cảm giác sâu sắc cho ngời đọc Chẳng hạn đoạn văn sau Nguyễn Tuân nhận xét truyện "Tắt đèn" (Ngô Tất Tố) "Tắt đèn không khác lòng chảo nguội đi, váng đọng lại thứ bùn lu niên, vằng lên số sinh vật Sinh vật Nghị Quế chồng, sinh vật Nghị Quế vợ mà lòng tham biến hết tính ngời Sinh vật lý trởng lũ sai nha đốc thuế toang hoang tâm ngời sa mạc nhân tâm đó, không tia nớc nguồn thơng " Những từ ngữ nh đọc ta phải giật Viết phải viết nh Để giúp cho em có vốn từ ngữ phong phú, giáo viên mở rộng, nâng cao vèn tõ vùng cđa ngêi häc sinh qua c¸c giê Tiếng việt, qua sách báo, tục ngữ, ca dao, qua từ điển tiếng việt, giao tiếp hàng ngày 2) Viết câu phải linh hoạt Một văn văn biết sử dụng loại câu cách linh hoạt Tức dùng câu ngắt, dùng câu dài, dùng câu nghi vấn để diễn đạt cách có hiệu suy nghĩ, cảm nhận tác phẩm văn chơng Để rèn luyện kỹ cho học sinh giáo viên phải bồi dỡng cho học sinh nắm đợc loại câu tác dụng thông qua tiếng việt, thông qua việc chấm, trả bài, đặc biệt thông qua cách giao tiếp, học sinh nói giáo viên nên rèn luyện cách dùng câu 3) Viết văn phải giàu hình ảnh: Bởi dùng hình ảnh dựng lên đợc tranh cụ thể, sinh động, giúp ngời đọc cảm nhận đợc sống, ngời, vật, việc tác phẩm Để làm văn có hình ảnh, giáo viên rèn luyện cho học sinh phép so sánh, liên hệ, đối chiếu, dựng cảnh muốn phân tích đợc tác dụng sâu xa hình ảnh nghệ thuật, ta phải tìm cách tởng tợng nhiều cảnh xa, cảnh gần để bắt ngời đọc phải sống lại với khứ 4) So sánh văn học: Trong làm văn ngời viết cần phải vận dụng so sánh văn học nh để làm bật vấn đề, làm cho văn phong phú, sinh động, giầu hình ảnh, hấp dẫn ngời đọc Vận dụng biện pháp so sánh văn học, mặt để làm sáng tỏ đợc vấn đề, mặt khác chøng tá ngêi viÕt cã kiÕn thøc phong phó, réng rãi (Ví dụ: phân tích hình ảnh Ngời phụ nữ " Bánh trôi nớc" Hồ Xuân Hơng Học sinh cần liên hệ, so sánh với hình ảnh ngời phụ nữ "Truyện Ngời gái Nam Xơng " cđa Ngun D÷, hay víi trun KiỊu cđa Ngun Du ) Nh có nghĩa học sinh phải có kiến thức văn học phong phú để rèn luyện khả giáo viên bồi dỡng cho học sinh nhiều tác phẩm khác chơng trình Điều có nghĩa đòi hỏi giáo viên phải có vốn kiến thức sâu rộng Qua học sinh giáo viên cho học sinh biết cần phải so sánh nh nào, so sánh với gì, ? Song so sánh văn hay hơn, phong phú không để phô trơng, trọng tâm 5) Nghệ thuật bắt chớc để giỏi văn Bắt chớc nghĩa đọc văn ngời khác ăn cắp lời, cắp ý làm thành văn mình, bắt chớc học hỏi, phải biết chọn lúc, thời cơ, phải nắm bắt đợc hay ngời khác, lấy hay đặt chỗ để làm cho văn hay Nh bắt chớc nh sáng tạo Rèn luyện kỹ giáo viên cho học sinh đọc nhiều văn hay, văn mẫu để em biết cách làm bài, biết xây dựng, tạo hình cho văn 6) Lập luận chặt chẽ, Logíc Một văn văn lập luận chặt chẽ, logíc kín kẽ Để làm tốt đợc điều giáo viên cần rèn cho học sinh cách lập luận với luận điểm, luận rõ ràng, rành mạch Học sinh phải biết lập luận nh đối thoại ngầm, lập lập lại vấn ®Ị BiÕt sư dơng dÉn chøng kÕt hỵp víi lý lẽ lập luận giáo viên tự rèn luyện cho học sinh cách lập luận chong làm văn cụ thể văn tập miệng 7) Giảng văn phải có sức biểu cảm Một văn nói chung, ngời viết thể thái độ tình cảm, t tởng trớc vấn đề quan tâm qua văn ngời đọc nhận đợc ngời viết tán thành hay phản đối, ca ngợi hay châm biếm, buồn hay vui Trong trình viết văn, giáo viên cần rõ cho học sinh phải thể tình cảm riêng trớc vấn đề, nhân vật, uốn nắn cho học sinh không nên dùng loại thao tác t cách để văn có giọng văn sinh động, phong phú III: Kết ý thức, tầm quan trọng việc rèn luyện cho học sinh làm đợc văn hay, thân học sinh cố gắng Qua trình bồi dỡng, rèn luyện số em học môn văn thấy viết em có nhiều tiến đáng kể đợt thi học sinh giỏi lớp năm học (2002 - 2003) học sinh bồi dỡng đạt giải ba (thi huyện) đạt giải khuyến khích (thi tỉnh) Kết cha đợc mĩ mãn song điều mà cần phát huy công tác giảng dạy IV: Kết luận Là ngời giáo viên giáo viên dạy văn phải ý thức đợc dạy văn dạy ngời Chính không yêu văn học dạy học sinh điều đợc không say mê văn học khó việc bồi dỡng học sinh giỏi văn Trên số kinh nghiệm nho nhỏ thân đợc rút trình giảng dạy Hy vọng giúp cho bạn đọc suy nghĩ đóng góp việc dạy học văn nói chung việc bồi dỡng học sinh giỏi văn nói riêng./ Nga Văn ngày 08 tháng năm 2003 Ngời thực Mai Thị Lý sở giáo dục đào tạo hoá Phòng giáo dục huyện nga sơn Trờng TH nga Văn  ngêi thùc hiƯn: Tỉ bé m«n: Đơn vị công tác: Mai Thị Lý xã hội Trờng THCS Nga Văn sáng kiến kinh nghiệm bồi dỡng học sinh giỏi văn "để viết đợc văn hay" Năm học 2002 - 2003 ****************
- Xem thêm -

Xem thêm: BOI DUONG HS GIOI VAN, BOI DUONG HS GIOI VAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay