đề kiểm tra 15 phút tin học 8

5 13 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:20

PHÒNG GD & ĐT TUY PHƯỚC TRƯỜNG THCS PHƯỚC LỘC BÀI KIỂM TRA VIẾT Năm học: 2018-2019 Môn : Tin học – Lớp -Đề A Thời gian làm : 15 phút (không kể phát đề) Họ tên:…………………………………… Lớp :…… SBD: …… Điểm Chữ kí giám thị: Mã phách: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời mà em cho Câu Trong tên sau đây, tên khơng hợp lệ ngơn ngữ lập trình Pascal? A S_Tamgiac B DIENTICH C DIEN TICH D Lop8A Câu Để chạy chương trình Turbo Pascal ta nhấn tổ hợp phím: A Alt + F9 B Alt +X C Ctrl+ F9 D Ctrl + X Câu Các lệnh Write Writeln, Read Readln khác điểm nào? A Writeln Readln sau thực hiện, trỏ tự động xuống dòng B Write Read sau thực hiện, trỏ tự động xuống dòng C Write viết Writeln ghi vào D Read đọc vào Readln ghi Câu Tìm giá trị c đoạn chương trình đây? a:= 3; b:= 5; If a+b
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 15 phút tin học 8, đề kiểm tra 15 phút tin học 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay