Đề thi tuyển sinh vào 10

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:04

Đề thi thử một buổi ônMột số đoạn văn mẫu dạng bài viết đoạn văn nghị luận xã hội 810 câu theo cấu trúc đề thi của Tỉnh Lạng Sơn hay nhất.Cấu trúc đề gồm 3 câu+ Tiếng việt+ Viết đoạn văn+ Viết bài văn nghị luận văn họcĐoạn văn với 8 chủ đềTình bạnKhiêm tốnSự tha thứ Buổi 2: Bài 1: Tìm lời dẫn khổ thơ sau cho biết lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp? a) Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài: “Hoa tay thảo nét Như phượng múa rồng bay” (Vũ Đình Liên, Ơng đồ) b) Hôm ấy, dọn cho ngăn túi áo rét gái sáu tuổi phát rảơ ngăn túi đơi găng tay Nghĩ đôi đủ giữ ấm tay tơi bảo :” Vì mang tới hai đôi găng tay túi áo ? “ Con trả lời: “Con làm từ lâu Mẹ biết mà, có nhiều bạn học mà khơng có găng tay Nếu cho bạn mượn tay bạn không bị lạnh” (Theo Tuổi lớn, NXB Trẻ) Bài 2: Hãy xác định cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp: a) Họa sĩ nghĩ thầm:”Khách tới bất ngờ, chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn” b) Nhưng chí hiểu lầm Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật Bài 3: a) Phân biệt cách dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp b) Cho lời dẫn trực tiếp sau: Khi bàn giáo dục nhà thơ Tago- người Ấn Độ có nói: “Giáo dục người đàn ông người đàn ông, giáo dục người đàn bà gia đình, giáo dục người thầy xã hội." Hãy chuyển lời dẫn trực tiếp thành lời dẫn gián tiếp Bài 4: Chuyển lời dẫn trực tiếp sau thành lời dẫn gián tiếp ngược lại a) Nó đưa cho ba đồng bảo: “Con biếu thầy ba đồng để thầy ăn quà; xưa nhà chẳng nuôi thầy bữa nào, lo; thầy bòn vườn đất với làm thuê làm mướn thêm cho người ta đủ ăn; chuyến cố chí làm ăn, có bạc trăm về; khơng có tiền sống khổ sống sở làng này, nhục lắm! ” (Lão Hạc - Nam Cao) b) Lão tìm lời lẽ giảng giải cho trai hiểu Lão khun dằn lòng bỏ đám để dùi giắng lại lâu, xem có đám mà nhẹ tiền liệu; chẳng lấy đứa lấy đứa khác; làng chết hết gái đâu mà sợ? (Lão Hạc - Nam Cao)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh vào 10, Đề thi tuyển sinh vào 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay