Tờ trình Diễn văn khai mạc hội cuu TNXP xã

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:00

UBND HỘI CỰU TNXP CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm 2018 TỜ TRÌNH Xin kinh phí tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị Trao kỷ niệm chương tổng kết cơng tác Hội năm 2018 Kính gửi:- Ban Thường vụ Đảng ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Ban chấp hành Hội Cựu TNXP xin kính trình lãnh đạo địa phương việc sau: Thưa lãnh đạo địa phương Sau kỷ niệm 40 năm trao tượng trưng kỷ niệm chương TNXP huyện ngày 30/9/2018 Ban liên lạc đơn vị TNXP Sơn La - yêu cầu báo cáo lãnh đạo địa phương tiến hành tổ chức kỷ niệm trao kỷ niệm chương cho sở Đơn vị chọn tổ chức kỷ niệm trao kỷ niệm chương để rút kinh nghiệm cho huyện Ban chấp hành Hội cựu TNXP xin kính trình lãnh đạo địa phương tạo điều kiện giúp đỡ cho, xin kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm, trao kỷ niệm chương tổng kết hội năm 2018 6.000.000đ (sáu triệu đồng chẵn) (Có kế hoạch chi tiết kèm theo) Vậy Ban chấp hành Hội cựu TPXP xin kính trình lãnh đạo địa phương chuẩn y Hội Cựu TNXP xin trân trọng cảm ơn TM BAN CHẤP HÀNH UBND HỘI CỰU TNXP CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm 2018 DỰ TỐN Kinh phí tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị Tổng kết công tác Hội năm 2018 I ĐẠI BIỂU VỀ DỰ - Lãnh đạo thành phố; - 02 đại biểu - Lãnh đạo huyện hội; - 03 đại biểu - Lãnh đạo địa phương + xã; - 10 đại biểu - Trưởng đoàn thể xã; - 05 đại biểu - Bí thư + trưởng thơn; - 06 đại biểu - Cán hội viên + Hồng Phong 5; - 40 đại biểu Tổng số 66 đại biểu II DỰ CHI PHỤC VỤ - Trang trí hội trường = 500.000đ - Phù hiệu + giấy mời = 500.000đ - Chi liên hoan = 4.500.000đ - Đàn ooc = 500.000đ Cộng = 6.000.000đ Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn Kính trình lãnh đạo địa phương giúp đỡ duyệt y Hội Cựu TNXP xin trân trọng cảm ơn./ TM BAN CHẤP HÀNH UBND HỘI CỰU TNXP CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Lễ kỷ niệm 40 năm, trao kỷ niệm chương TNXP Tổng kết công tác hội năm 2018 Thời gian Nội dung công việc Người điều hành Đ/c 7h 30 - 8h - Đón tiếp đại biểu 30 - Văn nghệ chào mừng - Chào cờ Người thực Đ/c Đ/c Đ/c Đ/c BCH Hội - Tuyên bố lý - Giới thiệu đại biểu 8h 30 -10h 30 10h 3011h 30 - Tặng hoa + quà - Diễn văn kỷ niệm, Đ/c báo cáo tổng kết Đ/c + Phát biểu cảm tưởng Đ/c Hội viên + Phát biểu đạo Huyện, Đ/c - Trao kỷ niệm chương Đ/c Đ/c - Bế mạc kết thúc hội Đ/c nghị Đ/c Sau kết thúc Lễ kỷ niệm kính mời đại biểu khách, đ/c dự lễ dự bữa cơm liên hoan BAN TỔ CHỨC DIỄN VĂN Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đội TNXP Sơn La - Hà Nội Kính thưa vị đại biểu khách quý! Thưa đồng chí, đồng đội! Trong khơng khí tưng bừng phấn khởi tồn đảng, tồn dân chào đón kỷ niệm 73 năm ngày cách mạng tháng quốc khánh 2/9 Được hội Cựu TNXP TP Hà Nội đạo Hôm quê hương trí cho phép tạo điều kiện giúp đỡ mặt Ban thường vụ đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, quan, đoàn thể hội Cựu TNXP tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị Sơn la - Hà Nội Thay mặt cho BCH cho phép trân trọng cảm ơn quan tâm lãnh đạo, đạo giúp đỡ đảng ủy, HĐND, UBND cổ vũ động viên đồn thể huyện Xin kính chúc vị đại biểu khách quý dồi sức khỏe, hạnh phúc Chúc đ/c đồng đội vui tươi, mạnh khỏe Chúc buổi lễ thành cơng tốt đẹp Kính thưa vị đại biểu! Thưa đồng chí, đồng đội! Sau kháng chiến thần thánh dân tộc ta, lãnh đạo Đảng, đất nước Việt Nam bóng quân xâm lược 30/4/1975, nhân dân tiếp tục thi đua sản xuất, xây dựng đất nước sống Song sau năm bọn đế quốc có âm mưu gây rối lấn đất tỉnh phía bắc nước ta Đảng nhà nước chủ trương đưa lực lượng trẻ tỉnh miền xuôi lên nhận nhiệm vụ tỉnh Sơn La Thực chủ trương đảng nhà nước Huyện ủy UBND huyện phát động đạo động viên lực lượng trẻ xung phong lên nhận nhiệm vụ tỉnh phía bắc Kính thưa vị đại biểu! Thưa đồng chí, đồng đội! Thực lãnh đạo cấp trên, đảng ủy, UBND khẩn trương đạo xã, động viên tuổi trẻ lên tây bắc, tháng 10 năm 1978 có gần 30 đồng chí tuổi trẻ niên nam nữ lên tỉnh Sơn La giao cho tỉnh đội Sơn La phân công địa bàn hoạt động Kính thưa vị đại biểu! Thưa đồng chí, đồng đội! Sau hai năm hưởng khơng khí bình đất nước, theo tiếng gọi đảng đoàn xung phong lên đồng bào dân tộc tây bắc phát triển kinh tế bảo vệ tổ quốc Ngày đầu với Tây Bắc khơng gặp khó khăn, khí hậu, giao thơng lại, phong tục, ngơn ngữ, giao tiếp, sinh hoạt khó khăn Nhiệm vụ giao vừa phát triển kinh tế vừa đội sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước, bỏa vệ buôn làng Thực hiệu "Tĩnh dân, động binh" Do có đêm đơn vị báo động 1-2 lần, bước đầu gặp khơng khó khăn đời sống tinh thần Song có lãnh đạo đảng ban huy đại đội thường xuyên quan tâm lãnh đạo động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, n tâm, phấn khởi, tin tưởng, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao thời gian từ 1978-1984 Kính thưa vị đại biểu! Thưa đồng chí, đồng đội! Sau năm 1981, tỉnh phía bắc ổn định, đảng nhà nước có chủ trương, cán chiên sỹ có yêu cầu tiếp tục lại công ty lâm trường công tác không trở quê hương Với tâm tư nguyện vọng số cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cơng tác tỉnh Sơn La lại hầu hết trở quê hương xây dựng gia đình, xây dựng sống Kính thưa vị đại biểu! Thưa đồng chí, đồng đội! Thời gian thấm thoi đưa, ngày đến 40 năm, 40 năm qua sống với đời thường, đơn vị ln gắn bó hoạt động tình nghĩa đồng đội, thăm hỏi lúc khó khăn, hoạn nạn, giúp đỡ lúc khó khăn, động viên thi đua phát triển kinh tế, thi đua thực tốt moi chủ trương sách đảng, pháp luật nhà nước, quy định địa phương, thi đua thực vận động đảng, đoàn thể phát động 40 năm tháng mùa thu lịch sử, quan tâm đảng ủy, đạo, lãnh đạo giúp đỡ mặt UBND tạo điều kiện hội Cựu TNXP gặp mặt sau 40 năm, ôn lại khứ Chúng vô phấn khởi, trân trọng cảm ơn tới ban thường vụ đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND dành cho đội TNXP Sơn La - Hà Nội niềm vinh hạnh Chúng xin hứa trước lãnh đạo xã, hội Cựu TNXP thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ gương mẫu vận động gia đình, cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối sách đảng, pháp luật nhà nước, quy định địa phương Tích cực thi đua xây dựng nơng thơn mới, làng văn hóa Hoạt động tốt tình nghĩa đồng đội, với tồn đảng, tồn dân thi đua xây dựng quê hương anh hùng, giàu mạnh, văn minh, đẹp Xin kính chúc vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt Chúc đ.c đồng đội dồi sức khỏe, gia đình hạnh phúc PHẦN THỨ HAI: Tổng kết cơng tác hội năm 2018 Kính thưa vị đại biểu khách quý! Thưa đồng chí, đồng đội! Dưới lãnh đạo, đạo trực tiếp Ban thường vụ đảng ủy, thường trực HĐN, lãnh đạo UBND cổ vũ giúp đỡ đoàn thể ban ngành nhân dân Năm 2018 hội Cựu TNXP hoàn thành tốt nhiệm vụ mặt sau: Củng cố xây dựng tổ chức hội Hội Cựu TNXP có 35 hội viên Nam 12 nữ 23, chống pháp 0; chống mỹ 12 đ/c Sau hòa bình 1975 23 đ/c tuổi đời bình quân 67 Đồng chí cao tuổi 78 tuổi Đồng chí thấp tuổi 58 tuổi Năm qua toàn hội đồn kết trí đồng thuận tích cực, trách nhiệm xây dựng củng cố hội vững mạnh Giữ vững đơn vị xuất sắc huyện Cơng tác trị tư tưởng Hội luôn tuyên truyền giáo dục hội viên phát huy truyền thống TNXP Việt Nam anh hùng Luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo đảng, nhà nước Nêu cao ý thức trách nhiệm gương mẫu, vận động gia đình, cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối sách đảng nhà nước, quy định địa phương Nêu cao ý thức, trách nhiệm việc bảo vệ đảng, quyền , thực cơng dân tốt Hoạt động tình đồng đội Tổ chức hội ngơi nhà chung, gắn bó kết nối hệ TNXP Trong kháng chiến xây dựng bảo vệ tổ quốc nơi chăm lo, vun đắp tình, nghĩa đồng đội, đồng chí, bạn bè Năm 2018 Hội cựu TNXP hoạt động có hiệu quả, chất lượng Hội thường xuyên quan tâm chăm lo, thường xuyên thăm hỏi lúc ốm đau, giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn, chúc lúc tuổi thọ tròn Tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo xây dựng sống năm 2018, hội khơng hội viên nghèo Hội tích cực xây dựng quỹ tình nghĩa đồng đội từ 200.000đ năm 2017 lên 600.000đ/hội viên năm 2018 Nâng tổng số lên 21.000.000đ Nói chung cơng tác hoạt động tình nghĩa tình đồng đội tồn hội tích cực trách nhiệm chung tay góp sức vun đắp, lo cho xây dựng tình, nghĩa hội ngày xanh tươi nở nhiều hoa thơm, cho đời làm cho hội viên ngày gắn bó với tổ chức hội tốt Các phong trào thi đua Thực phong trào thi đua yêu nước đảng, quyền, mặt trận phát động hội Cựu TNXP nhắc nhở, động viên tồn hội tích cực thực tốt, đạt hiệu cao phong trào Tồn hội tích cực thực phong trào thi đua học tập làm theo gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có hiệu thiết thực a Phong trào toàn dân, đoàn kết thi đua xây dựng sống cụm dân cư Được cán hội viên gương mẫu thực tích cực giữ gìn trật tự trị an thơn xóm giáo dục cháu chống tệ nạn hội, sống có tình làng văn hóa Hàng năm đạt từ 100% gia đình văn hóa a.Phong trào xây dựng nơng thơn Hội tích cực nêu cao trách nhiệm, chung tay góp sức Đảng bộ, quyền đồn thể, nhân dân hưởng ứng xây dựng nơng thơn cấp công nhận đạt chuẩn nông thôn năm 2018 b.Các vận động: Thực phong trào Đảng Hội động viên gia đình hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia vận động đóng góp quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, quỹ ủng hộ biển đạo quê hương, ủng hộ lũ lụt 100% tham gia Nói tóm lại năm 2018 Hội cựu TNXP hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng quyền giao cho Cùng đoàn thể thực tốt phong trào thi đua vận động đạt hiệu giữ vững đơn vị xuất sắc Kính thưa vị đại biểu ! Thưa đồng chí! Bên cạnh thành tích đạt Song Hội cựu TNXP tự kiểm điểm thấy điểm sau: Tuổi đời Hội viên đến có phần giảm sút, hạn chế cho hoạt động Hội Trình độ cán Hội hạn chế, tính động, sáng tạo chưa phát huy theo với phong trào Kinh phí hoạt động Hội chưa phân bổ đoàn thể khác, chủ yếu ƯBND hỗ trợ cho việc sơ tổng kết hàng năm Thù lao cho cán Hội khơng có thiếu n tâm hoạt động Phần thử ba: Phương hướng năm 2019 Năm 2019 năm thứ nhiệm kỳ 2015 - 2020 Hội cựu TNXP thựchiện có hiệu mặt công tác sau: Hội cựu TNXP vận động cựu TNXP thời kỳ vào Hội Đồn kết đồng thuận, nhiệt tình trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tổ chức, chất lượng Luôn giáo dục Hội viên phát huy truyền thống tốt đẹp anh hùng TNXP Việt Nam, tin tưởng tuyệt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gương mẫu vận động cháu gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối sách Đảng Nhà nước quy định địa phương, có tinh thần, trách nhiệm, ý thức việc bảo vệ Đảng, bảo vệ quyền thực cơng dân tốt Hoạt động tốt nghĩa tình đồng đội Tham gia thực tốt phong trào thi đua, vận động Đảng, quyền, mặt trận đồn thể phát động có hiệu cao * Chỉ tiêu cụ thể: 100% hội viên không vi phạm chủ trương đường lối sách Đảng Nhà nước, quy định địa phương 100% gia đình hội viên khơng có em mác phải tai tệ nạn hội Hoạt động nghĩa tinh đồng đội có hiệu xây dựng quỹ bình quân 600.000đ hội viên 100% hội viên tham gia phong trào thi đua vận động có hiệu cao 5.100% đạt gia đình văn hóa 6.Năm 2019 khơng có hội viên có đơn khiếu kiện vượt cấp Phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh Hội tiên tiến xuất sắc Thay mặt cho BCH tơi xin trình bày phần nội dưng Mong vị đại biểu, đồng chí Hội cho ý kiến Cuối xin trân trọne cảm ơn vị đại biểu khách quý dự theo dõi đạo Xin kính chúc vị đại biểu khách dồi sức khỏe, hạnh phúc Chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc vui tươi, gia đình an khang thịnh vượng Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn! , ngày tháng năm 2018 TM BAN CHẤP HÀNH CỰU TNXP DIỄN VĂN BẾ MẠC LỄ KỶ NIỆM Kính thưa vị đại biểu khách quý! Thưa đồng chí đồng đội! Với tinh thần vui mừng phấn khởi khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với thời gian buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống đơn vị TNXP Sơn La - Hà Nội Tổng kết năm 2018 thành công tốtđẹp Tại buổi kỷ niệm đại biểu ý kiến phát biểu đạo lãnh đạo cấp, động viên, giao nhiệm vụ cho Hội cựu TNXP Tôi xin thay mặt Ban chấp hành Hội nghiêm túc tiếp thu coi đinh hướng hoạt động hội năm Hội TNXP xin hứa trước đ/c Lãnh đạo cấp đoàn kết, sáng tạo, động trách nhiệm, nghĩa tình, hồn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày vững mạnh Xin trân trọng cảm ơn vị đại biểu khách quý dự đạo, theo dõi động viên Cảm ơn Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo ƯBND tạo điều kiện giúp đỡ cho buổi lễ kỷ niệm Hội nghị tổng kết năm 2018 Cảm ơn quan, đoàn thể, động viên, cổ vũ khích lệ Cảm ơn cán cơng chức văn phòng UBND Cảm ơn ban VHTT giúp đỡ buổi lễ hội nghị Kính chúc vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc Chúc đồng chí đồng đội vui tươi gia đình an khang thịnh vượng Tôi xin tuyên bố kết thúc buổi lễ kỷ niệm Xin trân trọng cảm ơn ! ... duyệt y Hội Cựu TNXP xã xin trân trọng cảm ơn./ TM BAN CHẤP HÀNH UBND XÃ HỘI CỰU TNXP XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Lễ... vũ giúp đỡ đoàn thể ban ngành nhân dân xã Năm 2018 hội Cựu TNXP xã hoàn thành tốt nhiệm vụ mặt sau: Củng cố xây dựng tổ chức hội Hội Cựu TNXP xã có 35 hội viên Nam 12 nữ 23, chống pháp 0; chống... 2015 - 2020 Hội cựu TNXP xã thựchiện có hiệu mặt công tác sau: Hội cựu TNXP xã vận động cựu TNXP thời kỳ vào Hội Đồn kết đồng thuận, nhiệt tình trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tờ trình Diễn văn khai mạc hội cuu TNXP xã, Tờ trình Diễn văn khai mạc hội cuu TNXP xã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay