từ vựng thi ielts đạt điểm cao

18 15 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:57

esitate(v) ngập ngừng, do dự, falterembarrassing(adj) lúng túng, awkward, confusingindecisive(adj) thiếu quyết đoánwasp(n) ong bắp càycarjacking(n) tội cướp xe ô tôcheesy(adj) sến, tình cảm quá mứcbizarre(adj) kỳ quái, kỳ lạ, strange, weirdjob seeker(n) người tìm việc, job hunterflap(v) đập nhẹ, vỗ cánhflustered(adj) bối rối, náo độngauxiliary1 (adj) phụ, bổ trợ 2 (n) trợ động từoutskirt(n) vùng ngoại ô, phạm vi ngoàiclairvoyant(n) someone who sees things beyond ordinary eyes, nhà ngoại cảm, psychicdespise(v) to hate, ghét, abhor hesitate (v) ngập ngừng, dự, falter embarrassing (adj) lúng túng, awkward, confusing indecisive (adj) thiếu đoán wasp (n) ong bắp cày carjacking (n) tội cướp xe ô tô cheesy (adj) sến, tình cảm mức bizarre (adj) kỳ quái, kỳ lạ, strange, weird job seeker (n) người tìm việc, job hunter flap (v) đập nhẹ, vỗ cánh flustered (adj) bối rối, náo động auxiliary 1/ (adj) phụ, bổ trợ 2/ (n) trợ động từ outskirt (n) vùng ngoại ô, phạm vi clairvoyant (n) someone who sees things beyond ordinary eyes, nhà ngoại cảm, psychic despise (v) to hate, ghét, abhor psychic (n) bà đồng, ông đồng, clairvoyant spooky (adj) ma quái graphology (n) ngành nghiên cứu chữ viết handwriting (n) chữ viết tay interpret ( > interpretation) (v) giải thích, làm sáng tỏ palmistry (n) thuật xem tướng (tay) astrology (n) thuật chiêm tinh, chiêm tinh học descend (v) xuống, bắt nguồn từ horizontal (adj) thuộc chân trời, nằm ngang (trục hoành) assert ( > assertive) (v) xác nhận, khẳng định illegible (adj) khó đọc, khơng đọc indicate (v) chỉ, biểu thị depressed (adj) trầm cảm, u sầu stable (adj) ổn định, steady hyphen (n) dấu gạch nối (-) disheartened (adj) bị nản lòng beforehand (adv) có trước reveal (v) mặc khải, làm lộ oak tree (n) sồi blunder (n) sai lầm ngớ ngẩn, silly mistake inexcusable (a) tha thứ prospective (adj) có tính tiềm năng, potential stump (v) khó trả lời, khó làm ignorance (n) thiếu hiểu biết, lờ temporary (adj) tạm thời, thời, momentary horoscope (n) tử vi, cung hoàng đạo indeed (adv) thật vậy, thật combination (n) kết hợp, phối hợp obligatory (adj) bắt buộc, compulsory put up (v) dựng lên, build, erect glamorous (adj) quyến rũ, attractive equivalent (adj) tương đương, equal predict (v) dự đoán, tiên đoán absentminded (adj) đãng trí, "trên mây" originate (from) (v) bắt nguồn từ, bắt đầu từ, come from bleed ( > bleeding) (v) chảy máu, đổ máu bandage 1/(v) băng, băng bó, 2/(n) băng gạc rash 1/(n) chứng phát ban, 2/(adj) hấp tấp antibiotic 1/(n) thuốc kháng sinh, 2/(adj) kháng sinh allergic (adj) dị ứng tablet (n) viên thuốc sunburn (n) rám nắng hypochondriac (n) người bệnh tưởng (đơi gọi triệu chứng lo lắng mức cho sức khỏe) cyberchondriac (n) người tin bị mắc thứ bệnh đọc online tumor (n) khối u, bướu alternative 1/(n) lựa chọn hai, 2/(adj) thay thế, thay phiên remedy (n) biện pháp khắc phục, phương thuốc ulcer (n) chỗ loét blister (n) phồng giộp, swelling herbal (adj) thuộc thảo dược choke ( > choking) (v) nghẹt thở, asphyxiate, cut off air vanish (v) biến mất, disappear skeptic (n) a doubter, người hoài nghi checkup (n) kiểm tra sức khỏe vitality (n) sức sống, sinh khí executive 1/(n) quyền hành pháp, 2/(adj) thuộc hành chính, hành pháp degenerative (adj) suy thoái, thoái hoá manifest (v) biểu lộ, hiển nhiên resolve (v) giải (vấn đề) disease (n) bệnh tật, dịch bệnh optic (adj) thuộc thị giác collar (n) cổ áo scarf (n) khăn choàng stylish (adj) hợp thời trang, fashionable scruffy (adj) lôi thôi, lếch faint (v) ngất xỉu risky (adj) mạo hiểm slippers (n) dép nhà sleeveless (adj) khơng có tay áo (sát nách) vain (adj) kiêu ngạo, tự phụ, arrogant blazer (n) áo khoác nam dạng vest wrinkle (n) nếp gấp (vải, quần áo) wig (n) tóc giả eyesight (n) thị lực, tầm nhìn stereotype (n) khuôn mẫu, pattern stubborn (adj) bướng bỉnh bad-tempered (adj) dễ cáu, nóng tính elderly (adj) có tuổi, cao tuổi lantern (n) đèn lồng drowsiness (n) tình trạng buồn ngủ clinical (a) thuộc lâm sàng hallucinate (v) ảo giác binocular (n) ống nhòm vividly (adv) sống động neat (adj) gọn gàng, giản dị, trang nhã jet-lagged (a) bị trái múi damp ( > dampness (n) ) (a) wet, humid, ẩm ướt (thời tiết) administrative (a) mang tính hành chính, có tính hành adequate (a) vừa đủ, đủ moan (v) than thở triple (v) tăng gấp quadruple (v) tăng gấp asphyxiate (v) làm ngạt, choke, cut off air automobile (n) phương tiện bánh urban planning (n) quy hoạch đô thị charge (v) 1/ nạp lượng, 2/ tính tiền flexitime (n) linh động, flexible time advisory (a) mang tính cố vấn lorry (n) xe lửa, AmE: train congestion (n) crowdedness, tình trạng đơng nghẹt accent (n) 1/ giọng theo miền, 2/ dấu từ opt ( > option (n) ) (v) to choose, to select, lựa chọn debase (v) to humiliate, lăng mạ abhor (v) to hate, thù ghét, despise taciturn (a) quiet, nói, lầm lì infamous ( > infamy (n) ) (a) notorious, khét tiếng notorious ( > notoriety (n) ) (a) infamous, khét tiếng quaint (a) a little strange, lạ, lạ obtuse (a) 1/ stupid, ngu ngốc 2/ góc flabbergasted (a) suprised, shocked, kinh ngạc, sửng sốt curtain (n) rèm cửa estate agent (n) nhân viên bất động sản drag ( > dragging) (v) lôi kéo, kéo lê row (n) hàng, dãy dome (n) vòm, mái vòm glide ( > gliding) (v) trượt qua, lướt qua fortune-telling (n) thuật bói tốn accurate (adj) đắn, xác, xác đáng slightly (adv) hơi, chút, a little, a bit laid-back (adj) thư thái, tự tại, relaxed earn (v) kiếm được, giành được, kiếm tiền coincidence (n) trùng hợp ngẫu nhiên open to interpretation (a) có nhiều cách hiểu disguise 1/ (v) nguỵ trang; 2/ (n) nguỵ trang dull (a) boring; gây chán nản over-the-top (a) lố uplifting (a) inspiring; truyền cảm hứng subtle (a) ngầm; ẩn ý; hidden conventional (a) ordinary; thông thường; traditional; có tính truyền thống baddie (n) kẻ xấu; nhân vật phản diện encounter (v) đối mặt; to face; to confront gripping (a) holding the attention; gây ý, captivating weird (a) strange; lạ đời, bizarre ambiguous (a) unclear; mơ hồ; khơng rõ intimate (a) close; thân thiết; thân tình go clubbing (v) to go to a nightclub - usually involves dancing, quẫy take (someone/something) seriously (phrase) important and should be given careful attention, xem trọng devoted (adj) cống hiến, dedicated what the day holds for her (phrase) ngày hôm domestic crisis (phrase) khủng hoảng gia đình well-being (n) khỏe mạnh, tình trạng tốt đẹp walks of life (n) tất khía cạnh sống symbolic (a) có tính biểu tượng, tượng trưng specialize (v) chun về, chun mơn hố boom (n) bùng nổ, tăng trưởng baby boom (n) bùng nổ dân số (thập niên 60s Mỹ) baby boomer (n) a person who was born during a baby boom maternity (n) the state of being a mother, thai sản air hostess (n) tiếp viên hàng không, flight attendant, steward flight attendant (n) tiếp viên hàng không, air hostess, steward steward (n) tiếp viên hàng không, air hostess, flight attendant brace yourself (for) (idm) chuẩn bị tinh thần burden (someone) with (something) (idm) làm gánh nặng cho shoot through (phrasal verb) bỏ đi, né tránh purple prose (n) văn xi phóng đại, cường điệu exaggerate (v) cường điệu, phóng đại lastless (adj) blameless, khơng trách reflect (v) phản chiếu, phản ánh evolve (v) phát triển, tiến hoá surname (n) họ (tên họ) definitely (adv) rạch ròi, dứt khốt, chắn initial (n) chữ đầu (của tên gọi) secretive (adj) kín đáo, hay giữ kẽ protective (adj) bảo vệ, che chở, phòng ngừa self-esteem (n) lòng tự trọng, pride self-confident (adj) tự tin vào thân big-headed (adj) tự cao, kiêu căng, arrogant, vain insecure (adj) khơng an tồn, bất an disorganized (adj) thiếu tổ chức prominent (adj) bật, đáng ý; tiếng (người) assertive (adj) thẳng thắn, đoán, decisive determined (adj) xác định rõ, tâm well-balanced (adj) giữ trạng thái cân bằng, equal preconception (n) established idea, thành kiến ethnic ( > ethnicity (n) ) (n) dân tộc, nhóm dân tộc ethnocentric ( > ethnocentricity (n) ) (a) too proud of one's own ethnic, vị chủng wilderness (n) the wild, vùng hoang dã adversary (n) enemy, foe, kẻ thù significant ( > significance (n) ) (a) important, quan trọng drastic (a) serious and strong, mạnh mẽ, liệt wealthy (a) rich, giàu có, affluent affluent (a) rich, giàu có, wealthy vice versa (adv) ngược lại rule out (v) loại trừ ra, loại bỏ, eliminate eliminate (v) loại trừ ra, loại bỏ, rule out medieval (adj) thời trung cổ, relating to the Middle Ages superstition (n) mê tín, dị đoan irrational (adj) phi lý, vơ lý, unreasonable possess (v) sở hữu, chiếm hữu mysterious (adj) thần bí, huyền bí sacred (adj) thần thánh, thiêng liêng misfortune (n) bad luck, rủi ro, không may, bất hạnh concerning (prep) related to, liên quan tới plague (n) bệnh dịch, disease that is widespread sneeze (v) hắt silver lining (n) xui có may open-minded (adj) cởi mở narrow-minded (adj) hạn hẹp suy nghĩ easygoing (adj) thoải mái, dễ tính, dễ chịu, permissive tight-fisted (adj) chặt chẽ, thắt chặt, ungenerous two-faced (adj) hai mặt, dishonest strong-willed (adj) cứng cỏi, kiên quyết, determined, decisive self-centered (adj) coi trung tâm elaborate 1/(v) chế tạo ra, 2/ (adj) phức tạp, trao chuốt, tinh vi outward (adj) bên priority (n) quyền ưu tiên, ưu tiên shelter (n) nơi trú ẩn, habitat well-planned (adj) chuẩn bị cẩn thận, strategic indicate (v) chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn unfold (v) mở ra, bộc lộ extravagant (adj) hoang phí, xa xỉ, wasteful curriculum vitae (CV) (n) sơ yếu lý lịch speciality (n) ngành chuyên môn cover letter (n) thư xin việc career transitions (n) chuyển việc outdated (adj) lỗi thời, lạc hậu, old-fashioned, out-ofdate punctuation (n) dấu chấm câu spell check (v) kiểm tra lỗi tả overdressed (adj) mặc trang trọng = dress up underdressed (adj) ăn mặc sơ sài = dress down eliminate (v) loại ra, remove, throw out scheme (n) system, arrangement, hệ thống, phối hợp stimulus (plural stimuli) (n) 1/ chất kích thích, 2/ nhân tố kích thích delight (v) 1/ excite, gây hào hứng, 2/ to feel excited, cảm thấy hào hứng, thích ESP (extrasensory perception) (n) thần giao cách cảm, telepathy telepathy (n) thần giao cách cảm, ESP (extrasensory perception) masterpiece (n) kiệt tác oppression (n) đàn áp, áp vivid (a) 1/ bright and shiny, chói lọi 2/ lively, sống động wrench (v) vặn, xoắn assembly line (n) dây chuyền sản xuất breakdown (n) suy sụp resemble (v) to be similar to, giống standardize ( > standardization (n) ) (v) chuẩn mực hóa mechanize ( > mechanization (n) ) (v) chế hóa seminar (n) buổi hội thảo, convention therapy (n) liệu pháp manipulate (v) to control, điều khiển relieve (v) giải tỏa sedentary (a) lazy, ù lì, ngồi chỗ, inactive, inert sustain (v) trì, maintain rehabilitation (n) recovery, hồi phục pharmaceutical (a) relating to pharmacy, thuộc dược học patent (n) sáng chế exploit (v) khai thác, sử dụng mức hybrid (a) lai prescribe (v) 1/ kê toa, 2/ bắt buộc pre-eminence (n) fame, eminence, tiếng falter (v) dao động, nản chí, waver, wobble, hesitate fake ( > fakery (n) ) (a) giả, (v) làm giả placebo effect (n) hiệu ứng thuốc giả (hiệu ứng tâm lý) press 1/ (v) ấn, nhấn (nút); 2/ (n) báo chí anti-depressant (n) thuốc chống u sầu unravel (v) 1/ gỡ mối, gỡ rối; 2/ làm rõ manh mối hinge (on) (v) to be based (on), dựa vào inert (a) passive, thụ động, inactive, sedentary venture (n) participation, tham gia, dấn thân jargon (n) technical terms, thuật ngữ chuyên ngành futile ( > futility (n) ) (a) useless, ineffective, vô dụng, thiếu hiệu psychologist (n) nhà tâm lý học (không quyền kê thuốc) psychiatrist (n) bác sĩ tâm lý (có quyền kê thuốc) baffle (v) to confuse, gây khó hiểu aggregate (v) to combine, tập hợp, tổng hợp devise (v) to create, chế ra, tạo gauge (v) to measure, to estimate, đo đạc, ước lượng spine 1/ (n) gai xương rồng; 2/ (n) xương sống steady (adj) vững chắc, ổn định, stable, fixed collocation (n) cụm từ với swelling (n) sưng lên, phồng ra, blister infection (n) nhiễm trùng nosebleed (n) chảy máu mũi earache (n) bệnh đau tai toothache (n) bệnh đau stomachache (n) bệnh đau bụng ankle (n) mắt cá chân sore throat (n) đau cổ họng diarrhea (n) bệnh tiêu chảy ache 1/ (v) đau nhức; 2/ (n) đau nhức dizzy (adj) hoa mắt, chóng mặt bump into (idm) tình cờ gặp concert (n) buổi hòa nhạc apologetic (adj) cảm thấy có lỗi aggressive (adj) hăng face-to-face (adv) mặt đối mặt, trực tiếp roller coaster (n) an exciting entertainment in an amusement park (tàu lượn siêu tốc) demonstrate (v) show, display, thể verdict 1/ (n) judgment, án; 2/ decision, định, nhận định sprained ankle (n) trật mắt cá chân, twisted ankle allergic reaction (n) phản ứng dị ứng food poisoning (n) ngộ độc thực phẩm ointment (n) cream for treatment, thuốc bôi stich(es) (v) join together, sew, khâu unconscious (adj) not awake, bất tỉnh, khơng có ý thức twisted ankle (n) trật mắt cá chân, sprained ankle painkiller(s) (n) thuốc giảm đau swollen (adj) sưng phồng, phình căng heartbeat (n) nhịp tim illness (n) tình trạng bệnh tật astonish (v) to surprise; gây ngạc nhiên band-aid (n) băng cá nhân (thương hiệu) come around (phrasal.v) tỉnh lại lie down (phrasal.v) nằm xuống throw up (phrasal.v) nôn mửa, vomit pass out (phrasal.v) xỉu, bất tỉnh, unconscious get over (phrasal.v) bình phục lại squid (n) mực ống jealous (adj) ghen tng (có rồi, sợ mất) envious (adj) ghen tị (chưa có, muốn có) operation 1/ (n) vận hành 2/ phẫu thuật, surgery injection 1/ (n) tiêm thuốc, 2/ thuốc tiêm, mũi tiêm first aid (n) sơ cứu cramp (n) chứng chuột rút forehead (n) trán blood test (n) thử máu symptom(s) (n) triệu chứng mix-up (n) tình trạng lộn xộn, ẩu đả spokesperson (n) phát ngôn viên implication (n) ngụ ý adhere (to) (v) tuân theo state (v) phát biểu, tuyên bố commence (v) bắt đầu, mở đầu, begin terminate (v) chấm dứt, end verify (v) xác minh, thẩm tra, check view (v) xem, see caviar (n) trứng cá sống forgetfulness (n) tính hay qn nostalgia (n) hồi niệm naivety (n) tính ngây thơ, innocence innocence (n) tính ngây thơ, naivety blockage (n) tắc nghẽn, vật làm nghẽn diagnose ( > diagnosis: (n)) (v) chẩn đoán exotic (adj) unique, độc đáo, idiosyncratic, peerless itchy (adj) ngứa ngáy versus (v) chống lại, đấu với ensure (v) đảm bảo preserve (v) bảo tồn overview (n) giới thiệu tổng quan extent (n) mức độ identity (n) danh tính, nhân thân image (n) hình ảnh engrave (v) trạm khắc occur (v) happen, xảy date (v) xác định ngày tháng origin (n) nguồn gốc assist (v) to help, hỗ trợ investigation (n) điều tra financial (a) tài benefit (n) lợi ích creation (n) thiết lập, tạo thành partnership (n) hợp tác, đối tác project (n) dự án strategy (n) chiến lược charity (n) việc làm từ thiện virtual (a) ảo background (n) bối cảnh encourage (v) khuyến khích discovery (n) khám phá significance (n) tầm quan trọng continent (n) lục địa antartica (n) Nam cực work (plural works) (n) tác phẩm common (a) 1/ thường gặp, 2/ chung extraodinary (a) unusual, lạ kỳ varied (a) various, đa dạng ancestor ( > ancestral (a) ) (n) tổ tiên exception (n) ngoại lệ belong (to) (v) thuộc disappear (v) biến religious (a) 1/ thuộc tôn giáo, 2/ sùng đạo means (n) phương tiện communication (n) giao tiếp state (n) trạng thái, tình trạng contact (v) liên hệ, liên lạc modern (a) đại ancient (a) cổ đại teem with (v) to be filled with suffocate (v) làm ngộp thở inexorably (a) unyieldingly, mercilessly, tàn nhẫn, không khoan nhượng self-evident (a) self-explanatory, undeniable, bàn cãi envisage (v) envision, hình dung, vạch ra, nêu quota (n) limit, hạn ngạch exodus (n) migration out of a place, xuất hành gauge (v) to estimate, ước lượng stark (a) 1/ complete, hoàn toàn, 2/ obvious, hiển nhiên aspiration (n) ambition, hoài bão squeeze (v) to compress, nén lại, bóp chặt locality (n) location, vị trí địa lý trek (n) a migration, di cư epiphany (n) a reflection, cảm nghĩ erosion (n) soil removal, xói mòn legacy (n) di sản marginal (a) not at the center, ngoại lề susceptible (to) (a) dễ bị ảnh hưởng take (one's) toll (v) to affect badly, tạo ảnh hưởng xấu brutish (a) brutal; cruel; độc ác; trắng trợn fertility (n) 1/ màu mỡ; 2/ khả sinh sản conjecture (n) guesswork, speculation, suy đốn obsolete (a) no longer in use; lỗi thời; khơng sử dụng morose (a) buồn, despondent, sad impasse (n) deadlock, bế tắc antipodal (a) directly opposite; đối nghịch hoàn tồn inscrutable (a) enigmatic, bí ẩn indigenous (a) local; native; địa ubiquitous (a) everywhere, prevalent congestion (n) vụ tắc nghẽn condole (v) chia buồn sordid (a) dirty, nhớp nháp devastate (v) to damage, ruin, hủy hoại tranquil ( > tranquility (n) ) (a) peaceful, quiet, bình idyllic (a) đẹp đồng quê, thôn dã hazardous (a) dangerous, risky, nguy hiểm scourge (n, v) trừng phạt, trừng phạt decommission (v) to deactivate, to remove from service, dẹp bỏ voracious (a) always hungry, insatiable, không thỏa mãn instigate (v) to stir; khuấy động advocate 1/ (v) to support; ủng hộ; 2/ (n) supporter; người ủng hộ quash (v) to reject; bác bỏ spurn (v) to disdain; cự tuyệt dumping ground (n) bãi rác công cộng; bãi tha ma versatile (a) đa năng; đa chức debase (v) to humiliate, lăng mạ abhor (v) to hate, thù ghét taciturn (a) quiet, nói, lầm lì infamous ( > infamy (n) ) (a) notorious, khét tiếng notorious ( > notoriety (n) ) (a) infamous, khét tiếng myriad (a, n) nhiều quaint (a) a little strange, lạ, lạ obtuse (a) 1/ stupid, ngu ngốc 2/ góc acute (a) 1/ sharp, sắc bèn, 2/ góc nhọn flabbergasted (a) suprised, shocked, kinh ngạc, sửng sốt indolent (a) lazy, lười biếng tendency (n) xu hướng sustain ( > sustainable (a) ) (v) trì ingest (v) absorb, ăn vào, hấp thụ guilty (a) có tội, tội lỗi voracious (a) always hungry, insatiable, khơng thỏa mãn aesthetics (n) khía cạnh thẩm mỹ fatal (a) deadly, lethal, chết người lethal (a) deadly, fatal, chết người obstruction (n) blocking, ngăn chặn scapegoat (n) người làm bia đỡ đạn bluster (n) tiếng ầm ầm, tiếng gió gào estimate (v) ước lượng irritate ( > irritating (a) ) (v) to annoy, gây bực bội burial (n) chôn cất abbey (n) tu viện, đan viện exile (n) xự đày ải, xự đày yield (v) to give out, cho kết conquer (v) xâm chiếm, chiến thắng defeat (v) to win over, đánh bại navy ( > naval (a) ) (n) hải quân assail (n, v) attack, công, công retreat (v) rút lui, rút qn penetrate (v) xốy vào, xốy vơ catapult (n) súng cao su parade (n) diễu hành inherit (v) thừa hưởng ravage (n) destruction, devastation, tàn phá subsidy (n) trợ giá (của phủ) dyslexia ( > dyslexic (a) ) (n) reading disability, chứng khó đọc, chứng loạn chức đọc correspond (v) tương ứng predominant (a) chiếm ưu enunciate ( > enunciation (n) ) (n) to pronoun clearly, phát âm rõ chữ intellectual (a) thuộc trí tuệ diagnose (v) chẩn đốn morphology (n) hình vị học (trong ngơn ngữ) neurological (a) thuộc thần kinh cortex (n) vỏ não pattern (n) system, hệ thống, kiểu mẫu phonology ( > phonological (a) ) (n) âm vị học (trong ngôn ngữ) manifold (a) myriad, various, nhiều, đa dạng whopping (a) huge, large, to lớn, khác thường, prodigious void (of) (a) lacking in, thiếu pulchritudinous (a) physically beautiful, đẹp hình thể unmitigated (a) khó chữa, không xoa dịu amiable (a) friendly, amicable, thân thiện oblivious (to) (a) forgetful, unnoticing, negligent, không ý tới vex (v) to annoy, to irritate, gây khó chịu, gây bực bội, chọc tức haughty (a) arrogant, kiêu ngạo jubilant (a) joyful, happy, excited, hào hứng, vui vẻ reversal (n) chiều ngược lại discipline (n) field, area of study, lĩnh vực implication (n) application, áp dụng, ứng dụng conventional (a) traditional, truyền thống optimal (a) most effective, tốt nhất, hiệu afflict (a) affect, torture, ảnh hưởng tới, tra tinh thần pesticide (n) thuốc trừ sâu fertilizer (n) phân bón deforestation (n) rừng, phá rừng exacerbate (v) to worsen, làm cho tệ compound (v) to combine, kết hợp, kép subsequently (adv.) consequently, kết là, hệ immense (a) huge, large, whopping, prodigious, khổng lồ catastrophe (n) disaster, calamity, thảm họa photosynthesis (n) quang hợp aromatherapist (n) nhà trị liệu hương mysticism (n) thuyết thần bí luminary (n) 1/ thể sáng, thực phát sáng, 2/ danh nhân, người tinh túy contraceptive (a) thuộc tránh thai, mang tính tránh thai anatomy (n) môn giải phẫu học physiology (n) môn sinh lý học adjacent (to) (a) next to, kế bên notwithstanding (p) despite, in spite of, cavity (n) hole, lỗ hổng, lỗ khoan eligible (a) qualified, đủ cách, thích hợp, phép transparent (a) clear, see-through, suốt, dễ hiểu, rõ ràng rehearse (v) tổng duyệt, tổng dợt premier (a) đứng đầu, đứng norm (n) tradition, truyền thống prejudice (n) thành kiến xấu, định kiến xấu stereotype (n) thành kiến, định kiến (có thể tốt xấu) ethnicity (n) sắc tộc generalize (v) vơ đũa nắm mandatory (a) required, bắt buộc, compulsory compulsory (a) required, bắt buộc, mandatory promotion (n) thăng chức misleading (a) đánh lạc hướng, gây lầm đường lạc lối municipal (a) relating to the city, thuộc thành phố contaminant (n) chất gây ô nhiễm incident (n) occurrence, điều xảy ra, kiện carnivore (n) động vật ăn thịt herbivore (n) động vật ăn cỏ omnivore (n) động vật ăn tạp piscivore (n) động vật ăn cá plankton (n) sinh vật trôi nocturnal (a) sống đêm diurnal (a) sống ban ngày devour (v) ăn tươi nuốt sống indigenous (a) native, xứ deciduous (a) 1/ rụng lá, sớm rụng, 2/ phù du, tạm thời perennial (a) forever, perpetual, long-lasting, mãi nspect (v) kiểm dịch recall (v) 1/ to remember, gợi nhớ lại, 2/ thu hồi (sản phẩm) induce (v) to cause, gây dwell (v) to reside, sinh sống, cư trú affluent (a) rich, wealthy, giàu có refuge (n) dwelling, cư trú tạm thời renowned (a) famous, eminent, tiếng feudal (a) thuộc phong kiến crusade (n) thập tự chinh aromatherapist (n) nhà trị liệu hương mysticism (n) thuyết thần bí luminary (n) 1/ thể sáng, thực phát sáng, 2/ danh nhân, người tinh túy contraceptive (a) thuộc tránh thai, mang tính tránh thai anatomy (n) mơn giải phẫu học physiology (n) môn sinh lý học adjacent (to) (a) next to, kế bên notwithstanding (p) despite, in spite of, cavity (n) hole, lỗ hổng, lỗ khoan eligible (a) qualified, đủ cách, thích hợp, phép transparent (a) clear, see-through, suốt, dễ hiểu, rõ ràng rehearse (v) tổng duyệt, tổng dợt premier (a) đứng đầu, đứng norm (n) tradition, truyền thống prejudice (n) thành kiến xấu, định kiến xấu stereotype (n) thành kiến, định kiến (có thể tốt xấu) ethnicity (n) sắc tộc generalize (v) vơ đũa nắm mandatory (a) required, bắt buộc, compulsory compulsory (a) required, bắt buộc, mandatory promotion (n) thăng chức misleading (a) đánh lạc hướng, gây lầm đường lạc lối municipal (a) relating to the city, thuộc thành phố contaminant (n) chất gây ô nhiễm incident (n) occurrence, điều xảy ra, kiện commence ( > commencement (n) ) (v) to start, to begin, bắt đầu abstinence (n) avoidance, kiêng cữ ambulatory (a) moving, related to walking, thuộc ergonomics (n) human engineering, kỹ thuật nhân regiment (n) trung đoàn counterproductive (a) against the effect, phản tác dụng meditate (v) 1/ ngồi thiền, 2/ thinking about, suy tư, trầm stimulant (n) 1/ chất kích thích, 2/ nhân tố kích thích unrivalled (a) unique, độc nhất, có khơng immune (a) resistent to disease, miễn dịch unravel (v) to separate the tangle, gỡ rối take the plunge (idiom) định thình lình, định bất ngờ nostalgia ( > nostalgic (a) ) (n) hoài cổ, nhớ nhung khứ fantasize (v) tơ tưởng sidestep (v) to step to one side, bước qua bên footing (n) basis, foundation, tảng suspicious (noun of suspect) (a) tỏ hồi nghi, có tính hồi nghi enquiry (inquiry) (n) question, thắc mắc alter (v) to change, thay đổi seize (v) to grab, chớp lấy aggressive (a) irritable, hiếu thắng, dễ cáu placebo effect (n) hiệu ứng thuốc giả (tâm lý) alternative (n) option, lựa chọn, (a) different, thay đổi, khác reassure (v) to assure, trấn an integrate (v) to combine, kết hợp, to compound integrity (n) morality, ethics, đạo đức integral (a) central, important, quan trọng, có tính trọng tâm devise (v) to create, tạo sympathic (a) thông cảm, understanding others' feeling empathic (a) đồng cảm, putting yourself in others' shoes embroider ( > embroidery (n) ) (v) thêu tay rhythm (n) nhịp điệu charlatan (n) kẻ lưu manh giả danh trí thức ambivalent (a) having mixed feelings, cảm xúc lẫn lộn quackery (n) deception, lừa đảo tantamount (to) (a) equal, ngang scant (a) rare, scarce, tear gland (n) tuyến lệ superficial (a) hời hợt, nông cạn, thiếu chiều sâu plaster (n) thạch cao practitioner (n) professional, người hoạt động lĩnh vực, người chuyên nghiệp touchy (a) sensitive, nhạy cảm, dễ đụng chạm analgesia (n) thuốc đau nhức accumulate (v) dồn lại, tích vào, dồn vào trigger (v) to cause, to stimulate, kích thích, gây sedative (n) reliever, thuốc giảm đau swathe (n) dải băng, dải lụa đào astrology (n) môn chiêm tinh học astronomy (n) môn thiên văn học exotic (a) unique, độc đáo, độc lạ artefact (n) cổ vật heritage (n) di sản vestige (n) phận dư thừa palaeontologist (n) nhà cổ sinh vật học fossil (n) vật hóa thạch sediment (n) trầm tích erode ( > erosion (n) ) (v) xói mòn exert (v) to show, to express, thể speculate (v) to guess; suy đốn inhospitable (a) khơng hiếu khách; hà khắc refuge (n) chỗ trú chân put forward (v) to propose; đề nghị; đưa ý kiến robust (a) strong; mạnh species (plural: species) (n) loài roam (v) di chuyển; chuyển động; lang thang widespread (a) diện rộng scale (n) 1/ cân; 2/ mức độ battle (n) war; chiến archaeologist (n) nhà khảo cổ học spear (n) giáo; mác migrate (v) di cư phase (n) stage; step; giai đoạn ivory (n) ngà bead (n) hạt cườm flint (n) đá lửa surroundings (n) environment; môi trường xung quanh symbolic (a) mang tính hình tượng specialize (v) chun mơn hóa division (n) 1/ phân chia; 2/ phép tính chia lyric (n) lời nhạc; lời hát poetry (n) thơ ca contemporary 1/ (a) đương đại; 2/ (n) người thời obscure (a) mờ nhạt; không rõ ràng; bị lãng quên comprise (v) to include; bao gồm rhyme (v) ăn vần; theo nhịp rigid (a) hà khắc; strict query (n) question; câu hỏi; thắc mắc solace (n, v) comfort; thoải mái; tạo thoải mái; khuây khỏa scheme (n) pattern; system; hệ thống enumerate (v) to list out; liệt kê complicate (v) phức tạp hóa sequence (n) order; trật tự; dãy notion (n) idea; ý tưởng; luồng ý kiến precise (a) accurate; exact; xác indignation (n) anger; phẫn nộ vision (n) 1/ thị giác; 2/ tầm nhìn tương lai radical (a) extreme; cực điểm savvy (a) knowledgeable; hiểu biết appliance (n) thiết bị điện gia dụng conjunction (n) 1/ combination; liên kết; 2/ liên từ (and, but, v.v ) camouflage (n, v) ngụy trang, ngụy trang interchangeable (a) thay đổi qua lại hands-on (a) useful; thiết thực interactive (a) có tính tương tác subtitle (n) phụ đề striking (a) surprising; gây bất ngờ repertoire (n) vốn tiến mục biểu diễn haphazard (a) random; ngẫu nhiên assess (v) to evaluate; đánh giá entity (n) thực thể cue (n) clue; hint; symbol; gợi ý; dấu hiệu novel (a) new; nominal (a) relating to name; thuộc tên gọi correspond (v) tương ứng với master 1/ (v) sử dụng thành thạo; 2/ (n) ông chủ aspect (n) khía cạnh physical (a) thuộc thể chất mental (a) thuộc tinh thần infant (n) hài nhi category (n) classification; thể loại classification (n) category; thể loại cognitive (a) thuộc nhận thức hypothesize (v) đưa giả thuyết competence (n) ability; khả illustrate (v) đưa ví dụ apply (v) áp dụng feature (n) đặc trưng; nét đặc trưng systematic (a) cách có hệ thống identical (a) giống y đúc consistent (a) kiên định; không thay đổi anthropology (n) môn nhân học; nhân loại học bipedal (a) chân fossilize (v) hóa thành đá remote (a) far; distant; xa xơicredit card (n) thẻ tín dụng advertisement (n) đoạn quảng cáo innovation (n) sáng kiến, sáng tạo currency (n) ngoại tệ enterprise (n) 1/ doanh nghiệp; business; 2/ dự án; project; undertaking earn (v) kiếm tiền; kiếm sống borrow (v) mượn waste (v) lãng phí spend (n) tiêu xài; xài; sử dụng lottery (n) xổ số astonish (v) to surprise; gây ngạc nhiên overnight (adv) 1/ qua đêm; 2/ sau đêm wealth (n) 1/ giàu có; 2/ tài sản escape (from) (v) chạy trốn; trốn thoát (khỏi) reporter (n) nhà báo; journalist journalist (n) nhà báo; reporter content 1/ (n) nội dung; 2/ (a) happy; hài lòng divorce (v) ly dị insurance (n) bảo hiểm finance ( > financial (a) ) (n) tài chính; tình hình tài furniture (n) đồ nội thất apartment (n) hộ chung cư solve (v) giải afterwards (adv) sau evocative (a) có tính gợi tưởng tượng history (n) lịch sử mood (n) tâm trạng literary (a) thuộc văn học; có tính văn học objective (n) mục tiêu predecessor (n) tiền thân; người trước forceful (n) powerful; strong; mạnh mẽ portray (v) to describe; khắc họa; mô tả vision (n) 1/ thị giác; 2/ tầm nhìn tương lai emotion (n) cảm xúc intensity (n) cường độ; độ mạnh explore (v) khám phá; thám hiểm overlap (v) trùng lặp tragedy (n) bi kịch tragic (a) có tính thảm hại; có tính thảm kịch passion (n) niềm đam mê; enthusiasm enthusiasm (n) niềm đam mê; passion establish (v) thiết lập drama (n) kịch nghệ dramatic (a) có tính kịch nghệ; kịch tính prolific (a) sinh hoa kết trái; sinh sản nhiều; mắn đẻ periodical (n) tập san; báo thương kỳ concept (n) khái niệm poetry (n) ngành thơ ca individualism (n) chủ nghĩa cá nhân outstanding (a) excellent; xuất sắc relevant (a) có liên quan jealous (a) ghen tng envious (a) ganh tị sensitive (a) nhạy cảm position (n) vị trí, chức huge (a) khổng lồ intend (v) to plan, dự định bitter (a) đắng notice (n) ý, (v) ý stuck (a) bị kẹt diesel (n) dầu đi-e-zen fume (n) smoke, khói attempt (n) nỗ lực humble (a) khiêm tốn, khiêm nhường consideration (n) xem xét benefit (n) lợi ích balance (v) cân bằng, (n) cân danger (n) mối nguy hiểm document (n) giấy tờ backpack (n) ba lô cyclist (n) người đạp xe protect (v) bảo vệ vehicle (a) phương tiện lại injury (n) chấn thương fatal (a) deadly, chết người deadly (a) fatal, chết người sensible (a) reasonable, hợp lý enable (v) to allow, cho phép errands (n) việc vặt, chores chores (n) việc vặt, errands legacy (n) di sản intelligence (n) trí thơng minh bilingual (a) nói thứ tiếng monolingual (a) nói thứ tiếng impoverished (a) poor, nghèo raise (v) nuôi wisdom (n) thông thái curriculum (n) chương trình học superiority (n) vượt mặt, quyền caution (n, v) warn, cảnh báo, lời cảnh báo variety (n) đa dạng function (n) chức belong (to) (n) thuộc measure (v) đo đạc political (a) thuộc trị acceptable (a) chấp nhận define (v) định nghĩa constitute (v) làm nên, thiết lập personal (a) thuộc cá nhân, riêng judge ( > jugdment (n) ) (n) phán xét ... tài benefit (n) lợi ích creation (n) thi t lập, tạo thành partnership (n) hợp tác, đối tác project (n) dự án strategy (n) chiến lược charity (n) việc làm từ thi n virtual (a) ảo background (n)... (n) morality, ethics, đạo đức integral (a) central, important, quan trọng, có tính trọng tâm devise (v) to create, tạo sympathic (a) thông cảm, understanding others' feeling empathic (a) đồng... tương lai radical (a) extreme; cực điểm savvy (a) knowledgeable; hiểu biết appliance (n) thi t bị điện gia dụng conjunction (n) 1/ combination; liên kết; 2/ liên từ (and, but, v.v ) camouflage (n,
- Xem thêm -

Xem thêm: từ vựng thi ielts đạt điểm cao, từ vựng thi ielts đạt điểm cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay