Bài tập con lắc vướng đinh

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:56

Con lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinhCon lắc vướng đinh TS Hồng Chí Hiếu/0942 112 906/hieuhc@gmail.com/facebook:Hoang Chi Hieu CON LẮC VƯỚNG ĐINH VD 1: Kéo lắc đơn có chiều dài l = 1m khỏi vị trí cân góc nhỏ so với phương thẳng đứng thả nhẹ cho dao động Ban đầu kéo 0 vật lệch góc 0=90 thả nhẹ Khi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào đinh đóng điểm treo lắc đoạn 36cm Cho m=50g, g = 10m/s2 Xác định: 0 a) Chu kì dao động lắc? BÀI Con lắc đơn l = 1,5(m) Dao động trọng trường g = 2(m/s2), dao động dây treo thẳng đứng bị vướng vào đinh trung điểm dây Chu kì dao động lắc bao nhiêu? BÀI : Một lắc đơn chiều dài treo vào điểm cố định O Chu kì dao động nhỏ Bây giờ, đường thẳng đứng qua O, người ta đóng đinh điểm O’ bên O, cách O đoạn cho trình dao động, dây treo lắc bị vướng vào đinh Chu kì dao động bé lắc lúc bao nhiêu? BÀI : Một lắc đơn gồm vật nặng dây treo khơng giãn có chiều dài 1m treo O Trên đường thẳng đứng qua O theo phương thẳng đứng phía O đoạn 0,5 m có đinh I cho dây treo vấp vào đinh dao động Kéo lắc khỏi phương thẳng đứng góc 0 bé thả nhẹ cho vật dao động Lấy g = π2 m/s2 Chu kì dao động lắc: BÀI Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ T1 qua vị trí cân dây treo lắc bị kẹp chặt trung điểm Chu kỳ dao động tính theo chu kỳ ban đầu bao nhiêu? BÀI : Một lắc đơn có chiều dài l =1m dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g = 2(m/s2) Nếu vật qua vị trí cân dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50cm chu kỳ dao động lắc đơn bao nhiêu? BÀI 6: Một lắc đơn có chiều dài l Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc α0 = 300 thả nhẹ cho dao động Khi qua vị trí cân dây treo bị vướng vào đinh nằm đường thẳng đứng cách điểm treo lắc đoạn l/2 Tính biên độ góc β0 mà lắc đạt sau vướng đinh ? BÀI Một lắc đơn có chiều dài l =1m, khối lượng m=25g dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g = 2(m/s2) Kéo lêch lắc đến vị trí o=6o thả nhẹ Sau qua vị trí cân va chạm đần hồi với thép đặt vị trí o=33o a) Hãy tính chu kỳ dao động lắc b) Tính lực căng day trước sau va chạm BÀI Một lắc đơn gồm vật nặng m=100g dây treo không giãn 0 có chiều dài l=1m treo O Ban đầu kéo vật lệch góc 0=60 1 thả nhẹ Khi qua vị trí cân tới góc lệch 1=30 dây treo bị 0 vướng vào đinh cách điểm treo lắc đoạn 50cm Cho 2 g = 10m/s Lấy g = π m/s Tính: a) Góc lệch lớn sau vướng đinh? b) Chu kì dao động lắc? b) Lực căng dây sau vướng đinh?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập con lắc vướng đinh, Bài tập con lắc vướng đinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay