Bài thực hành : tìm hiểu chương trình địa phương ( Sinh 9 )

20 11 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:17

-Nguyên nhân nào dẫn tới ô nhiễm hệ sinh thái đã quan sát? Có cách nào khắc phục được không? Trả lời: + Nguyên nhân: •Nước thải chưa qua xử thải vào môi trường nước, cá tôm chết hàng loạt; •Rác thải từ các khu công nghiệp, rác thải sinh hoạt của con người thải ra môi trường; •Khí thải từ khu công nghiệp, các nhà máy, các phương tiện giao thông thải ra môi trường không khí. THỰC HÀNH: TÌM HiỂU TÌNH HÌNH MƠI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG Thành viên tổ gồm : Tú Nguyên, Minh Châu , Kim Chi, Nguyễn Bính, Tuấn Hùng, Hồng Nhung, Ngọc Hường Nội dung thuyết trình Điều tra tình hình nhiễm mơi trường ( Bảng 56.1, Bảng 56.2 ) Ơ NHIỄM ĐẤT + Chợ đồn kết + Đường , Suối Ơ NHIỄM NƯỚC Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ Bảng 56.1 Các nhân tố sinh thái môi trường điều tra ô nhiễm Nhân tố vô sinh -Rác thải -thực phẩm thừa -nước thải -khơng khí -nhiệt độ -độ ẩm -chất thải rắn Nhân tố hữu sinh Hoạt động người môi trường -Ruồi, muỗi, kiến, gián, cỏ - Buôn bán, ăn uống xả rác làm nghẹt cống rãnh gây mùi hôi - Đốt chôn rác bừa bãi - Thải rác, chất sinh hoạt môi trường - Chôn, đốt rác bừa bãi - Khí thải giao thơng Bảng 56.2 Điều tra tình hình mức độ ô nhiễm Các tác nhân gây ô nhiễm Mức độ ô nhiễm Nguyên nhân gây ô nhiễm Đề xuất biện pháp khác phục - Thu gom xử lý rác cách, đổ rác nơi quy định, tái sử dụng rác - - Trồng nhiều xanh Rác thải Rất nhiều sinh hoạt, buôn bán hoạt động nơng nghiệp Hóa chất Từ nhu cầu - Bón phân sử dụng chăn nuôi, trồng thuốc bảo vệ thực vật trọt (thuốc trừ sâu, cách hợp lý phân bón…) nước thải Nhiều Do sinh hoạt, hoạt động sản xuất Tiết kiệm nước, xả nước nơi quy định Bảng 56.3 Điều tra tác động người môi Các thành phần Xu hướng biến trường đổi Những hoạt động Đề xuất biện pháp khắc phục, bảo hệ sinh thái Nhân tố vô sinh: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, đất đá… Thực vật Động vật nuôi Vi sinh vật gây bệnh Con người thành phần của người vệ hệ sinh thái gây nên biến thời gian tới đổi hệ sinh thái Các thành phần hệ sinh thái Xu hướng biến đổi thành phần hệ sinh thái thời gian tới Những hoạt động Đề xuất biện pháp khắc người gây nên biến phục, bảo vệ đổi hệ sinh thái Diễn biến theo chiều - Đun nấu - Thu gom xử lý rác cách, hướng xấu: ánh sáng gia đình đổ rác nơi quy định, tái sử mạnh, nhiệt độ tăng, - Đốt cháy nhiên dụng rác Nhân tố vô sinh: ánh Diễn biến theo chiều - Đun nấu gia đình - Thu gom xử lý rác sáng, nhiệt độ, độ ẩm, hướng xấu: ánh sáng - Đốt cháy nhiên liệu cách, đổ rác độ ẩm không đấtổnđá… liệu mạnh, nhiệt độ tăng, độ - Sự gia- tăng Sửcủadụng lượng hoạt nơi quy định, táinguồn sử dụng ẩm không ổn định… - Xả động giao thông vận tải rác định… - Xả rác bừa - Sựrác bừa giabãi tăng thay gió, - Tàn phá thảm thực thế: vật - Sử dụng nguồnlượng lượng thay thế: lượng gió, lượng bãi hoạt động giao lượng mặt trời… mặt trời… cực vệ sinh nhà nhà ở nơi công thơng vận tải - Tích cực-vàTích vệ sinh nơi cơng cộng - Trồng nhiều xanh - Tàn phá thảm cộng - Sử dụng phân bón Thực vậtnàn nghèo nàn thuốc bảo vệ thực vật Ngày nghèo thựcNgàyvật - Trồng nhiều cách hợp lý xanh - Nâng cao ý thức vật nuôi Dễ mắc bệnh truyền đồng bảobón vệ và thuốc bảo - Sử dụngcộng phân Dễ mắc bệnh Động truyền nhiễm giữ gìn vệ sinh mơi trường vệ thực vật cách hợp lý nhiễm Vi sinh vật gây bệnh Ngày nhiều biến đổi phức tạp - Nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ giữ gìn vệ sinh mơi Ngày nhiều Con người Mau lão hoá, sinh nhiều bệnh tật, khả miễn trường biến đổi phức tạp dịch suy giảm Mau lão hoá, sinh nhiều bệnh tật, khả miễn dịch suy giảm  Thu Hoạch 1) Nguyên nhân dẫn tới ô nhiễm hệ sinh thái quan - sát? Có cách khắc phục không?  Trả lời:  Nguyên nhân: •  Ơ nhiễm khơng khí • Ơ nhiễm thải khí độc vào khí • Ơ nhiễm tiếng ồn • Ơ nhiễm chất thải rắn lỏng • Ô nhiễm ý thức người • Ơ nhiễm thuốc bảo vệ thực vât, hóa chất • Ơ nhiễm tác nhân sinh học v v  Cách khắc phục  Bỏ rác nơi quy định  Trồng cây, trồng rừng  Ý thức dọn rác  Sử dụng nguồn lượng • Đi xe đạp thay tơ, xe máy 2) Những hoạt động người gây nên biến đổi hệ sinh thái đó? Xu hướng biến đổi hệ sinh thái xấu hay tốt lên? Theo em, cần làm để khắc phục biến đổi xấu hệ sinh thái đó?  Trả lời:      + Hệ sinh thái bị ô nhiễm nhiều nguyên nhân khác dẫn đến nhiễm đất, nước, khơng khí , … Đó hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh người      + Xu hướng xấu Ta cần khắc phục nhanh chóng, giảm thiểu q trình gây nhiễm khác Cảm nhận em sau học xong thực hành:      - Sau học xong thực hành chúng em góp phần vào việc phòng chống ô nhiễm môi trường địa phương      - Chúng em hy vọng, người bảo vệ môi trường dù hành động nhỏ nhặt      - Chúng ta làm cho Trái Đất tươi đẹp hơn, chung tay bảo vệ trái đất khơng có nhiễm BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ EM XIN KẾT THÚC CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!!! ... nhỏ nhặt      - Chúng ta làm cho Trái Đất tươi đẹp hơn, chung tay bảo vệ trái đất khơng có nhiễm BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ EM XIN KẾT THÚC CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!!!
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thực hành : tìm hiểu chương trình địa phương ( Sinh 9 ), Bài thực hành : tìm hiểu chương trình địa phương ( Sinh 9 )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay