Ảnh hưởng của tỉ lệ nước xi măng và thời gian đến một số thông số bơm của hỗn hợp bê tông

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:12

Bài báo trình bày một số kết quả đo thông số bơm của một số cấp phối bê tông thương phẩm bao gồm độ sụt, thông số ma sát giữa vữa bê tông và thành ống thép theo thời gian lưu giữ vữa bê tông. Sự thay đổi của các thông số này được khảo sát theo sự thay đổi của hàm lượng nước và xi măng. Kết quả thực nghiệm cho thấy tỉ lệ nước và xi măng trong cấp phối bê tông cũng như thời gian ảnh hưởng đến lớn tính công tác và tính ma sát của hỗn hợp bê tông. Kết quả thí nghiệm cung cấp thêm một cơ sở dữ liệu và thông tin để thiết kế hỗn hợp bê tông đáp ứng về cường độ và thi công bơm. HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2016" ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ NƯỚC/XI MĂNG THỜI GIAN ĐẾN MỘT SỐ THÔNG SỐ BƠM CỦA HỖN HỢP TÔNG INFLUENCE OF WATER-CEMENT RATIO AND TIME TO SOME PUMPING PARAMETERS OF FRESH CONCRETE Vũ Văn Nhân, Nguyễn Thế Dương1 Khoa Xây dựng, Trường Đại học Duy Tân, 25/K7 Quang Trung, Đà Nẵng Tác giả liên hệ, e-mail: theduong.nguyen@duytan.edu.vn Vũ Văn Nhân, Nguyễn Thế Dương Tóm tắt - Bài báo trình bày số kết đo thơng số bơm số cấp phối tông thương phẩm bao gồm độ sụt, thông số ma sát vữa tông thành ống thép theo thời gian lưu giữ vữa tông Sự thay đổi thông số khảo sát theo thay đổi hàm lượng nước xi măng Kết thực nghiệm cho thấy tỉ lệ nước xi măng cấp phối tông thời gian ảnh hưởng đến lớn tính cơng tác tính ma sát hỗn hợp tơng Kết thí nghiệm cung cấp thêm sở liệu thông tin để thiết kế hỗn hợp tông đáp ứng cường độ thi công bơm Abstract – This paper presents some pumping parameters obtained from experimental measurement on the ready mixed concrete, including slump and frictional parameters with time The variation’s trend of these parameters are investigated with the variation of water-cement ratio It is shown that the water-cement ratio and time influence with importance to the workability and frictional properties of fresh concrete The experimental results provide useful information for the design of composition of concrete in order to satisfying the strength and pumpability requiements Từ khóa - thơng số bơm; ma sát tiếp xúc; ngưỡng trượt bề mặt; số nhớt tiếp xúc; độ sụt; thời gian lưu vữa Key words – pumping parameters; interface friction; interface yield stress; viscous constant; slump; time Mở đầu Công nghệ bơm tông lần sử dụng Mỹ năm đầu 1930 đến nay, công nghệ sử dụng rộng rãi cho công trình xây dựng Đặc biệt việc thi cơng cơng trình có quy mơ lớn nhà cao tầng cơng trình cầu việc vận chuyển hỗn hợp tơng từ vị trí chân cơng trình đến vị trí cần đổ tơng phương pháp bơm gần lựa chọn tối ưu nhất, tính đến thời điểm Ưu điểm công nghệ tông bơm tông đổ cách liên tục, từ rút ngắn thời gian thi cơng, tiết kiệm hao phí nhân lực chi phí xây dựng Ở nước ta nay, kỹ thuật bơm tông quy định tiêu chuẩn TCXD 200-1997 [1] Về phần vật liệu, tiêu chuẩn đưa số quy định chung thiết kế cấp phối, việc kiểm tra tính thi cơng hỗn hợp tông thực thông qua kiểm sốt kích thước vật liệu thơng số độ sụt Tuy nhiên, nghiên cứu gần giới [2]–[5] rõ rằng, thông số độ sụt thực tế khơng phản ánh hết tính dễ bơm hay khó bơm tơng khơng đủ để dự báo áp lực bơm Thực vậy, mơ hình dòng chảy tơng ống bơm Kaplan [2] đề xuất khẳng định Kwon [6] rõ rằng, có từ hai đến ba pha tơng chảy ống bơm (Hình 1) gồm (i) tông chuyển động tịnh tiến phần lõi, (ii) lớp trượt biên (iii) lớp cắt lớp chuyển tiếp lớp trượt lớp tịnh tiến Trong trường hợp vận tốc dịch chuyển tơng nhỏ dòng chảy ống có lớp lớp Khi vận tốc lớn có lớp Tùy vào số lớp mà áp lực cần thiết để đẩy tông khác Trong cơng thức tính tốn áp lực bơm Kaplan đề xuất chứng minh thực nghiệm [3], [7] áp lực bơm, phụ thuộc vào lưu lượng bơm, có thành phần tương ứng với pha chuyển động Trong thành phần liên quan đến lớp trượt biên phụ thuộc đặc trưng thông số ma sát tiếp xúc tông thành ống Thông số ma sát gồm hai thành phần, ngưỡng trượt tiếp xúc ban đầu 𝜏0 số nhớt tiếp xúc 𝜂 Lớp cắt liên quan đến tính chất lưu biến tơng, bao gồm ngưỡng cắt ban đầu 𝜏𝑠 thông số nhớt dẻo 𝜇, mà thực tế hay đặc trưng độ sụt Như quan tâm đến thơng số độ sụt khơng tính tốn dự báo cách xác áp lực bơm đánh giá cách xác đáng tính dễ hay khó bơm tơng tươi Các thơng số ma sát lưu biến gọi chung thơng số bơm tơng Quan tâm đến tính bơm hỗn hợp tông, thời gian gần đây, số tác giả [8]–[10] nước [5], [11], [12] quan tâm nghiên cứu tính chất ma sát hỗn hợp tông chảy ống bơm cứng thép Các nghiên cứu chủ yếu thực phương pháp thực nghiệm chế tạo, chuẩn hoá thiết bị thực nghiệm [6], [11], [13] thực nghiệm đo đạc hỗn hợp tông làm từ thành phần khác [5], [8]–[10], [14] Các phép đo rằng, thông số độ sụt phản ánh cách đầy đủ tính dễ/khó bơm tơng Thực tế, nghiên cứu thực nghiệm rằng, thay đổi tỉ lệ cốt liệu thô [8], thay đổi hàm lượng phụ gia [10] với số cấp phối khác thành phần có độ sụt thông số ma sát lại chênh lệch đáng kể Để bổ sung cho sở liệu thực nghiệm làm sở cho việc đánh giá xu hướng thay đổi tính dễ bơm tông, nghiên cứu này, tác giả khảo sát ảnh hưởng thể tích hồ xi măng đến tính bơm tơng có xét thời gian lưu vữa Thời gian yếu tố quan trọng hỗn hợp tông thương phẩm thông thường trộn trạm trộn, sau dùng xe vận chuyển đến công trường Việc vận chuyển nhiều lúc nhiều thời gian, đặc biệt cơng trình thi công khu vực đô thị khu vực có giao thơng khó khăn Thí nghiệm xác định tính tốn thơng số bơm + Ngun lý xác định thơng số ma sát Như trình bày trên, thông số ma sát bao gồm (i) HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2016" Hình Mơ hình dòng tơng chảy ống bơm [4] ngưỡng trượt ban đầu  , sở tính tốn áp lực cần thiết ban đầu piston để đẩy tông bắt đầu dịch chuyển ống (ii) hệ số nhớt tiếp xúc  , đặc trưng cho tính ma sát động (ma sát phụ thuộc vào vận tốc dịch chuyển) tiếp xúc bề mặt tông thành ống bơm Hai thông số ma sát bổ sung thêm cho thông số độ sụt giúp thiết kế thành phần cấp phối thiết kế bơm tông Khi biết hai thông số ma sát ứng suất trượt tức thời mặt tiếp xúc tông – thành ống tông dịch chuyển tính:  =0 +  (Pa) ứng suất trượt mặt tiếp xúc, bình tất khu vực xung quanh hình trụ, nơi tốc độ quay không đổi với giai đoạn tốc độ áp đặt Kết thí nghiệm thơ xử lý nhanh chóng phần mềm «Pumping parameter calculation» [15] (1) 0 (Pa) ngưỡng trượt mặt tiếp xúc,  (Pa.s/m) số nhớt,  (m/s) vận tốc trượt tương đối tông thành ống + Thí nghiệm đo thơng số ma sát Sự tiếp xúc tông thành ống bơm mô lại theo tiếp xúc ống kim loại quay môi trường tông Sự quay trục tạo điều khiển máy khuấy học (Hình 2a) Máy khuấy ghi lại tốc độ quay mô men xoắn tương ứng Tốc độ quay thay đổi theo thời gian điều khiển phần mềm tông đựng thùng chứa có đường kính 30 cm, xi lanh hình trụ thép có đường kính 106 mm, cao 100 mm (Hình 2a) Các thơng số thiết bị tham khảo dựa sở nghiên cứu tài liệu [11] Khi thí nghiệm, ta thu thơng tin mô men xoắn T (N.mm) tương ứng với tốc độ quay xi lanh V (vòng/s) Lần lượt tiến hành thí nghiệm xác định mơmen xoắn mặt đáy xi lanh T1 (N.mm) mô men xoắn T (N.mm) mặt đáy mặt xung quanh tương ứng với tốc độ quay xi lanh V (chu kì/s) (Hình 2b,c) Mơ men thành T tính cách lấy trung bình trị số mơ men T2 trừ cho trung bình trị số mơ men T1 tốc độ quay Từ tính ma sát bề mặt trung (a) (b) (c) Hình Dụng cụ đo ma sát tông thành ống (a) Dụng cụ đo ma sát; (b) Thí nghiệm xác định mơmen xoắn T1; (c) Thí nghiệm xác định mômen xoắn T2 Các mẫu cấp phối tông kiểm tra độ sụt thí nghiệm đo thơng số ma sát thời điểm phút; 30 phút; 60 phút 90 phút sau hoàn thành công tác trộn hỗn hợp tông Cấp phối tơng thí nghiệm Vật liệu chế tạo hỗn hợp tơng thí nghiệm gồm: + Xi măng Kim Đỉnh PCB40 + Cát vàng có mơ đun độ lớn Mdl = 2.9, đảm bảo yêu cầu theo TCVN 7570-2006 + Đá dăm 0.5×1; đá dăm 1×2, đảm bảo yêu cầu theo TCVN 7570-2006 + Phụ gia Sika Plast 257 + Nước Các cấp phối chế tạo đáp ứng yêu cầu theo [16] Có 08 loại cấp phối, ký hiệu: CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8 trình bày Bảng Vũ Văn Nhân, Nguyễn Thế Dương Bảng 1: Các loại cấp phối tơng thí nghiệm Tên cấp phối CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 Thành phần vật liệu cho m3 tông X N/X (kg) N C Đ Phụ gia (l) (kg) (kg) (l) 870 859 844 818 836 825 808 780 1023 1011 993 963 984 971 951 918 4.2 4.2 4.2 4.2 4.6 4.6 4.6 4.6 420 420 0.35 0.37 147 155 420 420 460 0.40 0.45 0.35 168 189 161 460 460 0.37 0.40 170 184 460 0.45 207 + Thông số 𝜏0 tăng dần khoảng thời gian lưu sụt từ đến 30 phút, đến thời điểm 60 phút 𝜏0 giảm xuống tăng lên lớn hỗn hợp tông lưu sụt đến thời điểm 90 phút + Thông số 𝜂 tăng dần khoảng thời gian lưu sụt từ đến 90 phút, mức độ tăng lớn đạt thời điểm 90 phút Kết nghiên cứu khảo sát Bảng tổng hợp kết thí nghiệm trình bày bảng Bảng trình bày thơng số độ sụt, ngưỡng trượt bề mặt số nhớt tiếp xúc thời điểm thí nghiệm là: phút, 30 phút, 60 phút 90 phút sau trộn Bảng Kết thí nghiệm Loại BT CP1 CP2 Thơng số bơm CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 Thời gian lưu vữa tông (phút) 00 30 60 90 SN (cm) 12 10.5 8.5 𝜏0 (Pa) 61.6 87.4 76 100.8 (Pa.s/m) SN (cm) 991 1036 1148 1324 16.5 46.2 15 62.5 13 49.1 10 78.4 781 829 911 1152 𝜏0 (Pa) 17 36.4 16 47.7 15 34 12.5 61.5 (Pa.s/m) 673 718 738 959 SN (cm) 21 19.5 18 16 𝜏0 (Pa) 25.8 38.9 27.1 47.3 (Pa.s/m) SN (cm) 516 560 589 776 𝜏0 (Pa) 19 29.4 18 41.2 16.5 29.8 14.5 52.5 𝜂(Pa.s/m) 572 603 668 825 SN (cm) 20 26 19 39 18 27.3 16 47.9 𝜏0 (Pa) (Pa.s/m) SN (cm) 𝜏0 (Pa) Kết thí nghiệm thông số ma sát tổng hợp bảng 2, cho thấy quy luật biến đổi thông số SN, 𝜏0 𝜂theo thời gian tỉ lệ N/X sau: + Độ sụt hỗn hợp tông giảm theo thời gian lưu sụt tăng lên tỉ lệ N/X tăng 𝜂(Pa.s/m) SN (cm) 522 557 593 764 21.5 20 19 17.5 𝜏0 (Pa) 20.7 32.3 23 42 𝜂(Pa.s/m) 389 475 507 684 SN (cm) 𝜏0 (Pa) 22 20.2 21 27.7 20 21.5 19 39.7 𝜂(Pa.s/m) 381 429 466 639 Ảnh hưởng tỉ lệ nước/xi (N/X) thời gian 5.1.1 Ảnh hưởng đến tính linh động hỗn hợp tơng Theo Hình 3, tỉ lệ N/X biến đổi khoảng từ 0.35 đến 0.45, độ sụt hỗn hợp tông tăng dần Theo thời gian, mức độ suy giảm độ sụt cấp phối có tỉ lệ N/X thấp (N/X=0.35-0.37) xảy mạnh hơn, nhiên chênh lệch so với cấp phối có tỉ lệ N/X lớn không đáng kể Trị số độ sụt suy giảm theo thời gian lưu vữa hỗn hợp tông xảy mạnh thời điểm lưu sụt từ 60 đến 90 phút Như thấy tỉ lệ N/X ảnh hưởng đến độ sụt ban đầu hỗn hợp tông thời gian yếu tố tác động đến trị số độ sụt hỗn hợp tông thời điểm khác Hình biểu diễn gia tăng độ sụt theo tỉ lệ N/X với hàm lượng xi măng thời điểm lưu sụt khác hỗn hợp tông Xem xét đường quan hệ biểu đồ Hình 4a Hình 4b, hàm lượng xi măng hỗn hợp thấp (X=420kg) biến đổi độ sụt theo tỉ lệ N/X xảy rõ rệt Các khoảng biến đổi trị số độ sụt thời điểm lưu sụt 0; 30; 60 90 phút 5-16; 8.5-18; 10.5-19.5 12-21cm Khi tăng hàm lượng xi măng lên (X=460kg) hỗn hợp tơng có trị số độ sụt lớn, khoảng biến đổi độ sụt nhỏ (SN= 14.5-22cm) Như hỗn hợp tơng có hàm lượng xi măng thấp có gia tăng trị số độ sụt nhiều tăng dần tỉ lệ N/X, hàm lượng xi măng đủ lớn tác động tỉ lệ N/X đến thay đổi độ sụt không đáng kể 5.1.2 Ảnh hưởng đến tính ma sát với thành ống bơm hỗn hợp tông Khi tỉ lệ N/X thấp, giá trị thông số ma sát đo đạc lớn, tăng dần tỉ lệ N/X lên giá trị thơng số ma sát có xu hướng giảm Khi tăng tỉ lệ N/X từ 0.35 lên đến tỉ lệ 0.45 mức độ suy giảm thông số ma sát 𝜏0 𝜂 có thể đạt đến giá trị 64% 49% (theo kết thí nghiệm Bảng 2) Trên biểu đồ Hình 5, thấy đường quan hệ có độ dốc giảm dần tăng dần tỉ lệ N/X, điều có nghĩa mức độ suy giảm hai thông số ma sát 𝜏0 𝜂 giảm dần tỉ lệ N/X tăng dần Khi tăng tỉ lệ N/X đến mức 0.45 suy giảm thông số ma sát không đáng kể Như tỉ lệ N/X đạt đến HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2016" ngưỡng việc tăng thêm tỉ lệ N/X khơng có nhiều hiệu việc làm giảm thông số ma sát với thành ống bơm hỗn hợp tông Cũng cần ý việc tăng thêm tỉ lệ N/X nhiều làm giảm cường độ tông (b) 25 Độ sụt (cm) N/X=0.35 N/X=0.37 N/X=0.40 N/X=0.45 90min - X=460kg 15 10 20 Độ sụt (cm) 60min - X=460kg 90min - X=420kg 20 (a) 25 60min - X=420kg 0.35 15 0.37 0.39 10 30 60 Thời gian lưu sụt (phút) 90 (a) 0.45 30min - X=420kg 100 Ngưỡng trượt ban đầu (Pa) 22.0 20.0 18.0 16.0 14.0 N/X=0.35 N/X=0.37 N/X=0.40 N/X=0.45 12.0 10.0 30 60 30min - X=420kg 30min - X=460kg 0min - X=460kg 80 30min - X=460kg 60min - X=460kg 70 90min - X=460kg 60 50 40 0.37 0.39 0.41 1400 1300 10 0.35 0.37 0.39 0.41 Tỉ lệ N/X 0.43 0.45 Hằng số nhớt bề mặt (M.Pa) 15 0.45 0min - X=420kg 30min - X=420kg 60min - X=420kg 90min - X=420kg 0min - X=460kg 30min - X=460kg 60min - X=460kg 90min - X=460kg (b) 1200 20 0.43 Tỉ lệ N/X (a) 0min - X=460kg 90min - X=420kg 90 20 0.35 Hình Quan hệ độ sụt hỗn hợp tông tỉ lệ N/X theo thời gian (a) X=420kg; (b) X=460kg 0min - X=420kg 60min - X=420kg 30 90 Thời gian lưu sụt (phút) 25 0min - X=420kg 110 (b) Độ sụt (cm) 0.43 Hình Độ sụt hỗn hợp tông theo tỉ lệ N/X (a) X=420kg; (b) X=460kg Độ sụt (cm) 0.41 Tỉ lệ N/X 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 Tỉ lệ N/X Hình Quan hệ thực nghiệm tỉ lệ N/X, hàm lượng xi măng X (kg) thông số ma sát (a) Ngưỡng trượt ban đầu (b) Hằng số nhớt Quan sát biểu đồ Hình ta thấy cấp phối tơng có hàm lượng xi măng X = 420 kg ảnh hưởng tỉ lệ N/X đến thông số ma sát rõ rệt Khi tăng tỉ lệ N/X từ 0.35 lên 0.37, 0.4 0.45 biến đổi thông số ma sát xảy sau: 𝜏0  giảm Vũ Văn Nhân, Nguyễn Thế Dương từ 53-64%; 𝜂 giảm từ 41-49% Tuy nhiên tăng hàm lượng xi măng lên X=460 kg ảnh hưởng tỉ lệ N/X đến thông số ma sát hỗn hợp tơng (tỉ lệ giảm thông số ma sát 𝜏0  𝜂 lần lượt 9-20% 3-17%) Điều giải thích, lượng X hỗn hợp tơng đủ lớn (đủ để tạo thể tích hồ xi măng đủ lớn) việc tăng tỉ lệ N/X khơng có nhiều tác dụng việc làm giảm thơng số ma sát với thành ống bơm tông Qua phân tích thấy, tỉ lệ N/X có tác động làm suy giảm đáng kể thông số ma sát tông với thành ống bơm cấp phối tôngtỉ lệ N/X hàm lượng xi măng thấp Khi tăng tỉ lệ N/X lên đến mức độ lượng xi măng đủ lớn (đủ để tạo thể tích hồ xi măng đủ lớn) thơng số ma sát có biến đổi không đáng kể thay đổi tỉ lệ N/X Kết luận Việc nghiên cứu, đánh giá tác động thành phần cấp phối tông đến khả dễ khó bơm hỗn hợp tông thông qua thông số ma sát cần thiết Làm rõ mức độ ảnh hưởng yếu tố thành phần, qua có định hướng công tác thiết kế hỗn hợp tông bơm, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật thi cơng kinh tế Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng máy khuấy điện tử để thực phép đo thông số ma sát, đồng thời nghiên cứu thông số độ sụt côn Abram truyền thống Thí nghiệm có xét đến yếu tố thời gian từ sau trộn đến thời điểm 90 phút, thời điểm mà tông lưu giữ q trình vận chuyển từ trạm trộn đến cơng trường Qua chuỗi thí nghiệm cấp phối, xét mốc thời gian, xét góc độ thay đổi tỉ lệ N/X hàm lượng xi măng, có xét đển yếu tố phụ gia, rút số kết luận sau: 1- Ảnh hưởng tỉ lệ N/X đến khả bơm hỗn hợp tơng cụ thể, đánh giá cách định lượng qua gia tăng trị số độ sụt suy giảm thông số ma sát hỗn hợp tông 2- Tỉ lệ N/X ảnh hưởng đến độ lớn độ sụt hỗn hợp tông không định đến mức độ suy giảm độ sụt hỗn hợp tông theo thời gian 3- Mức độ ảnh hưởng tỉ lệ N/X đến thông số ma sát hỗn hợp tông thành ống bơm phụ thuộc vào độ lớn tỉ lệ N/X Khi tỉ lệ N/X thấp mức độ thay đổi thông số ma sát lớn Khi tỉ lệ N/X đủ lớn thông số ma sát thay đổi không đáng kể 4- Khi điều chỉnh tỉ lệ N/X để điều chỉnh tính linh động tính ma sát hỗn hợp tông cần cân nhắc thêm ảnh hưởng hàm lượng xi măng Lời cảm ơn Bài báo thực khuôn khổ đề tài NCKH cấp Bộ, theo định số 238/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2016 Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu tham khảo [1] TCVN-200:1997, “Nhà cao tầng - Kỹ thuật tông [2] D Kaplan, “Pompage des Béton,” Etudes et recherches des laboratoires des Ponts et Chaussées, 2000 [3] K Denis, de L Francois, and S Thierry, “Design of concrete pumping circuit,” ACI Mater J., vol 102, no 2, pp 110–117, 2005 [4] S H Kwon, P J Kyong, J H Kim, and P S Surendra, “State of the Art on Prediction of Concrete Pumping,” Int J Concr Struct Mater., 2016 [5] C T Mai, E H Kadri, T T Ngo, A Kaci, and M Riche, “Estimation of the pumping pressure from concrete composition based on the identified tribological parameters,” Adv Mater Sci Eng., vol 2014, 2014 [6] S H Kwon, C K Park, J H Jeong, S D Jo, and H L Seung, “Prediction of Concrete Pumping: Part I Development of New Tribometer for Analysis of Lubricating Layer,” ACI Mater J., vol 110, no 6, pp 647– 656, 2013 [7] K Denis, de L Francois, and S Thierry, “Avoidance of Blockages in Concrete Pumping Process,” ACI Mater J., vol 102, no 3, pp 183–191, 2005 [8] N T D Vũ Văn Nhân, “Ảnh hưởng tỉ lệ cốt liệu đến tính chất ma sát tông thành ống bơm theo thời gian,” Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng (ISSN 1859-1566), vol 171, pp 48–56, 2015 [9] H Q M Đ Nguyễn Thế Dương, Đỗ Vũ Thảo Quyên, Phan Đình Thoại, “Ảnh hưởng hồ xi măng tỉ lệ n/x đến tính chất ma sát tơng thành ống bơm thép,” Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng (ISSN 0866-0762), pp 72– 76, 2014 [10] V T C Nguyễn Thế Dương, Phạm Quang Nhật, Vũ Văn Nhân, “Ảnh hưởng thời gian hàm lượng phụ gia đến thông số bơm số tơng thương phẩm.,” Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng (ISSN 0866-0762), vol 171, pp 106–109, 2016 [11] T T Ngo, “Influence de la composition des bétons sur les paramètres de pompage et validation d’un modèle de prévision de la constrainte visqueuse,” Universite de Cergy – Pontoise, France, 2009 [12] H D Le, E H Kadri, S Aggoun, J Vierendeels, P Troch, and G De Schutter, “Effect of lubrication layer on velocity profile of concrete in a pumping pipe,” Mater Struct., vol 48, no 12, pp 3991–4003, 2015 [13] D Feys, K H Khayat, A Perez-Schell, and R Khatib, “Prediction of pumping pressure by means of new tribometer for highly-workable concrete,” Cem Concr Compos., vol 57, pp 102–115, 2015 [14] T T Ngo, E H Kadri, R Bennacer, and F Cussigh, “Use of tribometer to estimate interface friction and concrete boundary layer composition during the fluid concrete pumping,” Constr Build Mater., vol 24, no 7, pp 1253– 1261, 2010 [15] T D Nguyễn, “Phần mềm «Pumping Parameters Calculation» tính tốn thơng số ma sát tơng tươi - thành ống thép,” Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Duy Tân, vol 15, no 2, pp 69–75, 2015 [16] TCVN-9340:2012, “Hỗn hợp tông trộn sẵn – Yêu cầu đánh giá chất lượng nghiệm thu - Tiêu chuẩn Việt Nam,” 2012 bơm,” 1997 (BBT nhận bài: …/…/2016, phản biện xong: …/…/2016) HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2016" Vũ Văn Nhân, Nguyễn Thế Dương Thông tin tác giả Nguyễn Thế Dương: - Tiến sỹ ngành Kỹ thuật Công trình, tốt nghiệp năm 2009 Đại học Paris-Est Cộng hòa Pháp - Trưởng Khoa Xây dựng, Trường Đại học Duy Tân - Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học Vật liệu, Cơ học định hướng ứng dụng, Kết cấu làm việc điều kiện phức tạp; Tính chất tơng; - Điện thoại: 05113 827 111 (×202) Vũ Văn Nhân: + Năm 2003: Tốt nghiệp hệ đại học, chuyên ngành xây dựng cấu đường, trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng + Năm 2010: Hoàn thành hệ cao học, chuyên ngành Xây dựng Đường ô tô Đường thành phố, trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Tóm tắt công việc (chức vụ, quan): Giảng viên môn Cầu đường, khoa Xây dựng, trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng - Lĩnh vực quan tâm: Tính chất lưu biến, ma sát nhớt vật liệu tông - Điện thoại: 0995322968 ... giảm thông số ma sát hỗn hợp bê tông 2- Tỉ lệ N/X ảnh hưởng đến độ lớn độ sụt hỗn hợp bê tông không định đến mức độ suy giảm độ sụt hỗn hợp bê tông theo thời gian 3- Mức độ ảnh hưởng tỉ lệ N/X đến. .. Ảnh hưởng tỉ lệ nước/ xi (N/X) thời gian 5.1.1 Ảnh hưởng đến tính linh động hỗn hợp bê tơng Theo Hình 3, tỉ lệ N/X biến đổi khoảng từ 0.35 đến 0.45, độ sụt hỗn hợp bê tông tăng dần Theo thời gian, ... đến 90 phút Như thấy tỉ lệ N/X ảnh hưởng đến độ sụt ban đầu hỗn hợp bê tông thời gian yếu tố tác động đến trị số độ sụt hỗn hợp bê tông thời điểm khác Hình biểu diễn gia tăng độ sụt theo tỉ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của tỉ lệ nước xi măng và thời gian đến một số thông số bơm của hỗn hợp bê tông, Ảnh hưởng của tỉ lệ nước xi măng và thời gian đến một số thông số bơm của hỗn hợp bê tông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay