Tài liệu hình hình 11 Quan hệ song song

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:07

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Quan hệ song song Khóa học Tốn 11 CB (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) GIAO ĐIỂM CỦA MẶT PHẲNG VÀ MẶT PHẲNG Tài liệu giảng Giáo viên: Nguyễn Thanh Tùng I – PHƯƠNG PHÁP  Xác định giao tuyến hai mặt phẳng       b - Tìm đường thẳng chung mặt phẳng - Tìm hai điểm chung phân biệt hai mặt phẳng       , đường thẳng qua hai điểm chung giao tuyến cần tìm a  A Chú ý : Hai đường thẳng cắt chúng nằm mặt phẳng không song song với Nếu d     điểm A  d thuộc    II – Bài tập VD : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD 1/ Xác định giao tuyến (SAC)  SBD  2/ Xác định giao tuyến  SAB   SCD VD : Cho hình chóp tam giác S.ABC , điểm I thuộc đoạn SA Một đường thẳng a không song song với AC cắt cạnh AB, BC theo thứ tự J, K Tìm giao tuyến cặp mp sau a mp  IJK  mp  SAC  b mp  IJK  mp  SAB  c mp  IJK  mp  SBC  Giáo viên Nguồn : Nguyễn Thanh Tùng : Hocmai.vn VD : Cho tứ diện ABCD,M điểm bên tam giác ABD, N điểm bên tam giác ACD Tìm giao tuyến cặp mp sau: a  AMN   BCD  – Hệ thống giáo dục HOCMAI b  DMN   ABC  Tổng đài tư vấn: 1900 – 69 – 33 - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hình hình 11 Quan hệ song song, Tài liệu hình hình 11 Quan hệ song song

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay