“Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý hóa đơn GTGT tại Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh”.

14 30 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:06

Qua quá trình tìm hiểu thực tế công tác Thuế tại Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh đã giúp em củng cố thêm kiến thức được học ở trường để áp dụng vào tình hình thực tế trên cơ sở đó đã giúp em hình thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý hóa đơn GTGT tại Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh”. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đề tài: Khóa luận tốt nghiệp Một số giải pháp nhằm hạn chế vấn nạn bn bán hóa đơn GTGT bất hợp pháp Quận Bình Thạnh SVTH : TRẦN HỮU VÂN LỚP : 10 QK - TC NỘI DUNG KHÓA LuẬN I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI II GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH III IV THỰC TRẠNG VẤN NẠN MUA BÁN HÓA ĐƠN GTGT BẤT HỢP PHÁP TẠI QUẬN BÌNH THẠNH GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI LÝDO DOCHỌN CHỌNDỀ DỀTÀI TÀI PHƯƠNG PHƯƠNGPHÁP PHÁP NGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨU PHẦN MỤC MỤCTIÊU TIÊU MỞ ĐẨU NGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨU PHẠM PHẠMVI VINGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨU Chương 1: Cơ sở luận 1/ Cơ sở luận hóa đơn 2/ Cơ sở luận hóa đơn GTGT bất hợp pháp: 3/ Cách thức Doanh nghiệp mua bán hóa đơn GTGT lấy cắp tiền hồn thuế Ví dụ 1: DN A: Sản xuất kinh doanh DN B: Kinh doanh nhà hàng DN B cung cấp sản phẩm ăn uống cho khách hàng với tổng hóa đơn trị giá 1tr100 (VAT 10%) khách hàng khơng có nhu cầu lấy hóa đơn DN B bán lại tờ hóa đơn 1tr100 cho DN A để DN A cho vào chi phí tiếp khách với giá 3% 30.000 : DN B: có 1tr100 + lời thêm tiền bán hóa đơn 30ng DNA: chịu 30ng để khấu trừ thuế, hoàn thuế 100ng lại DN A lời: 100ng -30ng = 70ng Ví dụ 2: II GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH Cơ cấu tổ chức III THỰC TRạNG IV: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP Phương hướng quản Đề xuất giải pháp Kiến nghị với quan nhà nước ...NỘI DUNG KHÓA LuẬN I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI II GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH III IV THỰC TRẠNG VẤN NẠN MUA BÁN HÓA ĐƠN GTGT BẤT HỢP PHÁP TẠI QUẬN BÌNH THẠNH GIẢI PHÁP VÀ KIẾN... Chương 1: Cơ sở lý luận 1/ Cơ sở lý luận hóa đơn 2/ Cơ sở lý luận hóa đơn GTGT bất hợp pháp: 3/ Cách thức Doanh nghiệp mua bán hóa đơn GTGT lấy cắp tiền hồn thuế Ví dụ 1: DN A: Sản xuất kinh... 1tr100 + lời thêm tiền bán hóa đơn 30ng DNA: chịu 30ng để khấu trừ thuế, hồn thuế 100ng lại DN A lời: 100ng -30ng = 70ng Ví dụ 2: II GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH Cơ cấu tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: “Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý hóa đơn GTGT tại Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh”., “Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý hóa đơn GTGT tại Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh”.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay