GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI TRE, MAY, SONG

20 26 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:06

Văn Đức Trường THĐạt &THCS Quất Lưu Trường TH Cam Lc KHOA HC Môn: Khoa học Giáo viên: Nguyễn Thị Hoa Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 học KHỞI ĐỘNG Chơi trò chơi: “Truyền điện” Nêu tên đồ dùng nhà bắt đầu “ch” tr Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BÀI 12: TRE, MÂY, SONG A- HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kể tên số đồ dùng làm tre, mõy, song m em bit Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BI 12: TRE, MY, SONG Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa hc 2018 BÀI 12: TRE, MÂY, SONG b, Trao đổi nhóm nội dung sau: - Đặc điểm (hình dáng, độ cứng, ) tre, mây, song - Với đặc điểm nói trên, tre, mây, song s dng vo nhng vic gỡ? Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa hc 2018 BI 12: TRE, MY, SONG Quan sát trao đổi: Tre Mây, song -Mọc thành bụi, mọc -Mọc thành bụi,cây leo, đứng, cao khoảng 10- thân gỗ, dài, không phân Đặc điểm 15m thân rỗng, gồm nhánh nhiều đốt thẳng -Có lồi dài đến hàng -Cứng, có tính đàn hồi trăm mét -Đan lát, làm đồ mĩ nghệ Công Làm nhà, đồ dùng -Làm dây buộc bè, làm dụng gia đình, nụng c bn gh Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BI 12: TRE, MY, SONG c trả lời a, Đọc nội dung sau: Cây tre: Cây mọc đứng, cao khoảng 10 đến 15m Thân tre rỗng bên gồm nhiều đốt thẳng hình ống Cây tre có vùng miền nước ta Lũy tre bao bọc xóm làng nét đặc trưng lang quê Việt nam Cây mây, song: Cây leo, thân dài, khơng phân nhánh, hình trụ.Cây mây, song mọc tự nhiên trồng vùng nông thôn đồng vùng đồi núi Tre vừa đứng, vừa đàn hồi Vì tre sử dụng rộng rãi để làm nhà, nông cụ, đồ đụng gia đình, đồ mĩ nghệ, nhạc cụ,… Mây, song dùng để đan lát, làm bàn, ghế, đồ mĩ nghệ,… Một số lồi song có thân dài tới hàng trăm mét, dùng làm dây buộc bè, làm khung bàn ghế Các sản phẩm làm từ tre, mây, song thân thiện với môi trường Nhiều sản phẩm làm từ tre, mây, song mặt hàng xuất mang lại li ớch kinh t Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BI 12: TRE, MY, SONG b, Tr lời câu hỏi: Tre, mây, song sử dụng vào việc gì? Vật liệu Tre Mây, song Cơng dụng - Làm ống đựng nước, thang - Làm đòn gánh, rổ - Nhạc cụ - Đan lát - Làm giá đựng đồ - Làm khung bàn ghế, tủ - Lm dõy buc bố Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BI 12: TRE, MY, SONG Tre gi chõn Hoa mõy Song cnh Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BI 12: TRE, MY, SONG Bn gh sa lụng Gi xỏch tay Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BI 12: TRE, MY, SONG GhÕ tre Giá m©y GhÕ m©y, song Thø năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BI 12: TRE, MÂY, SONG Liên hệ thực tế, đọc trả lời: a, Liên hệ thực tế đọc thông tin sau: Khi sử dụng đồ dùng tre, mây, song gia đình, cần lưu ý: tránh để ẩm mốc; tránh đặt gần lửa để khỏi bị cháy; không đặt vật nặng lên để tránh bị gãy hỏng, …; dùng sơn dầu, sơn bóng quét lên đồ dùng để giữ cho chúng c bn Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 học BÀI 12: TRE, MÂY, SONG Liên hệ thực tế, đọc trả lời Hãy cho biết nên khơng nên làm để đồ dùng mây, tre, song c bn? Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BI 12: TRE, MY, SONG B- HOT ĐỘNG THỰC HÀNH Trong vật liệu tre song, nên dùng vật liệu để làm vật dụng sau đây? Vì sao? Máng nước Cái thang Bàn, gh Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BÀI 12: TRE, MÂY, SONG Nêu ví dụ sử dụng tre, mây song để làm đồ dùng gia đình xây dựng Nêu số ưu điểm sử dụng tre, mây song vo vic ú Tiết học kết thúc hân thành cảm ơn thầy cô em ... (hình dáng, độ cứng, ) tre, mây, song - Với đặc điểm nói trên, tre, mây, song sử dụng vo nhng vic gỡ? Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa hc 2018 BI 12: TRE, MY, SONG Quan sát trao đổi: Tre Mây, song. .. Kể tên số đồ dùng làm tre, mây, song m em bit Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 hc BI 12: TRE, MY, SONG Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa hc 2018 BI 12: TRE, MÂY, SONG b, Trao đổi nhóm nội... Nhiều sản phẩm làm từ tre, mây, song mặt hàng xuất mang lại lợi ích kinh t Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Khoa2018 học BÀI 12: TRE, MÂY, SONG b, Trả lời câu hỏi: Tre, mây, song sử dụng vào việc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI TRE, MAY, SONG, GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI TRE, MAY, SONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay