SKKN đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

22 21 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 19:48

Để đáp ứng được vai trò nhiệm vụ quan trọng đó, giáo dục cần phải có bước chuyển biến mạnh mẽ, phải đổi mới, trước hết là đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa, thực hiện tốt các “Cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành giáo dục đã phát động và chỉ đạo UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢNNHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MƠN : QUẢN LÍ KHỐI : THCS NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH ĐIỂM THỐNG NHẤT Bằng số: Bằng chữ: Họ tên Giám khảo số 1: .chữ kí Họ tên Giám khảo số 2: chữ kí Năm học: 2012- 2013 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG Trường: THCS Văn Giang Số phách TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CƠNG TÁC QUẢNNHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MƠN : QUẢN LÍ TÊN TÁC GIẢ: ÔNG ĐÀM NGỌC LẦM Xác nhận nhà trường ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG Số phách TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢNNHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MƠN : QUẢN LÍ KHỐI : THCS ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CẤP HUYỆN (Nhận xét, xếp loại, kí, đóng dấu) Tên tác giả : Đơn vị công tác: UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CƠNG TÁC QUẢNNHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MƠN : QUẢN LÍ KHỐI : THCS NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CẤP NGÀNH ĐIỂM THỐNG NHẤT Bằng số: Bằng chữ: Họ tên Giám khảo số 1: Họ tên Giám khảo số 2: Năm học: 2012- 2013 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 chọn đề tài: Những năm gần nghiệp giáo dục nước nhà đạt thành tựu to lớn mặt: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Tuy kinh tế Việt Nam ta đứng trước vận hội lớn, thời lớn, gặp khơng khó khăn thách thức đua tranh quốc gia, cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin bùng nổ Nếu không tắt đón đầu khoa học kỹ thuật bị tụt hậu so với nước khác Vì thế, chiến lược phát triển kinh tế, Đảng ta khẳng định, chiến lược phát triển người quan trọng người động lực thúc đẩy xã hội phát triển! Ý thức vấn đề Đảng ta khẳng định Nghị TW khóa VIII “ Giáo dục đào tạo phải trở thành quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển” Trong chiến lược phát triển giáo dục từ năm 2011-2020 Quốc hội thông qua, Thủ tướng phủ phê duyệt là: “Phải đổi toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế” Để đáp ứng vai trò nhiệm vụ quan trọng đó, giáo dục cần phải có bước chuyển biến mạnh mẽ, phải đổi mới, trước hết đổi công tác quản lý, đổi phương pháp dạy học, đổi nội dung chương trình sách giáo khoa, thực tốt “Cuộc vận động phong trào thi đua ngành giáo dục phát động đạo” Trong công tác đổi giáo dục đào tạo, đổi công tác quản khâu đột phá để nâng cao chất lượng nhà trường Thực tế nhà trường phổ thơng nói chung, trường THCS nói riêng cơng tác quản lí mang tính chất vụ, hành kinh nghiệm chủ nghĩa Cho nên khơng thúc đẩy phong trào nhà trường Đó thực tế mà Bộ GD&ĐT tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm Từ năm học 2009-2010, Bộ GD&ĐT xác định chủ đề năm học “ Đổi cơng tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục” Với chủ trương đó, tơi tâm đắc nghiên cứu, thực nghiệm, đúc rút kinh nghiệm nhiều năm qua Trong khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm tơi khơng có tham vọng lớn vấn đề vĩ mô đổi công tác giáo dục đào tạo mà đề cập đến phạm vi hẹp vi mô là: Đổi công tác quản giáo dục người hiệu trưởng trường THCS sâu đổi hồ sơ sổ sách quản nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hiệu đạo hiệu trưởng Đồng thời phục vụ cho công tác kiểm định đánh giá chất lượng xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia 1.2 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn công tác quản nhà trường THCS, quản hồ sơ sổ sách hiệu trưởng Từ đề giải pháp, biện pháp nhằm đổi công tác quản cải tiến xếp hồ sơ cách khoa học, thuận lợi, lưu trữ lâu dài, dễ nhớ để tìm tư liệu cần thiết phục vụ cho quản lí, đạo, điều hành 1.3 Phạm vi đối tượng áp dụng: Là cán quản trường THCS mà người đứng đầu Hiệu trưởng 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu khách quan: Được tiến hành suốt trình nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp tổng hợp, tổng kết: Được tiến hành qua trình đạo tổ chức điều hành hoạt động đúc kết lại Phương pháp nghiên cứu Văn Chỉ thị, Kế hoạch, Nhiệm vụ ngành liên quan đến công tác quản nghiên cứu Luật giáo dục Điều lệ nhà trường THCS,THPT, thị nhiệm vụ năm học 1.4.3 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng nhà trường, thực trạng công tác quản năm qua 1.4.4 Phương pháp phản biện: Đề xuất Phòng GD&ĐT tổ chức hội nghị chuyên đề đổi hồ sơ sổ sách, tơi trình bày nội dung SKKN sau hiệu trưởng cho ý kiến phản biện PHẦN 2: NỘI DUNG 2.1 Cơ sở khoa học: Đổi công tác quản nhà trường phải đổiquản lý, cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức đạo thực cho có hiệu Đổi quản gồm bước: Bước Xây dựng kế hoạch Bước Thực kế hoạch Bước Kiểm tra đánh giá Bước Sơ kết tổng kết rút học kinh nghiệm 2.2 Cơ sở luận: Năm học 2009-2010 Bộ giáo dục Đào tạo xác định chủ đề năm học “Đổi công tác quản nâng cao chất lượng giáo dục” Những năm nhiệm vụ khác tiếp tục đổi công tác quản nâng cao chất lượng giáo dục Quản giáo dục tác động có ý thức chủ thể quản tới khách thể quản nhằm đưa hoạt động sư phạm hệ thống giáo dục đạt hiệu cao Hồ sơ quản lí gồm tồn văn tài liệu có liên quan với vấn đề, việc, đối tượng cụ thể có số đặc điểm chung hình thành trình theo dõi giải công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiêm vụ quan tổ chức cá nhân Phạm vi quảngiáo dục nhà trường THCS thực phạm vi xác định đơn vị giáo dục nhà trường thực nhiệm vụ giáo dục theo đạo ngành phù hợp với tình hình địa phương Đổi thay đổi cũ lạc hậu khơng phù hợp tiên tiến phù hợp Đổi công tác quản có ý nghĩa loại bỏ chế lỗi thời- thủ phạm kìm hãm phát triển Đổi cơng tác quản đòi hỏi nghười quản đổi cách nghĩ, cách làm mà người quản phải biết tạo điều kiện cho phát huy hiệu Người quản biết phân biệt, nhìn mới, quản đổi phát huy tác dụng Đổi công tác quản lựa chọn giải pháp, biện pháp quản cho phù hợp với tình hình tại, biết tận dụng lợi sức mạnh nội lực để tạo sức mạnh tổng hợp hoạt động giáo dục 2.3 Thực trạng công tác quản nhà trường 3.1 Thuận lợi - Trường THCS nhiều năm công nhận trường tiến tiến Bản thân tơi có nhiều kinh nghiệm cơng tác quản lí, lãnh đạo địa phương lãnh đạo Phòng GD&ĐT đánh giá cao - Cán quản bao gồm (hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng, tổ phó chun mơn) có trình độ cấp chuyên môn nghiệp vụ cao (Đại học), có kinh nghiệm tay nghề vững vàng, giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện đến tỉnh - Cán quản tâm huyết với nghề, tận tụy với phong trào - Cán quản trẻ khỏe, có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm - Hồ sơ sổ sách có đầy đủ 2.3.2 Khó khăn - Hồ sơ sổ sách quản hiệu trưởng, nhà trường không tập hợp cập nhật cách khoa học, hệ thống dẫn đến lẫn lộn, việc lưu trữ hàng năm khó khăn, hay thất lạc - Hồ sơ quản trường khơng có thống dẫn đến công tác kiểm tra đánh giá Phòng giáo dục gặp khơng khó khăn - Cơ sở vật chất trường thiếu thốn - Tính trung bình giáo viên, nhân viên cao, số giáo viên chưa thật tận tâm với công việc - Chất lượng giáo dục học sinh có chuyển biến song chưa thật rõ nét, động học tập em chưa cao, nhiều em chưa có khát vọng vươn lên - Nhiều gia đình học sinh chưa quan tâm đến việc học tập cháu, mải lo làm kinh tế, phó mặc cháu cho ông bà nội ngoại nhà trường 2.4 Các giải pháp biện pháp sáng kiến kinh nghiệm thực 2.4.1 Kinh nghiệm đổi công công quản Chúng ta biết hiệu trưởng người thuyền trưởng tàu Con tàu nhà trường có lướt sóng khơi đến bến hay khơng phải người thuyền trưởng chèo lái sáng suốt Muốn hiệu trưởng phải đổiquản lý, phải thực có tâm, có tầm, có tài làm tốt vấn đề sau: a) Phải xây dựng kế hoạch chiến lược nhà trường Đề mục tiêu chiến lược năm, 10 năm hoạt động cần đạt mục tiêu Xác định tầm nhìn sứ mạng nhà trường Tầm nhìn ước vọng thực tương lai nhà trường (Ví dụ Trường đạt danh hiệu trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường đạt trường chất lượng cao, trường đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia…) b) Xây dựng kế hoạch năm học hướng phấn đấu nhà trường Kế hoạch năm học phải thảo luận dân chủ từ tổ chuyên môn đến ban giám hiệu Kế hoạch phải phù hợp với thực tế nhà trường, địa phương khả thi Kế hoạch phải mang tính khoa học thực tiễn, sở pháp để hiệu trưởng điều hành, đạo tổ chức thực c) Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Ở người (cán giáo viên, nhân viên, học sinh biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau) để 10 giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ d) Quy định chức quyền hạn cán giáo viên, nhân viên sở quy chế hoạt động quan đ) Thận trọng lắng nghe ý kiến người trước có định cuối e) Quản người, quản công việc, khoa học hiệu công việc, hiệu cơng việc thước đo thành tích người g) Nắm bắt thơng tin, kiểm sốt sử thông tin cách kịp thời, nhanh nhậy, đắn h) Người hiệu trưởng phải dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm để bứt phá i) Xây dựng đội ngũ đoàn kết, thân đồng thuận có tinh thần kỷ luật cao Phát huy dân chủ truyền lửa mê say công việc cho cán giáo viên, nhân viên Muốn vậy, người cán quản lí phải tâm huyết, nhiệt tình; phải “có lửa truyền lửa”… k) Ln đổi từ nhỏ đến lớn, tôn trọng cũ có giá trị tốt, khơng lên phủ nhận trơn cũ mang tính thời l) Làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục Tranh thủ quan tâm ủng hộ lãnh đạo Đảng, quyền địa phương ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh lực lượng giáo dục khác để tạo động lực, tài lực, nguồn lực cho giáo dục m) Hiệu trưởng phải có kỹ mềm để tự tin điều hành nhà trường, hiệu trưởng cần sống lạc quan, tác phong đĩnh đạc, đàng hồng, động sáng tạo phải có uy lãnh đạo thu phục nhân tâm người Cán quản lí phải quan tâm tinh thần vật chất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên để họ gắn bó với nghề nghiệp 2.4.2 Sáng kiến đổi hồ sơ sổ sách 11 Đi đôi với việc đổi công tác quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đổi hồ sơ quản yếu tố quan trọng để người hiệu trưởng điều hành cách khoa học hệ thống hoạt động nhà trường văn kế hoạch hàng tuần, hàng tháng cho năm học - Sáng kiến đổi hồ sơ hiệu trưởng đạo hậu thuẫn lãnh đạo phòng giáo dục ý tưởng mới, vừa hay, vừa có giá trị thực tiễn Tơi đổi cách phân chia, xếp loại văn theo mảng quản lí theo thời gian Sau xâu chuỗi thành tập hồ sơ tài liệu hiệu trưởng năm học đưa vào cặp có cột gim móc bìa xanh F4 cơng ty Thiên Long-Long Thành TL-LA F50 Hồ sơ kẹp theo mảng nội dung: mảng văn đội ngũ giáo viên, mảng học sinh, mảng loại kế hoạch, mảng loại định, mảng loại báo cáo, mảng tài chính, mảng cơng tác xã hội hóa giáo dục… Khi cần tìm thơng tin tư liệu xem mục lục đầu tập để truy - Mục đích việc xếp chia mảng hồ sơ hiệu trưởng tập hợp thành tập hệ thống từ đầu năm đến cuối năm để thuận tiện cho việc đạo, dễ nhớ, dễ tìm có giá trị lưu trữ nhiều năm, chứa nhiều thơng tin cần thiết nhà trường không bị lẫn lộn - Mục đích chia mảng hồ sơ văn hiệu trưởng để phục vụ cho đánh giá, kiểm định chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia - Bộ hồ sơ hiệu trưởng chia thành 12 mảng thông tin theo chủ đề bao gồm phần sau: Phần I: Phụ lục hồ sơ hiệu trưởng Phần II: 12 mảng hồ sơ văn đạo, tổ chức thực hiệu trưởng: I- Đội ngũ cán giáo viên, nhân viên 1- Quyết định UBND huyện giao biên chế năm học .( phô tô) 2- Danh sách cán giáo viên, nhân viên năm học .(mẫu danh sách cán 12 giáo viên, nhân viên có đủ thơng tin trích ngang hồ sơ cán giáo viên, nhân viên) 3- Thống kê chi tiết trình độ đội ngũ II- Học sinh 1- Bảng tổng hợp quy mô phát triển GD ĐT năm học 2- Hồ sơ tuyển sinh: - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh - Danh sách học sinh lớp hồn thành chương trình tiểu học ( trường Tiểu học ký) - Danh sách học sinh tuyển sinh vào lớp - Danh sách học sinh lớp học trường - Biên tuyển sinh đầu năm học 3- Hồ sơ xét duyệt học sinh lên lớp, lưu ban năm học 4- Bảng tổng hợp học sinh theo lớp 5- Danh sách LS, TB, BB, mồ côi, HS nghèo, cận nghèo, khuyết tật 6- Danh sách giáo viên chủ nhiệm, cán lớp 7- Danh sách học sinh chuyển đi, chuyển đến, bỏ học (Có mẫu kèm theo) III- Biên chế năm học nhiệm vụ năm học 1- Phôtô tờ biên chế năm học UBND Tỉnh, Sở giáo dục 2- Chỉ thị nhiệm vụ năm học Bộ (phô tô) 3- Kế hoạch năm học PGD&ĐT (phô tô) IV- Các loại kế hoạch 1- Kế hoạch năm học trường THCS 2- Kế hoạch xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia 13 3- Kế hoạch học tập làm theo gương đạo đức HCM 4- Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 5- Kế hoạch kiểm định đánh giá chất lượng 6- Kế hoạch thực vận động "2 không" 7- Kế hoạch giáo dục thể chất, y tế học đường, chăm sóc sức khoẻ học sinh 8- Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ -Kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên đề CBGV, NV 10- Kế hoạch hội thi GV dạy giỏi cấp trường 11 - Kế hoạch hội khoẻ Phù 12- Kế hoạch "Năm an tồn giao thơng" 13- Kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm 14- Kế hoạch giáo dục pháp luật cho CBGV,NV,HS 15 - Kế hoạch khắc phục tình trạng phát âm lệch chuẩn L/N V- Quyết định- Quy chế- Lịch trực ban, lịch tuần, phân công chuyên môn 1- Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ thư viện, Tổ thiết bị, Tổng phụ trách đội 2- Quyết định việc cho phép CBGV soạn giáo án in may vi tính 3- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, Hội đồng kỉ luật (nếu có) 4- Quyết định khen thưởng GV, HS giỏi, HS tiên tiến kỳ I, cuối năm 5- Quyết định thành lập Hội thi GV dạy giỏi cấp trường Quyết định công nhận GV dạy giỏi cấp trường 6- Quyết định thành lập ban đạo vận động "2 không" 7- Quyết định thành lập ban đạo xây dựng trường học thân thiện, học sinh 14 tích cực 8- Quyết định thành lập ban đạo học tập làm theo gương đạo đức HCM 9- Quyết định thành lập ban đạo vận động khắc phục tình trạng phát âm lệch chuẩn L/N 10- Quyết định thành lập ban đạo kiểm định đánh giá chất lượng 11- Quyết định thành lập ban tổ chức Hội khoẻ phù cấp trường lần thứ VIII 12- Quyết định thành lập BCĐ công tác y tế, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ học sinh trường học 13- Lịch trực ban GV, HS, BGH 14- Lịch tuần 15- Quy chế làm việc quan 16- Quy chế chi tiêu nội 17- Nội quy nhà trường 18- Bảng phân công chuyên môn, kiêm nhiệm Phòng giáo dục duyệt VI- Chất lượng giáo dục 1- Thống kê chất lượng khảo sát đầu năm 2- Giao khoán tiêu chất lượng cho giáo viên 3- Thống kê chất lượng kiểm tra kỳ I,II, năm môn văn hoá xếp loại mặt GD 4- Thống kê chuyên đề, hội thi 5- Thống kê kết HSG cấp, huyện, tỉnh khối 6,7,8,9 6- Danh sách GV dạy giỏi cấp trường, huyện, tỉnh 15 7- Danh sách GV đạt SKKN loại T, K, TB cấp trường, huyện, tỉnh - Danh sách kết tốt nghiệp THCS - Danh sách kết học sinh lớp thi vào lớp 10 THPT hệ công lập hệ khác 10 - Danh sách kết chứng học nghề phổ thông năm 11 - Các biểu mẫu thống kê phổ cập giáo dục THCS VII Thi đua 1- Danh sách cán giáo viên, nhân viên đăng kí thi đua đầu năm 2- Danh hiệu trường, quan, cơng đồn, đồn đội đăng kí thi đua 3- Tiêu chí đánh giá thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên (Có biểu mẫu kèm theo) 4- Bảng tổng hợp kết thi đua cuối kì, cuối năm 5- Bảng tổng hợp thi đua cuối năm học Phòng GD&ĐT (photo) VIII Cơng tác xã hội hố giáo dục 1- Biên hội nghị CMHS đầu năm, cuối kì, cuối năm ( Của trường, lớp) 2- Biên họp ban đại diện CMHS nhà trường đầu năm 3- Danh sách ban đại diện CMHS lớp, nhà trường ( Có mẫu kèm theo) 4- Kết cơng tác xã hội hố giáo dục IX Tài - Quyết định UBND huyện giao tiêu ngân sách năm - Bản dự tốn thu chi học phí năm học - Báo cáo thu chi dạy thêm, học thêm kì I, kì II 16 - Theo dõi dự tốn thu chi ngân sách theo quý (Photo chứng từ thẩm định tài phòng tài chứng từ chi tiền, chuyển tiền kho bạc) X Cơ sở vật chất – thiết bị - thí nghiệm – thư viện Kế hoach mua sắm bổ sung, tu sửa sở vật chất phục phụ cho dạy học Biên kiểm kê sở vật chất cuối năm học Biên kiểm kê phòng thiết bị, thí nghiệm thực hành, phòng học mơn Biên kiểm kê thư viện Biên lí tài sản XI- Báo cáo 1- Báo cáo sơ kết kỳ I 2- Báo cáo tổng kết năm học 3- Báo cáo kiểm tra toàn diện, chuyên đề Hiệu trưởng 4- Các loại báo cáo khác XII Các loại hồ sơ khác ……………………………………………………………… Nội dung mảng hồ sơ có phơi cụ thể để hiệu trưởng văn thư dễ thực bổ sung hàng năm Các phơi văn theo văn phạm hành PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1- Kinh nghiệm đổi quản giáo dụcđúc kết có 17 giá trị thiết thực hiệu việc quản điều hành hoạt động nhà trường đạt thành tích cao: Năm học 2008-2009, tơi quản lí đạo trường THCS đạt trường Tiên tiến xuất sắc: Năm học 2009 – 2010, xây dựng thành công trường THCS đạt danh hiệu trường Chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 – 2010 Từ năm 2010 – 2011 đến nay, phát huy thành tích, giữ vững danh hiệu trường THCS đạt trường Tiên Tiến, quan văn hóa cấp huyện 2- Sáng kiến đổi hồ sơ hiệu trưởng Phòng GD&ĐT thẩm định đề tài khoa học, trình bày báo cáo, trình chiếu minh họa cho hiệu trưởng, hiệu phó tham khảo có nhiều ý kiến đánh giá cao công phu, hữu ích , thuận tiện, hệ thống, khoa học có giá trị khả thi, áp dụng rộng rãi Và Phòng GD&ĐT triển khai áp dụng từ năm học 2012 – 2013 trường THCS huyện 3- Đổi công tác quản đổi hồ sơ sổ sách hiệu trưởng khâu đột phá tác động đến toàn hoạt động nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đẩy mạnh phong trào giáo dục ngày phát triển lên 4- Kiến nghị: - Đối với nhà trường: Cán quản lí nhà trường: Từ hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chun mơn phải thường xun đổi cơng tác quản lí Ln có tư mới, cách nghĩ cách làm mới, động sáng tạo, lấy hiệu công việc làm thước đo đánh giá cá nhân Tăng cường kiểm tra đánh giá đôn đốc, giám sát hoạt động nhà trường theo kế hoạch Cơng tác đổi quản lí phải tiến hành thường xuyên, liên tục, diễn trình suốt năm học năm 18 - Đối với trường THCS: Cán quản lí phải đổi cách đồng cách quản lí đạo để nâng cao chất lượng thúc đẩy phong trào Hồ sơ quản lí cần bổ sung cập nhật hệ thống lưu trữ thường xuyên để nâng cao hiệu quản lí - Đối với Phòng GD&ĐT: Cần có kế hoạch đạo kịp thời văn hoạt động giáo dục để trường chủ động xây dựng bổ sung kế hoạch Trên kinh nghiệm, sáng kiến đổi cơng tác quảngiáo dục cải tiến đổi quản lí hồ sơ hiệu trưởng nghiên cứu, đúc kết thực nghiệm có hiệu đơn vị Song không tránh khỏi khiếm khuyết, mong chia sẻ góp ý đồng nhiệp Tơi xin trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 1- Luật giáo dục 2005 2- Điều lệ trường THCS, THPT có nhiều cấp học 3- Nghị TW khóa giáo dục 4- Chiến lược phát triển giáo dục 10 năm từ 2011-2020 5- Chỉ thị nhiệm vụ năm học, từ năm 2008-2009 đến 6- Tài liệu SREM dùng cho cán quản trưởng phổ thông 7- Các văn đạo ngành giáo dục hành MỤC LỤC 20 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 chọn đề tài: 1.2 Mục đích nghiên cứu: 1.3 Phạm vi đối tượng áp dụng: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: PHẦN 2: NỘI DUNG 2.1 Cơ sở khoa học: 2.2 Cơ sở luận: 2.3 Thực trạng công tác quản nhà trường 2.4 Các giải pháp biện pháp sáng kiến kinh nghiệm thực 10 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 18 21 22 ... sở lý luận: Năm học 2009-2010 Bộ giáo dục Đào tạo xác định chủ đề năm học Đổi công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục Những năm nhiệm vụ khác tiếp tục đổi công tác quản lý nâng cao chất. .. đổi công tác giáo dục đào tạo mà đề cập đến phạm vi hẹp vi mô là: Đổi công tác quản lý giáo dục người hiệu trưởng trường THCS sâu đổi hồ sơ sổ sách quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo. .. Tên tác giả : Đơn vị công tác: UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MƠN : QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, SKKN đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay