Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS đô thành

15 24 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 19:43

thế giới ngày càng phát triển, trong đó giáo dục cùng với khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển xã hội về mọi mặt. Hiện nay các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng giáo dục và đã đặt ra những yêu cầu mới, những chuẩn mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục cho các trường học Một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THCS Đô Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An Phần I Đặt vấn đề 1.Mở đầu Thế giới ngày phát triển, giáo dục với khoa học - công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, có vai trò quan trọng phát triển xã hội mặt Hiện quốc gia giới coi trọng giáo dục đặt yêu cầu mới, chuẩn nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục cho trường học Nước Mỹ đặt trọng tâm vấn đề cải cách giáo dục vào trường học, Nhật Bản coi giáo dục tảng quốc gia, Trung Quốc coi giáo dục trọng điểm chiến lược phát triển kinh tế, đặc biệt nhấn mạnh đến giáo dục sở trường giáo dục dạy nghề Việt Nam, Đảng Nhà nước ta luôn coi trọng nghiệp Giáo dục đào tạo, chăm lo đến nghiệp "trồng người" lợi ích trăm năm đất nước Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X xác định: "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi cấu tổ chức, chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy học; thực hiện"chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa" Phấn đấu xây dựng giáo dục đại, dân, dân dân, bảo đảm công hội học tập cho người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hố, đại hố đất nước" Có thể nói, ngày phát triển giáo dục thừa nhận tiền đề quan trọng phát triển tất lĩnh vực trị - kinh tế - an ninh - quốc phòng, xuất phát từ luận điểm: "Con người giáo dục tốt biết tự giáo dục động lực mục tiêu phát triển bền vững đất nước" Giáo dục phận hữu cơ, quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giáo dục phải xem mục tiêu hàng đầu phát triển "Giáo dục đào tạo chìa khố để mở cửa tiến vào tương lai" (Nghị TW - khoá 7) Để phát triển xã hội điều quan trọng hàng đầu phát triển người, Đảng ta khẳng định: người mục tiêu, động lực phát triển Giáo dục- đào tạo có chức phát triển xã hội chủ yếu thông qua phát triển người mà người giá trị cao nhất, giá trị sáng tạo giá trị Bởi lẽ đầu tư cho giáo dục đầu tư cho sở hạ tầng xã hội, để chuẩn bị cho xã hội dân trí cao, đội ngũ nhân lực giỏi, phận nhân tài có đủ khả phát triển đất nước với tốc độ nhanh Trong tiềm trí tuệ người Việt Nam khơng thua nước, người Việt Nam thông minh, sáng tạo, dễ đào tạo, có lực tiếp thu nhanh trí thức mới, cơng nghệ nguồn lực nước ta bất cập trước yêu cầu phát triển kinh tế tri thức Phát triển kinh tế tri thức vận hội lớn cho phát triển nước ta, thời hội nhập vào thời đại Dạy học hoạt động có tính chất định phát triển nhà trường nói chung, trường THCS nói riêng Hiện trường THCS trọng đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng toàn diện học sinh, đổi công tác kiểm tra đánh giá, tăng cường nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán giáo viên Để giáo dục bước phát triển bền vững số lượng chất lượng cơng tác quản mấu chốt, tiền đề chọn đề tài Từ thực tế nhà trường nhiều yếu bất cập chất lượng chuyên môn, tỉ lệ học sinh yếu cao, chất lượng mũi nhọn bình thường, tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia bị bấp bênh ngấp nghé chuẩn việc lựa chọn hướng đi, giải pháp phù hợp với đặc điểm đơn vị suy nghĩ trăn trở cuả tại:“Làm để nâng chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường”? Qua ba năm làm Hiệu trưởng áp dụng số giải pháp thấy hiệu công tác dạy học, xin chia sẻ để đồng nghiệp trao đổi bàn bạc áp dụng làm tốt công tác quản trường Đó tơi chọn đề tài " Một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THCS Đô Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An Phần II Nội dung Cơ sở nghiên cứu 1.1.Cơ sở luận: Ai biết giáo dục lĩnh vực rộng lớn, gian nan, đòi hỏi người cán quản khơng có kiến thức sâu rộng, nắm khoa học, mà phải có nghệ thuật điều hành hoạt động mang lại hiệu cao Trong nghiệp Cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng vị trí giáo dục người, người vừa mục tiêu vừa động lực phát triển Thực nhiệm vụ giáo dục không khác ngồi vai trò của người thầy, người thầy định thành bại nghiệp giáo dục đào tạo Khơng có thầy giỏi khó có trò giỏi Chính để nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên phải xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, có phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp, vững vàng chun mơn, tinh thơng nghiệp vụ chuẩn hóa trình độ đào tạo Nhà trường phải tạo môi trường giáo dục thuận lợi họ phát huy cao lực để thầy giáo, cô giáo không ngừng tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nâng cao tầm hiểu biết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 1.2.Cơ sở thực tiễn Chất lượng dạy học mối quan tâm hàng đầu giáo dục giới, hầu sức tìm biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học Nhà trường mong muốn để người dạy truyền đạt kiến thức cách dễ dàng, người học nắm bắt kiến thức thời gian ngắn lúc đặt yêu cầu thiết yếu việc nâng cao chất lượng giảng dạy cách đánh giá người học khách quan, công bằng, động lực thúc đẩy Nhà trường quan tâm chất lượng dạy học, phải người học thấy động lực, mục tiêu phấn đấu bữa cơm hàng ngày Ai biết kiến thức chìa khóa vạn để mở cánh cửa tương lai kiến thức kế thừa hệ trước phát triển hệ nối tiếp sau Qua kết thi đua đơn vị trường, chứng hiển nhiên nơi có người đứng đầu nhiệt tình, động, có uy tín tập thể đơn vị ln gặt hái thành cơng Chính việc đạo hướng, quan tâm mức thủ trưởng, việc khen thưởng kịp thời, xác người, việc tạo động lực phấn đấu, thu hút tham gia thành viên tập thể, làm cho phong trào thi đua phát triển chiều rộng lẫn bề sâu Công tác quản hoạt động giáo dục hiệu trưởng trường THCS thời gian qua có nhiều cố gắng vào nề nếp, nhiên nhiều hạn chế Việc quản mang nặng tính hành chính, giấy tờ, vào thực chất, chí chưa bao quát hết nội dung, quản hoạt động giáo dục theo tinh thần đổi mới, chất lượng dạy học trường có chênh lệch lớn 2.Thực trạng công tác quản dạy học trường Trung học sở Đô Thành năm qua: 2.1 Đặc điểm tình hình 2.1.1.Thuận lợi: Nhà trường năm qua nhận quan tâm cấp lãnh đạo quyền địa phương, Phòng Giáo dục, Sở, Bộ Hiện nhà trường có chi với 42 đảng viên Đơn vị chi mạnh Đảng xã Đô Thành Ban chi ủy, đồng chí đảng viên ln đồn kết trí cao việc đạo thực nhiệm vụ năm học Nhìn chung đồng chí quản đơn vị trường có phẩm chất trị, đạo đức, lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Cán quản tâm huyết, trách nhiệm say mê với nhiệm vụ giao Đội ngũ cán giáo viên có đạo đức nghề nghiệp, vững vàng chuyên môn, tinh thông nghệp vụ, ổn định số lượng, chuẩn hóa đào tạo Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, chấp hành tốt quy chế nghành, nội quy nề nếp kỷ luật nhà trường Chất lượng dạy học ngày tiến 2.1.2 Khó khăn: Cán quản chưa có bề dày kinh nghiệm công tác, giải công việc e dè, nể nang, đề kế hoạch chun mơn cho tổ nhóm, cá nhân thực lại không kiểm tra kết cụ thể sâu sát để đưa giải pháp phù hợp Thực tế nhiều bng lỏng cơng tác quản lý, có triển khai thị cấp chưa có biện pháp đạo, giám sát chặt chẽ để đưa lại kết đề Sinh hoạt tổ chuyên mơn nặng cơng tác vụ hành chính, chưa đổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt định kỳ mang tính chiếu lệ Giáo viên chưa quan tâm đến chất lượng soạn, góp ý dạy chung chung, việc phát huy trí tuệ tập thể hạn chế Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên: lực chuyên môn chất lượng lên lớp không đồng đều, phương pháp dạy học chậm cải tiến theo xu hướng đại Một phận giáo viên chậm đổi phương pháp, chưa mạnh dạn áp dụng Công nghệ thông tin vào việc giảng dạy Một số giáo viên chưa tâm huyết với nghề, học hỏi, tự học để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ Việc thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực chuyển biến chậm; việc tự làm đồ dùng dạy học chưa thường xuyên; việc áp dụng công nghệ tin học phần mềm dạy học ít; việc tổ chức ơn luyện cho học sinh giỏi bồi dưỡng cho học sinh yếu chưa thường xuyên Cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu cán bộ, giáo viên Trường học ca, thiếu phòng học thêm, phòng học bồi dưỡng, phụ kém, thiếu sân chơi, bãi tập Chưa có đủ đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học Giáo viên chưa sử dụng đồ dùng dạy học cách thường xuyên Kinh phí hoạt động trường hạn hẹp nên gặp khơng khó khăn việc tổ chức hoạt động nghiệp vụ thường xuyên, tham quan học tập, cho giáo viên học nâng cao trình độ, tăng cường sở vật chất thiết bị dạy học Học sinh ổn định số lượng trình độ nhận thức song chưa thật ham học, nhiều phụ huynh phó mặc việc dạy dỗ cho nhà trường Đa số phụ huynh làm ăn xa, lo phát triển kinh tế trước mắt mà quên việc dạy dỗ Một phận học sinh khơng thích học thích đòi hỏi hưởng thụ, lười suy nghĩ, không động hoạt động học tập, khơng tích cực hợp tác với giáo viên việc xây dựng giảng Môi trường giáo dục thiếu lành mạnh có nhiều quán sá, tụ điểm ăn chơi với nhiều trò chơi lơi giới trẻ Tất khó khăn ảnh hưởng đến việc dạy học nhà trường 2.2 Những kết đạt năm trước Trường THCS Đô Thành xã nằm vùng ven, vùng đặc thù với số dân xấp xỉ 15 nghìn dân, có 1/3 giáo dân, đa số lao động làm nơng nghiệp Dân số lớn, đơng, nhiều gia đình chạy theo lốc làm giàu mà quên việc đầu tư thời gian, bảo ban em học tập Đa số chưa thấy tầm quan trọng tri thức, học vấn Suy nghĩ cần buôn bán, xuất lao động mà không cần học vấn đủ giàu ảnh hưởng nhiều đến ước mơ hoài bão học sinh Một xã lớn thời điểm có 01 tiến sỹ khoa học Tổng hợp kết cuối năm : Từ năm 2009-2012 Lên lớp 2009 - 2010 2010 - 2011 812/945 794/900 88,22% 800/879 86% 2011 - 2012 91,01% HS HS Giỏi Thi lại Lưu ban 316/945 34/945 112/945 10/945 33,5% 3,6% 15% 1,2% 361/900 63/900 98/900 8/900 40,1% 7% 10,88% 0,8% 382/879 78/879 71/879 8/879 43,45% 8,9% 8,08% 0,9% Qua số liệu thực tế năm trước ta nhận thấy: kết học sịnh giỏi chưa cao, kết yếu nhiều Chưa ngang tầm với đầu tư nhà trường Chưa phát huy hết mạnh địa phương, trí tuệ thầy trò 2.3 Ngun nhân kết trên: Cơng tác đạo ban giám hiệu chưa tốt, phân công phân nhiệm chưa rõ ràng, kế hoạch đề chưa thực triệt để Kiểm tra sài, nhắc nhở nể nả, kỷ luật chưa nghiêm minh Các tổ trưởng, tổ phó chưa làm tốt cơng tác phối hợp điều hành Tổ chun mơn nơi giúp nhà trường hồn thành nhiệm vụ chưa thực triệt để kế hoạch nhà trường Sinh hoạt chưa thực vào chiều sâu, qua loa chiếu lệ Cán giáo viên chưa phát huy hết lực Ý thức trách nhiệm, kiến thức, lực sư phạm số giáo viên yếu, chưa đáp ứng u cầu Thiếu đầu tư vào chun mơn, học hỏi, thiếu hợp tác, cách dạy cách đánh giá chưa phù hợp, chưa có kết nối phương pháp giảng dạy kiểm tra để phát huy ưu điểm phương pháp trình giảng dạy Phương pháp tiếp cận giáo viên người học hạn chế, cứng nhắc dẫn đến buồn chán việc dạy học Về phía đội ngũ giáo viên chưa nhận thức đầy đủ phương pháp “Lấy học sinh làm trung tâm” Việc quan tâm chăm sóc em phận Phụ huynh học sinh chưa đáp ứng với nhu cầu giáo dục ngày cao Phụ huynh học sinh chưa nắm rõ quan điểm giáo dục nay, thái độ hợp tác giáo dục trẻ chưa rõ ràng, chưa thống với nhà trường Giáo dục trẻ gia đình mang tính áp đặt, để trẻ thể quan điểm mình, sử dụng mệnh lệnh, roi vọt thiếu làm gương tốt cho trẻ noi theo Nhu cầu kinh tế, mưu sinh quan tâm nhiều nhu cầu học tập “ Lo ăn trước đến học” Bên cạnh tệ nạn xã hội, thói quen xấu tồn phổ biến bất cập khác Điều kiện sở vật chất nhiều khó khăn sở dạy học chắp vá, thiết kế không với ngơi trường đạt chuẩn Quốc gia Vì tơi mạnh dạn đưa giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đơn vị theo hướng riêng nhằm giúp đơn vị khỏi yếu chất lượng chun mơn 2.5.Nhận thức mới, giải pháp 2.5.1.Nhận thức Quản đạo dạy học trường việc quản việc dạy thầy, việc học trò Cán quản phải xác định vai trò trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp nghiệp giáo dục Chất lượng thấp nhiều nguyên nhân, người thầy liên quan trực tiếp, người chịu trách nhiệm lại nhà quản Trong trình phát triển nhà trường, với điều chỉnh, thay đổi cách đánh giá học sinh, thay đổi nội dung chương trình, sách giáo khoa, nhà trường phải thay đổi cách quản lý, cách dạy học cho phù hợp với thời điểm phải bảo đảm tính kế thừa phát triển để xây dựng nhà trường Thủ tướng Phạm Văn Đồng bàn vị trí vai trò người thầy nói “Vấn đề lớn giai đoạn tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên trở thành đội quân đủ lực, đủ tư cách làm tròn sứ mạng Chất lượng giáo dục trước mắt tương lai tùy thuộc vào đội ngũ Cho nên lo cho phát triển giáo dục khâu quan trọng bậc lo cho chất lượng đội ngũ giáo viên” 2.5.2.Giải pháp a Mục tiêu chung Từ thực trạng nêu thân Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tơi thật trăn trở, có thái độ đắn, xác định mục tiêu cách khoa học Trong q trình cơng tác tơi chủ động có định hướng, từ xây dựng kế hoạch chiến lược xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường Căn vào đặc điểm tổ chức hoạt động nhà trường xác định hệ thống mục tiêu sau: Phát triển số lượng học sinh nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Tổ chức thực phát triển chương trình giáo dục Ổn định đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo viên đủ đồng bộ, bước nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cải thiện đời sống Huy động nguồn lực xây dựng, sử dụng, bảo quản trường lớp, Thư viện thiết bị Đưa thư viện thiết bị vào hoạt động nề nếp, chất lượng hiệu Xây dựng khơng ngừng hồn thiện tổ chức quyền, Đảng, đồn thể quần chúng để xây dựng trường vững mạnh Phát triển mối quan hệ nhà trường với xã hội để làm tốt công tác giáo dục phát triển giáo dục Tìm cách đáp ứng nhu cầu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cách thiện chí hợp lý, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng người kể học sinh cha mẹ học sinh cách nghiêm túc thấu hiểu; xem xét kỹ đầu yếu tố đảm bảo chất lượng đầu nhu cầu trung tâm nhà trường để chọn lựa thay đổi cần thiết; nhận biết đánh giá phức tạp; xây dựng kế hoạch chương trình thay đổi phù hợp * Xây dựng kế hoạch Lập kế hoạch để thực hệ thống mục tiêu tìm nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) thời gian, không gian… Chi phí tất mặt phải xác định, tìm phương án chi phí để đạt hiệu cao công việc Người quản phải tìm đủ nguồn lực điều kiện để thực mục tiêu cụ thể : Cân đối yêu cầu khả năng, phải nắm vững khả năng, tình diễn để đề kế hoạch phù hợp Các tiềm có, thấu hiểu mục tiêu tính toán tỉ mỉ việc đầu tư cho mục tiêu theo phương án tối ưu b Biện pháp cụ thể: * Biện pháp 1: Chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên học sinh, có giải pháp đạo thiết thực đội ngũ giáo viên học sinh Bồi dưỡng để nâng cao lực trị lực sư phạm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Bồi dưỡng để xây dựng nhận thức, tạo đồng thuận giáo viên học sinh Giáo viên có nhận thức trách nhiệm chất lượng giáo dục tồn tâm, tồn ý đầu tư cho cơng tác giảng dạy Học sinh có nhận thức học để có kiến thức, nghề nghiệp sống tốt cho thân, gia đình xã hội cố gắng học tập tốt Nhà trường tổ chức bồi dưỡng giáo viên, học sinh theo văn hướng dẫn nhà nước nghành Tạo nhận thức qua sinh hoạt Hội đồng sư pham, qua thực vận động phong trào thi đua, sinh hoạt đoàn thể, chi bộ, giáo viên chủ nhiệm để xây dựng ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy Nhà trường trọng xây dựng nề nếp, trật tự nhà trường Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, trường muốn đạt chất lượng cao phải có nếp, trật tự tốt Vì vậy, Ban Giám hiệu đồng chí quản lí tổ Chun mơn ý đến việc xây dựng nếp, trật tự, kỷ cương nhà trường không học sinh mà giáo viên Đối với giáo viên, phải nghiêm túc thực kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công Đối với học sinh, với phương châm lấy ngăn ngừa giáo dục chính, đầu năm học, tổ chức cho học sinh học nội quy, kí cam kết thực nội quy trường, lớp Nâng cao trách nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn học sinh Nghiêm khắc xử học sinh vi phạm, tùy theo mức độ, giúp học sinh sửa chữa, đồng thời có tác dụng ngăn ngừa, giáo dục học sinh khác Khi đề chủ trương nhà trường ý đến yếu tố người, lợi ích tập thể gắn với lợi ích cá nhân nên động viên tất người cống hiến tự giác, tập thể Song song với quy định chuyên môn, nhà trường kết hợp với cơng đồn quan tâm đến đời sống gia đình cán giáo viên, nắm bắt tâm tư nguyện vong đồn viên cơng đồn Cơng đồn thường xun làm tốt cơng tác giúp đỡ giáo viên khó khăn, tạo điều kiện để người yên tâm tư tưởng, tự giác cống hiến, tập thể, lợi ích nhà trường Đây biện pháp “an dân” nên người đồng tâm hiệp lực làm việc cống hiến Nội dung bồi dưỡng mà nhà trường trọng gồm: -Bồi dưỡng trị tư tưởng, chủ trương sách Đảng, pháp luật nhà nước, quy định nghành, địa phương Nhà trường thường xuyên cập nhật thời nghành, địa phương để người nắm bắt điều chỉnh hành vi thân -Tổ chức phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức phong trào thi đua theo yêu cầu nghành nội nhà trường Tổ chức chuyên đề theo khối, tổ nhóm, nhà trường Tạo điều kiện cho cán giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên mơn nghiệp vụ Trung cấp Chính trị, Bồi dưỡng quản lý, Học đaị học Từ xa, Tại chức, Chứng tin học Tổ chức học chuyên đề nghành nghiêm túc đầy đủ Mỗi giáo viên mơn phải có kế hoạch nghiên cứu thật kỹ nội dung chương trình, phân phối chương trình để biết phần nặng, phần tải học sinh Nhà trường u cầu giáo viên mơn phải tìm phương pháp giảng dạy phù hợp Một giáo viên lên lớp cần phong cách lên lớp đĩnh đạc, tự tin, làm chủ giảng Giáo viên cần đến yếu tố phi ngôn ngữ để đạt yếu tố thành công công tác giảng dạy Giáo viên học phải dành nhiều thời gian quan tâm đặc biệt đến học sinh yếu kém: kiểm tra sách vở, sách giáo khoa, tập Khi giảng cần đưa nhiều dạng câu hỏi gợi mở từ thấp đến cao, khuyến khích học sinh trình độ khác Bài soạn phải mạng tính khoa học, xếp hoạt động giáo viên học sinh hợp lý, hiệu quả, câu hỏi gợi mở phù hợp với nhiều đối tượng, kích thích học sinh yêu thích mơn Thầy chủ đạo, trò chủ động việc dạy họcquan trọng trọng việc nâng cao chất lượng dạy học Đối với học sinh nhà trường có giải pháp để em đáp ứng yêu cầu sau: - Học sinh phải có kĩ luật tốt, lễ phép - Học sinh phải có đầy đủ sách giáo khoa.Tập trả lời câu hỏi theo SGK - Chuẩn bị cơng việc bên ngồi lớp, đưa suy nghĩ nhận xét quan sát để lớp thảo luận, trao đổi bạn - Tự đặt câu hỏi sau đọc trước - Khuyến khích em tham hoạt động phong trào mang tính giáo dục cộng đồng tham gia hoạt động ngoại khoá ; vừa giúp thầy trò thư giãn tạo gần gũi, đồn kết *Biện pháp 2: Tập trung cơng tác tổ chức, nêu cao vai trò đạo chi bộ, phân công nhiệm vụ hợp cho đội ngũ giáo viên Chi có 42 đảng viên, giữ vai trò nòng cốt hoạt động nhà trường Trong sinh hoạt hàng tháng, ngồi cơng tác Đảng, chi quan tâm đến việc thực công tác chuyên mơn, tìm giải pháp phát huy mạnh, tiềm năng, khắc phục khó khăn Chi thực hạt nhân hoạt động phong trào Phân công hợp sở lực cá nhân để họ thấy an tâm với khối lớp phụ trách Điều quan trọng nhờ mà phát huy khả tạo niềm hứng khởi cho cán giáo viên Cán giáo viên làm hết khả nên đạt suất chất lượng công việc Để làm tốt điều tranh thủ ý kiến chi ủy, chi nhà trường, tổ chức họp Lãnh đạo mở rộng để lấy ý kiến tập thể Nhà trường xem xét hoàn cảnh, điều kiện cụ thể đồng chí để xếp bố trí hợp cơng việc kiêm nhiệm Nhờ sâu, sát xem xét ý kiến từ nhiều luồng khác nên việc phân công nhiệm vụ cho cán giáo viên nhà trường tương đối hợp Sự phân cơng hợp phù hợp với sức khỏe, lực, trình độ giáo viên, cán giáo viên Yêu cầu nhà trường làm cho giáo viên có tham vọng khai mở tiềm thức người khơng lòng với làm có Ban giám hiệu tìm chế quản để phát huy khả cá nhân, phận Sự tương tác tạo sức mạnh tổng hợp để phát triển nhà trường theo chiều hướng lên * Biện pháp 3: Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, đạo đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn vô quan trọng tổ nhà trường thu nhỏ với tính chất chun sâu cao Tổ chun mơn mạnh định to lớn chất lượng dạy học Trường nâng cao chất lượng tổ chuyên môn hình thức sau: Triển khai chuyên đề: Tổ chuyên môn nơi triển khai chuyên đề phù hợp hiệu có đồng điệu chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu tương đối giống Tổ triển khai chuyên đề Chuyên đề Đổi phương pháp dạy học, Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi kiểm tra đánh giá Soạn giảng khó, cần trao đổi lại Bổ sung lại PPCT vấn đề trọng tâm phù hợp với điều kiện nhà trường Trường cử giáo viên có lực cơng nghệ thông tin dạy thao giảng để nhà trường rút kinh nghiệm, nên có nhiều giáo viên áp dụng tốt phương pháp dạy có ứng dụng CNTT Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện phần thực hành có tiết sử dụng máy chiếu đạt tiết giỏi Các chuyên đề giao cho giáo viên đảm nhận có thu hoạch, có kiểm tra kết Qua chuyên đề tổ thực trình độ giáo viên nâng lên rõ rệt Rèn luyện kỹ sư phạm giáo viên cần thiết Kỹ sư phạm ảnh hưởng đến chất lượng dạy buổi sinh hoạt tổ trao đổi kỹ sư phạm, góp ý giúp đỡ lẫn sữa chữa tồn tại, nhược điểm phong cách lên lớp, ngơn ngữ diễn đạt, cách trình bày bảng Nhà trường chọn giáo viên tự tin phong cách, chữ viết đẹp, ngôn từ chuẩn để thao giảng dự giờ, rút kinh nghiệm cho tổ chuyên môn Trong kỹ sư phạm lưu ý lời nói xác, hàm lượng vừa phải, rõ ràng truyền cảm ngữ điệu Việc ứng dụng CNTT yếu tổ quan trọng khơng thể thay trình bày bảng Trình bày bảng phải cẩn thận, đẹp, tả, ngữ pháp rõ ràng Nhà trường đạo tổ chuyên môn giáo viên tập trung cho việc soạn giảng sau: Xác định mục tiêu soạn Giao cho tổ chun mơn, nhóm chuyên môn nghiên cứu, vạch kế hoạch mục tiêu môn học, kỳ học, chương, cho phù hợp với học sinh Trong mục tiêu soạn cần ý mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ, trọng giáo dục kỹ sống Qua chúng tơi thống cách trình bày soạn nội dung hình thức Nhà trường tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp học sinh Việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ tiến hành cách nề nếp thường xuyên Đổi kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi phương pháp dạy học, góp phần đổi chương trình, xây dựng thái độ học tập cho học sinh.Nhà trường coi trọng việc phân tích kết kiểm tra, qua giúp giáo viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy, giúp học sinh biết tự đánh giá kết học tập để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu học tập; cấp quản lí điều chỉnh, bổ sung cơng tác đạo dạy học, kiểm tra đánh giá cách kịp thời Bồi dưỡng giáo viên kĩ đề, soạn đáp án chấm thi, kiểm tra hình thức tự luận, trắc nghiệm, bám sát chuẩn kiến thức, kĩ chương trình với cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo Kiểm tra đánh giá khơng cho điểm mà phải có nhận xét, lời phê Đối tượng học sinh nên giáo viên hướng đến học sinh cách “nhân văn” để học sinh tâm phục, phục Thầy cô “thần tượng” học sinh để em nỗ lực học tập tu dưỡng Nhà trường ln định hướng cho học sinh ước mơ để em vươn tới dù học tốt hay học yếu *Biện pháp 4: Tăng cường dự thăm lớp, giúp đỡ giáo viên tổ để nâng cao chất lượng dạy học Việc dự thăm lớp giáo viên không thực tốt hội tốt để giáo viên phát triển chuyên môn cho Vì vậy, chúng tơi đạo tổ chun mơn, nhóm tích cực, chủ động cơng tác dự thăm lớp giáo viên Hàng tuần, chúng tơi có lịch cụ thể cho tổ chuyên môn sinh hoạt Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ trưởng tổ chức điều hành việc trao đổi thành viên, nhiệm vụ mà chúng tơi đặt lên hàng đầu tổ chức dự giáo viên tổ khối Tổ chuyên môn tăng cường dự thăm lớp theo kế hoạch tuần, kế hoạch tháng Việc dự thăm lớp thường xuyên giúp người quản nắm bắt lực chuyên môn, kỹ sư phạm giáo viên chất lượng học tập học sinh để từ có biện pháp đạo kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng dạy học Thường xuyên dự giờ, góp ý cho giáo viên thực tốt việc đổi Nhà trường tổ chức tiết thao giảng dự giờ, giúp cho giáo viên chủ động giảng Khi có người dự giáo viên chuẩn bị giảng chu đáo hơn, ý thức học tập sôi Dự giúp cho giáo viên học tập kinh nghiệm đồng nghiệp, khắc phục thiếu sót thân Tổ chun mơn trọng nâng cao chất lượng soạn thông qua dự giờ, kiểm tra soạn Bài soạn giáo viên đóng vai trò vơ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học, định thành công lên lớp.Nhà trường đạo tổ chuyên môn tổ chức dự giờ, thao giảng theo quy định Các tiết dự góp ý chân tình nên có hiệu cao *Biện pháp 5: Tăng cường xây dựng sử dụng sở vật chất, phương tiện, điều kiện thiết bị dạy học Các sở đào tạo nói chung nhà trường nói riêng, chất lượng đào tạo chất lượng đầu định tồn phát triển bền vững nhà trường Có nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo, khơng thể khơng kể đến yếu tố sở vật chất, trang thiết bị dạy học Ngoài yếu tố nội dung chương trình, giáo trình đào tạo, đội ngũ cán giảng dạy, công tác quản lý, công tác kiểm tra, đánh giá yếu tố sở vật chất có vai trò quan trọng Một nhà trườngđầy đủ yếu tố nêu sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, khơng theo kịp phát triển xã hội khơng thể có chất lượng đào tạo Do đó, việc tăng cường sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến đại góp phần nâng cao hiệu suất lao động, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo chất lượng đội ngũ lao động đáp ứng tốt với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội xu hội nhập Nhà trường tạo điều kiện để đầu tư sở vật chất phòng học, bàn ghế, ánh sáng ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung học nói riêng Trong thời gian qua chúng tơi sửa sang phòng học đẹp giúp học sinh thấy quan tâm nhà trường để yêu thích việc học Khơng chúng tơi đầu tư nhiều cho bàn ghế, trang trí phòng ốc, mua sắm thiết bị học tập Nhà trường ln khuyến khích có biện pháp cụ thể để giáo viên tăng cường sử dụng phương tiện thiết bị vào dạy học cách có hiệu Tất vấn đề có hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng dạy học *Biện pháp 6: Chia sẻ quyền lực: Một để tổ chức tồn phát triển phân chia quyền lực Để công tác dạy học đạt kết cao thân không nắm quyền hành tay mà chia sẻ quyền lực để CBGVNV tham gia vào trình đưa định liên quan đến nhà trường, tham gia điều hành hoạt động nhà trường Bản thân mang lại hội cho thành viên khác phát huy tinh thần trách nhiệm lực Chúng tơi ln tạo mơi trường thuận lợi người khuyến khích phát triển kĩ họ Sự phân cấp thể nhà trường, đặc biệt nâng cao vai trò tổ trưởng môn Tôi giao cho tổ trưởng môn thực công tác quản tổ với đầy đủ chức quản Quan trọng phối hợp tổ chức Hội nghị Cán – giáo viên –CNV đầu năm, xây dựng tiêu, bàn giải pháp thực hiện, bổ sung quy chế hoạt động quan, xây dụng nội quy thực Đây hình thức phát huy dân chủ tích tích cực Cơng đồn viên vào tất mặt hoạt động nhà trường Nó thúc đẩy trí tuệ tập thể, tăng cường khối đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh, tính động, sáng tạo cá nhân, tạo điều kiện cho họ thể hết khả năng, lực thân đóng góp nhiều cơng sức tạo nên thành cơng cho nhà trường Trong Quản giáo dục coi trọng quản cơng việc Bởi có quản cơng việc người làm việc tự chủ, sáng tạo mang lại hiệu thực sự, quản người họ làm việc với mục đích đối phó Sự phân chia quyền lực nhà trường góp phần đem lại hiệu cao hoạt động dạy học *Biện pháp 7: Làm tốt công tác thi đua dạy tốt học tốt- khen thưởng, động viên phấn đấu giáo viên học sinh Thi đua đưa hết tài năng, sức lực nhằm thúc đẩy lẫn đạt thành tích tốt cơng tác, học tập Bác Hồ nói: “Thi đua khen thưởng động lực phát triển biện pháp quan trọng để xây dựng người mới” Trong năm qua trường THCS Đô Thành làm tốt công tác thi đua khen thưởng Nhà trường đổi nội dung khen thưởng nội dung hình thức, thường xuyên tổ chức phong trào thi đua để hướng cho người tập thể phấn đấu đạt mục tiêu đề tổ chức nhiều đợt thi đua lớp với nội dung trọng tâm, có kết, đánh giá tuần tiết sinh hoạt cờ, khen thưởng lớp thực tốt đợt cuối năm, nhờ lớp cố gắng phấn đấu thực tốt nề nếp học tập Trong giáo viên phong trào thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu thi đua với tiêu giáo viên đăng ký phấn đấu sở chuẩn thi đua chung ngành đặc điểm tình hình mơn, lớp dạy Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, du lịch, hội thi, nhằm tạo không khí vui tươi cho giáo viên học sinh Tham mưu với Phụ huynh phát huy vai trò Hội Khuyến học, ln quan tâm, tìm hiểu kịp thời giúp đỡ, trợ cấp để học sinh có điều kiện tiếp tục học tốt Lãnh đạo nhà trường đánh giá cố gắng, tích cực cán giáo viên học sinh, động viên, khích lệ lúc, nơi nên có tác dụng tích cực, làm cho người khen có tâm trạng phấn khởi kết công việc tốt Khen thưởng cho giáo viên học sinh theo kỳ, theo đợt phát động Khen thưởng giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, Sáng kiến kinh nghiệm cấp Khen thưởng cho giáo viên có học sinh giỏi, cho học sinh giỏi cấp Nhà trường huy động lực lượng tham gia công tác khen thưởng Hội khuyến học xã, Hội cha mẹ học sinh Việc khen thưởng, danh dự nhà trường gắn liền với vật chất, phần thưởng khơng nhiều có tác dụng thiết thực Thi đua khen thưởng giúp cho phong trào dạy học ngày có chất lượng hiệu * Biện pháp 8: Tranh thủ ủng hộ tổ chức đoàn thể, ban ngành địa phương phụ huynh học sinh chăm lo cho nghiệp giáo dục: Tận dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ địa phương Hàng năm, trường sữa chữa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng sở vật chất theo ngân sách nhà nước hỗ trợ địa phương Vấn đề chăm lo cho học sinh ngoan nghèo tổ chức đoàn thể quan tâm Nhà trường phối hợp với BĐDCMHS chăm lo cho đội ngũ có hồn cảnh khó khăn từ hỗ trợ đóng góp phụ huynh, giáo viên, học sinh Hàng năm cấp phát học bổng cho học sinh giỏi ngoan nghèo, miễn giảm tiền cho học sinh diện sách, tặng sách vở, quần áo, thẻ bảo hiểm cho học sinh nghèo Học sinh giỏi kì thi học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến tuyên dương, khen thưởng Ban giám hiệu Ban chấp hành cơng đồn vận động cơng đồn viên thực tốt dân chủ hóa trường học Tích cực chăm lo quà ngày NGVN, tết cổ truyền, hỗ trợ tham quan cuối năm, tuyên dương khen thưởng cho CB.GV.CNV học giỏi Nhà trường xây dựng mối quan hệ gần gũi với gia đình học sinh: tổ chức họp PHHS bản, gặp gỡ thân tình công tác tuyên truyền thông tin thu thập thông tin hiệu quả, giúp nhà trường liên kết với gia đình học sinh tốt Tập thể CB-GV-CNV phải tâm niệm : “ Làm cho Phụ huynh ln có tinh thần hợp tác giáo dục học sinh” Chính phụ huynh quan tâm đến việc học em nhiều Kết đạt được: Với giải pháp kết nhà trường ngày tiến Sự tiến thể thay đổi kết cuối năm năm học Đặc biệt năm học 2012-2013 kết tiến rõ rệt Tổng hợp kết cuối năm : Từ năm 2009-2013 2009 - 2010 2011 - 2012 2012 - 2013 Lên lớp 812/945 86% 800/879 91,01% 810/847 95,63% HS 316/945 33,5% 382/879 43,45% 398/847 46,98% HS Giỏi Thi lại Lưu ban 34/945 112/945 10/945 3,6% 15% 1,2% 78/879 71/879 8/879 8,9% 8,08% 0,9% 105/847 33/847 4/847 12,4% 3,8% 0,4% Qua khảo sát kết hàng năm nhận thấy chất lượng tăng lên rõ rệt, năm sau cao năm trước Có thành cơng nhờ áp dụng tổng hòa biện pháp nhiều giải pháp khác chưa có điều kiện để tổng kết Sáng kiến kinh nghiệm Bài học kinh nghiệm Trong trình thực áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, rút học quí giá để bổ sung cho kinh nghiệm thực nhiệm vụ sau: Khi thực đề tài phải thực nghiêm túc, xuyên suốt có chiều sâu Sáng kiến kinh nghiệm mang ý nghĩa quan trọng việc làm cần thiết, lẽ cần phải nâng trí thức người Việt Nam lên ngang tầm thời đại Giáo dục nhận thức trị tư tưởng cho đội ngũ ln đặt lên hàng đầu thiếu tổ chức Ln tìm tòi đổi hình thức tổ chức qúa trình tổ chức hoạt động sư phạm nhằm tăng hưng phấn cho đội ngũ, tránh nhàm chán Luôn đổi phương pháp, đổi tư sáng tạo công việc để tăng thu hút từ phía học sinh Giáo viên vận dụng hài hòa phương pháp kết học tập học sinh nâng cao Giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, sưu tầm tài liệu phục vụ mơn Tự động viên khuyến khích, đặt u cầu sáng tạo không ngừng Theo sát học sinh để động viên phối hợp thật chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để khen thưởng cá nhân, tập thể cách kịp thời Phối hợp nhịp nhàng với đoàn thể nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh Luôn lắng nghe ý kiến khó khăn học sinh để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục em Thực đạo Ban Giám hiệu, bám sát chủ đề kế hoạch thực Chủ động công việc, nắm bắt kiện cách nhanh để đưa vào xây dựng kế hoạch thời điểm Từng bước hoàn thiện phong cách lãnh đạo học tập kĩ quản lí Chú trọng vào công tác bồi dưỡng khen thưởng đội ngũ Phần III: Kết luận Chất lượng giáo dục tồn diện ln vấn đề nóng giáo dục, ngành, người xã hội quan tâm Tuy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhiệm vụ khó khăn tin tưởng rằng: có tâm thực thắng lợi, đưa chất lượng nhà trường trì nâng cao hơn Xuất phát từ nguyên nhân mạnh dạn đề xuất số biện pháp nhằm phát huy kết tích cực đạt được, khắc phục tồn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh qua tiết học Người giáo viên cần phối hợp với lực lượng nhà trường gia đình học sinh để có biện pháp phù hợp cho học sinh Nhà trường làm cho người thầy, người học thấy ngơi trường học ngơi nhà thứ hai mình, thấy ấm áp quan hệ thầy trò, khơng có áp đặt, nơi để người học phát huy khả sáng tạo, tư Người học tìm sứ hứng khởi để tìm tòi mới, tìm đồng thuận khuyến khích nơi người thầy tập thể nhà trường Gia đình học sinh: Cần phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường để có biện pháp giáo dục cho học sinh, khơng làm thay em việc vừa sức với lứa tuổi Trên số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THCS Đô Thành Rất mong đóng góp ý kiến quý vị để giải pháp ngày hồn thiện có hiệu Đô Thành, ngày tháng năm 2014 Người viết ... tốt công tác quản lý trường Đó lý tơi chọn đề tài " Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THCS Đô Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An Phần II Nội dung Cơ sở nghiên cứu... mới, nâng cao tầm hiểu biết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 1.2.Cơ sở thực tiễn Chất lượng dạy học mối quan tâm hàng đầu giáo dục giới, hầu sức tìm biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học Nhà trường. .. pháp dạy học kiểm tra đánh giá Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn vô quan trọng tổ nhà trường thu nhỏ với tính chất chuyên sâu cao Tổ chuyên môn mạnh định to lớn chất lượng dạy học Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS đô thành, Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS đô thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay