SKKN rèn LUYỆN kĩ NĂNG làm văn NGHỊ LUẬN xã hội CHO học SINH lớp 8

17 21 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 19:38

Trong chương trình Ngữ văn THCS, song song với việc được học các văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh,...học sinh còn được học đặc điểm chung và cách làm các kiểu bài Tập làm văn như tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN NĂNG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN HỘI CHO HỌC SINH LỚP Môn: Ngữ văn NĂM HỌC 2015-2016 PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơ sở lí luận Tập làm văn phân môn môn Ngữ Văn nhà trường phổ thông Tập làm văn có vị trí quan trọng việc đánh giá kết học tập môn Ngữ văn thông qua hệ thống tập tạo lập văn thực hành sử dụng tiếng Việt Trong chương trình Ngữ văn THCS, song song với việc học văn tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, học sinh học đặc điểm chung cách làm kiểu Tập làm văn tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, Phân mơn Tập làm văn chương trình Ngữ văn THCS có đổi so với chương trình cũ Với quan điểm trọng tới việc rèn luyện, nâng cao thực hành tạo lập văn nói viết Lớp tổng số tiết Tập làm văn Chủ yếu tập trung vào kiểu tự miêu tả Lớp tổng số tiết Tập làm văn với kiểu biểu cảm nghị luận Lớp tổng số tiết Tập làm văn học sinh học rèn luyện kiểu twk (nâng cao so với lớp 6) kiểu thuyết minh, nghị luận Lớp học sinh học tiết Tập làm văn tự sự, thuyết minh (nâng cao hơn) nghị luận Như vây, thấy phân môn Tập làm văn chương trình Ngữ văn cấp THCS xây dựng nội dung theo cấu trúc đồng tâm, có lặp lại, (nâng cao) lớp khác Ví dụ: Văn nghị luận học ba lớp 7,8,9 Tuy nhiên lặp lại vòng (lớp 8,9) theo hướng kết hợp: Nghị luận gắn với thuyết minh, biểu cảm Đây điều kiện thuận lợi cho học sinh nâng cao khả nhận thức , xảo thực hành tạo lập kiểu văn Đặc biệt văn nghị luận giúp học sinh rèn luyện thao tác nghị luận giải thích, chứng minh, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận qua kiểu tự sự, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận (nghị luận văn học nghị luận hội) mà giúp cho học sinh cách cảm thụ, phân tích đánh giá văn, thơ, nhân vật tác phẩm văn chương Việc rèn luyện kiểu cần thiết cho học sinh làm kiểm tra, thi học kỳ Bài nghị luận hội rèn luyện cho học sinh cách nhìn nhận, kiến giải, trình bày ý kiến riêng vấn đề tư tưởng đạo lý vấn đề hội đáng quan tâm Việc rèn luyện kiểu không cần cho học sinh làm kiểm tra, thi mà cần cho người học vào đời Bởi sống, dù làm cơng việc gì, lĩnh vực nào, người có lúc phải trình bày ý kiến riêng vấn đề hội Cơ sở thực tiễn Chương trình Ngữ văn THCS nay, kiểu nghị luận hội ý cách toàn diện hơn, từ đọc hiểu – phân tích phần Văn học, đến luyện tập cách làm, cách viết phần Tập làm văn Đặc biệt chương trình Ngữ văn lớp 9, số lượng kiểm tra vào dạng đề nghị luận hội chiếm tỉ lệ cao Đặc biệt, đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố, số câu hỏi đề thi dạng chiếm số điểm cao (6/ 20 điểm toàn bài) Bên cạnh đó, năm gần đây, thi vào THPT, cấu trúc đề thi đưa câu Tập làm văn theo dạng đề nghị luận hội Điều cho thấy nghị luận hội đóng vai trò quan trọng q trình hình thành Tập làm văn cho học sinh Phổ thơng nói chung học sinh lớp THCS nói riêng Dạy học làm văn nghị luận hội, bên cạnh ưu điểm học sinh dễ dàng có hứng thú với dạng đề Trong trình giải vấn đề, học sinh trình bày suy nghĩ riêng thân Bên cạnh đó, em biết thêm nhiều câu danh ngôn, câu thơ, câu văn hay, hiểu biết thêm vấn đề sống muôn màu, bồi dưỡng thêm phẩm chất đạo đức, rèn luyện thêm làm văn… Từ tạo thêm hứng thú cho em q trình làm văn nói riêng học tập mơn Ngữ văn nói chung Tuy nhiên, dạng đề nghị luận hội khiến nhiều học sinh gặp lúng túng cảm thấy khó khăn làm Nguyên nhân chủ yếu em chưa biết cách tìm hiểu đề, chưa nắm vững làm Từ dẫn đến số lượng kiểm tra đạt chất lượng thấp, làm ảnh hưởng không nhỏ tới kết học tập môn Ngữ văn nói chung em nói riêng Trong trình giảng dạy, giáo viên đúc rút kinh nghiệm cho thân Riêng với cá nhân tôi, vấn đề để học sinh “ứng phó” với tất dạng đề nghị luận hội khoảng thời gian ngắn mà học tủ, học vẹt băn khoăn, trăn trở lớn Vì lí đó, tơi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Rèn luyện làm văn nghị luận hội cho học sinh lớp 8” với mong muốn hình thành cho em số làm văn nghị luận cách thục có hiệu II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trong khn khổ đề tài, muốn đề xuất vài kinh nghiệm để rèn cho học sinh làm văn nghị luận hội thông qua nắm cấu trúc văn nghị luận, nắm bước làm văn nghị luận để văn nghị luận em hay, kiến thức phong phú, xác thực III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Chương trình Ngữ văn lớp IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu thực tiễn - Thực nghiệm sư phạm V PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu: năm học 2015-2016 Kế hoạch nghiên cứu: Bắt đầu từ chương trình Ngữ văn đầu học I đến kết thúc năm học PHẦN THỨ HAI NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I MỘT SỐ HIỂU BIẾT CHUNG VỀ NGHỊ LUẬN HỘI Nghị luận hội gì? Cuốn “Từ điển từ ngữ Hán Việt” GS Hồng Phê có định nghĩa nghị luận hội sau: - “Nghị luận” dùng lí luận để phân tích ý nghĩa phải trái, bàn bạc, mở rộng vấn đề ơ20,6] - “Xã hội” thuộc quan hệ người người mặt chín trị, kinh tế, triết học, lịch sử, văn học, ngôn ngữ (20,6] - “Nghị luận hội” thể văn hướng tới phân tích, bàn bạc vấn đề liên quan đến mối quan hệ người đời sống hội Mục đích cuối tạo tác động tích cực đến người mối quan hệ người với người hội (21,6] Như vậy, thấy vấn đề đề cập đến nghị luận hội phong phú, đa dạng, gắn với vấn đề hội, tư tưởng, đạo đức, nhân sinh Yêu cầu văn nghị luận hội a Đảm bảo nghị luận nói chung: tập trung hướng tới luận đề để viết khơng tản mạn, có ý thức triển khai thành luận điểm chặt chẽ, quán, tìm dẫn chứng xác đáng, giàu sức thuyết phục b Đảm bảo kiến thức mang màu sắc trị - hội: hiểu biết trị - pháp luật, kiến thức truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, tâm lí – hội , tin tức thời cập nhật c Đảm bảo mục đích, tư tưởng đắn: phải xuất phát từ lập trường, tư tưởng tiến bộ, cao đẹp, người, tiến chung tồn hội để bàn bạc, phân tích, khen chê đề xuất ý kiến Các dạng đề nghị luận hội Đề nghị luận hội – tên gọi - cần gắn liền với vấn đề hội, tư tưởng, đạo đức, nhân sinh, để giúp học sinh có nhận thức hành động đắn Đề nghị luận hội chương trình Ngữ văn thường có ba dạng chính: Nghị luận tư tưởng, đạo lí: Là dạng đề bàn vấn đề tư tưởng, đạo lí thơng qua nhận xét, phán đốn tinh thần, tình cảm, tư tưởng, đạo lí, lối sống - Nghị luận tượng đời sống: Là dạng đề bàn tượng, người, việc có thật sống phương diện, khía cạnh - Nghị luận bàn vấn đề hội đặt tác phẩm văn học: Là dạng đề bàn vấn đề tư tưởng đạo lí hay tượng đời sống đáng ca ngợi hay lên án Nhìn chung, ba dạng đề đòi hỏi người viết phải huy động vốn hiểu biết đời sống hội để phân tích, lí giải, chứng minh cho lô gic thuyết phục II THỰC TRẠNG DẠY HỌC LÀM VĂN NGHỊ LUẬN HỘI TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN HIỆN NAY Nghị luận hội loại văn khơng có xa lạ chương trình sách giáo khoa Ngữ văn THCS, lâu chưa ý mức thi, kiểm tra, đánh giá Với chương trình sách giáo khoa Ngữ văn mới, nghị luận hội ý cách toàn diện Trong trình nghiên cứu, tìm hiểu dạy học Ngữ văn 8, tơi nhận thấy có thuận lợi khó khăn định Thuận lợi Trong chương trình Ngữ văn lớp 8, số lượng kiểm tra vào dạng đề nghị luận hội chiếm số lượng cao (Học II có 2/5 kiểm tra kiểm tra tổng hợp cuối ơn tập vào dạng đề này) Bên cạnh đó, chương trình Ngữ văn lớp 8, có ba dạng đề nghị luận hội học sinh thường gặp là: Nghị luận tư tưởng đạo lý, nghị luận tượng đời sống, nghị luận vấn đề hội đặt tác phẩm văn học Và thực tế giảng dạy cho thấy, học sinh thực có hứng thú với dạng đề Bởi trình giải vấn đề, học sinh trình bày suy nghĩ riêng thân Ngoài ra, em biết thêm nhiều câu danh ngôn, câu thơ, câu văn hay, hiểu biết thêm vấn đề sống muôn màu, bồi dưỡng thêm phẩm chất đạo đức, rèn luyện thêm làm văn… Mặt khác, dạng đề nghị luận hội thường dễ phân tích, chứng minh Từ tạo thêm hứng thú cho em q trình làm văn nói riêng học tập mơn Ngữ văn nói chung Khó khăn Các dạng đề nghị luận hội thường đề mở với kiến thức đề cập đến vô phong phú đa dạng Điều khiến nhiều học sinh gặp lúng túng cảm thấy khó khăn làm Nguyên nhân chủ yếu em chưa biết cách tìm hiểu đề, chưa nắm vững làm bài, chưa có vốn sống thực tế, học sinh phải tự suy nghĩ, không chép từ tài liệu có sẵn Từ dẫn đến số lượng kiểm tra đạt chất lượng thấp, khiến cho em có tâm lí chán nản, khơng u thích học tập mơn Ngữ văn dẫn đến kết tổng kết môn chưa thực cao III CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC NỘI DUNG, BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN HỘI CHO HỌC SINH LỚP Để rèn luyện làm văn nghị luận hội cho học sinh lớp 8, tiến hành theo nội dung bịên pháp sau: Nội dung biện pháp (ND-BP) thứ nhất: Giúp học sinh hiểu từ ngữ đề văn nghị luận hội Đề văn nghị luận hội, đặc biệt đề nghị luận tư tưởng đạo lý, có từ ngữ khơng khó, học sinh hiểu khơng đúng, văn bị lệch hướng, lạc đề Những từ ngữ lý tưởng, mục đích, hồi bão, ước mơ…thường học sinh có hiểu, khó diễn đạt thành ý mạch lạc Trong trường hợp này, giáo viên nên hướng dẫn học sinh tra từ điển tiếng Việt từ điển Hán Việt để hiểu nghĩa gốc từ ngữ VD1: Nhà văn Nga L.Tơn-xtơi nói: “Lí tưởng đèn đường Khơng có lí tưởng khơng có phương hướng kiên định, mà khơng có phương hướng khơng có sống” Từ câu nói trên, em nêu suy nghĩ vai trò lí tưởng sống người Để làm tốt đề này, học sinh cần hiểu nghĩa từ “lý tưởng” giải thích, phân tích, chứng minh hướng Dựa theo từ điển, “lý tưởng” hiểu là:  Lý tưởng: điều tốt đẹp xuất tâm trí người, người tưởng tượng, mong muốn  Lý tưởng: khái niệm diễn tả vẻ đẹp tuyệt vời, hình ảnh hồn hảo (VD: người u lý tưởng, chỗ lý tưởng…)  Lý tưởng sống: quan niệm lối sống tốt đẹp, toàn thiện mà người ước mơ, khao khát kiếm tìm, xây dựng nỗ lực phấn đấu để đạt tới (VD: Lý tưởng sống tuổi trẻ) Sau tìm nghĩa từ “lý tưởng”, học sinh cần phải dựa vào văn cảnh, cụ thể dựa vào câu nói L Tơn-x tơi để lựa chọn nghĩa từ phù hợp Trên sở tiến hành làm hướng VD2: Giải thích bình luận quan điểm sau UNESCO giáo dục: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình” Đây quan điểm UNESCO đề xướng, khái quát trụ cột giáo dục, học sinh cần giải thích ý nghĩa trụ cột giáo dục  Học để biết: (Learning to know) học để hiểu biết giới chung quanh, phát triển kỹ nghề nghiệp, biết cách giao tiếp với người, khám phá khoa học, phát huy kỹ tập trung, ghi nhớ lực tư  Học để làm: (Learning to do): học để vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế sống, đáp ứng nhiều đòi hỏi cơng việc, có khả phân tích, thiết kế, tổ chức…  Học để chung sống hợp tác: (Learning to live together) Bạo lực thường chi phối sống giới đương đại Người học cần tạo điều kiện, hội để đến với dự án hợp tác, tham gia vào hoạt động hội , học phương pháp giải mâu thuẫn, hiểu đa dạng người  Học để khẳng định mình, học để làm người (Learning to be) người học cần phát triển tồn diện: nhân cách, trí tuệ thể lực, thơng minh tình cảm phong phú., óc tự lập, phương pháp phê bình, đánh giá, khả đưa định đắn tình khác sống Người học cần trở nên thành viên tốt gia đình, hội, nhà sản xuất, nhà phát minh, sáng tạo… dựa sở kiến thức cá nhân mối quan hệ cộng đồng VD3: Bàn vấn đề cần thiết phải có lòng vị tha sống Học sinh thường hiểu khái niệm “vị tha” “tha thứ”, viết văn bàn vấn đề phải tha thứ cho người khác Cách hiểu phần, “vị tha” có nghĩa người khác, khơng vị kỷ Giáo viên liên hệ thêm cho học sinh hiểu nghĩa từ “vị tha” cách lý thú, cách ôn lại kiến thức em học  Vị có nghĩa vì, quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật’ nhà văn lãng mạn “nghệ thuật vị nhân sinh” nhà văn thực phê phán trước năm 1945 qua số tác phẩm “Tắt đèn”, “Thời thơ ấu”… nhà văn lãng mạn sau em học  Tha có nghĩa khác Như từ ngữ “Tha hương”, “Tha nhân” Liên hệ với câu thơ học Đỗ Phủ: “Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ” (Thu hứng) Nội dung biện pháp (ND-BP) thứ hai: Xây dựng hệ thống câu hỏi tìm ý Học sinh cần biết cách đặt câu hỏi cho đề Văn nói chung đề văn nghị luận hội nói riêng Câu hỏi nhóm tự đặt ra, trao đổi lớp, tương ứng với phần nghị luận hội Câu hỏi giáo viên gợi ý, học sinh tìm tài liệu Hệ thống câu hỏi cần thiết cho đề buộc phải tìm tòi tư liệu, dẫn chứng từ mạng Internet sách báo VD1: Bàn câu nói M Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách, nguồn kiến thức, có kiến thức đường sống”(SGK Ngữ văn 8/ Tr85) Với đề này, học sinh đặt số câu hỏi tìm ý sau:  Sách gì?  Tại sách lại nguồn kiến thức?  Có phải tất sách nguồn kiến thức khơng?  Tại có kiến thức đường sống?  Có gương yêu sách?  Có phải tất người yêu quý biết giá trị sách không?  Bản thân em làm để yêu sách? … VD2: Bàn vấn đề tiết kiệm, bảo tồn lượng Một số câu hỏiNăng lượng gì?  Những nguồn lượng người sử dụng?  Vì cần tiết kiệm, bảo tồn lượng?  Những cách tiết kiệm, bảo tồn lượng có hiệu quả?  Bản thân bạn làm để góp phần tiết kiệm, bảo tồn lượng … Nội dung biện pháp (ND-BP) thứ ba: Giúp học sinh nhận dạng đề văn nghị luận hội Trước hướng dẫn học sinh lập dàn ý cho đề văn nghị luận hội cụ thể, học sinh cần phân biệt ba dạng đề, ba dạng có u cầu khác biệt Để giúp học sinh nhận dạng đề cách dễ dàng, hứng thú, giáo viên cung cấp cho học sinh trang đề văn nghị luận hội thực suốt học kỳ Trang đề chia sẵn thành nghị luận tư tưởng đạo lý, nghị luận tượng đời sống, nghị luận vấn đề đặt tác phẩm văn học Trang đề tập hợp dạng đề khác để học sinh nhận dạng, thực hành ĐỀ NGHỊ LUẬN HỘI I Nghị luận vấn đề tư tưởng đạo lý: Trình bày suy nghĩ em lời khuyên sau: Nói chuyện học, tục ngữ có câu: ‘Học thầy khơng tày học bạn”, lại có câu: “Khơng thầy đố mày làm nên” Em suy nghĩ trước lời khuyên này? Học trường học từ sống, học cách quan trọng hơn? Những đường để làm giàu trí tuệ cho thân Câu nói M Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách, nguồn kiến thức, có kiến thức đường sống” gợi cho em suy nghĩ gì? (SGK Ngữ văn 8/ Tr85) Thế người bạn chân chính? Nghĩ sức mạnh tinh thần? Nghĩ câu tục ngữ: “Thương người thể thương thân” (tục ngữ) phẩm chất cao đẹp chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nâng niu tất qn mình” (Tố Hữu) Tuổi trẻ tương lai đất nước (SGK Ngữ văn 8/ Tr128) Văn học tình thương (Gợi ý: Chứng minh văn học dân tộc ta ca ngợi biết “thương người thể thương thân” nghiêm khắc phê phán kẻ thờ ơ, dửng dưng trước người gặp hoạn nạn) 10 (SGK Ngữ văn 8, tập 2/ Tr 128) 11 12 13 II Hãy giữ vững truyền thống yêu thương người dân tộc ta Và đừng làm ngơ trước đồng loại (Nguyễn Hoa) “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học” (Tục ngữ Việt Nam) “Con đường học vấn dài lâu- Tìm lối tắt dễ đâu mà thành” (Ngạn ngữ Nhật) Nghị luận tượng đời sống Hãy nói “không” với tệ nạn ( Đề TLV số 7, SGK Ngữ văn 8, tập 2/ Tr 128) Mối quan hệ tiền bạc hạnh phúc Ơ nhiễm mơi trường: khơng phải có thành phố Bạn có thích học lịch sử? Đội mũ bảo hiểm thành phố Game online tốn thời gian vô bổ, em nghĩ sao? Ăn mặc có nói lên cá tính bạn? Nhiều bạn trẻ ngày khơng thích đọc sách An toàn thực phẩm hay tặc lưỡi cho qua? 10 Hiện tượng vô cảm hội nay? 11 Tai nạn giao thông – hậu quả, nguyên nhân hướng khắc phục 12 Mặc áo dài truyền thống đến trường hay mặc đồng phục mới? 13 Vấn đề nhiễm mơi trường 14 Ơ nhiễm tiếng ồn III Nghị luận vấn đề hội đặt tác phẩm văn học Dựa vào văn “Chiếu dời đô” “Hịch tướng sĩ”, nêu suy nghĩ em vai trò người lãnh đạo anh minh Lí Cơng Uẩn Trần Quốc Tuấn vận mệnh đất nước (Đề TLV6, SGK Ngữ văn 8, tập 2/ Tr 85) Từ “Bàn luận phép học” La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, nêu suy nghĩ mối quan hệ “học” “hành” (Đề TLV6, SGK Ngữ văn 8, tập 2/ Tr 85) Từ văn “Nước Đại Việt ta”, hay nêu suy nghĩ em tinh thần yêu nước tuổi trẻ công xây dựng bảo vệ đất nước ngày Nội dung biện pháp (ND-BP) thứ tư: Mơ hình hóa dàn ý văn nghị luận hội Trong bước viết văn lập dàn ý khâu quan trọng Học sinh “chơi trò xếp thứ tự luận điểm văn” thường ngẫu hứng học sinh hay dẫn đến chỗ bị điểm không đáp ứng yêu cầu đáp án, giáo viên nên định hướng sẵn cho em mô hình văn nghị luận hội để em viết theo dàn ý làm thi Khi định hướng sẵn dàn ý này, giáo viên cần khuyến khích em bày tỏ suy nghĩ cách tự nhiên, sáng tạo, sáng tạo khuôn mẫu định sẵn Cụ thể, giáo viên cần giới thiệu cho học sinh cấu trúc dạng văn nghị luận hội dạng thường có cấu trúc bước tiến hành khác Việc giới thiệu để học sinh nắm cấu trúc dạng có ích từ đó, học sinh dễ dàng nhận biết tiến hành làm thục mà khơng có trở ngại 4.1 Cấu trúc văn nghị luận tư tưởng đạo lí Mở bài: Giới thiệu ý có liên quan đến câu danh ngơn đề để dẫn dắt vào vấn đề (Đề có câu trích ghi lại ngun văn câu trích (cả xuất xứ có) Đề khơng có câu trích nêu ý đề ) Thân bài: Gồm luận điểm sau: Giải thích từ ngữ Bàn luận, đánh giá: - Khẳng định tính đắn vấn đề - Phê phán biểu sai lệch (Dẫn chứng từ thực tế sống, từ văn học) Liên hệ, rút học nhận thức hành động Kết bài: Khái quát lại vấn đề, mở rộng, nâng cao VD: Trình bày suy nghĩ anh/chị câu nói sau nhà văn Nga: “Nơi lạnh Bắc cực, mà nơi khơng có tình thương’ MB: Nêu câu thơ Tố Hữu: “Còn đẹp đời thế, Người u người sống để yêu nhau’- Dẫn vào vấn đề tình thương- Nêu câu danh ngôn đề TB:  Giải thích câu nói:  Bắc cực nơi lạnh giá, không nắng ấm, băng tuyết bao phủ bốn mùa, thời tiết khắc nghiệt  Tình thương tình cảm người với người, đoàn kết chia sẻ, đùm bọc nhau, danh cho tốt đẹp nhất, đem đến cho tâm hồn người ấm áp, hạnh phúc  Nơi khơng có tình yêu thương, nơi lạnh Bắc cực  Câu nói so sánh lạnh thiên nhiên lạnh lòng người, để khẳng định tầm quan trọng tình thương Bàn luận, đánh giá: (lấy dẫn chứng từ thực tế tác phẩm văn học)  Bắc cực dù nơi lạnh giá có sống, có người nhiều lồi sinh vật khác  Nơi thiếu tình thương nơi lạnh đó, người cảm thấy sống khơng có ý nghĩa, người đơn, tuyệt vọng, chí cảm thấy chết hạnh phúc sống địa ngục trần gian  Một câu nói đắn, nêu cao vai trò tình thương  Tình thương hạnh phúc người, quà tặng lớn lao mà người cần trao cho nhau, để sống có ý nghĩa  Liên hệ, rút học nhận thức hành động tình thương KL: Khái quát lại vấn đề, mở rộng nâng cao Cấu trúc văn nghị luận tượng đời sống Mở bài: Giới thiệu ý có liên quan để dẫn vào tượng Thân bài: Gồm luận điểm sau Giải thích tượng (nếu cần) Thực trạng, biểu hiện tượng Nguyên nhân dẫn đến tượng Lợi ích/ Tác hại tượng Đề xuất giải pháp => Lấy dẫn chứng học tập đời sống Kết bài: Bài học nhận thức hành động thân VD: Nói “khơng” với tệ nạn ma túy I.Mở bài: - Đất nước đường cơng nghiệp hố,hiện đại hóa để tiến tới hội cơng dân chủ văn minh Để làm điều đó,chúng ta phải vượt qua trở ngại,khó khăn.Một trở ngại tệ nạn hội.Và đáng sợ ma tuý II.Thân Giải thích - Thế tệ nạn hội? Tệ nạn hội hành vi sai trái, không với chuẩn mực hội, vi phạm đạo đức,pháp luật,gây ảnh hưởng nghiêm trọng - Ma tuý chất gây nghiện có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp.khi ngấm vào thể ngưòi,nó làm thay đổi trạng thái, ý thức,trí tuệ tâm trạng người đó,khiến ngưòi sử dụng có cảm giác lâng lâng,khơng tự chủ hành vi hoạt động mình, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ * Thực trạng, biểu - Tình hình phận giới trẻ sử dụng ma túy phổ biến… * Hậu - Vì tệ nạn có ảnh hướng xấu đến mơi trường sống, đến đời sống khoa học,chính trị, hội Nghiện ma tuý khiến cho người u mê, tăm tối; từ người khoẻ mạnh trở nên bệnh tật - Người nghiện ma tuý sức khoẻ yếu dần, khả lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình, hội - Làm vẻ mỹ quan,văn minh lịch hội - Ma tuý đường dễ dàng đến bệnh nguy hiểm dễ lây lan như:HIV/AIDS,lao phổi Khiến cho an ninh,trật tử bất ổn,tội phạm gia tăng,làm hư hỏng nhiều hệ, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế đất nước mặt: an ninh,quốc phòng…Khi mắc vào tệ nạn rút * Nguyên nhân: - Bạn bè rủ rê, đua đòi, khơng chịu khó học hành - Lười lao động… * Giải pháp: Hãy tránh xa với ma tuý cách,mọi người nên có ý thức sống lối sống lành mạnh,trong sạch,không xa hoa,luôn tỉnh táo , đủ lĩnh để chống lại thử thách,cám dỗ 10 hội - Nhà nước cần phải có hình thức xử phạt nghiêm khắc,triệt để hành vi tàng trữ,buôn bán vận chuyển trái phép ma tuý - Đồng thời phải đưa người nghiện vào trường cai nghiện,tạo công ăn việc làm cho họ,tránh cảnh " nhàn cư vi bất thiện",giúp họ nhanh chóng hồ nhập với sống cộng đồng,khơng xa lánh,kì thị họ - Tham gia hoạt động truyền thống tệ nạn hội KB: Rút học, liên hệ thân 4.3 Cấu trúc văn nghị luận vấn đề hội đặt tác phẩm văn học Mở bài: Giới thiệu, dẫ dắt vấn đề cần phân tích Thân bài: Gồm luận điểm sau Giới thiệu phân tích Nghị luận vấn đề hội đặt tác phẩm Kết bài: Bài học nhận thức hành động thân VD: Từ “Bàn luận phép học” La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, nêu suy nghĩ mối quan hệ “học” “hành” (Đề TLV6, SGK Ngữ văn 8, tập 2/ Tr 85) MB: Dẫn dắt giới thiệu vấn đề cần nghị luận TB: Gồm luận điểm sau La Sơn Phu Tử bàn mục đích việc học chân ; muốn học tốt cần có phương pháp học phù hợp Bàn mối quan hệ « học » « hành » - Học phải ln đơi với hành - Học lí thuyết sở để thực hành tốt - Thực hành mà khơng có lí thuyết khơng có sở tảng dẫn đến việc thực hành gặp khó khăn -> mối quan hệ hai chiều gắn bó chặt chẽ với KB : Liên hệ, rút học thân Nguồn dẫn chứng phong phú cho văn nghị luận hội Internet, với nhiều kiện, câu chuyện, danh ngôn, viết tham khảo, học giáo dục đạo đức, slideshow có hình ảnh màu sắc đẹp mắt nhiều câu danh ngôn thú vị Trong thực tế, nhiều học sinh chưa thể tiếp cận với nguồn dẫn chứng phong phú nhiều lý do: Phụ huynh khơng cho vào mạng, sợ em nghiện game online, gia đình em chưa có điều kiện nối mạng, thân em khơng có thời gian… Vì vậy, giáo viên người hướng dẫn học sinh tìm dẫn chứng Có thể chia nhóm học sinh tìm tư liệu, cử nhóm trưởng em có điều kiện truy cập Internet Có thể giáo viên lấy tư liệu từ mạng trình chiếu cho học sinh… Tư liệu dẫn chứng giáo viên sưu tầm cung cấp cho học sinh qua tiết dạy Văn, tiết sinh hoạt chủ nhiệm ( giáo viên chủ nhiệm giáo viên Văn lớp), tiết hoạt động lên lớp (HĐNGLL) VD: Khi dạy “Chiếu dời đô” “Hịch tướng sĩ”, giáo viên cung cấp cho học sinh số mẩu chuyện tư liệu nói chiến cơng đóng góp hai nhân vật lịch sử vận mệnh đất nước, tầm nhìn chiến lược người lãnh đạo anh minh … Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm tiết HĐNGLL, giáo viên trình chiếu Slideshow học đạo đức, sống 11 Cũng photo cho học sinh trang câu danh ngôn mang ý nghĩa giáo dục để thảo luận Cách làm có ích cho học sinh, đặc biệt với đối tượng học sinh không hứng thú với việc học văn Nội dung biện pháp (ND-BP) thứ sáu: Đưa đề văn nghị luận hội vào Đề cương ôn tập cuối học Đây điều cần thiết với học sinh khối 8, tảng để em học tốt Ngữ văn đồng thời giúp em làm quen dần với cấu trúc đề thi kiểm tra, đề thi học Phòng giáo dục đề Đặc biệt, với số em học tốt ơn luyện đội tuyển HSG dạng đề giúp em ôn tập làm quen dần, khơng bỡ ngỡ bắt gặp đề thi dạng nghị luận hội VD: đề cương ơn tập cuối học II năm học 2015 – 2016 có đưa dạng đề nghị luận hội thành nội dung ôn tập chủ yếu phần Tập làm văn Đề cương ôn tập Học II – Mơn Ngữ văn Năm học 2015 – 2016 A/ PHẦN VĂN BẢN: Hệ thống lại kiến thức văn học 1/ Văn thơ: Nhớ tên văn bản, tác giả, thể thơ, nội dung, ý nghĩa, nghệ thuạt đặc sắc Học thuộc lòng thơ, phân tích nội dung nghệ thuật 2/ Văn nghị luận: Nắm đặc điểm thể loại Chiếu – Hịch – Cáo – Tấu Phân biệt thể loại Chiếu – Hịch – Cáo – Tấu B/ PHẦN TIẾNG VIỆT Ôn tập bốn kiểu câu phân loại theo mục đích nói, câu phủ định Hành động nói, hội thoại Vai hội lượt lời hội thoại Mục đích việc lựa chọn trật tự từ câu C/ PHẦN LÀM VĂN Luyện cảm thụ Đề tập làm văn Đề 1: Chứng minh Nước Đại Việt ta văn tràn đầy tinh thần dân tộc Đề 2: Dựa vào văn “Chiếu dời đô” “Hịch tướng sĩ”, nêu suy nghĩ em vai trò người lãnh đạo anh minh Lí Cơng Uẩn Trần Quốc Tuấn vận mệnh đất nước (Đề TLV6, SGK Ngữ văn 8, tập 2/ Tr 85) Đề 3: Từ “Bàn luận phép học” La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, nêu suy nghĩ mối quan hệ “học” “hành” (Đề TLV6, SGK Ngữ văn 8, tập 2/ Tr 85) Đề 4: Câu nói M Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách, nguồn kiến thức, có kiến thức đường sống” gợi cho em suy nghĩ gì? Đề 5: Văn học tình thương 12 Đề 6: Hãy nói “khơng” với tệ nạn Nội dung biện pháp (ND-BP) thứ bảy: Gắn kết đề văn nghị luận hội với vấn đề thực tế sống Đề văn nghị luận hội thực tạo hứng thú cho học sinh vấn đề bàn luận nhiều phương tiện truyền thông đại chúng a/ Với đề nghị luận tư tưởng đạo lý: gắn kết với vận động “Học tập làm theo gương Bác” Học sinh bàn luận lời dạy Người, tiết “Phát biểu tự do”, từ rút học đạo đức, nhân cách Một vài đề học sinh dễ dàng thảo luận lớp: Ví dụ: Trình bày suy nghĩ em lời khuyên sau Bác  Chớ nịnh hót người Chớ xem khinh người Việc thiện dù nhỏ làm Việc ác dù nhỏ tránh (Cần, kiệm, liêm, chính, tháng 61949)  Một năm khởi đầu từ mùa xuân Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ Tuổi trẻ mùa xuân hội (Gửi niên nhi đồng toàn quốc Tết đến,tháng 1-1946)  Việc cần phải thiết thực, nói được, làm Việc phải từ nhỏ đến to, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao Một chương trình nhỏ mà thực hẳn hoi, trăm chương trình to tát mà làm khơng (Thư gửi bạn niên,ngày 17-8-1947)  Nghe tiếng giã gạo Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông; Sống đời người vậy, Gian nan rèn luyện thành công Nhật ký tù b/ Với đề bàn tượng đời sống: cần có tính thời cao Học sinh bàn luận, tranh luận sơi nổi, thảo luận nhóm để có giải pháp phù hợp Một vài đề học sinh dễ thảo luận lớp:  Suy nghĩ anh chị tình trạng bạo hành học đường  Làm để góp phần tiết kiệm điện?  Tuổi trẻ học đường làm để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thơng?  Làm để chuyến “Về nguồn” tuổi trẻ học đường hấp dẫn hữu ích? 13 c/ Với đề bàn vấn đề hội đặt tác phẩm văn học: gắn với vấn đề thời nóng bỏng diễn thời gian gần Học sinh bàn luận, tranh luận sơi nổi, thảo luận nhóm để có giải pháp phù hợp Một vài đề học sinh thảo luận lớp: Từ văn “Nước Đại Việt ta”, hay nêu suy nghĩ em tinh thần yêu nước tuổi trẻ công xây dựng bảo vệ đất nước ngày Dựa vào văn “Chiếu dời đô” “Hịch tướng sĩ”, nêu suy nghĩ em vai trò người lãnh đạo anh minh Lí Cơng Uẩn Trần Quốc Tuấn vận mệnh đất nước Đề 3: Từ “Bàn luận phép học” La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, nêu suy nghĩ mối quan hệ “học” “hành” IV/ KẾT QUẢ 1/ Đối với học sinh: Ưu điểm:  Học sinh hứng thú làm văn nghị luận hội, nắm vững làm văn, tiếp cận với nhiều dạng đề, từ rèn luyện nhiều thao tác nghị luậnNghị luận hội dạng đề mở, kích thích tư sáng tạo học sinh, có thêm hứng thú, em cảm thấy thoải mái việc trình bày suy nghĩ riêng  Làm tốt văn nghị luận hội, điểm văn học sinh tăng lên, tạo phấn khởi cho em Kết thi đầu I đến học II chứng minh đầy đủ cho hứng thú Bản so sánh kết thi đầu HKI kết thi II Học kỳ I Lớp 8A1 8A2 Sĩ số 32 28 Giỏi 37,5% 28,6% Khá 46,9% 53,5% Kết TB 15,6% 17,9% Khá 43,7% 53,5% Kết TB 9,4% 7,2% Ghi Yếu 0 Trên TB 100% 100% Học kỳ II Lớp 8A1 8A2 Sĩ số 32 28 Giỏi 46,9% 39,3% Nhược điểm: 14 Ghi Yếu 0 Trên TB 100% 100%  Vẫn học sinh gặp khó khăn diễn đạt ý tưởng, tìm dẫn chứng, dựng đoạn, chuyển đoạn…  Thời gian rèn luyện lớp khơng nhiều, giáo viên khó vận dụng nhiều “phương pháp để rèn luyện làm văn nghị luận hội cho học sinh cách nhanh chóng hiệu 2/ Đối với giáo viên: Thuận lợi  Đầu tư nghiêm túc cho việc dạy văn nghị luậ hội, giáo viên dễ nắm bắt tâm tư, tình cảm, mơ ước, cá tính, óc phán đốn…của học sinh nghị luận văn học  Không lo học sinh học tủ, danh ngơn nhân loại kho tàng bao la, vấn đề sống thật phong phú Khó khăn:  Chính danh ngơn nhân loại nhiều, tượng sống lại đa dạng nên dạy tủ cho học sinh nghị luận văn học.mà giáo viên hướng dẫn học sinh làm theo chủ đề: Học tập, Lý tưởng, Ước mơ, Tình thương…  Phải thuyết phục học sinh nhiều hơn, câu nghj luận hội đề kiểm tra đề thi điểm, học sinh khó đạt điểm tuyệt đối, nên em thích tập trung học văn học nước ngồi văn học Việt Nam để dễ có điểm PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN Trên số giải pháp giúp học sinh rèn luyện làm văn nghị luận hội, đúc kết từ thực tế giảng dạy Hi vọng nghiên cứu khoa học đem đến cho học sinh bước làm văn nghị luận hội tương ứng với dạng đề thường gặp, từ học sinh có điểm số cao hơn, kết tốt kỳ thi Nhiều phương tiện truyền thông báo động tình trạng thí sinh dự thi tuyển vào 10, thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ngành khoa học hội bị giảm sút năm Có nhiều nguyên nhân, số nguyên nhân học sinh chán học Văn Người thầy cần có biện pháp để giúp học sinh ý thức việc học môn Văn thực hành làm Văn Dù em có lựa chọn tương lai với ngành nghề nào, em vận dụng tốt ngôn ngữ hoạt động giao tiếp hội 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Văn 7, 8, 10, Bộ GDĐT- NXB Giáo dục 2006 Sách Giáo viên Văn 7, 8, Bộ GDĐT- NXB Giáo dục 2006 Sách Bài tập Ngữ Văn 7, 8, Bộ GDĐT- NXB Giáo dục 2006 “Chuẩn kiến thức Ngữ Văn 8”, Bộ Giáo dục Đào tạo, NXB Giáo dục 2010 5.Tài liệu Tập huấn giáo viên “Dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ chương trình Giáo dục phổ thơng, mơn Ngữ Văn, cấp THCS” (Hà Nội, tháng 7,2010) “Từ điển từ ngữ Hán Việt”, Hoàng Phê (chủ biên) – NXB Giáo dục 1998 Một số tài liệu khác cá nhân sưu tầm rải rác báo, chớ, Internet Phơng pháp dạy học phát huy tính tích cực - phơng pháp vô quý báu, Phm Vn ng, Tạp chí THPT - VHXH, số 1/1995 16 ... thích học tập môn Ngữ văn dẫn đến kết tổng kết môn chưa thực cao III CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC NỘI DUNG, BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH LỚP Để rèn luyện kĩ làm văn nghị. .. tài, muốn đề xuất vài kinh nghiệm để rèn cho học sinh kĩ làm văn nghị luận xã hội thông qua nắm cấu trúc văn nghị luận, nắm bước làm văn nghị luận để văn nghị luận em hay, kiến thức phong phú, xác... hội Điều cho thấy nghị luận xã hội đóng vai trò quan trọng trình hình thành kĩ Tập làm văn cho học sinh Phổ thơng nói chung học sinh lớp THCS nói riêng Dạy học làm văn nghị luận xã hội, bên cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN rèn LUYỆN kĩ NĂNG làm văn NGHỊ LUẬN xã hội CHO học SINH lớp 8, SKKN rèn LUYỆN kĩ NĂNG làm văn NGHỊ LUẬN xã hội CHO học SINH lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay