SKNN một số phương pháp đổi mới để nâng cao hiệu quả trong dạy học môn vật lý

24 17 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 19:18

Đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong dạy học và rút ra các bài học kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục và của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật MỤC LỤC Nội dung Trang Tài liệu tham khảo Phần mở đầu I chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu Phần nội dung I Cơ sở luận II vấn đề thực trạng việc đổi phương pháp dạy học III Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận Phương pháp nghiên cứu thực tế IV Những biện pháp để đổi phương pháp dạy học môn vật trường THCS Nắm bắt mục tiêu học Tổ chức học sinh học tập Một số cách đặt câu hỏi V Minh họa 13 Phần kết luận 22 I Kết luận 22 II Kiến nghị 22 Mục lục 24 PHẦN MỞ ĐẦU I DO CHỌN ĐỀ TÀI 1/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật Trong thời kỳ đất nước phát triển có bước chuyển vượt bậc nay, đổi toàn diện nhiều lĩnh vực coi yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển vượt bậc đất nước Để thích ứng kịp với phát triển giáo dục phải tự đổi nhằm tạo hệ chủ nhân tương lai đất nước có đủ sức, đủ tài đưa đất nước sánh vai với cường quốc giới với lời dạy Bác Thực Nghị lần thứ BCH TW Đảng khẳng định: "Tiếp tục đổi nghiệp giáo dục đào tạo", toàn ngành giáo dục nói chung thầy giáo nói riên sức thi đua để đưa nghiệp trồng người lên tầm cao Trong tất mơn học vật học môn khoa học tự nhiên, nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu tượng vật lý, tìm nguyên nhân, khám phá định luật vật phục vụ lợi ích người Vật sở cho nhiều ngành kỹ thuật Những thành tựu vật kỹ thuật phục vụ nhiều cho sống người mặt Đểhiệu cao giảng dạy người giáo viên dạy vật phải thường xuyên nghiên cứu, sử dụng thành môn khoa học có liên quan, cần phải tiếp thu thành tựu tiên tiến, kinh nghiệm phương pháp giảng dạy theo hướng đổi Với nên chọn đề tài: "Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật lý" II MỤC ĐÍCH - Đổi phương pháp dạy học môn vật để nâng cao chất lượng, hiệu dạy học rút học kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LUẬN 2/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật - Xuất phát từ mục tiêu giáo dục đào tạo đất nước Giáo dục đào tạo có mục tiêu lớn tạo hệ trẻ có trình độ văn hóa, lực sáng tạo, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Để đạt mục tiêu giảng dạy nhà trường phổ thông điều quan trọng phát triển trí tuệ lực tự học tự sáng tạo học sinh học tập - Xuất phát từ nội dung chất trình dạy học, hoạt động nhận thức Bản chất trình dạy học trình giúp học sinh phát triển trí tuệ thơng qua việc rèn lun kỹ năng, thái độ học tập Thông qua việc học, học sinh phát triên lực sáng tạo, bộc lộ phẩm chất tâm hình thành nhân cách Trong trình làm cho học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng, nhiệm vụ q trình dạy học khơng phải giới hạn tạo thành kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo có tính chất tái tạo đơn Mà cần phải cho trình dạy học phát triển học sinh lực áp dụng kiến thức tình Giải nhữgn tốn khơng phải theo khn mẫu có, thực tốn làm có tính chất nghiên cứu thiết kế, vạch angorit hợp mà trước chưa biết để giải toán thuộc loại mới, nắm kỹ năng, kỹ xảo hợp yêu cầu thực tiễn Tức phải phát triển lực sáng tạo học sinh - Xuất phát từ thực tế giáo dục Đa số giáo viên chưa quan tâm mức đến việc phát huy khả tự học, tự sáng tạo học sinh mà chăm lo cung cấp cho học sinh kiến thức cần thiết để em làm điểm cao Ở nhiều trường tập trung giảng dạy thuyết mà bỏ qua phần thực hành liên hệ thực tiến làm dần hứng thú học tập học sinh Điều nguy hại là, sau học xong tượng vật định luật vật số em lại vận dụng tượng, định luật vào để giải thích số tượng khoa học tự nhiên không ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật - Xuất phát từ xu giáo dục giới nay: Về đổi phương pháp vấn đề cấp bách thời đại Ngày đổi phương pháp dạy học sống giáo dục Việt Nam Vì trước bước tiến nhân loại, đất nước ta đổi kinh tế để hoà nhập với giới đại Do việc đổi phương pháp dạy học thiếu nhà trường Dạy học, lấy học 3/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật sinh làm trung tâm cốt lõi việc đổi phương pháp dạy học Có có phát huy lực Năng lực phải đào tạo rèn luyện thành thói quen, phải hình thành từ nhà trường phổ thông môn khoa học tự nhiên khác Vì mơn Vật mơn khoa học thực nghiệm sở cho nhiều ngành kỹ thuật, máy móc chế tạo dựa thành tựu vật lý: Động ô tô, máy bay chế tạo dựa vào kiến thức nhiệt, Máy phát điện, động điện, vơ tuyến truyền hình chế tạo dựa kiến thức điện thành tựu vật kỹ thuật phục vụ nhiều cho sống người mặt Vì việc đổi phương pháp dạy học vật thiếu II CÁC VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Trong năm cải cách giáo dục (1981 đến nay) cố gắng đa dạng hoá cấu hệ thống giáo dục quốc dân Cải cách giáo dục mặt: hệ thống giáo dục, nội dung phương pháp dạy học Song phương pháp giáo dục chưa quan tâm phương pháp dạy học chưa đổi tương xứng Mặc dù năm gần có cố gắng mà cụ thể số giáo viên giỏi, học sinh giỏi tăng nhiều so với năm trước Tuy nhiên tình trạng phổ biến là: + Các dạy chưa có đầy đủ thí nghiệm, tình trạng dạy chay, dụng cụ thí nghiệm trang bị trường đa phần chất lượng chưa tốt, trải qua năm học dần bị mai làm cho học sinh năm học sau khơng có đủ dụng cụ để thực hành đủ chưa đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng + Giáo viên thuyết trình kết hợp với đàm thoại chưa đưa học sinh vào tình có vấn đề Hệ thống câu hỏi tình giáo viên đưa chưa sát sao, chưa gắn với thực tiễn học, chưa gần gũi với học sinh + Học sinh luyện tập, thực hành chủ yếu vận dụng tri thức cách máy móc đơn giản, chưa thấy ứng dụng kiến thức học vào thực tế III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu luận - Nghiên cứu tài liệu nghiên cứu giáo dục đào tạo - Nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng - Nghiên cứu thị hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 4/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật - Nghiên cứu luật giáo dục, điều lệ trường phổ thông Phương pháp nghiên cứu thực tế - Quan sát, thực hành - Đàm thoại - Tổng kết kinh nghiệm IV NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT Ở TRƯỜNG THCS Nắm bắt mục tiêu học Mục tiêu: Là để đánh giá chất lượng học sinh hiệu dạy giáo viên Người dạy phải nắm bắt mục tiêu dạy học nội dung kiến thức, người học phải nắm sau học Mục tiêu cần phải lượng hố Có nhóm mục tiêu: a Mục tiêu kiến thức: Yêu cầu học sinh phải lĩnh hội khái niệm vật sở để mơ tả tượng trình vật cần nghiên cứu giải thích số tượng q trình vật đơn giản Đối với định luật vật lý, cơng thức giáo viên cần phải hướng cho học sinh cách ghi nhớ cho dễ học, dễ thuộc Vật mơn học thiên giải thích, nhận biết tượng nên cần phải giúp học sinh nhận biết dấu hiệu quan sát, cảm nhận tượng Sau học sinh vận dụng cho quen ngôn ngữ khoa học thay cho ngôn ngữ thông thường ban đầu Thí dụ khái niệm ảnh ảo: Thơng thường học sinh biết ảnh cụ thể, nhìn thấy, sờ thấy ảnh thẻ học sinh, ảnh in báo ảnh ảo khái niệm khác hẳn, ảnh ảo tồn thật, xác định vị trí, độ lớn lại không hứng Học sinh phân biệt ảnh ảo ảnh thật Chú trọng việc xây dựng kiến thức xuất phát từ hiểu biết, kinh nghiệm có học sinh sửa đổi, bổ sung phát triển thành kiến thức khoa học Tránh việc đưa khái niệm trừu tượng xa lạ với học sinh, diễn đạt câu, chữ khó hiểu Thơng thường định luật vật có hai phần: Phần định tính định lượng Tuỳ định luật, đối tượng học sinh điều kiện giảng dạy, giáo viên đưa hai phần hay không? 5/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật Thí dụ: - Định luật bảo tồn gồm phần: + Định tính: hệ kín đại lượng bảo tồn + Định lượng: động + = = khơng đổi Trong giảng dạy, giáo viên đưa vào nội dung phần định tính giải thích cho học sinh hiểu đưa vào phần định lượng để học sinh nắm rõ - Biên độ dao động vật dao động lớn âm phát to - Hiệu điện hai đầu bóng đèn lớn (nhỏ) dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ dòng điện lớn (nhỏ) Những hiểu biết phương pháp nhận thức khoa học nâng cao thêm mức Cần hướng dẫn học sinh thường xuyên đưa nhiều dự đoán khác tượng tự lực đề xuất phương án làm thí nghiệm để kiểm tra dự đốn Có thể học sinh nêu phương án, kiểm tra, giáo viên cần giúp đỡ họ phát triển hoàn chỉnh phương án để trở thành khả thi thảo luận để chọn phương án tối ưu Cần hướng dẫn học sinh thực số phương pháp suy luận khác phương pháp tương tự, phương pháp tìm nguyên nhân tượng Những hiểu biết phương pháp nhận thức đó, nhằm rèn luyện cho học sinh thói quen rút kết luận dựa vào cảm tính mà phải có thực tế biết cách suy luận chặt chẽ b Về kỹ - Về kỹ quan sát: Bước đầu xây dựng cho học sinh biết quan sát mục đích, có kế hoạch Trong số trường hợp đơn giản học sinh tự vạch kế hoạch quan sát khơng phải tuỳ tiện ngẫu nhiên, có phải tổ chức cho học sinh trao đổi kỹ nhóm mục đích kế quan sát thực quan sát - Kỹ thu thập xử thông tin: Trong quan sát thí nghiệm trọng việc ghi chép thông tin thu thập được, lập thành biểu bảng cách trung thực Việc xử thông tin, liệu thu phải theo phương pháp xác định, thực chất phương pháp suy luận để từ liệu, số liệu cụ thể rút kết luạn chung (quy nạp) hay từ tính chất quy luật chung suy biểu cụ thể 6/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật thực tiễn (suy diễn) Chú trọng ngôn ngữ phát triển, ngôn ngữ vật học sinh Yêu cầu học sinh phải sử dụng khái niện để mô tả giải thích tượng, q trình, rèn luyện kỹ diễn đạt rõ ràng, xác ngơn ngữ vật lý, thơng qua việc trình bày kết quan sát nghiên cứu thảo luận nhóm, lớp Tạo điều kiện để học sinh nói nhiều nhóm, lớp - Kỹ vận dụng: Sau học xong học sinh phải biết vận dụng kiến thức để làm tập, giải thích tượng thường gặp sống c Về tình cảm, thái độ: Học sinh bước đầu làm quen với cách học tập mới, cá nhân độc lập suy nghĩ làm việc theo nhóm, tranh luận lớp Khơng khí học sơi nổi, vui vẻ, thoải mái, hào hứng Song giáo viên phải uốn nắn đưa vào nề nếp Yêu cầu học sinh trung thực, tỷ mỉ, cẩn thận làm việc cá nhân Khuyến khích học sinh mạnh dạn nêu ý kiến mình, khơng dựa dẫm vào bạn Có tinh thần cộng tác phối hợp với bạn hoạt động chung nhóm Phân cơng người việc, lần người trình bày ý kiến tổ, biết nghe ý kiến bạn, thảo luận cách dân chủ Biết kiềm chế mình, trao đổi nhóm đủ nghe khơng gây ồn ảnh hưởng đến tồn lớp Tổ chức học sinh học tập Hình thức chủ yếu học tập theo lớp, lớp nghiên cứu vấn đề, đạt đến kết luận riêng thực hành khác với trước đây, bao gồm loại: - Loại thứ nhất: Học sinh thơng qua thí nghiệm hình thành kiến thức Loại khác với loại nghiên cứu kiến thức thơng thường dựa thí nghiệm chỗ: học sinh phải tiến hành phép đo đạc định lượng, phải làm báo kết thực hành Đối với hình thức này, học sinh chủ động tìm kiến thức hướng dẫn giáo viên Thí dụ 27 "đo hiệu điện cường độ dòng điện mạch điện song song: (Vật 7) - Loại thứ hai: Khơng nhằm hình thành kiến thức mới, nhằm rèn luyện loạt kỹ phân biệt, loại giống thực hành có THCS Thí dụ: "Quan sát vẽ ảnh vật tạo gương phẳng: (Vật 7) 7/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học mơn vật Học sinh ngày phát triển hồn thiện hơn, hình thức làm việc theo nhóm, cụ thể là: + Phân công nhận thu dọn, nộp lại dụng cụ thí nghiệm nhóm + Điều khiển hoạt động nhóm: Phân cơng cơng việc, trao đổi ý kiến, tập hợp ý kiến khác nhau, cử người đại diện nhóm phát biểu + Nhắc nhở thành viên hoàn thành nhiệm vụ cá nhân nhiệm vụ chung nhóm + Sử dụng rộng rãi có hiệu hình thức làm việc theo nhóm lớp nhằm: - Tạo điều kiện khuyến khích học sinh làm việc tự lực - Tạo điều kiện, khơngkhí thuận lợi để học sinh phát biểu ý kiến cá nhân, phát huy sáng tạo rèn luyện ngôn ngữ + Rèn luyện thói quen phân cơng, hợp tác giúp đỡ hoạt động tập thể, cộng đồng: Vừa tự nêu ý kiến riêng (dù chưa đầy đủ, xác) Biết tranh luận để bảo vệ ý kiến mình, vừa biết lắng nghe ý kiến bạn Nhờ có ý kiến bnạn nhóm mà sửa lại ý kiến sai gợíy cho suy nghĩ Một số cách đặt câu hỏi (có cách) a, Câu hỏi (biết) - Mục tiêu: Kiểm tra trí nhớ học sinh kiện, số liệu, định nghĩa, tên tuổi, địa điểm - Tác dụng: Giúp học sinh ôn lại học - Cách đặt câu: Cái gì? bao nhiêu? định nghĩa? Em biết gì, mô tả, nào? bao giờ? nào? b, Câu hỏi "hiểu" - Mục tiêu: Kiểm tra học sinh cách liên hệ, kết nối số liệu kiện, định nghĩa - Tác dụng cho thấy học sinh có khả diễn tả lời nói nêu yếu tố so sánh yếu tố học - Cách đặt hỏi: Tại sao? Hãy liên hệ? Hãy so sánh? Hãy tính? c, Câu hỏi "vận dụng" 8/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật - Mục tiêu: Kiểm tra khả áp dụng kiện, khái niệm, phương pháp vào hoàn cảnh điều kiện - Tác dụng: Cho thấy học sinh có khả nằng hiểu quy luật, khái niệm, lựa chọn phương pháp, giải vận dụng vào thực tiễn - Cách đặt câu hỏi: Làm nào? Hãy tính chênh lệch? em giải khó khăn vấn đề nào? d, Câu hỏi "phân tích": - Mục tiêu: Kiểm tra khả phân tích nội dung vấn đề từ đến kết luận tìm mối quan hệ chứng minh vấn đề - Tác dụng: Cho thấy khả tìm mối quan hệ tự diễn giải đưa kết luận - Câu hỏi: Tại sao? Em có nhận xét ? Hãy chứng minh ? e Câu hỏi "tổng hợp" : - Mục tieu: Kiểm tra học sinh đưa dự đoán giải vấn đề, hay đưa câu hỏi trả lời có sáng tạo - Tác dụng: Thúc đẩy sáng tạo học sinh Học sinh tìm nhân tố ý tưởng để bổ sung cho nội dung - Cách đặt câu hỏi: Em tìm cách ? f Câu hỏi "đánh giá": - Mục tiêu: Kiểm tra học sinh đóng góp ý kiến đánh giá ý tưởng giải pháp Tóm lại: Các câu hỏi giáo viên đưa phải có lựa chọn, tinh giản đảm bảo: * Phát triển trí tuệ học sinh: - Phát triển trí tuệ: Vừa điều kiện đảm bảo cho học sinh nắm vững kiến thức, vừa tạo điều kiện cho học sinh tự tiếp tục tự học, nghiên cứu tiến xa có khả 9/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật độc lập cơng tác sau rời ghế nhà trường Vì phải phát triển óc quan sát lực nhận dược chất tượngvật Tư cảm giác, tri giác đối tượng tượng Khơng có nhận thức cảm tính khơng có tư học sinh Từ rút nhiệm vụ quan trọng việc dạy học vật trongviệc phát triển tư duy, phát triển lực trí tuệ chung : kích thích quan sát tượng, q trình đối tượng cách chăm có định hướng Trong dấu hiệu phát triển trí tuệcủa học sinh là: Khả so sánh, phân tích, tổng hợp, khái qt hố, trìu tượng hố tách chất tượng, tình Và việc chuẩn bị thí nghiệm việc kế hoạch hoá chúng, việc tiến hành thí nghiệm nhằm mục đích - Phát triển ngôn ngữ cho học sinh: Tư ngôn ngữ thống tách rời, phát triển tư có liên quan trực tiếp với phát triển ngôn ngữ học sinh Việc dạy học vật phải thúc đẩy học sinh mơ tả, giải thích đối tượng, tượng, trình vật ứng dụng kỹ thuật hình thức nói viết theo trình tự logic ngữ pháp Muốn phải sử dụng cho học sinh thuật ngữ chuyên môn đẻ mô tả giải thích tượng, giải thích rõ giai đoạn nối tiếp thí nghiệm nội dung phương trình vật Phát triển tư logic, tư vật tư khoa học kỹ thuật + Tư logic: Để phát triển tư logic cần sử dụng việc đánh giá quan sát thực nghiệm Việc giải thích mối liên hệ tương hỗ tượng vật lý, việc dự đoán kết mong muốn, việc kiểm tra thực nghiệm hệ tút từ giả thuyết thuyết + Tư biện chứng: Các tượng trình vật cần khảo sát hoàn toàn phù hợp với sự phát triển biện chứng chúng Điều có nghĩa chúng phải phân tích tồn diện, xem xét mối quan hệ tương hỗ chúng phát triển lịch sử mâu thuẫn nội taị Việc dạy học vật từ đòi hỏi việc phát triển tư biện chứng Ví dụ 1: 10/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật Nghiên cứu ma sát cần giải thích cho học sinh rằng: Trong trường hợp ma sát có hại, trường hợp khác lại có lợi Ví dụ 2: Định luật Ơm áp dụng kim loại, khôgn áp dụng cho chất bán dẫn + Tư vật tư khoa học kỹ thuật: Tư vật kỹ quan sát tượng vật lý, phân tích tượng phức tạp thành phận, thành phần phần xác lập chúng mối liên hệ phụ thuộc xác định Tìm mặt định tính, định lượng tượng đại lượng vật lý, đoán trước hệ từ thuyết áp dụng kiến thức Tư khoa học, kỹ niệm bao gồm kỹ tìm mối liên hệ sâu sắc bên toán học, vật học bên ứng dụng kỹ thuật khác khoa học đó, biến tư tưởng khoa học thành đồ, mô hình, kết cấu kỹ thuật - Phát triển lực áp dụng phương pháp nhận thức tổng quát khoa học Vật học mơn có nhiều khả để làm việc Hình thứuc vận động vật hình thức hoạt động đơn giản, phổ biến Vì học vật với ví dụ tương đối đơn giản, quen thuộc hấp dẫn học sinh tới chỗ hiểu áp dụng phương pháp nhận thức khoa học Làm quen với phương pháp nhận thức như: Đề xuất, giả thuyết, phương pháp thực nghiệm, phương pháp toán học, phương pháp tương tự mơ hình hố, phương pháp quy nạp, suy diễn Như trình dạy học vật lý, việc áp dụng phương pháp khoa học khác phát triển mặt hoạt động trí tuệ chung, khơng giới hạn thân vật * Phát triển lực sáng tạo học sinh - Tổ chức nội dung kiến thức vật dạy học theo chu trình sáng tạo khoa họcsở thuyết phương pháp phát triển khả sáng tạo học sinh trình dạy học hiểu biết quy luật sáng tạo khoa học tự nhiên Lê Nin nêu lên "Từ trực quan sinh động đến tư trìu tượng, từ 11/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật tư trìu tượng trở thực tiễn đường biện chứng nhận thức, chân lý, nhận thức thực tế khách quan" Trên sở khái qt hố lời phát biểu đó, trình bày khía cạnh q trình sáng tạo khoa học dạng chu trình: Từ khái quát hố  xây dựng mơ hình trìu tượng  hệ  kiểm tra chúng thực nghiệm Ví dụ: Trình bày tài liệu sách giáo khoa đề tài " Dòng điện kim loại" theo đồ chu trình khép kín Sau hình dung dòng điện kim loại dòng trơi dạt êlectron tự mạng tinh tác dụng điện trường Từ giả thuyết dẫn đến hệ kết luận thuyết định luật Ôm cho đoạn mạch Một hệ định luật đường đặc trưng vơn - ampe dãy dẫn kim loại thẳng Thí nghiệm thực hành học sinh nghiên cứu đặc trưng vôn-ampe dây kim loại xác nhận kết Sự phân tích cơng thức định luật Ơm dẫn đến hệ quan trọng: Khi nung nóng kim loại thời gian chuyển động electron giảm đi, nghĩa cường độ dòng điện giảm Thí nghiệm thực hành nhằm nghiên cứu phụ thuộc điện trở suất kim loại vào nhiệt độ xác nhận kết luận Việc sử dụng đặn tập sáng tạo vật không ngừng phát triển học sinh lực dự tốn trực giác mà hình thành họ trạng thái tâm quan trọng - Tổ chức định hướng hành động chiếm lĩnh tri thức vật học sinh theo tiến trình dạy học, giải vấn đề nhằm phát triển lực tìm tòi, sáng tạo học sinh trình học tập + Dạy học giải vấn đề + Khái niệm vấn đề tình có vấn đề * Khái niệm vấn đề * Khái niệm tình có vấn đề * Các kiểu tình có vấn đề - Tình lựa chọn - Tình bất ngờ - Tình bế tắc - Tình khơng phù hợp 12/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học mơn vật - Tình phán xét - Tình đối lập + Tiến trình giải vấn đề xây dựng, vận dụng tri thức vật đồ sau "Đề xuất vấn đề - suy đoán giải pháp khảo sát thuyết thực nghiệm - kiểm tra, vận dụng kết quả" + Điều kiện cần thiết việc tạo tình vấn đề định hướng hành động giải vấn đề dạy học vật + Các pha tiến trình dạy học giải vấn đề * Pha thứ nhất: Chuyển giao nhiệm vụ, bất ổn định hoá tri thức, phát biểu vấn đề * Pha thứ hai: Học sinh hành động độc lập, tự chủ, trao đổi, tìm tòi giải vấn đề * Pha thứ ba: Tranh luận, thể chế hoá, vận dụng tri thức Tóm lại phía giáo viên: Phấn đấu làm đầy đủ, có chất lượng thí nghiệm lớp Xây dựng hệ thống câu hỏi logic, chất lượng phải biết hướng dẫn học sinh quan sát tượng, phân tích kết thí nghiệm, vận dụng kiến thức có liên quan để đến tri thức mới, song phải mang tính phát triển trí tuệ lực sáng tạo học sinh Tăng cường luyện tập độc lập học sinh lớp Sử dụng "phiếu học tập" cho học sinh Rút kinh nghiệm sau dạy, tiết dạy để tự phát triển hoàn thiện V MINH HOẠ * Ví Dụ Tiết 40: Bài 37: MÁY BIẾN THẾ I Mục tiêu Kiến thức - Nêu phận máy biến gồm cuộn dây dẫn có số vòng dây khác quấn quanh lõi sắt chung 13/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật - Nêu cơng dụng máy biến làm tăng hay giảm hiệu điện U N 1 hiệu dụng theo công thức : U  N 2 - Giải thích máy biến lại hoạt động với dòng điện xoay chiều mà khơng hoạt động với dòng điện chiều khơng đổi Kĩ - Vẽ đồ lắp đặt máy biến đầu đường dây tải điện - Biết vận dụng kiến thức tượng cảm ứng điện từ để giải thích ứng dụng kĩ thuật Thái độ - Rèn luyện phương pháp tư duy, suy diễn cách lôgic phong cách học vật áp dụng kiến thức vật kĩ thuật đời sống II Chuẩn bị Giáo viên: Mẫu vật máy biến Học sinh: - máy biến nhỏ - nguồn điện xoay chiều - 12V - vôn kế xoay chiều III Tiến trình dạy học Kiểm tra cũ: (2p) - Khi truyền tải điện xa có biện pháp làm giảm hao phí điện đường tải điện? Biện pháp tối ưu nhất? Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Đặt vấn đề Tìm hiểu cấu tạo hoạt động máy biến (10p) Phát triển lực: tư sáng tạo, ghi nhớ I Cấu tạo máy biến Đặt vấn đề: SGK Cấu tạo: GV: + Các phận - HS: Đọc tài liệu Có cuộn dây: cuộn máy biến thế? xem máy biến nhỏ, cấp cuộn thứ cấp có số + Số vòng dây nêu lên cấu tạo máy vòng n1, n2 khác cuộn có giống biến - lõi sắt pha silíc chung khơng? - Dây lõi sắt bọc + Lõi sắt có cấu tạo chất cách điện nên dòng nào? Dòng điện từ điện cuộn cấp 14/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật cuộn dây có truyền sang cuộn dây - HS: Trả lời khơng? Vì sao? - GV: Nhận xét Kết luận không truyền trực tiếp sang cuộn thứ cấp Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động máy biến (13p) Phát triển lực: giải vấn đề, sử dụng dụng cụ, thiết bị, hoạt động nhóm - GV: Yêu cầu HS trả lời - HS: Trả lời dự đoán câu C1 - GV: Phát dụng cụ cho nhóm, yêu cầu HS hoạt động nhóm kiểm tra dự đốn Thời gian: phút - GV: Yêu cầu HS báo cáo kết thí nghiệm kiểm tra - GV: Kết luận Yêu cầu nhóm thảo luận trả lời C2 - GV: Kết luận - GV: Nguyên tắc hoạt động máy biến thế? - GV: Kết luận Nguyên tắc hoạt động C1: Đèn sáng Vì có hiệu điện xoay chiều - HS: Nhận dụng cụ TN, đặt vào đầu cuộn cấp tiến hành TN kiểm tra dự tạo cuộn dây đốn dòng điện xoay chiều Lõi sắt bị nhiễm từ trở thành nam châm - HS: Đại diện nhóm có từ trường biến thiên; số trình bày kết TN đường sức từ xuyên qua - HS: Trả lời C2 tiết diện S cuộn dây thứ cấp biến thiên Do cuộn dây thứ cấp xuất dòng điện - HS: Trả lời cảm ứng làm cho đèn sáng C2: Đặt vào đầu cuộn cấp hiệu điện xoay chiều cuộn dây có dòng điện xoay chiều chạy qua, từ trường lõi sắt ln phiên tăng giảm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn thứ cấp phiên tăng giảm, kết cuộn thứ cấp xuất dòng điện xoay chiều Một dòng điện xoay chiều phải hiệu điện 15/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật xoay chiều gây Bởi đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện xoay chiều Kết luận: (sgk) Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng làm biến đổi hiêu điện máy biến (8p) Phát triển lực: tư sáng tạo, giải vấn đề II Tác dụng làm biến đổi - GV: Giữa U1; U2; n1; n2 hiệu điện máy biến có mối quan hệ nào? - HS: Đưa dự đoán mối quan hệ Quan sát: - GV: Yêu cầu HS quan - HS: Quan sát TN sát TN ghi kết vào giáo viên, ghi kết bảng vào bảng Bảng K - GV: Qua kết TN rút - HS: Trả lời Q U KL gì? n1 n2 đo U2 (vòn (vòn lần (V (V) g) g) T ) N - GV: Kết luận 3 + Nếu n1 > n2 -> U1 U2 -> máy gọi tăng C3: Hiệu điện đầu hay hạ thế? đoạn cuộn dây HS: Đọc nội dung kết U1/U2 = n1/n2 >1 -> U1> máy biến tỉ lệ với số luận : sgk U2 máy hạ vòng dây cuộn U1/U2 =n1/n2 < -> U1 < dây U2 máy tăng Kết luận: sgk/101 U n1  U n2 - Khi U1>U2 -> Máy tăng - Khi U1< U2 -> Máy hạ thế.-+ 16/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học mơn vật Hoạt động 4: Tìm hiểu cách lắp đặt máy biến đầu đường dây tải điện (3p) Phát triển lực: giải vấn đề - GV: + Để có U cao III Lắp đặt máy biến hàng ngàn vôn đầu đường dây tải điện đường dây tải điện để - Dùng máy biến lắp giảm hao phí điện đầu đường dây tải điện phải làm nào? tăng hiệu điện + Khi sử dụng dùng hiệu - HS: Trả lời - Trước đến nơi tiêu thụ điện thấp phải làm dùng máy biến hạ nào? hiệu điện - GV: Kết luận Hoạt động 5: Vận dụng (9) Phát triển lực: giải vấn đề IV Vận dụng C4: U1 = 220V; U2 = 6V; U'2 = 3V n1 = 4000 vòng; n2 =? - GV: Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời C4 - GV: Gọi HS lên bảng - HS: lên bảng chữa C4 U n1 => U  n chữa C4 2 - GV: Tổ chức thảo luận lớp nhận xét, kết luận n2 = U n1 6.4000  109 (vòng) U1 220 - Lớp thảo luận nhận xét, U ' n1 3.4000  54 => n'2 = kết luận U1 220 (vòng) Củng cố: - Vì đặt vào đầu cuộn cấp máy biến hiệu điện xoay chiều đầu cuộn thứ cấp xuất hiệu điện xoay chiều - Hiệu điện đầu cuộn dây máy biến liên hệ với số vòng dây cuộn nào? Hướng dẫn học nhà: - Làm tập SBT - Ôn lại cấu tạo hoạt động máy phát điện máy biến - Nhận xét học * Ví dụ Tiết Bài 7: ÁP SUẤT I Mục tiêu 17/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật Kiến thức - Phát biểu định nghĩa áp lực áp suất - Viết cơng thức tính áp suất,nêu tên đơn vị đại lượng có mặt cơng thức Kĩ - Vận dụng cơng thức tính áp suất để giải tập đơn giản áp lực,áp suất - Nêu cách làm giảm áp suất đời sống dùng để giải thích số tượng đơn giản thường gặp Thái độ - Rèn luyện tính trung thực, cẩn thận,nghiêm túc làm thí nghiệm II Chuẩn bị: Giáo viên: GV chuẩn bị cho nhóm:- Ba miếng kim loại hình hộp chữ nhật Học sinh: - Mỗi nhóm chuẩn bị chậu nhựa đựng cát hạt nhỏ (hoặc bột mì) III Tiến trình dạy: Kiểm tra cũ: (Khơng kiểm tra) Bài mới: (1’) ĐVĐ: - Xe tăng nặng ô tô.Tại xe tăng không bị lún đất mềm,đất xốp, tơ thường bị xa lầy? Bài học hôm nghiên cứu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: (10 phút ) Hình thành khái niệm áp lực GV:Trình bày khái niệm áp I/ ÁP LỰC LÀ GÌ? lực,hướng dẫn học sinh quan Theo dõi trình bày Ap lực lực ép có sát H.vẽ 7.2 SGK phân tích GV phương vng góc đặc điểm lực để tìm Quan sát h7.2 SGK với mặt bị ép áp lực.Sau yêu cầu HS Phân tích đặc điểm Tác dụng áp lực nêu thêm VD áp lực,phân lực lớn độ lớn tích Nêu thêm ví dụ áp lực áp lực lớn đời sống diện tích bị ép nhỏ Hoạt động 2: (15 phút) Tìm hiểu áp suất phụ thuộc vào yếu tố nào? GV: Nêu vấn đề hướng II/ ÁP SUẤT: 18/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật dẫn HS làm TN phụ thuộc áp suất vào F S thơng qua TN 7.4 SGK Sau đó, yêu cầu HS điền vào bảng so sánh 7.1 SGK GV yêu cầu HS hoàn thành câu kết luận C3 HS làm TN phụ Ap suất độ lớn thuộc áp suất vào F áp lực đơn vị S qua TN h7.4 SGK diện tích bị ép HS điền vào bảng so sánh 7.1 SGK HS hoàn thành câu kết luận 1/ mạnh 2/ nhỏ Hoạt động 3: (7’) Giới thiệu cơng thức tính áp suất GV giới thiệu cơng thức tính áp suất, đơn vị áp suất yêu cầu HS làm tập đơn giàn HS lắng nghe thông báo áp suất GV cơng thức tính Thí dụ: tính áp suất Của áp suất đơn vị áp suất người đứng sàn nhà cho biết trọng lượng người 450N, diện tích hai bàn chân HS tóm tắt đề ép lên sàn nhà 300 cm2 Tóm tắt GV yêu cầu HS tóm tắt đề F = 450 N giải toán S = 300cm2 = 0.03m2 P=? Giải Vận dụng công thức P = F/S = 450 / 0.03 = 15000N/m2 Hoạt động 4: (5’) Vận dụng GV Hưỡng dẫn HS trả lời C4/ Lưỡi dao mỏng thảo luận câu hỏi C4 dao sắc, C5 SGK tác dụng áp lực, diện tích bị ép nhỏ ( lưỡi dao mỏng) tác dụng 19/24 Cơng thức: p= F S Trong đó: F áp lực(N) S diện tích bị ép(m2) Đơn vị áp suất N/m2 Còn gọi Paxcan, kí hiệu Pa: Pa = 1N/m2 III/ VẬN DỤNG C4/ C5/ Áp suất xe tăng lên mặt đường nằm ngang là: p1 = F1/S1 = Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật áp lực lớn ( dao 340000/1.5 dễ cắt gọt vật) = 226666.6N/m2 Ap suất xe ô tô lên mặt đường nằm ngang p2 = F2/S2 = 20000/0.025 = 800000N/m2 Áp suất xe tăng GV yêu cầu HS đọc phần có lên mặt đường nhỏ thể em chưa biết SGK áp xuất xe ôtô lên mặt đường Củng cố: (5’) 1/Hãy trả lời câu hỏi phần mở bài? Giải thích: máy kéo có xích giống xe tăng, áp xuất máy kéo tác dụng xuống mặt đường nhỏ so với áp xuất ô tô tác dụng xuống mặt đường máy kéo chạy bình thường dất mềm tơ khó chạy đất mềm thường bị xa lầy 2/ nhắc lại ghi nhớ SGK 3/ vật có khối lượng m = 6kg đặt mặt bàn nằm ngang diện tích mặt tiếp xúc vật với mặt bàn S = 60 cm2 áp suất tác dụng lên mặt bàn là: a/ 10000N/m2 b/ 15000 N/m2 c/ 17000 N/m2 d/ 20000 N/m2 Hướng dẫn học nhà: (2’) - Làm tập từ 7.1 – 7.6 SBT - Xem trước Khi thực dạy theo đổi phương pháp số học sinh giỏi tăng đạt từ 95 - 97%, dạy theo phương phápsố học sinh giỏi chưa cao thường xuyên đạt yêu cầu mức 85%- 86% Kết thu dạy theo phương pháp cũ: Số 130 Đạt 88,5% Điểm 0 0% Điểm 1,2 0% Điểm 3,4 21 16,2% 20/24 Điểm 5,6 45 34,6% Điểm 7,8 49 37,7% Điểm 9,10 15 11,5% Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật Kết thu dạy theo phương pháp mới: Số 130 Đạt 100% Điểm 0 0% Điểm 1,2 0% Điểm 3,4 0% Điểm 5,6 24 18,5% PHẦN KẾT LUẬN I KẾT LUẬN 21/24 Điểm 7,8 66 50,8% Điểm 9,10 40 30,7% Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật Hiện nay, đổi giáo dục yêu cầu cấp thiết để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục đào tạo đất nước Để đổi toàn diện giáo dục mơn, lĩnh vực phải tự làm mình, điều đặt mục tiêu giáo viên nói chung giáo viên vật nói riêng ln phải tự trau dồi, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để theo kịp xu hướng phát triển giáo dục Trên giải pháp đổi phương pháp dạy học môn Vật Tôi mạnh dạn vận dụng vào giảng dạy thu số kết đáng khích lệ như: học sinh ham học u thích mơn Vật hơn, số học sinh giỏi tăng lên, kỹ học tập, làm thí nghiệm học sinh nâng cao rõ rệt Các em thấy tầm quan trọng môn vật lý, thấy thành tựu vật kỹ thuật phục vụ nhiều cho sống người mặt Để đáp ứng đổi phương pháp giảng dạy yếu tố thiếu giáo viên phải có lòng u nghề, mến trẻ, nhiệt huyết với nghề phải sử dụng công nghệ thông tin thành thạo, sử dụng thiết bị máy tính, máy chiếu, …thường xuyên Với quan tâm đặc biệt xã hội dành cho giáo dục đầu tư, đạo sát ban ngành đoàn thể với hệ thống sở vật chất trang bị tới trường học, lớp học, tin giáo dục thực đổi phát triển bắt kịp xu hướng giới II KIẾN NGHỊ Qua thực trạng vấn đề dạy học trường phổ thông nay, mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: Các Bộ, ban ngành, đoàn thể cần tiếp tục quan tâm, đổi chất lượng giáo dục Thành lập Ban đạo, kiểm định, đánh giá chất lượng đổi giáo dục Đưa đổi giáo dục hiệu đổi giáo dục tiêu chất lượng đánh giá trường học, giáo viên Tăng cường tập huấn, nhân rộng mơ hình, phương pháp đổi đạt hiệu tốt để học tập áp dụng Tăng cường học tập mô hình giáo dục nước tiên tiến để áp dụng cách phù hợp vào nước ta 22/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật Tổ chức thi đổi giáo dục nhằm tìm phương pháp hay, mơ hình chuẩn Trên quan điểm suy nghĩ cá nhân đúc rút từ thực tế việc giảng dạy môn vật khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý đồng nghiệp quý cấp để sáng kiến kinh nghiệm hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO 23/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật Phương pháp giảng dạy vật lí - NXB Giáo dục SGV Vật lí - NXB Giáo dục Bài tập Vật lí THCS - NXB Đại học Quốc gia TP HCM Bài tập Vật lí chọn lọc - PTS Vũ Thanh Khiết - PTS Vũ Thị Oanh - NXB Giáo dục Sách giáo viên vật - NXB Giáo Dục năm 2005 Phương pháp giảng dạy vật trường phổ thông, tập - NXB Giáo Dục 1979 24/24 ... hướng đổi Với lý nên chọn đề tài: "Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học mơn vật lý" II MỤC ĐÍCH - Đổi phương pháp dạy học môn vật lý để nâng cao chất lượng, hiệu dạy học rút học kinh nghiệm... Việc dạy học vật lý từ đòi hỏi việc phát triển tư biện chứng Ví dụ 1: 10/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn vật lý Nghiên cứu ma sát cần giải thích cho học sinh rằng: Trong. .. hình, phương pháp đổi đạt hiệu tốt để học tập áp dụng Tăng cường học tập mơ hình giáo dục nước tiên tiến để áp dụng cách phù hợp vào nước ta 22/24 Một số phương pháp đổi để nâng cao hiệu dạy học môn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKNN một số phương pháp đổi mới để nâng cao hiệu quả trong dạy học môn vật lý, SKNN một số phương pháp đổi mới để nâng cao hiệu quả trong dạy học môn vật lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay