giao an ki thuat lop 4 ca nam

66 5 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 18:52

KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP TUẦN Ngày 6, tháng năm 2018 VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU THÊU ( tiết 1) A MỤC TIÊU - Biết đặc điểm, tác dụng cách sử dụng, bảo quản vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng đề cắt , khâ, thêu - Biết cách thực thao tác xâu vào kim vê nút (rút ) B CHUẨN BỊ - Mẫu vải, khâu, thêu, kim khâu, kim thêu - Kéo cắt vải, kéo cắt Khung thêu, sáp, phấn màu, thước dây, thước dẹt C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II Kiểm tra - Dung cụ học tập HS III Bài Giới thiệu bài: ghi tựa - GV nêu mục đích học Bài giảng Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát nhận xét vật liệu khâu thêu a / Vải - GV nhận xét - Hướng dẫn HS chọn vải để học khâu thêu Chọn vải trắng vải màu có sợi thô, dày b / Chỉ: - GV giới thiệu mẫu đặc điểm khâu thêu - Muốn có đường khâu, thêu đẹp chọn có độ mảnh độ dai phù hợp với vải - Kết luận theo mục b Hoạt động 2: Đặc điểm cách sử dụng kéo - GV giới thiệu thêm kéo bấm cắt - Lưu ý: Khi sử dụng kéo, vít kéo cần vặn chặt vừa phải - GV hướng dẫn HS cách cầm kép cắt vải Hoạt động 3: Quan sát, nhận xét số vật liệu, dụng cụ khác - Thước may: dùng để đo vải, vạch dấu vải - Thước dây: làm vai tráng nhựa dài 150cm, để đo số đo thể - Khuy thêu: giữ cho mặt vải căng thêu - Khuy cài, khuy bấm để đính vào nẹp áo, quần - Phấn để vạch dấu vải IV CỦNG CỐ –DĂN DÒ : - Em kể tên số dụng cụ cắt , khâu thêu - GV nhận xét tiết học ,dặn HS chuẩn bị tiết sau KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP TUẦN Thứ ngày 13 tháng năm 2018 VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU THÊU ( tiết 2) A MỤC TIÊU - Biết đặc điểm, tác dụng cách sử dụng, bảo quản vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng đề cắt, khâu, thêu - Biết cách thực thao tác xâu vào kim vê nút (rút chỉ) B CHUẨN BỊ - Mẫu vải, khâu, thêu, kim khâu, kim thêu - Kéo cắt vải, kéo cắt - Khung thêu,sáp, phấn màu, thước dây, thước dẹt C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ : - Cách cầm kéo cắt vải nào? - Hãy kể tên dụng cụ, vật liệu dùng để cắt, khâu, thêu ? - GV nhận xét III Bài : Giới thiệu bài: ghi tựa - GV nêu mục đích học Bài giảng Hoạt động 1: HD tìm hiểu đặc điểm cách sử dụng kim - Quan sát hình kim khâu mẫu, em mô tả đặc điểm cấu tạo kim khâu - GV bổ sung đặc điểm kim khâu, kim khâu có nhiều cở to nhỏ khác - HD HS quan sát hình 5a, 5b, 5c SGK - Nêu cách xâu vào kim ? - Cách vê nút ? - Gọi HS lên bảng thực thao tác xâu kim - GV HS quan sát nhận xét - GV vừa nêu điểm cần lưu ý vùa thực thao tác minh họa để HS biết cách xâu kim vê nút - Theo em vê nút có tác dụng ? Hoạt động 2: HS thực hành xâu vào kim - Kiểm tra chuẩn bị - GV đến bàn quan sát dẫn giúp đỡ thêm em lúng túng - Đánh giá kết thực hành GV gọi số HS thực thao tác xâu vê nút - GV đánh giá kết quảhọc tập số HS IV CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Em kể tên số dụng cụ cắt, khâu thêu - GV nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị tiết sau KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP TUẦN Thứ ngày 20 tháng năm 2018 CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH ( tiết 1) A MỤC TIÊU - Biết cách vạch dấu vải cắt vải theo đường vạch dấu - Vạch đường dấu vải ( vạch đường thẳng, đường cong ) cắt vải theo đường vạch dấu Đường cắt mấp mơ * Với học sinh khéo tay: Cắt vải theo đường vạch dấu Đường cắt mấp mơ B CHUẨN BỊ - Mẫu vải vạch dấu đường thẳng, đường cong phấn, cắt đoạn 7- 8cm - Kéo cắt vải, phấn vạch vải, thước C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ - Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu dụng cụ - GV nhận xét III Bài : Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích học Bài giảng Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu - GV giới thiệu mẫu - GV gợi ý tác dụng đường vạch dấu - GV chốt: Vạch dấu trước để cắt xác + Hoạt động 2: Thao tác thuật - Vạch dấu vải - GV đính vải lên bảng, gọi HS thực thao tác bảng đánh dấu hai điểm cách 15cm, vạch dấu nối hai điểm - Cắt vải theo đường vạch dấu - GV nhận xét, bổ sung - HS đọc phần ghi nhớ * Lưu ý: + Tì kéo lên mặt bàn để cắt cho chuẩn + Luồn lưỡi kéo nhỏ xuống mặt vải để cắt theo đường vạch dấu Hoạt động 3: HS thực hành - Mỗi HS vạch đường dấu thẳng, đường dài 15cm, đường cong, khoảng cách hai đường –4cm Sau cắt theo đường vạch dấu Hoạt động 4: Đánh giá kết học tập - Tổ chức cho HS trình bày sản phẩm thực hành - Nêu tiêu chuẩn đánh giá kẻ cắt, đường cắt thời gian - Nhận xét IV CỦNG CỐ –DĂN DÒ : GV nhận xét chuẩn bị , tinh thần học tập kết thực hành KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP TUẦN Thứ ngày 27 tháng năm 2018 Bài : KHÂU THƯỜNG ( tiết 1) A MỤC TIÊU - Biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khâu - Biết cách khâu khâu mũi khâu thường Các mũi khâu chưa cách Đường khâu bị dúm * Với học sinh khéo tay: Khâu mũi khâu thường Các mũi khâu tương đối Đường khâu bị dúm B CHUẨN BỊ - Tranh qui trình khâu thường - Mẫu khâu thường, vải Chỉ, kim, kéo, thước, phấn, len sọi khác màu vải - Sản phẩm khâu mũi khâu thường C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ - Việc chuẩn bị HS - GV nhận xét III Bài : Giới thiệu bài: ghi tựa - GV nêu mục đích học Bài giảng + Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét - GV giới thiệu mẫu khâu mũi thường giải thích: khâu thường gọi khâu tới, khâu - GV kết luận: Đường khâu mũi khâu mặt phải mặt trái giống nhau, dài nhau, cách - GV hỏi: Thế khâu thường + Hoạt động 2: Thao tác thuật - Hướng dẫn HS biết cách cầm vải cầm kim, cách lên kim, xuống kim - GV nhận xét hướng dẫn HS vạch dấu theo cách học - GV hướng dẫn thao tác thuật + Lần đầu hướng dẫn thao tác giải thích + Lần hướng dẫn nhanh thao tác - Khâu đến cuối đường vạch dấu ta cần phải làm gì? - Hướng dẫn thao tác khâu lại mũi nút cuối đường khâu * Lưu ý: - Khâu từ phải sang trái - Tay cầm vải đưa phần vải có đường dấu lên, xuống nhịp nhàng với lên xuống mũi kim - Dùng kéo cắt sau khâu - HS tập khâu mũi khâu thường giấy kẻ ô li IV CỦNG CỐ –DĂN DÒ - HS nhà tập khâu mũi thường giấy ôli - Dặn chuẩn bị dụng cụ học tập, kim, chỉ, vải, kéo KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP TUẦN Thứ ngày tháng 10 năm 2018 Bài 3: KHÂU THƯỜNG ( tiết 2) A MỤC TIÊU - Biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khâu - Biết cách khâu khâu mũi khâu thường Các mũi khâu chưa cách Đường khâu bị dúm * Với học sinh khéo tay: - Khâu mũi khâu thường Các mũi khâu tương đối Đường khâu bị dúm B CHUẨN BỊ - Tranh qui trình khâu thường - Mẫu khâu thường, vải Chỉ, kim, kéo, thước, phấn, len sọi khác màu vải - Sản phẩm khâu mũi khâu thường C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ - Việc chuẩn bị HS - GV nhận xét III Bài : Giới thiệu : ghi tựa - GV nêu mục đích học Bài giảng + Hoạt động 1: HS thực hành khâu thường - Gọi HS nhắc lại thuật khâu thường ? - Thực khâu vài mũi khâu thường ? - GV quan sát kiểm tra cách cầm vải, cẩm kim, vạch dường dấu khâu mũi khâu theo đường dấu - Nhận xét thao tác HS sử dụng tranh quy trình nhắc lại thuật khâu Bước : Vạch đường dấu Bước : Khâu mũi khâu thường theo đường dấu - GV nhắc lại hướng dẫn cách kết thúc đường khâu - GV nêu thời gian yêu cầu thực hành Khâu mũi khâu thường từ đầu đến cuối đường vạch dấu - Quan sát uốn nắn HS thao tác chậm + Hoạt động 2: Đánh giá kết - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm * GV nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm + Đường vạch dấu thẳng cách cạnh dài mảnh vải + Các mũi khâu tương đối không bị dúm thằng theo đường vạch + Hoàn thành thời gian quy định - GV nhận xét đánh giá kết học tập HS IV CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Chuẩn bị bài: khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP TUẦN Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2018 Bài : KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (tiết 1) A MỤC TIÊU - Biết cách khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường - Khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường Các mũi khâu chưa Đường khu bị dúm * Với học sinh khéo tay: Khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường Các mũi khâu tương đối Đường khâu bị dúm B CHUẨN BỊ - Mẫu đường khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường - Sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải (áo, quần) - Len ( sợi ), khâu - Kim khâu len kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn ghạch C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ - Nhận xét sản phẩm - Nêu bước khâu thường III Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn: + Hoạt động 1: Quan sát nhận xét mẫu - GV giới thiệu mẫu khâu ghép mép vải mũi khâu thường - GV nhận xét, chốt - GV giới thiệu số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải ứng dụng nó: ráp tay áo, cổ áo, áo gối, túi + Hoạt động 2: Thao tác thuật * Lưu ý: - Vạch dấu vạch trái vải - Úp mặt phải hai mảnh vải vào xếp mép vải khâu lược - Sau lần rút kim, kép cần vuốt mũi khâu theo chiều từ phải sang trái cho đường khâu thật phẳng - GV nhận xét thao tác chưa uốn nắn IV CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Chuẩn bị bài: khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường ( T ) KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP TUẦN Thứ ngày 18 tháng 10 năm 2018 KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG ( tiết 2) A MỤC TIÊU - Biết cách khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường - Khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường Các mũi khâu chưa Đường khu bị dúm B CHUẨN BỊ - Mẫu đường khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường - Sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải (áo, quần) - Len ( sợi ), khâu - Kim khâu len kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn ghạch C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ - Nêu chi tiết cần lưu ý khâu ghép mép vải mũi khâu thường - GV nhận xét III Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn: + Hoạt động 1: GV hướng dẫn thực hành khâu thường - Giới thiệu mẫu khâu thường giải thích khâu thường gọi ? - Nhắc lại thuật khâu thường ? - GV + lớp nhận xét thao tác HS sử dụng tranh minh họa nhắc lại thuật khâu thường - GV kiểm tra chuẩn bị HS - Nêu thời gian vàyêu cầu thực hành mũi khâu thường từ đầu đến cuối đường vạch dấu - GV quan sát, uốn nắn thao tác chưa hướng dẫn em lúng túng + Hoạt động 2: Đánh giá kết học tập HS - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - Nêu tiêu chuẩn đánh giá - Khâu ghép mép vải theo cạnh dài mảnh vải Đường khâu cách mảnh vải - Đường khâu mặt trái mảnh vải tương đối thẳng - Các mũi khâu tương đối cách - Hoàn thành sản phẩm thời gian quy định - GV nhận xét, đánh giá kết học tập học sinh IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - GV nhận xét chuẩn bị tinh thần thái độ học tập kết thực hành HS - Hướng dẫn nhà đọc trước chuẩn bị vật liệu KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP Thứ……ngày……tháng 10 năm 2018 Bài : KHÂU ĐỘT THƯA ( tiết 1) A MỤC TIÊU - Biết cách khâu đột thưa ứng dụng khâu đột thưa - Khâu mũi khâu đột thưa Các mũi khâu chưa Đường khâu bị dúm * Với học sinh khéo tay: Khâu mũi khâu đột thưa Các mũi khâu tương đối Đường khâu bị dúm B CHUẨN BỊ - Tranh quy trình mẫu khâu đột thưa - Mẫu vải khâu đột thưa - Vải trắng 20 x 30cm, len, chỉ, kim khâu len kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ - GV nhận xét sản phẩm - Nêu số ứng dụng thực tế III Bài mới: Giới thiệu bài: Khâu đột thưa Hướng dẫn + Hoạt động 1: Quan sát nhận xét mẫu - GV giới thiệu mẫu đường khâu đột thưa, hướng dẫn HS quan sát mũi khâu mặt phải, mặt trái kết hợp với quan sát hình + Mặt phải: mũi khâu cách giống mũi khâu thường + Mặt trái: Mũi khâu sau lấn lên 1/3 mũi khâu trước liền kề - Khâu đột thưa phải khâu mũi (sau mũi khâu, phải rút chỉ) + Hoạt động 2: Thao tác thuật - GV treo tranh quy trình khâu đột thưa - GV hướng dẫn thao tác bắt đầu khâu, khâu mũi thứ nhất, mũi thứ hai kim khâu len - Nhận xét thao tác HS * Lưu ý: + Khâu theo chiều từ phải sang trái + Thực theo quy tắc “lùi 1, tiến 3” + Không rút chặt lỏng + Cuối đường khâu xuống kim để kết thúc đường khâu - GV kiểm tra chuẩn bị vật liệu, dụng cụ HS - Tổ chức cho HS tập khâu đột thưa giấy kẻ ô li IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - GV nhận xét chuẩn bị tinh thần thái độ học tập kết thực hành HS - Hướng dẫn nhà đọc trước bài: Khâu đột thưa (tiết 2) KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP Thứ……ngày……tháng 10 năm 2018 Bài : KHÂU ĐỘT THƯA ( tiết 2) A MỤC TIÊU - Biết cách khâu đột thưa ứng dụng khâu đột thưa - Khâu mũi khâu đột thưa Các mũi khâu chưa Đường khâu bị dúm * Với học sinh khéo tay: Khâu mũi khâu đột thưa Các mũi khâu tương đối Đường khâu bị dúm B CHUẨN BỊ - Tranh quy trình mẫu khâu đột thưa - Mẫu vải khâu đột thưa - Vải trắng 20 x 30cm, len, chỉ, kim khâu len kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ - HS nêu lại quy trình khâu đột thưa - GV nhận xét III Bài mới: Giới thiệu bài: Khâu đột thưa (tiết 2) Hướng dẫn: + Hoạt động 1: HS thực hành - GV nhận xét, củng cố thuật khâu đột thưa theo cách: + Bước 1: Vạch dấu đường khâu + Bước 2: Khâu đột thưa theo đường vạch dấu - GV hướng dẫn điểm cần lưu ý thực khâu mũi khâu đột thưa nêu hoạt động - Kiểm tra chuẩn bị HS - GV nêu thời gian yêu cầu thực hành 10 phút để thực đường khâu yêu cầu HS thực hành thêu - GV quan sát, uốn nắn thao tác cho HS lúng túng Lưu ý: trật tự HS thực hành, cẩn thận cầm kim + Hoạt động 2: - Đánh giá kết học tập - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm + Đường vạch dấu thẳng + Khâu mũi khâu đột thưa theo vạch dấu + Đường khâu tương đối phẳng + Các mũi khâu mặt phải tương đối + Hoàn thành sản phẩm thời gian quy định - GV nhận xét IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - GV nhận xét chuẩn bị tinh thần thái độ học tập kết thực hành HS - Chuẩn bị bài: Khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP Bài 6: Thứ……ngày……tháng.……năm 2018 KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT ( tiết 1) A MỤC TIÊU : - Biết cách khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa - Khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa Các mũi khâu tương đối Đường khâu bị dúm * Với học sinh khéo tay: Khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa Các mũi khâu tương đối nhau, Đường khâu bị dúm B CHUẨN BỊ : - Mẫu đường gấp mép vải khâu viền mũi khâu đột (quần, áo, túi xách, bao gối ) - Vật liệu dụng cụ cần thiết : + Một mảnh vải trắng màu có kích thước 20cm x 30cm + Len sợi khác với màu vải + Kim khâu len, kéo cắt vải, bút chì, thước C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU I Ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ - Nêu quy trình khâu đột mau III Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn: + Hoạt động 1: HS quan sát nhận xét mẫu - GV giới thiệu mẫu - GV nhận xét, tóm tắt đặc điểm đường khâu - Mép vải gấp lần Đường gấp mép mặt trái mảnh vải khâu mũi khâu đột thưa đột mau Đường khâu thực mặt phải mảnh vải + Hoạt động 2: Thao tác thuật - GV hướng dẫn HS quan sát hình 1, 2, 3, yêu cầu HS nêu bước thực - GV nhận xét thao tác HS - GV hướng dẫn thao tác SGK * Lưu ý: - Gấp mép vải, mặt phải mảnh vải dưới, gấp đường vạch dấu - Cần miết đường gấp - Gấp cuộn đường gấp thứ vào đường gấp thứ hai - GV nhận xét chung Hướng dẫn thao tác khâu lược, khâu viền đường gấp mép vải khâu đột (khâu lược mặt trái vải, khâu viền thực mặt phải vải IV CỦNG CỐ –DĂN DÒ - GV nhận xét chuẩn bị tinh thần thái độ học tập kết thực hành HS - Chuẩn bị bài: Khâu viền đường gấp mép mũi khâu đột (t2) KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP phận nơi sau trả lời câu hỏi - Cần phận : tay kéo, đỡ + Để lắp nôi cần bánh xe, giá đỡ bánh xe, thành xe với mui phận? xe, trục bánh xe - HS nêu : Dùng em bé nằm ngồi người lớn đẩy xe cho em + Hãy nêu tác dụng xe nôi? dạo chơi - HS quan sát Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thuật * Hướng dẫn học sinh chọn đúng, đủ - HS nêu : để lắp tay kéo ta chọn chi tiết vào nắp hộp thẳng lỗ, chữ u dài - GV Lắp phận - HS quan sát lắp, lớp theo dõi + Em chọn chi tiết số lượng để lắp tay kéo? - HS quan sát thực lắp theo - GV hướng dẫn lắp giá đỡ trục bánh xe - Hàng thứ 3, hàng thứ 10 * Lắp đỡ – giá đở trục bánh xe - Lớp nhận xét - GV hướng dẫn học sinh quan sát - Chữ u dài lắp vào hàng lỗ thứ tính từ phải sang trái - GV nhận xét * Lắp thành mui xe HS nêu - Yêu cầu học sinh quan sát hình sau giáo viên hướng dẫn lắp SGK * Lắp trục bánh xe: - Cho học sinh tự - HS nêu quan sát - Lớp tiến hành lắp ráp nêu lên thứ tự lắp chi tiết * Lắp ráp xe nôi - HS tháo để vào hộp - Gọi hs nêu lại quy trình lắ ráp - GV quan sát hướng dẫn học sinh ráp kiểm tra chuyện động xe * Cho học sinh tháo rời chi tiết theo thư tự IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Nhận xét thái độ học tập , mức độ hiểu HS - Dặn HS nhà xem lại hồn chỉnh xe nơi RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 30 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : LẮP XE NÔI ( tiết ) A MỤC TIÊU : - Chọn ,đủ số lượng chi tiết đế lắp xe nôi - Lắp xe nôi theo mẫu Xe chuyển động Với HS khéo tay : Lắp xe nôi theo mẫu Xe lắp tương đối chắn , chuyển động B CHUẨN BỊ : KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP - Bộ lắp ghép mơ hình thuật C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I / Ổn định tổ chức - GV kiểm tra chuẩn bị HS II / Kiểm tra cũ - Gọi học sinh nhắc lại ghi nhớ lắp xe HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - học sinh nhắc lại ghi nhớ nôi - GV nhận xét III / Bài mới: a Giới thiệu Ghi bảng b Hướng dẫn Hoạt động : Học sinh thực hành lắp ráp xe nôi a ) Cho HS chọn chi tiết - Hs chọn đủ chi tiết GV quan sát kiểm tra giúp đỡ theo SGK để riêng loại vào nắp HS chọn đủ chi tiết để lắp xe nôi hộp b ) Lắp phận - GV gọi HS đọc phần ghi nhớ - GV yêu cầu em phải quan sát nội dung bước lắp xe nơi - GV nhắc em lắp cần bên lẫn bên phận thanh, lắp chữ u dài vào hàng lỗ lớn + Vị trí nhỏ với chữ u lắp thành xe mui - Cho học sinh thực hành lắp xe nôi - GV nhắc em lắp quy định - 3-4 HS đọc ghi nhớ - Mỗi em thực hành lắp ráp xe nôi nhanh HS lắp theo quay trình SGK ý vặn chặt mối ghép c ) Lắp ráp xe nôi - GV quan sát học sinh thực hành giúp đỡ học sinh không ráp - Hs dựa vào tiêu chuẩn để * Hoạt động đánh giá sản phẫm mính bạn Đánh giá kết học tập -Cho học sinh nêu tiêu chuẩn sản phẩm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Lắp mẫu quy định KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP - Sản phẩm chắn không xộc xệch - Nôi chuyển động - HS tự đánh giá - GV nhận xét chung - HS tháo xe nơi IV / CỦNG CỐ –DĂN DỊ - Nhận xét thái độ học tập , mức độ hiểu HS - Dặn HS nhà xem lại chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 31 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : LẮP Ô TÔ TẢI ( tiết ) A MỤC TIÊU : - Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết đế lắp ô tô tải - Lắp ô ô tải theo mẫu ô tô chuyển động Với HS khéo tay : Lắp tơ tải theo mẫu Ơ tơ lắp tương đối chắn , chuyển động B CHUẨN BỊ : - Bộ lắp ghép mơ hình thuật - Mẫu ô tô tải lắp sẳn C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I / Ổn định tổ chức - GV kiểm tra chuẩn bị HS II / Kiểm tra cũ - Gọi học sinh nhắc lại ghi nhớ lắp xe HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - học sinh nhắc lại ghi nhớ nôi - GV nhận xét III / Bài mới: a Giới thiệu Ghi bảng b Hướng dẫn Hoạt động : Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Cho Hs quan sát mẫu ôtô tải lắp - Giá đỡ bánh xe sàn ca bin, thành + Để lắp ôtô tải cẩn phải có bao sau thành xe trục bánh xe nhiêu phận ? - Xe để chở hàng hóa + Nêu tác dụng ơtơ tải ? Hoạt động : - GV hướng dẫn thao tác thuật a ) GV hướng dẫn HS chọn chi - HS xếp chi tiết chọn vào tiết SGK nắp hộp - GV HS gọi tên số lượng chọn loại chi tiết theo bảng SGK cho đủ KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP b ) Lắp phận - Lắp giá đỡ vào trục bánh xe sàn ca bin ( H2- SGK ) + Để lắp phận ta cần phải lắp phần ? GV tiến hành lắp phần giá đở , trục bánh xe , sàn xe nối phần với - Giá đở , trục bánh xe sàn ca bin Một HS lên lắp , HS nhận xét bở sung cho hoàn chỉnh - Có bước SGK * Lắp ca bin ( H3 - SGK ) - Hs quan sát hình SGK , em nêu bước lắp cabin ? * Lắp thành sau thùng xe lắp trục - ( HS khéo tay lắp ô tô chắ bánh xe ( H , H5 SGK ) chắn, chuyển động ) c ) Lắp ráp xe ôtô tải - GV lắp ráp xe theo bước SGK d ) GV hướng dẫn Hs thực tháo rời chi tiết xếp gọn vào hộp IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Nhận xét thái độ học tập , mức độ hiểu HS - Dặn HS nhà xem lại chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 32 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : LẮP Ô TÔ TẢI ( tiết ) A MỤC TIÊU : - Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết đế lắp ô tô tải - Lắp ô ô tải theo mẫu ô tô chuyển động Với HS khéo tay : Lắp tơ tải theo mẫu Ơ tơ lắp tương đối chắn , chuyển động B CHUẨN BỊ : - Bộ lắp ghép mơ hình thuật - Mẫu ô tô tải lắp sẳn C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I / Ổn định tổ chức - GV kiểm tra chuẩn bị HS II / Kiểm tra cũ - Gọi học sinh nhắc lại ghi nhớ lắp ô tô HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - học sinh nhắc lại ghi nhớ KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP tải - GV nhận xét III / Bài mới: a Giới thiệu Ghi bảng b Hướng dẫn Hoạt động : HS thực hành lắp ôtô tải a ) HS chọn chi tiết - GV kiểm tra Hs chọn chi tiết b ) Lắp phận - GV gọi em đọc phần ghi nhớ - Hs chọn đủ chi tiết theo SGK , xếp loại vào nắp hộp em đọc Cả lớp quan sát hình SGK nội dung bước lắp HS bắt đầu thực hành lắp phận GV nhắc em lưu ý : + Khi lắp ca bin cần ý vị trí L với thaẳng + Chú ý lắp theo hình 3a , 3b , 3c , 3d quy trình - GV ln theo dõi uốn nắn kịp thời nhóm HS lắp lúng túng c ) Lắp ráp xe ôtô tải - HS lắp ráp xe theo bước GV nhắc Hs ý : SGK - Vị trí ngồi phận khác - Các mối ghép phải vặn chặt GV theo dõi Hoạt động : Đánh giá kết học tập GV nêu tiêu chuẩn đánh giá + Lắp mẫu theo quy trình + Xe lắp chắn + Xe chuyển động HS trưng bày sản phẩm thực hành xong - Hs dựa vào tiêu chí để đánh giá sản phẩm bạn - GV nhận xét IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Nhận xét thái độ học tập , mức độ hiểu HS - Dặn HS nhà xem lại chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 33 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN ( tiết ) KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP A MỤC TIÊU : - Chọn chi tiết để lắp ghép mơ hình tự chọn - Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp tương đối chắn , sử dụng Với HS khéo tay : - Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp chắn , sử dụng B CHUẨN BỊ : - Bộ lắp ghép mơ hình thuật C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I / Ổn định tổ chức - GV kiểm tra chuẩn bị HS II / Kiểm tra cũ - Gọi học sinh nhắc lại ghi nhớ lắp ô HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - học sinh nhắc lại ghi nhớ tô tải - GV nhận xét III / Bài mới: a Giới thiệu Ghi bảng b Hướng dẫn Hoạt động : - Hs chọn mô hình lắp ghép - Hs quan sát nghiên cứu hình vẽ - GV cho Hs tự chọn mơ hình lắp SGK tự sưu tầm ghép Hoạt động : - Chọn kiểm tra chi tiết HS chọn kiểm tra chi tiết đủ Các chi tiết phải xếp theo loại vào nắp hộp Hoạt động : - HS thực hành lắp ráp Hs thực hành lắp mơ hình chọn a ) Lắp phận b ) lắp ráp mơ hình hồn chỉnh - HS trưng bày sản phẩm thực hành Hoạt động : xong - Đánh giá kết học tập - Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành : + Lắp đươc mơ hình tự chọn + Lắp thuật , quy trình + Lắp mơ hình chắn , - Hs dựa vào tiêu chí để đánh giá không bị xộc xệch sản phẩm bạn KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP GV nhận xét đánh giá kết học tập qua sản phẩm HS GV nhắc HS tháo chi tiết xếp gọn vào hộp IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Nhận xét thái độ học tập , mức độ hiểu HS - Dặn HS nhà xem lại chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 34 – 35 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN ( tiết – ) A MỤC TIÊU : - Chọn chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn - Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp tương đối chắn , sử dụng Với HS khéo tay : - Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp chắn , sử dụng B CHUẨN BỊ : - Bộ lắp ghép mô hình thuật C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I / Ổn định tổ chức - Hát II / Kiểm tra cũ - GV kiểm tra chuẩn bị HS III / Bài mới: a Giới thiệu Ghi bảng b Hướng dẫn Hoạt động : - Hs chọn mơ hình lắp ghép (nhóm) - Hs quan sát nghiên cứu hình vẽ - GV cho Hs tự chọn mơ hình lắp SGK tự sưu tầm ghép Hoạt động : - Chọn kiểm tra chi tiết HS chọn kiểm tra chi tiết đủ Các chi tiết phải xếp theo KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP loại vào nắp hộp Hoạt động : - HS thực hành lắp ráp Hs thực hành lắp mơ hình chọn a ) Lắp phận b ) lắp ráp mơ hình hồn chỉnh Hoạt động : - HS trưng bày sản phẩm thực hành - Đánh giá kết học tập xong - Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành : + Lắp đươc mơ hình tự chọn + Lắp thuật , quy trình + Lắp mơ hình chắn , khơng bị xộc xệch - Hs dựa vào tiêu chí để đánh giá sản phẩm bạn GV nhận xét đánh giá kết học tập qua sản phẩm HS GV nhắc HS tháo chi tiết xếp gọn vào hộp IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Nhận xét thái độ học tập , mức độ hiểu bài, chuẩn bị đồ dùng học tập, thuật lắp ráp, Kết học tập HS RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP ……………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………… ………… DUYỆT KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP ... kim - Quan sát hình kim khâu mẫu, em mơ tả đặc điểm cấu tạo kim khâu - GV bổ sung đặc điểm kim khâu, kim khâu có nhiều cở to nhỏ khác - HD HS quan sát hình 5a, 5b, 5c SGK - Nêu cách xâu vào kim... xâu kim - GV HS quan sát nhận xét - GV vừa nêu điểm cần lưu ý vùa thực thao tác minh họa để HS biết cách xâu kim vê nút - Theo em vê nút có tác dụng ? Hoạt động 2: HS thực hành xâu vào kim - Ki m... Hát II / Ki m tra cũ - Ki m tra chuẩn bị HS III / Bài mới: a.Giới thiệu bài: b Hướng dẫn + Hoạt động 1: - GV hướng dẫn HS quan sát nhận - HS quan sát mặt thêu kết hợp với xét mẫu quan sát SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an ki thuat lop 4 ca nam, giao an ki thuat lop 4 ca nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay