HSG Toán 6789 Tiên Du, Bắc Ninh năm học 20172018

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 17:55

Đề thi Học sinh giỏi môn Toán 6 huyện Tiên Du năm học 20172018Đề thi Học sinh giỏi môn Toán 6 huyện Tiên Du năm học 20172018Đề thi Học sinh giỏi môn Toán 6 huyện Tiên Du năm học 20172018Đề thi Học sinh giỏi môn Toán 6 huyện Tiên Du năm học 20172018 UBND HUYỆN TIÊN DU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 – 2018 Mơn thi: TỐN Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài (6,0 điểm): Tính giá trị biểu thức sau: a) A = 30.4 + 7.5 − ( −3) ( ; ) B = 960 − 60. 25 + 23 :5 − 3  ; b) c) C = 1− + 3− + − + + 49 − 50 + 51; 3 + − 41 + D= 9 + − 41 d) Bài (5,0 điểm): n a) Tìm tất số tự nhiên n để + 36 có giá trị số nguyên tố; b) Tìm số nguyên x biết 3x + chia hết cho x + 1; c) Tìm số tự nhiên n biết rằng: Khi lấy 371 chia cho n dư 1, lấy 463 chia cho n dư 23 Bài (4,0 điểm): 1) Tìm số tự nhiên x biết: 2x + 2x+3 = 72 2) So sánh: 75 50 a) 10 25 37 b) + + Bài (3,0 điểm): · · · Cho xOy = 30 Vẽ tia Oz cho góc xOz = 90 Tính số đo yOz Bài (2,0 điểm): 2n + a) Tìm số tự nhiên n để phân số 3n + phân số tối giản; 2018 2018 b) Gọi x số chữ số số y số chữ số số Tính tổng x+ y -Đề thi gồm 01 trang - Họ tên thí sinh: …………………………………………Số báo danh: ………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: HSG Toán 6789 Tiên Du, Bắc Ninh năm học 20172018, HSG Toán 6789 Tiên Du, Bắc Ninh năm học 20172018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay