Các đường may cơ bản basic seam type

17 18 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 17:15

Các đường may cơ bản basic seam type Các đường may cơ bản basic seam type Các đường may cơ bản basic seam type Các đường may cơ bản basic seam type Các đường may cơ bản basic seam type Các đường may cơ bản basic seam type Các đường may cơ bản basic seam type Các đường may cơ bản basic seam type Các đường may cơ bản basic seam type Các đường may cơ bản basic seam type Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hòa PHN II: CC ĐƯỜNG MAY BẢN BÀI 1: ĐƯỜNG MAY TAY BẢN I ĐƯỜNG MAY CHŨI - Khái niệm: Là đường may để tạo dáng cần thiết cho phận - Yêu cầu: Đường may phải êm, thẳng, phẳng - Quy cách: Mũi may khoảng cách mặt vải - Phương pháp: Tay phải cầm kim úp xuống, ngón tay trỏ đỡ mũi kim lên xuống, ngón tay đẩy trơn kim, tay trái cầm vải, ngón dỡ vải, ngón trỏ làm chuẩn điều khiển theo nhịp kim cắm xuống, may lên Cắm kim từ mặt vải xuống lớp vải lại may lên mặt vải lien tục, chiều dài mũi may khoảng cách từ mũi sang mũi khác 0,5cm - Ứng dụng: Đường may chũi mũi khoảng cách mặt vải thường để làm quen với người vào nghề Hình II ĐƯỜNG MAY LƯỢC - Khái niệm: Là đường may để giữ vững mép vải gập thân lớp vải giữ vững mép vải theo yêu cầu qui cách phận - Yêu cầu: Mũi lược phải thẳng cách mép gấp 0,3cm, đường bẻ phải - Quy cách: Mũi may lược mặt vải từ 0,5 – 2cm Khoảng cách từ mũi may sang mũi may khác 0,5cm, với đoạn thẳng lược dài mũi, đoạn vòng lược ngắn mũi - Phương pháp: Dùng ba ngón tay tay trái đường gập, tay phải cầm kim ngửa, ngón út tỳ xuống mặt vải, đường lược cách mép gấp 0,5cm Cắm kim từ mặt vải xuyên xuống lớp vải lại may lên mặt vải liên tục, chiều dài mũi may – 2cm khoảng cách mi may cỏch 0,5cm -5- Trung tâm dạy nghề hun HiƯp Hßa - Ứng dụng: Để lược đường may đòi hỏi phải xác trước may tay may máy thức nhiều cách lược như: lược sống áo, lược sườn, lực tra tay Hình III MAY CHỮ V - Khái niệm: Là đường may hai hàng mũi may mũi nối hai hàng mũi may nằm chéo theo hình chữ V - Yêu cầu: Đường may thẳng, mũi may đều, phẳng, êm, không nhăn nhúm - Quy cách: Khoảng cách mũi may chiều rộng đường may Mũi may đường thứ phải đối mũi may khoảng cách cảu đường thứ hai ngược lại - Phương pháp: Kẻ hai đường thẳng song song khoảng cách 0,6cm, may mũi để dấu nút đường thẳng thứ nhất, cách mũi may thứ lui lại 0,4cm đường thẳng thứ hai, cắm kim xuống xuyên qua lớp vải may lên mặt vải cách chỗ cắm kim xuống 0,2cm, rút kim lên xong trở lại đường thứ cách mũi may trước 0,6cm may liên tục Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trên, may phải kẻ đường thẳng song song khỏang cách rộng hay hẹp theo yêu cầu, may rút kim kéo lên cho vừa, êm, phẳng với mặt vải, không kéo căng mặt vải bị co dúm lại - Ứng dụng: Thường vắt số phận loại áo len, như: ve, cổ, nẹp, gu Hỡnh -6- Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hßa IV MAY LỊNG TƠM - Khái niệm: Là đường may mũi may khít, đầu tròn móc nối liên tiếp - Yêu cầu: Đường may phải phẳng, êm, mũi may phải đều, chân mũi may phải khít - Quy cách: Mũi may nối liền liên tiếp, chiều dài mũi may 0,2cm - Phương pháp: Cầm kim vải tương tự đường may vắt Tay phải cầm kim ngửa, may mũi để dấu nút chỉ, rút kim lên xong lại cắm kim xuống chân đó, xuyên qua lớp vải xong máy lên mặt vải cách chân cũ 0,2cm lấy đầu than kim quàng xuống đầu kim từ trái sang phải, rút kim lên, xong lại may tiếp tục Để đảm bảo yêu cầu mũi may cắm kim xuống vải phải vào chân mũi may rút kim lên kéo cho mũi may với mặt vải, không kéo chặt làm cho mũi may bị co làm cho đường may không êm - Ứng dụng: Để làm khuy giả cửa tay áo veston, ngồi sử dụng để trang trí khăn, áo… Hình V MAY VẮT – MAY VẮT SỔ * May vắt: - Khái niệm: Là đường may vắt mũi mũi lặn, mũi lộ - Yêu cầu: Đường may vắt phải thẳng, mũi vắt phải đều, đảm bảo bền - Quy cách: Lặn mũi lộ mũi 1cm mũi vắt - Phương pháp: Tay phải cầm kim ngửa, may mũi để giấu nút lớp vải, cắm kim xuống mặt vải lấy lên hai sợi luồn vào đường gập, xong rút kim lên rồi, lại vắt lien tục Để đảm bảo đường vắt không nhăn nhúm, đoạn vắt xong dùng tay trái vuốt cho đường vắt vải nhau, -7- Trung t©m dạy nghề huyện Hiệp Hòa cng hn vi ng vt bị nhăn nhúm, may lấy nhiều hai sợi vải bị lộ mũi ngược lại lấy hai mũi khơng đảm bảo độ bền - Ứng dụng: Thường dùng để vắt gấu quần gấu áo Hình * May vắt sổ: - Khái niệm: Là đường may để ghim giữ cho đường mép cắt không bị sổ tuột sợi vải ngang dọc - Yêu cầu: Đường vắt sổ phải thẳng, đều, không nhăn nhúm - Quy cách: Vải sổ vắt cách mép 0,4cm, vải dễ sổ vắt cách mép 0,8cm khoảng cách từ mũi sang mũi khác 0,4 – 0,7cm - Phương pháp: + Vắt sổ đơn: Cầm kim theo đường may vắt, sửa cho xơ vải, cắm kim từ mặt vải xuyên lên mặt vải trên, rút kim lên, đưa kim qua mép vải xuống phía lại may từ từ mặt vải xuyên lên mặt vải lien tục, may dầy thưa, nơng sâu theo yêu cầu… + Vắt sổ kép: May thêm đường thứ hai theo chân mũi may trước, ngược lại với đường may trước Đường may thứ tới, đường may thứ hai lui - Ứng dụng: Thường vắt mép vải cho khỏi sổ như: đường dọc đũng quần âu, với loại vải sổ vắt sổ đơn Các loại vải dễ sổ vắt hai ng Hỡnh -8- Trung tâm dạy nghề huyện HiƯp Hßa VI THÙA KHUYẾT - Khái Niệm: Là kiểu đường may giữ che kín mép vải qua kéo bấm Hình - Yêu cầu: Đầu chân rết đanh khít, đầu tròn, khơng dúm, mặt trái không xơ, đảm bảo 1cm từ 10 – 14 chân rết (tùy theo vải dày hay mỏng) - Quy cách: Đòng khuy với loại vải thơng thường, với loại len, dầy phải may giữ khuy bấm dấu khuy bấm tròn Chân rết đuôi khuyết ngắn chân rết thân khuyết thùa từ bên trái sang bên phải(có trường hợp thùa ngược từ phải sang trái) - Phương pháp: Trước thùa lỗ khuyết dùng mũi kéo sắc bấm thẳng sợi vải tùy mức độ cúc lớn, bé mà bấm lỗ khuyết rộng hẹp(nếu loại đục theo cỡ cúc sử dụng đục đục thẳng sợi) Bấm xong đóng khuyết cách may dấu đầu đuôi mép khuyết bên trái, rút kim lên, cắm kim xuống đầu mép khuyết bên trái xuyên xuống lớp vải dưới, may lên đẩu mép khuyết bên phải, rút kim lên, đóng tiếp mép khuyết bên phải, cắm kim xuống mép khuyết bên phải xuyên xuống lớp vải may mép đuôi khuyết bên trái vào thân mũi may trước Mũi làm đường đóng cách xung quanh mép khuyết 0,1cm Bắt đầu thùa khuy tay phải cầm kim ngửa để thùa rút đầu theo chiều thẳng đứng Tay trái cầm vải ngón trỏ ngón làm chuẩn để lấy chân rết cho luồn kim qua đường bấm lỗ khuyết xuống phía may lên phía cách đường bấm khuyết 0,2cm (có thể nhiều 0,2cm tùy theo vải dày, mỏng) kéo trôn kim lên quàng xuống đầu kim, từ trái sang phải, xong rút kim lên kéo sợi cho thẳng(hình 7.c) tiếp tục may hỡnh trờn, -9- Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hòa ý đầu khuyết phải thùa cho tròn khuyết lại mũi ba lần, tránh không để đuôi khuyết bị dúm(hình 7.d) - Ứng dụng: Để thùa lỗ khuyết ngồi sử dụng để vắt mép vải cho khỏi sổ, trang trí khăn, áo… VII ĐÍNH CÚC (hình 8) - Khái niệm: kiểu đường may để đính vật dính vải, quần áo… Hình - Yêu cầu: Chân cúc phải gọn, không dúm quấn cao chiều dày đầu khuy - Quy cách: Khuyết bấm dọc, làm dấu để đính cúc, khuyết bấm ngang làm dấu đầu khuyết để đính cúc, cúc bốn mặt may song song - Phương pháp: Tay cầm kim ngửa may lên úp tay may xuống tay trái, ngón ngón trỏ giữ cúc vải vị trí May mũi để dấu nút trai, may thêm mũi cắm kim qua cúc từ mặt trái lên mặt phải(hình 8.a) xong may lên xuống bốn lần chỉ(hình 8.b) cuối quấn thật cho chân cúc cao chiều dày khuyết lại mũi cắt phía trong(H 8.c) - Ứng dụng: Để đính cúc vải theo vị trí quy định loại quần áo VIII ĐÍNH BỌ TẾT VÀ BỌ XUYÊN ĐINH - Khái niệm: Là kiểu đường may lôi chắp lại nhiều lần, rồ tết mũi vòng lấy lối bọ xun đinh mũi tết xuyên xuống vải -10- Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hòa - Yờu cu: B phải chặt, đanh đầu, bền - Quy cách: Bọ tết phải cong chiều để cài, lôi bọ nhiều lần chập tùy theo bọ dài ngắn, lớn bé cần sức bền mà trật lại từ ba lần trở lên(chỉ chập đôi) tết bọc kín lơi Bọ xun đinh sở bọ tết khơng độ cong để cài lôi tết gắn liền xuống vải - Phương pháp: Tay phải cầm kim ngửa tay trái cầm vải, ngón trỏ dưới, ngón giữ căng hai đầu vải May mũi để dấu nút chỉ, rút kin lên, lui lại 0,7cm, cắm kim xuống, xuyên qua lớp vải dưới, song may lên mặt vải vào chân mũi may trước rút kim lên lại may tiếp tục đảm bảo ba lần mặt vải, xong luồn kim xuống ba lần đầu kim sợi rút kim lên kéo cho căng tết lien tục mũi sau sát khí mũi trước Bọ xuyên đinh may tết cắm kim xuyên thấy xuống vải, lơi bọ xun đinh chập bọ tết - Ứng dụng: Bọ tết thường đính cổ áo quân phục, để cài quân hàm ve áo vetston tết thành dây khuyết ci vi cỳc Hỡnh -11- Trung tâm dạy nghỊ hun HiƯp Hßa BÀI 2: ĐƯỜNG MAY MÁY BẢN I ĐƯỜNG MAY CAN Trong chi tiết sản phẩm nhiều mảnh vải nối lại với hay nhiều đường may gọi đường may can Đường may can rẽ: - Khái niệm: Là đường can hai lớp vải với nhau, may xong hai lớp vải cạo rẽ sang hai bên - Yêu cầu kỹ thuật: Đường can rẽ phait thẳng, phẳng êm, hai mép vải - Qui cỏch ng may: p hai mặt phải phải vào nhau, cho mép vải bng nhau, may cỏch u mép vải, may xong cạo rẽ rẽ hai mép vải sang hai bên - Ứng dụng: May dọc quần may phận phía phận phụ trợ Hình 10 Đường may can rẽ đè: - Khái niệm: Cũng đường may can rẽ, sau can rẽ xong may đè hai mép vải - Yêu cầu: Đường may can thẳng, êm, phẳng - Qui cách: Đường may can cách mép từ 0,5 – 1cm, đường may diễu cách đường rộng can 0,3cm - Phương pháp: Cũng đường may can rẽ, sau can rẽ xong may đè hai mép vải - Ứng dụng: may loại vải dày, ớt chit ly Hỡnh 11 -12- Trung tâm dạy nghề hun HiƯp Hßa Đường can kê: - Khái niệm: đường may hai mép vải xếp giao với - Yêu cầu: Đường may thẳng, êm, phẳng, hai mép vải giao qui cách - Qui cách: Hai mép vải giao 1cm, may đường can hai mép vải - Phương pháp: Sắp cho hai mép vải giao 1cm, đặt cân đối êm phẳng, may đường may can - Ứng dụng: Dùng để may can lớp dựng nói chung như: dựng cổ, bác tay… để chỗ nối khơng dày q Hình 12 Đường may can giáp: - Khái niệm: Là đường can mà hai mép vải giáp với may loền với giải vải nhỏ đặt hai mép vải - Yêu cầu: Đường can giáp êm, phẳng đảm bảo độ bền - Qui cách: Đặt hai mép vải giáp nhau, đường may dích dắc - Phương pháp: Sửa cho hai lớp vải thẳng, cho hai mép vải giáp nhau, đặt hai mép vải dải vải nhỏ mỏng thực hai đường may can kê song song cách từ – 5cm may dích dắc qua hai mép vải - Ứng dụng: Để nối loại vải dày loại vải len, H×nh 13 -13- Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hòa II - Đờng May lộn: Đờng may lộn đờng chỉ: (Lộn sổ) - Khái niệm: Là đờng may mà hai mép hai lớp vải chồng kít lên nhìn thấy hai mép vải phía bên trái - Yêu Cầu: Đờng may thẳng, đều, êm, phẳng - Quy cách: Đờng may cách mép vải từ 0,5cm đến 0,7cm - Phơng pháp may: úp hai mặt phải vải vào cho hai mép vải may đờng may to theo quy cách, may xong cạo lộn cho hai bên sát đờng may - Hình vẽ: Hình 14 Đờng may lộn kín: (May lộn hai đờng chỉ) Là đờng may mà mép lớp vải chồng khít lên mặt phải không hở sơ vải mặt trái kín mép đờng may - Yêu cầu: Đờng may phải thẳng đều, êm phẳng, mặt phải sản phẩm sơ vải - Quy cách: Đờng may thứ to 0,3cm, đờng may thứ to 0,6cm - Phơng pháp may: úp mặt phải vào cho mép vải may đờng may thứ nhất, cách mép vải 0,3cm may song cách sợi sơ vải cạo sát đờng may lộn chi tiết mặt trái, may đờng thứ cách mép gấp đờng thứ 0,6cm lên mặt trái vải - ứng dụng: May sờn áo, vai áo, bụng tay áo bà ba - Hình vẽ: Hình 15 -14- Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hòa 3- May lộn bong: - Khái niệm: đờng may đờng may lộn cách mép vải từ 0,2cm đến 0,5cm (hoặc tuỳ theo loại vải) - Yêu cầu:đờng may êm phẳng, dáng, mẫu bền - Quy cách: Đờng may cách mép vải 0,5cm đến 0,7cm, đờng may cách mép bẻ gấp chi tiết 0,1cm đến 0,2 cm tuỳ theo yêu cầu sản phảm - Phơng pháp: Làm dấu vào mặt phải thân áo mặt trái túi áo, thân áo để dới túi áo để mặt phải vải tiếp giáp May lộn túi từ phận bên phải sang bên trái, đờng làm dấu túi thân áo phải trùng - Phơng pháp: Sửa cho hai mép vải phảng cho hai mép vải giáp nhau, đặt dới mép vải vải nhỏ, mỏng Thực hiệnn đờng may can kê, đờng may can kê song song cách theo quy cách may zích zắc qua đờng can kê - Hình vẽ: Hình 16 4- Đờng may lộn viền: (Viền lé) - Khái niện: Là đờng may mà hai lớp vải miếng vải nhỏ gập đôi, nhìn phía mặt trái bốn mép vải - Quy cách: Đờng may lộn cách mép vải từ 0,5cm 0,7cm viền lé to 0,2cm đến 0,3cm - Phơng pháp: sửa cho hai mép vải nhau, gập đôi sợi viền đặt vào hai lớp vải (2 mặt vải úp vào nhau) để lé 0,2cm ữ 0,3cm, may đờng cách mép vải theo quy cách, may xong cạo đờng may lộn - Yêu cầu: Đờng may lộn viền phải êm -15- Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hòa - Hình vẽ: Hình 17 III ĐƯỜNG MAY CUỐN May đường: - Khái niệm: Là đường may hai mép vải xếp bên kín mép - Yêu cầu: Đường may phải không vặn, không bỏ sót, kín mép vải - Quy cách: Đường may to từ 0,5 – 0,7cm may mí mép - Phương pháp: Úp hai mặt vải vào cho mép vải rộng mép vải 0,5cm, bẻ mép vải ôm mép vải trên, xong theo lớp vải bẻ lần thứ hai lớp vải lớp vải mang mí mép vải thứ - Ứng dụng: Dùng để may đường dàng quần sườn áo bà ba nam, nữ H×nh 18 May đè đường - Khái Niệm: Là đường may mặt trái kín mép hai đường chỉ, mặt phải đường - Yêu cầu: Đường may trong, phải thẳng, phẳng, êm - Quy cách: Đường may thứ to 0,7cm, đường may thứ cách đường may thứ hai 0,6cm - Phương pháp: Úp hai mặt phải vải vào nhau, cho mép vải rộng mép vải 0,7cm, bẻ mép vải ôm lấy mép vải trên, may mt ng theo -16- Trung tâm dạy nghề huyện HiƯp Hßa mép vải đó, may xong cạo lật lớp vải lại máy đường thứ hai mặt phải cách đường thứ 0,6cm - Ứng dụng: Dùng để may phận đường vai, đường sống áo, sống tay áo bong nam H×nh 19 May đè hai đường hai đường - Khái niệm: Là đường may mặt trái kín mép, mặt phải hai đường cách song song - Yêu cầu: Đường may phải đều, thẳng, êm, phẳng, không thừa môi mè gồ sống trâu, phía ngồi đường may mí phải bám sát, song song - Quy cách: Đường may to 0,7cm, hai đường song song - Phương pháp: Gồm cách may * Cách 1: May phải(cuốn úp) úp hai mặt trái vải vào với Sắp cho mép vải rộng mép vải 0,6cm, bẻ mép vải ôm lấy mép vải may đường qua mép vải đó, may xong cạo lật đường bên lớp vải may đường * Cách 2: May trái(cuốn ngửa) úp hai mặt trái cảu vải vào nhau, cho mép vải rộng mép vải 0,8cm bẻ mép vải ôm lấy mép vải May đường qua mép vải đó, may xong lật đường may lớp vải may mí đường ú Hình 20 -17- Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hòa IV - ĐƯờng may gấp mép - Khái niệm: Là đờng may bẻ gấp vải mặt trái lớp vải may đờng giữ mép bẻ gấp ®ã May gÊp xỉ mÐp: - Lµ ®−êng may gấp mép vải mặt trái vải may đờng giữ mép bẻ - Yêu cầu kỹ thuật: Đờng may êm phẳng, thẳng dáng Hình 21.a - Quy cách: Đờng bẻ gấp to từ 0,3 0,5cm may cách đờng bẻ gấp 0,2cm - ứng dụng: May mép áo - Phơng pháp: Bẻ gấp mép vải mặt trái từ 0,3 0,5cm , may đờng xoả mép mặt trái mép gấp 0,2cm May gÊp kÝn mÐp: ( May mÝ tr¸i ) - Khái niệm: Là đờng may bẻ gấp lần mép vải mặt trái vải may mí kín mép - Yêu cầu kỹ thuật: Đờng bẻ gấp phải thẳng đều, Hình 21.b đờng mí sát mép gấp lần thứ - Quy cách: Đờng bẻ gấp thứ to 0,3 - 0,4 cm, đờng bẻ gấp thứ to 0,6 - 0,7 cm, ®−êng may mÝ 0,15cm - Phơng pháp: Tuỳ theo hình dáng, quy cách loại sản phẩm bẻ gấp mép vải mặt trái lầ to từ 0,3 0,4cm sau bẻ tiếp lần to 0,6-0,7cm may sát mí trªn mÐp be thø - øng dơng : May gấu áo quần trẻ em Hình 21.c -18- Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hòa V đờng may mí - Khái niệm: Là đờng may cách mép gấp mép vải từ 0,1 0,2cm Đờng may mí ngoài: - Là đờng may sát mí mép gấp lớp vải đè lên lớp vải khác - Yêu cầu kỹ thuật: Đờng may mí êm phẳng , cách mép gấp không trợt mí - Quy cách: Đờng may mí 0,15cm - Phơng pháp: Bẻ gấp vải theo hình dáng quy định mặt trái vải đặt vải lên vải dới theo mặt phải vải may mí đờng 0,15cm từ mép gấp vải xuống vải dới - ứng dụng: may túi áo, chân cổ Hình 22 Đờng may mí ngầm: (May mí phải ) - Là đờng may mí mép dới lớp vải - Yêu cầu kỹ thuật: Đờng may êm phẳng, thẳng đều, không trợt mí - Quy cách: Đờng may cách mép bẻ dới 0,1cm - Phơng pháp: Bẻ gấp mép vải lần thứ to 0,5cm mặt trái vải, bẻ tiếp lần từ 0,7 0,8cm Đặt mặt trái sản phẩm xuống bàn tay lên mặt phải , tay trái miết ngợc đờng may, mép gấp dới lên đờng mặt phải Căn vào nếp gấp may mí ngầm sát mép gấp lần - ứng dụng: May gấu quần, gấu ao Hình 23 -19- Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hòa vI đờng may viền Viền bọc may lọt khe: - Là đờng may giữ bọc kín mép vải - Yêu cầu kỹ thuật: Đờng may viền đanh, viền êm phẳng, mí lót khe - Quy cách: Viền rộngtừ 0,4 -0,5cm viền thiên vải, may mí lót khe, mí mép dới 0,15cm - Phơng pháp: Sản phẩm đặt dới, sợi viền đặt trên, mặt phải sợi viền sản phẩm tiếp giáp May đờng cách mép vải 0,4cm, sau cạo sát đờng may lật sợi viền mặt trái sản phẩm bẻ gấp sợi viền ®đ b¸m ®−êng may thø råi may mÝ lãt khe - øng dơng: may viỊn c¸c chi tiÕt nhá quần áo sơ mi trẻ em Hình vẽ Hình 24 May kê viền lé - Là đờng may sát mí mép gấp lớp vỉ kê lên sợi viền lớp vải dới - Yêu cầu kỹ thuật: Sợi viền ngang thiên vải, viên êm phẳng lé đầu, mí sát mép gấp lớp vải trên, phải êm phẳng không cầm - Quy cách: Viền lé 0,3cm mí 0,15cm - Phơng pháp: Gấp đôi sợi viền to 1cm, đặt sợi viền vào giữ lớp vải, mặt phải viền mặt vải tiếp xúc với nhau.Gấp mép vải mặt trái to 7cm đặt mép gấp lêm May mí mép vải vào viền vải dới, viền lé 0,3cm mép vải - ứng dụng: May trang trí dọc quần áo, tay ao Hình 25 -20- Trung tâm dạy nghề huyện Hiệp Hòa Vii đờng may diễu - Khái niệm: Là đờng may lên mặt lớp vải qua đờng may lộ - Yêu cầu kỹ thuật: Đờng diều phải thẳng, phẳng, êm , cách mép lộn - Quy cách: Đờng may diễu cách mép lộn sè tõ 0,2 cm trá lªn, tuú theo tõng yªu cầu sản phẩm - Phơng pháp: Sau may lộn, đờng xong lộn chi tiết mặt phải vải, đặt lót dới diễu đờng cách đờng may lộn theo quy cách - ứng dụng: May diễu nắp túi: Hình 26 -21- ... hàng mũi may nằm chéo theo hình chữ V - Yêu cầu: Đường may thẳng, mũi may đều, phẳng, êm, không nhăn nhúm - Quy cách: Khoảng cách mũi may chiều rộng đường may Mũi may đường thứ phải đối mũi may khoảng... Hiệp Hòa IV MAY LềNG TễM - Khái niệm: Là đường may có mũi may khít, đầu tròn móc nối liên tiếp - u cầu: Đường may phải phẳng, êm, mũi may phải đều, chân mũi may phải khít - Quy cách: Mũi may nối... ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN I ĐƯỜNG MAY CAN Trong chi tiết sản phẩm có nhiều mảnh vải nối lại với hay nhiều đường may gọi đường may can Đường may can rẽ: - Khái niệm: Là đường can hai lớp vải với nhau, may
- Xem thêm -

Xem thêm: Các đường may cơ bản basic seam type, Các đường may cơ bản basic seam type

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay