CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG ĐƯỜNG

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 17:13

ÔN THI MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG ĐƯỜNG 1.Kiểm toán ổn định đất yếu phần mềm geoslop 1.1.Phương pháp phân mảnh cổ điển Giả thiết tính tốn: Khối đất taluy ổn định trượt theo mặt trượt hình trụ tròn Xét tốn phẳng, phân khối đất trượt hình trụ tròn thành mảnh, giả thiết trượt khối trượt trượt lúc mảnh khơng có lực ngang tác dụng lên nhau( không cản trở, xô đẩy nhau), trạng thái giới hạn xảy mặt trượt 1.2.Phương pháp Bishop Theo phương pháp việc tính tốn hệ số ổn định taluy giống phương pháp phân mảnh cổ điển Fellenius khác mảnh trượt có xét thêm lực đẩy ngang ,tác dụng từ phía mảnh trượt( khơng quan tâm đến vị trí điểm đặt lực ngang đó) 1.3 Giải tính ổn định mái taluy phần mềm Geoslop 2004 1.3.1 Số liệu đầu vào Khai báo khổ giấy tỷ lệ làm việc: set chọn page Khai báo vật liệu: KeyIn chọn material property, cohesion: lực dính, phi, trọng lượng Khai báo tải trọng xe KeyIn chọn pressure lines: ví dụ khối đất cao 1m,trọng lượng riêng 18T/m3 khai báo h=1 tải trọng phân bố 18T/m2 Khai báo phương pháp phân tích Analysis setting: Theo phương pháp bishop Khai báo kích thước hình học :Có cách 1.Draw chọn region, vẽ với điểm có tọa độ chẵn 2.Nhập điểm Keyin chọn point lưu ý nhập điểm xong phải copy vào, ý chế độ bắt điểm( bắt lưới không) Xóa đối tượng: Modify object ,select đối tượng cần xóa 1.3.2.Giải toán Vẽ lưới tâm mặt trượt: Draw slip surface gird, chọn số hàng số cột lưới tâm mặt trượt Vẽ lưới bán kính Draw slip surface radius, chọn số hàng lưới bán kính Ví dụ lưới tâm mặt trượt có n hàng ,m cột Lưới bán kính có k hàng.Như có (n+1) (m+1).(k+1) mặt trượt (bán kính), tâm mặt trượt ứng với bán kính mà chân lưới bán kính Mực nước ngầm :Draw chọn pore water pressure, select tất lớp chọn all Vẽ đất đắp quy đổi tải trọng xe chạy, Draw chọn pressure lines Tính kết K:Slove Xem kết Contour Vẽ đường đông mức ổn định Draw contour: qua vị trí lưới bán kính mà có hệ số K Xem mặt trượt hệ số K khác Draw slip surfaces Viết chữ Sketch text: Ghi tên dự án, tên lớp đất Khai báo vải địa kĩ thuật Keyin reforcement loads 2.Các bước thiết kế tuyến đường phần mềm ADS ROAD: 2.1.Điểm đo 2.1.1.Hiển thị điểm đo Tạo điểm đo từ tệp tọa độ: DTD (Lưu ý tệp txt số ngăn cách bởi: khoảng trắng, dấu tad, dấu phẩy ) thường tệp có số liệu Tên điểm Tọa Độ X,Y,Z Mã Hiệu Yêu cầu: tối thiểu trường liệu x,y,z Kí tự ngăn cách đồng Có thể tạo tệp exel sau save lại sang dạng txt Lệnh tắt thay đổi lệnh TDL: Có thể thay đổi lệnh cad thay đổi lệnh ads road Cài đặt hiển thị điểm đo: CDD, cho phép thay đổi cao độ chữ, ẩn, mã điểm, tên điểm, cao độ điểm, góc nghiêng cao độ Che điểm tự động: SMS Chọn vùng che điểm Hiện điểm đo: HDD, hiển lại điểm vừa bị che Nâng hạ cao độ tập hợp điểm NCD, cho phép chọn điểm, chọn vùng chọn theo đường polyline Hiệu chỉnh thuộc tính điểm đo : HCD.Cho phép thay đổi mã điểm, tên điểm cao độ điểm Che điểm theo mã BTD, chọn mã để che điểm Nối điểm tự động NDTD, nối điểm theo mã theo tên điểm, lưu ý ký tự ngăn cách dấu phẩy Tạo điểm từ đối tượng cad :TDCAD, dùng lệnh point gán vẽ điểm, lệnh TDCAD select điểm đo vừa tạo, lệnh HCD để gán cao độ, thêm vào mơ hình địa hình( ứng dụng chèn cao độ bình đồ) Xuất điểm tệp tọa độ XTD, chọn vùng cần xuất tọa độ Lệnh vẽ đường đồng mức DCT Lưu ý: vẽ đường Pline kín nối điểm để kết thúc đường PL, bấm C- enter để đường PL thành đường kín( bắt điểm bình thường bị lỗi khơng nhận vùng) 2.1.2.Mơ hình địa hình Điểm đo đối tượng nhỏ đỉnh lưới tam giác Không cho phép đối tượng điểm đo trùng khác cao độ, số lượng điểm đo lớn làm tăng thời gian built mơ hình địa hình nên chia thành nhiều bình đồ nhỏ Mơ hình 3D: 3DO,quay trở 2D lệnh Plan 2.2.Thiết kế từ đường đồng mức -Đối tượng sở để xây dựng mơ hình địa hình đối tượng chương trình tạo :Điểm đo, đường đồng mức địa hình đối tượng autocad +Điểm đo đối tượng nhỏ mô hình địa hình.Mỗi điểm đo đỉnh lưới tam giác +Đường đồng mức địa hình loại đứt gãy địa hình đặc biệt.Ngồi yếu tố đảm bảo vai trò đường đứt gãy địa hình ,nó đảm bảo khơng xuất tam giác có đỉnh nằm đường đồng mức cao độ +Đối tượng autocad :acad text, acad point, acad block, acad face, acad line, acad polyline -Quy ước góc chuyển hướng góc chắn cung +Dấu góc quy định (+) cho góc ngoặt trái, âm (– )cho góc ngoặt phải, giá trị góc chắn cung điền cọc P Thay đổi lệnh ads lệnh TDL, kiểu chữ ST, đơn vị UN, tìm trắc ngang lệnh TIMTN, nhập fIle txt lệnh DTD CHÚ Ý: Phải lưu file định dạng cad2007, dùng lệnh OP,chọn open and save, chọn autocad 2007,ok, khơng làm việc bị lỗi Trên ADS ROAD, tất kiểu chữ định dạng kiểu vietbuddy, thích đổi kiểu khác cho đẹp, Lệnh ST, chọn style name,đổi font name ví dụ: VNARIAL NARROW H, ý mục width factor phải điền 1.0 Sửa font lệnh U2TCVN Lỗi xuất lưới tam giác, hoăc dùng lệnh CN bị hết bình đồ ,Lệnh UCS -> W -> Enter, chuyển autocad classic dạng 3d Modeling, mục Unsaved Curren View chọn Top 1.Gán cao độ cho đường đồng mức lệnh SE 2.Thiết lập mơ hình địa hình CDTM 3.Thêm đối tượng vào mơ hình địa hình 4.Built mơ hình địa hình 5.Vẽ đường bao địa hình 6.Vẽ lưới tam giác 7.Vẽ đường PL tuyến 8.Tạo tuyến,Lệnh T, chọn đường PL vừa vẽ Chèn đỉnh tuyến CDT, thay đoạn tuyến TDT, loại đỉnh tuyến LDT 9.Vẽ đường cong nằm,lệnh CN, chọn cong tròn hay cong chuyển tiếp, Bỏ chọn cố định kích thước lề gia cố, phần mở rộng ý phải tra tiêu chuẩn TCVN4054-05 để điền vào, ADS thấy tự động điền không Thêm loại điểm mia ( tương ứng nova lệnh SSLT, chọn trắc ngang), lệnh TLDM, lệnh cho phép thêm xóa điểm mia 10.Phát sinh cọc, Lệnh PSC, với bước thiết kế sở 100m, thiết kế kĩ thuật 20m 11.Chỉnh sửa tuyến, Lệnh TST, nên bật hiển thị điểm thay đổi siêu cao,để theo dõi tuyến có đủ đoạn chêm khơng 12.Vẽ đường đồng mức phụ( có): vẽ thêm đường pl gán cao độ cho lệnh SE sau gán xong add tiếp đường đồng mức phụ vào liệu địa hình đường đồng mức build lại mơ hình.Sau Cách1: Bạn vào xóa cọc cũ psc lại, td, tn Cách2: vẽ td,tn vào psc chọn tồn cọc -> Click phải chuột -> Cập nhật số liệu OK 13.Chèn cao độ cho điểm (tương ứng lệnh NT nova): B1: tạo điểm đo đối tượng cad,vẽ điểm cần chèn cọc lệnh point B2: dùng lệnh tdcad ,B3: dùng lệnh hcd để gán cao độ điểm,B4: kích vào điểm đo thêm đối tượng,built mơ hình địa hình,B5: dùng lệnh psc chèn cọc vị trí điểm đó, chuột phải cập nhật số liệu.ok 14.Xuất trắc dọc: Lệnh TD 15.Mẫu bảng trắc dọc,Lệnh MBTD,chú ý thay đổi thơng số xong phải save lại Cao độ min: khoảng chênh cao từ vị trí cọc thấp trắc dọc đến mép bảng trắc dọc LƯU Ý: ADS có chỉnh sửa trực tiếp cao độ cọc trắc dọc, kéo thả đường tự nhiên vị trí cọc đến cao độ mong muốn, dùng lệnh HCTD, cập nhật số liệu từ trắc dọc 16.Hiệu chỉnh trắc dọc ,Lệnh HCTD 17.Thiết kế trắc dọc.Lệnh TKTD.ADS cho phép nhiều phương án đường đỏ,ở bảng chọn phương án thiết kế Đi đường đỏ: Lệnh DD, ý thiết kế đường đỏ, với độ dốc chẵn ví dụ 2.1% ,đoạn đổi dốc tối thiểu 150m với đường cấp IV đồng 18.Xuất trắc ngang,Lệnh TN,đối với thiết kế kĩ thuật, mở rộng bên tuyến 30-40m 19.Hiệu chỉnh trắc ngang,lệnh HCTN 20.Thiết kế trắc ngang,Lệnh TKTN, ý chọn quay siêu cao lề gia cố, phần rãnh taluy, với taluy đắp độ dốc 1.5, taluy đào độ dốc 1, phần khai báo rãnh taluy:ví dụ H đắp,đào=0.6m có nghĩa chiều cao đất đắp nhỏ 0.6m phải thiết kế rãnh,B đắp trả=1m đào rãnh xong đắp trả khối lượng đất có chiều rộng =1m( thường khai báo phần đắp trả=0m) -Vét bùn đánh cấp: phải kích vào đường tự nhiên giao với chân taluy thiết kế Đường đánh cấp đường vét bùn -Lệnh định nghĩa thiết kế trắc ngang, DNTKTN, vẽ thêm yếu tố mặt cắt ngang đường pl ví dụ taluy, gán đường pl cho taluy, lệnh DNTKTN chọn taluy( trái phải) select đường PL -Thiết kế trắc ngang theo đường mặt tuyến áp dụng tuyến có số vị trí đặc biệt( mở rộng) , vẽ đường pl bình đồ, lệnh DMB gán đường pl phần xe chạy trái, phải, taluy…Khi thiết kế trắc ngang, phần xe chạy hay taluy theo đường mặt -Lệnh điền thiết kế trắc ngang DTKTN, cho phép hiển thị yếu tố trắc ngang: độ chênh cao, dốc dọc,rãnh 21.Áp khuôn áo đường ,Lệnh APK, chọn mã khuôn tương ứng, thường chọn Khuôn Khuôn -Khi áp khuôn áo đường, nhập giá trị mở rộng ngăn cách dấu ‘; ‘ Ví dụ khn áo đường lớp mặt 800, móng 840, 870, khai báo mở rộng 0.5;0;0.2;0.15 ý nghĩa: lớp mở rộng so với lớp 21.Tính diện tích trắc ngang,lệnh TKL Trước tiên phải khai báo khn, có nhiều khn 1,2,3 Ví dụ kết cấu 8cm bê tơng nhựa( bao lề gia cố) 15cm CPDDL1( lề gia cố),25cm CPDD2, 50cm K98, K95 (không bao lề gia cố) Khai báo: BTN=K_1_1+K_3_1, CPDDL1=K_1_2+ K_3_2, CPDD2=K_1_3 , K98= K_1_4+ K_3_3, đắp K98 = K1_4+K3_3- DAOK_1_4-DAOK_3_3, Xào xới K98= DAOK_1_4+DAOK_3_3, k95= DAPK95 Đào nền=DAON+DAOTLT+DAOTLP+DAORT+DAORP Đắp nền=DAPN+DAPTLT+DAPTLP 22.Xuất bảng biểu Trên công cụ chọn ADS_ ROAD, chọn bảng biểu, xuất bảng cần 23.Xuất bảng diện tích,lệnh BKL 24.Xây dựng bình đồ tuyến đường( tương đương lệnh BT nova), Trên công cụ chọn ADS_ ROAD, chọn mặt tuyến đường=> Xây dựng bình đồ tuyến,hoặc lệnh TBTD 25.Rải taluy GPMB,chức bị hạn chế education 26.Xuất trắc dọc in, lệnh XTDI, ý mức so sánh 27.Xuất trắc ngang in, lệnh XTNI 28.Khai báo khn đường cũ DNKC, lúc trắc ngang trắc dọc thị đường cũ đường 29.lệnh vẽ taluy TL2d 30.Điền cao độ thiết kế tim đường vẽ bình đồ thiết kế kĩ thuật lệnh TDCTTK ... đường mặt -Lệnh điền thi t kế trắc ngang DTKTN, cho phép hiển thị yếu tố trắc ngang: độ chênh cao, dốc dọc,rãnh 21.Áp khuôn áo đường ,Lệnh APK, chọn mã khuôn tương ứng, thường chọn Khuôn Khuôn... select đường PL -Thi t kế trắc ngang theo đường mặt tuyến áp dụng tuyến có số vị trí đặc biệt( mở rộng) , vẽ đường pl bình đồ, lệnh DMB gán đường pl phần xe chạy trái, phải, taluy…Khi thi t kế... 17 .Thi t kế trắc dọc.Lệnh TKTD.ADS cho phép nhiều phương án đường đỏ,ở bảng chọn phương án thi t kế Đi đường đỏ: Lệnh DD, ý thi t kế đường đỏ, với độ dốc chẵn ví dụ 2.1% ,đoạn đổi dốc tối thi u
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG ĐƯỜNG, CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG ĐƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay