TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRONG NÚT GIAO THÔNG

31 7 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 17:13

Tổ chức giao thông nút GT  Khái niệm nút GT  Nút giao thông nơi giao nhánh đường nơi giao đường tuyến đường sắt (được phép nối liên hệ)  Tại nút giao thơng, xe theo hành trình mong muốn, thực chuyển hướng hay tiếp tục thẳng Và nút giao lái xe không gian hạn chế, khoảng thời gian định phải thực nhiều thao tác: quan sát, giảm tốc, dừng xe, tăng tốc, chuyển hướng  Chức nút giao thơng khu vực để xe chuyển hướng Tổ chức GT nút GT  Mục tiêu thiết kế nút giao thông nhằm giải xung đột giao thơng theo hướng có lợi để đạt được:  Mức khả thông hành nút mức phục vụ đặt  Mức an tồn cao thơng qua việc giảm điểm xung đột mức độ nguy hiểm xung đột, khống chế tốc độ…  Có hiệu kinh tế – xã hội  Bảo đảm mỹ quan môi trường Tổ chức GT nút GT  Các loại xung đột: Điểm xung đột (cắt, nhập, tách); đoạn trộn dòng; vùng xung đột  Khi lưu lượng xe qua vùng xung đột lớn xác suất xảy tai nạn lớn, vùng giao thoa nhiều mức độ tập trung tai nạn cao, cần quan tâm chọn giải pháp tháo gỡ xung đột  Các biện pháp giải xung đột nút:  Hóa giải xung đột: Ví dụ nút giao thơng khác mức  Biến đổi xung đột nguy hiểm thành xung đột nguy hiểm hơn: Ví dụ nút giao thơng vòng đảo  Phân tán xung đột theo khơng gian thời gian: + Phân định theo không gian: Tách xung đột xa nhau, định vị góc giao nguy hiểm + Dùng đèn tín hiệu phân thời gian thành pha Tổ chức GT nút GT Các nguyên tắc chung QH thiết kế nút GT:  Phải xét đến yếu tố:  Yếu tố giao thơng:  Yếu tố hình học (vật lý)  Yếu tố kinh tế  Yếu tố người xã hội  Gắn liền với quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng đô thị  Không mở nhánh giao trái với nguyên tắc quy hoạch nối mạng lưới đường  QH TK hình học nút GT phải kết hợp đồng thời với thiết kế TCGT không nút mà nút tuyến lân cận  QH TK hình học nút GT phải đồng thời với QH nước, chiếu sáng, vệ sinh mơi trường Tổ chức GT nút GT Phân loại nút giao thông  Phân loại đơn giản (theo số đường dẫn vào nút): nút ngã ba, ngã tư, …  Phân loại theo cấu tạo: loại  Nút đơn giản: nguyên bề rộng nhánh dẫn vuốt góc giao đường đường cong đơn giản  Nút GT mở rộng: nút mở rộng PXC nhiều hình thức (làm rẽ phải, rẽ trái riêng, chờ xe …)  Nút giao thông kênh hóa: nút mà số luồng xe nút phân chia sử dụng kênh, riêng  Nút giao thơng vòng đảo: nút có đảo trung tâm xe chạy vòng quanh đảo  Nút giao thơng điều khiển đèn tín hiệu  Nút giao thơng khác mức Tổ chức GT nút GT Phân loại nút giao thông  Phân loại theo mức cao độ: nút giao thông mức nút GT khác mức  Phân loại theo điều khiển:  Nút không điều khiển: không bố trí cấu tạo, thiết bị điều khiển  Nút điều khiển vạch sơn, biển báo  Nút điều khiển đèn tín hiệu  Nút tự điều khiển: ví dụ nút GT vòng đảo Tổ chức GT nút GT Nguyên tắc kênh hóa phân luồng  Quan tâm đến hướng vận động chủ yếu: tạo thuận lợi cho hướng ưu tiên, hạn chế hướng không ưu tiên  Giảm vùng xung đột  Không thiết kế nhánh dẫn nhiều xe mà khơng có phân luồng cụ thể  Kênh hóa, phân luồng nhằm giảm vùng xung đột  Góc giao: Xung đột cắt: gần 90o tốt Xung đột nhập tách: nhỏ nguy hiểm  Định vị điểm xung đột hợp lý  Khi kênh hố phân luồng có hiệu cao lái xe phải đối mặt với xung đột đưa định thời điểm Tổ chức GT nút GT Nguyên tắc kênh hóa phân luồng (tiếp)  Khu vực thay đổi tốc độ: cần bố trí chuyển tốc (làn tăng tốc, giảm tốc)  Cấu tạo rẽ riêng tách trình rẽ khỏi khu vực nút giao thông  Tạo khu vực bảo hộ đảo giao thông  Kết hợp với điều khiển đèn tín hiệu  Lắp đặt thiết bị điều khiển giao thông Tổ chức GT nút GT Tốc độ thiết kế nút giao thông:  Tốc độ thiết kế liên quan đến:  An tồn giao thơng  Điều kiện xây dựng: tốc độ thiết kế ảnh hưởng đến kích thước hình học nút;  Luồng giao thơng ưu tiên  Lưu lượng thiết kế  Địa hình khu vực đặt nút  Kiểu nút thiết kế: mức, khác mức  Bán kính quỹ đạo xe nút  Tốc độ thiết kế chọn thơng qua chon bán kính bó vỉa, bán kính quỹ đạo xe nút – thiết kế phân luồng quy đinh Tổ chức GT nút GT Các loại tốc độ thiết kế sử dụng TK nút GT  Tốc độ thiết kế thông thường V: lấy tốc độ thiết kế nút (đường nhánh vào nút), sử dụng khi:  Thiết kế đường ưu tiên với giao thông liên tục nút giao mức  Thiết kế nút giao khác mức đường, hướng ưu tiên (vượt chui)  Tính tốn tầm nhìn nút khơng dùng đèn tín hiệu không sử dụng biển, vạch để điều khiển Tổ chức GT nút GT Nút giao thông khác mức  Là nút có sử dụng cơng trình cầu, hầm để phân tách dòng xe Nút giao thông khác mức nút giao thông mà xung đột giao cắt giao thông giải cơng trình cầu vượt hầm (các xung đột khơng giao mặt) Tổ chức GT nút GT Nút giao khác mức: Phân loại:  Phân loại theo liên hệ đường giao nút:  Nút giao khác mức không liên thông: nút giao xe khơng có nhu cầu chuyển hướng không phép thực chuyển hướng  Nút giao khác mức liên thơng: nút có đường dẫn (nhánh nối) liên hệ đường giao  Phân theo cơng trình khác cao độ  Có ba dạng thực hiện: hầm chui, cầu vượt nửa hầm  Tương ứng với dạng phân theo số lượng cơng trình: một, hai cầu vượt  Phân theo số tầng: nút hai tầng, ba tầng Tổ chức GT nút GT Nút giao khác mức: Phân loại:  Phân loại theo mức độ giải xung đột giao cắt:  Nút giao khác mức triệt để: không cho phép tồn giao cắt  Nút giao khác mức khơng hồn tồn: cho phép tồn giao cắt (thường nhánh nối đường phụ)  Phân loại theo hình dạng  Hình dạng nút giao thơng khác mức thay đổi phụ thuộc chủ yếu vào cấu tạo nhánh nối, đa dạng nhánh nối, nút đặc thù có dạng cấu tạo riêng Tổ chức GT nút GT Nguyên tắc quy hoạch, thiết kế nút giao khác mức:  Việc chọn loại hình, kiểu kết cấu phải xét tổng hợp đến yếu tố:  Quy hoạch chung hệ thống mạng lưới đường đô thị;  Loại đường, cấp đường giao nút;  Địa hình;  Điều kiện xây dựng sử dụng đất đô thị;  Điều kiện giao thông (lưu lượng, tốc độ, khả thơng hành, thành phần dòng xe an tồn giao thông);  Các yếu tố kinh tế, môi trường, xã hội kiến trúc cảnh quan đô thị Tổ chức GT nút GT Nguyên tắc quy hoạch, thiết kế nút giao khác mức:  Phân tích chọn cơng trình khác cao độ để đường trên, đường cần xét đến: (1) Yếu tố kinh tế tính tốn thiết kế phù hợp với địa hình trạng Từ xem xét phương án giao cắt khác mức để so sánh định nên dùng cầu vượt hay cầu chui (2) Tuyến đường chui làm người điều khiển dễ nhận nút giao cắt khác mức ý đến nối liên hệ nút (3) Tuyến đường vượt phía có lợi mặt thẩm mỹ, thưởng thức phong cảnh (4) Khi lượng giao thông chuyển hướng đáng kể tuyến đường vượt (và đường thứ yếu chui dưới) thuận lợi cho bố trí nhánh nối nút Tổ chức GT nút GT Nguyên tắc quy hoạch, thiết kế nút giao khác mức:  Phân tích chọn cơng trình khác cao độ để đường trên, đường cần xét đến: (5) Khi mức độ ưu tiên chui hay vượt ngang ưu tiên chọn giải pháp bảo đảm tốt tầm nhìn cho đường (6) Phương án cầu vượt cho khả thích hợp thi công theo giai đoạn đường kết cấu cơng trình với đầu tư ban đầu (7) Khi đưa tuyến đường không thay đổi độ dốc đường cắt qua phải thay đổi vấn đề hệ thống thoát nước khu vực (8) Khi xét đến việc lưu thơng xe có kích thước q cỡ bố trí cầu vượt khơng bị hạn chế giới hạn tĩnh không đứng Tổ chức GT nút GT Nhánh nối rẽ phải nút giao khác mức: Tổ chức GT nút GT Nhánh nối rẽ trái nút giao khác mức: Tổ chức GT nút GT Nhánh nối rẽ trái nút giao khác mức: Tổ chức GT nút GT Một số giải pháp kỹ thuật TCGT đơn giản:  Cải tiến tổ chức giao thông theo sơ đồ “ngã tư không đối xứng” Tổ chức GT nút GT Một số giải pháp kỹ thuật TCGT đơn giản:  Giải pháp mở rộng ngã tư Tổ chức GT nút GT Một số giải pháp kỹ thuật TCGT đơn giản:  Đẩy vị trí xe rẽ trái khỏi ngã tư Tổ chức GT nút GT Một số giải pháp kỹ thuật TCGT đơn giản:  Chuyển rẽ trái thành rẽ phải Mặt yêu cầu rộng Tổ chức GT nút GT Một số giải pháp kỹ thuật TCGT đơn giản:  Sử dụng nút giao vòng đảo: Loại có đủ đoạn trộn dòng: nút khơng xung đột cắt, có tách nhập Tổ chức GT nút GT Một số giải pháp kỹ thuật TCGT đơn giản:  Sử dụng nút giao vòng đảo: Loại khơng đủ đoạn trộn- Nút giao vòng đảo đại (modern roundabout) ... GT Nút giao khác mức: Phân loại:  Phân loại theo mức độ giải xung đột giao cắt:  Nút giao khác mức triệt để: không cho phép tồn giao cắt  Nút giao khác mức khơng hồn tồn: cho phép tồn giao cắt... hầm (các xung đột khơng giao mặt) Tổ chức GT nút GT Nút giao khác mức: Phân loại:  Phân loại theo liên hệ đường giao nút:  Nút giao khác mức không liên thông: nút giao xe khơng có nhu cầu... m Tổ chức GT nút GT Nút giao thông khác mức  Là nút có sử dụng cơng trình cầu, hầm để phân tách dòng xe Nút giao thông khác mức nút giao thông mà xung đột giao cắt giao thông giải cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRONG NÚT GIAO THÔNG, TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRONG NÚT GIAO THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay