NCKH: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC

41 32 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 17:03

MỤC LỤC CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN .2 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ THEO PHƯƠNG ÁN GIẢM BỀ RỘNG CÁC YẾU TỐ MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG CAO TỐC 10 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ THEO PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CÁCH QUÃNG PHẦN LỀ GIA CỐ (DẢI DỪNG XE KHẨN CẤP) 13 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ ĐƯỜNG CAO TỐC THEO PHƯƠNG ÁN CHỈ BỐ TRÍ MỖI CHIỀU XE CHẠY 01 LÀN 15 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ ĐƯỜNG CAO TỐC THEO PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ BỐ TRÍ PHẦN XE CHẠY 03 LÀN XE LIÊN TỤC VỚI LÀN XE GIỮA DÀNH ĐỂ VƯỢT XE LUÂN PHIÊN CHO MỖI CHIỀU .18 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ CHỖ GIAO NHAU TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 20 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG VÀ THOÁT NƯỚC ĐƯỜNG CAO TỐC 22 7.1 Phân kỳ xây dựng đường 22 7.2 Thiết kế phân kỳ hệ thống thoát nước 22 7.3 Thiết kế phân kỳ kết cấu mặt đường phần xe chạy 23 7.4 Thiết kế phân kỳ kết cấu áo đường dải 24 7.5 Thiết kế phân kỳ kết cấu áo đường lề gia cố theo phương án 24 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ CÁC CƠNG TRÌNH PHỊNG HỘ, HỆ THỐNG KIỂM SỐT ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG VÀ BẢO ĐẢM TIỆN NGHI TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 26 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ TẠI TRẠM THU PHÍ 27 CHƯƠNG 10 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ PHÂN KỲ VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC 29 CHƯƠNG 11 SO SÁNH ĐÁNH GIÁ GIÁ THÀNH CÁC PHƯƠNG ÁN PHÂN KỲ TẠI GÓI THẦU A3 HÀ NỘI – LÀO CAI 30 CHƯƠNG 12 KHÁO SÁT, THU THẬP, ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU LƯU LƯỢNG GIAO THƠNG TẠI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÃ KHAI THÁC CHƯƠNG 13 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 13.1 Kết luận 13.1 Kiến nghị CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN Trong bối cảnh điều kiện kinh tế nước giới Việt Nam việc huy động sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước gặp khó khăn, chi phí xây dựng tuyến cao tốc lại lớn Dù yêu cầu đầu tư tuyến cao tốc đòi hỏi cấp thiết, mật độ phương tiện chưa lớn, xây dựng cao tốc theo tiêu chuẩn không khai thác hết lực Hơn nữa, thực việc xây dựng tuyến đường tốc độ cao với hai xe hấp dẫn nhà đầu tư có khả thu hút nguồn vốn khổng lồ từ xã hội hóa Chính ý tưởng xây dựng tuyến đường cao tốc hai xe xem giải pháp tính đến Thực tế cho thấy số nước, việc đầu tư xây dựng tuyến đường tương tự tiến hành Chẳng hạn Nhật Bản, nhiều tuyến đường hai xe thiết kế đường cao tốc với đầy đủ tiêu chí như: Tốc độ khai thác từ 80 - 100km/h, có vị trí tránh xe, cấm hồn tồn xe thơ sơ khơng có giao cắt đồng mức… thực Hình 1.1 Đường cao tốc 02 xe Plimoth Plantation Massachusetts Hình 1.2 Đường cao tốc 02 xe tuyến tránh Kingston Hình 1.3 Đường cao tốc 02 xe Olympic 88 Hàn Quốc Hình 1.4 Đường cao tốc 02 xe Obihiro, Hokkaido Nhật Bản Hình 1.5 Sơ đồ tổng thể đường vận tốc cao hai xe Các nước giới quan tâm đến loại sơ đồ khoảng cách vượt tránh Do có theo hướng, để bảo đảm cho việc vượt xe, tùy thuộc vào tốc độ, lưu lượng điều kiện quỹ đất khoảng ÷ 15 km theo hướng bố trí đoạn vượt tránh Chiều dài đoạn vượt tránh tối thiểu km Hình 1.6 Bố trí vượt tránh biệt lập Hình 1.7 Bố trí vượt tránh cách nhau, dòng xe hướng tách Hình 1.8 Bố trí vượt tránh cách nhau, dòng xe hướng đối đầu Hình 1.9 Bố trí vượt tránh liền kề, dòng xe hướng tách Hình 1.10 Bố trí vượt tránh liền kề, dòng xe hướng đối đầu Hình 1.11 Bố trí vượt tránh xen kẽ Hình 1.12 Bố trí vượt tránh xen kẽ, theo phương án đường xe Hình 1.13 Bố trí vượt tránh chồng lấn, dòng xe hướng tách Hình 1.14 Bố trí vượt tránh chồng lấn, dòng xe hướng đối đầu Hình 1.15 Bố trí vượt tránh đối xứng Hình 1.16 Bố trí dải phân cách bê tơng Hình 1.17 Dải phân cách cọc nhựa PVC vạch sơn vàng kép nét liền phối hợp hai loại Hình 1.18 Bố trí lan can phòng hộ thép hình tường hộ cứng dải phân cách 1) Trước vượt, tránh; 2) Vùng chuyển tiếp việc bổ sung vượt, tránh; 3) Trước kết thúc vượt, tránh; 4) Quá trình chuyển tiếp khi kết thúc vượt, tránh; 5) Khu vực phía sau tiếp giáp với vượt, tránh; 6) Hướng ngược lại vượt Hình 1.19 Sơ đồ bố trí khu vực báo hiệu đoạn bố trí vượt tránh Hiện Việt nam ban hành TCVN 5729:2012, Đường ô tô cao tốc – Yêu cầu thiết kế Trong TCVN rõ đường cao tốc đường dành cho xe giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao mức với đường khác; bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thơng liên tục, an tồn, rút ngắn thời gian hành trình cho xe ra, vào điểm định đường cao tốc thông thường tối thiểu xe Tại Việt Nam, đường cao tốc phân kỳ 02 xe loại đường chưa có Việt Nam, chưa có hướng dẫn, dẫn kỹ thuật tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành áp dụng Đường cao tốc phân kỳ 02 xe xây dựng tuyến đường đặc thù, phải có quy định chặt chẽ để đảm bảo an tồn giao thơng, an tồn q trình khai thác, tu, bảo dưỡng Vì vậy, vấn đề đặt phải có sở khoa học, nội dung nghiên cứu kỹ lưỡng thông qua học hỏi thực tế nước giới triển khai thực để đưa hướng dẫn, sau qua dự án thử nghiệm thực tế hoàn thiện tiêu chuẩn liên quan Đứng trước nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam, để thực quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn sau năm 2020, nhu cầu nguồn vốn đáp ứng cho việc xây dựng phát triển hệ thống đường cao tốc lớn Do khó khăn nguồn vốn, cần thiết phải xây dựng nhiều tuyến đường cao tốc đáp ứng nhu cầu vận tải, việc phân kỳ xây dựng đường cao tốc có xét đến việc giảm quy mơ số xe giai đoạn trước mắt với điều kiện đảm bảo an tồn giao thơng, lực thông hành tối thiểu mức phục vụ hợp lý đường giải pháp cần nghiên cứu áp dụng Để đáp ứng yêu cầu cần thiết phải nghiên cứu sở khoa học thực tiễn để đề xuất quy định thiết kế phân kỳ tổ chức giao thông đường cao tốc Việc nghiên cứu xây dựng đưa “Chỉ dẫn” “Quy định tạm thời” làm sở cho thiết kế, tổ chức giao thông Qua góp phần nâng cao chất lượng hiệu đầu tư, hạn chế phát sinh nguồn vốn đầu tư lớn Hình 1.20 Đường cao tốc 02 xe Việt Nam (tuyến Hà Nội – Lào Cai) Trên giới, loại đường cao tốc 02 xe (two-lane expressway) hay đường ô tô tốc độ cao 02 xe two-lane expressway “super two” triển khai bang Taxes Mỹ, Nhật Bản sử dụng đường cao tốc hai xe cho giai đoạn đầu trình phân kỳ xây dựng đường cao tốc số tuyến đường có lưu lượng xe chạy khơng lớn cần tính động cao đường Obihiro, Hokkaido Tương tự Anh, Australia, Ireland đề cập đến loại đường hai xe Khác với đường cao tốc thông thường tối thiểu xe, đường cao tốc 02 xe loại đường tơ có 02 xe Mục đích việc áp dụng loại đường để khắc phục khó khăn chi phí đầu tư khó khăn khác giai đoạn đầu trình xây dựng đường cao tốc đáp ứng nhu cầu giao thông không lớn giai đoạn Khác với đường ô tô 02 xe thông thường, đường cao tốc 02 xe đường tốc độ cao 02 xe không cho phép xe máy xe thô sơ chạy tuyến, tách biệt 02 chiều xe chạy Nhược điểm đường tơ 02 xe dòng xe đường dễ bị cản trở xe chạy chậm dẫn đến tốc độ dòng xe bị hạn chế đặc biệt dòng xe có nhiều xe tải Tại Việt Nam, loại đường chưa có Việt Nam, chưa có hướng dẫn, dẫn kỹ thuật tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành áp dụng Đường cao tốc 02 xe xây dựng tuyến đường đặc thù, phải có quy định chặt chẽ để đảm bảo an tồn giao thơng, an tồn q trình khai thác, tu, bảo dưỡng CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ THEO PHƯƠNG ÁN GIẢM BỀ RỘNG CÁC YẾU TỐ MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG CAO TỐC Theo phương án này, yếu tố mặt cắt ngang đường cao tốc bố trí đủ bảng TCVN 5729:2012 thời gian phân kỳ giảm bề rộng yếu tố chọn cấu tạo dải phân cách hẹp Theo phương án này, lực thông hành thiết kế đường cao tốc thời gian phân kỳ xác định theo dẫn quy định 5.5.5 TCVN 5729:2012 Bảng 2.1 Chiều rộng yếu tố mặt cắt ngang đường cao tốc cấp áp dụng thiết kế phân kỳ (theo phương án giảm bề rộng yếu tố mặt cắt ngang) Lề (m) Trồng cỏ 0,75 (0,50) Mặt đường (m) (phần xe chạy xe) 7,00 Dải an toàn (lề gia cố) 2,00 Dải (m) Dải an toàn Dải phân cách 0,50 0,50 Lề (m) Mặt đường Dải an (m) Dải an toàn Trồng (phần (lề gia toàn cỏ xe chạy) cố) 0,50 7,00 2,00 0,75 (0,50) Nền đường (m) 21,00 (20,50) CHÚ THÍCH: Trị số ngoặc áp dụng cho đường cao tc cp 60 lề dải dải an toàn t r ång ( l Ògia cè ) cá 6% 0,75 (0,50) dải mặt đ ờng 2% 4% ( phần xe chạ y ) 2% dải phân cách 2% 2% 2% dải an t oàn 1 2,00 dải an t oàn 3,50x2=7,00 2% (phần xe chạ y) 2% 0,50 0,50 21,00(20,50) 0,50 lề mặt đ ờng 3,50x2=7,00 dải an toµn ( l Ịgia cè ) 2% 4% 2,00 d¶i t r ång cá 6% 0,75 (0,50) Hình 2.4 Mặt cắt ngang phương án theo bảng (đơn vị hình) CHÚ THÍCH: Dải an tồn rộng 0,25 m có kết cấu áo lề kết cấu áo đường phần xe chạy, có vạch sơn kẻ dọc dẫn hướng rộng 0,20 m sát mép phần xe chạy dẫn 6.3.2 TCVN 5729:2012 10 3.5 m 0.75 m 1.5 m 3.5 m 2.0 m 2.0 m 3.5 m 21.0 m(20,5m) 3.5 m 0.75 m Lề gia cố rộng 1,75 m với kết cấu áo lề tầng mặt láng nhựa 01 lớp CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ TẠI TRẠM THU PHÍ 27 28 CHƯƠNG 10 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ PHÂN KỲ VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC Trên sở nội dung từ chương đến chương 9, tổng hợp kết nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế phân kỳ tổ chức giao thơng Hướng dẫn đóng thành dự thảo riêng 29 CHƯƠNG 11 SO SÁNH ĐÁNH GIÁ GIÁ THÀNH CÁC PHƯƠNG ÁN PHÂN KỲ TẠI GÓI THẦU A3 HÀ NỘI – LÀO CAI STT Hạng mục tính tốn PA ban đầu Phương án 1 Phương án Phương án Phương án Lớp BTN mặt X X X X X Nhựa dính bám X X X X X Lớp BTN đệm X X X X X Nhựa thấm bám X X X X X CP móng loại I X X X X X (30cm) CP móng loại II X X X X X (54cm) Chuẩn bị bề mặt lớp X X X X X đáy móng Đất đắp K98 X X X X X Đất đắp K95 X X X X X 10 Yêu cầu chung O O O O O 11 Dọn dẹp công trường O O O O O 12 Công tác đất O O O O O 13 Cơng tác nước O O O O O 14 Công tác BT Cầu O O O O O 15 Công tác thép O O O O O 16 Công tác khác O O O O O 17 Hạng mục tạm tính O O O O O Ghi chú: X hạng mục sử dụng tính tốn để so sánh O hạng mục khơng dùng tính tốn coi phương án tính toán giống 30 Bảng tổng hơp kết so sánh phương án với phương án ban đầu thay đổi kích thước mặt cắt ngang STT Các hạng mục tính tốn PA ban đầu giữ nguyên kích thước phận thiết kế PA giảm kích thước phần xe chạy bên 7m, rải phân cách 1.5m, lề gia cố 2m PA 1.1 giảm kích thước phần xe chạy bên 7m, rải phân cách 1.5m, lề gia cố 2m đất PA 1.2 giảm kích thước phần xe chạy bên 7m, rải phân cách 1.5m, lề gia cố 2m có rải lớp đá dăm PA giữ nguyên kích thước phần xe chạy, rải phân cách PA 1, bố trí lề gia cố cách quãng 2km PA bố trí bên xe chạy rộng 3.5m, rải phân cách 1.5m, lề gia cố 2m, vượt xe rộng 3.25m cách quãng 5km PA cấu tạo xe xe bố trí so le để dành cho vượt xe cho chiều, rải phân cách 1.5m, lề gia cố 2m Lớp BTN mặt 57,634,063,133.28 50,655,148,640.64 49,367,085,794.40 49,367,085,794.40 49,367,085,794.40 46,664,491,301.52 49,810,919,006.40 Nhựa dính bám 15,586,059,257.04 13,478,191,198.80 11,842,009,586.40 11,842,009,586.40 11,945,959,495.92 10,581,695,183.28 11,800,590,793.20 Lớp BTN đệm 149,115,890,510.40 125,159,703,338.16 98,337,461,577.12 98,337,461,577.12 100,904,139,768.48 92,742,361,251.60 101,460,628,332.96 Nhựa thấm bám 10,441,084,352.16 8,771,239,957.20 6,900,755,552.40 6,900,755,552.40 7,079,767,596.48 6,510,664,614.48 7,118,503,047.12 CP móng loại I (30cm) 58,526,411,850.96 50,292,562,276.08 39,339,568,418.64 39,434,289,861.84 39,434,289,861.84 37,335,010,640.16 41,962,567,142.16 CP móng loại II (54cm) 103,525,692,336.00 90,042,423,589.44 72,215,718,385.34 72,369,844,739.52 72,369,844,739.52 63,474,229,564.56 76,462,655,323.44 Chuẩn bị bề mặt lớp đáy móng 2,637,805,586.16 2,230,293,774.48 1,690,059,966.72 1,690,059,966.72 1,690,059,966.72 2,109,637,276.80 2,230,293,774.48 Đất đắp K98 13,342,296,810.96 11,658,535,315.68 9,358,230,263.04 9,358,230,263.04 9,358,230,263.04 11,658,535,315.68 9,598,595,768.16 Đất đắp K95 286,289,426,927.04 254,101,766,726.88 254,101,766,726.88 216,532,172,749.44 216,532,172,749.44 252,164,259,949.92 232,502,075,191.44 10 Yêu cầu chung 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 11 Dọn dẹp công trường 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 12 Công tác đất 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 13 Cơng tác nước 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 14 Công tác BT Cầu 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 15 Công tác thép 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 16 Công tác khác 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 17 Hạng mục tạm tính 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 18 Tổng (vnđ) 1,880,172,997,553.00 1,738,808,982,965.72 1,676,859,837,265.54 1,639,539,091,085.48 1,642,388,731,230.44 1,659,650,660,585.48 1,666,210,176,161.96 1 Biểu đồ so sánh phương án với phương án ban đầu thay đổi kích thước mặt cắt ngang 2 Bảng tổng hơp kết so sánh phương án với phương án ban đầu thay đổi kích thước mặt cắt ngang giảm lớp BTN mặt 5cm so với ban đầu Hạng mục PA ban đầu giữ nguyên kích thước phận thiết kế PA giảm kích thước phần xe chạy bên 7m, rải phân cách 1.5m, lề gia cố 2m PA 1.1 giảm kích thước phần xe chạy bên 7m, rải phân cách 1.5m, lề gia cố 2m đất PA 1.2 giảm kích thước phần xe chạy bên 7m, rải phân cách 1.5m, lề gia cố 2m có rải lớp đá dăm PA giữ nguyên kích thước phần xe chạy, rải phân cách PA 1, bố trí lề gia cố cách quãng 2km PA bố trí bên xe chạy rộng 3.5m, rải phân cách 1.5m, lề gia cố 2m, vượt xe rộng 3.25m cách quãng 5km PA cấu tạo xe xe bố trí so le để dành cho vượt xe cho chiều, rải phân cách 1.5m, lề gia cố 2m - - - - - - Lớp BTN mặt 57,634,063,133.28 Nhựa dính bám 15,586,059,257.04 13,478,191,198.80 11,842,009,586.40 11,842,009,586.40 11,945,959,495.92 10,581,695,183.28 11,800,590,793.20 Lớp BTN đệm 149,115,890,510.40 125,159,703,338.16 98,337,461,577.12 98,337,461,577.12 100,904,139,768.48 92,742,361,251.60 101,460,628,332.96 Nhựa thấm bám 10,441,084,352.16 8,771,239,957.20 6,900,755,552.40 6,900,755,552.40 7,079,767,596.48 6,510,664,614.48 7,118,503,047.12 CP móng loại I (30cm) 58,526,411,850.96 50,292,562,276.08 39,339,568,418.64 39,434,289,861.84 39,434,289,861.84 37,335,010,640.16 41,962,567,142.16 103,525,692,336.00 90,042,423,589.44 72,215,718,385.34 72,369,844,739.52 72,369,844,739.52 63,474,229,564.56 76,462,655,323.44 2,637,805,586.16 2,230,293,774.48 1,690,059,966.72 1,690,059,966.72 1,690,059,966.72 2,109,637,276.80 2,230,293,774.48 Đất đắp K98 13,342,296,810.96 11,658,535,315.68 9,358,230,263.04 9,358,230,263.04 9,358,230,263.04 11,658,535,315.68 9,598,595,768.16 Đất đắp K95 286,289,426,927.04 254,101,766,726.88 254,101,766,726.88 216,532,172,749.44 216,532,172,749.44 252,164,259,949.92 232,502,075,191.44 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 28,271,019,981.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 5,005,793,770.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 168,489,727,700.00 Công tác nước 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 63,672,375,493.00 Cơng tác BT Cầu 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 711,340,491,419.00 Công tác thép 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 5,329,409,788.00 Công tác khác 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 149,614,211,203.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 51,351,237,435.00 CP móng loại II (54cm) Chuẩn bị bề mặt lớp đáy móng u cầu chung Dọn dẹp cơng trường Cơng tác đất Hạng mục tạm tính Tổng (vnđ) 1,880,172,997,553.00 1,738,808,982,965.72 1,676,859,837,265.54 1,639,539,091,085.48 1,642,388,731,230.44 1,659,650,660,585.48 3 1,666,210,176,161.96 Biểu đồ so sánh phương án với phương án ban đầu thay đổi kích thước mặt cắt ngang giảm lớp BTN mặt 5cm so với ban đầu 4 CHƯƠNG 12 KHÁO SÁT, THU THẬP, ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG TẠI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÃ KHAI THÁC Bảng 12.1 Kết điều tra, tính tốn theo số liệu khảo sát Km31+300, tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên TT Loại xe Lưu lượng xe khảo sát ngày LL xe thực tế trung bình (xe/ngày đêm) ADT Hệ số quy đổi LL xe quy đổi trung bình (PCU/ ng.đêm) Thời điểm năm 2014 Đường nâng cấp T1/ 2022 Đường đại tu T1/2026 Đường làm T1/2029 năm 12 năm 15 năm 24/7 25/7 26/7 3511 3544 3495 3517 3517 5605 7076 8428 Xe Xe tải nhẹ (2 trục; bánh) 201 235 235 224 447 713 900 1072 Xe tải nhẹ (2 trục;6 bánh) 1103 1078 1072 1084 2169 3457 4364 5197 Xe tải trung (2 trục; bánh) 806 862 819 829 1658 2643 3336 3973 Xe tải nặng trục 200 220 221 214 2.5 534 851 1075 1280 trục 141 152 169 154 2.5 385 614 775 923 81 84 112 92 369 589 743 885 199 214 200 204 817 1303 1645 1959 Xe container trục Xe container trục Xe khách nhỏ 303 325 289 306 611 974 1230 1465 Xe 323 326 309 319 2.5 798 1272 1606 1913 6868 7040 6921 6943 1.63 11306 18020 22750 27096 Hệ số quy đồi lưu lượng xe thiết kế cao điểm 0.11 0.11 0.11 0.11 Năng lực thông hành (xcqđ/h/làn) 1500 1500 1500 1500 Hệ số sử dụng lực thông hành 0.55 0.55 0.55 0.55 1.5 2.4 3.0 3.6 0.77 0.77 0.77 0.77 1.5 2.4 3.0 3.6 khách lớn Tổng Số xe yêu cầu (làn) Hệ số sử dụng lực thông hành Số xe yêu cầu (làn) 1 Bảng 12.2 Kết điều tra, tính tốn theo số liệu khảo sát Đại lộ Thăng Long T T Loại xe Lưu lượng xe khảo sát ngày LL xe thực tế trung bình (xe/ngà 29/7 30/7 y đêm) ADT Thời gian tính tốn Hệ số quy đổi 9407 9335 9298 9347 9347 11800 14897 17743 559 559 539 552 1105 1395 1761 2097 5437 5562 5425 5475 10949 13823 17452 20785 1480 1491 1455 1475 2951 3725 4703 5601 621 626 588 612 2.5 1529 1931 2437 2903 580 599 588 589 2.5 1473 1859 2347 2795 157 179 178 171 685 865 1092 1301 552 526 529 536 2143 2705 3415 4067 921 877 889 896 1791 2262 2855 3400 801 800 821 807 2.5 2018 2548 3217 3831 2051 2055 2031 20460 1.6 33991 42912 54176 64524 Hệ số quy đồi lưu lượng xe thiết kế cao điểm 0.11 0.11 0.11 0.1 Năng lực thông hành (xcqđ/h/làn) 1500 1500 1500 1500 Hệ số sử dụng lực thông hành 0.55 0.55 0.55 0.55 Số xe yêu cầu (làn) 4.5 5.7 7.2 7.8 28/7 Xe Xe tải nhẹ (2 trục; bánh) Xe tải nhẹ (2 trục;6 bánh) Xe tải trung (2 trục; bánh) trụ Xe c tải nặn g trụ c Xe container trục Xe container trục Xe khách nhỏ Xe khách lớn Tổng LL xe quy đổi trung bình (PCU/ng.đê m) Đường nâng cấp T10/ 2018 Đường đại tu T10/202 Đường làm T10/202 năm 12 năm 15 năm năm năm 11 năm 2 Bảng 12.3 Tổng hợp lưu lượng xe theo tháng trạm thu phí Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thơng xe T2/2012 STT Thời gian Trạm Đại Xuyên Vực Vòng Liêm Tuyền Cao Bồ Tổng cộng Tháng 204,457 47,836 109,928 70,123 432,344 Tháng 263,970 57,664 146,934 93,531 562,099 Tháng 211,767 50,584 102,094 76,757 441,202 Tháng 217,148 50,879 115,256 87,393 470,676 Tháng 183,950 40,703 92,461 69,451 386,565 Tháng 184,042 39,377 88,544 80,077 392,040 Tháng 190,585 42,497 92,145 81,656 406,883 Tháng 178,937 41,767 91,747 76,808 389,259 Tháng 191,398 41,666 93,992 71,820 398,876 10 Tháng 10 187,855 43,562 94,014 79,243 404,674 11 Tháng 11 200,293 46,131 100,281 86,820 433,525 12 Tháng 12 218,867 49,084 110,194 91,799 469,944 2,433,269 551,750 1,237,590 965,478 5,188,087 Tổng cộng Bảng 12.4 Lưu lượng xe trung bình / ngày đêm trạm thu phí (ADT) Trung bình Lưu lượng xe/ngày.đêm trạm thu phí - ADT Đại Xuyên Vực Vòng Liêm Tuyền Cao Bồ 13,947 6,595 1,543 3,546 2,262 20,075 9,428 2,059 5,248 3,340 14,232 6,831 1,632 3,293 2,476 15,689 7,238 1,696 3,842 2,913 12,470 5,934 1,313 2,983 2,240 13,068 6,135 1,313 2,951 2,669 13,125 6,148 1,371 2,972 2,634 12,557 5,772 1,347 2,960 2,478 13,296 6,380 1,389 3,133 2,394 13,054 6,060 1,405 3,033 2,556 14,451 6,676 1,538 3,343 2,894 15,159 7,060 1,583 3,555 2,961 14,260 6,688 1,516 3,405 2,652 Bảng 12.5 Tính tốn lưu lượng xe thiết kế với lưu lượng xe tháng cao T2/2013 trạm Cao Bồ (TCVN 4054-2005) 3 Tổng cộng Số xe yêu cầu (làn) Loại Loại xe Loại Loại Loại Loại Cao Bồ - Km260+070 (xe/tháng) 74,423 9,889 8,098 569 552 93,531 Cao Bồ - Km260+070 (xe/ngày đêm) 2,658 353 289 20 20 3,340 Hệ số quy đổi (tham chiếu) 2.5 2.50 LL xe quy đổi trung bình năm 2013 (PCU/ ng.đêm) 2,658 706 723 51 79 4,217 0.56 Đường nâng cấp T1/ 2022 năm 4236 1126 1152 81 126 6,721 0.90 Đường đại tu T1/2026 12 năm 6752 1794 1837 129 200 10,713 1.43 Đường làm T1/2029 15 năm 10762 2860 2928 206 319 17,074 2.28 Vị trí Hệ số quy đồi lưu lượng xe thiết kế cao điểm 0.11 Năng lực thông hành (xcqđ/h/làn) 1500 Hệ số sử dụng lực thông hành 0.55 Bảng 12.6 Tính tốn lưu lượng xe thiết kế với lưu lượng xe tháng cao T2/2013 trạm Đại Xuyên (TCVN 4054-2005) Loại xe Vị trí Đại Xuyên - Km212+200 (xe/tháng) Đại Xuyên - Km212+200 (xe/ngày đêm) Hệ số quy đổi (tham chiếu) LL xe quy đổi trung bình năm 2013 (PCU/ ng.đêm) Loại Loại Loại Loại Loại Tổng cộng Số xe yêu cầu (làn) 215,003 31,965 14,665 1,242 1,095 263,97 7,679 1,142 524 44 39 9,428 2.5 2.50 7,679 2,283 1,309 111 156 11,539 1.54 3639 2087 177 249 18,391 2.45 5800 3326 282 397 29,312 3.91 9245 5302 449 633 46,719 6.23 12239 năm 12 Đường đại tu T1/2026 19507 năm 15 Đường làm T1/2029 31090 năm Hệ số quy đồi lưu lượng xe thiết kế cao điểm Đường nâng cấp T1/ 2022 0.11 Năng lực thông hành (xcqđ/h/làn) 1500 Hệ số sử dụng lực thông hành 0.55 Số xe yêu cầu (làn) 1.5 Như với đối chiếu quy trình phản ánh đoạn cao tốc qua trạm Cao Bồ xem xét Phương án thiết kế phân kỳ đường cao tốc xe 4 CHƯƠNG 13 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 13.1 Kết luận Có 04 phương án hình học để dùng áp dụng thiết kế cho đường cao tốc phân kỳ có quy hoạch tối tiểu 04 xe sau: - Phương án 1: giảm tất yếu tố mặt cắt như: dải phân cách giữa, xe chạy chính, dải dừng xe lề trồng cỏ; - Phương án 2: giảm tất yếu tố mặt cắt như: dải phân cách giữa, xe chạy chính, dải dừng xe lề trồng cỏ Tuy nhiên dải dừng xe bố trí cách qng; - Phương án 3: bố trí phần xe chạy chiều xe, dải dừng xe, lề trồng cỏ cách quãng đoạn vượt xe; - Phương án 4: bố trí phần xe chạy 03 xe liên tục với xe dành để vượt xe luân phiên cho chiều Tương ứng với phương án thiết kế phân kỳ hạng mục sau để tiết giảm kinh phí: - Thiết kế phân kỳ chỗ giao đường cao tốc - Thiết kế phân kỳ mặt đường thoát nước đường cao tốc - An tồn phòng hộ, bảo đảm tiện nghi bảo vệ môi trường thiết kế phân kỳ đường cao tốc - Thiết kế phân kỳ trạm thu phí Do thiết kế phân kỳ vận tốc thiết kế nên khoảng 50 km/h đến 80 km/h Thời gian phân kỳ tối thiểu ≥ năm, thời gian dài tốt Giải phóng mặt nên làm theo quy hoạch tuyến cao tốc tương lai Phương án thiết kế phân kỳ đường cao tốc 02 xe nên thực lưu lượng xe không lớn, ADT ≤ 6000 xe/ngày đêm (với địa hình vùng đồng bằng) ADT ≤ 5000 xe/ngày đêm (với địa hình vùng đồi núi độ dốc đường thiết kế không 4%) 13.1 Kiến nghị Khi áp dụng đường cao tốc phân kỳ cần có thêm nghiên cứu cụ thể tuyến thực tế để bổ sung cho hướng dẫn thiết kế phân kỳ ngày vào sống, mang lại hiệu cho xã hội Cần tổ chức tuyên truyền phương tiện công cộng, qua đợt tập huấn để người tham gia giao thông làm quen với đường phân kỳ 02 xe Khi thời gian phân kỳ < năm không nên sử dụng phương án đường cao tốc hai xe để đưa vào triển khai thi công Việc áp dụng đường cao tốc phân kỳ 02 xe hệ thống đường Việt Nam cần phải tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người tham gia giao thông lưu ý tuyến đường 5 6 1 ... trung 21 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG VÀ THOÁT NƯỚC ĐƯỜNG CAO TỐC 7.1 Phân kỳ xây dựng đường Thiết kế phân kỳ đường: Chỉ nên thiết kế phân kỳ xây dựng đường nơi có điều... 30 40 50 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHÂN KỲ TẠI TRẠM THU PHÍ 27 28 CHƯƠNG 10 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ PHÂN KỲ VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC Trên sở nội... thiết kế phân kỳ tổ chức giao thông đường cao tốc Việc nghiên cứu xây dựng đưa “Chỉ dẫn” Quy định tạm thời” làm sở cho thiết kế, tổ chức giao thơng Qua góp phần nâng cao chất lượng hiệu đầu tư, hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKH: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC, NCKH: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay