NCKH: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ part 7

9 16 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:52

CHƯƠNG KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trên sở kết nghiên cứu, phân tích Chương nêu trên, rút kết luận sau: Bảo trì mặt đường chiến lược quan trọng để kéo dài tuổi thọ đường, trì hệ thống đường tình trạng tốt, khắc phục hư hỏng gây trình khai thác, tác động xe chạy cá yếu tố ảnh hưởng bất lợi môi trường Trên giới, cơng tác bảo trì, bảo trì dự phòng trọng, triển khai nội dung quan trọng liên quan đến cơng tác bảo trì như: xây dựng Hệ thống quản lý bảo trì đường (Road Maintenance Management SystemRMS); xây dựng công nghệ bảo trì mặt đường (cho mặt đường cứng mặt đường mềm) phạm vi áp dụng hiệu cho giải pháp bảo trì; xây dựng định mức đơn giá cho cơng tác bảo trì; nghiên cứu phát triển cơng nghệ mới, vật liệu cho bảo trì; nghiên cứu xác định thời điểm thích hợp để triển khai có hiệu giải pháp bảo trì; theo dõi đưa tuổi thọ giải pháp bảo trì Tại Việt Nam, cơng tác bảo trì chưa trọng, cơng tác kiểm tra theo dõi tình trạng kỹ thuật cơng trình đường chủ yếu thủ cơng, tiêu chí kiểm tra khơng rõ ràng nên khó đưa biện pháp bảo trì hợp lý thời gian bảo trì loại cơng nghệ bảo trì thích hợp Việc phân loại, đánh giá tình trạng kỹ thuật cơng trình theo mức Tốt, Trung bình, Xấu, Rất xấu theo nhóm tiêu chí: cường độ mặt đường, độ nhám, độ phẳng, ổ gà chưa phù hợp Hầu tất giải pháp bảo trì áp dụng (cho mặt đường BTXM BTN) chủ yếu sử dụng phương pháp thủ công, cơng tác kiểm sốt vật liệu chất lượng bảo trì khơng rỗ ràng, nhiều Quy trình cơng nghệ thi công nghiệm thu chưa chuyển đổi sang TCVN Vì vậy, việc nghiên cứu cơng nghệ bảo trì để định hướng áp dụng cho Việt Nam cần thiết Đề tài nghiên cứu chi tiết cơng nghệ bảo trì để định hướng áp dụng cho Việt Nam như: Phun nhũ tương kiểu Fog Seal, Láng nhựa kiểu Chip Seal, 230 láng nhựa kiểu Otta Seal, lớp phủ vữa nhựa kiểu Slurry Seal, lớp phủ vữa nhựa kiểu Micro Surfacing Trong cơng nghệ nghiên cứu, đề tài phân tích luận chứng phạm vi áp dụng, tình hình áp dụng cơng nghệ giới, vật liệu, máy móc thiết bị sử dụng… Qua xây dựng Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu (Dự thảo) cho cơng nghệ bảo trì (Sản phẩm đề tài), cụ thể sau: Tiêu chuẩn “Phun nhũ tương kiểu Fog Seal bảo trì mặt đường-Thi cơng nghiệm thu” Tiêu chuẩn “Mặt đường Láng nhựa kiểu Chip Seal-Thiết kế vật liệu, thi công nghiệm thu” Mặt đường láng nhựa kiểu Otta Seal-Thi công nghiệm thu” Tiêu chuẩn “Lớp phủ vữa nhựa kiểu Slury Seal- Thiết kế hỗn hợp, thi công nghiệm thu” Tiêu chuẩn “Lớp phủ vữa nhựa kiểu Micro Surfacing-Thiết kế hỗn hợp, thi công nghiệm thu” Kết nghiên cứu đưa cơng nghệ bảo trì đảm nhiệm chức bảo trì cho mặt đường mềm với cấp hạng khác từ đường giao thông nông thôn đến đường cao tốc, lưu lượng xe khác từ lượng lượng xe thấp đến lưu lượng xe cao Trong cơng nghệ lớp phủ vữa nhựa polime (Micrro Sufacing) công nghệ đại nhất, thích hợp áp dụng để bảo trì đường cao tốc đường ô tô cấp cao Trong cơng nghệ bảo trì, đề tài đưa định hướng thiết bị dụng cụ thi công, vật liệu, chất kết dính phù hợp cho cơng nghệ để đảm bảo việc thi cơng giải pháp bảo trì đồng bộ, xuất cao đảm bảo chất lượng Đề tài đưa tính kỹ thuật, loại thiết bị thi cơng cần thiết để có sở nhập ngoại chế tạo thiết bị nước Đề tài tiến hành thí nghiệm phòng để đánh giá chất lượng vữa nhựa Slurry Seal (nội dung bổ sung, khơng có đề cương duyệt) Qua khẳng định chủ động chế tạo vữa nhựa nước để áp dụng khả thi Kết đề tài qua Tiêu chuẩn thiết kế hỗn hợp, thi công nghiệm thu khẳng định việc triển khai công nghệ bảo trì đủ sở, đảm bảo chất 231 lượng Các loại vật liệu (đá, cát, bột đá) sẵn có nước, loại chất kết dính (nhựa đường, nhũ tương axit, nhựa lỏng) có TCVN, sản xuất nước nên tạo điều kiện cần thiết cho áp dụng giải pháp bảo trì đề xuất Tuy nhiên cần thiết phải nhập chế tạo thiết bị phục vụ cho thông giải pháp bảo trì Các thiết bị cần thiết rõ đề tài Ngoài ra, phải tiến hành đoạn thử nghiệm để làm quan cơng nghệ hồn thiện Tiêu chuẩn thiết kế hỗn hợp, thi công nghiệm thu KIẾN NGHỊ Qua kết nghiên cứu, Đề tài đưa kiến nghị cần thiết sau: Cần sớm có kế hoạch, khuyến khích nhập hệ thống thiết bị phục vụ cho công nghệ nghiên cứu đề tài, nhằm thi công đồng đảm bảo chất lượng xuất cao Với công nghệ nghiên cứu đề xuất, nhiều thiết bị dùng chung Cụ thể cần phải nhập (hoặc chế tạo nước) thiết bị sau:  Thiết bị vệ sinh mặt đường (áp dụng cho cơng nghệ)  Thiết bị phun chất kết dính (nhũ tương, nhựa lỏng) (áp dụng cho công nghệ Fog Seal, Otta Seal, Chip Seal)  Thiết bị trộn, rải hỗn hợp vữa nhựa tự hành, có hệ thống kiểm sốt tỷ lệ vật liệu tốc độ rải ( loại thiết bị kẻm theo phụ kiện để sử dụng cho công nghệ vữa nhựa Slurry Seal vữa nhựa Micro Surfacing) Cần có chủ trương để sở sản xuất triển khai chế tạo nhũ tương nhựa đường polime để tạo điều kiện sử dụng chất kết dính bảo trì đường cấp cao, đường cao tốc Cần sớm nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn nhũ tương nhựa đường axit Tiêu chuẩn nhũ tương nhựa đường polime gốc axit cho loại nhũ tương phân tách sớm (Quick Setting) QS, loại nhũ tương cần thiết để áp dụng cho công nghệ lớp phủ vữa nhựa, vữa nhựa polime, có thời gian phân tách thơng xe nhanh để bảo trì đường cấp cao, đường cao tốc 232 Cần có chủ trương để sở sản xuất triển khai chế tạo nhựa đường lỏng MC 800, MC 3000 sở TCVN 8818:2011 phục vụ cho công nghệ Otta Seal Cần tiếp tục nghiên cứu cơng nghệ đại bảo trì đường bê tông xi măng- loại đường áp dụng nhiều tương lai SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI Đề tài hoàn thành đủ sản phẩm (và vượt) theo Đề cương duyệt, cụ thể sản phẩm là: Báo cáo tổng kết KHCN đề tài (Bổ sung phần nghiên cứu thực nghiệm vữa nhựa-không nằm đề cương duyệt) Tiêu chuẩn “Phun nhũ tương kiểu Fog Seal bảo trì mặt đường-Thi cơng nghiệm thu” (Dự thảo) Tiêu chuẩn “Mặt đường Láng nhựa kiểu Chip Seal-Thiết kế vật liệu, thi công nghiệm thu” (Dự thảo) Mặt đường láng nhựa kiểu Otta Seal-Thi công nghiệm thu” (Dự thảo) Tiêu chuẩn “Lớp phủ vữa nhựa kiểu Slury Seal- Thiết kế hỗn hợp, thi công nghiệm thu” (Dự thảo) Tiêu chuẩn “Lớp phủ vữa nhựa kiểu Micro Surfacing-Thiết kế hỗn hợp, thi công nghiệm thu” (Dự thảo) 02 báo đăng tạp chí, hội thảo:  “Định hướng áp dụng cơng nghệ bảo trì đường Việt Nam” PGS.TS Vũ Đức Chính, Th.S Lê Anh Tuấn Tạp chí Giao thơng Vận tải Số 11/2010  “Kết nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo trì đường Việt Nam” PGS.TS Vũ Đức Chính, Th.S Lê Anh Tuấn Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ Viện Khoa học Công nghệ GTVT 11/1/2012 01 luận văn Thạc sỹ bảo vệ thành công Hội đồng Trường Đại học GTVT, tháng 12/2011, kết đạt loại xuất sắc (Học viên KS Vũ Ngọc Phương-Thành 233 viên đề tài, tên luận văn “Nghiên cứu ứng dụng lớp phủ vữa nhựa phục vụ cơng tác bảo trì đường Việt Nam” Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Kim Đăng) Tài liệu tham khảo 22 TCN 306-03 Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường Dương Học Hải, GS.TS Đánh giá chất lượng khai thác đường bộ.2006 Pavement Preservation Compendium II September 2006 US Derpartment Of Transport Federal Highway Adminitration NCHRP Report 523 Optimal Timing of Pavement Preventive Maintenance Treatment Applications Transportation Research Boad Washington D.C 2004 Eli Cuelho, Robert Mokwa and Michelle Akin Preventive Maintenace Treatments of Flexible Pavements: A Synthesis of Highway Practice State of Montana Department of Transportation Research Programs, U.S Department of Transportation Federal Highway Administration October 2006 NCHRP Project No 20-07 Pavement Preservation: Practices, Research Plans, and Intiatives National Cooperative Highway Research Program Transportation Research Board National Research Council May 2005 FHWA/IN/JTRP 2010/01 Treatment Guidelines for Pavement Preservation Jusang Lee, Todd Shields Indiana Department of Transportation (INDOT) January 2010 Thomas Wood, Roger Olson, Erland Lukanen, Mats Wendel, and Mark Watson Preventive Maintenance Best Management Practices of Hot Mix Asphalt Pavements Minnesota Department of Transportation Office of Materials and Road Research May 2009 R Gary Hicks, P.E Professor; Stephen B Seeds, P.E David G Peshkin, P.E Selecting a Preventive Maintenance Treament for Flexible Pavements Washington, DC June 14, 2000 10 Maintenance Technical Advisory Guide M Volume I – Flexible Pavement Preservation Second Edition State of California Department of Transportation March 7, 2008 11 REPORT S2-R26-RR-2 Guidelines for the Preservation of High-Traffic-Volume Roadways Transportation Research Boad Washington, D.C 2011 12 Caltrans MAINTENANCE TECHNICAL ADVISORY GUIDE Volume I – Flexible Pavement Preservation Second Edition State of California Department of Transportation March 7, 2008 13 California Department of Transportation Chapter 6-Fog Seal Caltrans Division of Maintenance, October 2003 234 14 California Department of Transportation Fog Seal Guidelines Caltrans Division of Maintenance, October 2003 15 Caltrans Division of Maintenance Chapter Fog and rejuvenating seals MTAG Volume I Flexible Pavement Preservation, 2nd Edition, March 25, 2010 16 Minnesota Seal Coat Handbook 2006 17 Texas Department of Transportation Seal coat and surface treatment manual July, 2004 18 Nikornpon Prapaitrakul, Thomas J Freeman, and Charles J Glover Assessing the ability of fog seals to seal pavements, to rejuvenate in situ binde, and to retard binder oxidation FHWA/TX-06/0-5091-3 Published date December, 2007 19 Adam Zofka, Mihai O Marasteanu, and Timothy R Clyne Determination of optimum time for application of surface treatments to asphalt concrete pavements Published by Minnesota Department of Transportation, January 2005 20 Cindy K Estakhri and Harish Agarwal Effectiveness of fog seals and rejuvenators for bituminous pavement surfaces Texas State Department of Highways and Public Transportation, September 1990 21 N Prapaitrakul , T Freeman and C Glover Fog Seal Treatment Effectiveness Analysis of Pavement Binders Using the t-Test Statistical Approach Petroleum Science and Technology, 28:1895–1905, 2010, Copyright © Taylor & Francis Group, LLC 22 Charles J Glover Guidelines on the use of fog seals and rejuvenator seals Texas Transportation Institute, August 2007 23 Eli Cuelho, Robert Mokwa, and Michelle Akin Preventive maintenance treatments of flexible pavements: a synthesis of highway practice FHWA/MT06-009/8117-26 Published date October, 2006 24 R Gary Hicks, Stephen B Seeds, and David G Peshkin Selecting a preventive maintenance treatment for flexible pavements June, 2000 25 Jusang Lee and Todd Shields Treatment Guidelines for Pavement Preservation FHWA/IN/JTRP 2010/01, January, 2010 26 FHWA Field guide for polymer modified asphalt emulsions – Composition, uses and specifications for surface treatments March, 2009 27 Nikornpon Prapaitrakul, Tom Freeman, and Charles J Glover Analyze existing fog seal asphalts and additives - literature review FHWA/TX-06/0-5091-1, December, 2005 28 Delmar R Salomon Asphalt emulsion technology Transportation Research Board www.TRB.org August, 2006 29 Washington State Department of Transportation Asphalt Seal Coats Technology Transfer Revised – March 2003 235 30 Monty Wade, Rachel DeSombre and David Peshkin High Volume/High Speed Asphalt Roadway Preventive Maintenance Surface Treatments SD99-09 South Dakota Department of Transportation December, 2001 31 FHWA Spray applied polymer surface seals – Foundation for pavement preservation 2010 32 YAN G M ing and SU Wei Guo Practice of Fog Seal Experiment Road for highway preventive maintenance H IGHWA Y Nov 2006, No 11 33 王王王 ,王王王 ,王王王 ,王王王 ,王王王 Evaluation of the effects of fog seal for pavement preventive maintenance Municipal Engineering Technolog Vo1.25 No.5, September, 2007 34 Zheng Zhi-jun On Laboratory Test & Research on Ageing Asphalt China Municipal Engineering No.1, serial No.44, Feb 2010 35 Wu Renping, Jin Chaoyang, and Sun Xuewei Application of Fog Seal Technology in Preventive Maintenance for asphalt pavement Modern Transportation Technology, Vol.6, No.2, Apr 2009 36 HUANGWei-rong Application of Fog Sea ls Technology in Expressway Premaintenance Subgrade Engineering, March 2010 37 A Guide to the Use of Otta Seals, Publication No 93, Norwegian Public Roads Administration, Directorate of Public Roads, Road Technology Department, International Division, Oslo, August 1999 38 Norwegian Public Roads Administration The Otta Seal Surfacing-An economic and practical alternative to traditional bituminous surface treatments October 2007 39 The Design, Construction and Maintenance of Otta Seals, Guideline No.1 Roads Department, Ministry of Works, Transport and Communications Republic of Botswana, June 1999 40 Greg Johnson, John Pantelis Otta Seal Surfacing of Aggregate Roads Minessota 2008 41 J C Waters Long-term dust suppression using the Otta seal technique New Zealand Transport Agency research report 368 March 2009 42 Larry Weiss Otta Seal in South Dakota Gorverment Engineering November 2010 43 Otta Seal Category: Technical Information/On-carriageway/ International Focus Group on Rural Road Engineering http://www.ifgworld.org/ 44 Jannisch, D.W., Gaillard F.S., Minnesota Seal Coat Handbook: Final Report, Minnesota Department of Transportation, December 1998 45 South Australian Department of Transportation, Bituminous Sealing Manual, 1995 236 46 McLeod, N.W., A General Method of Design for Seal Coats and Surface Treatments, Proceedings of the Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 38, St Paul, Minnesota, 1969 47 Austroads, Design of Sprayed Seals, Surry Hills, New South Whales, Australia, 1990 48 Stevenson, J., Maintenance Chip Seal Manual, Montana Department of Transportation, 1996 49 Holleran, G., Chip Seal Design, California Chip Seal Association Annual Meeting, January, 2001 50 Federal Highway Administration, U.S Department of Transportation, Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), Millennium Edition, Washington, D.C., 2002 51 TRH Committee, Design of Bituminous Seals, South Africa Roads Board, 2002 52 NCHRP Project 14-17, “Manual for Emulsion-Based Chip Seals for Pavement Preservation” Transportation Resaerch Boad Wasington , D.C December / 2010 53 NCHRP Report 680 Manual for Emulsion-Based Chip Seals for Pavement Preservation Transportation Resaerch Boad Wasington , D.C 2011 54 Minnesota Seal Coat Handbook 2006 Minnesota Department of Transportation Office of Minnesota Road Research Physical Research Section June 2006 55 Ontario Provincial Standard Specification Material Specification for AggregatesSurface Treatment 56 MTAG Volume I Flexible Pavement Preservation 2nd Edition Caltrans Division of Maintenance CHAPTER 7—CHIP SEALS October 30, 2007 57 COLAS-Viet nam Road Project Technical department Level 5: Slurry Seal (Manufacturing and Application) March 2011 58 International Slurry Surfacing Association ISSA A105 Recommended Performance Guideline For Emulsified Asphalt Slurry Seal February 2010 59 ASSTM D 3910–2011 Standard Practices for Design, Testing, and Construction of Slurry Seal 60 ISSA Technical Bulletin 139, Test Method to Classify Emulsified Asphalt/Aggregate Mixture Systems by Modified Cohesion Tester Measurement of Set and Cure Characteristics, International Slurry Surfacing Association, Washington, DC, 1990 61 CALTRANS, Slurry Seals/Micro-surfacing Mix Design Proceduce, 2004 62 MTAG Volume I Flexible Pavement Preservation 2nd Edition Caltrans Division of Maintenance Chapter 8-Slurry Seal October 24, 2007 63 Ontario Provincial Standard Specification Construction Specification for Slurry Seal November 2008 237 64 Slurry Seal / Micro-Surface Mix Design Procedure California Department of Transportation (CALTRANS) Materials/Infrastructure Section March 2004 65 ASSTM D 3910–2011 Standard Practices for Design, Testing, and Construction of Slurry Seal 66 CALTRANS, Slurry Seals/Micro-surfacing Mix Design Proceduce, 2004 67 MTAG Volume I Flexible Pavement Preservation 2nd Edition Caltrans Division of Maintenance Chapter 8-Slurry Seal October 24, 2007 68 Ontario Provincial Standard Specification Construction Specification for Slurry Seal November 2008 69 Slurry Seal/Micro-Surface Mix Design Procedure California Department of Transportation (CALTRANS) Materials/Infrastructure Section March 2004 70 Holleran, G., Chip Seal Design, California Chip Seal Association Annual Meeting, January, 2001 71 CALTRANS, Slurry Seals/Micro-surfacing Mix Design Proceduce, 2004 72 MTAG Volume I Flexible Pavement Preservation 2nd Edition Caltrans Division of Maintenance Chapter 8-Slurry Seal October 24, 2007 73 Ontario Provincial Standard Specification Construction Specification for Slurry Seal November 2008 74 Slurry Seal/Micro-Surface Mix Design Procedure California Department of Transportation (CALTRANS) Materials/Infrastructure Section March 2004 75 ASTM D 6372 – 07 Standard Practice for Design, Testing, and Construction of Micro-Surfacing 76 PHASE I REPORT Slurry Seal / Micro-Surface Mix Design Procedure CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (CALTRANS) MARCH 2004 77 NCHRP Synthesis 411 Microsurfacing A Synthesis of Highway Practice National Cooperative Highway Research Program Transportation Research Board Washington, D.C 2010 78 TECHNICAL ADVISORY GUIDE (TAG) FOR MICROSURFACING PILOT PROJECTS STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Office of Pavement Preservation Division of Maintenance October 2003 79 ISSA A143 (Revised February 2010) Recommended Performance Guideline For Micro Surfacing ISSA, 2010 80 Slurry/Micro-Surface Mix Design Procedure Contract No Caltrans 65A0151 January 2006 – September 2006.Caltrans, 2006 238 ... lưu lượng xe cao Trong cơng nghệ lớp phủ vữa nhựa polime (Micrro Sufacing) công nghệ đại nhất, thích hợp áp dụng để bảo trì đường cao tốc đường ô tô cấp cao Trong cơng nghệ bảo trì, đề tài đưa... công nghệ bảo trì đường Việt Nam PGS.TS Vũ Đức Chính, Th.S Lê Anh Tuấn Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ Viện Khoa học Công nghệ GTVT 11/1/2012 01 luận văn Thạc sỹ bảo vệ thành công. .. Micro Surfacing-Thiết kế hỗn hợp, thi công nghiệm thu” Kết nghiên cứu đưa cơng nghệ bảo trì đảm nhiệm chức bảo trì cho mặt đường mềm với cấp hạng khác từ đường giao thông nông thôn đến đường cao tốc,
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKH: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ part 7, NCKH: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ part 7

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay