MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

28 7 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:50

Chương 2: THIẾT KẾ MẶT CẮT NGANG, BÌNH ĐỒ VÀ TRẮC DỌC ĐƯỜNG PHỐ Các phận, chức cấu thành mặt cắt ngang chØ giíi ®-êng ®á chØ giíi đ-ờng đỏ giới xây dựng dải đất dành cho ®-êng Khoảng lùi kho¶ng lïi i=1.5% HÌ Hè ph i=3% i=2% i=2% phần xe chạy L Phần xe đường chạy i=2% i=3% i=3% phÇn phân cách L ngDi phõn cỏch i=2% phần xe ch¹y Phần xe chạy Lề đường pc phần xe chạy i=3% i=1.5% hè Hè phố Phần xe Lề chạy Dải phân đường cách Các phận, chức cấu thành mặt cắt ngang  Tất chức năng, tính chất đường đô thị tập trung phần lớn mặt cắt ngang  Khi thiết kế đường đô thị, thường xác định quy mơ mặt cắt ngang trước, sau thiết kế mặt mặt cắt dọc đường  Nhiệm vụ thiết kế: Xác định hợp lý chiều rộng, vị trí, độ cao phận đường bao gồm cơng trình mặt đất  Mặt cắt ngang đường ĐT gồm nhiều phận cấu thành: phần xe chạy, hè đường, lề đường, phần phân cách (phần phân cách giữa, phần phân cách ngoài), vỉa hè, lề đường, xe phụ Các phận, chức cấu thành mặt cắt ngang  Việc lựa chọn hình khối quy mơ mặt cắt ngang điển hình phải xét đến loại đường phố chức năng, kết hợp với điều kiện xây dựng, điều kiện tự nhiên, kiến trúc cảnh quan đô thị giải pháp xây dựng theo giai đoạn, đặc biệt trọng vấn đề an toàn GT nguyên tắc ni mng li ng Hào kỹ thuật Vạch sơn i2% Vạch sơn Vạch sơn i2% i1% i1% Rãnh dọc bó vỉa Hè Rãnh dọc bó vỉa Lề đuờng Hè đuờng Dải trồng Hào kỹ thuật Vạch sơn Phần xe chạy Phần xe chạy Dải phân cách Dải an toàn Phần phân cách Dải an toàn Lề đuờng Hè đuờng Dải trồng Hè Các phận mặt cắt ngang  Phần xe chạy: bao gồm phần đường dành cho xe giới (ôtô, xe điện, xe máy …) phần đường dành cho xe thơ sơ (xe đạp, xích lơ …) Đơn vị sở phần xe chạy xe  Chiều rộng xe giới (lấy ôtô làm sở thiết kế) tuỳ theo loại đường, cấp đường, tốc độ thiết kế, hình thức sử dụng PXC Có loại: 2.75m; 3.0;3.25, 3.5 3.75 m (Việt Nam)  Đối với đường dành cho xe đạp (tách riêng) bề rộng xe từ 0.75-1.0m  Khi thiết kế cần xác định số xe, bề rộng xe cách bố trí Cơ sở thiết kế dựa loại đường, cấp đường; lưu lượng xe thiết kế; phương án tổ chức giao thông (chạy chung dải đường hay tách riêng dải khác nhau) Các phận mặt cắt ngang  Bề rộng phần xe chạy: có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dòng xe, tốc độ chạy xe, khả thơng hành an tồn giao thơng Về bản, bề rộng phần xe chạy tổ hợp nhiều xe, thiết kế phần xe chạy cần xác định số xe, bề rộng xe cách bố trí xe  Công thức tổng quát xác định bề rộng phần xe chạy: n B   bi i 1 Trong đó: n số xe (bao gồm xe giới, thô sơ chung riêng);bi chiều rộng xe thứ i Ghi chú: - Nếu chung xe quy đổi loại xe con: B=n.b - Nếu riêng (phần xe chạy tổ chức theo chuyên dụng) bề rộng phần xe chạy tổ hợp phần xe chạy chuyên dụng Các phận mặt cắt ngang  Số xe: số nguyên, xác định theo loại đường quy hoạch N yc  Công thức xác định: nlx  Z Ptt Trong đó: - nlx : số xe yêu cầu - Nyc : lưu lượng xe thiết kế theo năm tính tốn - Z : hệ số sử dụng KNTH -Ptt : KNTH tính toán xe (xe/h, xeqđ/h) Ptt = (0.7-0.9) Pmax Ghi chú: - Z.Ptt gọi lưu lượng phục vụ suất dòng phục vụ nghĩa số lượng xe tương ứng với mức phục vụ định thiết kế - Đối với phần xe chạy chuyên dụng dành riêng cho xe buýt lưu lượng xe khả thông hành xác định theo loại xe chạy chuyên dụng Các phận mặt cắt ngang  Lề đường:  Chức năng: Lề đường phần cấu tạo tiếp giáp với phần xe chạy có tác dụng bảo vệ mặt đường, cải thiện tầm nhìn, tăng khả thơng hành, tăng an tồn chạy xe, bố trí nước, dừng đỗ xe khẩn cấp để vật liệu tu, sửa chữa …  Cấu tạo: Lề đường đủ rộng để thoả mãn chức thiết kế, đặc biệt phải đủ rộng để bố trí dải mép (dải an tồn) đường V≥40 km/h để bố trí rãnh biên (nếu có) Bề rộng lề đường tính từ mép phần xe chạy đến mép ngồi bó vỉa (xem quy định cụ thể TCXDVN 104-2007)  Kết cấu độ dốc lề đường phố thiết kế phần xe chạy Các phận mặt cắt ngang  Phần phân cách:  Chức năng: (2 loại) - Phần phân cách giữa: dùng để phân tách hướng giao thông ngược chiều - Phần phân cách ngồi: dùng để phân tách giao thơng chạy suốt có tốc độ cao với giao thông địa phương, tách xe giới với xe thô sơ, tách xe chuyên dụng với loại xe khác  Cấu tạo: gồm dải phân cách (dải giữa) dải mép (dải an toàn) Dải mép cấu tạo tốc độ thiết kế lớn (≥ 40km/h) (tác dụng: dẫn hướng, khắc phục “hiện tng va) Phầnxechạy Dải antoàn Phầnphâncách Dải phâncách Phầnxechạy Dải antoµn Các phận mặt cắt ngang  Phần phân cách:  Ngồi chức phân luồng, DPC có thêm số chức khác có yêu cầu như: phần dự trữ đất cho phương án tương lai để nâng cấp, cải tạo mở rộng đường, bố trí xe phụ, đường xe buýt, xe điện; chống chói cho xe ngược chiều, nơi bố trí cơng trình như: chiếu sáng, trang trí, biển báo, quảng cáo, cơng trình ngầm, GT mặt phố …  Chiều rộng DPC thiết kế tuỳ thuộc vào vị trí chức đặt thiết kế Khuyến khích mở rộng để dự trữ đất cho tương lai nên thiết kế cân xứng với kích thước phần xe chạy, hè đường, bảo đảm kiến trúc cảnh quan đô thị  Về hình thức cấu tạo: có nhiều hình thức khác tuỳ thuộc bề rộng phần phân cách, cấu tạo đường, biện pháp thoát nước, yêu cầu kiến trúc Các phận mặt cắt ngang  Hè - Đường bộ: Hè phần bề rộng hè đường phục vụ người bộ, gọi phần đường hè, phận thiếu đường phố  Khi phần hành tách khỏi hè đường gọi đường  Hè bố trí nằm tiếp giáp với phần đường dành cho giao thông địa phương (khi có phân cách giao thơng chạy suốt GT địa phương) cách ly hè dải đệm (dải trồng cây, rào chắn ) với đường có giao thơng tốc độ cao  Hè - đường cần phủ mặt vật liệu cứng liền khối lắp ghép đảm bảo cho hành lại thuận lợi thoát nước tốt Các phận mặt cắt ngang  Bề rộng hè - đường bộ: xác định theo nhu cầu cho giao thông hành  Cơng thức tính: Trong đó: - Số người bộ: Bđi = nđi x bđi n  N tk Ptk - Ptt: khả thông hành hành (người/làn.giờ), lấy trung bình 1000 người/làn.giờ - b: bề rộng người bộ, thông thường lấy b = 0,75 – 0,8m (tay xách va li); khu vực nhà ga, bến xe lấy b = – 1,2m (tay xách va li) Các phận mặt cắt ngang  Bề rộng hè - đường bộ:  Độ dốc dọc: - Không nên > 4% với chiều dài dốc không vượt 200m - Khi chiều dài dốc, độ dốc dọc lớn quy định cần làm đường bậc thang Đường bậc thang có bậc, bậc cao khơng 15cm, rộng không nhỏ 40cm, độ dốc dọc bậc thang không dốc 1:3, sau đoạn 1015 bậc làm chiếu nghỉ có bề rộng khơng nhỏ 2m Đồng thời đoạn đường bậc thang cần phải thiết kế đường xe lăn giành cho người khuyết tật trẻ em - Cần bố trí hè - đường cấu tạo tiện ích (lối lên xuống, chỗ dừng…) dành riêng cho người già, người khuyết tật xe lăn, người khiếm thị …  Độ dốc ngang hè đường từ 1% – % tuỳ thuộc vào bề rộng vật liệu làm hè Các phận mặt cắt ngang  Dải trồng cây:  Chức năng: trồng đường với mục đích trang trí tạo bóng mát, cải thiện mơi trường …  Dải trồng bố trí nhiều vị trí khác mặt cắt ngang hè đường, phần phân cách, bố trí với phần đường người … Cây bố trí theo hàng theo dải  Khoảng cách trồng quy định tuỳ thuộc vào việc phân loại theo vị trí cụ thể quy hoạch khu vực, đoạn đường Chú ý trồng khoảng trước tường ngăn hai nhà phố, tránh trồng cổng trước diện nhà dân nơi có chiều rộng hè phố 5m Các phận mặt cắt ngang  Dải trồng cây:  Chức năng: trồng đường với mục đích trang trí tạo bóng mát, cải thiện mơi trường …  Dải trồng bố trí nhiều vị trí khác mặt cắt ngang hè đường, phần phân cách, bố trí với phần đường người … Cây bố trí theo hàng theo dải  Khoảng cách trồng quy định tuỳ thuộc vào việc phân loại theo vị trí cụ thể quy hoạch khu vực, đoạn đường Chú ý trồng khoảng trước tường ngăn hai nhà phố, tránh trồng cổng trước diện nhà dân nơi có chiều rộng hè phố 5m Các phận mặt cắt ngang  Bó vỉa:  Bó vỉa cấu tạo phổ biến dùng để chuyển tiếp cao độ số phận đường phố Bó vỉa thường bố trí mép hè đường, dải phân cách đảo giao thơng  Bó vỉa có thêm chức giao thông, chia làm loại là: - Loại Bó vỉa để xe khơng thể vượt qua: có mặt ngồi gần thẳng đứng đủ cao để xe khơng thể vượt qua có xu hướng không cho phương tiện chệch khỏi đường - Loại Trung gian: có mặt ngồi nghiêng cho xe vượt qua trường hợp cần thiết - Loại Bó vỉa cho xe vượt qua: có mặt ngồi nghiêng để phương tiện leo qua dễ dàng Các phận mặt cắt ngang  Bó vỉa:  Cấu tạo bó vỉa có nhiều dạng khác nhau, kết hợp bó vỉa với rãnh thoát nước tuân theo yêu cầu ngành, địa phương, cần thống kiểu mẫu  Vật liệu cấu tạo bê tông xi măng đá có cường độ chịu nén khơng nhỏ 250daN/cm2  Cao độ đỉnh bó vỉa hè đường, đảo giao thơng phải cao mép ngồi lề đường 12,5 cm, chiều cao trường hợp dải phân cách 30cm  Tại lối rẽ từ phố vào quan công sở, ngõ rẽ dân sinh có lưu lượng xe giới vào
- Xem thêm -

Xem thêm: MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ, MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay