KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐƯỜNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A6A7

42 7 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:41

© TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG BÀI TẬP LỚN KINH TẾ QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG BÀI TẬP LỚN KINH TẾ QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A6-A7 PHẦN I : CHUẨN BỊ SỐ LIỆU ĐẦU VÀO CHƯƠNG I LẬP TIÊN LƯỢNG CÁC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CHỦ YẾU I Tổng quan tuyến đường Dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm A6-A7 dự án giao thông trọng điểm tỉnh Hải Dương quy hoạch Khi xây dựng tuyến đường cầu nối trung tâm kinh tế, trị, văn hóa lớn Tỉnh Dự án hoàn thành đáp ứng nhu cầu lại vận chuyển hàng hóa vùng du lich tỉnh Hải Dương, tạo điều kiện cho kinh tế, du lịch địa phương phát triển Để làm sở kêu gọi nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư việc tiến hành Quy hoạch xây dựng lập dự án khả thi xây dựng tuyến đường A6-A7 quan trọng cần thiết II Tóm tắt nhiệm vụ đồ án môn học thiết kế đường, thiết kế mặt đường Tuyến đường thiết kế: - Tuyến đường thiết kế nối điểm A6-A7 thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình :  Điểm A6 có cao trình 415m so với mực nước biển  Điểm A7 có cao trình 425m so với mực nước biển - Thành phần dòng xe: Xe 35%, xe tải nhẹ 15%, xe tải trung 30%, xe tải nặng 20% - Hệ số tăng trưởng xe hàng năm: q= 7% , N15 = 1300 xe/ng.đ - Cấp thiết kế: Cấp IV – Đồng - Tốc độ thiết kế : 60 km/h - Tổng chiều dài tuyến : Lt = 2360.74 m GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM SVTH : HOÀNG VĂN BẢO – MSSV : 10240.56 Trang © TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG - BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÀI TẬP LỚN KINH TẾ QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG Bình đồ tuyến :  Tuyếnđường cong nằm Bảng yếu tố cong nằm tuyến Tên đỉnh Bán kính A cong R K Trái Phải nằm (m) P1 44˚09’56’’ 200 154.17 P3 22˚23’44’’ 250 92.72 P5 29˚11’34’’ 250 127.38 P6 45˚26’19’’ 180 142.75  Tuyếnđường cong đứng : Tên đường cong C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 - Bảng yếu tố cong đứng tuyến Bán kính R T P (m) 3500 29.81 0.13 3000 32.48 0.18 5000 25.83 0.07 120000 28.14 0.00 12000 96.57 0.39 2500 33.96 0.23 2500 27.91 0.16 150000 32.77 0.00 4500 26.70 0.08 T P 81.14 49.49 65.10 75.37 15.83 4.85 8.34 15.14 Di 0.07 0.06 0.01 0.02 0.04 0.04 0.01 0.03 0.04 Quy mô mặt cắt ngang :  Số xe :  Bề rộng phần xe chạy : B = 7m ( 3,5 m )  Bề rộng lề gia cố : x 0.5 m  Bề rộng lề đất : x 0.5 m GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM SVTH : HOÀNG VĂN BẢO – MSSV : 10240.56 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG BÀI TẬP LỚN KINH TẾ QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG 6% 2% 2% 2% ,5 m % ,5 m % - 2% 2% 3,50 m 3,50 m 2% 6% ,5 m % ,5 m % © Đặc trung mặt cắt ngang : Kết cấu mặt đường : Bảng cấu tạo lớp kết cấu áo đường Lớp kết cấu Chiều dày lớp kết cấu Bê tông nhữa chặt 9.5 cm Bê tông nhựa chặt 12.5 cm Cấp phối đá dăm loại I 17 cm Cấp phối đá dăm loại II 36 cm Thốt nước : Tồn tuyến có cống nước Bảng thống kê cơng trình nước ST T Cống Trình Khẩu độ Chiều dài (m) C1 KM0+167.51 1ϕ1.5 m 11.10 m C2 KM0+467.11 1ϕ1.0 m 11.10 m C3 KM1+27.87 1ϕ0.75 m 11.10 m C4 KM1+295.81 1ϕ0.75 m 11.10 m C5 KM1+969.98 1ϕ0.75 m 11.10 m Các thông số kĩ thuật tuyến ST T Bảng thông số kĩ thuật tuyến Các tiêu kĩ thuật Đơn vị Thông số phương án tuyến Cấp thiết kế Lưu lượng xe năm thứ 15 Vận tốc thiết kế GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM SVTH : HOÀNG VĂN BẢO – MSSV : 10240.56 Xcqđ/ng đ Km/h IV- Đồng 2275 60 Trang © TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG 10 11 12 13 14 15 16 III BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÀI TẬP LỚN KINH TẾ QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG Số xe Bề rộng xe Bề rộng mặt đường Bề rộng lề gia cố Bề rộng lề đất Bán kính cong nằm nhỏ Bán kính cong đứng lồi nhỏ Bán kính cong đứng lõm nhỏ Độ dốc dọc lớn tuyến Độ dốc dọc nhỏ Chiều Tốc độ TB xe zin150 Chiều Chiều Thời gian xe chạy trung bình Chiều Tiêu hao nhiên liệu m m m m m m 3.5 7.0 x 0.5 x 0.5 180 2500 m 2500 % % Km/h Km/h Phút Phút Lít/km 1.68 0.51 63.902 60.192 2.066 2.193 0.254 BẢNG TIÊN LƯỢNG Số lượng cọc tiêu trung bình  Số lượng cọc tiêu trung bình ,dự tính cắm 10m / cọc theo điều lệ giao thông đường 22TCN 237-01 N= = = 236 cọc  Sơn kẻ vạch đường(xem hình vẽ sơn kẻ vạch bên dưới) : +Diện tích sơn kẻ vạch (phân cách phần xe chạy)= 2360.74*0.15*4/10= 141.644 m Bảng : So sánh phương án tuyến theo nhóm tiêu xây dựng STT Các hạng mục Khối lượng Tuyến 2360.74 Chiều dài tuyến Quy mô MCN 62 Độ dày kết cấu áo đường Công tác đất 11587.5 Đắp GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM SVTH : HOÀNG VĂN BẢO – MSSV : 10240.56 Đơn vị m m cm m3 Trang © TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÀI TẬP LỚN KINH TẾ QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG Đào 8981.9 m3 7945.30 4068.54 1796.26 1467.29 m3 m3 Tấn Tấn Mặt đường CPĐD loại II CPĐD loại I BTN hạt trung BTN hạt mịn Cơng trình nước Cống Cống Cống Cống Cống Công tác đảm bảo ATGT Số cột KM Số cọc tiêu Số biển báo Sơn kẻ vạch đường 11 11 11 11 11 236 15 141.644 số đốt /11.10 m số đốt /11.10m số đốt /11.10 m số đốt /11.10 m số đốt /11.10 m cột cọc m CHƯƠNG II :XÁC ĐỊNH CÁC CHI PHÍ NHÀ QUẢN 2.1 Xác định chi phí xây dựng ban đầu (K0) 2.1.1 Chi phí đền bù giải phóng mặt Chia tuyến thành đoạn có bề rộng dải đất tương đương dành cho đường Trong thiết kế sơ tạm thời lấy L cđ = 20m (chiều rộng trung bình) để tính Theo bảng đơn bảng giá đất Hà Nội năm 2012 tuyến đường giá đất đền bù giải phóng mặt là: Hđền bù = 200000đ/m2 Chi phí đền bù ruộng đất tính theo cơng thức sau : Ko(đền bù) = Trong đó:  Hđền bù = giá đền bù ruộng đất (theo quy định nhà nước), theo đơn giá ta lấy 200000 đ/m2  Li = chiều dài đoạn đường có lcđ = const  lcđ = bề rộng dải đất cố định dành cho đường (dải đường bị đường chiếm dụng thường xuyên) lấy lcđ = 20m LI = 2360.74 (m) GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM SVTH : HOÀNG VĂN BẢO – MSSV : 10240.56 Trang © TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÀI TẬP LỚN KINH TẾ QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG  Kođền bù = 202360.74 200000 = 9,442,960,000(đồng) 2.1.2 Chi phí cơng tác chuẩn bị mặt thi cơng Bao gồm chi phí cho công tác: Khôi phục cọc định vị phạm vi thi công; xây dựng lán trại; xây dựng kho, bến bãi; định vị tuyến đường- lên ga phóng dạng; định vị tuyến đường-lên khuôn đường Kocb theo định mức lấy 2% chi phí xây dựng 2.1.3 Chi phí xây dựng đường Cơng tác xây dựng đường bao gồm công tác thi công đất (đào,đắp) để có hình dạng đường theo thiết kế đồng thời đảm bảo yêu cầu cường độ  Đào Gồm công việc: đào đường làm băng máy ủi, máy cạp phạm vi quy định; đào xả đất máy thi công để lại, hồn thiện cơng trình, bạt vỗ mái taluy, sửa đường theo yêu cầu kỹ thuật Đất loại III, thi công đào đường làm với cự ly  300m máy đào  1.25 m3,.máy ủi 1.2 Chứng tỏ phương án xây dựng chọn đáng giá việc bỏ vốn vào xây dựng đường có hiệu 6.1.3 Xác định tiêu suất thu lợi nội (tỷ lệ nội hồn) IRR Cơng thức: Với : NPV = Pt = Bt= B1t + B2t+ B3t+ B4t+ B5t = 97,929,486,230đồng Trong IRR - Tỷ lệ nội hồn (suất thu hồi nội tại) Các kí hiệu khác phần Việc xác định IRR theo phương pháp nội suy gần : Lần lượt cho IRR= IRRI IRR= IRRII xác định NPV tương ứng NPVI NPVII cho ứng với IRR= IRRI cho NPVI> ứng với IRR= IRRII cho NPVII < Do đường NPV= f(IRR) khơng phải tuyến tính, nên để giá trị IRR tính theo phương pháp nội suy gần GVHD:PGS.TS: VŨ HỒI NAM SVTH : HOÀNG VĂN BẢO - MSSV: 10240.56 Trang 37 © TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÀI TẬP LỚN KINH QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG hội tụ giá trị xác cần giả thiết nhiều giá trị IRR khác chọn giá trị IRRIvà IRRII cho NPV tiệm cận giá trị GVHD:PGS.TS: VŨ HOÀI NAM SVTH : HOÀNG VĂN BẢO - MSSV: 10240.56 Trang 38 © TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG BÀI TẬP LỚN KINH QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG BẢNG XÁC ĐỊNH IRR Năm 10 11 12 13 14 15 Tổn g Lợi ích quy đổi B3 B1 B2 834,917,756 750,010,866 673,738,574 605,222,787 543,674,707 488,385,754 438,719,406 394,103,873 354,025,513 318,022,919 285,681,605 256,629,238 230,531,350 207,087,484 186,027,739 1,614,083,005 1,449,938,971 1,302,487,550 1,170,031,189 1,051,044,966 944,159,037 848,142,864 761,891,047 684,410,602 614,809,524 552,286,521 496,121,790 445,668,727 400,346,484 359,633,282 6,566,779,569 12,695,055,559 NPV GVHD:PGS.TS: VŨ HOÀI NAM SVTH : HOÀNG VĂN BẢO - MSSV: 10240.56 B4 B5 10,623,198 9,542,873 8,572,411 7,700,640 6,917,525 6,214,047 5,582,110 5,014,438 4,504,495 4,046,411 3,634,912 3,265,260 2,933,199 2,634,908 2,366,951 14,582,726 13,099,737 11,767,560 10,570,859 9,495,856 8,530,176 7,662,701 6,883,443 6,183,432 5,554,608 4,989,733 4,482,302 4,026,475 3,617,003 3,249,172 20,337,708 18,269,467 16,411,555 14,742,583 13,243,337 11,896,557 10,686,738 9,599,951 8,623,685 7,746,700 6,958,900 6,251,215 5,615,498 5,044,431 4,531,438 Chi phí quy đổi K0 Cdt 18,645,688,240 34,026,914 28,836,368 24,437,600 20,709,831 17,550,704 14,873,478 12,604,642 10,681,900 9,052,458 7,671,574 6,501,334 5,509,605 4,669,157 3,956,913 3,353,316 83,553,378 114,695,782 159,959,764 18,645,688,240 19,620,044,053 -279,094,250 204,435,795 19,899,138,573 R=18% Trang 39 Ktrt 334,672,250 146,288,325 480,960,575 © TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÀI TẬP LỚN KINH QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG Từ bảng ta thấy NPV chuyển từ (+) sang (-) IRR thay đổi khoảng giá trị từ 0.08 ÷ 0.18 Tìm cặp (IRR1 , IRR2) có độ chênh lệch nhỏ chấp nhận  IRR= IRR1 + (IRR2-IRR1) = 0.164  Ta biết dự án đánh giá khả thi suất IRR phải lớn suất sinh lợi tiêu chuẩn nhà đầu tư chấp nhập IRR >= rtc  Chọn IRR = 16.40% Kết luận : IRR > Etc= 0.08 Vậy phương án xây dựng tuyến đường có hiệu kinh tế 6.1.4 Xác định thời gian hồn vốn phương án Cơng thức : Thv= (năm) Trong đó: Thv - thời gian hồn vốn phương án tuyến IRR - suất thu hồi nội + Phương án chọn: Thv = năm 6.2 Kết luận chung  Xây dựng tuyến đường A6 –A7 cơng trình giao thơng quan trọng Tỉnh Ninh Bình khu vực, tạo tiền đề để phát triển kinh tế – xã hội cho vùng núi phía Bắc, giúp cho Tỉnh nhanh chóng chuyển hoà nhập vào kinh tế phát triển nhanh chóng đất nước khu vực Trong giai đoạn lập Thiết kế sở, phần nghiên cứu tác động mơi trường dự án trình bày luận bảo vệ mơi trường với mục đích sau: + Giúp cho chủ dự án thấy lịch sử tai biến môi trường, khắc nghiệt tự nhiên khu vực dự án để chủ dự án kịp thời điều chỉnh quy hoạch đảm bảo tính bền vững dự án, tránh khó khăn kỹ thuật thiệt hại kinh tế + Phát vấn đề mặt môi trường để ngăn chặn tác động gây huỷ hoại chống ô nhiễm môi trường, phục hồi tổn thất nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Các pháp môi trường: GVHD:PGS.TS: VŨ HOÀI NAM SVTH : HOÀNG VĂN BẢO - MSSV: 10240.56 Trang 40 © TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÀI TẬP LỚN KINH QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG + Điều 29 điều 84 – Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Luật pháp lệnh sử dụng thành phần môi trường; + Luật bảo vệ môi trường Bộ KHCN MT biên soạn tháng năm 1993 đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 1993  Qua phân tích hiệu kinh tế ta thấy phương án đầu tư xây dựng có hiệu kinh tế so với phương án đường gốc (tuyến trạng) việc đầu tư đáng giá  Kiến nghị đầu tư xây dựng tuyến đường A6-A7 GVHD:PGS.TS: VŨ HOÀI NAM SVTH : HOÀNG VĂN BẢO - MSSV: 10240.56 Trang 41 © TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG GVHD:TS.Đinh Văn Hiệp SVTH : Hoàng Quốc Trưởng BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÀI TẬP LỚN KINH QUẢN KHAI THÁC ĐƯỜNG Trang 42 ... HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG - BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐƯỜNG Bình đồ tuyến :  Tuyến có đường cong nằm Bảng yếu tố cong nằm tuyến Tên đỉnh Bán... XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐƯỜNG CHƯƠNG IV XÁC ĐỊNH LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐƯỜNG 4.1 LỢI ÍCH PHI TIỀN TỆ Khi tuyến đường. .. công; xây dựng lán trại; xây dựng kho, bến bãi; định vị tuyến đường- lên ga phóng dạng; định vị tuyến đường- lên khuôn đường Kocb theo định mức lấy 2% chi phí xây dựng 2.1.3 Chi phí xây dựng đường
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐƯỜNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A6A7, KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐƯỜNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A6A7, CHƯƠNG II :XÁC ĐỊNH CÁC CHI PHÍ NHÀ QUẢN LÝ, Bảng II.7 : Bảng xác định chi phí duy tu sửa chữa hàng năm, CHƯƠNG III : CHI PHÍ CỦA NGƯỜ I SỬ DỤNG ĐƯỜNG, Bảng III.2 : Bảng xác định chi phí vận chuyển hàng năm, Xác định trên các đoạn đường có điều kiện giống nhau:, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, Bảng V.1 : Tổng mức đầu tư phương án tuyến A6-A7

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay