Hướng dẫn sử dụng súng bắn tốc độ ATS

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:41

Phần 1:Giới thiệu Menu Tổng quát: Sau mở máy phím ON/OFF (màn hình lúc gọi hình RADAR) Menu tắt: Ta có Menu tắt ( hình lúc gọi hình MENU) cách bấm MENU: RANGE: có tầm đo DIR: chiều, ngược chiều hai HIT: Chỉ hiển thị chế độ đo bóng, xe đơn, đồn xe hay banh quần vợt LIGHT: Đèn máy đo tắt mở BATT: Báo tình trạng pin Menu mở rộng: Tại hình MENU bấm giữ phím MENU khoảng giây, ta có 21 chế độ (đầy đủ tùy thuộc vào số trường hợp có hơn) Ta lưu ý số chức quan trọng Trong MENU hữu dùng nút RECALL (-) SELECT (+) để giảm tăng giá trị Menu UNIT: Thay đơn vị đo Menu RES: Số nguyên số thập phân Menu TARGT: Chọn đối tượng đo Menu TRIG: Con – Bấm cò súng để bắt đầu ghi thả để chấm dứt ghi SS – Bấm thả cò súng để bắt đầu ghi, bấm thả cò súng lần để chấm dứt ghi Loc – Khóa cò súng, dùng phím TRANSMIT để ghi Menu ANGLE: Dùng để sửa sai máy đo không phương với mục tiêu Tùy thuộc vào góc súng so với mục tiêu ta đặt giá trị góc từ – 45 độ Menu BAUD: đặt chế độ Baud cho truyền nối tiếp với máy tính Menu RecEn: OFF: không ghi ASAU: Tự động ghi vào nhớ PSAU: Chỉ ghi sau xác nhận Menu MemOv: Cho phép không cho ghi đè nhớ Menu RESET: Khôi phục cài đặt gốc Phần 2:Thao tác ghi phát lại: Ghi tốc độ: Có cách để ghi tốc độ: Cách 1: Bấm cò súng để bắt đầu đo thả cò để chấm dứt Cách 2: Bấm phím TRANSMIT (trên máy) để bắt đầu đo bấm lần để chấm dứt Tất ghi lưu trữ nhớ máy đo không tắt máy Bản ghi bị ta xóa chúng nhớ bị ghi đè (Bộ nhớ có khả ghi 60 phút) Xem lại ghi: Tất ghi lưu trữ máy xem lại cách bấm nút RECALL Bấm cò sung để thoát chế độ RECALL lúc Trong chế độ xem lại chữ số hàng bên phải số ghi, hàng bên phải thời gian ghi đó, nút SELECT ta duyệt qua tất ghi Xóa ghi súng: Có bước Bấm RECALL để vào chế độ xem lại ghi Bấm SELECT để duyệt qua tất ghi Để xóa hay giữ ghi bấm MENU, SELECT chọn YES hay NO Bấm MENU SELECT để quay lại hình RECALL Tại hình RECALL bấm phím PEAK, bấm PEAK lần thứ để xác định thao tác xóa Bấm PEAK lần thứ để thực xóa Trước thực thao tác xóa ghi, nên kết nối với máy tính để UPLOAD ghi máy tính lưu trữ Phần 3: Cài đặt phần mềm Cài đặt S II ATS cho Windows Windows XP Vista: Lưu ý Stalker ATS 5.0 (hoặc cao hơn) phiên phần mềm liên quan đến hệ thống S II ATS Bạn cần truy cập quyền quản trị để cài đặt chương trình máy tính bạn Đưa đĩa chương trình S II ATS cho Windows vào ổ đĩa CD-ROM bạn Nếu AutoRun kích hoạt máy tính bạn, chương trình tự động bắt đầu Nếu xuất bảng hỏi, chạy Setup.exe Thực theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm Bạn yêu cầu cho phép chạy chương trình Chọn Allow Bạn yêu cầu cho mật quyền quản trị Nhập mật Nếu cài đặt khơng bắt đầu vòng vài giây: Nhấp vào Start Chọn Run Start Search từ Start Menu Chọn Browse, tìm đến ổ đĩa CD-ROM nơi đĩa chương trình đưa vào, chọn tập tin Setup.exe Chọn OK để chạy tập tin làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm Trong cài đặt phím tắt S II ATS súng đặt máy tính để bàn thư mục chương trình thêm vào Menu Start Vị trí mặc định để cài đặt tập tin chương trình \ Program Files \ Stalker \ Stalker ATS 5.0 Nếu bạn muốn cài đặt vào vị trí khác, làm theo hướng dẫn việc thiết lập cài đặt để thay đổi vị trí S II ATS dành cho Windows cửa hàng phần mềm liệu tập tin máy tính bạn q trình chế biến tích cực thông tin thử nghiệm Chúng đề nghị bạn sử dụng ổ đĩa cứng cho chương trình liệu tập tin số phương tiện khác nhanh chóng Mẫu tập tin liệu (Sample Data files) Mẫu tập tin liệu thử nghiệm chép installation truy cập chương trình bắt đầu cách chọn File> Open File liệu thử nghiệm từ menu nhấp đúp chuột vào thư mục Sample Data Những tập tin ghi liệu thực tế xe ô tô, xe trượt tuyết tàu thuyền cá nhân mà sử dụng cho mục đích thử nghiệm làm quen Bắt đầu chương trình Sau cài đặt xong, khởi động chương trình cách nhấn đơi vào shortcut Stalker ATS 5,0 máy tính để bàn cách nhấn vào Stalke r ATS 5,0 shortcut thư mục chương trình Chờ cho cờ khởi động để tải rõ ràng Màn hình S II ATS hiển thị Thốt khỏi chương trình cho lần Để khỏi chương trình, đóng hình chọn File> Exit menu Trong trình sử dụng chương trình định thiết lập cho tùy chọn cấu hình khác Khi chương trình thốt, bạn nhắc nhở để lưu lại loại bỏ thay đổi Nói chung, bạn muốn lưu cấu hình để tránh việc phải qua bước chương trình bắt đầu Thực theo hướng dẫn hình để lưu lại loại bỏ thay đổi để cài đặt, biểu đồ, thống kê tùy chọn Mỗi phần mềm sử dụng thay đổi cấu hình thực hiện, khỏi chương trình, bạn nhắc nhở để lưu lại loại bỏ thay đổi ...Phần 2:Thao tác ghi phát lại: Ghi tốc độ: Có cách để ghi tốc độ: Cách 1: Bấm cò súng để bắt đầu đo thả cò để chấm dứt Cách 2: Bấm phím TRANSMIT (trên máy)... mà sử dụng cho mục đích thử nghiệm làm quen Bắt đầu chương trình Sau cài đặt xong, khởi động chương trình cách nhấn đôi vào shortcut Stalker ATS 5,0 máy tính để bàn cách nhấn vào Stalke r ATS. .. đĩa chương trình S II ATS cho Windows vào ổ đĩa CD-ROM bạn Nếu AutoRun kích hoạt máy tính bạn, chương trình tự động bắt đầu Nếu xuất bảng hỏi, chạy Setup.exe Thực theo hướng dẫn để cài đặt phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng súng bắn tốc độ ATS, Hướng dẫn sử dụng súng bắn tốc độ ATS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay