ĐATN: DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5 B5

156 148 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐÔ THỊ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI NĨI ĐẦU Giao thơng vận tải ln giữ vai trò vơ quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhân tố ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước, thời kỳ Với nhiệm vụ chủ yếu mình, ngành giao thơng vận tải đáp ứng nhu cầu lại, giao lưu nhân dân vận chuyển hàng hóa q trình lưu thơng, đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần nhân dân Phát triển cơng trình giao thơng sở để thúc đẩy phát triển nhiều ngành khác, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mỗi bước phát triển Ngành tác động trực tiếp đến hiệu phát triển kinh tế- xã hội bảo đảm quốc phòng- an ninh đất nước Do vậy, việc phát triển sở hạ tầng giao thông tiền đề cho phát triển chung tất lĩnh vực đất nước ta Với mong muốn góp sức vào nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, thân em chọn sâu học tập, nghiên cứu chuyên ngành Đường Ơ Tơ & Đường Đơ Thị thuộc Khoa Cầu Đường trường Đại học Xây dựng Đồ án tốt nghiệp kết q trình tích luỹ kiến thức thời gian học tập nghiên cứu trường Sau thời gian nghiên cứu, tích luỹ trường em thực đồ án tốt nghiệp với đề tài: “DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5-B5” Đây cơng trình quan trọng với khối lượng cơng việc lớn bao gồm tất bước từ thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi cơng Chính cố gắng chắn em khơng tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến thầy giáo để em có thêm nhiều điều bổ ích Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Bộ môn Đường ô Tô & Đường Đô Thị, thầy cô giáo trường Đại Học Xây Dựng giảng dạy em suốt thời gian học tập,nghiên cứu trường Đặc biệt thầy TS Đỗ Duy Đỉnh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em hoàn thành tốt Đồ án tốt nghiệp Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Sinh viên: Vũ Đăng Khoa GVHD: TS Đỗ Duy Đỉnh SVTH: Vũ Đăng Khoa – MSSV: 3455.57 – LỚP: 57CD6 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐÔ THỊ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC PHẦN I 10 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5- B5 10 CHƯƠNG 11 GIỚI THIỆU CHUNG 11 1.1 Tổng quan 11 1.2 Đối tượng ,phạm vi nghiên cứu dự án tổ chức thực dự án 11 1.2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu dự án 11 1.2.2 Tổ chức thực dự án 11 1.3 Cơ sở lập dự án 11 1.3.1 Căn lập dự án 11 1.3.2 Hệ thống quy trình quy phạm áp dụng 12 1.4 Tình hình kinh tế xã hội khu vực có dự án 13 1.4.1 Dân số vùng 13 1.4.2 Kinh tế - xã hội .14 1.5 Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội vùng .14 1.5.1 Mục tiêu tổng quan .14 1.5.2 Mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 .15 1.6 Hiện trạng hạ tầng giao thông vùng 16 1.6.1 Đường 16 1.6.2 Đường sắt .16 1.6.3 Đường thủy nội địa .16 1.7 Đánh giá vận tải dự báo nhu cầu vận tải 17 1.7.1 Đánh giá vận tải vùng .17 1.7.2 Dự báo nhu cầu vận tải vùng dự án 17 1.7.3 Quy hoạch phát triển giao thông tương lai tỉnh Bắc Giang 17 1.8 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường 18 1.9 Đặc điểm điều kiện tự nhiên .18 1.9.1 Mô tả chung 18 1.9.2 Điều kiện địa hình 18 1.9.3 Điều kiện địa chất cơng trình xây dựng 19 GVHD: TS Đỗ Duy Đỉnh SVTH: Vũ Đăng Khoa – MSSV: 3455.57 – LỚP: 57CD6 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐÔ THỊ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.9.4 Đặc điểm khí hậu .19 CHƯƠNG 21 XÁC ĐỊNH QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 21 2.1 Tổng quan 21 2.2 Các thiết kế 21 2.2.1 Các quy trình, quy phạm áp dụng 21 2.2.2 Cơ sở xác định .21 2.3 Xác định cấp hạng, quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật 22 2.3.1 Xác định cấp hạng tuyến đường .22 2.3.2 Xác định quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật 22 2.3.3 Các tiêu kỹ thuật tuyến .26 CHƯƠNG 37 THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 37 3.1 Tổng quan 37 3.2 Giải pháp thiết kế .37 3.2.1 Nguyên tắc thiết kế 37 3.2.2 Phương pháp tuyến 38 3.3 Các phương án tuyến đề xuất 38 3.4 Tính tốn yếu tố đường cong nằm 39 3.5 Hạn chế 39 3.6 Kết thiết kế 39 CHƯƠNG 40 QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 40 4.1 Tổng quan 40 4.2 Phương pháp tính tốn .40 4.2.1 Số liệu thiết kế 40 4.2.2 Xác định lưu vực 40 4.2.3 Tính tốn thuỷ văn 40 4.2.4 Xác định độ cống bố trí cống 42 4.3 Kết thiết kế 43 CHƯƠNG 45 THIẾT KẾ TRẮC DỌC, TRẮC NGANG 45 5.1 Thiết kế trắc dọc 45 GVHD: TS Đỗ Duy Đỉnh SVTH: Vũ Đăng Khoa – MSSV: 3455.57 – LỚP: 57CD6 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐÔ THỊ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 5.1.1 Đặc điểm khu vực 45 5.1.2 Căn nguyên tắc thiết kế 45 5.1.3 Phương pháp thiết kế đề xuất phương án dường đỏ 46 5.1.4 Giải pháp thiết kế 47 5.1.5 Thiết kế đường cong đứng 49 5.2 Thiết kế trắc ngang 50 5.2.1 Tổng quan 50 5.2.2 Các thiết kế 50 5.2.3 Các thông số mặt cắt ngang tuyến A5- B5 .50 5.2.4 Trắc ngang điển hình .51 5.3 Tính toán khối lượng đào, đắp 52 5.3.1 Đặc điểm .52 5.3.2 Cơng thức tính tốn 53 5.3.3 Phương pháp tính tốn 53 5.3.4 Hạn chế 53 5.3.5 Kết 53 CHƯƠNG 54 BIỂU ĐỒ VẬN TỐC XE CHẠY VÀ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU 54 6.1 Tổng quan 54 6.2 Biểu đồ vận tốc xe chạy 54 6.2.1 Mục đích – Yêu cầu 54 6.2.2 Trình tự lập biểu đồ vận tốc xe chạy .54 6.3.Tốc độ xe chạy trung bình thời gian xe chạy tuyến .56 6.4.Tiêu hao nhiên liệu 57 CHƯƠNG 59 THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 59 7.1.Yêu cầu áo đường 59 7.2 Xác định số liệu phục vụ tính tốn 60 7.2.1 Tải trọng .60 7.2.2 Đất 63 7.2.3 Vật liệu 63 7.3 Thiết kế kết cấu áo đường .63 7.3.1 Phương án đầu tư tập trung (15 năm) 64 GVHD: TS Đỗ Duy Đỉnh SVTH: Vũ Đăng Khoa – MSSV: 3455.57 – LỚP: 57CD6 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐÔ THỊ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 7.3.2 Phương án đầu tư phân kỳ 74 CHƯƠNG 76 LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT SO SÁNH LỰA CHỌN 76 PHƯƠNG ÁN TUYẾN 76 8.1 Chỉ tiêu chất lượng sử dụng 76 8.2 Nhóm tiêu xây dựng 77 8.3 Nhóm tiêu kinh tế 77 8.3.1 Xác định tổng chi phí tập trung quy đổi năm gốc .78 8.3.2.Xác định chi phí thường xuyên quy đổi phương án tuyến (đồng): 83 8.3.3 Kết tổng chi phí xây dựng khai thác quy đổi 86 CHƯƠNG 89 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 89 9.1 Căn lập tổng mức đầu tư .89 9.2 Cấu thành tổng mức đầu tư .90 9.2.1Chi phí xây dựng 90 9.2.2.Chi phí khác 90 9.2.3 Chi phí dự phòng 90 9.3 Kết tính .90 CHƯƠNG 10 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN TUYẾN ĐƯỢC CHỌN 92 10.1 Giả thiết phương án gốc 92 10.2 Xác định tiêu hiệu số thu chi NPV 92 * Tính chi phí vốn đầu tư phải bỏ thời gian tính tốn so với phương án đường cũ quy năm gốc C: .93 10.3 Xác định tiêu tỷ số thu chi (hệ số sinh lời BCR): 93 10.4 Xác định tiêu suất thu lợi nội (tỷ lệ nội hoàn) IRR .93 10.5 Xác định thời gian hoàn vốn phương án 94 10.6 Kết luận chung: .94 CHƯƠNG 11 97 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG .97 ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 97 11.1 Mục đích 97 11.2 Những tác động môi trường việc XD KT dự án 97 GVHD: TS Đỗ Duy Đỉnh SVTH: Vũ Đăng Khoa – MSSV: 3455.57 – LỚP: 57CD6 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐÔ THỊ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 11.2.1 Ơ nhiễm khơng khí 98 11.2.2 Mức ồn rung 98 11.2.3 Nguy ô nhiễm nước 98 11.2.4 Ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường người sử dụng 98 11.3.Các giải pháp nhằm khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án đến môi trường 98 11.3.1 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tới môi trường nhân văn kinh tế xã hội98 11.3.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tới chế độ thuỷ văn 100 11.3.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng thi công 100 11.3.4 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng giai đoạn vận hành 101 PHẦN II 102 THIẾT KẾ KỸ THUẬT .102 DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5- B5 102 CHƯƠNG 103 GIỚI THIỆU CHUNG 103 1.1 Giới thiệu dự án 103 1.2 Căn pháp lý, hệ thống quy trình quy phạm áp dụng 103 1.2.1 Căn pháp lý 103 1.2.2 Hệ thống quy trình quy phạm áp dụng 103 1.3 Một số nét đoạn tuyến thiết kế kỹ thuật 104 1.3.1 Địa hình .104 1.3.2 Thủy văn 104 1.3.3 Kinh tế trị, xã hội .104 CHƯƠNG 105 THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 105 2.1 Tổng quan 105 2.2 Trình tự tiến hành 105 2.2.1 Công tác chuẩn bị 105 2.2.2 Khảo sát 105 2.2.3 Thiết kế tuyến bình đồ 107 2.2.4 Tính tốn cắm đường cong chuyển tiếp dạng clothoide 107 CHƯƠNG 110 THIẾT KẾ TRẮC DỌC, TRẮC NGANG .110 GVHD: TS Đỗ Duy Đỉnh SVTH: Vũ Đăng Khoa – MSSV: 3455.57 – LỚP: 57CD6 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐÔ THỊ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.1 Thiết kế trắc dọc 110 3.1.1 Yêu cầu vẽ trắc dọc kỹ thuật 110 3.1.2 Trình tự thiết kế 110 3.2 Thiết kế trắc ngang 112 3.2.1 Thông số trắc ngang 112 3.2.2 Tính tốn thiết kế rãnh biên 112 3.3 Tính tốn khối lượng đào đắp 114 CHƯƠNG 115 THIẾT KẾ CHI TIẾT CỐNG 115 4.1 Số liệu tính tốn 115 4.2 Tính tốn lưu lượng 115 4.3 Tính tốn thủy lực cống 116 4.3.1 Tính tốn chiều sâu nước chảy suối tự nhiên 116 4.3.2 Xác định mực nước dâng trước cống, độ dốc phân giới, tốc độ nước chảy cống hạ lưu cống 117 4.4 Gia cố thượng hạ lưu cống .120 CHƯƠNG 124 THIẾT KẾ CHI TIẾT CONG NẰM P15 124 5.1 Số liệu thiết kế .124 5.2.Phương pháp cấu tạo siêu cao 124 5.3 Xác định phạm vi dỡ bỏ Z 124 5.4 Thiết kế tổ chức giao thông đường cong P15 .125 5.4.1 Bố trí cọc tiêu 125 5.4.2 Bố trí biển báo .125 5.4.3 Bố trí vạch sơn kẻ đường .125 PHẦN III 126 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 126 DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5- B5 126 CHƯƠNG 127 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG .127 1.1 Vật liệu xây dựng dụng cụ thí nghiệm trường 127 1.2 Công tác chuẩn bị mặt thi công 127 GVHD: TS Đỗ Duy Đỉnh SVTH: Vũ Đăng Khoa – MSSV: 3455.57 – LỚP: 57CD6 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐÔ THỊ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.2.1 Công tác khôi phục cọc định vị phạm vi thi công 127 1.2.2 Công tác xây dựng lán trại 127 1.2.3 Công tác xây dựng kho, bến bãi 128 1.2.4 Công tác làm đường tạm .128 1.2.5 Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt thi công 128 1.2.6 Phương tiện thông tin liên lạc 129 1.2.7 Công tác cung cấp lượng nước cho công trường 129 1.2.8 Công tác định vị tuyến đường – lên ga phóng dạng .129 1.2.9 Kết luận .130 Công tác định vị tuyến đường – lên khuôn đường 130 CHƯƠNG 131 THI CƠNG CÁC CƠNG TRÌNH TRÊN TUYẾN 131 2.1 Đặc điểm 131 2.2 Trình tự thi cơng cống 131 2.3 Khối lượng vật liệu cống tròn BTCT tính tốn hao phí máy móc, nhân cơng 132 2.3.1 Tính tốn suất vận chuyển lắp đặt cống 132 2.3.2 Tính tốn khối lượng đào đắp hố móng số ca công tác 133 2.3.3 Công tác móng gia cố .133 2.3.4 Tính tốn khối lượng xây lắp đầu cống .134 2.3.5Tính tốn cơng tác phòng nước mối nối cống .134 2.3.6 Tính tốn khối lượng đất đắp cống .134 2.3.7 Tính tốn số ca máy cần thiết để vận chuyển vật liệu 134 2.4 Hạn chế 135 2.5 Tổng hợp công xây dựng cống 135 CHƯƠNG 137 THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 137 3.1 Đặc điểm 137 3.2 Thiết kế điều phối đất .137 3.2.1 Nguyên tắc 137 3.2.2 Trình tự thực 138 3.2.3 Điều phối đất .138 3.3 Phân đoạn thi công đường .140 3.4 Tính tốn suất số ca máy 140 GVHD: TS Đỗ Duy Đỉnh SVTH: Vũ Đăng Khoa – MSSV: 3455.57 – LỚP: 57CD6 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐÔ THỊ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.4.1 Xác định cự li vận chuyển trung bình 140 3.4.2 Năng suất máy đào ô tô vận chuyển 140 3.4.3 Năng suất máy ủi đào đường 141 3.6 Kết 142 3.7 Hạn chế 143 3.8 Thành lập đội thi công 143 CHƯƠNG THIẾT KẾ THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG 144 4.1 Kết cấu mặt đường – phương pháp thi công 144 4.2 Tính tốn tốc độ dây chuyền 144 4.3 Tính suất máy móc 145 4.4 Đầm nén đường 147 4.5 Thi công lớp áo đường 147 4.6.Thành lập đội thi công mặt .151 CHƯƠNG 153 TIẾN ĐỘ THI CƠNG CHUNG TỒN TUYẾN .153 5.1 Đội làm công tác chuẩn bị gồm .153 5.2 Đội xây dựng cống 153 5.3 Đội thi công 153 5.4 Đội thi công mặt đường 154 5.5 Đội hoàn thiện ( làm nhiệm vụ thu dọn, bù vá bảo dưỡng mặt đường ) 155 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 GVHD: TS Đỗ Duy Đỉnh SVTH: Vũ Đăng Khoa – MSSV: 3455.57 – LỚP: 57CD6 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐÔ THỊ THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN I LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5- B5 • Tên dự án chủ đầu tư: • Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh lộ đoạn qua điểm A5-B5 • Chủ đầu tư: Sở GTVT Bắc Giang • Địa : Số 51 đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang GVHD: TS Đỗ Duy Đỉnh SVTH: Vũ Đăng Khoa – MSSV: 3455.57 – LỚP: 57CD6 Trang 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA CẦU ĐƯỜNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐƯỜNG ĐÔ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHẦN THUYẾT MINH Đoạn thi công Công việc Máy thi công Khối lượng (m3) Cự ly (m) Năng suất (m3/ca) Số ca V/c ngang đào bù đắp Máy ủi 2225.58
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐATN: DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5 B5, ĐATN: DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5 B5, LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5- B5, b. Quy trình thiết kế:, Chiều rộng một làn xe:, a. Xác định độ dốc dọc lớn nhất cho phép (idmax), Xe tải trung ZiL 150, Bảng 2.11: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật, Bảng 3.1: Bảng tổng hợp các yếu tố bình đồ 2 phương án, QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, THIẾT KẾ TRẮC DỌC, TRẮC NGANG, Dốc dọc trung bình(%), Bảng:5.4 Kết quả thiết kế đường cong đứng:, Bảng 5.11:Kết quả tính toán khối lượng đào, đắp của 2 phương án, BIỂU ĐỒ VẬN TỐC XE CHẠY VÀ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, CP đá dăm gia cố xi măng 6%, c. Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn các lớp bê tông nhựa:, Xây dựng mặt đường(đồng), Bảng 8.16 : Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi, 5 Xác định thời gian hoàn vốn của phương án, ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5- B5, Bảng 2.1 Bảng kết quả khoan thăm dò địa chất tại các lỗ khoan, hố đào, Chiều dày các lớp địa chất(m), THIẾT KẾ CHI TIẾT CỐNG, Bảng 4.1: Bảng quan hệ giữa Q – h, 4 Gia cố thượng hạ lưu cống, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG, 1 Vật liệu xây dựng và dụng cụ thí nghiệm tại hiện trường, THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN, 3 Khối lượng vật liệu cống tròn BTCT và tính toán hao phí máy móc, nhân công, THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG, 2 Thiết kế điều phối đất, 3 Phân đoạn thi công nền đường, Bê tông nhựa hạt trung, Lu nhẹ 4 lần/điểm; V= 2.5 km/h, TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHUNG TOÀN TUYẾN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay