ĐỒ ÁN KỸ THUẬT GIAO THÔNG

20 38 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:26

ĐỒ ÁNTHUẬT GIAO THƠNG NHĨM : GVHD : VỊ TRÍ : 58CDE-3 THÁI HỒNG NAM NÚT GIAO BẠCH MAI – LÊ THANH NGHỊ - THANH NHÀN NỘI DUNG 1.1.NGHIÊN NGHIÊNCỨU CỨUTỔNG TỔNGQUAN QUAN 2.2.GIỚI GIỚITHIỆU THIỆUNÚT NÚTGIAO GIAOBẠCH BẠCHMAI MAI––LTN LTN––THANH THANHNHÀN NHÀN 3.3.NỘI NỘIDUNG DUNGTHỰC THỰCHIỆN HIỆN 4.4.KẾT KẾTLUẬN LUẬNVÀ VÀKIẾN KIẾNNGHỊ NGHỊ NGHIÊN CỨ TỔNG QUAN ĐÈN ĐIỀU KHIỂN RA ĐỜI 1868 TẠI ANH – TÀU HỎA ĐÈN ĐÈN ĐIỀU ĐIỀU KHIỂN KHIỂN 1914 ĐƯỜNG BỘ Ở MỸ, MÀU 1920 ĐỦ MÀU 1922 ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN BẰNG ĐIỆN 1963 HỆ THỐNG MÁY TÍNH SỐ NGHIÊN CỨ TỔNG QUAN NÚT GIAO THƠNG CĨ ĐÈN ĐIỀU KHIỂN NÚT GIAO CĨ LƯU LƯỢNG XE LỚN NÚT NÚT CÓ CÓ ĐÈN ĐÈN ĐIỀU ĐIỀU KHIỂN KHIỂN ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU PHÂN PHA GIẢM XUNG ĐỘT NÂNG CAO AN TỒN GIAO THƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TẠI VIỆT NAM VẤN ĐỀ CHƯA HỢP LÝ DỪNG XE GIẢM TỐC ĐỘ GIẢI PHÁP ĐƯỢC DI CHUYỂN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ LẠI NÚT GIAO BẠCH MAI – LÊ THANH NGHỊ QUẬN HAI DÂN CƯ BÀ TRƯNG ĐÔNG ĐÚC LƯU LƯỢNG LỚN ĐIỀU KHIỂN ÙN TẮC CHƯA HỢP CỤC BỘ LÝ BỐ TRÍ LẠI PHA ĐÈN CÔNG VIỆC THỰC HIỆN Phase Phase11 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT, LẬP ĐỀ CƯƠNG Phase Phase22 Phase Phase33 KHẢO SÁT XỬ LÝ, TÍNH TỐN SỐ HIỆN TRƯỜNG LIỆU 3.1 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 3.1.1 Nút giao thông có đèn điều khiển (đã trình bày trên) 3.1.2 Nghiên cứu quy chuẩn 41 -2016 3.1.3 Xác định chu kỳ đèn tối ưu theo công thức Webster C= 1.5 L + 1− Y gi = Y1 X ∑Y L: Thời gian tổn thất (C − L * X ) X: Số pha Yi: Suất v/s max pha i 3.2 KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG 11/4/2017 10/4/2017 3/4/2017 16h ng họ c ng l ượ l ượ 8h4 5-1 Lưu 6h Lưu h -19 17h 6h- h Hìn 3.1 KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG 3.1.2 Khảo sát hình học tổ chức giao thơng nút A, Dụng cụ khảo sát 3.1.2 Khảo sát hình học tổ chức giao thông nút B, Nội dung khảo sát ĐO BỀ RỘNG LÒNG ĐƯỜNG, VỈA HÈ ĐO CHU KÌ ĐÈN ĐO KÍCH THƯỚC ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH ĐO KÍCH THƯỚC VẠCH SƠN, BIỂN BÁO 3.1.2 Khảo sát hình học tổ chức giao thơng nút B, Kết 3.1.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TOÁN A, XÁC ĐỊNH SUẤT TỚI QUÃNG 5P BẢNG TỔNG HỢP SUẤT TỚI Quãng phút Bằng bội số chu kì đèn, gần với phút Chu kỳ đèn 69s, chọn quãng đếm 4p36s QUÃNG 15P LƯU LƯỢNG XE GIỜ 3.1.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TỐN B, XÁC ĐỊNH SUẤT DÒNG BÃO HÒA QUÃNG 3S BẢNG TỔNG HỢP SUẤT DÒNG BÃO Quãng phút Bằng bội số chu kì đèn, gần với phút Chu kỳ đèn 69s, chọn quãng đếm 4p36s HÒA VẼ BIỂU ĐỒ SUẤT DÒNG BÃO HÒA 3.1.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TỐN B, XÁC ĐỊNH SUẤT DỊNG BÃO HÒA QUÃNG 3S BẢNG TỔNG HỢP SUẤT DÒNG BÃO HÒA VẼ BIỂU ĐỒ SUẤT DÒNG BÃO HÒA 3.1.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TỐN BẢNG TỔNG HỢP SUẤT TỚI BẢNG TỔNG HỢP SUẤT DÒNG BÃO HÒA 3.1.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TỐN C,ĐỀ XUẤT CÁC CHU KỲ ĐÈN MỚI PHƯƠNG ÁN 3.1.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TỐN C,ĐỀ XUẤT CÁC CHU KỲ ĐÈN MỚI PHƯƠNG ÁN 3.1.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TOÁN C,ĐỀ XUẤT CÁC CHU KỲ ĐÈN MỚI PHƯƠNG ÁN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN • NÚT GIAO BỊ ÙN TẮC • DO BỐ TRÍ ĐÈN ĐIỀU KHIỂN CHƯA HỢP LÝ • CÁC CƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TUY ĐÚNG QUY CHUẨN NHƯNG ĐÃ CŨ 4.2 KIẾN NGHỊ • THAY THẾ, SỬA CHỮA CÁC VẠCH SƠN, BIỂN BÁO ĐÃ HƯ HỎNG • THAY ĐỔI CHU KỲ ĐÈN THEO PHƯƠNG ÁN ... QUAN NÚT GIAO THƠNG CĨ ĐÈN ĐIỀU KHIỂN NÚT GIAO CÓ LƯU LƯỢNG XE LỚN NÚT NÚT CÓ CÓ ĐÈN ĐÈN ĐIỀU ĐIỀU KHIỂN KHIỂN ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU PHÂN PHA GIẢM XUNG ĐỘT NÂNG CAO AN TOÀN GIAO THÔNG NGHIÊN... PHƯƠNG ÁN 3.1.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TỐN C,ĐỀ XUẤT CÁC CHU KỲ ĐÈN MỚI PHƯƠNG ÁN 3.1.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TỐN C,ĐỀ XUẤT CÁC CHU KỲ ĐÈN MỚI PHƯƠNG ÁN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN • NÚT GIAO. .. h Hìn 3.1 KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG 3.1.2 Khảo sát hình học tổ chức giao thông nút A, Dụng cụ khảo sát 3.1.2 Khảo sát hình học tổ chức giao thơng nút B, Nội dung khảo sát ĐO BỀ RỘNG LÒNG ĐƯỜNG, VỈA
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN KỸ THUẬT GIAO THÔNG, ĐỒ ÁN KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay