ĐỒ ÁN KỸ THUẬT GIAO THÔNG

29 10 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:25

ĐỒ ÁN KĨ THUẬT GIAO THÔNG 2015 TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CẢI TẠO NÚT GIAO THƠNG CĨ ĐÈN ĐIỀU KHIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐỊA ĐIỂM NÚT GIAO BÀ TRIỆU – TRẦN NHÂN TƠNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ĐINH XN HỒN NHĨM SINH VIÊN THỰC HIỆN: NHÓM –LỚP 56CD7 HÀ NỘI, 30/06/2015 ĐẶT VẤN ĐỀ  Nút giao thông vị trí xảy nhiều xung đột hệ thống giao thông đô thị, người tham gia giao thông phải đồng thời thực nhiều thao tác gồm: quan sát nút để hiểu tổ chức giao thông nút, quan sát xe hoạt động nút, giảm tốc, dừng xe, tăng tốc chuyển hướng   Để giải xung đột người ta thực nhiều biện pháp tổ chức giao thông nút Nút giao thơng điều khiển đèn tín hiệu cách thức tổ chức giao thông nút nhằm giải xung đột Tuy nhiên nhiều nút giao thơng có đèn điều khiển địa bàn thành phố Hà Nội chưa đáp ứng nhu cầu giao thơng người dân, đơi gây khó khăn cho người tham gia giao thông  Cần thiết phải nâng cao chất lượng khai thác nút giao thơng có đèn điều khiển nhằm giải tốt xung đột nâng cao khả thông hành tuyến đường Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 VỊ TRÍ – MẶT BẰNG NÚT GIAO  Nút giao ngã tư: Giao phố Bà Triệu phố Trần Nhân Tông + Phố Bà Triệu tổ chức giao thông chiều + Phố Trần Nhân Tông tổ chức giao thông chiều Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 MỤC TIÊU KHẢO SÁT  Đánh giá tình trạng nút giao, đề xuất giải pháp giải bất cập  Giúp cho sinh viên nắm bắt cách thức làm việc thực tế, hiểu sâu kiến thức học phần lý thuyết  Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, củng cố kiến thức chuyên nghành để phục vụ cho công việc sau Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 Khảo sát hình học nút giao Khảo sát dòng giao thơng Khảo sát đèn điều khiển nút giao  Cơng tác ngồi trường: • • • CƠNG TÁC THU THẬP DỮ LIỆU A B C  Công tác phòng: Thu thập liệu bình đồ nút sẵn có, phác họa sơ Tổ chức đếm xe nhánh dẫn vào nút mặt nút Phân tích hình thức điều khiển giao thơng có Thu thập hình ảnh trạng nút giao nút Lên mặt nút giao AutoCad Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 Xử lý số liệu HIỆN TRẠNG NÚT GIAO  Qua công tác điều tra khảo sát thực tế ngồi trường phòng nhóm thực đánh giá trạng nút giao qua ba tiêu chí sau đây: Hiện trạng tổ chức khơng gian nút giao: KTGT- 02 Hiện trạng tổ chức điều khiển nút giao: KTGT-03 Hiện trạng dòng giao thơng nút: KTGT-04 Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NÚT GIAO  Tình trạng mặt đường: Mặt đường hư hỏng nhẹ, bố trí số cơng trình chưa hợp lý Đồ án kĩ thuật giao thơng 2015 HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NÚT GIAO  Tình trạng nước: Nút nước đọng, gây khó khăn cho người lại, làm mỹ quan nút Đồ án kĩ thuật giao thơng 2015 HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NÚT GIAO  Tình trạng nước: Nút nước đọng, gây khó khăn cho người lại, làm mỹ quan nút Đồ án kĩ thuật giao thơng 2015 HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NÚT GIAO  Loại bó vỉa nút: Vỉa vát cao 10cm, cho phép xe lên xuống  Tình trạng đỗ xe : Nút có bố trí đỗ xe vỉa hè, nhiên số trường hợp đỗ xe không quy định, gây cản trở cho người tham gia giao thông Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC ĐIỂU KHIỂN NÚT GIAO Kích thước(cm) Loại vạch sơn Vạch phân Vạch stop Vạch cho người Vạch phân cách PXC lề Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 Kí hiệu Vạch đứt song song Vạch liên Số lượng Bố trí (cm) Đối chiếu với QC41 20 120 Tim đường Chưa phù hợp 30 Vạch liền 39 54 20 Vạch liền Chiều rộng 350 Vạch liền Vạch liền Khoảng cách(cm) Chiều dài 250 14 Chưa phù hợp Chưa phù hợp Cách mép vỉa hè 50 Phù hợp HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC ĐIỂU KHIỂN NÚT GIAO  Hiện trạng đèn điều khiển : - Đèn điều khiển cho phương tiện giao thơng hoạt động bình thường - Đèn điều khiển dành cho người bị hỏng 6/8 gây khó khăn cho ngưởi qua đường Bố trí Loại đèn Màu đèn Kích thước đèn Số lượng Độ cao so Khoảng cách Hiện So sánh với với mép tới mép PXC trạng QC41 100 Hư hỏng Phù hợp PXC Đèn cho người Đỏ ,xanh D=30 200 6/8 Đèn cho phương Đỏ, vàng ,xanh D=30 tiện Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 15 250 100 Tốt Phù hợp HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC ĐIỂU KHIỂN NÚT GIAO  Hiện trạng phân pha nút: Gồm pha - Thời gian pha dành cho phương tiện + Pha 1: Hướng Bà Triệu (B-N) Xanh : 30s -Vàng: 3s- Đỏ: 36s + Pha 2: Hướng Trần Nhân Tông (Đ-T) Đỏ: 36S -Vàng: 3s- Xanh : 30s - Thời gian pha dành cho người + Pha : Hướng Bà Triệu (B-N) Xanh : 19s- Đỏ :51s + Pha 2: Hướng Trần Nhân Tông ( Đ-T) Đỏ: 51s – Xanh:19s Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 16 HIỆN TRẠNG DỊNG GIAO THƠNG TRONG NÚT  Tình trạng tham gia giao thơng nút giao: STT Tiêu chí Hiện trạng Hiện trạng tham gia giao thơng Vẫn có tình trạng vượt đèn đỏ, không chấp nút phương tiện hành luật giao thông Hiện trạng người qua đường nút Mô tả + Bà triệu : 41 người vượt đèn đỏ + TNT: 43 người vượt đèn đỏ Khảo sát 20 phút Một số người qua đường tùy tiện + Bà Triệu: người qua đương không quy định + TNT: 28 người qua đường không quy định Thời gian người qua Đi bình thường, chen lấn xố đường đẩy Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 Khảo sát 20 phút 17 Thời gian trung bình người bố qua đường 8s HIỆN TRẠNG DỊNG GIAO THƠNG TRONG NÚT  Lưu lượng giao thông theo hướng cao điểm - Sau quay camere nhánh dẫn nhóm tiến hành đếm xe phân tích liệu - Nhóm đếm xe nhánh dẫn theo quãng phút, đếm xe đạp+ xe máy; ô tô con+ xe taxi; xe bus+ xe khách 16 chỗ ghi vào mẫu bảng lập sẵn STT THỜI GIAN XE MÁY XE CON XE BUS 8h00'-8h05' 110 8h05'-8h10' 77 8h10'-8h15' 81 13 8h15'-8h20' 90 23 8h20'-8h25' 79 8h25'-8h30' 94 14 8h30'-8h35' 98 18 8h35'-8h40' 94 13 8h40'-8h45' 79 12 10 8h45'-8h50' 103 10 Đồ án kĩ thuật giao thơng 2015 18 HIỆN TRẠNG DỊNG GIAO THƠNG TRONG NÚT  Lưu lượng giao thông theo hướng cao điểm - Sau có số liệu đếm xe, nhóm tiến hành phân tích kết với công việc quy đổi xe xcqđ, xác định hệ số quy đổi hàng chờ xcqđ, tính tốn xác định suất tới, suất dòng bão hòa Suất tới theo hướng (xcqđ/h) Suất dòng bão hòa theo hướng (xcqđ/h) Đ T N B Đ - 2880 2016 - - T 2700 - 810 - - - N - - - - 1499 - B 2688 1152 3840 - Đ T N B Đ - 688 154 - T 907 - 271 N - - B 304 289 Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 19 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO  Qua công tác phân tích đánh giá trạng nhóm thấy bất cập nút giao Bà Triệu – Trần Nhân Tơng từ nhóm đề xuất số giải pháp cải tạo nhằm nâng cao chất lượng khai thác nút: - Cải tạo không gian nút giao: mặt đường, hệ thống thoát nước, mỹ quan nút, đỗ xe… - Bố trí lại vạch sơn khơng quy định theo QC41/2012 - Tính lại thời gian xanh pha đèn nút giao Đồ án kĩ thuật giao thơng 2015 20 CẢI TẠO KHƠNG GIAN NÚT GIAO Một số tình trạng nút giao cần khắc phục Kiến nghị sửa chữa + Tại vị trí dừng đèn đỏ có tượng mặt đường bị mài mòn gây nguy hiểm cho + Làm lại lớp tạo nhám nhằm tăng độ an toàn người tham gia giao thông + Vá lại chỗ bị dập vỡ + Tại vị trí đặt cống xuất vết nứt, dập vỡ quanh nắp cống + Di chuyển cống vị trí lề + Cống đặt vị trí đường (chưa hợp lí) + Khơi thơng rảnh biên tắc nghẽn, sửa chữa đoạn bị dập vỡ + Tình trạng nước khơng tốt, tượng đọng nước rảnh biên + Thường xuyên dọn dẹp rác xót lại giếng thu + Các giếng thu có nhiều rác xót lại khơng don dẹp + Kiểm sốt dây điện bố trí, bó trí ngầm + Nút có nhiều dây điện bố trí khơng chằng chịt gây mỹ quan + Bố trí nơi bán hàng cố định, tránh ảnh hưởng người gây an + Có nhiều hàng quán vỉa hè tồn + Tình trạng đỗ xe khơng hợp lý vỉa hè gây cản trở cho người + Bố trí nơi đỗ xe hợp lí tránh gây an toàn, xử lý xe dừng đỗ không   quy định   Đồ án kĩ thuật giao thơng 2015 21 BỐ TRÍ LẠI VẠCH SƠN KHƠNG ĐÚNG THEO QC41 Hiện trạng vạch sơn nút giao cần sửa chữa Kích thước(cm) Khoảng cách Loại vạch sơn Số lượng Bố trí Đối chiếu với quy chuẩn Chiều dài Chiều rộng vạch(cm) 41 Vạch phân 350 15 120 Tim đường Chưa phù hợp Vạch STOP   35 Vạch liền Vạch STOP Chưa phù hợp Vạch cho người 250 39 54   Vạch STOP Chưa phù hợp Số lượng Bố trí Kiến nghị sửa chữa vạch sơn Kích thước(cm) Khoảng cách Loại vạch sơn vạch(cm) Đối chiếu với quy chuẩn 41 Chiều dài Chiều rộng Vạch phân 300 10 100 Tim đường Phù hợp Vạch STOP   40 Vạch liền Vạch STOP Phù hợp Vạch cho người 250 40 60   Vạch STOP Phù hợp Đồ án kĩ thuật giao thơng 2015 22 TÍNH TỐN LẠI THỜI GIAN XANH CÁC PHA - Từ số liệu thống kế phần Hiện trạng dòng giao thơng nút, nhóm tiến hành tinh tốn lại thời gian xanh cho pha Bảng 8: Xác định suất dòng (v/s) cho nhóm phân pha   Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm   Đ–T Đ–N T–Đ T–N B–Đ B–T B-N Lưu lượng (Va) 688 154 907 271 307 289 1499 Suất dòng bão hòa (S) 2880 2016 2700 810 2688 1182 3840 Suất dòng Va/ 0,95.S 0.239 0.076 0.036 0.336 0.113 0.251 0.39 Pha A A A A B B B Yci Đồ án kĩ thuật giao thơng 2015 0.336 0.39 23 TÍNH TỐN LẠI THỜI GIAN XANH CÁC PHA - Tổng thời gian tổn thất: L = 2Pha x 3s/Pha = 6s - Chu kỳ tối ưu: C = = = 51,09 s    Chọn C =52 s - Tổng thời gian xanh pha : 52 – = 46s - Thời gian xanh thực pha: + Pha (Đ-T): C2 = = 25 s + Pha (B-N): C1 = = 21 s Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 24 TÍNH TỐN LẠI THỜI GIAN XANH CÁC PHA Pha (B-N) Pha (Đ-T) 30 36 36 30 Sau tính tốn lại Pha (B-N) Pha (Đ-T) 25 28 24 21  Ban đầu pha có bố trí thời gian xanh nhau, nhiên điều chưa hợp lý đường Bà Triệu tổ chức giao thông chiều nên lưu lượng lớn hơn, thời gian xanh cần nhiều Vì kiến nghị thay đổi pha đèn tính tốn Đồ án kĩ thuật giao thơng 2015 25 KIẾN NGHỊ BỐ TRÍ HỆ THỐNG GIAO THƠNG PHỐI HỢP “ LÀN SÓNG XANH”     Hệ thống giao thơng phối hợp “làn sóng xanh” bố trí tổ chức giao thơng chiều Đèn tín hoạt động theo tuyến, đèn tín hiệu nút tuyến thống nhất, xếp, đảm bảo xe chạy với tốc độ tới nút gặp đèn xanh, dừng chờ đèn đỏ  Thời gian bất đèn xanh nút liền kề có chênh lệch định, độ chênh lệch S: S= L – khoảng cách nút V – tốc độ xe chạy - Ưu điểm hệ thống: + Tăng tính lưu thơng cho nút + Điều khiên tiện lợi, dễ dàng, tiết kiệm chi phí, có tính mở rộng cao + Tối ưu hóa việc tham gia giao thơng phương tiện khả thông xe nhanh điều kiện sở vật chất có Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 26 KẾT LUẬN  Qua trình làm đồ án nhóm bất cập cần phải khắc phục nút giao Bà Triệu- Trần Nhân Tơng tình trạng mặt đường, trạng dòng giao thơng, trạng tổ chức khơng gian nút để từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khai thác nút  Nghiên cứu dùng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu sau  Quá trình làm đồ án trình sinh viên vận dụng kiến thức học lý thuyết vào thực tế làm quen với cách thức làm việc ngồi thực tế, tích lũy thêm kiến thức cho để phục vụ cơng việc sau Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 27 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! Đồ án kĩ thuật giao thông 2015 28 ... gia giao thông Đồ án kĩ thuật giao thơng 20 15 HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NÚT GIAO  Tĩnh không nhánh dẫn vào nút giao: Tĩnh không đảm bảo cho người tham gia giao thông Đồ án kĩ thuật giao. .. 907 27 1 307 28 9 1499 Suất dòng bão hòa (S) 28 80 20 16 27 00 810 26 88 11 82 3840 Suất dòng Va/ 0,95.S 0 .23 9 0.076 0.036 0.336 0.113 0 .25 1 0.39 Pha A A A A B B B Yci Đồ án kĩ thuật giao thơng 20 15... 13 8h15'-8h20' 90 23 8h20'-8h25' 79 8h25'-8h30' 94 14 8h30'-8h35' 98 18 8h35'-8h40' 94 13 8h40'-8h45' 79 12 10 8h45'-8h50' 103 10 Đồ án kĩ thuật giao thông 20 15 18 HIỆN TRẠNG DỊNG GIAO THƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN KỸ THUẬT GIAO THÔNG, ĐỒ ÁN KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay