Chương trình quản lý thu chi

9 27 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:14

Phần mềm viết bằng MS Excel rất dễ sử dụng.Giao diện thân thiện.Đầy đủ các chức năng cơ bản nhất giúp thủ quỹ quản lí tốt.Gồm các chức năng sau: Danh mục hệ thống. Theo dõi thu. Theo dõi chi. Báo cáo theo ngày, tháng, quý, năm, nguồn thu, nguồn chi....Mật khẩu Admin mặc định: 123456789 - Phần mềm Quản thu chi Liên hệ: 0975.111.547 - Liên hệ trực tiếp để xem Demo để có nhìn trực quan - Giá full: 500.000 đồng CHƯƠNG TRÌNH QUẢN THU CHI (Dành cho cá nhân, g9ai đình, doanh nghiệp – Thủ quỹ…) LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0975.111.547 - Phần mềm Quản thu chi Liên hệ: 0975.111.547 - Liên hệ trực tiếp để xem Demo để có nhìn trực quan - Giá full: 500.000 đồng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0975.111.547 - Phần mềm Quản thu chi Liên hệ: 0975.111.547 - Liên hệ trực tiếp để xem Demo để có nhìn trực quan - Giá full: 500.000 đồng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0975.111.547 - Phần mềm Quản thu chi Liên hệ: 0975.111.547 - Liên hệ trực tiếp để xem Demo để có nhìn trực quan - Giá full: 500.000 đồng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0975.111.547 - Phần mềm Quản thu chi Liên hệ: 0975.111.547 - Liên hệ trực tiếp để xem Demo để có nhìn trực quan - Giá full: 500.000 đồng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0975.111.547 - Phần mềm Quản thu chi Liên hệ: 0975.111.547 - Liên hệ trực tiếp để xem Demo để có nhìn trực quan - Giá full: 500.000 đồng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0975.111.547 - Phần mềm Quản thu chi Liên hệ: 0975.111.547 - Liên hệ trực tiếp để xem Demo để có nhìn trực quan - Giá full: 500.000 đồng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0975.111.547 - Phần mềm Quản thu chi Liên hệ: 0975.111.547 - Liên hệ trực tiếp để xem Demo để có nhìn trực quan - Giá full: 500.000 đồng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0975.111.547 - Phần mềm Quản thu chi Liên hệ: 0975.111.547 - Liên hệ trực tiếp để xem Demo để có nhìn trực quan - Giá full: 500.000 đồng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0975.111.547
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình quản lý thu chi, Chương trình quản lý thu chi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay