ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM N1 N2

39 10 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:12

Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bµi tËp lín ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM N1-N2 CHƯƠNG I LẬP TIÊN LƯỢNG CÁC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CHỦ YẾU I.1 Tổng Quan: Dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm N1-N2 dự án giao thông trọng điểm huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đồng thời cơng trình nằm hệ thống Tỉnh lộ Tỉnh Yên Bái quy hoạch Khi xây dựng tuyến đường cầu nối trung tâm kinh tế, trị, văn hóa lớn Tỉnh Dự án hoàn thành đáp ứng nhu cầu lại vận chuyển hàng hóa vùng du lich tỉnh Yên Bái Thị trấn Nông trường Liên Sơn, tạo điều kiện cho kinh tế, du lịch địa phương phát triển Để làm sở kêu gọi nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác đầu tư việc tiến hành Quy hoạch xây dựng lập dự án khả thi xây dựng tuyến đường N1-N2 quan trọng cần thiết I.1.1 Đối tượng,phạm vi nghiên cứu dự án tổ chức thực dự án Đối tượng, phạm vi nghiên cứu dự án Đoạn tuyến qua điểm N1-N2 thuộc tuyến Tỉnh lộ nối từ thị trấn Nông trường Liên Sơn lên xã Suối Giàng thuộc địa phận huyện Văn Chấn Đoạn tuyến có chiều dài 1.985Km Điểm N1 độ cao 1565.00m so với mực nước biển Điểm N2 độ cao 1546.00m so với mực nước biển Cấp thiết kế tuyến đường : Cấp IV Quy mô mặt ct ngang ng: SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 Trang 6% 2% 0,50 m 0,50 m 2% 2% 3,50 m 2% 3,50 m 2% 6% 2% 6% 2% 6% 2% Bµi tËp lín 0,50 m 0,50 m Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp I.1.3 Các lớp kết cấu mặt: Bê tông nhựa hạt nhỏ Bê tông nhựa hạt trung 4cm 6cm Cấp phối đá dăm loại I 16cm Cấp phối đá dăm loại II 32 cm I.2 Bảng Tiên lượng:  Nhóm tiêu chất lượng sử dụng gồm : - Chiều dài tuyến, hệ số triển tuyến - Dốc dọc - Số lượng đường cong nằm, bán kính cong nằm, số lượng bán kính cong nằm tối thiểu, bán kính cong nằm trung bình - Số lượng cong đứng, bán kính cong đứng nhỏ  Nhóm tiêu xây dựng gồm : - Khối lượng đào, đắp - Chiều sâu đào sâu nhất, chiều cao đắp lớn - Chiều dài cống, số lượng cống - Biển báo,biển hạn chế,tốc độ hạn chế - Khả cung ứng vật tư xây dựng I.2.1 Chỉ tiêu chất lượng sử dụng: Bảng I.1 : Phương án tuyến theo nhóm ch tiờu cht lng s dng SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 Trang Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp STT Cỏc ch tiờu n vị 10 11 12 13 14 Chiều dài tuyến Hệ số triển tuyến Góc ngoặt trung bình Số đường cong nằm Số đường cong đứng BK đường cong nằm nhỏ Số đường cong nằm tối thiểu Độ dốc dọc lớn L đoạn có idọc > 30‰ BK đường cong lồi nhỏ BK đường cong lõm nhỏ Tốc độ TB xe Zin-150 Thời gian xe chạy trung bình Tiêu hao nhiên liệu m Độ Chiếc Chiếc m Chiếc ‰ m m m Km/h Phút Lít Bµi tËp lín Phương án Tuyến 1985.41 1.124 53º57’57’ 125 45.7 151.41 2500 2500 61.5 2.56 0.189 I.2.2Nhóm tiêu xây dựng : Bảng I.2 : So sánh phương án tuyến theo nhóm tiêu xây dựng STT Các tiêu Đơn vị PA tuyến 10 Khối lượng đất đào Khối lượng đất đắp Số lượng cống Số lượng cầu nhỏ Chiều sâu đào lớn Chiều cao đắp lớn Cọc tiêu Cọc Km Sơn kẻ vạch đường Điều kiện thi công m3 m3 Chiếc Chiếc m m cỏi cỏi m2 8960.48 SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 13711.65 2.34 2.80 147 74.1 Thuận li Trang Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bài tập lớn CHNG II :XC NH CÁC CHI PHÍ NHÀ QUẢN LÝ 2.1 Xác định chi phí xây dựng ban đầu (K0) 2.1.1 Chi phí đền bù giải phóng mặt Chia tuyến thành đoạn có bề rộng dải đất tương đương dành cho đường Trong thiết kế sơ tạm thời lấy L cđ = 20m (chiều rộng trung bình) để tính Theo bảng đơn bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2012 huyện Văn Chấn giá đất đền bù giải phóng mặt là: Hđền bù = 50.000 đ/m2 Chi phí đền bù ruộng đất tính theo cơng thức sau : Ko(đền bù) = Trong đó:  Hđền bù = giá đền bù ruộng đất (theo quy định nhà nước), theo đơn giá ta lấy 200000 đ/m2  Li = chiều dài đoạn đường có lcđ = const  lcđ = bề rộng dải đất cố định dành cho đường (dải đường bị đường chiếm dụng thường xuyên) lấy lcđ = 20m LI = 1,98541 (Km)  Kođền bù = 201985,41 200000 = 7,941,640,000 (đồng) 2.1.2 Chi phí cơng tác chuẩn bị mặt thi cụng SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 Trang Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn HiƯp Bµi tËp lín Bao gồm chi phí cho công tác: Khôi phục cọc định vị phạm vi thi công; xây dựng lán trại; xây dựng kho, bến bãi; định vị tuyến đường- lên ga phóng dạng; định vị tuyến đường-lên khuôn đường Kocb = 112,548,900 đ 2.1.3 Chi phí xây dựng đường Cơng tác xây dựng đường bao gồm công tác thi công đất (đào,đắp) để có hình dạng đường theo thiết kế đồng thời đảm bảo yêu cầu cường độ  Đào Gồm công việc: đào đường làm băng máy ủi, máy cạp phạm vi quy định; đào xả đất máy thi công để lại, hồn thiện cơng trình, bạt vỗ mái taluy, sửa đường theo yêu cầu kỹ thuật Đất loại III, thi công đào đường làm với cự ly  300m máy đào  0.8 m3,  Đắp Gồm công việc: lên khuôn đường, dãy cỏ, bóc đất hữu cơ, bốc xúc đổ nơi quy định vận chuyển phạm vi 300m Ủi san đất có sẵn máy ủi, máy cạp đem đến đổ đống phạm vi 300m; ô tô 12T, máy ủi  110CV, đầm đất theo yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện đường (kể đắp đường) gọt vỗ mái taluy; sửa mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật Đắp đất đường với 10% hệ số đầm nén K= 0,98,còn lại 90% đất đàm nén k = 0.95 Máy đầm 25T Kết tính tốn: Bảng II.1 : Bảng chi phí xây dựng đường Giá 100m3 đào Giá 100m3 đắp NC Đơn vị Thành tiền đ/100m3 563,066 M đ/100m NC đ/100m3 394,008 M /100m3 1044,781 SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 1,711,888 Trang Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bài tập lớn n v Thnh tin V đào m3 8,960.48 V đắp XD Tổng giá thành đào đắp (Ko ) m 13,711.65 đồng 401,128,510 Bảng II.2 : Tổng hợp chi phí xây dựng đường Đào (m3) 8960.48 Tuyến N1 –N2 Đắp (m3) 13711.65 Tổng giá (đồng) 401,128,510 2.1.4 Chi phí xây dựng áo đường Công tác xây dựng áo đường bao gồm chi phí rải thảm lớp mặt đường làm móng đường  Móng đường Bao gồm cơng việc vận chuyển vật liệu, rải đá, chèn, lu lèn, hồn thiện lớp móng theo u cầu kỹ thuật  Mặt đường bê tông nhựa Bao gồm công việc: chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, vận chuyển vật liệu, rải vật liệu máy rải, lu lèn mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật Toàn chi phí lập bảng tính tốn: Bảng II.3 : Bảng chi phí xây dựng Km áo đường Lớp vật liệu Đơn giá (đồng/100m2) H (cm) VL NC M BTN hạt nhỏ 5,137,086 112,442 293,807 BTN hạt vừa 7,544,566 162,584 367,624 CP đá dăm I 16 1,689,800 46,774 265,755 CP đá dăm II 32 3,367,786 87,796 534,209 17,739,238 A 408,133 B 1,384,368 C Tổng cộng Chi phớ xõy dng 1KM ỏo ng SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 Trang Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp (ng/KM) 1,419,139,040 Bài tập lớn 32,650,610 Tổng cộng 110,749,407 1,562,539,057 Bảng II.4: Chi phí xây dựng áo đường Tuyến N1-N2 Chiều dài (Km) 1.98541 Giá thành 1Km 1,562,539,057 Tổng giá (đồng) 3,102,280,669 2.1.5 Chi phí xây dựng cơng trình nước Cơng tác xây dựng cơng trình nước bao gồm chi phí làm cầu cống, rãnh nước - Chi phí xây dựng cống cho cơng tác: Khơi phục vị trí đặt cống thực địa; đào hố móng cống; xây dựng móng cống; vận chuyển ống cống tới vị trí thi cơng; đặt ống cống; xây dựng hai đầu cống; phòng nước mối nối cống; gia cố thượng lưu, hạ lưu cơng trình; đắp đất cống Tồn chi phí lập bảng tính tốn: Bảng II.5 : Bảng tính tốn chi phí xây dựng cống phương án I Loại Đơn cống vị D1.0m D1.5m D2.0m 100 m 100 m 100 m Khối lượn g (m) 11.10 46.42 14.13 Đơn giá (đồng) VL NC M 27,926,63 17,993,39 3,513,8 29,689,45 31,117,14 98 3,755,1 34,811,94 45,270,61 51 4,117,44 Tổng cộng - Thành tiền (đồng) VL NC M 3,099,856 1,997,267 390,042 13,781,842 14,444,580 4,918,927 6,396,738 21,800,625 22,838,585 47,354,188 1,743,141 581,795 2,714,978 Chi phí xây dựng rãnh thoát nước : Chiều dài rãnh biên thoát nước 1012m ( phụ thuộc thiết kế hình học cơng trình đường) Đơn giá xây dựng 1m rãnh biên, không gia cố 54,000 đ ; bao gồm chi phí cho máy cơng nhân Như vậy, chi phí xây dựng rãnh cơng trình đường : 85,000x 1012 = 54,648,000 SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 Trang Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn HiƯp Bµi tËp lín 2.1.6 Chi phí xây dựng lắp đặt cơng trình giao thơng Cơng tác xây dựng lắp đặt cơng trình giao thơng tuyến bao gồm cắm cọc tiêu biển báo sơn kẻ vạch, trồng xanh…  Cọc tiêu, biển báo Bao gồm cọc tiêu bê tông cốt thép, cọc km bê tông biển báo bê tông cốt thép chữ nhật tam giác  Sơn kẻ vạch Vạch số - Đường tim mặt đường hai xe ngược chiều, đơn vị cm Tồn chi phí lập bảng tính tốn: Bảng II.6 : Bảng tính tóan chi phí xây dựng lắp đặt cơng trình giao thơng STT Hạng mục Bảng dự tóan xây dựng hạng mục giao thông Đơn Khối Đơn giá (đồng) Thành tiền vị Lượng VL NC M VL NC M Cọc tiêu Cọc Km Sơn kẻ cái 147 19,164 73,613 8,369 81,602 0 2,817,108 1,230,243 147,226 163,204 0 vạch m2 74.1 21,823 3,279 1,617,084 242,974 đường Biển báo đường 776.771 138.309 57,559 10,249 vòng Biển báo 16 776.771 138.309 57,559 10,249 vo SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 Trang Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp cầu,cống Biển báo 51.005 27.662 Cộng: Tổng cộng: 4,700,315+1,658,968= 6,359,283 đ đổi dốc Bµi tËp lín 3,779 2,050 4,700,315 1,658,968 0  Trồng xanh Khơng cần trồng thêm xanh có xanh tự nhiên 2.1.7 Các chi phí khác Bao gồm chi phí giai đoạn thực dự án: giai đoạn chuẩn bị thực đầu tư, giai đoạn thực đầu tư giai đoạn kết thúc đầu tư Ngồi có chi phí dự phòng Tổng hợp chi phí xây dựng ban đầu: K0=7,941,640,000+112,548,900+401,128,510+3,102,280,669+47,354,188+54,648,000 +6,359,283 = 11,665,960,000 đ 2.1.8 Xác định chi phí tu sửa chữa hàng năm : Ctdt (đồng) Việc tiến hành tu sửa chữa tiến hành quanh năm toàn mạng lưới đường nhằm ngăn ngừa phát sinh hư hỏng, ngăn ngừa tai hạn giao thông, trì tình trạng đường vừa xây dựng Gồm số cơng việc như: chăm sóc cỏ taluy, nạo vét cống rãnh, vá ổ gà, vệ sinh đường, bảo dưỡng cơng trình phòng hộ… Tham khảo dẫn Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN-211-93 : Tỷ lệ chi phí tu thường xuyên, lấy 0.55 % chi phí xây dựng ban đầu  Chi phí tu xác định:  Ctdt = 0.55%  (Knền+ Kmặt+ Kthoát nước) = 0.55%  3,605,411,367 = 0.55%  3,605,411,367 Tồn chi phí tổng hợp lập bảng tính tốn: Bảng II.7 : Bảng xác định chi phí tu sửa chữa hàng năm Năm TT 1/(1+Eqđ)t 0,893 0,797 Chi phí tu sửa chữa CtDT (đ) Tuyến N1-N2 19.829.763 19.829.763 SV : Bïi Văn Tiến MS: 6230.54 CtDT/(1+Eq)t () Tuyn N1-N2 17.705.145,1 15.808.165,3 Trang Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp 10 11 12 13 14 15 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 0,322 0,287 0,257 0,229 0,205 0,183 Tổng 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 297.446.437,8 Bµi tËp lín 14.114.433,3 12.602.172,6 11.251.939,8 10.046.374,8 8.969.977,5 8.008.908,5 7.150.811,2 6.384.652,8 5.700.582,9 5.089.806,1 4.544.469,8 4.057.562,3 3.622.823,5 135.057.825,4 Bảng II.8 : Tổng chi phí tu sửa chữa hàng năm quy năm gốc Ctdt quy đổi (đồng) Phương án tuyến 135,057,825 2.1.9 Các chi phí cho sửa chữa định kì ( dành cho trung tu,đại tu,cải tạo,thay gối cầu,khe nối,lớp thảm mặt cầu) Theo qui trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-93 Bảng 5.1 Với mặt đường BTN thời gian đại tu 15 năm, thời gian trung tu năm Với tỷ lệ chi phí so với vốn ban đầu là: 0.51% Chi phí trung tu: Ktrt = 5.1% X( Ko)  Ktrt =0.051 x (3,605,411,367)= 183,875,980 SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 Trang 10 Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bài tập lớn Ktn = k1 k2.k3k14 Trong đó: k1, k2, …, k14 tỷ số số tai nạn xảy đoạn tuyến đó(có yếu tố xác định) với số tai nạn xảy đoạn tuyến chọn làm chuẩn ( đoạn tuyến thẳng, khơng có độ dốc, có bề rộng phần xe chạy 7.5m, lề rộng có lề gia cố ) Các hệ số xác định hướng dẫn sách TKĐ tập - Hệ số K1 xét đến ảnh hưởng lưu lượng xe chạy N (xe/ngày.đêm) Hệ số K2 xét đến bề rộng phần xe chạy cấu tạo lề Hệ số K3 xét đến ảnh hưởng bề rộng lề Hệ số K4 xét đến ảnh hưởng độ dốc dọc i Hệ số K5 xét đến bán kính đường cong bình đồ R Hệ số K6 xét đến tầm nhìn thực tế đảm bảo Hệ số K7 xét đến bề rộng phần xe chạy cầu Hệ số K8 xét đến chiều dài đoạn thẳng Hệ số K9 xét đến lưu lượng xe chạy chỗ giao mức Hệ số K10 xét đến ảnh hưởng hình thức giao có đường nhánh Hệ số K11 xét đến ảnh hưởng tầm nhìn thực tế bảo đảm chỗ giao - mức co đường nhánh Hệ số K12 xét đến số xe phần xe chạy Hệ số K13 xét đến khoảng cách từ nhà cửa bên đến phần xe chạy Hệ số K14 xét đến ảnh hưởng hệ số bám φ mặt đường tình trạng mặt đường Bảng tính tốn hệ số tai nạn chi tiết đây: Bảng IV.5 Bảng tổng hợp hệ số tai nạn Ki K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 0.46 1.80 1.0 1.0 2.3 1 1 1 0.46 2.04 1.0 2.25 2.3 1 1 1 Đoạn thiết kế 0.46 0.46 1 2.056 2.16 1.0 1.23 4.0 4.7 2.3 3.0 1 1 1 1 1 1 SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 0.46 2.08 1.0 4.0 2.3 1 1 1 0.46 1.80 1.0 1.0 2.3 1 1 1 0.46 2.04 1.0 2.25 2.3 1 1 1 0.46 1.80 2.34 1.0 2.3 1 1 1 Trang 25 Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp K13 K14 .Ki 2.5 4,76 2.5 12,14 2.5 21,75 2.5 43,08 2.5 22,01 Bµi tËp lín 2.5 4,76 2.5 2.5 1 12,14 11,14 Dựa vào idọc đường cong năm, chia trắc dọc thành đoạn có đặc điểm tương tự SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 Trang 26 Khoa Cầu Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thÞ 65 65 65 s h· m=2.38 65 63.1 64.72 Cè ng d 1.50 K M 0+228.16 262.00 H1 ® Ư ờNG THẳ NG Đ Ư ờNG CONG Đ Oạ N I H3 286.00 H4 w=0.30 wl =0.30 i=4.00 Ln=50.00 A=110d48'3'' R=200.00 K=241.55 T=137.97 P=42.97 ĐOạ N II 30.0 10.0 4.76 12.14 H5 H6 415.00 H7 A=89d7'42'' R=150.00 K=237.90 T=152.30 P=63.76 i=6.00 Ln=61.00 w=0.35 wl =0.35 150.00 H8 Đ Oạ N III 21.75 H9 H1 w=0.45 wl =0.45 i=7.00 Ln=74.00 A=96d21'15'' R=125.00 K=182.49 T=111.85 P=42.74 65 40 ĐOạ N IV 43.08 SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 Cố ng d 1.50 K M 1+628.28 H4 A=119d21'58'' R=150.00 K=158.74 T=87.71 P=23.76 i=6.00 Ln=61.00 w=0.35 wl =0.35 Đ Oạ N V 150.00 H5 Đ Oạ N VI 22.01 4.76 Trang 27 0.00 in=7.8% 1.00% 4.57% 205.00 H6 0.63 0.07 0.20 0.00 0.73 1.48 1.73 1.90% 366.00 H3 T=69.58 P=0.97 R=2500.00 Di=0.06 in=10.4% in=7% 0.50% H2 T=36.25 P=0.26 R=2500.00 Di=0.03 0.97 2.86 2.73 2.21 T=30.00 P=0.18 R=2500.00 Di=0.02 in=15% 2.80% Km1+00 0.07 0.05 0.34 0.67 1.30 1.29 1.24 0.36 1.60% 50.0 40.0 T=65.99 P=0.54 R=4000.00 Di=0.03 in=9.9% in=6.9% 0.50% H2 65 0.80 in=12.7% Cè ng d 2.00 K M 1+366.73 Cè ng d 1.00 K M 1+109.02 T=29.99 P=0.09 R=5000.00 Di=0.01 0.17 Km0+00 63.76 57.17 54 50 0.36 0.81 1.63 0.06 d 1.50 3.04 KCèM ng0+882.11 2.62 Cè ng d 1.50 K M 0+679.67 2.17 1.65 1.50 0.83 0.33 0.26 0.22 0.23 0.45 0.53 0.50 0.79 2.20 0.35 0.00 0.56 T=26.25 P=0.14 R=2500.00 Di=0.02 in=6.3% 1.80% DèC DäC THI?T K? (%) 65 65 63.2 40 T=28.75 P=0.17 R=2500.00 Di=0.02 in=9.7% B× NH Đ SƠ LƯ ợ C 20.0 63.1 63.1 5959 1 54 t û l Ö ngang: 1/2000 t ỷ l ệđ ứng : 1/200 HệSố TAI Nạ N 59.1 s h· m=1.07 64 64 s h· m=7.33 50 Tr ắ c dọc t hi?t k? cơsở phƯ ơng ¸n L? TR× NH s h· m=5.82 65 65 65 65 59.1 Km0+00 PHÂN Đ Oạ N 63.1 55.75 1.77 61.21 0.50 1.10 1.30 65 1.91 1.91 (km/h)65 60 l oạ i xe : zin-150 55 chi?u đ i : n1 n2 c hi?u v?: n1 n2 50 45 40 biểu đồ t ốc độ xe chạ y l ? t huy?t Bài tập lớn KT & QLKT Đờng GVHD: TS Đinh Văn Hiệp H7 H8 w=0.30 wl =0.30 i=4.00 Ln=50.00 A=117d45'16'' R=200.00 K=217.28 T=120.76 P=33.63 Đ Oạ N VII 12.14 151.41 H9 Đ Oạ N VIII 11.14 Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bài tËp lín Nhận xét Chủ yếu đoạn có hệ số tai nạn < 15 , ta coi đoạn thỏa mãn điều kiện an toàn Chú ý đoạn từ Km0+963 đến Km1+113 có hệ số tai nạn tương đối cao, 43.08,do có bán kính cong nằm nhỏ, với độ dốc dọc lớn nên hệ số tai nạn cao, cần phải có biện pháp ci to an ton giao thụng SV : Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 Trang 28 Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bài tập lớn CHNG V TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Bảng V.1 : Tổng mức đầu tư phương án tuyến N1-N2 CHI PHÍ XÂY DỰNG Tên công việc Đơn vị VL NC M Thi công đồng 193,710,130 296,650,096 Thi cơng nước đồng 60,959,909 51,363,679 7,846,384 Thi công mặt đồng 2,817,572,841 64,824,848 219,882,980 VL NC M 2,878,532,750 309,898,657 524,379,460 Tổng Chi phí trực tiếp khác (đồng) Chi phí trực tiếp (đồng) 1.5%(VL+NC+M) 55,692,163 D=1.015(VL+NC+M) 3,768,503,030 E=5.3%D 199,730,660 H=0,06*(D+E) 238,094,021 T=D+E+H 4,206,327,711 K1=0,01*T 42,063,277 Chi phí thiết kế(đồng) K2=0,01*T 42,063,277 Cộng(đồng) K=K1+K2 84,126,554 Chi phí BQLDA (đồng) Tổng giá thành dự toán trước thuế (đồng) Chi phí thuế VAT đầu (đồng) Tổng giá thành dự toán sau thuế (đồng) Q=0,01*(K+T) 42,904,542 I=K+T+Q 4,333,358,808 0,1(T+K+Q) 433,335,880 G=1,1(T+K+Q) 4,766,694,688 Chi phí chung (đồng) Thu nhập chịu thuế tính trước (đồng) Giá trị dự tốn xây lắp (đồng) Chi phí khảo sát(triệu) CHI PHÍ KHÁC Khảo sát điều tra kinh tế dọc tuyến Thuỷ chuẩn kỹ thuật GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (A) Ltuyến x 2,12 4,209,069 triệu/KM Ltuyến x 0,34 675,039 triệu/KM SVTH: Bïi Văn Tiến MS: 6230.54 _ Lớp 54CD6 Trang 29 Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp o vẽ bình đồ tỷ lệ 1:10000 Đo vẽ trắc dọc Đo vẽ TN(100 m/1 trắcngang) Ltuyến x 100m =Số hécta Số hécta x 0,75 triệu/ha Ltuyến x 0,20 triệu/KM Số TN x 0,25triệu K Lập phương án viết báo K x 6% cáo Giá trị khảo sát sau [ K + 0,06.K ] x1,188 thuế Chi phí lập báo cáo G x 0,425% x 1,1 nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm định lập báo cáo nghiên cứu khả G x 0,040% x 1,05 thi A Khảo sát điều tra kinh tế dọc tuyến Thuỷ chuẩn kỹ thuật Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1:1000 Đo vẽ trắc dọc Đo vẽ TN(50 m/1 trắcngang) Bµi tËp lín 14,890,575 397,082 5,250,000 25,421,765 1,525,306 32,013,120 22,284,298 2,002,012 57,824,736 GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (B) Ltuyến x 4,69 9,311,573 triệu/KM Ltuyến x 0,34 675,039 triệu/KM Ltuyến x 60m =Số hécta 14,294,952 Số hécta x 1,20 triệu/ha Ltuyến x 0,20 496,352 triệu/KM Số TN x 0,25triệu K1 Lập phương án viết báo K1 x 6% cáo Khảo sát địa chất phục Ltuyến x lỗ/1KM x vụ thiết kế kỹ thuật 6m/1lỗ x 0,24 triệu/m Số lỗ khoan x 12 - Khoan guồng xoán mẫu/lỗ x0,23 triệu/mẫu - Xác định tiêu K2 lý mẫu đất nguyên dạng 10,500,000 35,277,916 2,116,675 5,760,000 11,040,000 18,916,675 SVTH: Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 _ Lớp 54CD6 Trang 30 Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Lp phng ỏn vit bỏo cỏo Giá trị khảo sát sau thuế Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm định TKKT Chi phí thẩm định dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp Chi phí giám sát thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu kết đấu thầu xây lắp Chi phí ban quản lý dự án Chi phí lập hồ sơ hồn cơng Chi phí đền bù giải phóng mặt Bµi tËp lín K2 x 5% 945,834 [1,06.K1+ 1,05.K2]x 1,188 68,021,434 1,35% x I x1,1 x0,81 52,123,806 G x 0,088% x 1,05 4,404,426 G x 0,079% x 1,05 3,953,973 G x 0,198% x 1,05 9,909,958 G x 0,943% x 1,05 47,197,427 G x 0,02% x 1,05 1,001,006 G x 1,85% x 1,05 92,593,044 10%  chi phí t.k.k.t  1,05 5,473,000 lcđ x L x Hdenbu 7,941,640,000 B 8,227,263,908 GIAI ĐOẠN KẾT THÚC ĐẦU TƯ (C) Chi phí thẩm định tốn cơng trình Chi phí kiểm định chất lượng cơng trình Chi phí bảo hiểm cơng trình 0,3% x G x 1,05 15,015,088 1,0% x G x 1,1 52,433,642 0,5% x G x 1,05 25,025,147 C 92,473,877 Tổng chi phí khác L=A+B+C 8,377,562,521 Dự phòng phí M = 10%(G1+L) 843,325,468 Tổng mức đầu tư G+L+ M 13,987,582,680 SVTH: Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 _ Lớp 54CD6 Trang 31 Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bài tập lớn CHNG VI PHN TCH NH GIÁ KINH TẾ - TÀI CHÍNH DỰ ÁN 6.1 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 6.1.1 Xác định tiêu hiệu số thu chi NPV Công thức: NPV = B - C = - (đồng) Trong :  B - tổng lợi ích (hiệu quả) bỏ vốn đầu tư mang lại thời gian tính tốn (trong n năm) quy đổi năm gốc  C - tổng chi phí vốn đầu tư phải bỏ thời gian tính tốn so với phương án đường cũ quy đổi năm gốc  Bt - lợi ích dự án thu năm thứ t phương án đường so với phương án đường cũ chưa quy đổi năm gốc  Ct - chi phí cho dự án năm thứ t phương án đường so với phương án đường c cha quy i v nm gc SVTH: Bùi Văn TiÕn MS: 6230.54 _ Líp 54CD6 Trang 32 Khoa CÇu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bài tập lín  r= 0.12 suất thu lợi hay lợi nhuận quy đổi Tổng lợi ích dự án đường so với đường cũ quy đổi năm gốc: B = = B1+B2+B3+B4+B5 =5,389,611,519+10,199,553,858+114,161,143+428,984,894 +196,799,377 = 16,329,110,780 đ Tổng chi phí vốn đầu tư phải bỏ thời gian tính tốn so với phương án đường cũ quy đổi năm gốc ( Giả sử phương án đường cũ không đầu tư) 15 Ct �(1  r) C = t 0 t = 12,013,618,930 NPV = B - C = - = 16,329,110,780– 12,013,618,930 NPV = 4,315,491,850 đồng > Kết luận: Phương án xây dựng chọn phương án đáng giá (dự án có tính khả thi) 6.1.2 Xác định tiêu tỷ số thu chi (hệ số sinh lời BCR) Công thức: BCR= Từ bảng có : 16,329,110,780  1,36 BCR = 12,013,618,930 > 1.2 Kết luận: Suất lợi nhuận phương án tuyến BCR > 1.2 Chứng tỏ phương án xây dựng chọn đáng giá việc bỏ vốn vào xây dựng đường có hiệu SVTH: Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 _ Lớp 54CD6 Trang 33 Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bµi tËp lín 6.1.3 Xác định tiêu suất thu lợi nội (tỷ lệ nội hồn) IRR Cơng thức: Với : NPV = Pt = Bt= B1t + B2t+ B3t+ B4t+ B5t = 13,921,946,660 + 26,141,928,742+ 294,890,521 +1,108,114,155 + 508,353,973 = 41,975,234,050 đ Trong IRR - Tỷ lệ nội hồn (suất thu hồi nội tại) Các kí hiệu khác phần Việc xác định IRR theo phương pháp nội suy gần : Lần lượt cho IRR= IRRI IRR= IRRII xác định NPV tương ứng NPVI NPVII cho ứng với IRR= IRRI cho NPVI> ứng với IRR= IRRII cho NPVII < Do đường NPV= f(IRR) khơng phải tuyến tính, nên để giá trị IRR tính theo phương pháp nội suy gần hội tụ giá trị xác cần giả thiết nhiều giá trị IRR khác chọn giá trị IRRI IRRII cho NPV tim cn giỏ tr SVTH: Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 _ Lớp 54CD6 Trang 34 Khoa Cầu Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị Bài tập lớn KT & QLKT Đờng GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bng VI.1 Bảng xác định trị số IRI năm B1t B2t B3t B4t B5t Bt 10 11 12 13 14 Ktr t Kdt t Ct (Bt-Ct).Pt 11.665.960.00 -11.665.960.000 19.829.763 19.829.763 1.436.869.184 19.829.763 19.829.763 1.199.912.932 19.829.763 19.829.763 1.104.485.844 19.829.763 19.829.763 1.016.580.387 19.829.763 203.705.743 853.288.839 19.829.763 19.829.763 861.047.054 19.829.763 19.829.763 792.381.527 19.829.763 19.829.763 729.156.447 19.829.763 19.829.763 670.946.054 19.829.763 203.705.743 580.498.551 19.829.763 19.829.763 568.026.545 19.829.763 19.829.763 522.619.223 19.829.763 19.829.763 19.829.763 19.829.763 480.825.903 442.361.302 11.665.96 0.000 Kot 512.738.9 60 553.758.0 77 598.058.7 23 645.903.4 21 697.575.6 95 753.381.7 50 813.652.2 90 878.744.4 73 949.044.0 31 1.024.967 554 1.106.964 958 1.195.522 155 1.291.163 927 1.394.457 1.113.659.4 59 1.033.588.7 53 1.116.275.8 53 1.205.577.9 22 1.302.024.1 55 1.406.186.0 88 1.518.680.9 75 1.640.175.4 53 1.771.389.4 89 1.913.100.6 48 2.066.148.7 00 2.231.440.5 96 2.409.955.8 44 2.602.752.3 10.860.684 11.729.539 12.667.902 13.681.334 14.775.841 15.957.908 17.234.540 18.613.304 20.102.368 21.710.557 23.447.402 25.323.194 27.349.049 29.536.973 40.811.340,0 29.150.957,1 44.076.247,2 31.483.033,7 47.602.347,2 34.001.676,6 51.410.534,8 36.721.810,6 55.523.377,6 39.659.555,4 59.965.247,6 42.832.319,7 64.762.467,6 46.258.905,4 69.943.465,2 49.959.618,0 75.538.942,4 53.956.387,4 81.582.057,6 58.272.898,3 88.108.622,4 62.934.730,3 95.157.312,0 67.969.508,6 102.769.896,8 73.407.069,1 110.991.488,8 79.279.634,9 1.707.221.39 9,6 1.674.635.64 9,4 1.808.606.50 1,3 1.953.295.02 1,9 2.109.558.62 3,5 2.278.323.31 2,8 2.460.589.17 8,0 2.657.436.31 2,7 2.870.031.21 7,3 3.099.633.71 4,9 3.347.604.41 2,2 3.615.412.76 5,1 3.904.645.78 5,9 4.217.017.44 183.87 5.980 183.87 5.980 SVTH: Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 _ Lớp 54CD6 Trang 35 Khoa Cầu Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị 15 041 1.506.013 605 11 2.810.972.4 96 31.899.931 119.870.808,0 85.622.005,7 Bài tập lớn KT & QLKT Đờng GVHD: TS Đinh Văn Hiệp 8,7 4.554.378.84 5,7 19.829.763 19.829.763 Tng cộng với IRR=0,174353 406.962.304 Tổng=2.096đ Việc tính tốn thể bảng exel kèm theo Bài tập lớn Kết tính tốn bảng : Giá trị r= 0.174353 kết NPV= 2,063 đ sấp sỉ nên ta lấy suất thu hồi nội l IRR= 0.174353= 17.4353% SVTH: Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 _ Lớp 54CD6 Trang 36 Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bài tập lớn Biu thể cách xác định IRR 100,000,000.0 50,000,000.0 0.0 0.1725 0.1730 0.1735 0.1740 0.1745 0.1750 0.1755 0.1760 0.1765 NPV (đồng) -50,000,000.0 -100,000,000.0 -150,000,000.0 Kết luận : IRR > Etc= 0.12 Vậy phương án xây dựng tuyến đường có hiệu kinh tế 6.1.4 Xác định thời gian hoàn vốn phương án Cơng thức : Thv= (năm) Trong đó: Thv - thời gian hoàn vốn phương án tuyến IRR - sut thu hi ni ti SVTH: Bùi Văn TiÕn MS: 6230.54 _ Líp 54CD6 Trang 37 Khoa CÇu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp + Phng án chọn: Bµi tËp lín  5, 735 Thv = 0.174353 năm 6.2 Kết luận chung  Xây dựng tuyến đường N1-N2 cơng trình giao thông quan trọng Tỉnh Yên Bái khu vực, tạo tiền đề để phát triển kinh tế – xã hội cho vùng núi phía Bắc, giúp cho Tỉnh nhanh chóng chuyển hồ nhập vào kinh tế phát triển nhanh chóng đất nước khu vực Trong giai đoạn lập Thiết kế sở, phần nghiên cứu tác động môi trường dự án trình bày luận bảo vệ mơi trường với mục đích sau: + Giúp cho chủ dự án thấy lịch sử tai biến môi trường, khắc nghiệt tự nhiên khu vực dự án để chủ dự án kịp thời điều chỉnh quy hoạch đảm bảo tính bền vững dự án, tránh khó khăn kỹ thuật thiệt hại kinh tế + Phát vấn đề mặt môi trường để ngăn chặn tác động gây huỷ hoại chống ô nhiễm môi trường, phục hồi tổn thất nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Các pháp lý môi trường: + Điều 29 điều 84 – Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Luật pháp lệnh sử dụng thành phần môi trường; + Luật bảo vệ môi trường Bộ KHCN MT biên soạn tháng năm 1993 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 1993  Qua phân tích hiệu kinh tế ta thấy phương án đầu tư xây dựng có hiệu kinh tế so với phương án đường gốc (tuyến trạng) Và việc đầu tư đáng giá  Kiến nghị đầu tư xây dựng tuyến đường N1 N2 SVTH: Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 _ Lớp 54CD6 Trang 38 Khoa Cầu Đờng KT & QLKT Đờng Bộ môn Đờng ôtô Đờng đô thị GVHD: TS Đinh Văn Hiệp Bài tập lớn SVTH: Bùi Văn Tiến MS: 6230.54 _ Líp 54CD6 Trang 39 ... công; xây dựng lán trại; xây dựng kho, bến bãi; định vị tuyến đường- lên ga phóng dạng; định vị tuyến đường- lên khn đường Kocb = 112,548,900 đ 2.1.3 Chi phí xây dựng đường Công tác xây dựng đường. .. II.4: Chi phí xây dựng áo đường Tuyến N1-N2 Chiều dài (Km) 1.98541 Giá thành 1Km 1,562,539,057 Tổng giá (đồng) 3,102,280,669 2.1.5 Chi phí xây dựng cơng trình nước Cơng tác xây dựng cơng trình... chưa xây dựng đường phải vận chuyển theo đường khác gần đó, chiều dài đường 2.896 Km Như việc xây dựng đường giảm chiều dài vận chuyển hàng hóa 2.696-1.985=0.711km Giá vận chuyển hàng km đường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM N1 N2, ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM N1 N2, CHƯƠNG II :XÁC ĐỊNH CÁC CHI PHÍ NHÀ QUẢN LÝ, Bảng II.7 : Bảng xác định chi phí duy tu sửa chữa hàng năm, CHƯƠNG III : CHI PHÍ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐƯỜNG, Bảng III.2 : Bảng xác định chi phí vận chuyển hàng năm, Xác định trên các đoạn đường có điều kiện giống nhau:, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, Bảng V.1 : Tổng mức đầu tư phương án tuyến N1-N2

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay