Câu hỏi ôn tập quy hoạch GT mạng lưới đường bộ (57CDE)

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:01

Phụ Lục Câu : Phân biệt khái niệm giao thông vận tải Từ liên hệ vào chức nhiệm vụ giao thông vận tải *Giao thông : -Hiểu theo nghĩa rộng : liên hệ , lại , vận chuyển , truyền tin từ nơi sang nơi khác Sự lại vận chuyển thực theo hình thức giao thông khác : đường sắt , bộ…Giao thông đường nghiên cứu tổng hợp đặc trưng phương tiện người tty -Hiểu theo nghĩa hẹp hành trình chuyến có mục đích Vậy nên chiếm vị trí quan trọng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị  biểu thị nhu cầu *Vận tải :cung cấp dịch vụ cho giao thông  đáp ứng nhu cầu Kĩ thuật giao thông : chủ yếu nghiên cứu lại , chuyển động người phương tiện giao thông *chức , nhiệm vụ giao thông vận tải : -chức : liên hệ , vận chuyển , lại , trao đổi thông tin khu vực , vùng , miền -Nhiệm vụ : + Nhiệm vụ quan trọng phát triển KTXH , phát triển thị +kết nối quốc gia , văn hóa , kinh tế , không gian Điều đặc biệt phát triển trị + Nhiệm vụ lâu dài giao thơng vận tải phát triên giao thơng bền vững ( Vai trò : giao thông điều kiện tiên để phát triển KTXH , phát triển đô thị GTVT yếu : ảnh hưởng phát triển sản xuất ( hàng hóa ùn đọng ) , hoạt động du lịch hoạt động khác Là thước đo trình độ phát triển quốc gia, xã hội Giao thơng chiếm vị trí quan trọng hạ tầng kỹ thuật đô thi ) Câu : Chức giao thơng Phân tích ý nghĩa quy hoạch mạng lưới đường Chức giao thơng : -chức giao thông liên hệ , vận chuyển , lại , trao đổi thông tin khu vực , vùng , miền Nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội , dựa nguyên tắc môi trường thân thiện *phân tích ý nghĩa quy hoạch mạng lưới đường -Mạng lưới đường chia thành hệ thông : gồm quốc lộ , đường tỉnh , đường huyện , đường xã, đường đô thị đường chuyên dùng Mỗi hệ thống đường có chức khác :Quốc lộ đường nối liền Thủ Đô hà nội đến trung tâm hành cấp tỉnh , nối cảng hàng khơng đến cửa quốc tế , hay đường đô thị đường nằm phạm vi ranh giới hành trính nội thành , nội thi Đường tỉnh đường nối trung tâm hành cấp tỉnh với trung tâm hành cấp huyện , trung tâm hành tỉnh lân cận …Vì giao thơng phải đảm bảo nguyên tắc hoạt động mạng lưới giao thông đường sau : * giao thông phải góp phần thơng suốt tuyến đường , trật tự , an tồn hiệu góp phần phát triển kinh tế -Xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng : +Giao thông đường nối CUNG CẦU giải tốt mối quan hệ cung cầu yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế Mọi doanh nghiệp đầu tư vào đâu điều họ quan tâm nơi có thuận lợi giao thơng hay khơng (…) Với tình hình kinh tế phát triển , giao thơng cầu nối vùng lãnh thổ đất nước giải vấn đề cung cầu Hơn , thúc đẩy phát triển KT vùng xa xơi +giao thơng có ý nghĩa phát triển văn hóa , xã hội : giao thông phương tiện / công cụ hội nhập văn hóa vùng miền nước Đưa điều mẻ đến chia điều vùng đến 64 tỉnh thành nưoc *Quy hoạch mạng lưới đường phải gắn kết giao thơng vận tải với hình thức vận tải khác *một yếu tố xu ngày quan trọng quy hoạch mạng lưới giao thông nói chung quy hoạch giao thơng bền vững Câu 3: The differences between content and concept of transportation planning Content: The way to implement: Transportation engineering or transport engineering is the application of technology and a scientific principles to the planning, functional design, operation and management of facilities for any mode of transportation in order to provide for the safe, efficient, rapid, comfortable, convenient, economical, and environmentally compatible movement of people and goods There are some main parts of transportation planning including: Highway engineering • Railroad engineering • Port and harbor engineering • Airport engineering b Concept: What exactly it is: Transportation engineering is the branch of civil engineering in which engineering principles • are applied for safe and convenient movement of people and goods (animal carts, vehicles etc.) from one place to another within short period of time, ensure efficient and safe movement Câu : giai đoạn giao thông ( movement ) nêu ý nghĩa việc vào quy hoạch mạng lưới đường Giao thơng có giai đoạn ( movement ) : main movement , transition , distribution, collection, access, termination Mạng lưới đường chia thành hệ thống : quốc lộ , đường tỉnh , đường huyện đường xã , đường đô thị đường chuyên dụng quy định sau : a , quốc lộ đường nối liền thủ với trung tâm hành cấp tỉnh , đường nối liền cảng hàng không quốc tế với cửa quốc tế, đường có vị trí đặc biệt phát triển kinh tế xã hội vùng, khu vực b , đường tỉnh đường nối trung tâm hành tỉnh với trung tâm hành huyện trung tâm hành tỉnh lân cận c , đường huyện đường nối trung tâm hành huyện với trung tâm hành xã , hoăc trung tâm hành huyện lân cận d , đườngđường nối trung tâm hành xã đến thơn xã lân cận e , đường đô thị đường phạm vi địa giới hành trính nội thành , nội thị f, đường chuyên dùng : phục vụ cho việc vận chuyển , quan tổ chức cá nhân ( ngõ, ngach hẻm ( origination ) đường nội ( access , local road )  colletion( đường gom)  chuyển tiếp ( ramp, transit ) đường ( main movement , arterial highway ) Vai trò phân loại , phân cấp cấp hạng thiết kế khai thác + Bước cho trình thiết kế xác định chức đường • +Việc chọn cấp chức phải phù hợp với giai đoạn trước ( quy hoạch ) +quyết định mức phục vụ thiết kế ứng với lượng giao thông dự báo , thành phần dòng xe , tạo sở cho việc chọn tốc độ thiết kế ( cấp kỹ thuật ) , tiêu hình học Câu : Cho biết khái niệm quy hoạch Kể tên loại quy hoạch theo phân loại phân cấp +Quy hoạch bước tiến trình quản lý có liên quan đến thiết lập mục tiêu phân tích giới hạn để đến mục đích +quy hoạch bố trí xếp tồn theo trình tự hợp lý thời gian , làm sở cho việc lập kế hoạch dài hạn +là xếp mục đích hướng , đồng thời phát triên điều luật thủ túc dự báo cho tương lai + q trình nhìn phía trước ( chuẩn bị cho tương lai )) *purpose of planning Manager engage in planning to : + set the standard to facilitate control +provide direction + reduce the impact of changes *classification: Hierarchy and type ( phân cấp phân loại) ( subject , physical , material, ) Hierarchy of planning : -according to science sector, to characteristic: + comprehensive planning + master planning + detail planning -according to geography dimension : +region planning ( quy hoach vung ) + metropontal , ubanplanning +zoning (zone planning ) ( quy hoach phan vung ) + corridor , are ( quy hoach hanh lang ) Type of plan: -according time : Strategic( chien luoc ) –longterm –directional Tactial ( chien thuat ) –short term … -according to content : objective , strategic , standard , budget , polices … Câu Quy hoạch GTVT Kể tên loại quy hoạch GTVT theo phân loại phân cấp *Quy hoạch giao thông vận tải di chuyển người hàng hóa -Là tiến trình phương pháp luận chuẩn bị mặt vật lý tạo điều kiện thuận lợi tất phương thức giao thông tương lại -Quy hoạch , thiết kế chức điều hành quản lý phương thức giao thông vận tải để cung cấp an tồn , thối mái , thuận lợi , kinh tê s môi trường phục vụ cho người hàng hóa -Thiết lập tầm nhìn tương lai -demonstrating influence or impact of demographics ( xét đến ảnh hưởng tác động dân số học -Tiếp cận hội thách thức tương lai (accessing future opportunities and challenges) -Xác đinh lựa chọn dài ngắn * kể tên phân loại QHGTVT theo phân loại phân cấp: - phân cấp ngành : + Quy hoạch GTVT hệ thống : transportation system , sector… + Quy hoạch GTVT tổng thể ( quy hoạch chung ) : quy hoạch ngành thứ cấp ( gtvt đường , giao thông đường sắt ) Ngành thứ cấp : kết nối tuyến đường + quy hoạch thành phần chi tiết ( element planning) -phân cấp vùng: +Quy hoạch vùng , đô thị +thành phố , tỉnh +quy hoạch hành lang -Phân loại quy hoạch :quy hoạch dài ngăn , chiến thuật , … Câu : Why transportation planning , Role and mean ? Transportation is not an end in itself Rather, it is an investment tool that cities use to help achieve their larger goals Transportation planners and engineers always focus on the efficient movement of people and goods across the country However, transportation touches all aspects of city life such as economic development, quality of life, social equity, public health and ecological sustainability Improving access by building roads and improving transportation not only reduces congestion but it serves as a driver to drive the real estate prices Good accessibility attracts jobs and residences which in turn bring in economic development In a poor economy, the leading citizen complaint is typically jobs whereas in a strong economy, congestion problem rises to the top of the list Transportation policy is inevitably a social policy Some are affected for good and some for bad In transportation projects where initiatives are taken in the favour of high income motorists may harm the interests of the pedestrians, whereas other investments may significantly expand mobility and job opportunities for those too young, old or disabled to drive Our body is designed for walking and 20 minute walking is essential for proper functioning of many of our bodily systems Transport systems that not make daily walking a pleasure for all citizens will tend to result in significant public costs Câu 10 QHGT làm j? (phương diện hệ thống) Bước 1: xây dựng sở liệu Quy mơ, phạm vi Tầm nhìn , chiến lược Định hướng mục đích, mục tiêu Điều tra, khảo sát Dự báo, nhu cầu Bước 2: phương pháp công cụ công nghệ 1) 2) 3) 4) 5) Phương thức, vận chuyển Kết cấu cở sở hạ tầng Vận tải thị ngồi thị Phục vụ giao thông Phục vụ vận tải Hoạt động an tồn Giao thơng có kết nối bền vững Bước 3: sách 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Ngân sách sử dụng quản lý Chính sách Các quy định, luật Bước 4: kiểm soát thực 1) 2) 3) 1) 2) 3) pacipa Chương trình, kế hoạch , dự án Thời gian, kiểm sốt Câu 14: Trình tự nội dung tổng quát bước thiết lập qhgtvt Quá trình qhgtvt đa số liên quan đến bước: Bước 1) xác định mục đích ( mục tiêu vấn đề , điều kiện làm dự đoác điều kiện tương lai) Bước 2) phương án tổng quát việc thực mục tiêu giải vấn đề liên quan Bước 3) xác định tác động khác phương án Bước 4) đánh giá khác phương án Bước 5) lựa chọn phương án Bước 6) tiến hành Câu 15 Transportation Demand Forecasting - Make assumptions about what will happen in the future - Qualitive forecasting uses expert opinion - Qualitive forecasting uses mathermatical and statistical analysis - All forecasts rely on human judgement - Planning involves deciding on how to deal with the implication of a forecast Forecasting techniques: + Time series analyze + Regresstion models + Econometric models + Economic indicators + Substitution effect Qualitative + Jury of opinion + Sales force composition + Customer evaluation Making forecasting more effective + Use simple forecasting method + Compare each forecast with its corresponding no change forecast + Don’t rely on a single forecasting method + Don’t assume that the turning points in a trend can be accurately indentified + Shorten the time period covered by a forecast + Remember that forecasting is a developed managerial skill that supports decision making Câu 16 Scenario planning (QH theo kịch bản) - ”Scenarios” are descriptions or stories of possible futures - Enhances managerial thinking move form advocacy to exploration - Anticipation of change brings faster reaction to uncontrollable events + A long term version of contingency planning + Identifying alternative future scenario + Plans made for each future scenario + Increase organization’s flexibility and prepare for future shock Câu 17 Benchmarking (Chuẩn hóa) The search for the best practices among competitors and non-competitors that lead to their superior performance By analyzing and copying these practices, firms can improve their performance - Form a benchmarking team Identify what is to be benchmarked, select comparison organizations, and determine date collection methods - Collect internal and external data on work methods - Analyze data to identify performance gaps and the cause of diffirences - Prepare and implement an action plan to meet or exceed the standards of others - Use of external comparison to better avaluate current performace and identify possible actions for the future - Adopting best practices of other organizations that achieve high performance STEPS IN BENCHMARKING Form a Benchmarking Planning Team Prepare and Implement Gather Internal and Best practice External Data Action Plan Analyze Data to Câu 18 Participation and involvement Indentify Performance Gaps - Participatory planning requires that the planning process include people who will be affected by the plans and/ or will help implement them - Benefit of participation and involvement: + Promotes creatively in planning + Increse available information + Foster understanding, acceptance and commitment to the final plan foster Câu 19 Application Advanced Model in Planning Reason, purpose: Technological innovations (Advanced applications) are needed not only for better planning and a design of transportation facilities, but also for improved operation and delivery of transportation services in terms of increased efficiency and safety Advanced technologies in the area of information systems, automation, and telecommunications provide civil engineers with extraordinary opportunities for improving planning, design, construction, maintenance, and operation of transportation systems New tools and techniques have the potential of achieving cost savings and productivity improvements as well as enabling new developments in transportation Way of implementation: Knowledge-Based expert systems evolved from research in artificial intelligence with the overall objective of producing intelligent behavior with computers Numerous areas including : theorem proving, automatic programming, vision, learning, natural language processing etc • Vehicular Navigation, Control, and Location : New sensors and control procedures make continuous monitoring of locations possible b • and even introduce the possibility of widespread automated vehicle control New management strategies (involved dispatching and routing of vehicles in response to current locations and demands requires new management strategies) Improving system operations over a travel network • Computer-Aided Planning and Design Computer-aided planning and design system are evolving to incorporate a constellation of analysis, evaluation, and synthesis application programs with shared data and interprocess communication • Robotics and Automation These technologies offer the potential for productivity improvements, cost savings, quality improvements, and increased workforce safety Given the enormous investment and maintenance needs evident for transportation infrastructure, vigorous pursuit of these technologies is extremely important for civil engineering c Machine Vision and Image Processing for Vehicle Detection It can simultaneously detect traffic, derive traffic measurements, perform surveillance, detect incidents, recognize special vehicles, and alert a human operator, among others - For analyze ( Eg Use Land model, Traffic forecast Model,…) - For Transportation planning Management ( Eg TDM) 10 Câu 20 Intergrated Transportation Planning - Là phải thể mối quan hệ tương tác đầy đủ, toàn diện yếu tố thành phần hệ thống giao thông vận tải thành phần hệ thống GTVT với yếu tố ngành GTVT - Các loại kết nối GTVT: + Kết nối đứng: • • • Kết nối thể chế, sách cấp quyền Kết nối quan quản lý từ TW đến địa phương Thứ tự ưu tiên quy hoạch phát triển GTVT + Kết nối ngang: kết nối ngành GTVT với quy hoạch khác ( công nghiệp, du lịchdịch vụ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian đô thị) + Kết nối ngành: kết nối yếu tố, thành phần ngành GTVT ( CSHT giao thông, phương tiện, hệ thống quản lý, sở dịch vụ ngành,…) + Kết nối khơng gian: kết nối, bố trí hợp lý khơng gian sử dụng loại hình giao thơng vận tải hệ thống GTVT với khu đô thị + Kết nối thời gian: tầm nhìn- dài hạn- trung hạn- ngắn hạn tương thích thời gian hình thành loại GTVT Câu 21 Instituded “3C” process • Continuing: the need to periodically reevaluate and update a transportation plan • Cooperative: to include not only cooperation between the federal, state, and local levels of government but also among the various agencies within the same level of government • Comprehensive: to include the basic ten elements of a 3C planning process for which inventories and analyses were required Steps were defined in a 3C planning process: • Establish an organization to carry out the planning process • Development of local goals/objectives • Surveys and inventories of existing conditions and facilities • Analysis of current condition and calibration of forecasting techniques • Forecasting of future activities and travel 11 • Evaluation of alternative transportation networks resulting in recommended transportation plan • Staging of transportation plan • Identification of resources to implement the plan Câu 22 Subtainable Transportation planning Themes and principles for sustainable transportation planning (A) Transportation and (B) A transportation (C) The way ahead community sustainability system perspective Principle Principle Principle Provide implementation Câu 23: Survey Integrated transportation & Take a strategic approach guidance Types of Surveys: land use planning Principle Principle 10 + Surveys are of particular relevance to transport and land-use planning in several specific areas Principle Consider all modes Provide financial guidance Land-use surveys are an integral component of transport planning Protect environmental health Principle Principle 11 information requirements Principle Manage transportation Measure performance + The amount of travel which takes place between land-uses will depend on the quality and quantity Incorporate social objectives demand Principle 12 of the transport system which connects the land-uses, and Principle Principle Create a living plan with surveys of the transport system inventory play a major role in specifying the location Support economic development Manage transportation supply public involvement and characteristics of the available transport system Themes and principles for + The combination of land-use activity and a transport system invariably results in sustainable transportation planning trip-making, and to measure the type and extent of trip-making it is necessary to conduct travel pattern surveys by one means or another + One effect of trip-making is to change the way in which the transport system operates To establish whether the transport system is coping adequately with the demands being placed on it, it is therefore necessary to conduct transport system performance surveys 12 + it is necessary to incorporate demographic and socio-economic surveys within the overall transport survey framework It is also well recognised that individuals react not to actual changes in the transport system but to perceived changes in that system For that reason, perception and attitude surveys often form a vital component of transport planning surveys Data from these surveys are often used as inputs to travel demand models In many cases, a transport survey will fulfil more than one of the above roles 13 ... nghĩa quy hoạch mạng lưới đường -Mạng lưới đường chia thành hệ thông : gồm quốc lộ , đường tỉnh , đường huyện , đường xã, đường đô thị đường chuyên dùng Mỗi hệ thống đường có chức khác :Quốc lộ đường. .. QHGTVT theo phân loại phân cấp: - phân cấp ngành : + Quy hoạch GTVT hệ thống : transportation system , sector… + Quy hoạch GTVT tổng thể ( quy hoạch chung ) : quy hoạch ngành thứ cấp ( gtvt đường. .. collection, access, termination Mạng lưới đường chia thành hệ thống : quốc lộ , đường tỉnh , đường huyện đường xã , đường đô thị đường chuyên dụng quy định sau : a , quốc lộ đường nối liền thủ với trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập quy hoạch GT mạng lưới đường bộ (57CDE), Câu hỏi ôn tập quy hoạch GT mạng lưới đường bộ (57CDE)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay