CÁC CHI TIẾT LIÊN KẾT TRONG ĐƯỜNG SẮT

17 9 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:00

NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING BRIDGE AND ROAD FACULTY HIGHWAY AND TRAFFIC ENGINEERING DEPARTMENT Các chi tiết liên kết đường sắt NHÓM 5: - NGUYỄN VĂN NAM - TRẦN VĂN NHÂN - NGÔ TRUNG PHƯƠNG - NGUYỄN NHẬT QUANG - VŨ HOÀNG QUANG 1 GIỚI GIỚI THIỆU THIỆU CHUNG CHUNG:: - Phụ kiện liên kết ray phụ kiện quan trọng để liên kết ray với tà vẹt với sở ray khác Yêu cầu: + Đảm bảo liên kết chặt ray với tà vẹt ray với ray để giữ cự ly ray tốt đảm bảo ray không bị xô + Có độ bền cao, đặc biệt tà vẹt bê tơng có tuổi thọ cao, u cầu phụ tùng nối giữ ray phải có tuổi thọ tương ứng + Có độ đàn hồi cao, tà vẹt bê tơng có độ cứng lớn gấp từ ÷ lần tà vẹt gỗ, có tính dẫn điện tốt nên đòi hỏi phụ kiện nối giữ cần có độ đàn hồi tốt dễ điện + Có khả giữ cự ly đường khơng đổi, điều chỉnh cự ly ray dễ dàng, xác 1 GIỚI GIỚI THIỆU THIỆU CHUNG CHUNG:: - Các chi tiết đơn giản, gọn nhẹ, dễ chế tạo sửa chữa, lắp ráp Phụ kiện liên kết cần lượng sắt thép lớn, thiết kế cần ddảm bảo đễ gia cơng chế tạo hàng loạt để hạ giá thành - Đảm bảo điều chỉnh cao độ ray trình sửa chữa mà khơng phải nâng chèn tà vẹt Có thể dùng cho ray hàn liền Thuận tiện đơn giản kiểm tra thay 2 Bản Bản nối nối và các cấu cấu kiện: kiện: a) Phân loại: Liên kết khe co giãn (Liên kết ray – ray) Liên kết (Liên kết ray - tà vẹt) Liên kết khe co giãn 3.1 Yêu cầu - Dưới tác dụng tải trọng, nối ray phải thể thống Khi nhiệt độ thay đổi ray dịch chuyển nhỏ theo phương dọc 3.2 Cấu tạo Bu lông mối Lập lách (bản nối) Liên kết khe co giãn Bu lông mối Bu lông thông thường Bu long cường độ cao Lập lách (bản nối) Lập lách có đệm Lập lách có Lập lách có tiết diện dẹt Lập lách đầu Các cấu kiện liên kết dưới: 4.1 Yêu cầu - Tránh cho đường ray chuyển dịch theo phương ngang bảo đảm khoảng cách tiêu chuẩn hai đường ray Và điều chỉnh cự ly ray dễ dàng, xác - Phải có độ bền cao, đặc biệt với tà vẹt bê tơng Phải có độ đàn hồi cao Các chi tiết đơn giản, gọn nhẹ, dễ chế tạo sửa chữa lắp ráp Đảm bảo điều chỉnh cao độ ray q trình sửa chữa mà khơng phải nâng hay chỉnh tà vẹt 4.2 Liên kết ray với tà vẹt gỗ Kiểu đơn giản Đế ray đặt trực tiếp lên tà vẹt, liên kết đinh vít, đinh móc đinh đàn hồi Bố trí đinh: đinh phía đinh phía ngồi 4.2 Liên kết ray với tà vẹt gỗ Kiểu dùng chung Dùng đệm thép ray tà vẹt 4.2 Liên kết ray với tà vẹt gỗ Kiểu dùng chung A, Tác dụng - Tấm đệm thép giúp phân bố áp lực từ ray xuống tà vẹt tăng diện tích truyền lực - Truyền lực cho tất đinh, phần lực ngang tiêu hao ma sát đệm tà vẹt - Tấm đệm đảm bảo độ nghiêng ray nên không cần gọt tà vẹt B, Nhược điểm - Khi thay ray phải nhổ đinh lên -> Lỗ đinh dễ bị lỏng - Không thể điều chỉnh cao độ ray 4.2 Liên kết ray với tà vẹt gỗ Kiểu rời Tấm đệm liên kết với ray bu lơng, sau dùng đinh để liên kết đệm vào tà vẹt A, Ưu điểm - Tấm đệm ghì chặt vào tà vẹt nên khơng bị rung - Có thể lắp sẵn đệm vào tà vẹt xưởng thay ray mà không cần động đến đinh liên kết đệm tà vẹt - Ray bám chặt vào đệm nên ma sát dọc tăng, khơng cần ngàm phòng xơ - Có thể nâng cao ray cách thay đổi lót cao su ray B, Nhược điểm Quá nhiều chi tiết, giá thành cao 4.2 Liên kết ray với tà vẹt gỗ Kiểu hỗn hợp Dùng đinh, đinh để ghìm ray đệm vào tà vẹt, hai đinh ghìm đệm Trên đường thẳng cần đinh, đường cong cần thêm đinh thứ 4.2 Liên kết ray với tà vẹt gỗ Kiểu hỗn hợp A, Ưu điểm - Cấu tạo đơn giản, chi tiết, tốn thép - Việc ghìm giữ ray chắn, giảm độ rung đệm - Có thể nâng cao ray cách thay đổi lót cao su ray B, Nhược điểm Quá nhiều chi tiết, giá thành cao 4.3 Liên kết ray với tà vẹt bê tơng Nhóm thứ - Ray đặt trực tiếp lên lót đàn hồi - Tấm lót thường dùng cao su hư hỏng, tuổi thọ cao, biến dạng dư.Ít dùng lót gỗ, khơng dùng thép - Ray ghìm vào tà vẹt cóc cứng cóc đàn hồi, đầu tì trực tiếp vào tà vẹt lót, đầu tì vào đế ray - Sau dùng đinh tia rơ phơng, bu long ghìm chặt vào tà vẹt 4.3 Liên kết ray với tà vẹt bê tơng Nhóm thứ A Ưu điểm - Ln liên kết đàn hồi với ray - Có thể dùng cho nhiều loại ray có chiều rộng đế ray khác B Nhược điểm - Khi thay ray lót phải vặn đinh -> làm hỏng liên kết phối kiện tà vẹt - Lõi gỗ thường phải thay, độ xác khơng cao, làm yếu việc nối giữ ray 4.3 Liên kết ray với tà vẹt bê tơng Nhóm thứ 2: Dùng đệm sắt Dùng đệm sắt để tăng diện tích truyền lực xuống lót đàn hồi Được dùng rộng rãi ơr Liên xơ Đức A Ưu điểm b Nhược điểm Giữ ray chắn, khơng bị xơ, xoắn, đảm bảo tính đàn Quá nhiều chi tiết, nặng, giá thành hồi cao ... giản kiểm tra thay 2 Bản Bản nối nối và các cấu cấu kiện: kiện: a) Phân loại: Liên kết khe co giãn (Liên kết ray – ray) Liên kết (Liên kết ray - tà vẹt) Liên kết khe co giãn 3.1 Yêu cầu - Dưới tác... cự ly đường khơng đổi, điều chỉnh cự ly ray dễ dàng, xác 1 GIỚI GIỚI THIỆU THIỆU CHUNG CHUNG:: - Các chi tiết đơn giản, gọn nhẹ, dễ chế tạo sửa chữa, lắp ráp Phụ kiện liên kết cần lượng sắt thép... đơn giản, chi tiết, tốn thép - Việc ghìm giữ ray chắn, giảm độ rung đệm - Có thể nâng cao ray cách thay đổi lót cao su ray B, Nhược điểm Quá nhiều chi tiết, giá thành cao 4.3 Liên kết ray với
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CHI TIẾT LIÊN KẾT TRONG ĐƯỜNG SẮT, CÁC CHI TIẾT LIÊN KẾT TRONG ĐƯỜNG SẮT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay