Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương – chi nhánh thanh miện

76 10 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 15:48

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ NGỌC MAI ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH MIỆN HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ: NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ NGỌC MAI ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH MIỆN HẢI DƯƠNG Ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ NGỌC Hà Nội, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết luận văn trung thực nội dung chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác đồng thời tuân thủ theo quy định quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm cơng trình nghiên cứu tơi Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CĂN BẢN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.2 Các nội dung lý thuyết đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 16 1.4 Kinh nghiệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực số Ngân hàng khác học rút Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương - Chi nhánh Thanh Miện .19 Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG CHI NHÁNH HUYỆN THANH MIỆN 23 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương Chi nhánh huyện Thanh Miện 23 2.2 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Miện Hải Dương 28 2.3 Đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 40 2.4 Đánh giá chung đào tạo phát triển nguồn nhân lực 42 Chương 3: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ VỀ ĐÀO TẠO TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG CHI NHÁNH THANH MIỆN .47 3.1 Quan điểm, định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương chi nhánh Thanh Miện 47 3.2 Giải pháp nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Hải Dương Chí nhánh Thanh Miện 49 3.3 Đổi xây dựng, thực chương trình đào tạo 53 3.4 Kiến nghị .61 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức 24 Bảng 2.1: Bảng thống kê nhân năm 2017 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương Chi nhánh Thanh Miện 27 Bảng 2.2: Bảng kế hoạch đào tạo 29 Bảng 2.3: Tổng hợp kết đào tạo Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương Chi nhánh Thanh Miện từ năm 2016 đến năm 2017 37 Bảng 2.4: Chi phí đào tạo, suất lao động năm 2016-2017 37 Bảng 2.5: Kết thi chứng trình độ tin học sau khóa đào tạo từ năm 2016 2017 38 Bảng 2.6: Kết thi nghiệp vụ năm 2017 (tính theo thang điểm 30) 39 Bảng 2.7: Kết thăm dò ý kiến đánh giá khách hàng thái độ chất lượng phục vụ 39 Bảng 3.1 : Phân loại đối tượng, hình thức quy trình, yêu cầu đào tạo 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tại doanh nghiệp hay tổ chức quốc gia giới người ln yếu tố quan trọng, coi vốn quý định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường ngày phát triển nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển đòi hỏi phải có lực lượng lao động có đủ trình độ chun mơn, có phẩm chất đạo đức tốt, nhạy bén linh hoạt hiểu biết sâu sắc lĩnh vực nhằm đáp ứng cơng việc mà doanh nghiệp đòi hỏi Chính mà đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, tổ chức nước ta trở lên quan trọng điều tất yếu củng cố đội ngũ lao động, nâng cao trình độ chun mơn, có ý thức trách nhiệm cơng việc, giúp cho doanh nghiệp hồn thành tốt công việc đạt hiệu cao Các doanh nghiệp, tổ chức coi chất lượng nhân lực yếu tố then chốt để chống chọi với tình hình kinh tế khủng hoảng Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ tổ chức tín dụng chất lượng nhân lực đặt lên hàng đầu, điều đòi hỏi cấp thiết kinh tế khó khăn hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày xuống Do đó, đào tạo nguồn nhân lực biện pháp tối ưu đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, nhân viên có kỹ năng, trình độ, thích ứng hồn thành tốt cơng việc nhờ gia tăng chất lương dịch vụ Ngân hàng, bắt kịp với tiến khoa học kỹ thuật, xu hội nhập quốc tế Có thể nhận thấy đào tạo chìa khóa thành cơng cho doanh nghiệp, tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương Chi nhánh huyện Thanh Miện coi công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực mục tiêu hàng đầu hướng đến phát triển bền vững coi hoạt động thường xuyên nhằm cung cấp, bổ sung, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, để hồn thành cơng việc theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực đề đạt kết kinh doanh cao góp phần đẩy mạnh trình đổi tồn diện hoạt động Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam theo mơ hình tân tiến ngân hàng khu vực giới Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương chi nhánh Thanh Miện có kế hoạch chi tiết hàng năm việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực song q trình thực chưa chủ động cần xây dựng đội ngũ cán chất lượng để đáp ứng yêu cầu công việc kinh tế đầy biến động Nhận thấy tầm quan trọng cấp bách việc đào tào phát triển nguồn nhân lực ngành ngân hàng hay với ngành nghề khác nên chọn đề tài “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương Chi nhánh Thanh Miện” cho luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đề tài quen thuộc từ trước đến nhân lực yếu tố then chốt cho phát triển doanh nghiệp, chủ đề nan giải cho doanh nghiệp nước quốc tế Nhiều cơng trình, đề tài nghiên cứu nội dung phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực áp dụng Việt Nam quốc gia giới Nghiên cứu nước: Xét mặt lý luận nhắc đến sách: Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung, xuất 2003; Giáo trình Phương pháp sử dụng nguồn nhân lực Trần Minh Nhật, xuất 2009;… tổng quát số lý luận đào tạo phát triển, luận giải đào tạo góc độ doanh nghiệp kinh tế Các tác giả trình bày chất đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp, nội dung phương pháp, tổ chức đào tạo doanh nghiệp Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý nghiên cứu, Về mặt thực tiễn nước ta có số cơng trình Nghiên cứu lĩnh vực đào tạo nhân lực kinh tế như: Hội thảo đào tạo nhân lực giai đoạn hội nhập phát triển kinh tế ngày 22.10.2013 Hà Nội Viện khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức cung cấp thông tin công tác đào tạo nhân lực giai đoạn hội nhập phát triển đồng thời đưa giải pháp hoàn thiện cơng tác đào tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển Luận án tiến sĩ Trần Kiều Trang (2012) nghiên cứu phát triển lực quản lý chủ doanh nghiệp nhỏ theo mơ hình KSA KiếnThức (K), Kỹ (S), Thái độ (A) Nội dung luận án tập trung vào phát triển yếu tố cấu thành lực quản lý chủ doanh nghiệp nhỏ, đồng thời đề cập số cách thức đào tạo, phát triển lực quản lý chủ doanh nghiệp nhỏ Việt Nam Luận văn thạc sĩ Nguyễn Đăng Thắng: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nợi, hồn thành năm 2013 đưa tồn công tác đào tạo nhân lực công ty Điện lực từ đề xuất giải pháp nâng cao cơng tác đào tạo nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực một số nước học kinh nghiệm cho Việt Nam (Cảnh Chí Hồng Trần Vĩnh Hồng - Đại học Tài Marketing, viết tạp chí Phát triển & Hội nhập số 12, tháng 9/2013) Bài viết khảo sát số kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số quốc gia phát triểnnguồn nhân lực chất lượng cao Mỹ, Nhật số nước phát triển trình độ thấp hơn, có đặc điểm kinh tế - trị - xã hội tương đồng với Việt Nam Trung Quốc Singapore đề chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp Kinh nghiệm đào tào tạo phát triển nguồn nhân lực số nước giúp cho Việt Nam rút nhiều học bổ ích, đặc biệt điều kiện cơng nghiệp hố hội nhập kinh tế quốc tế Nghiên cứu nước ngoài: Các sách Dessler (2011), Ivancevich (2010), Noe cộng (2011), Torrington cộng (2011), Carrell cộng (1995) nhấn mạnh đào tạo trình học tập nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ khả thực công việc; đào tạo đước nhắc đến giải pháp chiến lược cho hoạt động doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu đào tạo nhân lực cần thiết đào tạo nhân lực có luận văn thạc sỹ Tyler Johnstone mùa xuân 2012 với đề tài: “Canifornia „s need for engineers and stem education” Luận văn đưa lý thuyết số liệu thống kê thực trạng đào tạo Canifornia Ở Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương Chi nhánh huyện Thanh Miện, tính đến thời điểm chưa có nghiên cứu nội dung đào tạo phát triển nguồn nhân lực để áp dụng vào thực tiễn Vì việc chọn đề tài “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương Chi nhánh Thanh Miện” nhằm đáp ứng ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương Chi nhánh huyện Thanh Miện 3.2 Nhiệm vụ Hệ thống hóa vấn đề lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc xây dựng sở lý thuyết để nghiên cứu vấn đề đề tài Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương - Chi nhánh huyện Thanh Miện Đưa giải pháp thích hợp để hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương - Chi nhánh huyện Thanh Miện Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương - Chi nhánh huyện Thanh Miện thành viên Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn đạt kết thúc chương trình đào tạo tiếng anh chuyên ngành ngân hàng mục tiêu 100% cán nhân viên tham gia đạt yêu cầu sau kết thúc chương trình đào tạo nghe, nói, đọc, dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành ngân hàng 60% cán nhân viên đạt xếp loại khá, giỏi Mục tiêu cần phải hợp lý, thiết thực, cụ thể cán nhân viên tham gia đạt mục tiêu có ý nghĩa thực tế Việc đảm bảo mục tiêu đạt cần phân tích cơng việc, phân tích người lao động mức độ sẵn sàng tham gia khóa đào tạo người lao đông Làm tốt bước xác định mục tiêu cho chương trình đào tạo giúp cho người lao động nắm rõ mức độ, trình độ thân cần đạt sau tham gia khóa đào tạo để từ có kế hoạch phấn đấu, học tập từ nhận định tham gia đào tạo Chi nhánh biết mục tiêu cụ thể cần đạt cho chương trình đào tạo từ có chuẩn bị chu đáo tốt cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực để đạt kế hoạch Khi xác định mục tiêu cho chương trình đào tạo giúp chi nhánh tránh tình trạng mục tiêu thấp dễ dàng đạt dẫn đến tâm lý chủ quan cán nhân viên hay mục tiêu cao đạt dẫn đến tâm lý chán nản 3.3.4 Chọn lựa đối tượng đào tạo Người lao động đối tượng đào tạo nên việc lựa chọn đối tượng đào tạo ảnh hưởng nhiều đến kết đào tạo người lao động có mong muốn, nhu cầu đào tạo hiệu sau đào tạo cao ngược lại thật người lao động không thực muốn học, khơng cần đào tạo hiệu sau đào tạo dẫn đến lãng phí Lựa chọn đối tượng đào tạo cần vào kết chương trình đào tạo mang lại với cơng việc mà đối tượng đảm nhận, khả nghề nghiệp, ý thức, nhu cầu, trình độ, kỹ có đối tượng, u cầu cơng việc cần kiểm tra đầu vào đối tượng đào tạo để học viên khóa đào tạo đồng trình độ Cần chấp hành tốt quy định cử người đào tạo chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ví dụ cụ thể chương trình đào tạo biên phiên dịch xác định cụ thể phải 56 tốt nghiệp đại học ngoại thương, đại học ngoại ngữ chun ngành có trình độ tiếng anh tối thiểu C tiếng anh, làm quy hoạch cơng tác làm biên phiên dịch, tốn quốc tế, thư ký pháp chế, công tác đối ngoại, kinh doanh ngoại tệ Cam kết phục vụ lâu dài cho Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam có thun chuyển phải hồn lại tồn kinh phí đào tạo Đạt u cầu dự thi sát hạch đầu vào Giải pháp thực đầy đủ giúp xác định, chọn lựa đối tượng cần đào tạo Chọn lựa đối tượng đào tạo giúp đào tạo người, sử dụng người lao động hợp lý sau đào tạo tránh tình trạng lãng phí đào tạo xong khơng sử dụng, không chọn lựa đối tượng không đủ trình độ tiếp thu chương trình học gây lãng phí tiền bạc, thời gian chi phí hội 3.3.5 Thiết kế, xây dựng khóa học Các khóa đào tạo cần thiết kế, xây dựng theo phương pháp tích cực phải đảm bảo yêu cầu như: Nội dung hợp lý nội dung thiết thực cán nhân viên đào tạo Cân đối, chọn lựa phương pháp truyền đạt để cán nhân viên tham gia khóa đào tạo vận dụng kiến thức, kỹ giới thiệu khóa đào tạo Tạo dựng nhiều hội để cán nhân viên tham gia khóa đào tạo học làm việc theo nhóm ngồi khóa đào tạo Ôn lại kiến thức, kỹ đào tao trước để cán nhân viên tham gia khóa đào tạo tiếp thu kiến thức cách hệ thống Đẩy mạnh sử dụng khả năng, kinh nghiệm cán nhân viên tham gia khóa đào tạo để học hỏi lẫn học viên lớp không học giảng viên đào tạo Giải vấn đề thực tiễn, thực hành xây dựng tình nghiệp vụ xảy thực tế trình làm việc để cán nhân viên tham gia khóa đào tạo vận dụng kiến thức vừa đào tạo để xử lý vấn đề 57 Lên kế hoạch trở lại làm việc để cán nhân viên tham gia khóa đào tạo xác định rõ áp dựng kiến thức vừa đào tạo cơng việc mức độ Có thể rút ngắn thời gian thu hồi vốn đào tạo hình thức liên kết đào tạo với tổ chức đào tạo uy tín, chất lượng giới Việt Nam chi phí hình thức cao hiệu mang lại sử dụng tốt người lao động đào tạo lớn Khi thiết kế, xây dựng khóa đào tạo hợp lý, phù hợp với người lao động tham gia khóa đào tạo giúp họ tiếp thu kiến thức cách tốt cung cấp kiến thức thực tế, cần thiết Người lao động tham gia khóa học thực hành áp dụng kiến thức vừa đào tạo vào cơng việc thực tế sau kết thúc khóa đào tạo Sử dụng người lao động cách hợp lý sau tham gia khóa đào tạo 3.3.6 Xây dựng đội ngũ giảng viên tài liệu phục vụ cho khóa đào tạo chất lượng Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng viên kiêm chức, cần có kế hoạch phối hợp với Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp từ số lượng giảng viên kiêm chức bên cạnh phải tìm kiếm, chọn lọc thêm để có đội ngũ giảng viên bên tin cậy Làm tốt việc chủ động kế hoạch đồng thời kiểm soát chất lượng giảng dạy tiết kiệm chi phí Phối hợp với Trường đào tạo cán Agribank xây dựng tài liệu giảng dạy hội đồng khoa học thông qua vào sử dụng Cần thường xuyên đánh giá lại để hoàn thiện cập nhật kiến thức kịp thời Xây dựng đội ngủ giảng viên tài liệu chất lượng giúp học viên tham gia khóa đào tạo tiếp thu kiến thức tốt Nội dung học phù hợp với thực tế có tính khoa học chuyên nghiệp giúp nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí 3.3.7 Đổi phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo Có thể áp dụng số phương pháp đánh giá như: 58 Sử dụng phiếu điều tra để đánh giá khóa đào tạo từ có đổi mới, tiến phù hợp cho khóa đào tạo sau để nâng cao chất lượng đào tạo Mẫu phiếu điều tra sau: Phụ lục 05 Phiếu điều tra đánh giá cán nhân viên chương trình đào tạo Áp dụng phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo thí nghiệm kiểm tra Kiểm tra kết chương trình đào tạo áp dụng hai nhóm, nhóm thứ nhóm đào tạo, nhóm thứ hai nhóm khơng đào tạo Hai nhóm đánh giá so sánh theo số liệu thích hợp số lượng sản phẩm, chất lượng công việc… Đối với nhóm thứ lúc trước sau giai đoạn làm việc tương ứng với thời gian đào tạo Phương pháp đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng trình đào tạo việc thực công việc Phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo theo vấn đề sau: Phản ứng: Đánh giá phản ứng học viên tham gia khóa đào tạo với chương trình đào tạo, học viên tham gia khóa đào tạo có thích chương trình đào tạo khơng? Học thuộc: Chi nhánh kiểm tra học viên tham gia khóa đào tạo nắm vững nguyên tắc, kỹ cần phải học hay chưa? Tư cách: Tư cách học viên tham gia khóa đào tạo có thay đổi kết khóa đào tạo Kết quả: Có đạt mục tiêu đào tạo khơng? Số lượng phàn nàn khách hàng có giảm không? Kết vấn đề quan trọng Phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo mặt định lượng Xác định tổng chi phí đào tạo, lợi ích tăng thêm kết đào tạo hàng năm Thời gian thu hồi vốn đào tạo xác định theo cơng thức: T= K/P T thời gian thu hồi vốn đào tạo, K chi phí đồng thời đào tạo P lợi ích tăng thêm hàng năm kết đào tạo xác định chênh lệch lợi ích mang lại cho tổ chức người lao động trước sau đào tạo 59 3.3.8 Một số giải pháp khác Cần đảm bảo tính tính đủ dự trù kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi phí đào tạo gồm chi phí tài chi phí hội Dự trù kinh phí cần đưa thêm chi phí hội thật xác đầy đủ Chi phí tài chi phí cho sở vật chất, chi phí cho cán quản lý, giảng viên, tiền lương cán nhân viên tham gia khóa đào tạo, tài liệu đào tạo… Chi phí hội chi phí người lao động tham gia khóa đào tạo mà không thực công việc ngày họ Tính tốn chi phí hội giúp chi nhánh lựa chọn thời điểm đào tạo phù hợp Tại chi nhánh Thanh Miện thời điểm để tổ chức khóa đào tạo ngắn ngày chi nhánh tự tổ chức vào ngày nghỉ khóa đào tạo dài ngày thường vào đầu năm để tránh cuối năm công việc nhiều Nhưng đa phần khóa đào tạo dài hạn Trường đào tạo cán Agribank tổ chức nhánh Thanh Miện khó chủ động Việc định mức chi phí ngày đào tạo cán nhân viên tham gia khóa đào tạo cần điều chỉnh thường xuyên, tính đến thay đổi giá thị trường để cán nhân viên yên tâm, có tâm lý thoải mái tham gia khóa đào tạo Đội ngũ cán quản lý đào tạo cần nâng cao trình độ phải am hiểu nghiệp vụ ngân hàng phải học quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực đủ khả để giám sát đánh giá công việc quy trình đào tạo Sau đào tạo cần quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực phân cơng bố trí cơng việc phù hợp với trình độ cán nhân viên để họ vận dụng kiến thức, kỹ có sau khóa đào tạo vào cơng việc thực tế đảm nhận tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu cơng việc tránh lãng phí đào tạo Đưa sách khuyến khích cán nhân viên tham gia đào tạo Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần đánh giá thực công việc cách nghiêm túc xác Xây dựng đề án đào tạo, chi nhánh cần tận dụng dự án hợp tác đào tạo 60 cán theo chuẩn quốc tế để học tập kinh nghiệm ngân hàng khu vực giới 3.4 Kiến nghị - Đối với Ngân hàng nhà nước: Một là, cải thiện lại hệ thống Hai là, nâng mức lương cho cán bộ, nhân viên, người lao động mức lương chưa phù hợp với giá lên cao thị trường nay, mà họ chưa thực chuyên tâm công tác - Đối với ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh Miện Hải Dương: Một là, làm tốt công tác tư tưởng cho cán công nhân viên chi nhánh, nội ln đồn kết, giúp đỡ công việc, đặc biệt nên ý đến công tác cải thiện đời sống cho cán nhân viên Ngân hàng Hai là, có sách cụ thể chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng sử dụng cán phù hợp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia học tập nâng cao lực nhằm xây dựng phát triển Ngân hàng Ba là, cần xác định chế độ cho đối tượng học để có ý thức trách nhiệm hạn chế tượng chảy máu chất xám đảm bảo sách sử dụng cán sau đào tạo 61 Tiểu kết chương Nêu quan điểm định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương- chi nhánh Thanh Miện đổi phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo Xây dựng đội ngũ giảng viên tài liệu phục vụ cho khóa đào tạo chất lượng.Thiết kế, xây dựng khóa học Chọn lựa đối tượng đào tạo Xác định mục tiêu đào tạo cho chương trình đào tạo cuối đưa số khuyến nghị 62 KẾT LUẬN Đào tạo phát triển nguồn nhân lực vấn đề quan trọng cần thiết tổ chức kinh tế thị trường nay, tổ chức muốn tồn phát triển phải đặt yếu tố nguồn nhân lực lên hàng đầu, yếu tố người tảng cho phát triển bền vững Nhận thức tầm quan trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách tốt để sử dụng hiệu nguồn nhân lực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương chi nhánh Thanh Miện trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực thu số thành cơng định có đội ngũ cán nhân viên có trình độ chun mơn ngày nâng cao đáp ứng yêu cầu ngày cao cơng việc cạnh tranh với ngân hàng khác, chương trình đào tạo gắn với chương trình đào tạo Trường đào tạo cán Agribank, lãnh đạo tạo điều kiện cho cán nhân viên tham gia đào tạo… nhiên bên cạnh tồn vài hạn chế trình độ học viên khóa đào tạo chưa đồng đều, mục tiêu đào tạo chưa thật rõ ràng, phương pháp học mang tính truyền thống Chi nhánh Thanh Miện cần hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên đáp ứng nhiệm vụ, thách thức tương lai Luận văn phần làm rõ thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương chi nhánh Thanh Miện hiệu ưu điểm cơng tác mang lại Qua thấy có nhược điểm hạn chế thiếu sót cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Do hạn chế mặt thời gian phạm vi nghiên cứu lực có hạn nên giải pháp đưa gợi ý để lãnh đạo chi nhánh Thanh Miện xem xét nhằm thực tốt công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp chuẩn bị tốt cho chi nhánh đội ngũ cán nhân viên có chất lượng cao sẵn sàng đồng hành phát triển chi nhánh tương lai Tác giả luận văn mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo để đề 63 tài hồn thiện ứng dụng vào thực tế, góp phần hồn thiện, nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương Chi nhánh Thanh Miện Xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo TS Nguyễn Thị Ngọc tồn thể thầy giáo môn khoa Quản trị kinh doanh Học viện khoa học xã hội giúp đỡ em hoàn thành luận văn 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương- chi nhanh Thanh Miện 2016-2017 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh Miện Hải Dương năm 2017 Báo cáo triển khai phương hướng, kế hoạch phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương Nguyễn Vân Điềm Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Trường đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Vân Ðiềm Nguyễn Ngọc Quân ( 2007), Giáo trình quản trị nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực I, Nxb Lao động Xã hội Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực II, Nxb Lao động Xã hội Nguyễn Thanh Hội (2010), Quản trị nhân lực, Nxb Thống Kê Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hợi, Nxb Tư pháp, Hà Nội 10 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh Miện Hải Dương giai đoạn 2016-2017 11 Phạm Đức Thành, Mai Quốc Chánh (1998), Kinh tế lao động, Nxb Giáo dục 12 Nguyễn Hữu Thân (2003), Sách Quản trị nhân ,Nxb Thống kê, Hà Nội 13 Nguyễn Tiệp (2008), Quan hệ lao động, Nxb Lao Động xã hội, Hà Nội 14 Trần Văn Tùng (2005), Đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực tài năng, Nxb Thế giới, Hà Nội 15 Nguyễn Tiệp Xuất (2009), Giáo trình Nguồn nhân lực, Trường đại học Lao động xã hội, Nxb Lao Động Xã hội 16 Đoãn Hữu Xuân Vũ Huy Từ (2009), Giáo trình quản lý tổ chức nhân tập 2, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phiếu ghi nhận kết thực công việc Họ tên: Ngày bắt đầu vào làm Chuyên môn: Mức độ: STT Công việc thực Thời gian Kết So sánh với tiêu chuẩn thực thực công việc Phụ lục 02: Bảng tiêu chuẩn cán nhân viên lĩnh vực Họ tên: Chuyên môn STT Hạng mục Tiêu chuẩn Kết đánh giá Phụ lục 03: Xác định nhu cầu, kế hoạch đào tạo Bộ phận:… Người đánh giá:… Ngày…tháng…năm Thời gian đánh giá lần tới:… Họ tên cán nhân viên Kỹ năng, trình độ yêu cầu Ghi Đạt Không đạt Phụ lục 04: Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo STT NỘI DUNG Nghiệp vụ ngân hàng Nghiệp vụ tín dungh Nghiệp vụ kế tốn ngân quỹ Nghiệp vụ toán quốc tế Nghiệp vụ thẻ Nghiệp vụ tin học Nghiệp vụ kế hoạch Quản lý nhân Tiếng anh tài ngân hàng 10 Tiếng anh C 11 Nhận biết tiền thật giả 12 Đào tạo sau đại học 13 Phần mềm toán liên ngân hàng 14 Kỹ giao tiếp khách hàng 15 Đào tạo cấp lý luận trị SỐ NGƯỜI Phụ lục 05: Phiếu điều tra đánh giá cán nhân viên chương trình đào tạo Ý kiến nhận STT Nội dung đánh giá xét cán nhân viên Anh/chị đánh giá chung chất lượng chương trình đào tạo Anh/chị có nhận thấy chương trình đào tạo xứng đáng với chi phí tiền bạc thời gian khơng? Chương trình đào tạo có ý nghĩa thực tiễn khơng? Chương trình đào tạo có nhiều thơng tin khơng Chương trình đào tạo có chuẩn bị cẩn thận khơng? Chương trình đào tạo có giúp ích cho cá nhân anh/chị khơng Chương trình đào tạo có phù hợp với chương trình anh, chị làm khơng? Chương trình đào tạo có hấp dẫn, lơi cuốn? Chương trình đào tạo có rõ Múc độ đánh giá Kém Trung bình Giỏi ràng dễ hiểu không? 10 Nhận xét chung anh chị kiến thức học thêm 11 Anh, chị có hội để tham khảo ý kiến, trao đổi với giảng viên Anh, chị muốn học thêm chương trình đào tạo? Người thực hiện: Ngày: Ký tên: ... TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG – CHI NHÁNH HUYỆN THANH MIỆN 23 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương – Chi nhánh. .. luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nêu số khái niệm đào tạo, phát triển, phát triển nguồn nhân lực, vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực. .. Hải Dương - Chi nhánh Thanh Miện 22 Chương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG – CHI NHÁNH HUYỆN THANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương – chi nhánh thanh miện , Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương – chi nhánh thanh miện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay