ĐỀ THI TIN học lớp 6

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 15:36

ĐỀ THI TIN HỌC LỚP Phần I Hãy khoang tròn vào đáp án em cho đúng.(7đ) Câu 1: Thơng tin máy tính biểu diễn dạng : A.Dãy Bít C Hình ảnh B Văn Bản D.Âm Câu Đơn vị dùng để đo dung lượng nhớ máy tính là: A Byte(B) C.Gi-ga-bai(MG) B Me-ga-bai(MB) D Một đơn vị khác Câu 3.Để khởi động sẵn có phần mềm ta sử dụng thao tác chuột nào? A.Nháy chuột B Nháy đúp chuột( nháy chuột dùng phím Enter) C.Kéo thả chuột D Nháy phải chuột Câu 4.Máy tính khơng thể làm cơng việc nào? A.Thực tính tốn C.Suy nghĩ B.Học tập, giải trí D.In thiệp mời Câu RAM thành phần của: A.Bộ nhớ RAM B.Bộ nhớ flash C.Bộ nhớ D Bộ nhớ ngồi Câu Máy tính khơng có khả nào? A.Tính tốn với độ xác cao B.Tự giải tốn mà khơng có dẫn người C.Khả lưu trữ lớn D.Khả làm việc không mệt mỏi Câu Phần mềm chia làm loại? A.1 loại C Loại B loại D nhiều loại Câu Tìm ghép cặp đúng? A 1.CPU-b 2.Chương trình-e B a Là thơng tin lưu trữ máy tính b Có thể coi não máy tính Bàn phím-c c.Là thiết bị vào 4.Dữ liệu-a d.Là thiết bị 5.Màn hình-d e.Là tập hợp câu lệnh, câu lệnh thực thao tác cụ thể Thông tin-h h.Là tất người thu nhận từ giới xung quanh… Câu Phần mềm thuộc phần mềm hệ thống? A.Phần mềm đánh gõ văn B.Phần mềm luyện tập chuột C.Phần mềm hệ điều hành(windows 8, windows XP ) D.Phần mềm luyện gõ bàn phím Câu 10.Bộ nhớ là… A.Chương trình B.Dữ liệu RAM C Chương trình liệu D CD/DVD, USB… Câu 11 Thiết bị vào máy tính : A.Bàn phím, hình B.Màn hình, USB… C.Bàn phím, chuột D Tất sai Câu 12.Bộ nhớ có chức gì? A.Lưu chương trình, liệu q trình máy tính làm viêc, B.Lưu giữ lâu dài chương trình liệu C.Dữ liệu mang từ nơi đến nơi khác D.Tất sai Phần II Tự luận(3đ) Đề Em vẽ mơ hình q trình ba bước cho ví dụ minh họa Đề Em vẽ mơ hình q trình xử lý thơng tin cho ví dụ minh họa Phần III Thực hành Em đánh đoạn văn theo mẫu sau: ĐỀ 1: BÀI THƠ: TÌNH BẠN Hơm đến lớp Thấy vắng Thỏ Nâu Các bạn hỏi Thỏ đâu thế? Gấu liền nói khẽ: “Thỏ bị ốm rồi! Này bạn ơi! Đi thăm Thỏ nhé! Gấu mua khế Khế lại thanh” “Mèo mua chanh Đánh đường mát ngọt” Hươu mua sữa bột Nai, sữa đậu nành Chúc bạn khỏe nhanh Cùng đến lớp Đề 2: NÓI VỚI EM Nếu nhắm mắt vườn lộng gió, Sẽ nghe nhiều tiếng chim hay, Tiếng lích chim sâu lá, Chim chìa vơi vừa hót vừa bay Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, Sẽ nhìn thấy bà tiên, Thấy bé hài bảy dặm, Quả thị thơm cô Tấm hiền Nếu nhắm mắt nghĩ cha mẹ, Đã nuôi em khôn lớn ngày, Tay bồng bế sớm khuya vất vả, Mắt nhắm lại mở ... Là thơng tin lưu trữ máy tính b Có thể coi não máy tính Bàn phím-c c.Là thi t bị vào 4.Dữ liệu-a d.Là thi t bị 5.Màn hình-d e.Là tập hợp câu lệnh, câu lệnh thực thao tác cụ thể Thơng tin- h h.Là... II Tự luận(3đ) Đề Em vẽ mơ hình q trình ba bước cho ví dụ minh họa Đề Em vẽ mơ hình q trình xử lý thơng tin cho ví dụ minh họa Phần III Thực hành Em đánh đoạn văn theo mẫu sau: ĐỀ 1: BÀI THƠ:... mua chanh Đánh đường mát ngọt” Hươu mua sữa bột Nai, sữa đậu nành Chúc bạn khỏe nhanh Cùng đến lớp Đề 2: NÓI VỚI EM Nếu nhắm mắt vườn lộng gió, Sẽ nghe nhiều tiếng chim hay, Tiếng lích chim sâu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TIN học lớp 6, ĐỀ THI TIN học lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay