Công cụ chọn bài tập chọn học sinh một cách ngẫu nhiên.

12 16 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 15:02

Đây là Tool giúp thầy cô giáo chọn ngẫu nhiên bài tập cho học sinh thực hiện hoặc chọn ngẫu nhiên học sinh trong lớp thực hiện bài tập hoặc làm công việc gì đó. Đây là công cụ cần thiết cho mội thời cô trong quá trình dạy học ở thời đại 4.0. Từ đó tạo sự hứng thú, tâm lí luôn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cảu học sinh.... Trên đây là bản minh họa.Thầy cô nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp điện thoại: 0975.111.547 để được hướng dẫn và cung cấp bản Full hoặc hỗ trợ cập nhật dữ liệu. Giá: 100.000đ TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC HỌC SINH CỦA NHÓM VÀ BÀI TẬP CHỌN ĐƯỢC HỌC SINH NHÓM 1: ***** HỌC SINH NHÓM 2: ***** HỌC SINH NHÓM 3: ***** HỌC SINH NHÓM 4: ***** Thiết kế: Trần Xuân Trình – ĐT: 0975.111.547 HỦY KẾT QUẢ BẮT ĐẦU CHỌN THOÁT TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC HƯỚNG DẪN NHÁY CHUỘT VÀO NÚT NHẤN TƯƠNG ỨNG CỦA CHỨC NĂNG BẠN MUỐN THỰC HIỆN BẮT ĐẦU CHỌN Giáo viên: Trần Xuân Trình XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018 TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC BÀI BẠN CHỌN ĐƯỢC LÀ: BÀI 1/9 KQ NHÓM 01 Giáo viên: Trần Xn Trình KQ NHĨM 02 KQ NHĨM 03 KQ NHÓM 04 BẮT ĐẦU CHỌN XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018 TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC BÀI BẠN CHỌN ĐƯỢC LÀ: BÀI 2/9 KQ NHĨM 01 Giáo viên: Trần Xn Trình KQ NHÓM 02 KQ NHÓM 03 KQ NHÓM 04 BẮT ĐẦU CHỌN XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018 TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC BÀI BẠN CHỌN ĐƯỢC LÀ: BÀI 3/9 KQ NHÓM 01 Giáo viên: Trần Xn Trình KQ NHĨM 02 KQ NHĨM 03 KQ NHÓM 04 BẮT ĐẦU CHỌN XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018 TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC BÀI BẠN CHỌN ĐƯỢC LÀ: BÀI 4/9 KQ NHĨM 01 Giáo viên: Trần Xn Trình KQ NHÓM 02 KQ NHÓM 03 KQ NHÓM 04 BẮT ĐẦU CHỌN XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018 TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC BÀI BẠN CHỌN ĐƯỢC LÀ: BÀI 5/9 KQ NHÓM 01 Giáo viên: Trần Xn Trình KQ NHĨM 02 KQ NHĨM 03 KQ NHÓM 04 BẮT ĐẦU CHỌN XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018 TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC BÀI BẠN CHỌN ĐƯỢC LÀ: BÀI 6/9 KQ NHĨM 01 Giáo viên: Trần Xn Trình KQ NHÓM 02 KQ NHÓM 03 KQ NHÓM 04 BẮT ĐẦU CHỌN XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018 TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC BÀI BẠN CHỌN ĐƯỢC LÀ: BÀI 7/9 KQ NHÓM 01 Giáo viên: Trần Xn Trình KQ NHĨM 02 KQ NHĨM 03 KQ NHÓM 04 BẮT ĐẦU CHỌN XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018 TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC BÀI BẠN CHỌN ĐƯỢC LÀ: BÀI 8/9 KQ NHĨM 01 Giáo viên: Trần Xn Trình KQ NHÓM 02 KQ NHÓM 03 KQ NHÓM 04 BẮT ĐẦU CHỌN XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018 TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC BÀI BẠN CHỌN ĐƯỢC LÀ: BÀI 9/9 KQ NHÓM 01 Giáo viên: Trần Xn Trình KQ NHĨM 02 KQ NHĨM 03 KQ NHÓM 04 BẮT ĐẦU CHỌN XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018 TRƯỜNG: THPT CHƠN THÀNH TỔ: TIN HỌC BÀI BẠN CHỌN ĐƯỢC LÀ: BÀI 10 KQ NHĨM 01 Giáo viên: Trần Xn Trình KQ NHÓM 02 KQ NHÓM 03 KQ NHÓM 04 BẮT ĐẦU CHỌN XEM KẾT QUẢ Chơn Thành, ngày 27 tháng 11 năm 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Công cụ chọn bài tập chọn học sinh một cách ngẫu nhiên., Công cụ chọn bài tập chọn học sinh một cách ngẫu nhiên.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay