Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:34

Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018 Trường Ðại Học Giao thông Vận tải Khoa Ðào tạo Sau Ðại học Bµi TËp Lín Mơn: SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU Hä tªn: Ngun Vỹ Lớp: Xây dựng Cầu Hầm Khóa: 21 TP Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2013 Ðặt vấn đề Mố, trụ, dầm loại kết cấu thường gặp việc xây dựng cơng trình giao thơng Nó phải bảo đảm nghiêm ngặt yêu cầu chịu lực cường độ biến dạng Khi thi công mố, trụ, cầu phải đảm bảo kích thước, cao độ, điều cần thiết, ván khn lắp dựng để đổ bê tơng phải kích thước, vị trí, cao độ Nếu lấy ván khuôn thép làm mục tiêu giảm thiểu, ta hình dung tốn tối ưu với mục tiêu điều kiện ràng buộc yêu cầu kích thước, vị trí, cao độ mố, trụ, dầm Ván khn thép làm cho tiết kiệm, điều thấy thiết kế nghiên cứu ứng dụng thực tế thi công nhiều Bài tốn Kết cấu ván khn thép với kích thước giả sử hình L : Chiều dài ván khuôn Ht: Chiều cao ván khuôn Hàm mục tiêu : Như nói trên, hàm mục tiêu đặt theo hướng tối thiểu hóa lượng thép sử dụng Trong thực tế thi công, thông thường, kích thước ván khn chưa cho trước phải dựa vào kích thước kết cấu cần đổ bê tơng nên việc tính tốn kích thước khối lượng tối ưu lại toán tối ưu khác khơng tích hợp tốn tính mục đích khác nhau, thế, hàm mục tiêu chuyển thành tối thiểu hóa kích thước khối lượng thép ván khuôn theo mặt cắt kết cấu Ngồi ra, thực tế thi cơng, để thiết kế nghĩa, tải trọng rải hoạt tải phải tham số cho trước Tham số thay đổi Với tải trọng rải hoạt tải cho trước, ta kết thiết kế tối ưu khác Kích thước, khối lượng thép ván khn theo hình 1, tính: Trong : St = 4SL + Stơn (1) Mt = Mtôn + 4ML + 7Mb (2) St ôn = l Ht (3) SL = C D (4) Mtôn = Stôn x E = l Ht E (5) Mb = F G E (6) St = L.Ht+4(C+D) (7) Mt = 4ML + L.Ht E +7F.G.E (8) Nghĩa là: Các biến độc lập Theo công thức trên, thấy hàm mục tiêu biểu diễn qua biến: St, SL, Stôn, Mt, Mtôn, ML, Mb Các ràng buộc Như trình bày phần đặt vấn đề, ván khuôn phải đáp ứng điều kiện chịu lực (tải trọng rải cho trước) Ðiều kiện chịu lực điều kiện ràng buộc toán thiết kế tối ưu Các điều kiện lượng hóa thành bất đẳng thức: Rl
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018, Bai tap LỚN CƠ SỞ THIẾT KẾ TỐI ƯU 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay