tổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoc

41 10 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:25

tổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoctổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoc Phần Tổng quan ảnh hởng tác dụng động lực công trình cầu 1-1 Khái quát ảnh hởng tác dụng động lực công trình Cầu Trong trình khai thác, tải trọng tĩnh (trọng lợng thân kết cấu, trọng lợng phận cấu tạo, lớp phủ mặt cầu, lan can ) kết cấu cầu thờng xuyên chịu tác động loại tải trọng động nh tải trọng di động kết cấu nhịp, lực gió, lực va xô tàu bè vào trụ cầu, lực động đất hay tác động khác Các tác dụng động lực đặc trng tính chất tác động thay đổi theo thời gian làm phát sinh tợng dao động công trình trạng thái dao ®éng, c¸c bé phËn cđa kÕt cÊu ph¸t sinh hiệu ứng quán tính dẫn tới việc gia tăng trị số nội lực biến dạng, gây khó khăn cho việc khai thác bình thờng, chí điều kiện cụ thể hiệu ứng quán tính nguyên nhân dẫn đến cố công trình [19], [22], [62], [81] Một tợng cần đợc đặc biệt quan tâm nghiên cứu dao động tợng cộng hởng Kết nghiên cứu cho thấy hiệu ứng động lực kết cấu tăng lên nhanh tần số tác nhân kích động khoảng xấp xỉ bội số tần số dao động riêng kết cấu Đặc điểm đáng ý tợng cộng hởng xảy trờng hợp trị số tác động tải trọng không thật lớn nh trờng hợp cầu qua sông Suilkill Philadelphia (Mỹ) xây dựng năm 1809 bị đổ năm 1811 có đoàn súc vật qua cầu hay cầu qua sông Men (Pháp) xây dựng năm 1838 sập đổ năm 1850 dới tác dụng đồng thời đoàn quân bớc qua cầu thời điểm gió mạnh Điều có ý nghĩa thực tế lớn đợc đa vào qui trình thiết kế cầu nớc để tránh việc thiết kế xây dựng công trình có tần số dao động riêng trùng bội số so với tần số dao động tác nhân kích động nhằm tránh nguy xảy tợng cộng hởng [21], [86] Trạng thái dao động cđa kÕt cÊu cã thĨ mét hay nhiỊu t¸c nhân động lực tác động đồng thời Ngợc lại, nhân tố tác dụng động lực gây trạng thái dao động phức tạp phận công trình Tác dụng động lực đợc coi nguy hiểm khó kiểm soát gây dao động công trình cầu gió Tác động gió mang yếu tố ngẫu nhiên cờng độ, hớng tác động, tần số Ví dụ dới tác động luồng gió xoáy gây số phận kết cấu nhịp cầu trạng thái dao động uốn, dao động xoắn dao động dọc trục [82] Điều đòi hỏi nhà thiết kế cần có quan tâm nghiên cứu trạng thái dao động kết cấu không theo vài phơng mà cần xem xét tới dạng dao động khác khả xảy bất lợi tác dụng đồng thời chúng Đây ý nghĩa điều khoản qui định Qui trình thiết kế không cho phép tần số dao động riêng kết cấu cầu theo phơng khác nằm phạm vi xảy cộng hởng [21], [22], [62], [82] Hình 1-1: Một số dạng kết cấu chịu ảnh hởng lớn tợng dao động ảnh hởng tác động gió công trình cầu cần đợc xem xét cách kỹ lỡng không giai đoạn xây dựng xong mà trình xây lắp công trình Tơng ứng với sơ đồ cha hoàn chỉnh kết cấu số giai đoạn thi công, xảy tình bất lợi nh trờng hợp tần số dao động riêng kết cấu với tần số dao động uốn xoắn gió gây gần trùng dẫn đến việc xuất nguy xảy cố công trình [62], [81], [82] Điều cần đợc đặc biệt ý xây dựng cầu nhịp lớn phơng pháp hẫng Tác dụng tải khai thác: ôtô, tàu hỏa hay phơng tiện giao thông khác thờng xuyên gây trạng thái dao động phức tạp công trình cầu Tùy thuộc tốc độ chuyển động, thay đổi vị trí tác động tải trọng theo thời gian gây nên trạng thái dao động cỡng kết cấu nhịp cầu dẫn tới khả phát sinh phụ tải theo chiều hớng bất lợi Bài toán động lực tải trọng di động trở nên có ý nghĩa thực tế công trình cầu nhịp lớn, cầu treo cầu dây văng điều kiện sử dụng phơng tiện vận tải cao tốc [81], [86] Lực va chạm tàu bè lại dới sông vào trụ cầu gây dao động hệ thống theo phơng ngang hay phơng dọc cầu Giá trị lực va phụ thuộc vào tải trọng toàn phần tàu bè Đối với công trình quan trọng dùng kết cấu chống va để loại trừ hoàn toàn ảnh hởng tác động công trình Một tác dụng động lực gây ảnh hởng lớn công trình cầu, hầm động đất Khi xảy động đất, công trình xuất hiệu ứng quán tính tơng ứng Tại đất đặt móng công trình xuất tác động liên tiếp loại sóng dao động khác Lực động đất có hớng không gian thay đổi theo thời gian hớng, tốc độ tác dụng trị số Các tác dụng động đất theo hớng ngang thờng gây dao động ngang nguy hiểm, làm cho công trình bị lật đổ hay dịch trợt Các dao động nguyên nhân theo phơng thẳng đứng thờng nhỏ nguy hiểm ảnh hởng động đất công trình cầu không thờng xuyên xảy nhng mức độ nguy hiểm thờng khó kiểm soát cần đợc quan tâm mức Các nghiên cứu ảnh hởng động đất công trình cầu cho thấy với chấn động không lớn địa chất ( động đất nhỏ cấp theo thang độ Richter ) ảnh hởng động đất công trình thực tế không đáng kể Việc tính toán ảnh hởng động đất công trình cần thực cấp động đất lớn cấp Ngoài tác dụng động lực khác nh tải trọng va chạm, tổ hợp tác dụng động lực phức tạp, tác dụng động mang tính ngẫu nhiên cần đợc xét đến điều kiện cụ thể [81] Bên cạnh ảnh hởng mang tính trực tiếp, dễ nhận biết kể tác dụng động lực, cần lu ý thêm việc xảy trạng thái dao động có tính thờng xuyên, với biên độ lớn nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ phá hoại mỏi phận cầu đặc biệt kết cấu nhịp dàn thép, cầu treo gồm dạng cầu dây văng hay cầu liên tục có hệ cáp căng (Extradosed) Ngoài ra, mức độ ảnh hởng không lớn, hiệu ứng động lực dao động cha gây h hỏng cho công trình nhng tạo cảm giác khó chịu hay tâm lý sợ hãi cho ngời điều khiển phơng tiện hay hành khách qua cầu Yêu cầu khai thác công trình cầu có chất lợng cao đòi hỏi ngời thiết kế lựa chọn cách kỹ lỡng giải pháp cấu tạo kích thớc công trình nhằm hạn chế mức độ ảnh hởng dao động Việc phân tích ảnh hởng tác dụng động lực công trình cầu, đặc biệt dạng kết cấu nhịp có tính nhạy cảm với tác dụng động lực nh cầu treo hay cầu dây văng vấn đề thờng gặp nhiều khó khăn đòi hỏi trình nghiên cứu công phu Nguyên nhân tính chất tác động tải trọng động phức tạp, thay đổi theo thời gian thờng mang tính ngẫu nhiên nay, vấn đề cần đợc tiếp tục nghiên cứu bổ sung thu hút quan tâm không tác giả giới [29], [43], [46], [47], [53], [59], [67] Nội dung nghiên cứu ảnh hởng tác dụng động lực công trình cầu cần đợc tập trung vào vấn đề sau: Vấn đề ổn định khí động học Tác dụng xung kích hoạt tải khai thác (tải trọng di động) ảnh hởng lực động đất Hiệu ứng tâm lý ngời điều khiển phơng tiện hành khách qua cầu ảnh hởng tác dụng động lực thờng không lớn cầu cứng, nhịp nhỏ trung bình, ngợc lại mức độ bất lợi tác nhân động lực có xu hớng tăng lên tỷ lệ với chiều dài vợt nhịp, độ mảnh kết cấu Các kết nghiên cứu lĩnh vực tạo điều kiện cho việc thiết kế xây dựng công trình cầu có chất lợng cao đảm bảo an toàn 1-2 ảnh hởng tác động hoạt tải (tải trọng di động ) công trình cầu 1-2-1.Phân tích yếu tố kích động tải trọng di động Trong trình di động mặt cầu hoạt tải (tải trọng di động) gây trạng thái dao động cho kết cấu cầu Trạng thái dao động tập hợp nhiều nhân tố kích động là: 1-2-1-1 Vận tốc di chuyển tải trọng Xét mô hình dầm giản đơn nh hình 1-1, tác dụng vào lực tĩnh P vào vị trí có toạ độ theo phơng ngang z kết cấu phát sinh chuyển vị tức thời Khi lực P di động vào dầm với vân tốc Hình 1-1 v chuyển vị kết cấu không xuất tức thời mà thay đổi theo thời gian vị trí tải trọng Nói cách khác phát sinh gia tốc chuyển vị kết cấu Nh phân tố kết cấu phát sinh lực quán tính xuất trình kết cấu chuyển vị Lực phụ vào trị số độ võng dầm vị trí tác dụng tải trọng 1-2-1-2 Tác động chuyển động phần khối lợng không cân hoạt tải Các phơng tiện vận tải thờng có cấu tạo phần khối lợng không cân Đối với tàu hoả phần khối lợng lệch tâm bánh đà hay chuyển động giàng trongđầu máy Trong động ôtô thờng cấu tạo phận không cân cấu quay hay chuyển động pít tông Khi vận hành phần khối lợng không cân chịu lực quán tính ly tâm, tạo lực kích động có trị số thay đổi với chu kỳ biến thiên phụ thuộc vào vận tốc chuyển động hoạt tải Một lực kích động thay đổi theo thời gian vị trí gây trạng thái dao động cho kết cấu 1-2-1-3 Sự va đập bánh xe với chỗ không phẳng mặt đờng cầu Va đập có tính quy luật xảy chỗ nối ray cầu hay khe biến dạng đầu nhịp cầu Va đậpcó tính ngẫu nhiên xảy chỗ có khuyết tật hay chỗ không phẳng có nguyên nhân từ mài mòn không bánh tàu hoả đờng ray tàu hoả Đối với cầu ôtô, thiếu phẳng mặt đờng cầu có tính ngẫu nhiên phân bố diện rộng nguyên nhân thi công hay h hỏng mặt cầu không đợc sửa chữa kịp thời 1-2-1-4 Dao động kết cấu lò so hay phận giảm chấn phơng tiện giao thông Nhíp xe hay phận giảm chấn phơng tiện vận tải làm việc theo nguyên lý đàn hồi Khi phơng tiện chuyển động hệ thống dao động theo quỹ đạo phức tạp, phát sinh hiệu ứng quán tính làm thay đổi trị số Hình 1-2 lực tác động khối lợng phơng tiện vận tải lên kết cấu dẫn đến dao động kết cấu ( hình 1-2) Mức độ phức tạp yếu tố tăng thêm xét tới mô hình không gian cấu tạo nhíp xe giảm chấn 1-2-1-5 Tác động lắc ngang hoạt tải Sự thiếu xác khâu chế tạo nh tác động mặt đờng tạo lắc ngang hoạt tải di động Trị số lực lắc có xu gia tăng tỷ lệ với vận tốc chuyển động Nhân tố đợc đặc biệt ý nghiên cứu dao động không gian kết cấu nhịp 1-2-1-6 ảnh hởng đoàn tải trọng di động hỗn độn cầu bứt phá khỏi mặt cầu phơng tiện vận tải Đây vấn đề phức tạp trình nghiên cứu với hỗ trợ lý thuyết thống kê xác suất 1-2-1-7 Tác động thay ®ỉi ®ét ngét vỊ biÕn d¹ng ( tÜnh) cđa kÕt cấu nhịp Vấn đề xuất cầu dùng cho đờng sắt thành phần đoàn tàu (các toa xe nhau) có xắp xếp chênh lệch trọng tải gây mức chênh lêch độ võng (xét theo trạng thái tĩnh) lớn Hiện tợng gọi cởng động học động lực học 1-2-2 Tổng quan nghiên cứu ảnh hởng hoạt tải (tải trọng di động )đối với công trình cầu Việc nghiên cứu ảnh hởng động lực tải trọng di động công trình có ý nghĩa thực tế quan trọng công trình cầu Bài toán đợc kỹ s ngời Anh quan tâm nghiên cứu từ năm 1847 sau vụ đổ cầu Trester [29] Mức độ phức tạp toán gia tăng xây dựng phơng pháp tính theo mô hình sát với thực tế, cha có lời giải thức đầy đủ cho toán [19] Có hai hớng nghiên cứu ảnh hởng tác động hoạt tải công trình cầu [39], [49], [81]: 1- Hớng thứ nhất: nghiên cứu trạng thái công trình dới tác dụng tải trọng đợc dự kiến trớc mức độ ảnh hởng 2- Hớng thứ hai: nghiên cứu trạng thái công trình hệ thống đồng "kết cấu nhịp - hoạt tải " đồng thời xét đến tác động qua lại thành phần hệ thống Theo hớng thứ nhất, ảnh hởng tác dụng động lực hoạt tải đợc xét đến cách gia tăng trị số tính toán tĩnh tơng ứng thông qua hệ số động lực (1+à ) Nội lực hay chuyển vị hoạt tải gây phận kết cấu đợc tính toán theo công thức : Sd = (1+ )St (1-1) đó: Sđ - nội lực hay chuyển vị tác dụng động hoạt tải; St - nội lực hay chuyển vị tác dụng tĩnh hoạt tải; (1+à ) - hệ số động lực Giá trị Sđ đợc tổ hợp giá trị nội lực hay chuyển vị tĩnh tải hay tác động khác gây kết cấu để tính toán điều kiện bền cho công trình Nh tác dụng động hoạt tải đợc thay tác dụng tĩnh nhng có trị số tải trọng lớn Cách tính toán đơn giản tiện lợi thiết kế Trong hệ thống tiêu chuẩn thiết kế cầu, vấn đề thờng giải theo hớng nghiên cøu thø nhÊt Trong c«ng thøc tÝnh hƯ sè động lực (1-1), phần trị số phụ tải cần bổ sung để xét đến tác dụng động lực hoạt tải, đợc xác định theo lý thuyết dao động công trình nh Tuy nhiên, thực tế tính chất tác động hoạt tải phụ thuộc nhiều yếu tố phức tạp ( khuyết tật bánh xe, vận tốc chuyển động thay đổi, độ không phẳng mặt cầu, khe biến dạng, hệ số cản cấu tạo liên kết tính chất vật liệu ) [27] nên thuận lợi tiến hành theo phơng pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm Có hai phơng pháp để tiến hành nghiên cứu thực nghiệm: Tiến hành thử nghiệm loại tải trọng tiêu chuẩn di động mô hình hay kết cấu cầu thực tế Đặt trạm quan trắc số cầu tuyến đờng, tiến hành đo đạc hiệu ứng động lực phát sinh kết cấu dới tác dụng hoạt tải khai thác ngẫu nhiên thời gian số năm Kết thu đợc phổ tải trọng động từ xác định đợc hệ số động lực nhờ phơng pháp phân tích xác xuất thống kê Từ kết nghiên cứu lý thuyết kết hợp với kết nghiên cứu thực nghiệm cho phép đa kết luận đủ mức độ tin cậy giá trị hệ số động lực để đa vào quy trình thiết kế Hớng nghiên cứu thứ phù hợp với điều kiện tốc độ chuyển động hoạt tải không cao Tuy nhiên, công trình cầu đờng cao tốc vấn đề dao động kết cấu nhịp với đoàn hoạt tải di động vùng tốc độ gây tình trạng nguy hiểm đặc biệt cho công trình [81] Do để bổ trợ cho việc giải toán động lực theo hớng thứ nhất, song song tồn hớng nghiên cứu thứ hai dựa 10 đầy đủ trạng thái tác động gió hiệu ứng trọng kết cấu gần với thực tÕ (h×nh 1-15) H×nh 1-14: ThÝ nghiƯm thỉi giã H×nh 1-15: Thí nghiệm thổi mô hình tổng thể cầu gió mô hình tổng thể dây văng cầu vòm liên hợp d- Nghiên cứu phận chi tiết để tìm giải pháp cấu tạo hợp lý Trên hình 1-16 giới thiệu mô hình nghiên cứu cấu tạo vỏ bọc cáp dây văng nhằm giảm thiểu tác động dao động ma Hình 1-16: Mô hình nghiên cứu kết cấu vỏ cáp dây văng nhằm giảm dao động tác động ma e- Thí nghiệm thổi gió trờng: Sử dụng tuốc-bin phản lực lớn tạo luồng gió theo dự kiến tác động lên công trình, sử dụng thiết bị đo để thực quan trắc trờng Phơng pháp có kết gần sát thực tế cao nhng chi 27 phÝ tèn kÐm, chØ sư dơng trờng hợp đặc biệt hay nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm g- Đặt thiết bị quan trắc thân kết cấu thực tế, theo dõi lâu dài Trong giai đoạn thi công gắn sẵn senxơ vị trí trọng yếu, nối đầu đo để thu đợc ứng suất biến trạng kết cấu dới tác dụng gió suốt trình khai thác Một kỹ thuật sử dụng hệ thống cáp quang với ý nghĩa nh mạch máu hay đờng kinh lạc kết cấu nhờ mà đánh giá chÝnh x¸c hiƯu øng cđa kÕt cÊu st qu¸ trình khai thác dới tác động bao gồm tác động gió Tác động luồng gió thờng không ổn định mà tạo lực thay đổi theo thời gian tạo dao động ngang, dao động thẳng đứng dao động xoắn tác động lên kết cấu nhịp cầu Khả cộng hởng dẫn đến nguy hiểm xảy tần số dao động xấp xỉ bội số Để tránh nguy nhà thiết kế cần tính toán cho tần số dao động riêng uốn theo phơng thẳng đứng, dao động riêng uốn theo phơng ngang dao động riêng xoắn thỏa mãn trị số an toàn Các kỹ s thiết kế thờng sử dụng hai giải pháp để giảm bớt trị số lực tác động gió là: + Chọn kiểu dạng mặt cắt ngang phù hợp để giảm tác dụng gió + Cấu tạo gờ điều chỉnh để giảm tác động gió Trên hình 1-17 dạng mặt cắt ngang thông dụng kết cấu nhịp dầm với kích thớc tơng ứng đánh giá khả chịu gió B/H 6.0 7.7 8.8 10.0 XÊu XÊu XÊu XÊu XÊu Xấu Xấu Xấu Xấu Trung bình Trung bình Khá 28 Xấu Trung bình Trung bình Khá B/H 6.0 7.7 8.8 10.0 XÊu XÊu XÊu XÊu Kh¸ Kh¸ Tèt Tèt XÊu XÊu Kh¸ Tèt B/H 6.0 7.7 8.8 10.0 XÊu Trung bình Tốt tốt Xấu Tốt Tốt Hình 1-17: Đánh giá tính thích hợp khả chịu gió dạng mặt cắt ngang Cấu tạo gờ để điều chỉnh luồng gió vòng qua tiết diện giải pháp có hiêu dễ thực để giảm bớt ảnh hởng khí động Trên hình 1-18 mô tả hiệu việc cấu tạo gờ điều chỉnh qua phân tích thí nghiệm thổi gió cho phơng án mặt cắt ngang cầu Saint-Nazaire Hình 1-18: Tác dụng gờ điều chỉnh để giảm bớt ảnh hởng khí động Một hớng nghiên cứu quan trọng khác tăng cờng khả chống gió tăng cờng khả tự giảm chấn học kết cấu công trình, đặc biệt dạng công trình nhạy cảm với tác động giã VỊ triÕt lý khoa häc cã thĨ thÊy r»ng biện pháp phân tích mô hình thí nghiệm thổi gió dựa nguyên lý xác suất thống kê để đảm bảo an toàn Tuy nhiên mô hình thí 29 nghiệm khó phản ánh hoàn toàn xác tác động thực tế luồng gió Điều đặc biệt lu ý tính chất tác động có liên quan tới khí mang nhiều tính ngẫu nhiên biến đổi khó lờng Việc tăng cờng khả kháng chấn kết cấu coi giải pháp có tính chủ động Giải pháp có hiệu cấu tạo thiết bị giảm chấn nguyên lý tăng hiệu lực đệm nhớt Trong trình dao động nội ma sát kết cấu tăng lên đóng vai trò nh nhân tố làm tăng trình tắt chấn 1-4 ảnh hởng tác dụng động đất 1-4-1 ảnh hởng động đất công trình cầu Động đất tợng chuyển động hỗn loạn vỏ trái đất có phơng cờng độ thay đổi theo thời gian nguyên nhân giải tỏa lợng từ vị trí trái đất Độ mạnh động đất có mức độ biến thiên từ giá trị khó nhận thấy đến tác động mạnh gây thiệt hại to lớn ngời của, làm hỏng nhiều công trình xây dựng có công trình cầu Khi xảy động đất, dới móng công trình xuất chuyển dịch theo phơng thẳng đứng phơng ngang Chuyển vị động đất dới móng làm xuất hiệu ứng động tác dụng lên công trình nh dao động, chuyển dịch, vận tốc chuyển động đất làm thay đổi trạng thái nội lực - biến dạng phận tùy theo mức độ ảnh hởng gây h hỏng mức độ khác phá hủy công trình Tùy theo nguyên nhân phát sinh động đất vị trí chấn tâm xác định đợc độ lớn lực địa chấn tác dụng lên công trình Trên thực tế lực địa chấn theo phơng 30 thẳng đứng thờng nhỏ gây tác động nguy hiểm cho công trình lực địa chấn theo phơng ngang [14], [58] Các công trình cầu dầm liên tục hay cầu khung có độ cứng lớn nhiều điểm kê cứng mố trụ chịu ảnh hởng động đất lớn Các dạng cầu dầm giản đơn hay cầu treo, CDV kết cấu có độ cứng tơng đối nhỏ, chiều dài nhịp lớn, kê điểm kê cứng có khả chịu động đất tốt [22], [62] Một vấn đề khác không quan tâm tợng hoá lỏng đất dới móng công trình động đất gây 31 đồ phân vù ng động đất v phân bố c ờng độ động đất t ối đa I Max t r ª n l · nh t hổviệt nam t r ung quố c đảo hải na m c hó t hÝc h I -c ¸ c vù ng phá t sinh động đất vù ng phá t s inh ®é ng ®Êt ms max=6.6-7.0 h=20-30km, io m· = 8-9 (ms k – 64) vï ng ph¸ t s inh ®é ng ®Êt ms max =6.1-6.5 h =15-20 km io max =8 (ms k =64) vï ng phá t s inh độ ng đất ms max =5.6-6.0 h =20-25 km io max =7 (ms k =64) vï ng phá t s inh độ ng đất ms max =5.1-5.5 h =15-20 km io max =7 (ms k =64) ii- c c vù ng c hấn động c ực đạ i dự bá o vù ng c hấn ®é ng c ùc ®¹ i i max (ms k – 64) a =6 vï ng c hÊn ®é ng c ực đạ i i max =7 (ms k – 64)
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoc, tổng quan về ảnh hưởng của động lực với công trình cầu-Caohoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay