ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY CÓ ỨNG DỤNG CNTT

5 15 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:20

Đánh giá việc lựa chọn chủ đề để ứng dụng CNTTTT; có sử dụng phương tiện multimedia minh họa. Trong toàn bộ chương trình, không phải bất cứ chủ đề nào, bài học nào cũng phải ứng dụng CNTTTT. Trong trường hợp chủ đề dạy học chỉ cần tới các thiết bị truyền thống thì dứt khoát không sử dụng CNTTTT. Việc sử dụng CNTTTT sẽ không chỉ tốn kém mà có khả năng làm giảm chất lượng tiết dạyhọc. Tiết dạyhọc được lựa chọn phải có tình huống dạy học ứng dụng CNTTTT hiệu quả. Ngoài các slides, có các phần mềm dạy học, các phương tiện multimedia như: videoclips, hình ảnh, âm thanh, graphic… làm rõ và thể hiện được sinh động nội dung bài học, dễ hiểu, đạt hiệu quả cao cho minh hoạ, giúp học sinh khám phá, hệ thống hóa và khắc sâu kiến thức. Có thể có các siêu liên kết (hyperlinks) ghép nối giữa các slides, các phần mềm dạy học, các videoclips,… khéo léo, phù hợp trình tự bố cục bày dạy, làm cho bài dạy dễ hiểu, logic và không mất thời gian tìm kiếm. Tùy bài mà chọn dùng phần mềm dạy học và các slides chữ, hình (hình động hoặc hình tĩnh), slides sơ đồ cho phù hợp. Nội dung và dữ liệu trong các slide phải đảm bảo minh họa, khắc sâu và chốt lại hoặc hệ thống hóa được kiến thức (đặc biệt phần trọng tâm bài), hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá bài học. Phương tiện multimedia, phần mềm ứng dụng sát nội dung bài học, không lạm dụng, đạt hiệu quả cao và sinh động trong thể hiện kiến thức và dẫn dắt học sinh xây dựng bài học. TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY ỨNG DỤNG CNTT ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG TIẾT DẠY-HỌC (Chỉ xét khía cạnh ứng dụng CNTT&TT tiết day-học) Tiêu chí đánh giá ứng dụng CNTT&TT tiết dạy-học 1.Tính dễ sử dụng: Học sinh dễ dàng tiếp cận tự di chuyển dễ dàng học Nội dung học: Bài học đủ nội dung chủ yếu, tổ chức hợp lý, thứ tự trình bày rõ ràng, tính sư phạm, học sinh ghi chép Sử dụng multimedia: Xem xét hiệu phương tiện multimedia (text, graphic, audio, animation, video, ) việc hỗ trợ học tập (minh họa, mô phỏng, so sánh, ) Sự tương tác: Ngoài việc xem nội dung, cần bảo đảm yêu cầu tương tác với học thông qua tập, thực hành nhỏ (kỹ kéo thả, điền vào chỗ trống, chọn câu trả lời, ), đồng thời phản hồi kết nhanh Tính hấp dẫn: Việc trình bày tương tác hấp dẫn kích thích việc học luyện tập Đáp ứng mục đích yêu cầu: Các nội dung hoạt động giảng đáp ứng mục tiêu đề Đánh giá chung: Đánh giá chung hiệu giảng so với việc sử dụng phương tiện truyền thống ĐÁNH GIÁ MỘT TIẾT DẠY ỨNG DỤNG CNTT&TT (Xem xét tổng thể tiết dạy-học vừa ứng dụng CNTT&TT, vừa sử dụng phương tiện, thiết bị khác) Trong thực tiễn dạy học trường phổ thơng nay, nhiều ý kiến khác đánh giá chất lượng ứng dụng CNTT&TT dạy học Nhiều tiết học sử dụng công cụ trình chiếu powerpoint hấp dẫn, hiệu sư phạm không cao Học sinh theo dõi hình ảnh chiếu hình, chưa kết hợp ghi chép vở, tất nhiên khơng hoạt động học tập cá nhân Cần tiêu chí đánh giá tiết dạy-học ứng dụng CNTT&TT để định hướng cho việc sử dụng CNTT&TT dạy học phổ thơng TIÊU CHUẨN (10 tiêu chí) Mỗi tiêu chí tối đa điểm a Tiêu chuẩn nội dung (3 tiêu chí) Chính xác khoa học môn, quan điểm tư tưởng Đủ nội dung đáp ứng đầy đủ mục tiêu học; tính hệ thống; nhấn mạnh trọng tâm Liên hệ thực tế phù hợp tính giáo dục; sử dụng tài liệu minh họa cho giảng điện tử (phương tiện multimedia: văn bản, phim, âm thanh, phần mềm hỗ trợ…) xác, ý nghĩa, sát với nội dung học, lúc, liều lượng Yêu cầu cụ thể: Đánh giá việc lựa chọn chủ đề để ứng dụng CNTT&TT; sử dụng phương tiện multimedia minh họa - Trong toàn chương trình, khơng phải chủ đề nào, học phải ứng dụng CNTT&TT Trong trường hợp chủ đề dạy học cần tới thiết bị truyền thống dứt khốt khơng sử dụng CNTT&TT Việc sử dụng CNTT&TT khơng tốn mà khả làm giảm chất lượng tiết dạy-học Tiết dạy-học lựa chọn phải tình dạy học ứng dụng CNTT&TT hiệu - Ngồi slides, phần mềm dạy học, phương tiện multimedia như: video-clips, hình ảnh, âm thanh, graphic… làm rõ thể sinh động nội dung học, dễ hiểu, đạt hiệu cao cho minh hoạ, giúp học sinh khám phá, hệ thống hóa khắc sâu kiến thức - thể siêu liên kết (hyperlinks) ghép nối slides, phần mềm dạy học, video-clips,… khéo léo, phù hợp trình tự bố cục bày dạy, làm cho dạy dễ hiểu, logic không thời gian tìm kiếm - Tùy mà chọn dùng phần mềm dạy học slides chữ, hình (hình động hình tĩnh), slides sơ đồ cho phù hợp Nội dung liệu slide phải đảm bảo minh họa, khắc sâu chốt lại hệ thống hóa kiến thức (đặc biệt phần trọng tâm bài), hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá học Phương tiện multimedia, phần mềm ứng dụng sát nội dung học, không lạm dụng, đạt hiệu cao sinh động thể kiến thức dẫn dắt học sinh xây dựng học b Tiêu chuẩn phương pháp (2 tiêu chí) Phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn, với nội dung kiểu lên lớp Kết hợp tốt phương pháp hoạt động dạy học; kết hợp tốt việc ứng dụng CNTT với phương pháp dạy học phù hợp với nội dung kiểu lên lớp Xem xét kết hợp nhuần nhuyễn việc sử dụng phương pháp đặc thù môn; tránh việc xem ứng dụng CNTT&TT phương pháp dạy học ứng dụng CNTT&TT giúp hỗ trợ đổi phương pháp dạy-học, ví dụ nhiều trường hợp cần tới tổ chức hoạt động học tập cá nhân nhóm giáo viên lại trình chiếu powerpoint theo kiểu dạy học đồng loạt c Tiêu chuẩn phương tiện kỹ thuật (2 tiêu chí) Kết hợp tốt việc sử dụng phương tiện cho giảng điện tử phương tiện, thiết bị dạy học khác phù hợp với nội dung kiểu lên lớp (khi cần thiết) Thiết kế slide đẹp, khoa học, phù hợp với đặc trưng mơn; màu sắc hài hòa, phối màu phơng chữ hợp lý, phù hợp với nội dung; hình cỡ chữ, kiểu chữ rõ; hiệu ứng hình ảnh, màu sắc, âm sử dụng hợp lý, khơng lạm dụng; trình chiếu hệ thống, dễ theo dõi, cấu trúc rõ ràng; học sinh ghi Xem xét việc kết hợp phương tiện dạy-học truyền thống với phương tiện CNTT&TT kĩ thuật thiết kế slides - Xác định xem phải tình dạy-học cần phương tiện truyền thống đơn giản rẻ tiền, mà giáo viên dùng phương tiện CNTT&TT - Xác định việc kết hợp nhuần nhuyễn phương tiện dạy-học truyền thống phương tiện CNTT&TT tình cụ thể (khi cần thiết sử dụng phương tiện này) việc sử dụng phương tiện CNTT&TT (mỗi phương tiện multimedia phần mềm dạy học) phải mục đích, ý đồ riêng - Xác định xem giáo viên biết thao tác tốt slides với phương tiện multimedia phần mềm dạy học (PMDH) sử dụng; giáo viên biết tổ chức cho học sinh ghi chép trình chiếu slides powerpoint - Trình bày thẩm mỹ, rõ nét, dễ hiểu, dễ nắm, kích thích hưng phấn, tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh; không làm học sinh tập trung vào học phương tiện multimedia khơng cần thiết, trang trí u cầu cụ thể: + Phối hợp nhịp nhàng trình chiếu với ghi bảng, ghi vở, ăn khớp slides với lời giảng, hoạt động thầy - trò với tiến trình dạy Dù giảng điện tử bố trí slides; slides bố trí chỗ để trình bày nội dung cho học sinh ghi, bảng phải nơi để giáo viên minh họa, mở rộng thêm điều khơng sách giáo khoa giải thích thắc mắc học sinh, nơi để học sinh trình bày tập + Nhịp độ trình chiếu triển khai dạy vừa phải, phù hợp với tiếp thu phần đông học sinh Học sinh theo dõi kịp ghi kịp + Hình chữ phải rõ, nét; cỡ chữ đủ lớn để xem; gọn lời, trình bày đẹp tính trực quan, thể bật kiến thức + Các hiệu ứng hình ảnh, màu sắc, âm thanh, chuyển động sử dụng mức độ, hợp lý, không bị lạm dụng, không tải học sinh, không gây nhiễu loạn làm tập trung vào học Các hiệu ứng không làm học sinh phân tán ý, khơng q nhiều, sử dụng cân nhắc đến ảnh hưởng bất lợi Ví dụ: Con chữ xuất lẻ tẻ, rời rạc, chuyển động bay bướm, vòng vèo, chậm chạp; dòng chữ chuyển động cầu kỳ rời rạc, lừ đừ; màu sắc sặc sỡ, loè loẹt; âm ồn chói tai chuyển slide đánh dấu trắc nghiệm Phối màu khơng khoa học khiến dòng chữ mờ nhạt, khó nhìn, ví dụ: Hình ảnh màu sắc làm sặc sỡ / chữ màu vàng nhạt; màu vàng nhạt / chữ màu vàng / nâu, khó thấy chữ + Giáo viên làm chủ kỹ thuật, thao tác nhuần nhuyễn, trình chiếu khơng trục trặc + Khoa học cách thiết kế, trình bày Các slides khơng q nhiều (bình thường ≤ 30 slides /1tiết), thiết kế khoa học, phù hợp với đặc trưng mơn, tác dụng giúp học sinh suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, luyện tập phương tiện multimedia khơng thật cần thiết khơng? + bố trí slides để trình bày nội dung cho học sinh ghi Các slides thường thiết kế với màu nền, màu chữ khác với slides khác d Tiêu chuẩn tổ chức lớp học (2 tiêu chí) Thực linh hoạt khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý phần, khâu Tổ chức điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung kiểu bài; đảm bảo tính tương tác giáo viên-học sinh, học sinhgiáo viên, học sinh-học sinh - Đánh giá phân phối thời gian hợp lý bước lên lớp, nội dung (chính, phụ), khâu (ơn, giảng, luyện) - Đánh giá việc tổ chức học sinh học tập tích cực - Đánh giá giảng bảo đảm tương tác học sinh với học, đáp ứng với tính cá thể học, giúp học sinh tự học lúc, nơi + Tổ chức hợp lý việc trình chiếu, minh họa với việc tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện theo tổ, nhóm; điều khiển học sinh đóng góp xây dựng bài; tạo điều kiện cho học sinh tương tác với giảng điện tử + câu hỏi tương tác với học thông qua tập thực hành: Các câu hỏi xây dựng nhằm kích thích tính động não người học, thực phương châm lấy người học làm trung tâm, trọng tính chủ động + nguồn tư liệu phong phú liên quan đến học, tài liệu, websites tham khảo để người học tự chủ đọc thêm, trích dẫn liều lượng thích hợp e Tiêu chuẩn kết quả, hiệu (1 tiêu chí) 10 Việc ứng dụng CNTT&TT giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động dạy học, tạo hứng thú học tập học sinh, góp phần đổi phương pháp dạy học Học sinh ghi bài, đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức Đây tiêu chí đánh giá quan trọng Tiêu chí yêu cầu phải xác định hiệu tiết dạy học Học sinh hứng thú học tập hơn, thực hoạt động tích cực học tập Kiến thức, kĩ đạt qua tiết dạy học CNTT&TT phải tốt dạy phương tiện truyền thống - Thực mục tiêu học - Học sinh ghi chép bài, hiểu hứng thú học tập - Học sinh tích cực, chủ động tìm học - Học sinh thực hành, luyện tập - Phát huy tác dụng bật CNTT&TT mà bảng đen đồ dùng dạy học khác khó đạt KẾT LUẬN - Ứng dụng CNTT&TT dạy-học phương pháp mà hỗ trợ đổi phương pháp dạy-học công cụ, phương tiện CNTT&TT Do điều cần tránh tuyệt đối khơng thể đồng việc thực tiết dạy ứng dụng CNTT&TT với trình chiếu powerpoint đơn - Cần tránh việc lạm dụng ứng dụng CNTT&TT mà không xem xét kĩ nội dung cần thiết cần thiết, loại bỏ hẵn phương tiện khác Cần tránh việc chuyển từ “đọc-chép” sang “nhìn-chép” - Việc ứng dụng CNTT&TT tiết dạy-học khơng nghĩa thời lượng toàn tiết dạy-học dành cho ứng dụng CNTT&TT Giáo viên cần linh hoạt sử dụng phương tiện CNTT&TT hay phương tiện truyền thống khác tiết dạy-học xét thấy cần thiết hiệu quả./ ... động phù hợp với nội dung kiểu bài; đảm bảo tính tương tác giáo viên-học sinh, học sinhgiáo viên, học sinh-học sinh - Đánh giá phân phối thời gian hợp lý bước lên lớp, nội dung (chính, phụ), khâu... nội dung học, không lạm dụng, đạt hiệu cao sinh động thể kiến thức dẫn dắt học sinh xây dựng học b Tiêu chuẩn phương pháp (2 tiêu chí) Phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn, với nội dung. .. tốt việc ứng dụng CNTT với phương pháp dạy học phù hợp với nội dung kiểu lên lớp Xem xét kết hợp nhuần nhuyễn việc sử dụng phương pháp đặc thù môn; tránh việc xem ứng dụng CNTT& TT phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY CÓ ỨNG DỤNG CNTT, ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY CÓ ỨNG DỤNG CNTT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay