01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu

9 14 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:04

01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG DÂN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CƠNG CÔNG TRÌNH : ĐỊA ĐIỂM : XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QÙI HUYỆN HỒNG DÂN – TỈNH BẠC LIÊU ĐOẠN 1: PHẦN ĐƯỜNG KM0+000 – KM3+060 VÀ CẦU SÁU HỶ TẬP 1: HỒ SƠ THIẾT KẾ (Hồ sơ lập theo biên xử lý điều chỉnh đường dẫn vào cầu Sáu Hỷ ngày 13/11/2013)  ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ (PUBLIC WORKS CONSULTING COMPANY, Ltd) VPĐD: 44 Ô, KCX PHÚ LÂM D, LÝ CHIÊU HOÀNG, PHƯỜNG 10, QUẬN ĐIỆN THOẠI: (08) 3875.6906 - FAX: (08) 3875.6906 Email : tvtkdothi@yahoo.com - THÁNG 12 NĂM 2013 – ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CƠNG CÔNG TRÌNH : ĐỊA ĐIỂM : XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QÙI HUYỆN HỒNG DÂN – TỈNH BẠC LIÊU ĐOẠN 1: PHẦN ĐƯỜNG KM0+000 – KM3+060 VÀ CẦU SÁU HỶ TẬP 1: HỒ SƠ THIẾT KẾ CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU TƯ VẤN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG DÂN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ Chủ trì thiết kế : Lưu Minh Luân Chủ nhiệm thiết kế : Lê Xuân Hồng Quản lý chất lượng : Phạm Cao Ngun TP HỒ CHÍ MINH THÁNG 12 NĂM 2013 PHẦN I: THUYẾT MINH PHẦN II: BẢN VẼ PHẦN ĐƯỜNG PHẦN CẦU PHẦN AN TỒN GIAO THƠNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG ... 12 NĂM 2013 – ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CƠNG CÔNG TRÌNH : ĐỊA ĐIỂM : XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QÙI HUYỆN HỒNG DÂN – TỈNH BẠC LIÊU ĐOẠN 1: PHẦN ĐƯỜNG KM0+000 – KM3+060 VÀ CẦU SÁU... Hồng Quản lý chất lượng : Phạm Cao Nguyên TP HỒ CHÍ MINH THÁNG 12 NĂM 2013 PHẦN I: THUYẾT MINH PHẦN II: BẢN VẼ PHẦN ĐƯỜNG PHẦN CẦU PHẦN AN TỒN GIAO THƠNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu, 01 bia a3 TK cầu 01 bia a3 TK cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay