dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang)

17 15 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:03

dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang) v BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG-CẦU SÁU HỶ (phần khối lượng tăng) CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QUỚI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Đvt: đồng STT I II III IV V NỘI DUNG CHI PHÍ CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ Chi phí vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí máy thi cơng CHI PHÍ TRỰC TIẾP Chi phí vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí máy thi cơng Trực tiếp phí khác Cộng chi phí trực tiếp CHI PHÍ CHUNG THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY DỰNG SAU THUẾ Chí phí nhà tạm trường CHI PHÍ XÂY DỰNG KÍ HIỆU CÁCH TÍNH a b c Bảng tính chi tiết Bảng tính chi tiết Bảng tính chi tiết 227.309.878 176.826.463 258.874.902 VL NC M TT T C TL G VAT GXDST LT a b c (VL + NC + M) x 2% VL + NC + M + TT T x 5,5% (T + C) x 6,0% T + C + TL G x 10% G + VAT G x 1% x 1,1 227.309.878 176.826.463 258.874.902 13.260.225 676.271.467 37.194.931 42.807.984 756.274.382 75.627.438 831.901.820 8.319.018 GXD GXDST + LT 840.220.838 Người lập : Đào Quang Bình Kiểm tra : Lưu Minh Luân GIÁ TRỊ BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT-CẦU SÁU HỶ CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QUỚI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG TT I 1 10 11 12 13 14 MHĐG Hạng mục công việc 15 AA.21241 II KẾT CẤU PHẦN DƯỚI MỐ CẦU M1, M2 Bê tông mố cầu cạn, đá 1x2, 30Mpa Bê tơng lót móng đá 4x6, 10Mpa Cốt thép mố cạn D
- Xem thêm -

Xem thêm: dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang), dự toán công trình thiết kế hai bước cầu sau hy (phan khoi luong tang)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay