dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam)

14 14 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:02

dự toán công trình dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam) BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG-PHẦN TUYẾN CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QUỚI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Đvt: đồng STT I II III IV V HẠNG MỤC CHI PHÍ CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ Chi phí vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí máy thi cơng CHI PHÍ TRỰC TIẾP Chi phí vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí máy thi cơng Trực tiếp phí khác Cộng chi phí trực tiếp CHI PHÍ CHUNG THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC GIÁ TRỊ DỰ TỐN XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ DỰ TỐN XÂY DỰNG SAU THUẾ Chí phí nhà tạm trường CHI PHÍ XÂY DỰNG KÍ HIỆU CÁCH TÍNH a b c Bảng tính chi tiết Bảng tính chi tiết Bảng tính chi tiết 85.259.084 3.735.216 6.080.881 VL NC M TT T C TL G VAT GXDST LT a b c (VL + NC + M) x 2% VL + NC + M + TT T x 5,5% (T + C) x 6,0% T + C + TL G x 10% G + VAT G x 2% x 1,1 85.259.084 3.735.216 6.080.881 1.901.504 96.976.685 5.333.718 6.138.624 108.449.027 10.844.903 119.293.929 2.385.879 GXD GXDST + LT 121.679.808 Người lập : Đào Quang Bình Kiểm tra : Lưu Minh Luân GIÁ TRỊ BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT - PHẦN TUYẾN CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QUỚI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG TT MHĐG Hạng mục công việc ĐVT Khối lượng I NỀN ĐƯỜNG AB.64123 Đắp đất tận dụng đầm 16T, K = 0,95 100m3 3,060 AB.66123 Đắp cát đường, máy đầm 16T, K = 0,95 100m3 1,323 AB.66124 Đắp cát đường, máy đầm 16T, K = 0,98 100m3 II MẶT ĐƯỜNG AD.11212 Làm móng cấp phối đá dăm loại 1 AD.11222 AD.24213 Vật liệu Nhân công Thành tiền Máy 262.168 719.647 15.578.247 226.007 589.352 0,657 15.578.247 226.007 100m3 0,219 59.701.667 Làm móng cấp phối đá dăm loại 100m3 0,329 Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 1.0kg/m2 100m2 AD.24121vd Láng nhựa lớp, tiêu chuẩn nhựa 3.5kg/m2 III Đơn giá Vật liệu Nhân công Máy 802.345 2.202.428 20.609.820 299.004 779.705 666.785 10.236.142 148.504 438.131 685.055 2.204.040 13.076.241 150.045 482.743 59.701.667 772.882 1.945.953 19.614.362 253.922 639.323 2,190 1.904.380 51.233 168.072 4.171.094 112.214 368.123 100m2 2,190 7.703.799 848.448 533.832 16.873.355 1.858.324 1.169.232 0,014 18.155.457 3.486.793 83.083 261.439 50.210 1.196 100m2 0,315 1.322.640 192.532 416.632 60.648 85.259.084 3.735.216 GIA CỐ MÁI TALUY AG.13211 Thép tròn neo cừ tràm D=6mm AL.16121 Vải địa gia cố đường TỔNG CỘNG 6.080.881 DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QƯỚI HUYỆN HỒNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG ĐOẠN TỪ KM2+800 ĐẾN KM3+06 BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐƯỜNG TT HẠNG MỤC I NỀN ĐƯỜNG Đào Đắp cát - Đắp cát K95 - Đắp cát K98 Đắp đất lề K95 (tận dụng) II MẶT ĐƯỜNG Đá 0-4 loại II, dày 15cm Đá 0-4 loại I, dày 10cm Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1Kg/m2 Láng nhựa tiêu chuẩn 3,5Kg/m2 III TƯỜNG CHẮN BTCT Bêtông đá 1x2 30MPa Bêtơng lót đá 1x2 10MPa Cốt thép 10 < F < 18 Cốt thép F > 18 Ván khuôn Quét bitum Lỗ thoát nước Ống nước F27 Đá 4x6cm Vải địa kỹ thuật Khe nối Gỗ tẩm nhựa đường Bao tải tẩm nhựa đường Ống PVC F50, L=320mm Bitum Lò xo f8, @4cm Neo thép F32, L=610mm Đóng cọc thử BTCT 25x25 cm (L=24m) Đóng cọc đại trà BTCT 25x25 cm (L=23m) Cốt thép 10 < F < 18 Cốt thép F > 18 Hộp nối cọc 25x25cm Thép t=12mm Đường hàn 8mm Đường hàn 10mm Bêtông M300 Ván khn cọc Đập đầu cọc (0,8m/cọc) Đóng cọc thử BTCT 25x25 cm (L=26.5m) Đóng cọc đại trà BTCT 25x25 cm (L=26m) Cốt thép 10 < F < 18 Cốt thép F > 18 ĐƠN VỊ m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m2 m2 md m3 m3 Tấn Tấn m2 m2 md m3 m2 m3 m2 md m3 Kg/cái Kg/cái md/cọc md/cọc Tấn Tấn Tấn m m m3 m2 m3 md/cọc md/cọc Tấn Tấn KL MỚI 557,23 771,64 568,62 203,02 347,53 676,73 101,51 67,67 676,73 676,73 69,00 94,882 16,876 12,625 309,61 421,97 18 7,2 2,036 2,54 33 0,106 11,56 10,56 0,01 55/33 208/33 96/4 1587/69 36,516 0,369 146,000 3,730 1343,2 175,2 106,09 841,50 3,65 106/4 1638/63 13,033 0,338 Hộp nối cọc 25x25cm Thép t=12mm Đường hàn 8mm Đường hàn 10mm Bêtông M300 Ván khuôn cọc Đập đầu cọc (0,8m/cọc) IV GIA CỐ CỪ TRÀM Cừ tràm BT đá 1x2 M200 Cốt thép D10 Cốt thép D8 Cốt thép D6 Khe nối vữa XM100 1cm Ván khuôn Cát phủ đầu cừ Vải địa kỹ thuật V TƠN SĨNG Tơn sóng dày 4mm Thép C160 dài 1750mm Thép C160 dài 380mm Thép 180x40x3 Bulông D16 dài 40mm Sơn phản quang trắng/đỏ Bêtông M200 Đá dăm đệm Đào đất Tấn m m m3 m2 m3 md md m3 Kg Kg Kg m2 m2 m3 m2 md Kg/md Kg/thanh Kg/thanh Kg m2 m3 m3 m3 134,000 3,423 1232,8 160,8 109,33 872,00 3,35 54,10 3064,4 9,74 278,97 272,96 0,72 34,58 3,25 195160 3299.07/216.72 1668.38/68 362.28/68 5,77 732 0,24 3,96 0,79 4,75 XÃ NINH QƯỚI ÊU KM2+800 ĐẾN KM3+060 ĐƯỜNG KL CŨ CHÊNH 377,45 969,65 700,92 268,73 653,57 179,78 -198,01 -132,30 -65,71 -306,04 134,36 89,58 895,76 895,76 -32,85 -21,90 -219,03 -219,03 94,88 16,88 12,63 0,00 309,61 421,97 18,00 7,20 2,04 2,54 33,00 0,11 11,56 10,56 0,01 55,09 208,34 96,00 1.587,00 36,52 0,37 146,00 3,73 1.343,20 175,20 106,09 841,50 3,65 106,00 1.638,00 13,03 0,34 198,01 132,30 65,71 306,04 0,00 32,85 21,90 219,03 219,03 314,1593 40 316,6955 17 998,4 14,4 31,50 134,00 3,42 1.232,80 160,80 109,33 872,00 3,35 54,10 2.066,00 9,74 278,97 272,96 -14,40 0,72 34,58 3,25 -31,50 3.299,07 1.668,38 362,28 5,77 732,00 0,24 3,96 0,79 4,75 14,40 31,50 BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ CHI TIẾT CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QUỚI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG TT MHĐM I ĐVT Định mức Đơn giá Thành tiền NỀN ĐƯỜNG AB.64123 Đắp đất tận dụng đầm 16T, K = 0,95 Nhân công - Nhân công bậc 3,0/7 Máy thi công - Máy đầm 16T - Máy ủi 110CV - Máy khác AB.66123 AB.66124 II Hạng mục công việc 100m3 công 1,740 150.671 ca ca % 0,335 0,167 1,500 1.221.691 1.794.883 709.012 Đắp cát đường, máy đầm 16T, K = 0,95 Vật liệu - Cát đổ Nhân công - Nhân công bậc 3,0/7 Máy thi công - Máy đầm 16T - Máy ủi 110CV - Máy khác 100m3 Đắp cát đường, máy đầm 16T, K = 0,98 Vật liệu - Cát đổ Nhân công - Nhân công bậc 3,0/7 Máy thi công - Máy đầm 16T - Máy ủi 110CV - Máy khác 100m3 m3 122,000 127.691 công 1,500 150.671 ca ca % 0,274 0,137 1,500 1.221.691 1.794.883 580.642 m3 122,000 127.691 công 1,500 150.671 ca ca % 0,310 0,155 1,500 1.221.691 1.794.883 656.931 262.168 262.168 719.647 409.266 299.745 10.635 15.578.247 15.578.247 226.007 226.007 589.352 334.743 245.899 8.710 15.578.247 15.578.247 226.007 226.007 666.785 378.724 278.207 9.854 MẶT ĐƯỜNG AD.11222 AD.11212 Làm móng cấp phối đá dăm loại Vật liệu - Cấp phối đá dăm 0-4mm loại Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 Máy thi công - Máy rải 50-60m3/h - Máy lu rung 25T - Máy lu bánh lốp 16T - Máy lu 10T - Ơ tơ tưới nước 5m3 - Máy khác 100m3 Làm móng cấp phối đá dăm loại Vật liệu - Cấp phối đá dăm 0-4mm loại Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 Máy thi công - Máy ủi 108CV 100m3 m3 142,000 420.434 công 4,400 175.655 ca ca ca ca ca % 0,210 0,210 0,420 0,210 0,210 0,500 2.504.055 2.478.164 1.221.691 869.760 924.981 1.936.272 m3 142,000 420.434 công 3,900 175.655 ca 0,420 1.794.883 59.701.667 59.701.667 772.882 772.882 1.945.953 525.852 520.414 513.110 182.650 194.246 9.681 59.701.667 59.701.667 685.055 685.055 2.204.040 753.851 TT MHĐM ĐVT - Máy san 110CV - Máy lu rung 25T - Máy lu bánh lốp 16T - Máy lu 10T - Ô tô tưới nước 5m3 - Máy khác Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa AD.24213 1.0kg/m2 Vật liệu - Nhựa bi tum - Dầu hoả Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 Máy thi công - Thiết bị nấu nhựa - Ơ tơ tưới nhựa 7T - Máy nén khí diezel 600m3/h AD.24121vd Láng nhựa lớp, tiêu chuẩn nhựa 3.5kg/m2 Vật liệu - Nhựa bi tum - Đá 0,5-1,6 - Đá 0,5x1 Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 Máy thi công - Máy lu 8,5T - Máy phun nhựa đường 190CV - Thiết bị nấu nhựa III Hạng mục công việc ca ca ca ca ca % Định mức 0,080 0,210 0,340 0,210 0,210 0,500 Đơn giá 1.581.735 2.478.164 1.221.691 869.760 924.981 2.193.075 Thành tiền 126.539 520.414 415.375 182.650 194.246 10.965 100m2 kg kg 78,650 32,100 16.494 18.915 công 0,314 163.163 ca ca ca 0,049 0,098 0,049 188.644 1.040.926 1.159.552 374,000 2,233 1,196 16.494 447.707 447.707 công 5,200 163.163 ca ca ca 0,390 0,190 0,190 769.778 1.040.926 188.644 1.005,000 21,420 17.595 22.071 công 21,370 163.163 ca 0,480 173.089 110,000 0,200 12.000 1.320.000 1,180 163.163 1.904.380 1.297.223 607.157 51.233 51.233 168.072 9.244 102.011 56.818 100m2 kg m3 m3 7.703.799 6.168.612 999.730 535.458 848.448 848.448 533.832 300.213 197.776 35.842 GIA CỐ MÁI TALUY AG.13211 AL.16121 Thép tròn neo cừ tràm D=6mm Vật liệu - Thép tròn D=6mm - Dây thép Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 Máy thi công - Máy cắt uốn kg kg 18.155.457 17.682.687 472.770 3.486.793 3.486.793 83.083 83.083 100m2 Vải địa gia cố đường Vật liệu - Vải địa kỹ thuật - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 m2 % công 1.322.640 1.320.000 2.640 192.532 192.532 BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN CHÂN CƠNG TRÌNH CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QUỚI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG (Giá VLXD lấy theo văn số 21/CBLS-XD-TC ngày 29/02/2012 UBND tỉnh Bạc Liêu V/v công bố giá VLXD tháng 02/2012 địa bàn tỉnh Bạc Liêu) STT 10 Tên vật tư Đơn vị Cát đổ Cấp phối đá dăm 0-4mm loại Cấp phối đá dăm 0-4mm loại Nhựa bi tum Dầu hoả Đá 0,5-1,6 Đá 0,5x1 Thép tròn D
- Xem thêm -

Xem thêm: dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam), dự toán công trình thiết kế một bước phantuyen (phan khoi luong giam)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay