Luận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOC

130 6 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 13:48

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOCLuận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOC LUẬN VĂN THẠC SĨ i TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, không chép Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2015 Tác giả Mai Hồng Quang THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT LỜI CẢM ƠN Sau thời gian năm tham gia chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Cầu – Hầm Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II, nhờ quan tâm Q thầy giáo Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ… Trường đại học Giao thông Vận tải nhiệt tình truyền đạt cho thân em nhiều kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Cầu đường Để hoàn thành luận văn này, em nhận nhiều góp ý, cung cấp tài liệu tham khảo giúp đỡ nhiệt tình thầy cô, bạn bè trường Đại học Giao thông vận tải Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn TS Đỗ Anh Tú, dù bận rộn dành nhiều thời gian để hướng dẫn em tận tình rà sốt lại nội dung luận văn, giúp em hồn thành luận văn tốt nghiệp Người viết gửi lời cảm ơn đến Cục quản lý đường II số đơn vị thành viên Cục giúp đỡ nhiệt tình việc tìm kiếm lại hồ sơ thiết kế gốc, hồ sơ sửa chữa, hồ sơ kiểm định… nhiều kết cấu cầu bê tông cốt thép khai thác miền Trung Em xin gửi lời cảm ơn đến hội đồng bảo vệ, đóng góp, nhận xét q thầy (cơ) giúp luận văn hoàn thiện giúp em có thêm nhiều học kinh nghiệm Và cuối cùng, xin cảm ơn bố mẹ, cảm ơn bố mẹ thời gian qua giúp đỡ vật chất tinh thần điều kiện tốt để có ngày hơm Do kiến thức chun mơn điều kiện nghiên cứu nhiều hạn chế nên luận văn thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp Q thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện làm tư liệu hữu ích q trình cơng tác em sau Em xin chân thành cảm ơn! Học viên Mai Hồng Quang THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT MỤC LỤC MỠ ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HỆ THỐNG CÁC CẦU TRÊN TUYẾN QUỐC LỘ 1A, VÀ TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG BÌNH 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.2 Vai trò ngành GTVT phát triển kinh tế xã hội 1.3 Hiện trạng hệ thống cầu đường tuyến quốc lộ 1A tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình 1.3.1 Giới thiệu chung tình hình quản lý cầu tuyến quốc lộ 1A tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình 1.3.2 Thời gian xây dựng 10 1.3.3 Tải trọng thiết kế 10 1.3.4 Đặc điểm cấu tạo 10 1.4 Một số báo cáo kết khảo sát cầu tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình 11 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP CỦA CẦU BTCT TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG BÌNH 21 2.1 Các dạng hư hỏng cầu BTCT 21 2.1.1 Đặc điểm cầu BTCT 21 2.2 Những nguyên nhân gây hư hỏng cơng trình khai thác 29 2.2.1 Các hư hỏng trình phá hủy vật liệu tác động môi trường 29 2.2.2 Những hư hỏng trình khảo sát, thiết kế có sai sót 30 2.2.3 Những hư hỏng liên quan đến thi công 31 2.2.4 Những hư hỏng trình khai thác sử dụng 32 2.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HƯ HỎNG CHO CÁC CẦU BTCT TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG BÌNH 34 3.1 Giải pháp chung 34 3.2 Các giải pháp sữa chữa cụ thể 37 THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 3.3 Các giải pháp kỹ thuật công nghệ sửa chữa tăng cường tải trọng cầu cũ 39 3.3.1 Biện pháp sửa chữa vật liệu truyền thống 40 3.3.2 Biện pháp đặt thêm cốt thép 41 3.3.3 Biện pháp dán thép bổ sung 43 3.3.4 Biện pháp đặt thêm cốt thép dự ứng lực 44 3.3.5 Biện pháp sử dụng composite cường độ cao 45 3.4 Nghiên cứu vật liệu Composite cốt sợi cacbon, mơ hình tính tốn kết cấu ứng dụng tăng cường kết cấu nhịp cầu BTCT 47 3.4.1 Công nghệ vật liệu Polyme, Polyme cốt sợi 47 3.4.1.1 Sự hình thành phát triển vật liệu FRP giới Việt Nam 47 3.4.1.2 Khái quát loại vật liệu FRP 51 3.4.1.3 Các đặc trưng học vật liệu FRP 61 3.4.2 Mơ hình tính tốn kết cấu gia cường vật liệu Pôlyme 65 3.4.2.1 xây dựng mơ hình làm việc vật liệu FRP kết cấu nhịp dầm btct dự ứng lực tăng cường 66 3.4.2.2 Thiết lập, xây dựng mơ hình tính tốn nhịp cầu BTCT tăng cường vật liệu FRP 68 3.4.3 Các ưu nhược điểm giải pháp kỹ thuật vật liệu CFRP tăng cường sửa chữa cầu 78 3.4.3.1 Phương pháp tăng cường thụ động 79 3.4.3.2 Phương pháp tăng cường chủ động 82 3.4.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CẦU LÝ HỊA BẰNG CƠNG NGHỆ VẬT LIỆU COMPOSITE CỐT SỢI CAC BON VÀ SỢI THỦY TINH 85 4.1 Giới thiệu chung 85 4.2 Phương án tăng cường cầu 88 4.3 So sánh số phương án tăng cường cầu khác 88 4.4 Trình tự thi cơng gia cường dầm chủ dán sợi Cacbon sợi thủy tinh 90 4.5 Tính tốn tăng cường cầu Lý Hòa 93 4.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA LUẬN VĂN 119 THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ v TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ vi TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bảng chi tiết hệ thống cầu tuyến Quốc Lộ 1A Bảng 1.2: Bảng chi tiết hệ thống cầu tuyến đường Hồ Chí Minh Bảng 3.1: Thông số số loại keo 55 Bảng 3.2: Đặc trưng lý số loại cốt sợi 56 Bảng 3.3: Đặc trưng học số loại FRP phổ biến 64 Bảng 3.4: hệ số triết giảm môi trường 69 THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ vii TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Cầu Lý Hòa (Km639+734 - Quốc lộ 1A) 12 Hình 1.2: Cầu Phú Chánh (Km701+167 – Quốc lộ 1A) 16 Hình 1.3: Cầu Dài (Km664+235 – Quốc lộ 1A) 18 Hình 2.1: Cầu Khe Vòng (Đường Hồ Chí Minh - Lý trình Km1000+900,37) 22 Hình 2.2: Cầu Chợ Gỗ (Đường Hồ Chí Minh - Lý trình Km998+72,08) 23 Hình 2.3: Cầu Dài (Quốc lộ 1A - Lý trình Km664+235) 24 Hình 2.4: Cầu Mỹ Đức (Đường Hồ Chí Minh - Lý trình Km1018+68,90) 26 Hình 2.5: Cầu Vĩnh Tuy (Đường Hồ Chí Minh - Lý trình Km997+70,37) 26 Hình 2.6: Cầu Dài (Quốc lộ 1A - Lý trình Km664+235) 27 Hình 2.7: Cầu Vĩnh Tuy (Đường Hồ Chí Minh - Lý trình Km997+70,37) 27 Hình 2.8: Cầu Bốn (Đường Hồ Chí Minh - Lý trình Km986+615,8) 28 Hình 3.1 : Tăng cường dầm cầu BTCT cách thêm cốt thép hàn vào cốt thép cũ nhờ mẫu cốt thép ngăn (a) nhờ đai ngắn (b) 41 Hình 3.2: Tăng cường dầm cầu với vật liệu composite 45 Hình 3.3: Công nghệ FRP ứng dụng tăng cường kết cấu cầu 49 Hình 3.4: Cấu tạo điển hình vật liệu composite 51 Hình 3.5: Biểu đồ đặc trưng lý FRP với dạng epoxy khác 54 Hình 3.6: Dạng cuộn kiểu sợi dạng cuộn kiểu vải dệt 55 Hình 3.7: Dạng mỏng 56 Hình 3.8: FRP có dạng tao xoắn 58 Hình 3.9: FRP có dạng có gân tương tự với cốt thép thường 58 Hình 3.10: FRP có dạng ống tương tự ống thép sử dụng xây dựng 59 Hình 3.11: Dạng 59 Hình 3.12: Biểu đồ so sánh đặc trưng quan hệ ứng suất biến dạng số loại vật liệu 64 Hình 3.13: Biểu đồ quan hệ ứng suất – biến dạng bê tông 65 Hình 3.14: Biểu đồ quan hệ ứng suất – biến dạng số loại thép 65 Hình 3.15: Mơ hình vật liệu cốt thép tính tốn kết cấu 66 Hình 3.16: Đường cong ứng suất – biến dạng điển hình số sản phẩm FRP 67 Hình 3.17: Giải pháp gia cường thụ động 79 Hình 3.18: Giải pháp gia cường khả chịu cắt 79 Hình 4.1: Cầu Lý Hòa (Quốc lộ 1A - Km639+734 – Tỉnh Quảng Bình) 85 Hình 4.2: Mặt đường xe chạy lề người cầu Lý Hòa 86 THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ viii TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT Hình 4.3: Vết nứt dầm chủ 87 Hình 4.4: Vết nứt trụ cầu 88 Hình 4.5: Vệ sinh quét keo epoxy vùng tăng cường 92 Hình 4.6: Dán sợi đáy dầm 92 THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT MỞ ĐẦU Đặt vấn đề : - Quảng Bình tỉnh duyên hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam Quảng Bình nơi giao thoa điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội miền Bắc miền Nam Tỉnh nằm hành lang phát triển kinh tế - xã hội Đông Tây, thông qua đường tỉnh Quảng Trị Quảng bình có đường bờ biển dài 116,04 km, 201,87 km đường biên giới với nước bạn Lào phía Tây Có hệ thống giao thơng quốc gia chạy suốt chiều dài tỉnh gồm : Quốc lộ 1, quốc lộ 15, đường Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Bắc Nam xuyên suốt chiều dài toàn tỉnh - Trong năm qua, giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đất nước Song so với u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, giao thơng vận tải có nhiều hạn chế cần đánh giá thực trạng có kế hoạch phát triển hợp lý cho phù hợp với xu phát triển chung - Quảng Bình nằm phía Đơng dãy Trường Sơn, có địa hình hẹp dốc từ phía Tây sang phía Đơng, địa hình chủ yếu đồi núi Quảng Bình nằm vùng nhiệt đới gió mùa, ln bị tác động khí hậu phía Bắc, phía Nam, chia làm mùa rõ rệt Mùa mưa từ tháng đến tháng năm sau, mùa khô từ tháng đến tháng Là tỉnh nằm vùng có khí hậu thời tiết khắc nghiệt có nhiều bão qua Trung bình năm có từ 1- 1,8 bão trực tiếp ảnh hưởng đến vùng đất ven biển, gây nhiều ảnh hưởng đến giao thông vận tải - Qua thực tế quản lý khai thác tuyến đường, công trình nước cơng trình cầu tuyến thường xuyên bị phá hoại hư hỏng vào mùa mưa, nhiều nguyên nhân khác Hằng năm cố làm cản trở giao thông, làm tiêu tốn sửa chữa lên đến hàng trăm tỷ đồng, gây tốn cho Nhà nước làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội hoạt động dân cư - Do việc nghiên cứu, đánh giá hư hỏng kết cấu nhịp cầu bê tông tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường Hồ Chí Minh Cục quản lý đường III quản lý, nhằm hạn chế hư hỏng có biện pháp sửa chữa phù hợp, để trình khai thác đạt hiệu cao vấn đề cấp thiết THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT Mục Tiêu Nghiên Cứu Của Đề Tài: - Mục tiêu nghiên cứu đề tài đánh giá trạng cách tổng quan hệ thống cầu trình đưa vào khai thác, sử dụng tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình Từ đưa đề xuất, giải pháp tối ưu để khắc phục cố trình đưa vào khai thác, sử dụng Phương Pháp Nghiên Cứu: - Thu thập số liệu cầu tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường Hồ Chí Minh khu quản lý đường IV quản lý, phân loại chất lượng cầu, nhận xét đánh giá trạng cầu trình đưa vào khai thác, sử dụng - Nghiên cứu, đánh giá dạng hư hỏng cơng trình cầu từ giai đoạn khảo sát lập dự án đầu tư đến hồn thành cơng trình đưa vào khai thác sử dụng Từ để tìm biện pháp khắc phục, sửa chữa hợp lý Đối Tượng Và Phạm Vi Nghiên Cứu: - Hệ thống cầu tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 108 Chiều dày bụng bw Chiều dày cánh chịu nén hf Kí hiệu Aps Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị 1.579,36 1.579,36 1.579,36 1.579,36 mm2 dp 713,75 845,42 977,08 1108,75 mm b bw 940 410 940 160 940 160 940 160 mm mm hf 300 300 300 300 mm c 133,39 134,48 135,29 135,92 mm c a bw Cánh 133,39 108,92 940 Cánh 134,48 109,82 940 Cánh 135,29 110,48 940 Cánh 135,92 110,99 940 mm mm mm Ứng suất trung bình cáp DƯL triết giảm fps 1416,40 1428,04 1436,66 1443,31 Mpa Sức kháng uốn danh định Mn 1474,84 1782,91 2091,67 2400,90 KNm Sức kháng uốn tính tốn Mr 1327,35 1604,61 1882,50 2160,81 KNm Mơmen tính tốn với TH1 Kết luận MTH1 MTH2 1.071,91 Đạt 927,61 Đạt 1.831,78 Đạt 1.542,15 Đạt 2.409,55 Đạt 1.987,35 Đạt KNm Mơmen tính tốn với TH2 Kết luận 0,00 Đạt 0,00 Đạt Diện tích cáp dự ứng lực Khoảng cách từ thớ nén đến trọng tâm cốt thép DƯL Chiều rộng cánh chịu nén Chiều dày bụng Chiều dày cánh chịu nén Giả sử TTH qua cánh, tính chiều cao trục trung hồ Kết luận vị trí trục trung hồ Tính lại chiều cao TTH Chiều dày khối ứng suất t/đ Chiều dày bụng tính Mn KNm Kiểm tốn giới hạn cốt thép: 2.1 Kiểm toán hàm lượng cốt thép tối đa: Điều kiện kiểm tra c/de < 0.42 Ký hiệu Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị Chiều cao vùng bê tông chịu nén c 133,39 134,48 135,29 135,92 mm Khoảng cách hữu hiệu tương ứng de 713,75 845,42 977,08 1108,75 mm c/de 0,19 0,16 0,14 0,12 Đạt Đạt Đạt Đạt Tỷ số c/de Kết luận 2.2 Kiểm toán hàm lượng cốt thép tối thiểu: Điều kiện kiểm toán ρmin > 0.03fc'/fy Ký hiệu Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị Diện tích cốt thép chịu kéo As 1.579 1.579 1.579 1.579 mm2 Diện tích nguyên Ag 505.900 325.900 325.900 325.900 mm2 ρmin 0,003 0,005 0,005 0,005 0.03fc'/fy 0,004 0,004 0,004 0,004 Đạt Đạt Đạt Đạt Kết luận THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 109 Kiểm toán sức kháng cắt: Điều kiện kiểm toán Vr = Vn > Vu Hệ số sức kháng cắt =  Sức kháng cắt danh định Vn giá trị nhỏ giá trị: Trong đó: Vc  0.083 f c' bv dv Vs  0,9 Vn1 = Vc + Vs + Vp Vn2 = 0.25fc'bvdv Av f y dv  cot g  cot g  sin  s 3.1 Xác định chiều cao hữu hiệu mặt cắt dv: Kí hiệu 0.9de Chiều cao hữu hiệu mặt cắt dv giá trị lớn giá trị 0.9de, de-a/2 0.72h de - a/2 0.72 h dv Gối L/8 L/4 L/2 642,4 760,9 879,4 997,9 659,3 790,5 921,8 1.053,3 856,8 856,8 856,8 856,8 856,8 856,8 921,8 1.053,3 Đơn vị mm mm mm mm Tính tốn sức kháng cắt Vn TH1: Mơ men tính tốn TH1 Lực cắt tính tốn TH1 Chiều rộng mặt cắt Ứng suất cắt bê tông Tỷ số v/fc' Ứng biến cốt thép phía chịu kéo uốn Sức kháng cắt bê tơng Diện tích cốt thép chịu cắt Góc nghiêng cốt thép với trục dọc Sức kháng cắt cốt thép đai Góc nghiêng cáp DƯL Sức kháng cắt dự ứng lực Sức kháng cắt danh định Vn1 Sức kháng cắt danh định Vn2 Sức kháng cắt danh định Sức kháng cắt tính tốn Kết luận Kí hiệu Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị Mu - 1.071,91 1.831,78 2.409,55 KNm Vu bv v= Vu/(bvdv) v/fc' 496,80 410,00 393,70 160,00 292,42 160,00 97,10 160,00 KN mm 1,571 3,191 2,203 0,640 0,0481 0,098 0,067 0,020 εx 0,00100 0,00200 0,00200 0,00200 θ cotg θ  Vc Av 38,169 1,273 1,761 293,501 226,195 41,000 1,151 1,650 107,319 226,195 42,000 1,111 1,650 115,466 226,195 43,000 1,073 1,720 137,523 226,195 KN mm2 α 90 90 90 90 Độ sin α cotg α 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Vs 534,91 109,53 113,77 125,52 KN Vp Vn1 Vn2 Vn Vr 0,043 71,90 900,32 2.869,67 900,32 810,29 Đạt 0,043 68,92 285,76 1.119,87 285,76 257,19 Đạt 0,043 67,41 296,65 1.119,87 296,65 266,98 Đạt 263,04 1.119,87 263,04 236,74 Đạt radians KN KN KN KN KN THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG Độ LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 110 Tính tốn sức kháng cắt Vn TH2: Kí hiệu Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị Mu - 927,61 1.542,15 1.987,35 KNm Vu 418,79 334,93 254,80 106,11 KN bv v= Vu/(bvdv) v/fc' 410,00 160,00 160,00 160,00 mm 1,325 2,715 1,919 0,7 0,0405 0,0831 0,0587 0,0214 εx 0,00086 0,00200 0,00200 0,00200 θ cotg θ  Vc 37,493 1,304 2,096 37,832 1,289 1,332 39,146 1,229 1,460 43,000 1,073 1,720 Độ 349,406 86,603 102,151 137,523 KN Av 226,195 226,195 226,195 226,195 mm2 α 90 90 90 90 Độ sin α cotg α 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Mơ men tính tốn TH2 Lực cắt tính tốn TH2 Chiều rộng mặt cắt Ứng suất cắt bê tông Tỷ số v/fc' Ứng biến cốt thép phía chịu kéo uốn Sức kháng cắt bê tơng Diện tích cốt thép chịu cắt Góc nghiêng cốt thép với trục dọc Sức kháng cắt cốt thép đai Góc nghiêng cáp DƯL Sức kháng cắt dự ứng lực Vs 548,08 122,59 125,83 125,52 KN Vp 0,043 71,90 0,043 68,92 0,043 67,41 - radians KN Sức kháng cắt danh định Vn1 Vn1 969,39 278,11 295,40 263,04 KN Sức kháng cắt danh định Vn2 Vn2 2.869,67 1.119,87 1.204,89 1.376,65 KN Sức kháng cắt danh định Vn 969,39 278,11 295,40 263,04 KN Sức kháng cắt tính tốn Vr 872,45 250,30 265,86 236,74 KN Đạt Đạt Đạt Đạt Kết luận Kiểm toán ứng suất giai đoạn sử dụng: 0.5 f c' Giới hạn ứng suất kéo bê tông Giới hạn ứng suất nén bê tông ( Ứng suất nén mang dấu âm) 4.1 Đối với dầm trong: Ư/s cáp DƯL sau mát nhân hệ số triết giảm Lực kéo cáp DƯL Độ lêch tâm cáp so với TT mặt cắt Ư/s thớ DƯL sau mát Ư/s thớ DƯL sau mát Mômen tĩnh tải giai đoạn I 0.6 f c ' = = 2,86 Mpa -19,61 Mpa Kí hiệu Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị f 1.046,65 1.003,20 981,24 951,15 Mpa Fkéo 1.653,03 1.584,41 1.549,73 1.502,21 KN e 111,35 309,72 437,34 564,96 mm tc (1,6) (0,46) 1,15 2,59 MPa dc (5,28) (11,62) (13,92) (15,76) MPa MttI 0,00 292,13 500,79 667,72 KNm THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ứng suất thớ tĩnh tải gđ I Ứng suất thớ tĩnh tải gđ I Mômen tĩnh tải giai đoạn II Ứng suất thớ tĩnh tải gđ II Ứng suất thớ tĩnh tải gđ II Mômen hoạt tải HL93 Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ hoạt tải Mômen hoạt tải đoàn xe 25T Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ hoạt tải Mômen người Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ với TH1 Ứng suất thớ với TH1 Kết luận Ứng suất thớ với TH2 Ứng suất thớ với TH2 Kết luận TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 111 tttI dttI MttII tttII 0,00 - (2,46) 4,18 111,81 (0,67) (4,17) 6,96 191,68 (1,13) (5,46) 8,97 255,58 (1,48) MPa MPa KNm MPa dttII - 1,31 2,19 2,84 MPa MHL93 tHL93 dHL93 M25T t25T d25T Mng tng dng 0,00 (1,60) (5,28) Đạt (1,6) (5,28) Đạt 161,56 (0,97) 1,89 103,95 (0,62) 1,22 (4,56) (4,23) Đạt (4,21) (4,91) Đạt 274,65 (1,62) 3,14 159,02 (0,94) 1,82 (5,77) (1,62) Đạt (5,09) (2,95) Đạt 353,10 (2,05) 3,93 184,54 (1,07) 2,05 (6,40) 0,02 Đạt (5,43) (1,90) Đạt KNm MPa MPa KNm MPa MPa KNm MPa MPa MPa MPa Kí hiệu Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị f 1.046,65 1.003,20 981,24 951,15 Mpa Fkéo e 1.653,03 111,35 1.584,41 309,72 1.549,73 437,34 1.502,21 564,96 KN mm tc (1,6) (0,46) 1,15 2,59 MPa dc (5,28) (11,62) (13,92) (15,76) MPa MttI tttI 0,00 - 292,13 (2,46) 500,79 (4,17) 667,72 (5,46) KNm MPa dttI - 4,18 6,96 8,97 MPa MttII 0,00 224,81 385,38 513,84 KNm tttII - (1,34) (2,27) (2,98) MPa dttII - 2,63 4,41 5,71 MPa MHL93 tHL93 dHL93 M25T t25T d25T Mng tng 0,00 - t d t d MPa MPa 4.2 Đối với dầm ngoài: Ư/s cáp DƯL sau mát nhân hệ số triết giảm 0.8 Lực kéo cáp DƯL Độ lêch tâm cáp so với TT m/c Ư/s thớ DƯL sau mát Ư/s thớ DƯL sau mát Mômen tĩnh tải giai đoạn I Ứng suất thớ tĩnh tải gđ I Ứng suất thớ tĩnh tải gđ I Mômen tĩnh tải giai đoạn II Ứng suất thớ tĩnh tải gđ II Ứng suất thớ tĩnh tải gđ II Mômen hoạt tải HL93 Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ hoạt tải Mômen hoạt tải đoàn xe 25T Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ hoạt tải Mômen người Ứng suất thớ hoạt tải THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG 243,40 413,79 531,97 (1,45) (2,44) (3,08) 2,85 4,73 5,91 156,61 239,57 278,02 (0,94) (1,41) (1,61) 615.651,93 922.873,88 1.044.489,33 0,00 0,00 0,00 - KNm MPa MPa KNm MPa MPa KNm MPa LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 112 dng Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ với TH1 Ứng suất thớ với TH1 Kết luận Ứng suất thớ với TH2 Ứng suất thớ với TH2 Kết luận (1,60) (5,28) Đạt (1,60) (5,28) Đạt t d t d (5,72) (7,74) (8,94) (1,95) 2,18 4,84 Đạt Đạt Đạt (5,20) (6,71) (7,47) 615.647,13 922.871,33 1.044.488,25 Đạt Đạt Đạt MPa MPa MPa MPa MPa VII Tính tốn tăng cường: A Các thơng số kỹ thuật sợi: Tăng cường sợi tyfo SCH41và thông số vật liệu: Số sợi Chiều dày Bề rộng sợi Cường độ chịu kéo Mô đun đàn hồi Độ giãn giới hạn Kí hiệu n tf bf ffu' Ef εfu' Mặt cắt L/8 1 370 986 95.800 0,0100 Mặt cắt L/4 370 986 95.800 0,0100 Mặt cắt L/2 370 986 95.800 0,0100 Đơn vị mm mm Mpa MPa B Mơ hình tính tốn: C Tính tốn thơng số tăng cường: Hệ số triết giảm tác động môi trường Đặc trưng hình học: ffu = CE ffu' εfu = CE εfu' CE = 0,85 ffu εfu = = 936,70 0,01 Mpa Tính tốn sơ bộ: Đơn vị Kí hiệu Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Hệ số chuyển đổi ứng suất β1 0,817 0,817 0,817 Mô đun đàn hồi bê tông Ec 29.808 29.808 29.808 Mpa Diện tích cáp dự ứng lực Aps 1.579 1.579 1.579 mm2 Diện tích sợi tăng cường Af 370 740 1110 mm2 Diện tích mặt cắt nguyên Mơmen tĩnh trục đáy dầm Mơmen qn tính mặt cắt Acg S I 467.697 355.523.851 6,17E+10 467.697 354.128.591 6,30E+10 467.697 352.733.332 6,46E+10 mm2 mm3 mm4 THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 113 Bán kính quán tính r 363,14 366,91 371,67 mm K/c TT mặt cắt đến đáy dầm yb 760,16 757,18 754,19 mm K/c TT mặt cắt đến đỉnh dầm yt 399,84 402,82 405,81 mm Độ giãn dài có hiệu εpe 0,00741 0,00741 0,00741 Lực kéo cáp DƯL Độ lêch tâm cáp DƯL Pe e 2340,61 443,49 2340,61 572,28 2340,61 701,08 KN mm Đơn vị KN Tính tốn biến dạng ban đầu đáy dầm: Biến dạng ban đầu đáy dầm Lực kéo cáp DƯL  bi   Pe  e yb  M DL yb 1   Ec Acg  r  Ec I g Kí hiệu Pe Mặt cắt L/8 2340,61 Mặt cắt L/4 2340,61 Mặt cắt L/2 2340,61 Acg e yb r Md I εbi 485.597 443,49 788,07 372,14 702,37 6,73E+10 -2,94E-04 485.597 572,28 785,20 375,94 1204,06 6,86E+10 -2,14E-04 485.597 701,08 782,33 380,68 1605,42 7,04E+10 -1,75E-04 Diện tích mặt cắt nguyên Độ lêch tâm cáp DƯL K/c TT mặt cắt đến đáy dầm Bán kính qn tính Mơmen tĩnh tải gây Mơmen qn tính mặt cắt Biến dạng ban đầu đáy dầm mm2 mm mm mm KNm mm4 Tính tốn biến dạng sợi: f c'  fd  0.41  0.9 fu nE f t f Biến dạng sợi Số sợi Mô đun dàn hồi sợi Kí hiệu n Ef Mặt cắt L/8 1,00 95.800 Mặt cắt L/4 2,00 95.800 Mặt cắt L/2 3,00 95.800 Đơn vị Tấm Mpa tf 1 mm 0,00757 0,00535 0,00437 0.9εfu 0,00855 0,00855 0,00855 εfd 0,00757 0,00535 0,00437 Chiều dày sợi 0.41 Biến dạng sợi f c' nE f t f Giả sử chiều cao vùng bê tông chịu nén: Kí hiệu Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Đơn vị Giả sử chiều cao chịu nén c = 0.1h c 119,00 119,00 119,00 mm Chiều cao chịu nén c sau tính lặp c 168,45 197,15 217,16 mm Xác định biến dạng có hiệu sợi: Biến dạng có hiệu sợi THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG  df c     bi   td  c   fe  0.003  LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 114 Kí hiệu c Chiều cao vùng chịu nén Khoảng cách từ sợi đến đỉnh dầm Biến dạng có hiệu sợi Mặt cắt L/8 168,45 Mặt cắt L/4 197,15 Mặt cắt L/2 217,16 Đơn vị mm df 1190,00 1190,00 1190,00 mm εfe 0,00757 0,00535 0,00437 Xác định biến dạng cáp DƯL:  pnet  dp  c     fe   bi    d  c   f   ps   pe  Pe  e2  1     pnet  0.035 Ac Ec  r  Kí hiệu Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Đơn vị dp 845,42 977,08 1108,75 mm εpnet 0,00482 0,00404 0,00385 Lực kéo cáp DƯL Pe 2340,61 2340,61 2340,61 KN Diện tích mặt cắt nguyên Độ lêch tâm cáp DƯL Bán kính quán tính Acg e r 485596,91 443,49 372,14 485596,91 572,28 375,94 485596,91 701,08 380,68 mm2 mm mm Biến dạng cáp DƯL εps 0,01223 0,01145 0,01126 K/c từ cáp DƯL đến đỉnh dầm Tính ứng suất cáp DƯL sợi: Ứng suất cốt thép DƯL fps = 196500 εps với εps < 0.0086 fps = fpu-0.277/( εps-0.007) với εps > 0.0086 ffe = Ef εfe Ứng suất tâm tăng cường Kí hiệu Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Biến dạng cáp DƯL εps 0,01223 0,01145 0,01126 Ứng suất cáp DƯL fps 1.452,98 1.445,63 1.443,43 Mpa Ứng suất sợi ffe 725,41 512,94 418,81 MPa Tính α1, b1:  c   d  c   f   c   fe   bi   4 '   1  ' c c 6 c  2 c  c'  1.7 f c' Ec 1  3 c'  c   c2 31 c'2 Kí hiệu Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 εc 0,00120 0,00102 0,00094 ε c' β1 α1 0,00186 0,71223 0,71012 0,00186 0,70390 0,63610 0,00186 0,70022 0,59762 Đơn vị Đơn vị 10 Tính chiều cao vùng bê tơng chịu nén: Chiều cao vùng bê tông chịu nén THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG c Ap f ps  Af f fe 1 f c' 1b LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 115 Kí hiệu Ap Mặt cắt L/8 1579,36 Mặt cắt L/4 1579,36 Mặt cắt L/2 1579,36 Đơn vị mm2 Ứng suất cáp DƯL fps 1.452,98 1.445,63 1.443,43 Mpa Diện tích sợi tăng cường Af 370 740 1110 mm2 Ứng suất sợi ffe 725,41 512,94 418,81 MPa Bề rộng cánh chịu nén Chiều cao trục trung hoà b c 940 165,00 940 193,62 940 213,53 mm2 mm Diện tích cáp DƯL 11 Tính sức kháng uốn: Sức kháng uốn thép DƯL Sức kháng uốn sợi Sức kháng uốn mặt cắt Mnp = Apfps(dp-β1c/2) Mnf = Afffe(df-β1c/2)  M n    M ns  f M nf  Kí hiệu Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Đơn vị Sức kháng uốn cáp DƯL Mnp 1805,21 2075,27 2357,18 KNm Ứng suất cáp DƯL Mnf  303,63 0,90 425,83 0,90 518,86 0,90 Mpa f 0,85 0,85 0,85 Sức kháng uốn sau tăng cường M n 1856,96 2193,50 2518,08 MPa Mơmen tính tốn với TH1 Kết luận Mu1 1.071,91 Đạt 1.831,78 Đạt 2.409,55 Đạt MPa Mơmen tính tốn với TH2 Kết luận Mu2 927,61 Đạt 1.542,15 Đạt 1.987,35 Đạt MPa VIII Tính tốn tăng cường chống cắt: Tăng cường sợi Tyfo SEH51A SEH25A có thơng số vật liệu: Kí hiệu Gối Gối+80 L/8 L/4 L/2 Đơn vị Số sợi Ntam 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 Chiều dày tf 1,30 0,65 1,30 0,65 1,30 mm Cường độ chịu kéo ffu' 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 Mpa Mô đun đàn hồi Ef 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 MPa Độ giãn giới hạn εfu' 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 Chiều cao sợi chịu cắt dfv 890,00 800,00 800,00 800,00 800,00 mm Chiều rộng sợi chịu cắt wf 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 mm Khoảng cách sợi Sf 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00 mm Kí hiệu Gối Gối+80 L/8 L/4 L/2 Đơn vị ffu = CE ffu' ffu 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 Mpa εfu = CE εfu' εfu 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 Trong đó: CE 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 Đặc trưng vật liệu: THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 116 Tính tốn biến dạng sợi chịu cắt: Chiều dài dính bám có hiệu  145.037 f c'  k1    4000   Hệ số triết giảm k1 2/3 Hệ số triết giảm k2  d fv  Le k2    d fv  Hệ số dính bám sợi kv  Biến dạng có hiệu sợi  fe  kv fu  0.004 Kí hiệu Lc k1 k2 kv εfe Chiều dài dính bám có hiệu Hệ số triết giảm k1 Hệ số triết giảm k2 Hệ số dính bám sợi Biến dạng có hiệu sợi Gối 54,91 1,120 0,938 0,373 0,0040     k1k2 Le  0.75 11900 fu Gối+80 43,40 1,120 0,946 0,297 0,0039 L/8 54,91 1,120 0,931 0,370 0,0040 L/4 82,08 1,120 0,897 0,533 0,0040 Đơn vị mm L/2 54,91 1,120 0,931 0,370 0,0040 Tính tốn khả tăng cường sợi: Afv  2nt f w f Diện tích sợi chống cắt Ứng suất trong sợi Sức kháng cắt sợi f fe   fe E f Vf  Afv f fe  sin   cos  d fv Sf Kí hiệu Gối Gối+80 L/8 L/4 L/2 Đơn vị Diện tích sợi chống cắt Afv 520,00 780,00 520,00 260,00 0,00 mm2 Ứng suất trong sợi ffe 104,40 100,87 104,40 104,40 104,40 Mpa Sức kháng cắt sợi Vf 241,58 314,49 217,15 108,58 0,00 KN Tính tốn sức kháng cắt dầm sau tăng cường: ϕf  Hệ số sức kháng cắt Hệ số triết giảm sức kháng cắt sợi Sức kháng cắt tính tốn sau tăng cường = = 0,9 0,85 Vn   Vc  Vs  f V f  4.1 Sức kháng cắt dầm TH1: Kí hiệu Gối Gối+80 L/8 L/4 L/2 Đơn vị min(Vn1,Vn2) 900,32 303,20 285,76 296,65 263,04 KN Sức kháng cẳt sợi fVf 205,34 267,32 184,58 92,29 - KN Sức kháng cắt tính tốn Vn 995,10 513,47 423,31 350,04 236,74 KN Lực cắt tính tốn với TH1 Vu 496,80 408,78 393,70 292,42 97,10 KN Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Sức kháng cắt danh định cốt thép Kết luận THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 117 4.2 Sức kháng cắt dầm TH2: Kí hiệu Gối Gối+80 L/8 L/4 L/2 Đơn vị min(Vn1,Vn2) 969,39 296,44 278,11 295,40 263,04 KN Sức kháng cẳt sợi fVf 205,34 267,32 184,58 92,29 - KN Sức kháng cắt tính tốn Vn 1.057,26 507,38 416,42 348,92 236,74 KN Lực cắt tính tốn với TH2 Kết luận Vu 418,79 Đạt 375,55 Đạt 334,93 Đạt 254,80 Đạt 106,11 Đạt KN Sức kháng cắt danh định cốt thép THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ 118 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 4.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4: Qua dự án sửa chữa tăng cường cầu Lý Hòa rút đánh giá điểm mạnh hạn chế công nghệ sau: Về mặt kỹ thuật: + Thời gian thi công giảm đáng kể so với phương pháp tăng cường thông thường sử dụng DƯL ngoài, dán thép, + Việc dán sợi carbon chịu kéo phía đáy dầm chưa khẳng định xác hiệu việc tăng cường độ cứng kết cấu nhịp, phần cho thấy hiệu việc làm giảm độ võng dầm sau tăng cường + Cơng nghệ thể tính hiệu việc chống nứt cho bê tông vùng chịu kéo phía đáy dầm + Tuy nhiên, thi công dán sợi carbon phải cấm phương tiện có tải trọng lớn chạy qua + Do công nghệ mới, nghiên cứu loại vật liệu composite cốt sợi hạn chế nên khó khăn việc khẳng định với đơn vị chủ đầu tư tính ổn định tuổi thọ vật liệu tăng cường Về mặt kinh tế: Chi phí sửa chữa thấp nhiều so với phương án thay dầm phương pháp truyền thống khác Ngồi giảm chi phí gián tiếp khác khơng phải ngừng lưu thơng xe q trình thi cơng sửa chữa Chi phí làm dầm bao gồm chi phí đúc dầm lao dầm công trường mà chưa bao gồm chi phí thay dầm như: Cầu tạm đảm bảo an tồn giao thơng, mặt cầu… Cụ thể, luận án đề xuất sử dụng vật liệu để tăng cường cho trụ cột kết cấu nhịp dầm cầu Lý Hòa Kết tính tốn tăng cường kết cấu nhịp dầm cầu Lý Hòa cho thấy sau tăng cường dầm cầu CFRP, cầu khai thác với tải trọng 25T, đáp ứng tải trọng thường xuyên qua cầu thời điểm tương lai (Hiện cầu khai thác với tải trọng 18 tấn) THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ 119 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Kết nghiên cứu trạng cầu BTCT địa bàn khu vực tỉnh Quảng Bình phần đánh giá tình trạng hư hỏng cầu khu vực Với thời gian khai thác tương đối dài 20-30 năm, điều kiện vận tải nhiều xe có tải trọng vượt tải trọng thiết kế cầu, đặc biệt loại xe siêu trường siêu trọng, lưu lượng xe tăng nhanh, kết hợp với tác động môi trường xâm thực, nên nhiều cầu bị hư hỏng, xuống cấp, đặc biệt phần kết cấu nhịp cầu cũ không đủ đáp ứng yêu cầu khai thác tương lai Kết đánh giá hư hỏng cầu sử dụng làm tài liệu tham khảo sở cho việc lập kế hoạch sửa chữa tăng cường cầu phù hợp Luận văn cung cấp thông tin vật liệu composite cường độ cao, sở tính tốn thiết kế sửa chữa, tăng cường cầu bê tông cốt thép sử dụng vật liệu composite cốt sợi Cacbon sợi thủy tinh, biện pháp thi công vật liệu tăng cường cầu bê tông cốt thép Cụ thể, luận án đề xuất sử dụng vật liệu để tăng cường cho trụ cột kết cấu nhịp dầm cầu Lý Hòa Kết tính tốn tăng cường kết cấu nhịp dầm cầu Lý Hòa cho thấy sau tăng cường dầm cầu CFRP, cầu khai thác với tải trọng 25T, đáp ứng tải trọng thường xuyên qua cầu thời điểm tương lai (Hiện cầu khai thác với tải trọng 18 tấn) Việc sử dụng vật liệu composite cường độ cao phù hợp cho loại hình cầu bê tông cốt thép nhịp giản đơn - loại kết cấu điển hình cầu cũ thuộc hệ thống giao thông khu vực miền Trung, phù hợp với xu phát triển giới tình hình phát triển KIẾN NGHỊ: Hiện Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thức hướng dẫn việc thiết kế, thi công, nghiệm thu sửa chữa cơng trình sử dụng cơng nghệ vật liệu composite cường độ cao để sửa chữa tăng cường lực chịu tải Hiện cỏ đề tài nghiên cứu việc sửa chữa tăng cường cầu vật liệu composite cường độ cao số dẫn kỹ thuật liên quan Việc ban hành tiêu chuẩn thức dẫn thi công nghiệm thu cần thiết để đưa cơng nghệ đến gần với q trình thi công Do đặc thù công nghệ mới, xuất Việt Nam chưa lâu nên nghiên THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ 120 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT cứu độ bền đánh giá tác động môi trường đến khả làm việc, khai thác vật liệu chưa sâu sát với thực tế Đây vấn đề cần lưu ý đòi hỏi nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá cách tổng quát đưa giải pháp giúp giảm thiểu suy giảm vật liệu để hồn thiện cơng nghệ THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ 121 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giao thông vận tải (2005), “Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272 – 05” Nhà xuất Bộ giao thông vận tải, Hà Nội [2] Khu quản lý đường IV, “Báo cáo kiểm định thử tải cầu Lý Hòa” [3] Lê Khắc Ánh (2013), Đề tài cấp năm 2012: "Đánh giá hiệu dự án thí điểm cơng nghệ gia cố dầm cầu bê tông cốt thép chất dẻo cốt sợi", Bộ Giao thông vận tải, Hà Nội [4] GS.TS Nguyễn Viết Trung, “Giáo trình khai thác, kiểm định, sửa chữa tăng cường cầu” Đại học giao thông vận tải, 1997 [5] Nguyễn Văn Nhậm, Nguyễn Mạnh Nguyễn Ngọc Long (2005), “Quản lý khai thác, kiểm định sữa chữa gia cố cầu” [6] Nguyễn Ngọc Long (2004), “Vật liệu công nghệ sửa chữa tăng cường cầu”, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội [7] Trần Đức Nhiệm (2004), “Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn sửa chữa tăng cường cầu” Nhà xuất giao thông vận tải, Hà Nội [8] Hãng Tyfo, http://www.tyfo.com/ trang wed hãng cung cấp vật liệu FRP THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG 122 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 ... cường cầu Lý Hòa 93 4.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA LUẬN VĂN 119 THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ v TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT... HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ 23 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT Nứt dọc đáy cánh dầm Hình 2.1: Cầu Khe Vòng (Đường Hồ Chí Minh - Lý trình Km1000+900,37) THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG. .. ích q trình cơng tác em sau Em xin chân thành cảm ơn! Học viên Mai Hồng Quang THỰC HIỆN: MAI HỒNG QUANG LỚP: CH CẦU HẦM K21-2 LUẬN VĂN THẠC SĨ iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT MỤC LỤC MỠ ĐẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOC, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật về sợ composite trong xây dựng công trình - Mai Hồng Quang.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay