Bảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xls

31 18 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 13:46

Bảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xlsBảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xls BẢN TÍNH KIỂM TỐN DẦM CẦU HỊA trình: Km 639+734, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình I THƠNG TIN CHUNG Tên cơng trình: Cầu Hòa trình: Km 639+734, Quốc lộ Hạng mục: Kiểm toán dầm Kết cấu: Dầm chữ T bê tông cốt thép DƯL Tải trọng kiểm tốn: Đồn xe 25 Tấn Tiêu chuẩn kiểm toán: Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 Quy trình 22 TCN 18-79 Chỉ dẫn thiết kế thi công tăng cường kết cấu vật liệu sợi ACI440-2R Đơn vị tính: Đơn vị dài Đơn vị góc Đơn vị lực Đơn vị ứng suất II SỐ LIỆU THIẾT KẾ Số liệu thiết kế chung Chiều dài dầm m rad KN Mpa = 24,7 m Chiều dài tính tốn L Ltt = 24,2 m Bề rộng phần xe chạy Bx = 8,7 m Bề rộng phần lề người Bng = m Bề rộng lan can bên Tổng bề rộng cầu Blc = 0,4 m B = 9,5 m Nlàn = Dầm T bê tông cốt thép DƯL Nd = 10 dầm S = 0,96 m Số xe Loại dầm: Số lượng dầm Khoảng cách dầm Số liệu dầm chủ 2.1 K ích thước dầm chủ h2 h1 B b2 b3 b2 b1 H h3 b1 b4 h5 h4 b4 b H h1 h2 h3 h4 h5 b1 b2 b3 b4 b B Gối 1040 150 890 0 265 410 410 940 L/8 1040 150 90 580 100 120 300 90 160 125 410 940 L/4 1040 150 90 580 100 120 300 90 160 125 410 940 L/2 1040 150 90 580 100 120 300 90 160 125 410 940 2.2 Vật liệu dầm chủ 2.2.1 Bê tông dầm chủ Cường độ chịu nén bê tông dầm chủ fc ' = 32,68 MPa Cường độ chịu nén bê tông tạo DƯL fci' = 29,41 MPa Cường độ chịu kéo uốn bê tông fr = 3,60 MPa Trọng lượng riêng bê tông γbt = 24,50 KN/m3 Đơn vị mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Mô đun đàn hồi 2.2.2 Cốt thép DƯL Loại dự ứng lực Eb 29808 MPa Số tao cáp DƯL Căng trước Ntao = 16 tao Đường kính tao cáp Dtao = 12,7 mm Diện tích tao cáp Ftao = 98,71 mm2 Diện tích cáp DƯL Fcáp = 1579,36 mm2 Mô đun đàn hồi cáp DƯL Et = 200.000 Mpa Cường độ tiêu chuẩn thép DƯL fpu = 1.900 MPa Giới hạn chảy fpy = 1.710 Mpa fpj = 1.482 MPa fy = 260 Mpa Dcốt đai = s1 = s2 = 12 120 530 mm mm mm Số lượng dầm ngang Ndn = dầm Chiều cao dầm ngang Hdn = 1,1 m Chiều dài dầm ngang Ldn = 8,64 m Chiều dày dầm ngang tdn = 0,25 m Trọng lượng riêng bê tông dầm ngang Trọng lượng dầm ngang γBT = = 24,5 58,21 KN/m3 KN DCdn = 1,20 KN/m Tổng chiều rộng mối nối theo phương ngang cầu Bmn = 0,00 mm Chiều cao mối nối hmn = 150,00 mm DCmn = 0,00 KN/m hbmc = 150 mm DCbmc = 3,49 KN/mm Chiều dày lớp bê tông nhựa hlp = mm Trọng lượng riêng lớp bê tông nhựa γlp = 22,5 KN/m3 Trọng lượng rải lớp bê tông nhựa Lề người DClp = 0,00 KN/m Chiều dày lớp bê tông nhựa hlng = 0,00 m Chiều rộng phần người blng = DClng = 0,00 m 0,00 KN/m Chiều cao lan can bê tông hlcbt = 600 mm Chiều rộng lan can bê tông blcbt = 400 mm Trọng lượng rải lan can bê tông DClcbt = 3,53 KN/m Cường độ căng kéo 2.2.2 Cốt thép thường Cốt thép thường cấp 40 theo tiêu chuẩn ASTM -A615 Cường độ cốt thép thường Đường kính cốt thép đai Bước cốt đai đầu nhịp Bước cốt đai nhịp Dầm ngang Trọng lượng rải dầm ngang Mối nối Trọng lượng rải mối nối dầm chủ Bản mặt cầu Chiều dày lớp mặt cầu Trọng lượng rải lớp mặt cầu Lớp bê tông nhựa Trọng lượng rải lề người Lan can = II TÍNH TỐN ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT Ở CÁC GIAI ĐOẠN Toạ độ bó cáp 1.1 Trọng tâm tao cáp so với đáy dầm Gối K/c cáp N1 đến đáy dầm 50 K/c cáp N2 đến đáy dầm 50 K/c cáp N3 đến đáy dầm 100 K/c cáp N4 đến đáy dầm 150 K/c cáp N5 đến đáy dầm 790 K/c cáp N6 đến đáy dầm 840 K/c cáp N7 đến đáy dầm 890 K/c cáp N8 đến đáy dầm 940 TT cáp DƯL đến đáy dầm 476,25 TT cáp DƯL xiên đến đáy dầm 865,00 Đặc trưng hình học mặt cắt giai đoạn I 2.1 Diện tích mặt cắt L/8 50 50 100 150 543 577 627 660 1344,58 601,67 L/4 50 50 100 150 297 313 363 380 212,92 338,33 L/2 50 50 100 150 50 50 100 100 81,25 75,00 Đơn vị mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm L/4 L/2 Đơn vị mm mm mm2 mm mm mm2 mm mm mm2 mm mm mm2 mm mm mm2 mm2 mm2 mm2 4 Bộ phận Cáp DƯL F b1 h1 F1 b2 h2 F2 b3 h3 F3 b4 h4 F4 b5 h5 F5 F6 Gối 940 150 141.000 410 890 364.900 410 1.579 516.497 505.900,00 L/8 940 150 141.000 90 90 8.100 160 770 123.200 125 100 12.500 410 120 49.200 1.579 344.597 325.900,00 940 150 141.000 90 90 8.100 160 770 123.200 125 100 12.500 410 120 49.200 1.579 344.597 325.900,00 940 150 141.000 90 90 8.100 160 770 123.200 125 100 12.500 410 120 49.200 1.579 344.597 325.900,00 2.2 Mô men tĩnh đáy dầm K í hiệu Yb1 K/c TT phần đến đáy dầm Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị 965,00 965,00 965,00 965,00 mm K/c TT phần đến đáy dầm Yb2 890,00 860,00 860,00 860,00 mm K/c TT phần đến đáy dầm Yb3 445,00 600,00 600,00 600,00 mm K/c TT phần đến đáy dầm Yb4 - 153,33 153,33 153,33 mm K/c TT phần đến đáy dầm Yb5 - 60,00 60,00 60,00 mm K/c cáp DƯL đến đáy dầm Mômen tĩnh phần Mômen tĩnh phần Mômen tĩnh phần Mômen tĩnh phần Mômen tĩnh phần Mômen tĩnh phần cáp Mômen tĩnh m/c với đáy dầm Yb6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sb 344,58 136.065.000 6.966.000 73.920.000 1.916.667 2.952.000 3.651.517 225.471.184 212,92 136.065.000 6.966.000 73.920.000 1.916.667 2.952.000 2.256.258 224.075.925 81,25 136.065.000 6.966.000 73.920.000 1.916.667 2.952.000 860.999 222.680.665 mm mm3 mm3 mm3 mm3 mm3 mm3 mm3 2.3 Trọng tâm mặt cắt 476,25 136.065.000 162.380.500 5.046.777 303.492.277 Gối L/8 L/4 L/2 K/c TT m/c đến đáy dầm K í hiệu YbI 587,60 654,30 650,26 646,21 mm K/c TT m/c đến đỉnh dầm YtI 452,40 385,70 389,74 393,79 mm Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị Mômen quán tính phần K í hiệu I01 Mơmen qn tính phần 2.4 Mơ men qn tính Đơn vị 264.375.000 264.375.000 264.375.000 264.375.000 mm4 I02 - 3.645.000 3.645.000 3.645.000 mm4 Mơmen qn tính phần I03 24.086.440.833 6.087.106.667 6.087.106.667 6.087.106.667 mm4 Mơmen qn tính phần I04 - 6.944.444 6.944.444 6.944.444 mm4 Mơmen qn tính phần I05 - 59.040.000 59.040.000 59.040.000 mm4 Mơmen qn tính phần cáp I06 137.089,04 137.089,04 137.089,04 137.089,04 mm4 Mômen chuyển trục phần I1 20.083.006.175 13.610.999.985 13.968.066.235 14.329.755.618 mm4 Mômen chuyển trục phần I2 - 685.434.718 712.684.787 740.466.023 mm4 Mômen chuyển trục phần I3 7.419.890.871 363.309.418 311.151.883 263.033.850 mm4 Mômen chuyển trục phần I4 - 6.274.293.835 6.173.283.128 6.073.092.126 mm4 Mômen chuyển trục phần I5 - 17.377.312.861 17.141.338.135 16.906.976.586 mm4 I6 Mômen chuyển trục cáp 131.383.198 Mơmen qn tính mặt cắt I 51.985.233.166 Đặc trưng hình học mặt cắt giai đoạn II K í hiệu Gối Hbmc Chiều cao bê tông 150 1.016.529.250 4,57E+10 2.026.817.101 4,68E+10 3.382.273.301 48.116.845.705 mm4 mm4 L/8 L/4 L/2 Đơn vị 150 150 150 mm 940 940 940 mm Chiều rộng tính tốn bbmc Diện tích bê tơng Fbmc 141.000 141.000 141.000 141.000 mm2 Diện tích mc giai đoạn II FII 657.497 485.597 485.597 485.597 mm2 K/c TT đến đáy dầm Ybmc Mômen tĩnh bê tông Sbmc 157.215.000 157.215.000 157.215.000 157.215.000 mm3 Mômen tĩnh mc gđ II S2 460.707.277 382.686.184 381.290.925 379.895.665 mm3 Kc TT mc đến đáy dầm Yb2 700,70 788,07 785,20 782,33 mm Kc TT mc đến đỉnh dầm Yt2 489,30 401,93 404,80 407,67 mm Mơmen qn tính Iobản 264.375.000 264.375.000 264.375.000 264.375.000 mm4 Mơmen qn tính mc I2 b 940 1115 8,31E+10 1115 6,73E+10 1115 6,86E+10 1115 7,04E+10 mm mm4 III TÍNH TỐN HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG ĐỐI VỚI HOẠT TẢI Hệ số phân bố ngang hoạt tải mômen 1.1 Dầm 1.1.1 Một thiết kế 0.1 0.4 0.3  S   S   Kg  g m  0.06       3  4300   L   Lts  Khoảng cách dầm S = Chiều dài nhịp L = ts Chiều dày mặt cầu = Tham số độ cứng dọc 1.1.2 Hai thiết kế 960 24200 mm mm 300 mm mm4 Kg = 4,81E+10 gm = 0,2206 0.6 0.2 0.1  Kg   3  Lts  = 0,2831 gm = 0,2500 1.2.2 Hai xếp tải gm = 0,2375 Hệ số phân bố ngang hoạt tải lực cắt 2.1 Dầm S 2.1.1 Một xếp tải g m  0.36  7600 gm = 0,4863 = 0,3183  S  S g m  0.075       2900   L  gm 1.2 Dầm biên 1.2.1 Một thiết kế Tính phương pháp đòn bẩy 2.1.2 Hai xếp tải g m  0.2  S  S    7600  10700  gm 2.2 Dầm biên 2.2.1 Một xếp tải gm = 0,2500 2.2.2 Hai xếp tải gm = 0,2113 Tổng hợp hệ số phân bố ngang hoạt tải Hệ số phân bố ngang dầm Hệ số phân bố ngang dầm Hoạt tải ô tô Mômen Lực cắt 0,1064 0,3183 0,1603 0,2500 Người Mơmen Lực cắt 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 IV TÍNH TỐN NỘI LỰC Diện tích đường ảnh hưởng X F (M) F (Q+) F (Q-) F (Q) Gối 0,00 0,00 12,10 0,00 12,10 Nội lực tĩnh tải 2.1 Tĩnh tải giai đoạn I Trọng lượng phiến dầm chủ L/8 3,03 32,03 9,26 0,19 9,08 L/4 6,05 54,90 6,81 0,76 6,05 L/2 12,10 73,21 3,03 3,03 0,00 Đơn vị m m2 m2 m2 m2 191,63 KN Trọng lượng rải dầm chủ DC dam = 7,92 KN/m Trọng lượng dầm ngang DCdn = 1,20 KN/m Tổng trọng lượng rải tĩnh tải I 2.3 Tĩnh tải giai đoạn II 2.3.1 Dầm DC1 = 9,12 KN/m DWbtn = 0,00 KN/m DWbmc DW = = 3,49 3,49 KN/m KN/m Trọng lượng rải mặt cầu DWbmc = 3,49 KN/m Trọng lượng rải lan can DWlc = 3,53 KN/m DWlng DW = = 0,00 7,02 KN/m KN/m Trọng lượng rải lớp bê tông nhựa Trọng lượng lớp bê tông mặt cầu Trọng lượng rải tĩnh tãi giai đoạn II 2.3.2 Dầm Trọng lượng rải lề người Tổng trọng lượng rải tĩnh tải II 2.3 Nội lực tĩnh tải 2.3.1 Nội lực tĩnh tải dầm K í hiệu MttI Mơmen tĩnh tải I Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị 0,00 292,13 500,79 667,72 KNm Lực cắt tĩnh tải I QttI 110,37 82,78 55,18 0,00 KN Mômen tĩnh tải II MttII 0,00 111,81 191,68 255,58 KNm 42,24 31,68 21,12 0,00 KN Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị 0,00 292,13 500,79 667,72 KNm QttII Lực cắt tĩnh tải II 2.3.2 Nội lực tĩnh tải dầm ngồi K í hiệu MttI Mômen tĩnh tải I Lực cắt tĩnh tải I QttI 110,37 82,78 55,18 0,00 KN Mômen tĩnh tải II MttII 0,00 224,81 385,38 513,84 KNm Lực cắt tĩnh tải II Nội lực hoạt tải 3.1 Nội lực hoạt tải HL-93 QttII 84,93 63,70 42,47 0,00 KN Do thực tế QL1A, đơi xuất xe có tải trọng lớn, nên tư vấn kiểm toán thêm với tải trọng HL-93 3.1.1 Mômen uốn P i y i (m) M (K Nm) M HL-93 (K Nm) y (m) Trục (K N) y1 1,253 P1 35 43,84 Xe tải thiết y2 2,109 P2 145 305,86 733,50 Mặt cắt y3 2,647 P3 145 383,80 L/8 1214,73 y4 1,990 P4 110 218,88 Xe trục 450,91 y5 2,109 P5 110 232,03 TT q (KN/m) 9,3 297,85 P i y i (m) M (K Nm) M HL-93 (K Nm) y (m) Trục (K N) Mặt cắt Mặt cắt L/4 Xe tải thiết Xe trục TT Mặt cắt L/2 Xe tải thiết Xe trục TT y1 y2 y3 y4 y5 y1 y2 y3 y4 y5 2,388 3,463 4,538 4,238 4,538 y (m) P1 P2 P3 P4 P5 q (KN/m) 35 145 145 110 110 9,3 83,56 502,06 657,94 466,13 499,13 1243,56 965,25 2065,06 510,60 3,900 6,050 3,900 5,450 6,050 Trục (K N) P1 35 P2 145 P3 145 P4 110 P5 110 q (KN/m) 9,3 P i y i (m) 136,5 877,25 565,5 599,5 665,5 M (K Nm) M HL-93 (K Nm) 0,645 0,822 1,000 1,000 0,950 Trục (K N) P1 35 P2 145 P3 145 P4 110 P5 110 q (KN/m) 9,3 P i y i (m) 22,56 119,24 145,00 110,00 104,55 Q (K N) 0,520 0,697 0,875 0,875 0,825 Trục (K N) P1 35 P2 145 P3 145 P4 110 P5 110 q (KN/m) 9,3 P i y i (m) 18,19 101,11 126,88 96,25 90,80 Q (K N) 0,395 0,572 0,750 0,750 0,700 Trục (K N) P1 35 P2 145 P3 145 P4 110 P5 110 q (KN/m) 9,3 P i y i (m) 13,81 82,99 108,75 82,50 77,05 Q (K N) 0,145 0,322 0,500 0,500 0,450 Trục (K N) P1 35 P2 145 P3 145 P4 110 P5 110 q (KN/m) 9,3 P i y i (m) 5,06 46,74 72,50 55,00 49,55 Q (K N) Trục (KN) P1 50 P2 100 Piyi (m) 13,59 67,19 1579,25 1265 2654,87 680,807 3.1.2 Lực cắt Mặt cắt Gối Xe tải thiết Xe trục TT Mặt cắt L/8 Xe tải thiết Xe trục TT Mặt cắt L/4 Xe tải thiết Xe trục TT Mặt cắt L/2 Xe tải thiết Xe trục y1 y2 y3 y4 y5 y1 y2 y3 y4 y5 y1 y2 y3 y4 y5 y1 y2 y3 y4 y5 y (m) y (m) y (m) y (m) TT 3.2 Nội lực hoạt tải đoàn xe 25T Q HL-93 (K N) 286,80 214,55 471,03 112,53 Q HL-93 (K N) 246,17 187,05 393,87 86,16 Q HL-93 (K N) 205,55 159,55 320,23 63,30 Q HL-93 (K N) 124,30 104,55 183,50 28,13 3.1.1 Mômen uốn Mặt cắt L/8 Xe 25T thứ y1 y2 y (m) 0,272 0,672 M25T (KNm) 781,56 Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Xe 25T thứ Xe 25T thứ Xe 25T thứ Xe 25T thứ Xe 25T thứ Xe 25T thứ 3.2.2 Lực cắt Mặt cắt Gối Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Xe 25T thứ Xe 25T thứ Xe 25T thứ Xe 25T thứ Xe 25T thứ Xe 25T thứ Xe 25T thứ Xe 25T thứ 3.2 Nội lực người y3 y4 y5 y6 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y (m) 0,834 2,084 2,484 2,647 0,000 0,588 0,913 3,413 4,213 4,538 1,050 0,000 0,000 3,800 5,400 6,050 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100 83,44 104,22 248,44 264,69 0,00 58,75 91,25 170,63 421,25 453,75 52,50 0,00 0,00 190,00 540,00 605,00 0,215 0,347 0,401 0,814 0,946 1,000 0,188 0,304 0,351 0,712 0,828 0,875 0,161 0,260 0,301 0,611 0,710 0,750 0,107 0,174 0,200 0,407 0,473 0,500 Trục (KN) P1 50 P2 100 P3 100 P4 50 P5 100 P6 100 P1 50 P2 100 P3 100 P4 50 P5 100 P6 100 P1 50 P2 100 P3 100 P4 50 P5 100 P6 100 P1 50 P2 100 P3 100 P4 50 P5 100 P6 100 Piyi (m) 10,74 34,71 40,08 40,70 94,63 100,00 9,40 30,37 35,07 35,61 82,80 87,50 8,06 26,03 30,06 30,53 70,97 75,00 5,37 17,36 20,04 20,35 47,31 50,00 781,56 1195,63 1387,50 Q25T (KN) 320,87 280,76 240,65 160,43 Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị Mơmen tải trọng người K í hiệu Mng 0,00 0,00 0,00 0,00 KNm Lực cắt tải trọng người Qng 0,00 0,00 0,00 0,00 KN Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị 0,00 292,13 500,79 667,72 KNm Tổng hợp nội lực 4.1 Tổng hợp nội lực tĩnh tải 4.1.1 Nội lực tĩnh tải dầm K í hiệu MttI Mơmen tĩnh tải I Lực cắt tĩnh tải I QttI 110,37 82,78 55,18 0,00 KN Mômen tĩnh tải II MttII 0,00 111,81 191,68 255,58 KNm 42,24 31,68 21,12 0,00 KN Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị 0,00 292,13 500,79 667,72 KNm QttII Lực cắt tĩnh tải II 4.1.2 Nội lực tĩnh tải dầm ngồi K í hiệu MttI Mômen tĩnh tải I Lực cắt tĩnh tải I QttI 110,37 82,78 55,18 0,00 KN Mômen tĩnh tải II MttII 0,00 224,81 385,38 513,84 KNm Lực cắt tĩnh tải II QttII 84,93 63,70 42,47 0,00 KN Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị Mômen hoạt tải HL93 K í hiệu MHL93 0,00 1214,73 2065,06 2654,87 KNm Lực cắt hoạt tải HL93 QHL93 471,03 393,87 320,23 183,50 KN Mơmen hoạt tải đồn xe 25T M25T 0,00 781,56 1195,63 1387,50 KNm Lực cắt hoạt tải đoàn xe 25T Q25T 320,87 280,76 240,65 160,43 KN Gối L/8 L/4 L/2 Đơn vị 0,00 0,00 0,00 0,00 KNm 0,00 0,00 0,00 0,00 KN 4.2 Tổng hợp nội lực hoạt tải 4.3 Tổng hợp nội lực tải trọng người K í hiệu Mng Mơmen tải trọng người Lực cắt tải trọng người Qng Tổ hợp nội lực Xét tổ hợp tải trọng: Tổ hợp 1: Tĩnh tải + HL93 + người Tổ hợp 2: Tĩnh tải + đoàn xe 25T + người 5.1 Bảng hệ số tải trọng hệ số điều chỉnh tải trọng theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05 Trạng thái giới hạn DC DW LL, IM, PL CĐ1 1,25 1,5 1,75 CĐ2 1,25 1,5 CĐ3 1,25 1,5 1,35 Sử dụng 1 Hệ số xung kích theo thuyết IM = 1+IM = Hệ số xe m = 5.2 Tổ hợp nội lực 5.2.1 Tổ hợp nội lực TTGHCĐ I dầm K í hiệu Gối L/8 L/4 MttI Mômen tĩnh tải gđ I 0,00 365,16 625,99 η 0,95 0,95 0,95 0,25 1,25 L/2 Đơn vị 834,65 KNm Lực cắt tĩnh tải gđ I QttI 137,96 103,47 68,98 0,00 KN Mômen tĩnh tải gđ II MttII 0,00 167,72 287,52 383,37 KNm Lực cắt tĩnh tải gđ II QttII 63,37 47,52 31,68 0,00 KN Mômen hoạt tải HL-93 MHL93 0,00 226,18 384,51 494,34 KNm Lực cắt hoạt tải HL-93 MHL93 262,35 219,37 178,36 102,21 KN Mômen hoạt tải đoàn xe 25T M25T 0,00 181,91 278,28 322,94 KNm Lực cắt hoạt tải đoàn xe 25T Q25T 223,39 195,47 167,54 111,70 KN Mômen người Mng 0,00 0,00 0,00 0,00 KNm Lực cắt người Qng 0,00 0,00 0,00 0,00 KN Mômen TTGHCĐ I với TH1 M TH1 0,00 721,11 1.233,12 1.626,74 K Nm Lực cắt TTGHCĐ I với TH1 Q TH1 440,49 351,85 265,07 97,10 KN Mômen TTGHCĐ I với TH2 M TH2 0,00 679,05 1.132,20 1.463,91 K Nm Lực cắt TTGHCĐ I với TH2 Q TH2 403,48 329,14 254,80 106,11 KN L/8 L/4 L/2 Đơn vị 365,16 625,99 834,65 KNm 103,47 68,98 0,00 KN 5.2.2 Tổ hợp nội lực TTGHCĐ I dầm ngồi K í hiệu Gối M Mômen tĩnh tải gđ I 0,00 ttI QttI Lực cắt tĩnh tải gđ I 137,96 Mômen tĩnh tải gđ II MttII 0,00 337,21 578,07 770,77 KNm Lực cắt tĩnh tải gđ II QttII 127,40 95,55 63,70 0,00 KN Mômen hoạt tải HL-93 MHL93 0,00 425,95 724,13 930,95 KNm Lực cắt hoạt tải HL-93 QHL93 257,59 215,40 175,13 100,35 KN Mơmen hoạt tải đồn xe 25T M25T 0,00 274,06 419,25 486,54 KNm Lực cắt hoạt tải đoàn xe 25T Q25T 175,47 153,54 131,61 87,74 KN Mômen người Mng 0,00 0,00 0,00 0,00 KNm Lực cắt người Qng 0,00 0,00 0,00 0,00 KN Mômen TTGHCĐ I với TH1 M TH1 0,00 1.071,91 1.831,78 2.409,55 K Nm Lực cắt TTGHCĐ I với TH1 Q TH1 496,80 393,70 292,42 95,34 KN Mômen TTGHCĐ I với TH2 M TH2 0,00 927,61 1.542,15 1.987,35 K Nm Lực cắt TTGHCĐ I với TH2 Q TH2 418,79 334,93 251,07 83,35 KN L/8 L/4 L/2 Đơn vị 292,13 500,79 667,72 KNm 82,78 55,18 0,00 KN 5.2.3 Tổ hợp nội lực TTGHSD dầm K í hiệu Gối MttI Mơmen tĩnh tải gđ I 0,00 QttI Lực cắt tĩnh tải gđ I 110,37 Mômen tĩnh tải gđ II MttII 0,00 111,81 191,68 255,58 KNm Lực cắt tĩnh tải gđ II QttII 42,24 31,68 21,12 0,00 KN Mômen hoạt tải HL-93 MHL93 0,00 161,56 274,65 353,10 KNm Lực cắt hoạt tải HL-93 QHL93 187,39 156,69 127,40 73,00 KN Mơmen hoạt tải đồn xe 25T M25T 0,00 103,95 159,02 184,54 KNm Lực cắt hoạt tải đoàn xe 25T Q25T 127,65 111,70 95,74 63,83 KN Mômen người Mng 0,00 0,00 0,00 0,00 KNm Lực cắt người Qng 0,00 0,00 0,00 0,00 KN Mômen TTGH SD với TH1 M TH1 0,00 537,23 918,77 1.212,58 K Nm Lực cắt TTGH SD với TH1 Q TH1 323,00 257,60 193,52 69,35 KN Mômen TTGH SD với TH2 M TH2 0,00 482,50 808,92 1.052,44 K Nm Lực cắt TTGH SD với TH2 Q TH2 121,27 106,11 90,95 60,63 KN L/8 L/4 L/2 Đơn vị 292,13 500,79 667,72 KNm 82,78 55,18 0,00 KN 5.2.4 Tổ hợp nội lực TTGHSD dầm ngồi K í hiệu Gối MttI Mômen tĩnh tải gđ I 0,00 QttI Lực cắt tĩnh tải gđ I 110,37 Mômen tĩnh tải gđ II MttII 0,00 224,81 385,38 513,84 KNm Lực cắt tĩnh tải gđ II QttII 84,93 63,70 42,47 0,00 KN Diện tích cốt thép chịu cắt Góc nghiêng cốt thép với trục dọc Sức kháng cắt cốt thép đai Góc nghiêng cáp DƯL Av 226,195 226,195 226,195 226,195 α 90 90 90 90 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 534,91 0,043 109,53 0,043 113,77 0,043 125,52 - sin α cotg α Vs Sức kháng cắt dự ứng lực Sức kháng cắt danh định Vn1 Vp 71,90 68,92 67,41 Vn1 900,32 285,76 296,65 263,04 Sức kháng cắt danh định Vn2 Vn2 2.869,67 1.119,87 1.119,87 1.119,87 Sức kháng cắt danh định Vn 900,32 285,76 296,65 263,04 Sức kháng cắt tính tốn Kết luận Vr 810,29 Đạt 257,19 Đạt 266,98 Đạt 236,74 Đạt 3.3 Tính tốn sức kháng cắt V n TH2 Kí hiệu Mu Mơ men tính tốn TH2 Gối L/8 - - L/4 L/2 927,61 1.542,15 1.987,35 Lực cắt tính tốn TH2 Vu 418,79 334,93 254,80 106,11 Chiều rộng mặt cắt bv 410,00 160,00 160,00 160,00 v = Vu/(jbvdv) 1,325 2,715 1,919 0,700 Ứng suất cắt bê tông Tỷ số v/fc' Ứng biến cốt thép phía chịu kéo uốn Sức kháng cắt bê tơng Diện tích cốt thép chịu cắt Góc nghiêng cốt thép với trục dọc Sức kháng cắt cốt thép đai Góc nghiêng cáp DƯL Sức kháng cắt dự ứng lực Sức kháng cắt danh định Vn1 v/fc' 0,0405 0,0831 0,0587 0,0214 εx 0,00086 0,00200 0,00200 0,00200 θ cotg θ b Vc 37,493 1,304 2,096 37,832 1,289 1,332 39,146 1,229 1,460 43,000 1,073 1,720 349,406 86,603 102,151 137,523 226,195 90 1,00 0,00 226,195 90 1,00 0,00 226,195 90 1,00 0,00 226,195 90 1,00 0,00 548,08 0,043 122,59 0,043 125,83 0,043 125,52 - Vp 71,90 68,92 67,41 Vn1 969,39 278,11 295,40 Av α sin α cotg α Vs Page 17 of 31 263,04 Sức kháng cắt danh định Vn2 Vn2 2.869,67 1.119,87 1.204,89 1.376,65 Sức kháng cắt danh định Vn 969,39 278,11 295,40 263,04 Sức kháng cắt tính tốn Kết luận Vr 872,45 Đạt 250,30 Đạt 265,86 Đạt 236,74 Đạt Kiểm toán ứng suất giai đoạn sử dụng Giới hạn ứng suất kéo bê tông Giới hạn ứng suất nén bê tông ( Ứng suất nén mang dấu âm) 4.1 Đối với dầm Ư/s cáp DƯL sau mát nhân hệ số triết giảm Kí hiệu = = 0.5 f c' 0.6 f c ' Gối L/8 2,86 -19,61 L/4 L/2 f 1.046,65 1.003,20 981,24 951,15 1.653,03 111,35 1.584,41 309,72 1.549,73 437,34 1.502,21 564,96 Ư/s thớ DƯL sau mát Fkéo e stc (1,60) (0,46) 1,15 2,59 Ư/s thớ DƯL sau mát s c (5,28) (11,62) (13,92) (15,76) Mômen tĩnh tải giai đoạn I MttI 0,00 292,13 500,79 667,72 Ứng suất thớ tĩnh tải gđ I s ttI - (2,46) (4,17) (5,46) Ứng suất thớ tĩnh tải gđ I s - 4,18 6,96 8,97 Mômen tĩnh tải giai đoạn II MttII 0,00 111,81 191,68 255,58 Ứng suất thớ tĩnh tải gđ II s ttII - (0,67) (1,13) (1,48) Ứng suất thớ tĩnh tải gđ II s - 1,31 2,19 2,84 0,00 161,56 274,65 353,10 - (0,97) (1,62) (2,05) - 1,89 3,14 3,93 - 103,95 159,02 184,54 - (0,62) (0,94) (1,07) - 1,22 1,82 2,05 - - - - - - - - Lực kéo cáp DƯL Độ lêch tâm cáp so với TT mặt cắt d t d ttI t d ttII Mômen hoạt tải HL93 MHL93 Ứng suất thớ hoạt tải s HL93 Ứng suất thớ hoạt tải s Mơmen hoạt tải đồn xe 25T M25T Ứng suất thớ hoạt tải s 25T Ứng suất thớ hoạt tải s Mômen người Mng Ứng suất thớ hoạt tải s ng Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ với TH1 Ứng suất thớ với TH1 K ết luận Ứng suất thớ với TH2 Ứng suất thớ với TH2 K ết luận 4.2 Đối với dầm s ng st sd Ư/s cáp DƯL sau mát nhân hệ số triếtcáp giảm 0.8 Lực kéo DƯL Độ lêch tâm cáp so với TT m/c Ư/s thớ DƯL sau mát Ư/s thớ DƯL sau mát t d HL93 t d 25T t d st sd Kí hiệu f Fkéo e stc d s c (1,60) (5,28) Đạt (1,60) (5,28) Đạt (4,56) (4,23) Đạt (4,21) (4,91) Đạt (5,77) (1,62) Đạt (5,09) (2,95) Đạt (6,40) (0,02) Đạt (5,43) (1,90) Đạt Gối 1.046,65 L/8 1.003,20 L/4 981,24 L/2 951,15 1.653,03 111,35 1.584,41 309,72 1.549,73 437,34 1.502,21 564,96 (1,60) (0,46) 1,15 2,59 (5,28) (11,62) (13,92) (15,76) Page 18 of 31 Mômen tĩnh tải giai đoạn I MttI Ứng suất thớ tĩnh tải gđ I s ttI Ứng suất thớ tĩnh tải gđ I s Mômen tĩnh tải giai đoạn II MttII Ứng suất thớ tĩnh tải gđ II s ttII Ứng suất thớ tĩnh tải gđ II s t 0,00 292,13 500,79 667,72 - (2,46) (4,17) (5,46) - 4,18 6,96 8,97 0,00 224,81 385,38 513,84 - (1,34) (2,27) (2,98) - 2,63 4,41 5,71 - 243,40 413,79 531,97 (1,45) 2,85 156,61 (0,94) 615.651,93 (2,44) 4,73 239,57 (1,41) 922.873,88 (3,08) 5,91 278,02 (1,61) 1.044.489,33 d ttI t d ttII Mômen hoạt tải HL93 MHL93 Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ hoạt tải Mômen hoạt tải đoàn xe 25T Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ hoạt tải s HL93 sdHL93 M25T st25T sd25T - Mng stng 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - (1,60) (5,28) (5,72) (1,95) (7,74) 2,18 (8,94) 4,84 Đạt (1,60) (5,28) Đạt Đạt (5,20) 615.647,13 Đạt Đạt (6,71) 922.871,33 Đạt Đạt (7,47) 1.044.488,25 Đạt Mômen người Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ hoạt tải Ứng suất thớ với TH1 Ứng suất thớ với TH1 K ết luận Ứng suất thớ với TH2 Ứng suất thớ với TH2 K ết luận t sdng st sd t s sd Page 19 of 31 f c'  b  bw  h f f kAps pu dp Đơn vị mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm Mpa KNm K Nm K Nm K Nm Page 20 of 31 Đơn vị mm mm Đơn vị mm2 mm2 Vc + Vs + Vp 0.25fc'bvdv Đơn vị mm mm mm mm Đơn vị KNm KN mm Độ KN Page 21 of 31 mm2 Độ KN radians KN KN KN KN KN Đơn vị KNm KN mm Độ KN mm2 Độ KN radians KN KN Page 22 of 31 KN KN KN Mpa Mpa Đơn vị Mpa KN mm MPa MPa KNm MPa MPa KNm MPa MPa KNm MPa MPa KNm MPa MPa KNm MPa MPa MPa MPa MPa MPa Đơn vị Mpa KN mm MPa MPa Page 23 of 31 KNm MPa MPa KNm MPa MPa KNm MPa MPa KNm MPa MPa KNm MPa MPa MPa MPa MPa MPa Page 24 of 31 VIII TÍNH TỐN TĂNG CƯỜNG A Các thơng số Kỹ thuật sợi Tăng cường sợi Tyfo SCH41 có thơng số vật liệu K í hiệu Mặt cắt L/8 Số sợi n tf Chiều dày Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Đơn vị 1 mm Bề rộng sợi bf 370 370 370 mm Cường độ chịu kéo ffu' 986 986 986 Mpa Mô đun đàn hồi Ef 95.800 95.800 95.800 MPa εfu' 0,0100 0,0100 0,0100 Độ giãn giới hạn B Mơ hình tính tốn C Tính tốn thơng số tăng cường Hệ số triết giảm tác động mơi trường Đặc trưng hình học ffu = CE ffu' CE = 0,85 ffu = 936,70 εfu = CE εfu' Tính tốn sơ εfu = 0,01 Mpa K í hiệu β1 Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 0,817 0,817 0,817 Mô đun đàn hồi bê tơng Ec 29.808 29.808 29.808 Mpa Diện tích cáp dự ứng lực Aps 1.579 1.579 1.579 mm2 Diện tích sợi tăng cường Af 370 740 1110 mm2 Diện tích mặt cắt ngun Mơmen tĩnh trục đáy dầm Mơmen qn tính mặt cắt Bán kính quán tính 485.597 382.686.184 6,73E+10 372,14 485.597 381.290.925 6,86E+10 375,94 485.597 379.895.665 7,04E+10 380,68 mm2 mm3 mm4 mm K/c TT mặt cắt đến đáy dầm Acg S I r yb 788,07 785,20 782,33 mm K/c TT mặt cắt đến đỉnh dầm yt 401,93 404,80 407,67 mm Độ giãn dài có hiệu εpe 0,00741 0,00741 0,00741 Pe Lực kéo cáp DƯL Độ lêch tâm cáp DƯL e Tính toán biến dạng ban đầu đáy dầm Biến dạng ban đầu đáy dầm 2340,61 443,49 2340,61 572,28 2340,61 701,08 Hệ số chuyển đổi ứng suất Lực kéo cáp DƯL Diện tích mặt cắt nguyên Độ lêch tâm cáp DƯL K/c TT mặt cắt đến đáy dầm  bi   Pe Ec Acg Đơn vị KN mm  e.yb  M DL yb 1   r  Ec I g  K í hiệu Pe Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Đơn vị 2340,61 2340,61 2340,61 KN Acg e yb 485.597 443,49 485.597 572,28 485.597 701,08 mm2 mm 788,07 785,20 782,33 mm Bán kính qn tính r Md I εbi Mơmen tĩnh tải gây Mơmen qn tính mặt cắt Biến dạng ban đầu đáy dầm Tính toán biến dạng sợi Biến dạng sợi 372,14 375,94 380,68 mm 702,37 6,73E+10 1204,06 6,86E+10 1605,42 7,04E+10 KNm mm4 -2,94E-04 -2,14E-04 -1,75E-04 f c'  0.9 fu nE f t f  fd  0.41 Số sợi Mô đun dàn hồi sợi K í hiệu n Ef Mặt cắt L/8 1,00 95.800 Mặt cắt L/4 2,00 95.800 Mặt cắt L/2 3,00 95.800 Đơn vị Tấm Mpa tf 1 mm 0,00757 0,00535 0,00437 0.9εfu 0,00855 0,00855 0,00855 εfd 0,00757 0,00535 0,00437 K í hiệu c c Mặt cắt L/8 119,00 168,45 Mặt cắt L/4 119,00 197,15 Mặt cắt L/2 119,00 217,16 Đơn vị mm mm Chiều dày sợi 0.41 Biến dạng sợi Giả sử chiều cao vùng bê tông chịu nén Giả sử chiều cao chịu nén c = 0.1h Chiều cao chịu nén c sau tính lặp Xác định biến dạng có hiệu sợi Biến dạng có hiệu sợi Chiều cao vùng chịu nén Khoảng cách từ sợi đến đỉnh dầm f c' nE f t f  df c     bi   td  c   fe  0.003  K í hiệu c df Mặt cắt L/8 168,45 Mặt cắt L/4 197,15 Mặt cắt L/2 217,16 Đơn vị mm 1190,00 1190,00 1190,00 mm εfe 0,00757 0,00535 0,00437 Biến dạng có hiệu sợi Xác định biến dạng cáp DƯL  dp  c    df c   pnet    fe   bi    ps   pe  Pe Ac Ec  e2       pnet  0.035 r2   K í hiệu dp Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Đơn vị 845,42 977,08 1108,75 mm εpnet 0,00482 0,00404 0,00385 Lực kéo cáp DƯL Pe 2340,61 2340,61 2340,61 KN Diện tích mặt cắt nguyên Độ lêch tâm cáp DƯL Bán kính quán tính Acg e r εps 485596,91 443,49 372,14 485596,91 572,28 375,94 485596,91 701,08 380,68 mm2 mm mm 0,01223 0,01145 0,01126 K/c từ cáp DƯL đến đỉnh dầm Biến dạng cáp DƯL Tính ứng suất cáp DƯL sợi fps = 196500 εps Ứng suất cốt thép DƯL với εps < 0.0086 fps = fpu-0.277/( εps-0.007) Ứng suất tâm tăng cường K í hiệu εps Biến dạng cáp DƯL ffe = Ef εfe Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 với εps > 0.0086 Mặt cắt L/2 0,01223 0,01145 0,01126 Đơn vị Ứng suất cáp DƯL fps 1.452,98 1.445,63 1.443,43 Mpa Ứng suất sợi ffe 725,41 512,94 418,81 MPa Tính α1, b1  c   d  c   f   c   fe   bi    c   d  c   f   c   fe   bi   b1   c'  4 c'   c 6 c'  2 c 3 c'  c   c2 3b1 c'2 1  K í hiệu εc ' 10 Tính chiều cao vùng bê tông chịu nén Chiều cao vùng bê tông chịu nén εc β1 α1 1.7 f c' Ec Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 0,00120 0,00102 0,00094 0,00186 0,71223 0,71012 0,00186 0,70390 0,63610 0,00186 0,70022 0,59762 c Đơn vị Ap f ps  Af f fe 1 f c' b1b K í hiệu Ap Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Đơn vị 1579,36 1579,36 1579,36 mm2 Ứng suất cáp DƯL fps 1.452,98 1.445,63 1.443,43 Mpa Diện tích sợi tăng cường Af 370 740 1110 mm2 Ứng suất sợi Bề rộng cánh chịu nén Chiều cao trục trung hồ 11 Tính sức kháng uốn ffe b c 725,41 940 165,00 512,94 940 193,62 418,81 940 213,53 MPa mm2 mm Diện tích cáp DƯL Sức kháng uốn thép DƯL Mnp = Apfps(dp-β1c/2) Sức kháng uốn sợi Sức kháng uốn mặt cắt Mnf = Afffe(df-β1c/2) Sức kháng uốn cáp DƯL Ứng suất cáp DƯL Sức kháng uốn sau tăng cường Mơmen tính tốn với TH1 K ết luận Mơmen tính tốn với TH2 K ết luận Hiệu tăng cường f M n  f  M ns  y f M nf  K í hiệu Mnp Mặt cắt L/8 Mặt cắt L/4 Mặt cắt L/2 Đơn vị 1805,21 2075,27 2357,18 KNm Mnf f yf 303,63 0,90 425,83 0,90 518,46 0,90 Mpa 0,85 0,85 0,85 fMn M u1 1856,96 1.071,91 Đạt 927,61 Đạt 2193,50 1.831,78 Đạt 1.542,15 Đạt 2518,08 2.409,55 Đạt 1.987,35 Đạt 39,90% 36,70% 33,76% M u2 MPa MPa MPa 12 Kiểm toán chiều dài dán sợi chống uốn theo tiêu chuẩn DB85/08 Lực kéo cực đại bê tơng tính theo cơng thức E frp t frp f ctm FCk , max  0.5 kb b frp Trong đó: Hệ số kb kb  1.06 2 1  mfE  mc (I) b frp b 1 b frp 400 Chiều rộng sợi bon bfrp Mô đun đàn hồi sợi bon Efrp Chiều dày sợi bon tfrp Cường độ chịu kéo bê tông fctm Hệ số an toàn sợi bon γmfE γmc b Hệ số an tồn bê tơng Chiều rộng sườn dầm Chiều dài neo cực đại tính theo cơng thức Lc , max  E frp t frp mc f ctm Nếu La < Lc,max lực kéo bê tơng tính theo cơng thức FCk  FCk , max La LC , max  La   LC , max     (II) Kí hiệu bfrp Giá trị L/2 Đơn vị 410 mm Mô đun đàn hồi sợi bon Efrp 986 Mpa Chiều dày sợi bon tfrp Cường độ chịu kéo bê tông fctm 32,676 Hệ số an toàn sợi bon γmfE 1,15 Hệ số an tồn bê tơng Chiều rộng sườn dầm Hệ số kb γmc b kb 410 Lc,max 3,88 mm La 24200 mm Chiều rộng sợi bon Chiều dài neo cực đại Chiều dài dán sợi bon Do La >= Lực kéo bê tông cực đại Sức kháng mômen sau tăng cường Chiều cao có hiệu mặt cắt Lực kéo bê tơng tính ttheo mômen kháng uốn Kết luận 1,00 mm MPa mm nên lực kéo bê tơng tính theo cơng thức FCk,max 34,31 2.518,08 1108,75 F 2.271,10 Đạt (I) KN KNm mm KN IX TÍNH TỐN TĂNG CƯỜNG CHỐNG CẮT Tăng cường sợi Tyfo SEH51A SEH25A có thơng số vật liệu Kí hiệu Gối Gối+80 L/8 Ntam Số sợi 1,00 3,00 1,00 L/4 L/2 1,00 1,00 Đơn vị Chiều dày tf 1,30 0,65 1,30 0,65 1,30 mm Cường độ chịu kéo ffu' 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 Mpa Mô đun đàn hồi Ef 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 MPa Độ giãn giới hạn εfu' 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 Chiều cao sợi chịu cắt dfv 890,00 800,00 800,00 800,00 800,00 mm Chiều rộng sợi chịu cắt wf 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 mm Khoảng cách sợi Sf 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00 mm Gối Gối+80 L/8 L/4 L/2 Đơn vị ffu = CE ffu' Kí hiệu ffu 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 Mpa εfu = CE εfu' εfu 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 Trong đó: CE 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 Đặc trưng vật liệu Tính tốn biến dạng sợi chịu cắt Le  Chiều dài dính bám có hiệu Hệ số dính bám sợi 2/3  fe  k v fu  0.004 Biến dạng có hiệu sợi Biến dạng có hiệu sợi 0.58  d  Le  k   fv  d fv    k1k2 Le kv   0.75 11900 fu Hệ số triết giảm k2 Hệ số dính bám sợi   145.037 f c'  k1     4000  Hệ số triết giảm k1 Chiều dài dính bám có hiệu Hệ số triết giảm k1 Hệ số triết giảm k2 23300 n tf  Ef Kí hiệu Lc k1 k2 kv Gối Gối+80 L/8 L/4 L/2 Đơn vị 54,91 1,120 0,938 43,40 1,120 0,946 54,91 1,120 0,931 82,08 1,120 0,897 54,91 1,120 0,931 mm 0,373 0,297 0,370 0,533 0,370 εfe 0,0040 0,0039 0,0040 0,0040 0,0040 Tính tốn khả tăng cường sợi Diện tích sợi chống cắt Ứng suất trong sợi Sức kháng cắt sợi A fv  2nt f w f f fe   fe E f Vf  Afv f fe  sin   cos  d fv Sf Kí hiệu Afv Gối Gối+80 L/8 L/4 L/2 Đơn vị 520,00 780,00 520,00 260,00 0,00 mm2 ffe 104,40 100,80 104,40 104,40 104,40 Mpa Vf Sức kháng cắt sợi 241,58 Tính tốn sức kháng cắt dầm sau tăng cường Hệ số sức kháng cắt Hệ số triết giảm sức kháng cắt sợi 314,49 217,15 108,58 0,00 KN Diện tích sợi chống cắt Ứng suất trong sợi ϕ yf = = 0,9 0,85 yf Sức kháng cắt tính tốn sau tăng cường 4.1 Sức kháng cắt cảu dầm TH1 Kí hiệu Sức kháng cắt danh định cốt min(Vn1,Vn2) thép y fV f Sức kháng cẳt sợi fVn  f Vc  Vs  y f V f  Gối Gối+80 L/8 L/4 L/2 263,04 900,32 303,20 285,76 296,65 205,34 267,32 184,58 92,29 Đơn vị - KN KN Sức kháng cắt tính tốn fVn 995,10 513,47 423,31 350,04 236,74 KN Lực cắt tính tốn với TH1 Kết luận Vu 496,80 Đạt 408,78 Đạt 393,70 Đạt 292,42 Đạt 97,10 Đạt KN Hiệu tăng cường 22,81% 4.2 Sức kháng cắt cảu dầm TH2 Kí hiệu Sức kháng cắt danh định cốt min(Vn1,Vn2) thép y fV f Sức kháng cẳt sợi Gối Gối+80 48,13% 18,00% L/8 L/4 L/2 263,04 969,39 296,44 278,11 295,40 205,34 267,32 184,58 92,29 % Đơn vị - KN KN Sức kháng cắt tính tốn fVn 1.057,26 507,38 416,42 348,92 236,74 KN Lực cắt tính tốn với TH2 Kết luận Vu 418,79 Đạt 375,55 Đạt 334,93 Đạt 254,80 Đạt 106,11 Đạt KN ... nối Trọng lượng rải mối nối dầm chủ Bản mặt cầu Chiều dày lớp mặt cầu Trọng lượng rải lớp mặt cầu Lớp bê tông nhựa Trọng lượng rải lề người Lan can = II TÍNH TỐN ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT Ở CÁC... vị Mơmen qn tính phần K í hiệu I01 Mơmen qn tính phần 2.4 Mơ men qn tính Đơn vị 264.375.000 264.375.000 264.375.000 264.375.000 mm4 I02 - 3.645.000 3.645.000 3.645.000 mm4 Mômen quán tính phần... cắt tính tốn Kết luận Vr 810,29 Đạt 257,19 Đạt 266,98 Đạt 236,74 Đạt 3.3 Tính tốn sức kháng cắt V n TH2 Kí hiệu Mu Mơ men tính tốn TH2 Gối L/8 - - L/4 L/2 927,61 1.542,15 1.987,35 Lực cắt tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xls, Bảng tính kiểm toán cầu lý hòa (file excel).xls

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay