Bai tap thi xac xuat do tin cay

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 13:42

Bai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cay Bài 1) Đề số 04 - Lớp Cầu Hầm đường sắt: Mô men uốn tĩnh tải hoạt tải: - Kỳ vọng tốn: µMu = 1800 kNm - Độ lệch chuẩn: σMu = 280 kNm Mô men kháng uốn: - Kỳ vọng tốn: µMr = 4000 kNm - Độ lệch chuẩn: σMr = 540 kNm BÀI LÀM Xét hệ số an toàn k = 4000 = 2,222 1800 Vì đại lượng ngẫu nhiên có quy luật phân bố xác suất phù hợp với quy luật chuẩn nên ta có cơng thức: β= µ Mr − µ Mu 2 σ Mr + σ Mu = 4000 − 1800 540 + 280 = 3,62 (chu y dau xem trang99, 100) Tra bảng phụ lục II – Hàm phân phối xác suất chuẩn hóa Φ(z) Φ(3,62) = 0,9998527 Độ tin cậy ℜ = Φ(3,62) = 0,9998527 Bài 2) Mô men uốn tĩnh tải hoạt tải: - Kỳ vọng tốn: µMu = 2300 kNm - Độ lệch chuẩn: σMu = 340 kNm Mô men kháng uốn: - Kỳ vọng tốn: µMr = 4200 kNm - Độ lệch chuẩn: σMr = 560 kNm BÀI LÀM 4200 = 1,826 Hệ số an tồn k = 2300 Vì đại lượng ngẫu nhiên có quy luật phân bố xác suất phù hợp với quy luật chuẩn nên ta có cơng thức: β= µ Mr − µ Mu σ Mr +σ Mu = 4200 − 2300 560 + 340 = 2,90 ( chu y dau xem trang99, 100) Tra bảng phụ lục II – Hàm phân phối xác suất chuẩn hóa Φ(z) Φ(2,90) = 0,998134 Độ tin cậy ℜ = Φ(2,90) = 0,998134 Cách tra bảng phụ lục II Ví dụ: Φ(2,84) = ? Ta thấy 2,84 = 2,8 + 0,04 tiến hành tra bảng phụ lục II với cột dọc 2,8 hang ngang 0,04 ta 0,997744 Φ(2,84) =0,997744
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap thi xac xuat do tin cay, Bai tap thi xac xuat do tin cay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay