bai tập LT ĐTC

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 13:41

Bai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cayBai tap thi xac xuat do tin cay Bài Ta có: Mơ men uốn tĩnh tải hoạt tải: - Kỳ vọng toán: Mu = 2600 kNm - Độ lệch chuẩn: Mu = 340 kNm Mô men kháng uốn: - Kỳ vọng toán: Mr = 4600 kNm - Độ lệch chuẩn: Mr = 500 kNm Vì đại lượng ngẫu nhiên có quy luật phân bố xác suất phù hợp với quy luật chuẩn nên ta có cơng thức:   Mr   Mu 2  Mr   Mu  4600  2600 500  340 3,31 Tra bảng phụ lục II – Hàm phân phối xác suất chuẩn hóa (z) (3,31) = 0,9995335 Độ tin cậy  = (3,31) = 0,9995335 Hệ số an toàn k  4600 1,769 2600 Bài Ta có: Mơ men uốn tĩnh tải hoạt tải: - Kỳ vọng toán: Mu = 2300 kNm - Độ lệch chuẩn: Mu = 340 kNm Mô men kháng uốn: - Kỳ vọng toán: Mr = 4200 kNm - Độ lệch chuẩn: Mr = 560 kNm Vì đại lượng ngẫu nhiên có quy luật phân bố xác suất phù hợp với quy luật chuẩn nên ta có cơng thức:   Mr   Mu  Mr  Mu  4200  2300 560  340 2,90 Tra bảng phụ lục II – Hàm phân phối xác suất chuẩn hóa (z) (2,90) = 0,998134 Độ tin cậy  = (2,90) = 0,998134 Hệ số an toàn k  4200 1,826 2300 Cách tra bảng phụ lục II Ví dụ: (2,84) = ? Ta thấy 2,84 = 2,8 + 0,04 tiến hành tra bảng phụ lục II với cột dọc 2,8 hang ngang 0,04 ta 0,997744 (2,84) =0,997744
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tập LT ĐTC, bai tập LT ĐTC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay