Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung

9 10 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 13:32

Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung,Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung ,Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung ,Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung ,Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung ,Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung ,Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung ,Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung ,Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung ,Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung ,Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG TRUNG (TỪ BÀI ĐẾN BÀI 10) (Xem lại phần ôn tập từ 1-bài 5( I.Từ vựng: Theo chủ đề theo từ loại 1.Danh từ thành viên gia đình :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 2.Danh từ người nghề nghiệp::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 3.Danh từ nơi chốn::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 4.Danh từ tên ăn, thức uống trái cây:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 5.Danh từ thời gian::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ::::: 6.Danh từ đồ vật:::::::::::::::::::::::: Danh từ khác: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8.Động từ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 9.Tính từ: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10.Trợ động từ: ::: 11.Phó từ: :::::::::::::…:::::::::::::::::::::::: (đặt trước động từ tính từ ) 12.Lượng từ: ::::::::::::::::::::::::: 13.Đại từ: a.Đại từ nghi vấn::::::::::::::::::: b Đại từ nhân xưng:::::::::::::::::::::: c.Đại từ thị: ::::::::: 14 Trợ từ:::::::::::: 15: Số từ:::::::::::::::::::::::::: 16: Giới từ: :::::::…: II.Trọng điểm ngữ pháp: Các hình thức đặt câu hỏi tiếng Trung a Dùng trợ từ cuối câu: :::::: b Câu hỏi phản ::::::::/ ::::::::: c Câu hỏi ngắn gọn:….::::::: d Dùng đại từ nghi vấn: • • • • • • • -:::: -:::::: -:::::: -::::::: -:::::::: -::::::: -::::::: Cách hỏi trả lời họ tên: -::::/ ::::: -::… -:::::::/::::: -::… Cách hỏi trả lời ngày tháng năm: giờ: :::::::::::: :::::::::::::: Năm: Đọc số -: Tháng: từ đến 12 –: Ngày: từ đến 31 –:/: Thứ tuần ::::::::::::::::/: Cách đọc giờ: Đọc theo số ::::  Các mốc đặc biệt:  15 phút: :: 9:15 :::::: ::::  30 phút :: 3:30 :::::::::  Kém::-…:: 5:45 ::::::::::::::::::::::: Trình tự thời gian: từ lớn đến nhỏ: Năm-tháng-ngày-thứ-buổi-giờ-phút Cách nói tiền Trung quốc Trạng ngữ Trạng ngữ thời gian: thường đặt đầu câu sau chủ ngữ  :::-::-::-::-::-::-:::  :::-::-::-::-::-::-:::  :::-:::-:::::::12 :  :::….:::  ::-::-::-::-:: Trạng ngữ nơi chốn: Do giới từ : kết hợp với danh từ nơi chốn, đặt sau chủ ngữ trước động từ ::::::: ::::::::: ::::::::: Lượng từ kèm với danh từ phù hợp • CÁC DẠNG BÀI TẬP: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) -Viết chữ Hán sang phiên âm -Viết phiên âm sang chữ Hán -Điền từ vào chỗ trống -Sửa câu sai -Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh -Viết câu theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi theo thực tế -Dịch sang tiếng Việt -Dịch sang tiếng Trung CHỌN CHỮ HÁN ĐÚNG CHO PHIÊN ÂM ( ( 20 ( ( ( 21 ( ( ( ( ( 39 ( ( ( ( ( ( 40 ( ( 22 ( ( 41 ( ( ( ( 23 ((( ( 42 ( ( ( 24 ( 43 (-(-( ( 25 ( 44 (- (- ( ( ( 26 ( 45 (-( ( ( 27 ( (( 46 (-( ( ( ( 28 ( ( 47 (-( 10 ( ( 29 ( ( 48 (-( 11 ( ( 30 ( ( ( 49 (-( 12 ( ( 31 ( ( ( 50 (-( 13 (((( 32 ( ( 51.(-( 14 ( 33 ( ( 52.(-( 15 ( ( 34 ( ( 53.(-(-( 16 ( ( 35 ( ( 54.(-( 17 ( ( ( 36 ( 18 ( ( 37 (-( 19 ( ( 38 ( ( ( ( ( ( ( (( ( 55.(-(-( ( 56.(-( 51 52 I.ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 56 22 23 24 57 25 26 27 58 53 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 54 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 55 ::::::::::….:…:::::::::::::::::: :::::::…………….: ::::……………:::: :::::…………….: :::::::::: ……………::::::(đối với )::::: :::::::::::::::::-::::::::::……………: :::::::::: …………………:::::::::::…………… : :::::::::::……………… :: ::::::::………… :…………….:: ::::::……………… :::::: ::::::::::::…………………: ::::::::::::::…………….:::: ::::……………….::::::: ::::………::::: :::::::……………….: ::::::::: :::::::……………… ? ::::………… ::::::::::::::: ::::::::::……… ? ………::……… :::(/zhǐ/: :::::::::: :::::::………….::/hái shì/:hay ::……… ::: ::::::::::: …………:::::/………… ::::::::::…………….:::………… : A::::/zhǐ/: ::…… ::::::::: B: ::/ yuán lái / ::………………….: :::::::::…………… : :::::::………… ::::…………:: A::::::: B: …………….:::: ::::::::: ::::::………………: ::::/xuéqī/:học kỳ :::::::…………… ::: A::::::::………………? B:::……… :::::: 59 60 II.SỬA CÂU SAI ::::::::: ::::::: ::::::: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 :::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: ::::::((/shàng kè/ lên lớp::::((/xià kè/ tan học: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::::::: ::::::::::: 61 III.SẮP XẾP THÀNH CÂU 10 : : : :: :: ::: : :: :: : :: : ::: :: :: :: : : :: : : : :: :: :: :: : : :: : : : : :: : : :: : : ::: : :: :: : :: : :: : : : :: :: : :: :: : :: :: : :: : :: :: : :: : :: :: : : :: :: : : :: : :: : : : :: : : : :: : 62 IV.DỊCH SANG TIẾNG HOA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Tôi sống túc xá sinh viên, lầu phòng 604 Số điện thoại văn phòng chúng tơi … Buổi chiều ngày bạn thường làm gì? Buổi chiều tơi thường nhà đọc sách, có lúc đến thư viện học Bạn thường thư viện? Tôi thường bạn phòng, thích :: thư viện học Bạn mệt rồi, nghỉ ngơi chút xíu Bạn tơi học tiếng Hoa đại học ngôn ngữ Bắc Kinh Ba mẹ bạn làm công việc gì? Ba tơi giáo viên, ơng làm việc trường đại học, mẹ bác sĩ, làm việc bệnh viện Năm ba mẹ 45 tuổi Con trai anh trai bạn thật đáng yêu 13) Mỗi tuần từ thứ đến thứ phải lên lớp, thứ bảy chủ nhật tơi thường nhà nghỉ ngơi, có uống café với bạn bè 14) Mỗi ngày bạn thức dậy? bạn ngủ? 15) Tôi thức dậy lúc 6h rưỡi, ngủ vào lúc 11h 16) Sáng mai gặp nhau? – 8h sáng không? 17) Chúng ta gặp đâu?- gặp cổng túc xá 18) Chúng ta xem phim không? 19) Rạp chiếu phim cách có xa khơng?- Khơng xa 20) Sáng thứ hai chiều thứ tư chúng tơi học tiếng Hoa phòng học 21) Tòa nhà văn phòng trường chúng tơi lớn, cao 22) Xin hỏi, gần có ngân hàng khơng? –Có, phía trước có ngân hàng nhỏ 23) Gần bạn trai cô thường đến túc xá thăm cô 24) Tôi quen người bán hàng cửa hàng đó, tơi thường xun đến mua đồ :: dōngxi 25) Từ 8h sáng đến 5h chiều, văn phòng, lúc bạn đến tìm : zhǎo 63 V DỊCH SANG TIẾNG VIỆT 64 1.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::: 65 2.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 10 11 12 13 14 15 16 17 ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::-:::::::::: ::::::::::::: -:::::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 18 ::::::::::::::::::::::::: 19 ::::::::::::::::::::: 20 ::::::::::::::::: 66 ... gặp c ng ký t c xá 18) Chúng ta xem phim không? 19) Rạp chiếu phim c ch c xa khơng?- Khơng xa 20) Sáng thứ hai chiều thứ tư chúng tơi h c tiếng Hoa phòng h c 21) Tòa nhà văn phòng trường chúng... thường nhà đ c sách, c l c đến thư viện h c Bạn thường thư viện? Tôi thường bạn phòng, thích :: thư viện h c Bạn mệt rồi, nghỉ ngơi chút xíu Bạn tơi h c tiếng Hoa đại h c ngôn ngữ B c Kinh Ba mẹ... -Viết chữ Hán sang phiên âm -Viết phiên âm sang chữ Hán -Điền từ vào chỗ trống -Sửa c u sai -Sắp xếp thành c u hoàn chỉnh -Viết c u theo yêu c u -Trả lời c u hỏi theo th c tế -Dịch sang tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung, Đề cương ôn thi cuối kỳ tiếng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay