Phòng chống rủi ro trong hoạt động đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

103 8 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:51

Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……… Chương 1:Tổng quan đầu cổ phiếu RR đầu cổ phiếu TTCK I.Tổng quan TTCK Lịch sử hình thành TTCK giới I.3 Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam .5 I.3.1 Chức thị trường chứng khoán Việt Nam .5 II Lý thuyết cổ phiếu, đầu cổ phiếu II.1 Cổ phiếu II.2 Đặc điểm cổ phiếu III Đầu cổ phiếu 10 III.1 Đầu cổ phiếu 10 III.2 Định giá cổ phiếu 12 III.2.1 Định giá cổ phiếu thường 12 III.2.1.1 Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức 12 III.2.1.2 Phương pháp chiết khấu dòng tiền: 18 III.2.1.3 Định giá cổ phiếu phương pháp P/E 21 III.2 Định giá cổ phiếu ưu đãi 24 III.3 Giá cổ phiếu 24 III.3.1 Giá phát hành cổ phiếu: 24 III.3.2 Thị giá cổ phiếu: 25 III.3.3 Giá trị nội 25 III.3.4 Thư giá hay Giá trị sổ sách - Book Value .25 III.3.5 Giá mở cửa, giá đóng cửa .25 IV Phân tích biến động giá cổ phiếu 26 IV.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu .26 IV.2 Phân tích dự báo giá cổ phiếu 29 V Rủi ro đầu cổ phiếu 32 V.1 Rủi ro hệ thống .32 V.2 Rủi ro phi hệ thống .33 VI.1 Thiết lập quản lý danh mục đầu 34 VI.2 Những vấn đề cần xem xét lập kế hoạch đầu 43 VI.3 Nội dung kế hoạch đầu 44 Chương II 47 Thực trạng hoạt động đầu cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam -Trang 1- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh 47 Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng I.Tình hình TTCK VN giai đoạn 2000-2009 47 II.Phân tích hoạt động đầu RR TTCK VN qua năm 20072008 48 III.Những rủi ro hoạt động đầu TTCK VN 48 III.1 Rủi phát sinh từ thân nhà đầu 48 III.2 Rủi ro từ công ty CK: 48 III.2.1 vấn lợi ích cá nhân cơng ty chứng khốn: 48 III.2.2 Vi phạm quy định giao dịch công bằng: 48 III.2.3 Giao dịch thái quá: .48 III.2.4 Vay cho vay tiền chứng khoán: 48 III.2.5 Công bố thông tin sai lệch: 48 III.2.6 Sử dụng báo cáo, cơng trình nghiên cứu công ty cá nhân khách hàng: 48 III.3 Rủi ro từ chế điều hành giám sát thị trường .48 IV Ảnh hưởng khủng hoảng tài tồn cầu tói TTCK VN 48 V Một số điểm yếu TTCK VN 48 V.1 Các chuẩn mực kế toán bị bỏ qua 48 V.2 Hệ thống giám sát yếu 48 V.3 Hệ thống cơng nghệ TTGDCK khơng tương thích 48 VI Một số sai lầm nhà đầu chứng khoán VN 48 VII Những học từ thị trường chứng khoán quốc tế .48 Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro cho nhà đầu cổ phiếu TTCK VN 48 I.Giải pháp cho nhà đầu 48 I.1.Nhà đầu cá nhân 48 I.1.1Đối với người lên sàn 48 I.1.2 Đối với nhà đầu cá nhân nói chung 48 I.1.3.Đào tạo kiến thức chứng khoán cho nhà đầu .48 I.2.Nhà đầu tổ chức .48 II Giải pháp doanh nghiệp cổ phiếu niêm yết 48 II.1.Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh .48 II.2 kế hoạch sử dụng vốn hiệu phát hành cổ phiếu: 48 III.Giải pháp công ty chứng khoán 48 III.1 Nâng cao đạo đức hành nghề chứng khoán 48 III.2 Nâng cao chế tra giám sát chặt chẽ từ quan quản lý 48 III.3 Phát huy hiệu nghiệp vụ vấn: 48 III.4 Nâng cao chuyên môn nhân viên ngành chứng khoán .48 KẾT LUẬN…………… -Trang 2- 48 SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng LỜI MỞ ĐẦU……… Sự đời thị trường chứng khoán đánh dấu thay đổi lớn chất thị trường tài Việt Nam.Tính đến nay, TTCK VN thức hoạt động năm Trong khoảng thời gian khơng lâu TTCK trải qua bước thăng trầm mặt thành cơng hạn chế cần phải rút kinh nghiệm.TTCK VN thành lập chứng minh kênh huy động vốn hiệu cho doanh nghiệp nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước.Bên cạnh thành cơng đạt hình thành nguyên tắc thể chế thị trường nguyên tắc tự sở hữu tài sản , nguyên tắc vai trò quản lý, điều tiết nhà nước việc điều hành quản lý TTCK VN tồn nhiều hạn chế.Một hạn chế lớn TTCK VN nhiều rủi ro cho nhà đầu đặc biệt đầu cổ phiếu, chưa thực đảm bảo moi trường đầu lành mạnh công bằng.Bên cạnh thiếu nhà tạo lập thị trường nên đặc trưng riêng TTCK VN giá cổ phiếu cao khơng bán xuông thấp lại người mua dễ tới tình trạng giao dịch chiều rủi ro khó tránh khỏi.Do đó, tơi viết đề tài “Phòng chống rủi ro hoạt động đầu cổ phiếu TTCK VN” với hy vọng giúp nhà đầu cổ phiếu nói chung tham khảo tìm giải pháp thích hợp cho việc phòng ngùa rủi ro đầu cổ phiếu Chương 1:Tổng quan đầu cổ phiếu RR đầu cổ phiếu TTCK I.Tổng quan TTCK Lịch sử hình thành TTCK giới Hoạt động TTCK hình thành từ lâu khoảng kỉ XV thành phố lớn trung tâm buôn bán phương tây.Buổi sơ khai, chuyên gia thường tụ tập quán cà phê để trao đổi mua bán hàng hóa theo nhóm nhỏ, sau nhu cầu gia tăng hình thành khu chợ riêng Cuối kỉ XV, để thuận tiện cho việc làm ăn khu chợ thành thị trường với quy ước văn ràng buộc thành viên tham gia thị trường.Thị trường phát triển ngày mạnh mẽ quy mô số lượng phân thành -Trang 3- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng thị trường nhỏ riêng biệt thị trường chứng khoán, thị trường hối đoái, thị trường hàng hóa…mỗi thị trường thiết kế thuận lợi cho loại giao dịch Giao dịch chứng khoán buổi sơ khai diễn trời với ký hiệu tay thư ký nhận lệnh khách hàng.Và đến năm 1921, khu chợ trời chuyển vào nhà, sở giao dịch chứng khốn thức thành lập Các giai đoạn phát triển TTCK Từ thành lập đến TTCK trải qua nhiều giai đoạn phát triển thăng trầm, khoảng thời gian 1875-1913 TTCK giới phát triển huy hoàng với tăng trưởng mạnh kinh tế giới Ngày thứ đen tối (29.10.1929) Thị trường nước Bắc Âu, Tây Âu, Nhật Bản rơi vào khủng hoảng chiến tranh thứ kết thúc thị trường phục hồi phát triển mạnh trở lại Năm 1987, ngày thứ đen tối diễn với tải hệ thống tốn, khơng đảm đương yêu cầu giao dịch chứng khoán sụt giảm liên lục gây lòng tin, dẫn đến phản ứng dây chuyền gây hậu nặng nề năm 1929 năm 1997 khủng hoảng tài Đơng Nam Á số nước châu Mỹ, TTCK rơi vào lốc khủng hoảng mà tình hình tài tiền tệ quốc gia gặp khó khăn gây lòng tin làm cho số giá chứng khoán sụt giảm mạnh Hiện giới khoảng 160 sàn giao dịch chứng khốn phân tán khắp châu lục Sự đời thị trường chứng khoán Việt Nam Để thực mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước cơng nghiệp phát triển đòi hỏi nước phải nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế Vì vậy, Việt Nam cần phải sách huy động tối đa nguồn lực tài ngồi nước để chuyển nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế thành nguồn vốn đầu thị trường chứng khốn tất yếu đời giữ vai trò quan trọng việc huy động vốn trung dài hạn cho hoạt động kinh tế Nhận thức việc xây dựng thị trường chứng khoán nhiệm vụ chiến -Trang 4- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng lược ý nghĩa đặc biệt quan trọng tiến trình xây dựng phát triển đất nước, trước yêu cầu đổi phát triển kinh tế, phù hợp với điều kiện kinh tế – trị xã hội nước xu hội nhập kinh tế quốc tế, sở tham khảo chọn lọc kinh nghiệm mơ hình thị trường chứng khoán giới, thị trường chứng khoán Việt Nam đời Sự đời thị trường chứng khoán Việt Nam đánh dấu việc đưa vào vận hành Trung tâm giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ngày 20/07/2000 thực phiên giao dịch vào ngày 28/07/2000 I.3 Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam Thị trường chứng khoán nơi diễn hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán Việc mua bán tiến hành thị trường sơ cấp người mua mua chứng khoán lần đầu từ người phát hành, thị trường thứ cấp mua bán lại chứng khoán phát hành thị trường sơ cấp I.3.1 Chức thị trường chứng khoán Việt Nam - TTCK kênh huy động vốn cho kinh tế; - TTCK cung cấp môi trường đầu cho công chúng; - TTCK tạo tính khoản cho chứng khốn; - TTCK đánh giá hoạt động chủ thể phát hành chứng khốn; - TTCK tạo mơi trường giúp Chính phủ thực sách kinh tế vĩ mơ I.3.2Vai trò thị trường chứng khốn Việt Nam - TTCK cơng cụ khuyến khích dân chúng tiết kiệm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu - TTCK phương tiện huy động vốn - TTCK công cụ làm giảm áp lực lạm phát -Trang 5- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng - TTCK thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn hiệu - TTCK tạo thói quen đầu - TTCK thu hút vốn đầu từ nước I.3.3 Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán * Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) UBCKNN thực chức quản lý nhà nước chứng khoán thị trường chứng khoán * Sở Giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán quan thực vận hành thị trường ban hành định điều chỉnh hoạt động giao dịch chứng khoán Sở phù hợp với quy định luật pháp UBCKNN * Trung tâm Giao dịch Chứng khốn (TTGDCK) TTGDCK chức tổ chức, quản lý, điều hành giám sát hệ thống giao dịch hoạt động mua, bán chứng khốn thị trường * Cơng ty chứng khốn (CTCK) CTCK tổ chức tài trung gian thực nghiệp vụ kinh doanh chứng khốn bao gồm: mơi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khốn Cơng ty chứng khốn Kim Long cơng ty chứng khốn thứ 19 cấp phép hoạt động Thị trường chứng khoán Việt Nam * Các tổ chức phát hành chứng khoán Các tổ chức phép phát hành chứng khốn Việt Nam gồm: Chính phủ, quyền địa phương, công ty cổ phần, quỹ đầu chứng khốn cơng ty quản lý quỹ * Nhà đầu chứng khoán Nhà đầu cá nhân hay tổ chức tham gia mua bán chứng khoán thị trường chứng khoán Các tổ chức đầu cơng ty đầu tư, cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính, ngân hàng thương mại cơng ty chứng khốn * Các tổ chức liên quan khác -Trang 6- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng - Các ngân hàng thương mại; - Hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán; - Các tổ chức tài trợ chứng khoán I.3.4 Các nguyên tắc hoạt động thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán hoạt động theo nguyên tắc sau: Nguyên tắc cạnh tranh: giá thị trường phản ánh quan hệ cung cầu chứng khoán đối tượng tham gia thị trường cạnh tranh bình đẳng với Ngun tắc cơng bằng: người tham gia thị trường phải tuân thủ quy định chung, bình đẳng việc chia xẻ thông tin Nguyên tắc công khai: công khai hoạt động tổ chức phát hành, giao dịch loại chứng khoán thị trường Nguyên tắc trung gian: hoạt động mua bán chứng khoán phải thực thông qua tổ chức trung gian cơng ty chứng khốn phép hoạt động thị trường Nguyên tắc tập trung: giao dịch tập trung Trung tâm giao dịch chứng khoán để đảm bảo việc hình thành giá trung thực, hợp lý I.3.5 Cấu trúc phân loại thị trường chứng khoán * Căn vào luân chuyển nguồn vốn Thị trường chứng khoán chia thành thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp Thị trường sơ cấp: thị trường mua bán chứng khoán phát hành Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu chuyển sang nhà phát hành thơng qua việc nhà đầu mua chứng khốn phát hành Thị trường thứ cấp: nơi giao dịch chứng khoán phát hành thị trường sơ cấp, đảm bảo tính khoản cho chứng khoán phát hành * Căn vào phương thức hoạt động thị trường Thị trường chứng khoán phân thành thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán) phi tập trung (thị trường OTC) -Trang 7- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng * Căn vào hàng hoá thị trường Thị trường chứng khoán phân thành thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường cơng cụ chứng khốn phái sinh Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu thị trường giao dịch mua bán loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi Thị trường trái phiếu: thị trường trái phiếu thị trường giao dịch mua bán trái phiếu phát hành, trái phiếu bao gồm trái phiếu công ty, trái phiếu thị trái phiếu phủ Thị trường chứng khoán phái sinh thị trường phát hành mua bán lại chứng từ tài khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn II Lý thuyết cổ phiếu, đầu cổ phiếu II.1 Cổ phiếu Cổ phiếu giấy chứng nhận số tiền nhà đầu đóng góp vào cơng ty phát hành Cổ phiếu chứng công ty cổ phần phát hành bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu cổ phần cơng ty đó.Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông đồng thời chủ sở hữu công ty phát hành Các loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông: loại cổ phiếu thu nhập phụụ̀ thuộc vào hoạt động kinh doanh công ty Người sở hữu cổ phiếu phổ thông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu định vấn đề quan trọng công ty, quyền bầu cử ứng cử vào Hội đồng quản trị công ty  Cổ phiếu ưu đãi: tương tự cổ phiếu phổ thơng cổ đơng sở hữu khơng tham gia bầu cử ứng cử vào Hội đồng quản trị, lại quyền được: hưởng thu nhập cố định hàng năm theo tỷ lệ lãi suất cố định -Trang 8- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng không phụ thuộc vào lợi nhuận công ty, ưu tiên chia lãi cổ phần trước cổ đông phổ thơng cổ phiếu ưu đãi cổ tức) quyền biểu với số phiếu cao so với cổ phần phổ thông ( cổ phiếu ưu đãi biểu quyết) quyền đòi lại phần vốn góp yêu cầu ( cổ phiếu ưu đãi hoàn lại)  Cổ phiếu quỹ: cổ phiếu giao dịch thị trường tổ chức phát hành mua lại nguồn vốn  Cổ phiếu chưa phát hành: loại cổ phiếu mà công ty chưa bán cho nhà đầu thị trườngCổ phiếu phát hành: cổ phiếu mà công ty bán cho nhà đầu thị trường cơng ty thu tồn tiền bán số cổ phiếuCổ phiếu lưu hành: cổ phiếu lưu hành thị trường cổ đông nắm giữ II.2 Đặc điểm cổ phiếu Tính khoản cao Cổ phiếu khả chuyển hóa thành tiền mặt dễ dàng Tuy nhiên tính khoản cổ phiếu phụ thuộc vào yếu tố sau: Thứ nhất, kết kinh doanh tổ chức phát hành (cơng ty cổ phiếu niêm yết) Nếu tổ chức phát hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, trả cổ tức cao, cổ phiếu công ty thu hút nhà đầu cổ phiếu thực dễ mua bán thị trường Ngược lại công ty làm ăn hiệu không trả cổ tức cổ tức thấp, cổ phiếu cơng ty giảm giá khó bán Thứ hai mối quan hệ cung cầu thị trường chứng khoán: Thị trường cổ phiếu loại thị trường khác chịu chi phối qui luật cung cầu Giá cổ phiếu thị trường không phụ thuộc vào chất lượng công ty mà phụ thuộc lớn vào nhu cầu nhà đầu Tuy loại cổ phiếu tốt thị trường -Trang 9- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng bão hòa nguồn cung (nhiều hàng bán) cổ phiếu khó tăng giá Ngược lại thị trường khan hàng hóa cổ phiếu chất lượng bán dễ dàng tính lưu thơng Tính lưu thơng khiến cổ phiếu giá trị loại tài sản thực sư, tính khoản giúp cho chủ sở hữu cổ phiếu chuyển cổ phiếu thành tiền mặt cần thiết tính lưu thơng giúp chủ sở hữu cổ phiếu thực nhiều hoạt động thừa kế tặng cho để thục nghĩa vụ tài sản Tính giả Cổ phiếu tính giả tức cổ phiếu giá trị tiền Tuy nhiên cổ phiếu tiền giá trị đảm bảo tiền Mệnh giá cổ phiếu không phản ánh giá trị cổ phiếu Tính rủi ro cao Khi phát hành cổ phiếu khơng đem lại rủi ro cho tổ chức phát hành mà rủi ro lúc thuộc chủ sở hữu cổ phiếu Nguyên nhân giá trị cổ phiếu nguyên nhân khách quan định: kết kinh doanh tổ chức phát hành cổ phiếu, tình hình trị,kinh tế xã hội quốc gia toàn giới, bị ảnh hưởng tâm lý số đông nhà đầu nắm bắt thơng tin khơng xác III Đầu cổ phiếu III.1 Đầu cổ phiếu Đầu cổ phiếu: cổ phiếu hình thức đầu khơng giống đầu trái khốn hay hình thức vay mượn khác.Cổ phiếu quan hệ trái quyền khoản nợ.Cái mà người nắm giữ cổ phiếu mua quyền lợi thể quyền -Trang 10- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng dựa vào bảng phân tích nhà băng cơng ty mơi giới chứng khốn Những thơng tin đăng tải tờ báo Khi mua cổ phiếu tạp chí chuyên ngành Người chơi chứng khốn phải tự cơng ty đó, xác định cho mức sẵn sàng bán bạn nên định giá cổ phiếu mà mua bán chúng Khi mua cổ phiếu, người điều hành Quỹ Needham Growth Fund xác định giá bán dựa dự báo mức lợi nhuận khả phát triển kinh doanh hãng phát hành cổ phiếu Vào năm 2002, Seagate Technology, công ty nghiên cứu công nghệ lưu trữ thông tin, lần lên sàn chứng khoán Needham Growth Fund mua cổ phiếu hãng với giá 12 đôla/một cổ phiếu Những nhà điều hành quỹ xác định 25 đôla giá bán được, theo họ mức giá tương quan vốn đầu hệ số P/E cao Vì vậy, vào cuối năm 2003, giá đạt mức 25 đôla, quỹ định bán phần cổ phiếu Seagate Nhìn lại việc, nhà điều hành quỹ nói: “Đáng lẽ phải bán hết số cổ phiếu phải, Các chuyên gia khuyên: thời gian ngắn sau giá bắt đầu giảm mua cổ phiếu Chúng rút học: mua cổ phiếu phải xác hãng đó, bạn nên định giá bán chúng Bạn xác định mức giá -Trang 89- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng hết” Ơng nói thêm: nhiên mức giá này, số tình xem xét lại, ví dụ trường hợp lợi nhuận mức tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ hãng phát hành cổ phiếu tăng đột ngột Khi giá cổ phiếu đạt mức xác định người chơi chúng khoán nên lệnh bán (take profit) hệ thống giao dịch mà họ sử dụng (ví dụ QUIK и NetInvestor) Hệ thống thực mệnh lệnh tự động Những người chơi cổ phiếu nên định sẵn thời hạn thực lệnh take profit hay stop loss, ví dụ sau hai ba tháng Lệnh “treo” sẵn hệ thống giao định giá cần bán dịch chờ đến cổ phiếu đạt mức giá xác định cổ phiếu đạt đến mức thực giá phải bán Giới hạn tổn thất Ngồi cách khác để định mức giá bán cổ phiếu, phải xác định từ mua chúng sau tuân thủ tuyệt đối định đưa ra, Anderton nhân viên Tactical Trader cho biết “Khơng luyến tiếc Nếu bạn mua cổ Nếu bạn mua cổ phiếu phiếu nghĩ giá lên, phải bán nghĩ giá lên, giá hạ”, ơng nói biện pháp kỹ thuật nhằm phải bán giảm thiểu khả tổn thất cho người chơi giá hạ cách xác chứng khoán, xác định mức stop loss Tức người định cho mức chơi cổ phiếu “treo” lệnh bán mức thấp số stoploss phần trăm so với giá Khi giá thị trường -Trang 90- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng thay đổi, mức stop loss thay đổi theo khoảng phần trăm chênh lệnh chúng không đổi Bằng cách này, người chơi chứng khốn ln biết số lợi nhuận thấp mà nhận Với stoploss nhà đầu “Stop loss bảo vệ tốt cho người chơi chứng chứng khốn ln biết khốn khỏi bị thua thiệt nặng, cho phép “thốt số lợi nhuận thấp hiểm” mức lợi nhuận âm”, David Fuller, giám đốc nhận Stockcube Research Anh Nhà xuất Thơng báo chứng khốn Fullermoney, cho biết Khi thị trường chứng khoán chiều hướng ổn định khoảng cách giá cổ phiếu stop loss cao “Nếu chiều hướng lên kết thúc tăng định giá đột ngột, tơi đặt stop loss cố định để bán cổ phiếu mà khơng thay đổi cả”, Fuller nói Kiểm tra thân Người chơi chứng khoán cần phải hiểu mua cổ phiếu định kỳ kiểm tra lại nguyên nhân dẫn đến định mua xem chúng tồn không, Crag Hodges người lãnh đạo Quỹ Hodges Fund Dallas, cho biết Hay nói cách đơn giản hơn, “nếu tình hình biến đổi theo hướng tồi tệ, bán số cổ phiếu mua” Khoảng bốn năm trước, Hodges Fund mua cổ phiếu hãng radio vệ tinh XM Satellite Radio thành lập vào năm 2001 với giá đôla/một cổ phiếu Đầu tiên, Crag Hodges cho giá loại cổ phiếu tăng lên đến 15-16 đơla, -Trang 91- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng ông tăng định giá mức bán sau nhận thấy Satellite Radio mắc mạng lưới sử dụng cho cá nhân mà ký hợp đồng với hãng sản xuất ô-tô để lắp radio vào ô tô hãng sản xuất Theo đánh giá Hodges, việc tăng mạng lưới khách hàng tất kéo theo tăng lợi nhuận cho hãng Người chơi chứng khoán cần phải hiểu mua cổ phiếu định kỳ kiểm tra lại nguyên nhân dẫn đến định mua xem chúng tồn không, Hodges bán cổ phiếu Satellite Radio vào đầu năm 2005 với giá cổ phiếu 35 đơla Ơng đưa định sau buổi gặp gỡ hàng năm với nhà đầu tư, ban lãnh đạo Satellite Radio nói việc “mở rộng mạng lưới người sử dụng khơng lời nói lợi nhuận thu được” Hodges hiểu rằng: quan điểm ông cho việc tăng số lượng người sử dụng ảnh hưởng tích cực đến tình hình tài Satellite Radio khơng với thực Và hóa định bán số cổ phiếu ơng hồn tồn đắn: thời gian ngắn sau cổ phiếu Satellite Radio bắt đầu giảm Giá cổ phiếu chí giảm xuống tới 10 đôla (Hodges lại lần mua cổ phiếu hãng mức giá này), giá lại tăng lên 14 đôla -Trang 92- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng Quan sát thị trường Nếu tình hình thị trường chứng khốn xấu rút phần vốn đầu để bảo tồn lực lượng Nếu tình hình thị trường chứng khốn xấu đi, theo Morgan, người chơi cổ phiếu nên bán bớt số cổ phiếu “Có thể bạn khơng muốn hồn tồn rút khỏi chơi, rút phần vốn đầu để bảo tồn lực lượng Và sau thời Đầu tiên bán phần đầu mạo hiểm nhất, sau bán phần cổ phiếu cơng ty nhỏ giảm giá nhiều cổ phiếu công ty lớn gian phân tích lại tình hình thị trường để đưa định mới”, ơng nói Trong trường hợp này, việc bán phần đầu mạo hiểm nhất, sau bán phần cổ phiếu cơng ty nhỏ giảm giá nhiều cổ phiếu “cây đại thụ”, Skott Billodo, Giám đốc đầu vào công ty vừa nhỏ Fifth Third Asset Management, chia sẻ kinh nghiệm Tuy nhiên, số nhà chơi chứng khoán chuyên nghiệp lại cho không nên chộp lấy pha lên hay xuống thị trường nói chung mà tập chung ý vào cổ phiếu công ty định “Chúng tơi khơng dự đốn chiều hướng thị trường mà tập chung vào việc tìm kiếm cổ phiếu triển vọng”, Hodges nói -Trang 93- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng Còn Fuller hai chiến lược: đầu vào đầu Sau xác định cổ phiếu tính dài hạn, ông lập danh mục đầu lâu dài bao gồm cổ phiếu mà ông giữ dài hạn từ vài năm đến chục năm Đối với cổ phiếu dao động ngắn trung bình giá khơng làm ơng bận tâm Thậm chí, ơng mua thêm giá xuống Theo Fuller thơng thường cổ phiếu thị trường nguyên liệu, kim loại quý Còn chiến lược đầu danh mục đầu ông lại phụ thuộc vào dao động thị trường số lượng cổ phiếu thuộc lại hình đầu ông nhiều Fuller thường thực giao dịch mua cổ phiếu loại thông qua hợp đồng với giá ấn định trước thời điểm giao nhận cổ phiếu Trong danh mục ông đầu dài hạn Thời điểm bán cổ phiếu xác định tình hình thị trường nhờ vào stop loss I.1.2 Đối với nhà đầu cá nhân nói chung Bước : Xác lập nguyên tắc đầu Nhà đầu thông minh ln đầu vào giá trị Do đó, đầu chứng khoán cần phải nghĩ đầu giá trị.Vậy giá trị quan trọng làm để tìm cổ phiếu -Trang 94- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng giá trị ? để chọn cổ phiếu giá trị nhà đầu nên áp dụng nguyên tắc sau đây: i) Không mua cổ phiếu nóng Những nhà đầu chứng khốn sàn giao dịch chứng khoán thường nhà đầu ngắn hạn Họ bán phá giá họ nhận thấy tính tốn sai, cần tiền để đầu vào việc kinh doanh khác.Vậy nhà đầu giá trị khơng nên tìm kiếm hội để mua cổ phiếu với giá hời mà nên quan điểm đầu dài hạn.Điều quan trọng tìm giá trị ẩn bên cổ phiếu 2i) Làm chủ sở hữu công ty Nhà đầu không đơn làm chủ sở hữu cổ phiếu.Thay vào trở thành ơng chủ với lợi cạnh tranh mạnh 3i) Đề phòng bẫy giá trị Nhà đầu nên tránh bị đánh lừa đanh giá giá trị cổ phiếu mà nhìn vào thị giá cổ phiếu triển vọng thị trường nhiên bán với giá nửa giá bình thường, cẩn thận , điều khơng nghĩa giá trị cổ phiếu tốt đẹp Nếu nhà đầu khơng biết giá trị thực chất chúng , nguồn tin tin cậy từ nội khơng thể biết liệu giá xuống thấp cổ phiếu giá trị hay khơng 4i) Xác định giá trị thực cổ phiếu Vấn đề thường nhà đầu cá nhân chun mơn quan tâm nhiều cá nhân chơi chứng khốn theo kiếu lướt sóng nhiều phương pháp xác định giá trị thực cổ phiếu phương pháp chiết khấu dòng tiền, phương pháp chiết khấu dòng cổ thức hay phương pháp P/E(đề cập -Trang 95- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng chương I)…tùy vào tùng vị số liệu khứ mà nhà đầu chọn phương pháp khác hiệu họ I.1.3.Đào tạo kiến thức chứng khoán cho nhà đầu Với non trẻ TTCK VN nhà đầu VN để thị trường hoạt động hiệu với quy luật vấn đề quan trọng cần phải làm phổ cập kiến thức chứng khoán cho nhà đầu cá nhân hành nghề chứng khoán Việt Nam Đối với UBCKNN: phải nhiệm vụ đào tạo phổ cập kiến thức chứng khoán cho cá nhân , tổ chức hành nghề chứng khốn Đối với quan thơng báo chí: quan báo chí cần trọng việc đào tạo phóng viên kiến thức chứng khốn Báo chí phương tiên thơng tin đại chứng quan trọng đưa kiến thức sơ cấp chứng khốn tới cơng chúng đầu Đối với trường cao đẳng đại học môn chứng khoán chủ yếu dạy trường chuyên ngành chuyên kinh tế tài lĩnh vực kỹ thuật khơng dạy Thiết nghĩ, phát triển TTCK ý nghĩa quan trọng phát triể bền vững kinh tế nên kiến thức chứng khoán cần phải phổ cập tất trường ngành nghề Đối với quan nhà nước nhà hoạch định sách kinh tế vai trò TTCK chưa xác định tầm nhận thức nhà hoạch định sách, sách phát triển kinh tế, xã hội phát triển doanh nghiệp chưa gắn kết chặt chặt chẽ với tiềm phát triển chứng khốn Với cơng chứng đầu : nhiều nhà đầu chưa hiểu thật ngữ thị trường chứng khốn,vì nên xây dựng chương trình phổ cập kiến thức chứng khốn đài truyền hình Việt Nam -Trang 96- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng I.2.Nhà đầu tổ chức Những nhà đầu tổ chức thị trường chứng khoán thường tổ chức đầu chuyên nghiệp, hiểu biết sâu rộng thị trường chứng khoán đội ngũ chuyên gia giỏi , am hiểu thị trường Bên cạnh nguồn vốn nhà đầu tổ chức thường lớn.Vì định nàh đầu tổ chức thường ảnh hưởng lớn với thị trường chứng khoán nhà đầu cá nhân thường qua định mua hay bán cổ phiếu mình.Với tầm quan trọng nên để tránh rủi ro cho thị trường, tránh gây tình trạng giảm phanh lòng tin , tâm lý đầu không ổn định, nhà đầu tổ chức cần đầu cách công bằng, trung thực, không thực hành vi mua bán nội gián, gian lận làm giá thao túng thị trường ; giới đầu niềm tin vào thị trường chứng khốn khơng nhà đầu chứng khoán nhỏ lẻ bị thiệt hại mà thân nhà đầu tu chuyên nghiệp, tổ chức đầu nguồn vốn lớn đổ vào thị trường chứng khoán bị thiệt hại đáng kể II Giải pháp doanh nghiệp cổ phiếu niêm yết Bên cạnh việc làm từ phủ quan hoạch định sách thân doanh nghiệp niêm yết phải cải thiện lực quản trị doanh nghiệp để góp phần làm TTCK VN trở lên hấp dẫn Đây giải pháp mang tính lâu dài nhằm đảm bảo cho tính phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp TTCK VN II.1.Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải hạn chế, khơng nên đầu vào cổ phiếu nhằm mục đích kiếm lời từ hoạt động tài Trong vài năm gần đây, hàng loạt công ty đại chúng tranh thủ thời q trình cổ phần hóa thực việc đầu cổ phiếu giai đoạn đầu mang lại hiệu cao , góp phần đáng kể cải thiện thu nhập doanh nghiệp Khi hoạt động diễn thuận lợi với việc dễ dàng vay vốn để kinh doanh chứng khoán ngân hàng -Trang 97- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng nên xuất tình trạng gia tăng khoản đầu tài Tuy nhiên mặt giá chứng khoán cao trước nhiều cộng với diễn biến bất thường TTCK việc đầu tài mang lại nhiều rủi ro cho doanh nghiệp doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả.Cần hạn chế việc tham gia đầu cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất vì: Thứ nhất, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần tập trung nguồn lực thời gian vào hoạt động sản xuất kinh doanh Khi nhà đầu mua cổ phiếu doanh nghiệp nhìn vào khả phát triển kinh doanh doanh nghiệp khơng phải hoạt động tài Thứ hai, nguồn vốn lưu động doanh nghiệp nên tập trung đầu vào dự án tính khả thi cao, nhằm đảm bảo tăng trưởng lâu dài Thứ ba, góp vốn mua cổ phần để hình thành công ty , công ty liên kết nhằm tạo lợi ích cho doanh nghiệp đảm bảo thị trường cho doanh nghiệp đồng thời phân tán rủi ro Khi doanh nghiệp sản xuất nguồn vốn dư thừa , chưa xây dựng dự án kinh doanh lựa chọn cơng ty quản lý quỹ uy tín để góp vốn vào quỹ đầu Cách chuyên nghiệp hóa lĩnh vực đầu tài chính, tránh tượng phân bổ nguồn nhân lực, nguồn vốn vào hoạt động không chuyên nghiệp Các doanh nghiệp không nên đầu vào lĩnh vực bất động sản góc độ khơng chun nghiệp.Trong tình tình giá bất động sản tình trạng bong bóng, doanh nghiệp lao vào lĩnh vực bất động sản khơng chun nghiệp gặp nhiều rủi ro đồng thời làm phân tán nguồn nhân lực, nguồn vốn từ khâu sản xuất kinh doanh II.2 kế hoạch sử dụng vốn hiệu phát hành cổ phiếu: Tại nước kinh tế phát triển, kiểm soát chặt chẽ việc phát hành cổ phiếu để tránh pha lỗng cổ phiếu thị trường Còn VN, nhà đầu chứng kiến việc phát hành cổ phiếu doanh nghiệp với khối lượng lớn thời gian gần dẫn đến nguồn cung khổng lồ thị trường -Trang 98- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng III.Giải pháp cơng ty chứng khốn III.1 Nâng cao đạo đức hành nghề chứng khoán Năm 2006,với giúp đỡ quỹ tiền tệ (IMF) ngân hang phát triển châu Á (ADB).Việt Nam xây dựng ban hành quy tắc ứng xử thường gọi theo chuẩn mực quốc tế quy tắc đạo đức nghề nghiệp người hành nghề chứng khoán.Tuy nhiên thời kỳ TTCK bùng nổ, nhiều cơng ty chứng khốn tập trung lo xử lý công việc kinh doanh hang ngày nên thiếu quan tâm đên sđạo đức nghề nghiệp người hành nghề chứng khốn.Vì nhiều phản hồi từ việc đối xử không công với khách hàng, chèn lệnh mua bán cho cá nhân , người thân nhân viên cơng ty chứng khốn Đây thực trạng báo động cho hoạt động kinh doanh công ty chứng khốn VN.KHi TTCK phát triển đạo đức người kinh doanh chứng khoán coi trọng>Nếu thị trường tiiếp tục tình trạng nhân viên chèn lệnh , lập chứng từ khống để mua bán khó tạo lập niềm tin hà đầu lâu dài III.2 Nâng cao chế tra giám sát chặt chẽ từ quan quản lý Bên cạnh vấn đề đạo đức người kinh doanh chứng khốn thân cơng ty chứng khốn số hoạt động cạnh tranh không lành mạnh giành giật khách hàng nhiều cách áp dụng dịch vụ cho vay ngắn hạn, để nhà đầu lướt sóng khơng tuân thủ quy định pháp luật mua khống, bán khống, nâng giá trị tài sản cầm cố mức lớn bất chấp rủi ro mà không khuyến cáo mức độ rủi ro khách hàng sử dụng dịch vụ đó, khơng sách chọn lọc khách hàng việc sử dụng dịch vụ cho vay cầm cố chứng khốn nhiều hình thức Các cơng ty chứng khốn cần tránh hành vi làm tổn hại đến lựoi ích nhà đầu lợi dụng tài khoản nhà đầu cơng ty chứng khốn Khơng nhân viên chèn lệnh cho khách hàng lớn , khách hàng than quen mà số lãnh đạo, nhân viên -Trang 99- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng công ty chèn lệnh tranh mua, tranh bán với khách hàng… Do cần chế tra giám sát chặt chẽ từ quan quản lý III.3 Phát huy hiệu nghiệp vụ vấn: Với mục đích thu lại kết cao hoạt động vấn niêm yếtvà chào bán cổ phiếu phát hành dẫn đến tình trạng cơng ty chứng khốn đánh bóng q mức cổ phiếu số công ty doanh nghiệp gây thiệt hại không nhỏ cho nhà đầu mua cổ phiếu cao giá trị thực Ngòai cơng ty thực việc vấn định mua bán cho nhà đầu cáchkhơng chun nghiệp khơng thận trọng gây xung đột lợi ích thiệt hại cho nhiều nhà đầu chưa kinh nghiệm Một phần trình độ nhân viên vấn chưa cao nên để hạn chế xảy điều cơng ty chứng khốn khơng nên nhân viên mơi giới vấn việc mua bán chứng khóan cho nhà đầu Trong thời điểm biến động tất cơng ty chứng khốn phải cần đổi duy, nâng cao ý thức cộng đồng trách nhiệm với nhà đầu cơng ty tồn lâu dài lợi ích nhà đầu đảm bảo III.4 Nâng cao chuyên môn nhân viên ngành chứng khốn Việc nâng cao trình độ chun mơn nhân viên làm tăng hiệu hoạt động công ty đồng thời làm giảm rủi ro cho nhà đầu Quy chế 15/2008/QĐ-BTC quy định cụ thể cơng ty chứng khốn nên tuân thể trình độ nguồn nhân lực chứng khoán sau : - Người hành nghề chứng khoán người Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng hành nghề chứng khoán làm việc vị trí nghiệp vụ chun mơn cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ, cơng ty đầu chứng khoán - Chứng hành nghề chứng khoán bao gồm loại sau: Chứng hành nghề mơi giới chứng khốn; Chứng hành nghề phân tích tài chính; Chứng hành nghề quản lý quỹ -Trang 100- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng Người muốn lấy chứng chứng khoán phải theo học từ đến khoa để thi lấy chứng chuyên môn Điều kiện cấp chứng hành nghề chứng khốn Chứng hành nghề mơi giới chứng khốn cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện sau đây: a) lực pháp luật lực hành vi dân đầy đủ; không thuộc trường hợp phải chấp hành hình phạt bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; b) Chưa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt theo pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán chấp hành xong định xử phạt sau (01) năm, trường hợp bị xử phạt c) trình độ đại học trở lên; d) Đạt u cầu kỳ thi sát hạch cấp chứng hành nghề chứng khoán, phù hợp với loại chứng hành nghề chứng khốn đề nghị cấp; đ) chứng chun mơn chứng khốn, bao gồm: Chứng Những vấn đề chứng khoán Thị trường chứng khoán, Chứng Pháp luật chứng khoán Thị trường chứng khốn, Chứng Phân tích Đầu chứng khốn, Chứng Mơi giới chứng khốn vấn đầu chứng khoán Chứng hành nghề phân tích tài cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện sau đây: a) Các điều kiện theo quy định khoản Điều này; b) chứng chun mơn: Chứng vấn tài Bảo lãnh phát hành chứng khốn, Chứng Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Chứng hành nghề quản lý quỹ cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện sau đây: a) Các điều kiện theo quy định khoản Điều này; b) chứng chun mơn Quản lý quỹ tài sản; c) tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngoại trừ trường hợp chứng quốc tế CFA (Chartered Financial Analyst), CIIA (Certified International Investment Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountants) thạc sỹ kinh tế, tài - kế tốn, ngân hàng, chứng khoán quốc gia thành viên Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài - kế toán, ngân hàng, chứng khoán quốc gia thành viên Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) cần tối thiểu (01) năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tài ngân hàng -Trang 101- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng Những người văn bằng, chứng sau miễn giảm chứng chun mơn chứng khốn quy định khoản 1, khoản khoản Điều này: a) Bằng Tiến sỹ kinh tế, chứng quốc tế CIIA (Certified International Investment Analyst) giấy xác nhận đạt kỳ thi CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II) trở lên, miễn giảm Chứng Những vấn đề chứng khoán Thị trường chứng khoán; Chứng Phân tích Đầu chứng khốn; Chứng Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp; b) Bằng thạc sỹ kinh tế, chứng quốc tế ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), chứng CPA (Certified Public Accountants) giấy xác nhận đạt kỳ thi CFA bậc I (Chartered Financial Analyst level I) miễn giảm Chứng Những vấn đề chứng khoán Thị trường chứng khốn, Chứng Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp; c) Chứng hành nghề chứng khốn hợp pháp nước tài liệu tương đương chứng minh cá nhân phép hành nghề chứng khốn hợp pháp nước ngồi miễn giảm tất chứng chun mơn chứng khốn, ngoại trừ Chứng Pháp luật chứng khoán Thị trường chứng khốn - Giám đốc cơng ty chứng khốn phải chứng hành nghề phân tích tài chứng hành nghề quản lý quỹ , phó giám đốc giám đốc chi nhánh phải chứng chứng khốn phù hợp với ccơng việc mà họ quản lý Quyết định làm thay đổi cách tồn diện trình độ chun mơn nguồn nhân lực chứng khoán.Tuy nhiên UBCKNN phải phối hợp với quan chức năng, trường, viện nghiên cứu nhằm giúp chuyền khai cách đồng hiệu đồng thời việc thi sát hạch thực cách minh bạch nhằm đạt mục tiêu ban đầu đề -Trang 102- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu cổ phiếu TTCK VN GVHD: Đinh Thị Thu Hồng KẾT LUẬN TTCK tạo địa chấn giới kinh doanh làm cho nhà đầu đau đầu Việc nghiên cứu cà tìm giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tạo lập thị trường chứng khoán Việt Nam ổn định bền vững đường hội nhập kinh tế quốc tế cần thiết Hy vọng đề tài góp phần cho nhà đầu tự lựa chọn vị rủi ro cho kiểm sốt rủi ro đó.Do thời gian thực đề tài kiến thức nhiều hạn chế nội dung đè tài nhiều thiếu sót mong nhận góp ý thầy để đề tài hồn thiện Xin chân thành cảm ơn hướng dẫn Ths.Đinh Thị Thu Hồng giúp em hoàn thành đề tài Tài liệu tham khảo: 1> Sách “Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại”, tác giả GS.TS Trần Ngọc Thơ, NXB Thống kê 2005 2> Sách “Quản Trị Rủi Ro Tài Chính”, tác giả Nguyễn Thị Ngoc Trang, NXB thống kê 3> Trang web google.com.vn -Trang 103- SVTH: Dương Thị Vân Quỳnh ... trường trái phiếu, thị trường công cụ chứng khoán phái sinh Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu thị trường giao dịch mua bán loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi Thị trường. .. Thị Vân Quỳnh Đánh giá phòng chống rủi ro đầu tư cổ phiếu TTCK VN GVHD: cô Đinh Thị Thu Hồng * Căn vào hàng hoá thị trường Thị trường chứng khoán phân thành thị trường: thị trường cổ phiếu, thị. .. loại thị trường chứng khoán * Căn vào luân chuyển nguồn vốn Thị trường chứng khoán chia thành thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp Thị trường sơ cấp: thị trường mua bán chứng khoán phát hành Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng chống rủi ro trong hoạt động đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam , Phòng chống rủi ro trong hoạt động đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam , Cổ phiếu có khả năng chuyển hóa thành tiền mặt dễ dàng. Tuy nhiên tính thanh khoản của cổ phiếu phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay