Nội dung và các biện pháp bảo đảm đầu tư

29 10 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:44

Nội dung biện pháp bảo đảm đầu MỤC LỤC MỞ ĐẦU Việt Nam thị trường đầu hấp dẫn phát triển động bậc giới nhiều nhà đầu nước ngoài, nhà đầu gốc Việt quan tâm Để khuyến khích, động viên thu hút nhà đầu nước tham gia đầu Việt Nam, nước ta cần có sách bảo đảm đầu tốt nhằm giúp cho nhà đầu yên tâm bỏ vốn vào làm ăn, kinh doanh Đây điều kiện cần để có môi trường đầu ổn định sau mơi trường đầu hấp dẫn Để kinh tế Việt Nam phát triển cách bền vững, trì lòng tin cho nhà đầu tư, nhà đầu nước ngoài, việc tạo sách pháp luật bảo đảm đầu Việt Nam việc làm cần thiết Việt Nam trở thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ đầu năm 2007 Do đó, thời điểm thích hợp để nhìn nhận lại biện pháp bảo đảm đầu hệ thống quy định pháp luật bảo đảm đầu để tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu hội nhập Hơn nữa, để có môi truờng đầu kinh doanh lành mạnh , thu hút nguốn vốn nhà đầu ( NĐT) bên cạnh lợi vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên…thì cần phải có chế, sách pháp luật đảm bảo cho NĐT thực hoạt động đầu Trong đó, biện pháp bảo đảm đầu (BĐĐT) tiền đề cho NĐT lựa chọn nơi bỏ vốn đầu Nó lời khẳng định vơ giá trị , tạo niềm tin chứng tỏ thiện chí hợp tác Nhà nước tiếp nhận đầu có nước ta Bởi biện pháp BĐĐT cụ thể hoá Luật đầu 2005 Việt Nam văn hướng dẫn kèm Nó lời tuyên bố Nhà nước ta bạn bè quốc tế, NĐT nước rằng: Nhà nước Việt Nam đã, dành ưu đãi, khuyền khích NĐT nước với biện pháp BĐĐT cụ thể vị pháp luật tiến hành hoạt động đầu lãnh thổ Việt Nam Nội dung biện pháp bảo đảm đầu I.KHÁI QUÁT CHUNG BIỆN PHÁP BĐĐT 1.Khái niệm BĐĐT: Trong chế định nhằm xây dựng quy chế đầu hệ thống quy định biện pháp bảo đảm, khuyến khích, ưu đãi đầu ln giữ vị trí hàng đầu Nếu khuyến khích đầu hiểu tất quy định Nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi tạo lợi ích định cho NĐT nước tiến hành đầu vào kinh tế, sở kết hợp hài hoà lợi ích Nhà nước, kinh tế NĐT Bao gồm biện pháp ưu đãi đầu hỗ trợ đầu địa phương, khu vực đầu cụ thể áp dụng cách mềm dẻo Chúng có khác biệt với biện pháp BĐĐT BĐĐT áp dụng thống cho tất NĐT, khu vực đầu hay địa phương nước Biện pháp BĐĐT hiểu biện pháp thể quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi ích đáng NĐT q trình thực hoạt động đầu với mục đích kinh doanh Đó lời cam Nội dung biện pháp bảo đảm đầu kết từ phía Nhà nước tiếp nhận đầu với chủ đầu trách nhiệm Nhà nước trước quyền lợi nhà đầu Ví dụ thị trường bất động sản: Hiện thị trường bất động sản Việt Nam thu hút nguồn vốn đa dạng Quy mô giá thị trường bất động sản ln có xu hướng tỷ lệ thuận với tốc độ nguồn vốn đầu vào thị trường Tuy nhiên thị trường bất động sản dao hai lưỡi vốn đầu tư: hội rủi ro, cần cẩn trọng Thực tế, điều chứng minh từ nguyên nhân gây khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu xuất phát từ thị trường tín dụng bất động sản chuẩn Mỹ năm 2007 Vì giải pháp vốn cho thị trường bất động sản phải mang tính chiến lược, ổn định, minh bạch chuyên nghiệp hóa Các cơng cụ chủ lực để giải tốn vốn cho thị trường bất động sản là: Chứng khốn cơng trình, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng phát triển, Quĩ đầu tư, cam kết trung dài hạn có đủ yếu tố chứng lý để bảo vệ Pháp luật nhằm giảm rủi ro kể giải pháp Chứng khốn hóa nợ bất động sản điều kiện hình thành nên bất động sản đủ tiêu chuẩn Chính ln có rủi ro cận kề hoạt động đầu kinh doanh nên nhà đầu bắt tay vào tiếp nhận đầu họ luôn phải cân nhắc để chọn phương án đầu tối ưu nhất, tránh nhiều rủi ro Vì thế, NĐT giảm bớt ngăn chặn phần rủi ro cách NĐT tự thực biện pháp BĐĐT cho mua bảo hiểm cho số phận dự án đầu Nhà nước tiếp quản đầu Dựa quy định Luật đầu biện pháp bảo đảm đầu cam kết Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp NĐT trình xây dựng tiến hành thi công dự án đầu Việt Nam Các biện pháp bảo đảm đầu bao gồm : bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp nhà đầu tư, bảo đảm đối xử bình đẳng nhà đầu tư, bảo đảm chế giải tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư, bảo đảm việc chuyển lợi nhuận thu nhập hợp pháp khác nhà đầu nước ngoài; bảo đảm quyền lợi nhà đầu có thay đổi thất thường sách, pháp luật số biện pháp bảo đảm đầu khác Nội dung biện pháp bảo đảm đầu Vai trò biện pháp BĐĐT kinh tế Môi trường đầu mục tiêu quan tâm hàng đầu NĐT tiến hành hoạt động đầu tư(HĐĐT) Tuy nhiên, để có mơi trường đầu lành mạnh,uy tín, an tồn ổn định khơng thể thiếu biện pháp BĐĐT Nhà nước nơi tiếp nhận đầu Nó góp phần khơng nhỏ vào thành cơng, phát triển bền vững nguồn vốn đầu cải tạo môi trường đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Vai trò biện pháp BĐĐT khẳng định: Thứ nhất: BĐĐT góp phần tăng thu hút đầu Ở đây, không thu hút nhà đầu nước mà NĐT nước ngồi Vì, có hệ thống quy định hồn chỉnh biện pháp BĐĐT có nghĩa có mơi trường đầu tốt, ổn định, tạo niềm tin cho NĐT lựa chọn Thứ hai: Các biện pháp BĐĐT công cụ quản lý Nhà nước thể nhiện rõ thái độ Nhà nước NĐT Sự phức tạp quan hệ kinh tế phát sinh, đồng thời đảm bảo cho quyền, lợi ích NĐT,đòi hỏi Nhà nước phải có chế quản lý phù hợp chủ thể tham gia quan hệ đầu biết thực Thứ ba: Các biện pháp bảo đảm đầu góp phần khơng nhỏ việc tạo môi trường đầu bình ổn để tạo bình ổn ấy, Việt Nam chủ trương xây dựng biện pháp bảo đảm dựa tiêu chí sau: - Tính đơn giản minh bạch quy định cách thức áp dụng chúng tron thực tế; - Tính cơng tương quan so sánh với nhà đầu khác nhau; 1.Tính minh bạch - Rõ ràng hình thức: + Ngơn ngữ sử dụng có xác, dễ hiểu khơng? + Diễn đạt có rõ ràng khơng? Có thể bị hiểu theo nhiều cách khác khơng? Nội dung biện pháp bảo đảm đầu - Rõ ràng quy định áp dụng cho doanh nghiệp: + Rõ ràng quyền nghĩa vụ khơng? + Rõ ràng trình tự, thủ tục, chi phí (thời gian, phí, lệ phí) khơng? - Có nguy cho nhũng nhiễu, tham nhũng khơng? 2.Tính thống - Có tuân thủ với văn pháp luật có giá trị pháp lý cao khơng? - Có mâu thuẫn quy định thân văn khơng? Có mâu thuẫn với văn pháp luật khác khơng? - Có tương thích với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia khơng? 3.Tính hợp lý - Có đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp khơng? - Có đưa quy định bất hợp lý, cản trở quyền tự kinh doanh doanh nghiệp khơng? - Có phù hợp với phát triển bền vững (về trách nhiệm doanh nghiệp, lợi ích người tiêu dùng, nguyên tắc cung-cầu cạnh tranh bình đẳng…) khơng? - Có phân biệt đối xử khơng? 4.Tính khả thi - Có khả doanh nghiệp thực thực tế khơng? - Có khả quan Nhà nước thực thực tế không? (điều kiện tổ chức, nhân lực, vật lực) Chính vậy, biện pháp bảo đảm đầu pháp luật đầu đóng góp quan trọng việc tạo mơi trường đầu bình ổn Thơng qua bình ổn đầu tạo yên tâm lớn cho nhà đầu Nội dung biện pháp bảo đảm đầu Thứ tư: Việc cải tạo biện pháp đầu đồng nghĩa với việc cải tạo môi trường đầu Môi trường đầu bao gồm: điều kiện tự nhiên, điều kiện nguồn nhân lực, điều kiện mức độ phát triển kinh tế xã hội, điều kiện liên quan đến độ thơng thống, thuận lợi pháp luật, môi trường đầu tốt, thơng thống, thuận lợi tạo điều kiện tốt phát huy biện pháp đầu Thứ năm: Vai trò quan trọng thiếu BĐĐT pháp luật quốc gia tạo nên chế, sách đồng pháp luật đầu quy phạm pháp luật chuyên ngành khác Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế,….Các thiết chế pháp luật khác mà nhà nước cam kết thực gia nhập vào tổ chức kinh tế khu vực, toàn cầu ví tuân thủ nguyên tắc đối xử tối huệ quốc(MFN) Tổ chức thương mại quốc tế -WTO, hay chế độ đãi ngộ quốc gia quy định Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa kỳ năm 2000, hay nghị quyết, nghị định liên quan đến biện pháp BĐĐT… II NỘI DUNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP BĐĐT Nội dung biện pháp bảo đảm đầu theo pháp luật Việt Nam Các biện pháp BĐĐT nguyên tắc Hiến định ghi nhận Hiến pháp- đạo luật tối cao Nhà nước.Theo “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngồi đầu vốn, cơng nghệ vào Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật thông lệ quốc tế; bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp vốn, tài sản quyền lợi khác tổ chức, cá nhân nước Doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi khơng bị quốc hữu hoá.”(Điều 25Hiến pháp 1992).Luật Đầu 2005 (LĐT 2005) quy định biện pháp bảo đảm đầu Chương II (từ Điều đến Điều 12) văn pháp luật khác Nội dung biện pháp bảo đảm đầu Việt Nam có quy định biện pháp BĐĐT Các biện pháp BĐĐT thể tính quán việc thực cam kết đảm bảo Nhà nước lợi ích nhà đầu tư, phù hợp với nội dung cam kết điều ước quốc tế khuyến khích bảo hộ đầu Nội dung bảo đảm đầu theo Luật Đầu bao gồm: 1.1Bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp NĐT: * Khái niệm : Bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp NĐT hiểu quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi ích đáng tài sản, thu nhập hợp pháp cho NĐT tiến hành hoạt động đầu Việt Nam * Nội dung: Đi từ chất HĐĐT việc đưa khối tài sản định để thực công việc hoạt động kinh tế Khi NĐT Nhà nước ta bảo đảm, bảo vệ tài sản theo quy định điều 6-LĐT 2005 với nội dung sau: Thứ nhất: Nhà nước bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp vốn đầu tài sản hợp pháp NĐT khơng bị quốc hữu hóa, khơng bị tịch thu biện pháp hành Quy định thể rõ quan điểm Nhà nước ta với sách tài sản Nội dung biện pháp bảo đảm đầu thơng thống, giúp cho NĐT yên tâm phần vốn, tài sản mang đầu vào thị trường Cũng quy định này, tạo lên mơi trường đầu lành mạnh, không phân biệt NĐT nước hay nước, tất bảo đảm tài sản hợp pháp Thứ hai: Trường hợp thật cần thiết lý quốc phòng, an ninh lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản NĐT NĐT tốn bồi thường theo giá thị trường thời điểm công bố việc trưng mua, trưng dụng; Việc toán bồi thường ln bảo đảm lợi ích hợp pháp NĐT không phân biệt đối xử NĐT Đây sở pháp lý vững chắc, giúp NĐT n tâm rằng: tài sản, lợi ích ln đảm bảo, cho dù có bị trưng mua, trưng dụng Biện pháp áp dụng cho tất NĐT có hoạt động đầu theo pháp luật đầu Việt Nam khơng có tiêu chí đưa phân biệt mức độ nhiều hoạt động đầu NĐT, biện phấp có hiệu lực NĐT thẳng vào hoạt động đầu khơng cần phải có thêm thủ tục hành khác * Ý nghĩa: Bảo đảm tài sản cho NĐT đồng nghĩa với việc bảo đảm tài sản cho Nhà nước, cho cộng động xã hội đặc biệt bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tài sản cho NĐT Tạo niềm tin thu hút nguồn vốn, khoa học kỹ thuật…từ NĐT, phát triển kinh tế Đất nước Tạo môi trường đầu lành mạnh, bảo đảm pháp chế nhà nước XHCN Đồng thời tăng niềm tin cho NĐT, qua khẳng định quyền NĐT trách nhiệm quan nhà nước có thẩm quyền *Thực tiễn áp dụng: Trong thực tế, biện pháp BĐĐT quan quản lý Nhà nước ta thực triệt để Nó áp dụng tất NĐT có hoạt động đầu theo quy định pháp luật Việt Nam NĐT bảo đảm tiến hành hoạt động đầu mình, khơng cần phải kiểm tra hay thông qua thủ tục hành 1.2 Bảo đảm đối xử bình đẳng NĐT: Nội dung biện pháp bảo đảm đầu * Khái niệm: Bảo đảm đối xử bình đẳng NĐT việc Nhà nước VN cam kết đối xử ngang quyền nghĩa vụ với tất NĐT tiến hành hoạt động đầu VN, không phân biệt quốc tịch, nguồn vốn NĐT Về bản, theo quy định pháp luật đầu hành Việt Nam, Nhà nước đảm bảo cho NĐT hưởng chế độ ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu dựa tiêu chí địa bàn, lĩnh vực đầu khơng dựa tiêu chí nguồn gốc vốn đầu Quốc tịch NĐT *Nội dung: Cùng với xu hội nhập hoá kinh tế nay, việc quốc gia mở rộng hợp tác mặt để thúc đẩy kinh tế phát triển, việc đối xử bình đẳng chủ thể tham gia kinh tế điều tất yếu vơ cần thiết.Theo LĐT 2005 NĐT ngồi nước đối xử bình đẳng với tham gia vào quan hệ pháp luật đầu Ví việc lựa chọn hình thức đầu tư, loại hình doanh nghiệp hay nghành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật VN Về bản, theo quy định pháp luật đầu hành Việt Nam, Nhà nước đảm bảo cho NĐT hưởng chế độ ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu dựa tiêu chí địa bàn, lĩnh vực đầu khơng dựa tiêu chí nguồn gốc vốn đầu Quốc tịch NĐT Nghĩa NĐT quốc tịch Việt Nam , nguồn vốn có nhờ vay hay chấp tài sản hay mượn…mà có, miễn vốn hợp pháp đầu lãnh thổ Việt Nam Đặc biệt Nhà nước ta có quy định cụ thể việc xét ưu đãi đầu cho NĐT tiến hành đầu vào địa bàn ưu đãi đầu (theo quy định Phụ lục A, B Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22-09-2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu 2005) Bên cạnh đó, NĐT tiến hành HĐĐT việc NĐT phải tuân theo trình tự thủ tục đầu định theo pháp luật VN điều thiết Như vây, NĐT không bị phân biệt hay đối xử thiên vị, dù NĐT theo loại hình, xuất xứ nguồn vốn đâu Ngoài ra, để minh chứng cho biện pháp BĐĐT thực hiện, không hệ thống pháp luật quốc gia mà Việt Nam tham gia ký kết điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại kinh tế song phương, đa phương, khu vực Nhà nước Việt Nam cam kết đối xử bình đẳng với tất NĐT đến với Việt Nam Tiêu biểu như: Hiệp định khung khu vực đầu ASEAN (AIA), Hiệp định thương mại Việt nam- Hoa kỳ (2000) , đặc Nội dung biện pháp bảo đảm đầu biệt kể từ VN thành viên Tổ chức thương mại quốc tế -WTO Biện pháp bảo đảm trở thành nguyên tắc pháp Luật đầu VN giai đoạn Việt Nam với cách thành viên Hiệp định AIA cam kết bảo hộ đầu cho NĐT theo nguyên tắc không phân biệt đối xử với NĐT *Ý nghĩa: Đối xử công NĐT giúp cho Nhà nước VN thực cam kết quốc tế, đặc biệt nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN) Tạo chế pháp lý đồng bộ, quan quản lý nhà nước tiến hành xem xét giải yêu cầu NĐT *Thực tiễn áp dụng: Thực tế cho thấy, biện pháp bảo đảm Nhà nước ta cho áp dụng phổ biến năm gần Đặc biệt kể từ Đại hội VI (12/1986) Đảng Nhà nước ta định tiến hành đổi kinh tế.Khi đó,nền kinh tế ta mở rộng cho phép NĐT nước vào đầu nước.Tuy nhiên NĐT bị phân biệt đối xử NĐT nước NĐT nước, chứng Nhà nước ta ban hành Luật đầu nước vào năm 1996…Hiện với đời Luật đầu 2005 khẳng định biện pháp bảo đảm đối xử bình đẳng NĐT thống thực triệt để 1.3.Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoạt động đầu tư; bảo đảm lợi ích hợp pháp nhà đầu việc chuyển giao công nghệ Việt Nam theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ quy định khác pháp luật có liên quan Thực tế, Công ty TNHH thành viên sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI - IP CO., LTD.) đại diện sở hữu trí tuệ hàng đầu Việt Nam, thành lập năm 1984, năm 2008, VCCI - IP phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức thành cơng hội thảo “bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ Việt Nam” thành phố Osaka Kobe, Nhật Bản Đây hội thảo đại diện SHTT Việt Nam tổ chức nước ngoài, điều khẳng định vị trí VCCI - IP phát triển SHTT Việt Nam Những quy định sở hữu trí tuệ khẳng định luật sở hữu trí tuệ 2005, luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009 10 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu - Hòa giải, -Trọng tài tòa án theo quy định pháp luật Như khuôn khổ giới hạn chung pháp luật Việt Nam, bên tranh chấp linh động lựa chọn cách giải quan tranh chấp cho để cơng việc giải tranh chấp đạt hiệu tốt Nhà nước ta ln có phương án tối ưu nhằm giúp NĐT có quan phù hợp đứng giải tranh chấp Nhà nước ta khơng bó buộc việc phải lựa chọn phương án Tòa án Việt Nam trọng tài Việt Nam để giải có tranh chấp quan có thẩm quyền Việt Nam NĐT nước ngồi, điều ước quốc tế thỏa thuận đại diện quan Nhà nước có thẩm quyền ký với NĐT nước cho phép lựa chọn quan giải tranh chấp khác *Ý nghĩa: Thể Nhà nước ta quan tâm có quy định cụ thể rõ ràng việc giải tranh chấp phát sinh HĐĐT, sở pháp lý giúp NĐT lựa chọn cho cách giải tối ưu phân định thẩm quyền giải cụ thể cho quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho NĐT *Thực tiễn áp dụng: Hiện nay, phát triển không ngừng kinh tế, quy mơ đầu ngày mở rộng nên tình trạng xảy tranh chấp ngày phức tạp Nhưng lĩnh vực đầu có tham gia chủ thể nước pháp luật Việt Nam quy định chủ thể đầu có quyền lựa chọn, thoả thuận luật áp dụng Do đó, NĐT Việt Nam gặp khó khăn tranh chấp xảy khơng thơng hiểu pháp luật nước ngồi Đặc biệt quan giải tranh chấp Việt Nam khơng có cách hiểu thống luật nước lựa chọn áp dụng Ngày 18/3/1965, Trung tâm Giải Tranh chấp Đầu Quốc tế (ICSID) WB thành lập theo Công ước năm 1965 Giải Tranh chấp Đầu Quốc gia Công dân Quốc gia khác Tiếp đó, ngày 14/10/1966, 30 ngày sau văn phê chuẩn thứ 20 nộp cho Ngân hàng giới, Cơng ước ICSID thức có hiệu lực Đến nay, Công ước khoảng 135 quốc gia phê chuẩn Cùng với hoạt động Trung tâm ICSID, năm 1976 quốc gia ký kết thông qua Cơ chế 15 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu phụ trợ Trung tâm ban hành quy tắc tạo điều kiện thuận lợi bổ sung, cho phép Ban thư ký ICSID giải tranh chấp bên khơng phải thành viên Cơng ước ICSID Mục đích chủ yếu Công ước nhằm thiết lập ICSID – chế hòa giải trọng tài thường trực bên cạnh WB – có chức giải tranh chấp đầu quan nhà nước bên ký kết nhà đầu bên ký kết khác Thủ tục tố tụng không thiết phải tiến hành trụ sở củaTrung tâm Oa-sing-tơn Thỏa thuận phủ việc đưa tranh chấp đầu trọng tài ICSID tìm thấy hợp đồng đầu phủ nhà đầu tư, hiệp định đầu song phương ICSID đặt trụ sở WB với tổ chức máy gồm: Hội đồng Hành chính, Ban thư ký, Ban Hòa giải Ban Trọng tài 1.6 Bảo đảm việc chuyển lợi nhuận thu nhập hợp pháp khác NĐT nước Bên cạnh việc bảo đảm, bảo vệ tài sản hợp pháp cho NĐT, việc bảo đảm chuyển tài sản,lợi nhuận hợp pháp cho NĐT điều tất yếu, đầu khơng có NĐT Việt Nam mà NĐT nước ngoài.Khi tiến hành đầu tư, mục tiêu lợi nhuận đặt chuyển phần lợi nhuận hợp pháp nước nhu cầu ,quyền lợi NĐT *Nội dung: Nội dung biện pháp pháp luật VN quy định cụ thể Điều LĐT 2005 sau: “1 Sau thực đầy đủ nghĩa vụ tài Nhà nước Việt Nam, nhà đầu nước chuyển nước khoản sau đây: a) Lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh; b) Những khoản tiền trả cho việc cung cấp kỹ thuật, dịch vụ, sở hữu trí tuệ; c) Tiền gốc lãi khoản vay nước ngoài; d) Vốn đầu tư, khoản lý đầu tư; 16 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu đ) Các khoản tiền tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp nhà đầu Người nước làm việc Việt Nam cho dự án đầu chuyển nước thu nhập hợp pháp sau thực đầy đủ nghĩa vụ tài Nhà nước Việt Nam Việc chuyển nước khoản thực đồng tiền tự chuyển đổi theo tỷ giá giao dịch ngân hàng thương mại nhà đầu lựa chọn Thủ tục chuyển nước khoản tiền liên quan đến hoạt động đầu theo quy định pháp luật quản lý ngoại hối.” Cùng với đó,ngày 18/11/2010, Bộ Tài ban hành Thông số 186/2010/TT-BTC, hướng dẫn thực việc chuyển lợi nhuận nước tổ chức, cá nhân nước ngồi có lợi nhuận từ việc đầu trực tiếp Việt Nam theo quy định Luật đầu Theo thông này, lợi nhuận nhà đầu nước chuyển từ Việt Nam nước lợi nhuận hợp pháp chia thu từ hoạt động đầu trực tiếp Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau thực đầy đủ nghĩa vụ tài Nhà nước Việt Nam theo quy định Lợi nhuận chuyển nước hàng năm lợi nhuận nhà đầu nước chia thu năm tài từ hoạt động đầu trực tiếp báo cáo tài kiểm toán, tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp mà nhà đầu nước tham gia đầu cộng với khoản lợi nhuận khác khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ năm trước chuyển sang; sau trừ khoản nhà đầu nước sử dụng cam kết sử dụng để tái đầu Việt Nam, khoản lợi nhuận nhà đầu nước sử dụng để trang trải khoản chi nhà đầu nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho nhu cầu cá nhân nhà đầu nước Việt Nam Trường hợp nhà đầu kết thúc hoạt động đầu Việt Nam, lợi nhuận chuyển nước tổng số lợi nhuận nhà đầu nước ngồi thu q trình đầu trực tiếp Việt Nam, trừ khoản lợi nhuận sử dụng để tái đầu tư, khoản lợi nhuận chuyển nước trình hoạt động nhà đầu nước Việt Nam khoản sử dụng cho chi tiêu khác nhà đầu nước Việt Nam Đáng ý, nhà đầu nước ngồi khơng chuyển nước ngồi số lợi nhuận chia thu từ hoạt động đầu trực tiếp Việt Nam năm phát 17 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu sinh lợi nhuận, trường hợp báo cáo tài doanh nghiệp mà nhà đầu nước đầu năm phát sinh lợi nhuận số lỗ lũy kế, sau chuyển lỗ theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chẳng hạn, nhà đầu nước ngồi A góp vốn thành lập công ty Việt Nam Năm 2009, công ty có phát sinh số lỗ tỷ đồng Giả sử năm 2010, cơng ty có thu nhập trước thuế tỷ đồng Như vậy, sau bù trừ chuyển lỗ từ năm 2009 chuyển sang theo quy định, năm 2010 cơng ty có số lỗ tỷ đồng Công ty không chia lợi nhuận cho bên tham gia góp vốn nhà đầu nước ngồi A khơng chuyển lợi nhuận chia năm 2010 nước Giả sử năm 2010, cơng ty có thu nhập trước thuế tỷ đồng Như vậy, sau bù trừ chuyển lỗ từ năm 2009 chuyển sang theo quy định, năm 2010 cơng ty lại số thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tỷ đồng Nếu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp công ty áp dụng 25% cơng ty thực nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 250 triệu đồng (= tỷ đồng x 25%) Công ty chia số lợi nhuận sau thuế cho bên tham gia góp vốn nhà đầu nước A chuyển lợi nhuận chia năm 2010 nước Về thời điểm chuyển lợi nhuận nước ngồi, thơng quy định nhà đầu nước chuyển hàng năm số lợi nhuận chia thu từ hoạt động đầu trực tiếp Việt Nam nước kết thúc năm tài chính, sau doanh nghiệp mà nhà đầu nước tham gia đầu hồn thành nghĩa vụ tài Nhà nước Việt Nam theo quy định pháp luật, nộp báo cáo tài kiểm tốn tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài cho quan quản lý thuế trực tiếp Trường hợp nhà đầu kết thúc hoạt động đầu trực tiếp Việt nam, nhà đầu chuyển lợi nhuận nước sau doanh nghiệp mà nhà đầu nước tham gia đầu hồn thành nghĩa vụ tài Nhà nước Việt Nam theo quy định pháp luật, nộp báo cáo tài kiểm tốn tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định Luật Quản lý thuế *ý nghĩa: 18 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu Biện pháp giúp cho NĐT bảo vệ nguồn thu nhập hợp pháp mình, cho dù lãnh thổ VN hay nước Đặc biệt vấn đề quản lý tài sản Nhà nước nói chung NĐT Việt Nam nói riêng *Thực tiễn thực hiện: Hiện thực biện pháp bảo đảm gặp nhìêu bất cập chưa có quản lý cách thống hệ thống pháp Luật thuế Việt Nam Hiện tượng đánh thuế trùng lặp phần lợi nhuận NĐT tiến hành chuyển nước ngồi phổ biến, phần lợi nhuận NĐT phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển nước phải chịu thuế thu nhập cá nhân Việt Nam, Việt Nam nước chuyển đến không ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần phần lợi nhuận chịu thuế nước 1.7 Bảo đảm quyền lợi NĐT có thay đổi sách pháp luật Để phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội, buộc Nhà nước phải có chế sách phù hợp đáp ứng nhu cầu NĐT Do có thay đổi sách pháp luật ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi NĐT Vì vậy, pháp luật VN quy định cụ thể biện pháp bảo đảm quyền lợi đáng cho NĐT theo cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết *Nội dung: Nội dung biện pháp BĐĐT quy định cụ thể Điều 11 LĐT 2005: “1 Trường hợp pháp luật, sách ban hành có quyền lợi ưu đãi cao so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu hưởng trước nhà đầu hưởng quyền lợi, ưu đãi theo quy định kể từ ngày pháp luật, sách có hiệu lực Trường hợp pháp luật, sách ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu hưởng trước quy định pháp luật, sách có hiệu lực nhà đầu bảo đảm hưởng ưu đãi quy định Giấy chứng nhận đầu giải một, số biện pháp sau đây: a) Tiếp tục hưởng quyền lợi, ưu đãi; 19 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu b) Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế; c) Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án; d) Được xem xét bồi thường số trường hợp cần thiết Căn vào quy định pháp luật cam kết điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên, Chính phủ quy định cụ thể việc bảo đảm lợi ích nhà đầu việc thay đổi pháp luật, sách ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích nhà đầu tư.” Khi thay đổi pháp luật Việt Nam làm phương hại tới lợi ích NĐT hay sách ưu đãi có lợi cho NĐT việc đối xử bình đẳng việc trì sách đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho NĐT mục tiêu hàng đầu Nhà nước ta tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn Trong trường hợp có thay đổi sách quy định pháp luật, quyền lợi ích hợp pháp NĐT bảo đảm, xét góc độ định,rõ ràng, Nhà nước đảm nhận phía số bất lợi dành cho NĐT chủ động lựa chọn phương án giải có thay đổi từ phía Nhà nước Như vậy: Nhà nước Việt Nam cam kết đảm bảo quyền lợi tối đa cho NĐT có thay đổi sách pháp luật Điều thể rõ nét thiện ý mong muốn Nhà nước Việt Nam việc thu hút vốn đầu nước *Một số biện pháp bảo đảm đầu khác: HĐĐT bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, nên đòi hỏi phải có hỗ trợ từ nhiều biện pháp BĐĐT khác Bên cạnh biện pháp BĐĐT trên, hệ thống pháp luật nước ta có biện pháp BĐĐT khác : Bảo đảm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ HĐĐT, Chuyển giao cơng nghệ (Điều 7- Luật đầu 2005); Bảo đảm mở cửa thị trường đầu tư, tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ 20 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu Ý kiến cá nhân ảnh hưởng biện pháp BĐĐT hiệu đầu Với quy định biện pháp BĐĐT ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu đầu Việt Nam thời gian vừa qua Chúng ảnh hưởng theo hai hướng tíchcực tiêu cực Nếu chúng ảnh hưởng tích cực thu hút nguồn vốn, khoa học cơng nghệ… từ nước ngồi vào Việt Nam, tìm kiếm NĐT quốc tế lớn với quy mơ cơng nghệ cao nhược điểm chúng không nhỏ Lúc này, đặt NĐT nước đứng trước thách thức vô lớn, nguồn vốn có hạn, khó cạnh tranh NĐT nước ngoài, làm giảm nội lực NĐT nước thị trường Việt Nam rấ khó kiểm sốt lượng hàng hố, dịch vụ nội địa NĐT sản xuất.Tuy nhiên, phủ nhận thành mà biện pháp BĐĐT mang lại Kể từ đổi kinh tế đất nước đến nay, với việc mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, kinh tế Việt Nam từ nước nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu trở thành nước có kinh tế phát triển với tốc độ ngày mạnh mẽ Để có thành kết hợp tổng thể yếu tố kinh tế, trị, ngoại giao Đảng Nhà nước ta mang lại hết sách pháp luật đầu với biện pháp BĐĐT phù hợp với nhu cầu nguyện vọng NĐT III Một số giải pháp thực tiễn cho quan Nhà nước để góp phần khắc 21 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu phục nhược điểm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm đầu Việt Nam giai đoạn Thứ nhất: Các quan Nhà nước Việt Nam cần xúc tiến nhanh việc ban hành văn hướng dẫn chi tiết biện pháp bảo đảm đầu tư, gia nhập Điều ước quốc tế có nội dung liên quan nội luật hóa thêm cam kết có lợi cho nhà đầu Việc hoàn thiện pháp luật bảo đảm đầu cần đảm bảo thể chế hóa đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với kinh tế thị trường nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có quản lý Nhà nước Thứ hai: Để đảm bảo tính khả thi thực hóa biện pháp bảo đảm đầu này, Chính phủ Việt Nam cần trọng vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, phố biến sâu rộng quy định pháp luật bảo đảm đầu tư; tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ; đổi mới, hoàn thiện nâng cao hiệu quản lý Nhà nước; đổi tổ chức, hoạt động hệ thống Trọng tài, Tòa án để đảm bảo tính thực thi pháp luật; xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật bảo đảm đầu Thứ ba: Với việc Nhà nước Việt Nam có sách bảo đảm đầu toàn diện khả thi thời gian ngắn giúp Việt Nam gia tăng sức hút đầu nước Vị Việt Nam trường quốc tế nhờ ngày nâng cao Thứ tư: Nhà nước cần phải xây hệ thống biện pháp cưỡng chế, xử lý có vi phạm xảy Có biện pháp bảo đảm đầu thực thi thực tế IV KẾT LUẬN CHUNG: Bằng biện pháp bảo đảm đầu cụ thể, Nhà nước Việt Nam dành cho nhà đầu tư, không phân biệt quốc tịch, dự án đầu tư, không phân biệt nguồn vốn quyền tối quan trọng kinh doanh-đó quyền tự kinh doanh Quyền tự kinh doanh quyền quan trọng nhà đầu nước, tiêu chí để nhà đầu 22 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu định lựa chọn môi trường đầu lựa chọn nước tiếp nhận đầu Tuy nhiên, để thực quyền tự kinh doanh, nhà đầu cần bảo đảm từ phía nước tiếp nhận đầu việc khơng can thiệp sâu vào q trình triển khai dự án đầu nhà đầu Rõ ràng, việc đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa hàng hóa sản xuất chuyển dịch địa bàn kinh doanh mục đích song song tồn với biện pháp bảo đảm đầu mà Nhà nước cần đạt trình thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Môi trường đầu với biện pháp BĐĐT sách pháp luật Việt Nam mang lại hiệu kinh tế vô quan trọng Để giữ vững thành đạt bên cạnh lãnh đạo Đảng Nhà nước, đòi hỏi hợp tác tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư, có đảm bảo kinh tế Việt Nam phất triển phồn thịnh tương lai sánh vai với cường quốc kinh tế toàn giới Tham khảo : Lời khuyên giá trị đầu tài nhà đầu thơng thái Một số nhà đầu thường nguyên tắc nhà đầu khác Nói cách ngắn gọn sinh ra, bắt đầu học quy tắc sống Một số quy tắc phải nhiều thời gian để học, phải trải qua thử nghiệm không tránh khỏi sai lầm Một số nguyên tắc cha mẹ dạy dỗ Việc tiếp thu, học hỏi từ người khác thường dễ dàng hơn, nhiên, dường làm tốt trải qua học đầy khó khăn Cũng nhà đầu tư, có lựa chọn Chúng ta học để hy vọng vượt qua thử thách tránh bị thua lỗ, có cách khác học từ người đàn ông thông thái lĩnh vực tài Ba người thơng thái Warren Buffett, Dennis Gartmen Puggy Pearson Họ tìm phương pháp khác để đạt thành công lĩnh vực tài chính, điểm chung họ là: thành cơng họ nhờ vào việc tuân thủ 23 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu chặt chẽ nguyên tắc Bài viết xin giới thiệu nguyên tắc mà ba người đàn ông tuân thủ 1- Nhà đầu vĩ đại thời đại – Warren Buffett Warren Buffett có tên gọi thân mật Oracle of Omaha – Nhà tiên tri Omaha (Omaha nơi ông sống làm việc) Warren Buffett nhà đầu giá trị (value investor ) theo trường phái Benjamin Graham (cha đẻ trường phái đầu giá trị) Ba nguyên tắc đầu Warren Buffett: Nguyên tắc 1: Điều không để thua lỗ Điều không quên Điều Nếu bạn bị thua lỗ khoản đầu tư, đừng nên bỏ thêm tiền vào bạn nhiều tiền để đạt điểm hòa vốn Để hạn chế khoản lỗ đầu vào công ty tốt có giá tạm thời mức giá chiết khấu (discounted price- giá giá trị công ty ) Khi đó, theo nguyên tắc quản lý vốn hiệu quả, trì sử dụng lệnh cắt lỗ (trailing stops) Hơn nữa, tình trạng lỗ làm bạn nhiều thời gian, tiền bạc tinh thần Do vậy, bạn hoàn cảnh vậy, nhớ đến nguyên tắc Nguyên tắc 2: Thị trường chứng khoán nơi chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người biết kiên nhẫn Lợi nhuận tốt dành cho người biết chờ đợi hội tốt Những người chạy theo “sức nóng” thị trường thường kết thúc thua lỗ nhiều Nếu phân tích bạn chưa chắn, đầu vào công ty tốt mức giá chiết khấu, kiên nhẫn chờ đợi giá chiết khấu trước mua vào Nguyên tắc 3: Phẩm chất quan trọng nhà đầu tính cách khơng phải trí tuệ Bạn cần có cá tính, khơng thỏa mãn theo đám đông không chống đối lại đám đông Suy nghĩ độc lập tự tin vào bạn hy vọng người q thơng minh thị trường Hầu hết hội tốt tìm thấy người khác rút khỏi thị trường Sự tự tin nhạy cảm kẻ thù đầu 24 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu 2- Nhà kinh doanh vĩ đại – Gartman Vào tháng 10/1989, Dennis Gartman công bố 15 nguyên tắc đầu đơn giản tờ tạp chí tài tiếng – Future Ơng nhà kinh doanh thành cơng, trải qua lúc có lợi nhuận kếch xù bị thua lỗ hết tất thứ Hiện ông chủ bút tờ The Gartman Letter, tờ báo phổ biến kinh nghiệm đầu cho nhà đầu cá nhân tổ chức Ba nguyên tắc đầu Dennis Gartman : Nguyên tắc 1: Khơng có nhà đầu nhỏ Khi bạn thấy có tượng xấu hoạt động phi pháp quản lý thị trường, chờ đợi chạy theo thị trường Tin xấu thường đem lại điều xấu Nếu bạn có giải pháp để giải vấn đề này, rút khỏi thị trường bán cổ phiếu nắm giữ Nguyên tắc 2: Thị trường giá lên tồn lâu, thị trường giá xuống tồn ngắn Gần 60% biến động cổ phiếu dựa biến động chung toàn thị trường, theo xu hướng thị trường đầu kinh doanh Hãy nhớ "Xu hướng thị trường người bạn bạn" Nguyên tắc 3: Đừng thực giao dịch phân tích phân tích kỹ thuật cho phép Phân tích giúp tìm cơng ty tốt có giá mức giá chiết khấuCòn phân tích kỹ thuật giúp xác định thi mua vào, bán ra, thực cắt lỗ Sự khác chúng hiểu sau: Hãy nghĩ nhà phân tích định mua bán nhà phân tích kỹ thuật Hiểu rõ phân tích giúp bạn lựa chọn cổ phiếu dùng phân tích kỹ thuật để khẳng định lại phân tích bản, lúc định mua bán 3- Kẻ đánh bạc chuyên nghiệp – Puggy Pearson Lời khuyên nhà đầu lần vố địch giới đánh Pocker- Puggy Pearson- là: Có vấn đề đánh bạc (gambling): biết đến tỷ lệ 60/40, biết quản lý tiền phải biết rõ Những điều áp dụng nhà đầu Ba nguyên tắc Puggy Pearson áp dụng chocác nhà đầu tư: 25 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu Nguyên tắc 1: Hãy biết đến tỷ lệ 60/40 Trong đánh poker, điều nắm tỷ lệ cược để chiến thắng Tỷ lệ cược 60/40 tỷ lệ tạo hội tốt để chiến thắng Nếu bạn nắm kiểm sốt, điều có nghĩa bạn có tỷ lệ tốt Các số liệu thống kê chứng minh đứng phía bạn Là nhà đầu tư, bạn nên cố gắng tạo tỷ lệ có lợi giao dịch Hãy tìm kiếm hội có tỷ lệ đánh cược 60/40, nhiều thời gian nghiên cứu, thực có nhiều cách để tìm thấy hội Có thể phải nhận biết thơng qua: việc lựa chọn chứng khoán riêng biệt, tiếp cận từ xuống ( top-down- đánh giá từ vĩ mô đến vi mô ) từ lên ( bottom-up – đánh giá từ vi mô đến vĩ mô) , dựa vào phân tích phân tích kỹ thuật, chiến lược giá nhạy cảm (value-based pricing- chiến lược giá nhạy cảm với nhu cầu), xu hướng phát triển chung kinh tế, xu hướng riêng ngành phương phápđứng phương diện nhà đầu chuyên biệt coi tốt Điểm quan trọng nhà đầu phải kiên định việc tìm kiếm nhận biết hội đầu Khi bạn quân đúng, thực bước sau Nguyên tắc 2: Biết quản lý tiền Quản lý tiền trình liên tục Nguyên lý hạn chế thua lỗ hội Nhưng thật không may nhà đầu kẻ đánh bạc nên đặt xì tố Dù vậy, nhà đầu phải nghiên cứu nhiều để tìm kiếm hội đầu tốt Khi bạn nắm chắc, định số tiền để thực hội đầu Có nhiều viết vấn đề này, coi thứ thật đơn giản Về bản, định có cân nhắc rủi ro lợi nhuận (risk-reward decision ) Càng bỏ nhiều tiền, phần thưởng dành cho bạn lớn rủi ro cao Hơn nữa, bạn không định, bạn khơng thể thắng Khi có hội tốt nhất, thường đủ thông minh để bỏ tiền hiệu Đối với hội tốt (chưa phải tốt nhất), bỏ khoản tiền đầu nhỏ đem lại lợi nhuận thấp Như đánh bài, hầu hết tiền nhà đầu tạo thặng dư nhỏ với canh bạc lớn, đơi có lần Điều đòi hỏi nhà đầu đánh giá hội phải so sánh với hội khác khứ Kinh nghiệm thầy giáo tốt Cuối nhà đầu sử dụng chiến lược cắt lỗ để giảm khoản lỗ lớn xảy việc đánh 26 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu giá hội nhà đầu khơng xác Đã có nhiều kẻ đánh bạc bị thua lỗ khơng có giải pháp vậy! Nguyên tắc 3: Phải biết rõ Trong đánh bạc có nguyên tắc bạn phải biết rõ lai Có nghĩa làm tất việc để tuân thủ nguyên tắc đặt Mọi người muốn dựa vào nguyên tắc để thực đầu tư, hội không phù hợp với đánh giá bạn theo tỷ lệ 60/40, bạn bắt buộc phải bỏ qua Đôi bạn khoản lợi nhuận, giữ cho bạn tránh khoản lỗ nặng Tuân thủ nguyên tắc điều để thành công người đánh bạc nhà đầu Bạn phải biết kiên nhẫn để có định đầu đắn, sau bạn hứng khởi thực hội đầu tốt có Kết luận: Ba người đàn ông nói tuân thủ nguyên tắc đặt Theo cách đó, họ thành cơng trong, nhiều người khác lại thất bại Chúng ta khơng thơng thái họ, học điều tốt từ người đàn ông ( Nguồn vietCEO.com) **HẾT** Tài liệu tham khảo 27 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu : Giáo trình Luật đầu – Đại học Luật Hà Nội Luật đầu 2005 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22-09-2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu 2005) Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009 Thơng số 186/2010/TT-BTC, hướng dẫn thực việc chuyển lợi nhuận nước tổ chức, cá nhân nước ngồi có lợi nhuận từ việc đầu trực tiếp Việt Nam theo quy định Luật đầu 2005 Nguồn từ Tổ chức thương mại giới –WTO Công ước năm 1965 Giải Tranh chấp Đầu Quốc gia Công dân Quốc gia khác-ICSID Các trang mạng … 28 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu 29 ... vậy, biện pháp bảo đảm đầu tư pháp luật đầu tư đóng góp quan trọng việc tạo mơi trường đầu tư bình ổn Thơng qua bình ổn đầu tư tạo yên tâm lớn cho nhà đầu tư Nội dung biện pháp bảo đảm đầu tư Thứ... đầu tư, bảo đảm việc chuyển lợi nhuận thu nhập hợp pháp khác nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư có thay đổi thất thường sách, pháp luật số biện pháp bảo đảm đầu tư khác Nội dung. .. tiến hành thi công dự án đầu tư Việt Nam Các biện pháp bảo đảm đầu tư bao gồm : bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp nhà đầu tư, bảo đảm đối xử bình đẳng nhà đầu tư, bảo đảm chế giải tranh chấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung và các biện pháp bảo đảm đầu tư , Nội dung và các biện pháp bảo đảm đầu tư , 1Bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của NĐT:, Ngày 18/3/1965, Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID) được WB thành lập theo Công ước năm 1965 về Giải quyết Tranh chấp Đầu tư giữa các Quốc gia và Công dân của các Quốc gia khác. Tiếp đó, ngày 14/10/1966, 30 ngày sau khi văn bản phê chuẩ, Ý kiến cá nhân về sự ảnh hưởng của các biện pháp BĐĐT đối với hiệu quả đầu tư.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay