tác động của dân số đến giáo dục

18 8 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:29

dân số Việt Nam, tác động của dân số đến giáo dục. chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển của giáo dục. di cư và giáo dục. phân bố mật độ dân só ảnh hưởng đến giáo dục. định hướng và giải pháp. THỰC TRẠNG DÂN SỐ VÀ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM. Vai trò và tác động của dân số tới vấn đề giáo dục ở Việt Nam4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH PHỊNG SAU ĐẠI HỌC (CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC) TIỂU LUẬN TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ TỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM Ngành: Địa lí học TP Hồ Chí Minh, tháng 10/2018 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số khái niệm 1.2 Các tiêu đánh giá trình độ phát triển giáo dục .5 1.3 Vai trò tác động dân số tới vấn đề giáo dục Việt Nam CHƯƠNG THỰC TRẠNG DÂN SỐGIÁO DỤC Ở VIỆT NAM TÀI LIỆU THAM KHẢO .18 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trên giới nay, vấn đề dân số vấn đề nóng bỏng, có tính thời mối quan tâm toàn nhân loại Dân số tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển bền vững mặt người xã hội Không vấn đề nóng bỏng tồn giới mà Việt Nam tình hình dân số đứng trước hội thách thức nhiều mặt, phải kể đến mặt giáo dục Vì vậy, phát triển dân số hợp lí trở thành điều kiện thuận lợi cho phát triển GD ngược lại, phát triển dân số khơng hợp lí kìm hãm phát triển GD phương diện.Con người vốn quý nhất, chủ nhân giới, động lực để phát triển xã hội mục tiêu hướng tới quốc gia giới Ở Việt Nam, chiến lược phát triển KT – XH thời kì 2011 – 2020 đảng ta khẳng định “Phát triển người phải coi chiến lược trung tâm Việt Nam” Muốn phát triển người phải trọng đến phát triển giáo dục Giáo dục coi nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng u cầu cơng nghiêp hố - đại hoá đất nước Giáo dục vừa mục tiêu vừa sức mạnh kinh tế Sự phát triển dân số ngày nhanh chóng tạo động lực toàn diện tới tác vấn đề kinh tế - xã hội Nhận thấy vấn đề cấp bách xã hội quan tâm, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Tác động dân số đến vấn đề giáo dục Việt Nam” làm đề tài tiểu luận Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Mục đích tiểu luận phân tích tác động dân số tới giáo dục Việt Nam từ đề phương hướng chiến lược cụ thể việc nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu tiểu luận cần phải thực nhiệm vụ quan trọng sau: - Một là: Tổng hợp tài liệu liên quan đến vấn đề dân số giáo dục - Hai là: Tìm hiểu thực tiễn phát triển hệ thống quản lí giáo dục nước giới - Ba là: Phân tích thực trạng phát triển tác động dân số đến giáo dục Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp xuyên suốt mà tiểu luận sử dụng phương pháp biện chứng vật, tiểu luận sử dụng số phương pháp khác phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu; phương pháp thống kê, logic lịch sử; phương pháp quy nạp, diễn dịch; phương pháp mơ hình hóa; phương pháp nghiên cứu thực địa… Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn nội dung nghiên cứu Chương 2: Thực trạng dân số giáo dục Việt Nam Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển giáo dục Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số khái niệm - Dân số: Là dân cư xem xét, nghiên cứu góc độ quy mơ, cấu - Phát triển dân số: Là trình phát triển số dân lãnh thổ quốc gia toàn giới, thời gian định ( thường tính từ năm trở lên) - Giáo dục: Giáo dục q trình tổ chức có mục đích, hoạt động hướng tới người thông qua hệ thống biện pháp tác động nhằm truyền thụ tri thức kinh nghiệm, rèn luyện kĩ lối sống, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức cần thiết cho đối tượng, giúp hình thành phát triển lực, phẩm chất, nhân cách phù hợp với mục đích mục tiêu chuẩn bị cho đối tượng tham gia lao động Một cách khái quát định nghĩa GD tất dạng học tập người - Phát triển GD: Là việc mở rộng quy mô hệ thống GD mặt nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nhân cách, đáp ứng đòi hỏi phát triển xã hội thành viên 1.2 Các tiêu đánh giá trình độ phát triển giáo dục - Tỉ lệ người lớn biết chữ ( 15 tuổi ) - Số năm học trung bình hay tỉ lệ nhập học cấp - Số học sinh vạn dân - Chi phí cho giáo dục: % GDP hay so với tổng chi ngân sách - Số lượng giáo viên / học sinh - Trình độ trang thiết bị, đồ dùng,phương tiện dạy học →Kinh tế phát triển số cao 1.3 Vai trò tác động dân số tới vấn đề giáo dục Việt Nam 1.3.1 Vai trò Giáo dục coi nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng u cầu cơng nghiêp hố - đại hố đất nước Giáo dục vừa mục tiêu vừa sức mạnh kinh tế Giáo dục tảng văn hoá, điều kiện quan trọng cho dân chủ, trị ổn định Giáo dục tảng xã hội kinh tế tri thức (Nhiều quốc gia có Việt Nam coi giáo dục quốc sách hàng đầu.) Muồn tiếp cận nền kinh tế kỹ thuật đại, có trình độ dân trí nhân dân trình độ chun mơn nghề nghiệp người lao động Trình độ giáo dục đại lượng đặc trưng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế xã hội quốc gia 1.3.2 Tác động dân số tới vấn đề giáo dục Việt Nam DS GD có mối liên hệ tác động lẫn chịu tác động nhiều yếu tố khác kinh tế, trị, quan niệm, phong tục, truyền thống văn hóa, tôn giáo Sự thay đổi quy mô cấu dân số ảnh hưởng đến phát triển số lượng chất lượng hệ thống giáo dục 6 CHƯƠNG THỰC TRẠNG DÂN SỐGIÁO DỤC Ở VIỆT NAM 2.1 Ảnh hưởng quy mô tốc độ gia tăng dân số đến chất lượng giáo dục Việt Nam nước có tỷ lệ gia tăng dân số cao Quy mô tốc độ tăng dân sốtác động trực tiếp gián tiếp đến phát triển giáo dục Ở nước ta quy mô dân số tăng nhanh nên số lượng học sinh không ngừng tăng nên Tốc độ tăng dân số cao làm cho số học sinh độ tuổi đến trường tăng nhanh chóng Tuy nhiên, tác động gián tiếp quy mô tốc độ tăng dân số thể thông qua ảnh hưởng tăng nhanh dân số đến chất lượng sống, mức thu nhập từ ảnh hưởng đến quy mơ giáo dục, đầu tư cho giáo dục, chất lượng giáo dục Tốc độ gia tăng dân số không tương xứng với phát triển kinh tế dễ dẫn đến tình trạng đói nghèo, thiếu ăn, thiếu chỗ ở, thu nhập thấp, dẫn đến tình trạng gia đình đơng khơng có tiền đóng học cho con, nên phải nghỉ học để phụ giúp gia đình làm kiếm tiền Như vậy, dân số tăng mà thu nhập thấp tỉ lệ trẻ em đến trường thấp dẫn đến tỉ lệ mù chữ dân cư cao Việt Nam quốc gia có quy mô dân số lớn, tốc độ phát triển dân số ngày nhanh, khoảng cách dân số tăng gấp đôi ngày rút ngắn Năm 2014 Việt Nam đạt 90,7 triệu người, đứng thứ Đông Nam Á, sau Indo-nêxia (248,8 triệu người) Philippin (99,4 triệu người) xếp thứ 13 tổng số 200 nước giới Với quy mô dân số vậy, nước ta tăng thêm 4,7 triệu người sau năm (trung bình năm tăng 940 nghìn người) kể từ năm 2009 Quy mơ dân số lớn thể mối quan hệ dân số đất đai Theo nhà khoa học tính tốn mật độ dân số thích hợp nên dừng lại từ 35 đến 40 người/ 1km2, Việt Nam gấp đến lần “mật độ chuẩn” gần gấp lần mật độ dân số Trung Quốc – nước đông dân nhất giới Mặc dù tỷ lệ giảm sinh vừa qua giảm tiếp tục giảm, kết qủa giảm sinh chưa thật vững chắc, tiềm ẩn nhiều nguy gia tăng dân số nhanh trở lại Nếu khơng trì nỗ lực quy mơ dân số nước ta vào kỷ XXI nên tới 125 triệu người cao hơn, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội đất nước Ở nước ta, nhiều trường lớp mở đội ngũ giáo dục tăng nhằm đáp ứng cho nhu cầu số lượng học sinh tăng lên Trong giai đoạn 2001-2010, tỷ lệ nhập học tinh tăng nhanh, mẫu giáo tuổi tăng từ 72% lên 98%, tiểu học từ 94% lên 97%, trung học sở từ 70% lên 85%, trung học phổ thông từ 33% lên 50%; quy mô đào tạo nghề tăng 3,08% lần, trung cấp chuyên nghiệp tăng 2,69 lần, cao đẳng đại học tăng 2,32 lần; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 43%, bước đầu đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Mạng lưới sở giáo dục phát triển rộng khắp toàn quốc mở rộng hội học tập cho người; bước đầu xây dựng xã hội học tập Tại thời điểm khai giảng năm học 2015-2016, nước có 4,5 triệu trẻ em học mầm non; 15,2 triệu học sinh phổ thông đến trường, bao gồm 7,6 triệu học sinh tiểu học, 5,2 triệu học sinh trung học sở 2,4 triệu học sinh trung học phổ thông Tính đến tháng 9/2015, nước có 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi, 10 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi mức độ Theo kết Điều tra, số trẻ em học mẫu giáo trước vào lớp đạt tỷ lệ 96,8%; số trẻ em độ tuổi tiểu học học tuổi đạt tỷ lệ 97,9%, số trẻ em độ tuổi tiểu học không học 1,5% Số trẻ em độ tuổi trung học sở học tuổi đạt tỷ lệ 90,4%; số trẻ em độ tuổi trung học sở không học 6,0% Số học sinh hoàn thành cấp trung học sở tiếp tục học trung học phổ thông đạt tỷ lệ 90% Số trẻ em độ tuổi trung học phổ thông học tuổi đạt tỷ lệ 70,7%; số trẻ em độ tuổi trung học phổ thông không học 24,1% 2.1.1 Tác động dân số đến việc giảng dạy Dân số tăng nhanh đẫn đến số lượng học sinh lớp tăng nhanh Số lượng học sinh lớp mà Bộ giáo dục quy định từ 35 – 40 học sinh Thế nhiều trường có số lượng học sinh lớp từ 40 – 50 học sinh, chí 55 học sinh Điều nói lên thực trạng đáng cảnh báo việc lớp học tải đa số trường nước ta Đây thực trạng chung thành phố lớn dân số đông chật chội Vì thế, điều hưởng khơng nhỏ đến việc giảng dạy giáo viên Đa số giáo viên cho họ cảm thấy khó khăn việc dạy học lớp có sĩ số đơng, việc truyền tải kiến thức, ổn định nề nếp lớp đông học sinh không tốt lớp có học sinh hơn, giáo viên khơng thể bám sát em, làm cho chất lượng học sinh khơng đều, có bị chênh lệch lớn Đó vấn đề nan giải giáo dục tình trạng thiếu lớp, thiếu giáo viên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dạy học trường nước ta 2.1.2 Tác động dân số đến việc học tập Do số lượng học sinh lớp đông nên khơng tránh khỏi tình trạng có em khơng hiểu Do giáo viên khơng có thời gian quan tâm em Việc lớp mà có đến 50 -60 học sinh chắn việc truyền thụ kiến thức đầy đủ cho lớp việc vơ khó khăn, với việc giữ trật tự ổn định việc vô vất giáo viên Hơn nữa, việc em tiếp thu hết giảng giáo viên đòi hỏi em phải tập trung không trật tự Ở lứa tuổi học sinh, đặc biệt em tiểu học nghịch ngợm ham chơi, nguyên nhân lớn cản trở trình tiếp thu giảng tập thể đơng Vì thế, dẫn đến tình trạng học sinh phải học thêm bên ngồi để bổ sung kiến thức Việc tải dẫn đến nhiều bất cập, phải chia thành nhiều ca học, học sinh phải học thứ 7, chủ nhật tượng phổ biến 2.1.3 Tác động dân số đến sở vật chất Dân số tăng nhanh gánh nặng đầu tư cho giáo dục Ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục ngày tăng: ngân sách chưa lớn, nên đầu tư cho ngành giáo dục chưa cao, sở vật chất hạ tầng thiếu thốn, nhiều nơi chưa xây dựng trường lớp khang trang, bàn ghế sách đồ dùng thiếu Điều thể rõ trường học nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa Tại môi trường vậy, điều rõ nhận thấy cân đối sâu sắc chất lượng giáo dục vùng nơng thơn, miền núi nhiều khó khăn với thành phố lớn Việc không tiếp cận với trang thiết bị học tập đại gây cản trở lớn tới việc hình thành áp dụng phương pháp học tập đổi giáo viên học sinh Điều làm cho họ bị lạc hậu, không tiếp cận với kiến thức rộng lớn giảm bớt kĩ cần thiết cho xã hội đại 2.2 Cơ cấu dân số ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục Cơ cấu dân số nước ta thời gian qua khơng hợp lí giới tính, nhóm tuổi, thành thị nơng thơn Thực tế cho thấy tình trạng bình đẳng giới nước ta xảy khả tiếp cận giáo dục, đào tạo chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hố gia đình phụ nữ trẻ em gái nhiều hạn chế Cơ cấu dân số theo tuổi ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển giáo dục Cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính nước ta chưa hợp lý biến động Cơ cấu dân số theo độ tuổi giới tính yếu tố xác định quy mô, cấu hệ thống giáo dục +Theo tuổi: dân số nước ta thuộc loại dân số trẻ, mức độ trẻ ngày giảm Nhóm 0-14 tuổi năm 2003 30% tổng dân số Cơ cấu tuổi phụ thuộc 10 vào mức sinh, mức sinh cao cấu tuổi trẻ Thời gian gần có biện pháp hạn chế mức sinh nên mức sinh giảm, mức độ trẻ giảm so với thời kỳ trước Dân số độ tuổi đến trường cao, quy mơ giáo dục tương ứng phải lớn Việt Nam nước có cấu dân số trẻ, tháp dân số có dạng hình tam giác, đáy rộng không đồng vùng, miền ảnh hưởng trước tiên tới quy mô, cấu khung cấu lãnh thổ ngành giáo dục Nếu tất trẻ em đến tuổi học đến trường hệ thống giáo dục có dạng hình tháp giống tháp dân số trẻ +Theo giới tính: Tỷ lệ nữ tổng số dân nước ta không ổn định biến động thất thường, tư tưởng trọng nam khinh nữ có chuyển biến 16 tỉnh có tỷ số giới tính sinh 115 nam so với 100 nữ, vượt mức sinh sản tự nhiên (ở vùng nơng thơn nghèo, vùng xa…tỷ lệ cao hơn) Tuy nhiên, khơng có chênh lệch đáng kể Do ngày bình đẳng giới nâng lên nhiều, hệ tư tưởng thay đổi mạnh mẽ Đây bước biến chuyển tốt đẹp, không gây cân giới Hiện nữ chiếm khoảng 51% tổng dân số Bảng 1: Tỷ lệ nhập học cấp tiểu học phân theo giới tính (%) Năm học 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 Tỷ lệ nhập học cấp tiểu Nam Nữ Chung 92,24 94,15 95,96 92,84 98,82 96,07 94,16 97,26 96,95 95,43 97,11 97,54 95,39 98,68 97,58 95,58 99,35 97,67 96,92 96,38 98,31 học ổn định mức cao, tăng dần từ 95,96% năm học 2006-2007 lên 98,31% năm học 2012-2013 Số liệu Bảng cho thấy tỷ lệ nhập học cấp tiểu học có chênh lệch nam nữ Bảng 2: Tỷ lệ tuyển thô cấp THCS phân theo giới tính Năm học 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 Nam 84,64 89,83 91,56 92,45 Nữ 86,69 82,30 87,68 88,69 Chung 85,63 86,19 89,66 90,62 11 2010 – 2011 93,72 96,33 94,97 2011 – 2012 92,80 97,47 95,00 2012 – 2013 98,46 95,51 96,94 Tỷ lệ tuyển thô cấp THCS tăng ổn định qua năm có chênh lệch học sinh nam học sinh nữ Tỉ lệ nữ nhiều dẫn đến số ngành đào tạo cao đẳng, đại học thay đổi để phù hợp với cấu dân số theo giới Ví dụ: thường nam chọn ngành cơng nghệ thơng tin, xây dựng,… Nữ chọn ngành sư phạm (đặc biệt mầm non tiểu học), thư kí văn phòng, +Cơ cấu nghề: Do xuất phát điểm Việt Nam lên từ nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu nên dân số khu vực nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất, năm gần có giảm tốc độ chậm Tuy nhiên phủ nhận bước chuyển theo hướng tích cực cấu ngành nghề Việt Nam năm gần giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp dịch vụ Kéo theo tỉ số dân cư dịch chuyển theo tương ứng xê dịch chậm Do xuất phát điểm nơng nghiệp nên trình độ dân trí thấp, khả tiếp thu khoa học kĩ thuật chưa cao Gia đình làm nơng thường khơng quan tâm đến việc học con, khơng đủ trình độ để dạy học, dẫn đến tình trạng số học sinh bỏ học, nhà làm nơng gia đình + Cơ cấu dân số thành thị nông thôn: Cơ cấu theo trình độ học vấn nhiều bất cập có chênh lệch lớn thành thị nơng thơn Dân số thành thị có điều kiện thuận lợi cho học tập nông thơn thành thị dân số có trình độ học vấn cao số lượng chất lượng 2.3 Phân bố dân cư mật độ dân số ảnh hưởng tới giáo dục Phân bố địa lý dân số có ảnh hưởng đến giáo dục Ở nước ta dân số phân bố không đồng miền núi; thành thị nông thôn Ở thành thị vùng đông dân kinh tế thường phát triển hơn, nên trẻ em có nhiều hội đến trường vùng phát triển dân cư thưa thớt Ngoài điều kiện kinh tế chưa có nên nước ta chưa quan tâm mức đến phát triển 12 giáo dục vùng hẻo lánh nhiều giáo viên không muốn làm việc vùng Mật độ dân số khu vực thành thị lớn nên ảnh hưởng đến số lượng chất lượng giáo dục Mật độ dân số lớn số trẻ em đến tuổi học cao gây tải, học sinh phải học ca, ví dụ c thành phố lớn : Hà Nội , Thành Phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng Ngược lại nơi dân cư thưa thớt, ví dụ dân tộc sống rải rác núi, số trẻ em độ tuổi học không nhiều, khoảng cách từ nhà đến trường lớn yếu tố gây khó khăn cho ngành giáo dục Dân số Việt Nam phân bố khơng có khác biệt lớn theo vùng Hai vùng Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long, châu thổ hai sơng lớn, nơi có đất đai màu mỡ điều kiện canh tác nơng nghiệp thuận lợi, có 43% dân số nước sinh sống Ngược lại, hai vùng Trung du miền núi phía Bắc Tây Nguyên, vùng núi cao điều kiện lại khó khăn nơi dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu, chiếm phần năm (gần 19%) dân số nước Dân số Việt Nam phân bố không tỉnh, đặc biệt dân cư tập trung đô thị lớn : đơng TP Hồ Chí Minh (3414 người/km2), tiếp đến Hà Nội (1935 người/km2), thứ ba Bắc Ninh (1248 người/km2) Bảng 3: Diện tích, dân số mật độ dân cư vùng nước năm 2009 Vùng Diện tích (km2) Dân số (nghìn người) MĐDS (Người/km2) Cả nước 331051,4 86024,6 260 ĐB Sông Hồng 21063,1 19625,0 932 Trung du miền núi phía Bắc 95338,8 11095,2 116 Bắc trung & DH miền Trung 95885,1 18870,4 197 Tây nguyên 54640,6 5124,9 94 Đông Nam Bộ 23605,2 14095,7 597 Đồng sông Cửu Long 40518,5 17213,4 425 Chính phân bố khơng đồng ảnh hưởng lớn tới tình trạng giáo dục nước ta Những vùng đông dân thường vùng có đất đai màu mỡ, giao thơng thuận lợi kinh tế phát triển nên giáo dục nơi có điều kiện phát triển tốt hơn, tốt nơi khác chất lượng 13 Bảng 4: Tỷ lệ người lớn (15+) biết chữ phân theo vùng địa lý (%) Năm Toàn quốc Miền núi phía Bắc Đồng Sơng Hồng Bắc Trung Nam Trung Tây Nguyên Đông Nam Đồng Sông Cửu Long Thành phố trực thuộc TW 2002 86,24 82,93 91,71 90,42 86,34 78,17 84,56 79,19 92,02 2004 87,89 86,04 92,63 91,26 87,28 80,80 86,23 81,84 93,10 2006 88,54 86,38 93,27 91,42 89,20 83,09 86,32 82,41 93,49 2008 88,96 86,21 94,24 92,00 88,84 84,08 87,79 82,78 93,46 2010 88,80 83,90 94,60 91,20 88,90 85,90 86,90 82,70 95,20 2012 89,10 84,00 94,90 91,90 89,00 86,20 88,40 83,10 94,30 Nhìn chung, tỷ lệ biết chữ vùng địa lý tăng vòng 10 năm (2002-2012) Tỷ lệ biết chữ người lớn (15+) vùng đồng sông Hồng thành phố trực thuộc Trung ương ln ổn định mức cao Vùng có tỷ lệ biết chữ người lớn (15+) thấp vùng miền núi phía Bắc, Tây Nguyên đồng sơng Cửu long, thấp tỷ lệ trung bình tồn quốc từ 5-6% (người lớn 15+) Như vậy, thấy rằng, số người mù chữ chủ yếu người dân tộc thiểu số, sinh sống vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở, địa bàn sinh sống rộng lớn, kinh tế - xã hội chậm phát triển Bảng 5: Tỉ lệ người lớn (15+) biết chữ phân theo nông thôn, thành thị (%) Năm 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Chung DT thiểu số Nông Thành thị thôn 86,24 67,81 84,13 92,57 87,89 72,34 85,98 93,38 88,54 73,39 86,79 93,13 88,96 74,11 87,14 93,54 88,80 73,00 86,70 93,60 89,10 73,10 86,90 94,10 Tính chung nước, tỷ lệ biết chữ người lớn từ 15 Nam Nữ 90,72 82,08 92,34 83,75 92,73 84,62 92,99 85,20 92,40 85,50 92,60 85,80 tuổi trở lên tiếp tục cải thiện; tăng dần từ 86,24% lên 89,10% (người lớn 15+) Tuy nhiên: - Tỷ lệ biết chữ người dân tộc thiểu số thấp so với tỷ lệ chung toàn quốc từ 15-18% người lớn 15 tuổi trở lên - Tỷ lệ biết chữ nữ giới (từ 15 tuổi trở lên) tăng từ 2002 đến nay, nhiên thấp nam giới từ 7-8% 14 - Tỷ lệ biết chữ người lớn từ 15 tuổi trở lên nông thôn thành thị chênh lệch đáng kể, nông thôn thấp từ 7-8% so với thành thị 2.4 Di cư giáo dục Việc di cư, khơng có tổ chức, khơng có kế hoạch dẫn đến tình trạng bị gián đoạn bỏ học trẻ; đó, việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục cần phải tính tốn đến yếu tố Theo Tổng điều tra Dân số nhà 1/4/2009, dân số nước ta gần 86 triệu người, tăng 11,3% so với năm 1999 Cũng theo kết Tổng điều tra này, năm, từ 2004 đến 2009, gần triệu người di cư, tăng 50% so với giai đoạn 1994-1999 Năm 2013, nước có gần1,8 triệu người di cư, tăng 33% so với trung bình giai đoạn (2004-2009) Xét cường độ có gia tăng mạnh Di cư tỉnh, tăng từ 29 người di cư/1000 dân năm 1999 lên 43 người di cư/1000 dân năm 2009 Di cư vùng tăng từ 19 người di cư/1000 dân năm 1999 lên 30 người di cư/1000 dân năm 2009 Rõ ràng, người di cư ngày nhiều tăng mạnh nhiều so với tăng dân số Bảng 6: Số dân di cư qua thời kỳ nước ta Thời kỳ 1984-1989 1994-1999 2004-2009 Số người di cư (nghìn người) 1.415 4.482 6.725 Do vốn đầu tư nước vào vùng khác nhau, nguyên nhân dẫn đến tình trạng di cư vùng nước So vùng Tây Nguyên, mức đầu tư nước ngồi vào đồng Sơng Hồng Đông Nam Bộ gấp nhiều lần Thực trạng chứa đựng nguy di cư tự lớn so với di dân theo dự án Ở TP Hồ Chí Minh luồng di cư tự đến không ngừng tăng lên Nhìn chung tình trạng di dân tự di chuyển lực lượng lao động làm trầm trọng thêm việc đáp ứng dịch vụ xã hội gây ô nhiễm môi trường sống, tàn phá tài nguyên, gia tăng tệ nạn xã hội tạo sức ép cho giáo dục Quy mô dân số thành thị vượt khả đáp ứng kết cấu hạ tầng (nhà ở, giao thông, cấp nước…) Tuy nhiên, di cư nơng thơn - thành thị có tác dụng thúc đẩy giáo dục phát triển khu vực thành thị: làm tăng số người có nhu cầu học, tăng 15 thêm giáo viên, sở vật chất Tạo sức ép cho giáo dục thành phố có mật độ dânđông 2.5 Ảnh hưởng tuổi kết hôn tới hệ thống giáo dục Tuổi kết hôn cao tạo hội kéo dài thời gian học tập trường học Thường khu vực miền núi, nơng thơn em học sinh đến tuổi trưởng thành, tình cảm nảy sinh điều hoàn toàn tự nhiên không tránh khỏi Nếu em kết hôn sớm dẫn đến tình trạng bỏ học chừng ngược lại, em bỏ học có khả kết sớm 2.6 Chất lượng dân số ảnh hưởng đến giáo dục Chất lượng dân số thể trình độ văn hóa, khả nhận thức học hỏi thể lực người dân Ở Việt Nam thực xong phổ cập giáo dục tiểu học đến năm 2009 có khoảng 1,7 triệu người mù chữ, điều ảnh hưởng không nhỏ đến giáo dục Việt Nam Làm giảm chất lượng giáo dục chưa biết chữ khơng thể mà thu nhận kiến thức khác nhà nước cẩn thêm nhiều tiền để dành cho việc xóa mù thay chi để nâng cao chất lượng giáo dục Theo thống kê UNDP năm 2011 số năm học trung bình người dân 5,5 năm Rất thấp so với mức kì vọng 10 năm Năm 2011 nước có 14,8 triệu học sinh phổ thơng với tổng số 587,2 nghìn giáo viên Điều cho thấy nước ta có tỉ lệ dân số học cao, với đội ngũ giáo viên đủ để đáp ứng nhu cầu học tập Nhưng số năm học trung bình lại thấp Điều cho thấy người Việt Nam không dành nhiều thời gian cho việc học tình trạng bỏ học nửa chừng phổ biến Với số lượng học sinh bậc phổ thông lớn nguồn cung cấp đầu vào cho hệ đại học cao đẳng sau này, để nâng cao thêm trình độ dân số cần phải có biện pháp nâng cao số năm học trung bình người dân Nhìn cách tổng quát chất lượng dân số Việt Nam thấp, chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lưc chất lượng cao nghiệp cơng nghiệp 16 hố, đại hố đất nước Các yếu tố thể lực người Việt Nam chiều cao cân nặng sức bền hạn chế Tỷ lệ suy dinh dưỡng người lớn cao số trẻ em thuộc diện thấp, còi (thấp so với lứa tuổi ) nhiều Ngồi có hàng triệu trẻ em bị tàn tật, mắc bệnh bẩm sinh, ảnh hưởng chất độc màu cam Tội phạm, tiêu cực xã hội tăng, có trẻ em lỗi bối xã hội CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 3.1 Định hướng Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch thực mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục đào tạo đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 Mục tiêu xây dựng giáo dục có chất lượng, cơng bằng, toàn diện thúc đẩy hội học tập suốt đời cho tất người; tiêu cụ thể hóa vào kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo hàng năm cấp, ngành để đến 2030 đạt mục tiêu chung sau: Thứ nhất, đảm bảo tất trẻ em gái trai hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục trung học sở miễn phí, cơng bằng, có chất lượng Thứ hai, tất trẻ em độ tuổi mầm non chăm sóc, giáo dục có chất lượng để phát triển toàn diện, chuẩn bị sẵn sàng vào tiểu học Thứ ba, đảm bảo tất người tiếp cận giáo dục sau phổ thơng có chất lượng, với chi phí học tập phù hợp với mức sống mức thu nhập Thứ tư, xóa bỏ bất bình đẳng giới giáo dục; đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng giáo dục, đào tạo tất cấp học cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số trẻ em hoàn cảnh dễ bị tổn thương Thứ năm, tất thiếu niên hầu hết người trưởng thành, không phân biệt giới tính, biết đọc, biết viết biết tính tốn Thứ sáu, tất người học trang bị kiến thức kỹ cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững, bao gồm: giáo dục lối sống bền vững, quyền người, bình đẳng giới, thúc đẩy văn hóa hòa bình, không bạo 17 lực; thực giáo dục công dân tồn cầu, thích ứng cao với đa dạng văn hóa, giữ sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy đóng góp văn hóa phát triển bền vững 3.2 Giải pháp Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở liên thơng, chuẩn hóa, đại hóa, đa dạng hóa hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội đặc biệt coi trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao tất cấp trình độ Xây dựng hệ thống giáo dục đa dạng phương thức, đảm bảo “ai học hành”, học theo nguyện vọng học suốt đời xã hội học tập; hệ thống giáo dục chuẩn hóa với tiêu chí dân tộc, tiên tiến, đại đảm bảo liên thông ngồi nước sở chuẩn hóa với yếu tố đảm bảo chất lượng trình độ đào tạo Hệ thống giáo dục hệ thống giáo dục chất lượng cao tiền đề cho phát triển khoa học, công nghệ, khai thác nhiều vận dụng có hiệu nguồn tri thức dân tộc, nhân loại làm tảng cho công xây dựng kinh tế tri thức nước ta Xây dựng, phát triển nhanh đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giỏi Nguồn lực đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục vốn quý nhất, động lực, nhân tố đảm bảo cho lợi giáo dục phát triển cạnh tranh với giáo dục tiên tiến khu vực giới Nhà giáo cán quản lý giáo dục giỏi chìa khóa, nhân tố trung tâm cho nghiệp giáo dục phát triển Suy đến cùng, chất lượng giáo dục cao hay thấp phần lớn phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ thầy, cô giáo cán quản lý giáo dục Do vậy, phải đặt trọng tâm vào tạo bước chuyển biến chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Thực tiễn 25 năm đổi giáo dục khẳng định phải mở rộng, phát huy dân chủ thực đồng khâu phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, bố trí sử dụng, thực sách đãi ngộ tương xứng Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán quản lý giáo dục toàn ngành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nghiệp giáo dục nước ta 18 phát triển đặt yêu cầu đòi hỏi ngày cao trình độ, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm nhà giáo lực lãnh đạo, quản lý cán quản lý giáo dục Trách nhiệm nhà giáo cán quản lý giáo dục không trách nhiệm với trạng giáo dục nước ta hôm mà trách nhiệm với khứ tương lai Ngành Giáo dục nước ta phải nơi thu hút người giỏi nhất, thông minh yêu nghề để thực đòn bẩy để nâng người Việt Nam lên vị trí hàng đầu khu vực giới TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Tống Văn Đường, Giáo trình dân số phát triển, nhà xuất Hà Nội, 2001 Đô thị hóa sách phát triển thị cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội, 1998 Tổng cục thống kê (2005), Niên giám thống kê 2005 Tổng cục thống kê (2006), Niên giám thống kê 2006 Tổng cục thống kê (2008), Niên giám thống kê 2008 Tổng cục thống kê (2011), Niên giám thống kê 2011 Tổng cục thống kê (2014), Niên giám thống kê 2014 http://ilssa.org.vn/ban-tin-thi-truong-lao-dong/ https://www.gso.gov.vn/SLTK/Menu.aspx?rxid=8f161760-9ba0-4c6d-8898fdef1a92c072&px_db=02.+D%C3%A2n+s%E1%BB%91+v%C3%A0+lao+ %C4%91%E1%BB%99ng&px_type=PX&px_language=vi 10 http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Quy-I2014-Co-cau-lao-dong-chuyendich/196895.vgp 11 http://ilssa.org.vn/2015/07/17/nhung-thach-thuc-ve-lao-dong-viec-lam-trongqua-trinh-tan-dung-co-hoi-dan-so-vang-va-doi-pho-voi-gia-hoa-dan-so-dephat-trien-ben-vung-dat-nuoc/ 12 http://www.vietnamplus.vn/ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-tai-viet-nam-giamso-voi-nam-2013/336398.vnp 13 http://www.hvct.edu.vn/giao-duc-dao-tao.aspx?tabid=466&a=1073&pid=37 ... thơn thành thị dân số có trình độ học vấn cao số lượng chất lượng 2.3 Phân bố dân cư mật độ dân số ảnh hưởng tới giáo dục Phân bố địa lý dân số có ảnh hưởng đến giáo dục Ở nước ta dân số phân bố... liệu liên quan đến vấn đề dân số giáo dục - Hai là: Tìm hiểu thực tiễn phát triển hệ thống quản lí giáo dục nước giới - Ba là: Phân tích thực trạng phát triển tác động dân số đến giáo dục Việt Nam... triển số lượng chất lượng hệ thống giáo dục 6 CHƯƠNG THỰC TRẠNG DÂN SỐ VÀ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM 2.1 Ảnh hưởng quy mô tốc độ gia tăng dân số đến chất lượng giáo dục Việt Nam nước có tỷ lệ gia tăng dân
- Xem thêm -

Xem thêm: tác động của dân số đến giáo dục, tác động của dân số đến giáo dục, 2 Các chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển của giáo dục, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG DÂN SỐ VÀ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay