Tiểu luận phân biệt các khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái, biome sinh quyển các biome chính trên trái đất

13 30 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:14

Để đáp ứng nhu cầu đó thì việc tìm hiểu hệ sinh thái trái đất là vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết. Muốn tìm hiểu rõ về hệ sinh thái trái đất thì hệ sinh thái trái đất cần được nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau từ cá thể, quần thể cho đến các hệ sinh thái và sinh quyển. Tiểu luận chuyên đề Sinh học quần thể PHN MỞ ĐẦU Sinh thái học khoa học nghiên cứu mối quan hệ qua lại sinh vật với với mơi trường Nó trở thành khoa học cấu trúc thiên nhiên Mặc dù đời sinh thái học có đóng góp to lớn cho văn minh nhân loại, đặc biệt lĩnh vực quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý bảo vệ mơi trường góp phần cho phát triển bền vững xã hội Tất sinh vật sống mơi trường đất, nước, khơng khí bị tác động lúc nhân tố sinh thái mơi trường Chính vậy, sinh thái học trở thành nhu cầu hiểu biết để người sống hòa hợp với thiên nhiên Để đáp ứng nhu cầu việc tìm hiểu hệ sinh thái trái đất vấn đề quan trọng cấp thiết Muốn tìm hiểu rõ hệ sinh thái trái đất hệ sinh thái trái đất cần nghiên cứu nhiều cấp độ khác từ cá thể, quần thể hệ sinh thái sinh Do cần phân biệt khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái, Biome sinh Mặt khác cần nghiên cứu Biome trái đất để từ thấy phần mối quan hệ qua lại phức tạp, đa dạng sinh vật với với môi trường Xuất phát từ lý em tiến hành thực tiểu luận: “Phân biệt khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái, Biome, sinh Các Biome trái đất” Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn TiÓu luận chuyên đề Sinh học quần thể PHN NI DUNG I CÁC ĐỊNH NGHĨA - Quần thể: nhóm cá thể loài, khác giới tính, tuổi kích thước; phân bố vùng phân bố lồi (chúng có khả giao phối với để sản sinh hệ mới) - Quần xã: có nhiều định nghĩa khác quần xã như: theo Shelford, quần xã tổ hợp tương đối đồng thành phần lồi hình dạng ngồi; theo Mai Đình Yên, quần xã tập hợp sinh vật sống với khoảng không gian định (sinh cảnh) thời điểm nhất; theo Ô Đum, quầnsinh học tổ hợp quần thể, phân bố lãnh thổ sinh cảnh xác định Hiện nay, định nghĩa quần xã dùng rộng rãi định nghĩa Ơ Đum, ngồi yếu tố sinh vật đề cập tới mơi trường sống khoảng khơng gian xác định - Hệ sinh thái: hệ thống bao gồm sinh vật môi trường tác độn lẫn mà thực vòng tuần hồn vật chất dòng lượng Hệ sinh thái bao gồm quầnsinh vật sinh cảnh Xét cấu trúc: Hệ sinh thái bao gồm thành phần: + Môi trường (E): bao gồm yếu tố vô sinh tồn tự nhiên tổ hợp lại thành mơi trường sống khí hậu, thủy văn, đất đai vv… Các nguyên tố khoáng tham gia vào chu trình tuần hồn vật chất, chất hữu liên kết thành phần vô hữu sinh + Sinh vật sản xuất (P): sinh vật có khả quang hợp tạo chất hữu từ chất vô đơn giản (thực vật xanh số vi khuẩn) + Sinh vật tiêu thụ (Sinh vật tiêu thụ lớn - C): tùy theo đối tượng thức ăn, có sinh vật tiêu thụ cấp ăn thực vật; sinh vật tiêu thụ cấp ăn sinh vật tiêu thụ cấp vv… + Vật phân hủy (Sinh vật tiêu thụ nhỏ - D) gồm nấm, vi khuẩn số Tài liệu chia s ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Sinh häc qn thĨ động vật nhỏ làm nhiệm vụ phân giải xác chết động vật thực vật chất thải thể Cũng có hệ sinh thái khơng có đủ thành phần hệ sinh thái hang động, hệ sinh thái đáy biển (thiếu sinh vật sản xuất) Hệ sinh thái tồn hoạt động nhờ hai chức bản: vòng tuần hồn vật chất dòng lương thành phần để tái tạo quần xã thích hợp với mơi trường sinh thái thích ứng - Biome: Là quầnsinh học xâm chiếm vùng rộng lớn, đặc trưng giống khí hậu sinh vật - Sinh quyển: theo Vermatski sinh lớp vỏ trái đất, lớp có sống tồn tại, tác động lực địa chất, tạo thực trạng trái đất Như theo ông sinh tập hợp thể sống, mà lớp (khoảng khơng) vỏ thống nhất, có sống mối quan hệ tác động thường xun với chất khơng sống mơi trường Sinh gồm toàn thủy (sâu tới 12km), địa lớp khơng khí sát mặt đất (trước quan niệm 20km), sống lên cao khơng có II CÁC BIOME CHÍNH TRÊN TRÁI ĐẤT Theo nhà sinh thái học Anh-Mỹ, biome hệ sinh thái xâm chiếm vùng rộng lớn, có giống khí hậu sinh vật Đối với biome đặc trưng dạng sống xác định thảm thực vật cao đỉnh khí hậu Nhưng khơng phải bao gồm thảm thực vật cao đỉnh khí hậu mà có biome thuộc cao đỉnh thổ nhưỡng giai đoạn phát triển Trong trường hợp này, tồn dạng sống khơng điển hình Nghiên cứu biome, có nhiều xu hướng khác Phân loại có nhiều quan điểm khác nhau, đa phần công nhận đất liền tồn 10 biome điển hình sau: Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Sinh học quần thể Lónh nguyên (Tundra): nhiệt độ trung bình mùa 100C, tối thấp -700C, tối cao 160C, lượng mưa từ 150 - 250 mm/năm Rừng kim (Coniferous forest): nhiệt độ dao động từ -400C đến 200C, lượng mưa từ 300 - 900 mm/năm Rừng rụng Trung lục địa (Mid-latitude decidious forest): nhiệt độ dao động từ -300C đến 300C, lượng mưa từ 750 - 1500mm/năm Thảm cỏ Trung lục địa (Mid-latitude grassland): nhiệt độ từ -200C đến 300C, lượng mưa 500 - 900mm/năm Thảo nguyên (Steppes): nhiệt độ từ -400 C đến 400C, lượng mưa 350 500 mm/năm Rừng mưa nhiệt đới (Tropical rainforest): nhiệt cao quanh năm, lượng mưa từ 2000 mm/năm trở lên Rừng rụng nhiệt đới (Tropical decidious forest) (rừng thưa): nhiệt độ trung bình 200C, lượng mưa 150 - 600mm/năm Rừng bụi nhiệt đới (Tropical serub forest): nóng quanh năm, lượng mưa 200 - 1000mm/năm Thảm cỏ nhiệt đới (Tropical grassland): nhiệt độ trung bình 20 - 300C, lượng mưa 700 - 1200 mm/năm 10 Hoang mạc (Desert): nhiệt độ dao động từ -4 C đến 400C hay hơn, lượng mưa 250 mm/năm II.1 Lãnh nguyên Mùa ngắn, băng giá kéo dài, khí hậu lạnh mùa đơng mùa hè, gió tuyết lạnh, chế độ chiếu sáng biến động với biên độ lớn năm ảnh hưởng đến hình thái, sinh lý cấu trúc thực vật nên lãnh nguyên có đa dạng sinh học thấp, có tượng nước nên bị úng Do đó, chất hữu chuyển thành dạng than bùn Quần xã thực vật có cấu trúc đơn giản, có mùa sinh trưởng ngắn quần xã ln ln mở Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn TiĨu luận chuyên đề Sinh học quần thể Cú hai dng lãnh nguyên: + Lãnh nguyên Bắc cực: khí hậu lạnh, úng nước + Lãnh nguyên núi cao: khí hậu lạnh khô cằn II.2 Rừng mưa nhiệt đới - rừng ẩm nhiệt đới A.Humbont người nghiên cứu loại hình rừng mưa Nam Mỹ Rừng mưa nhiệt đới - kiểu thảm thực vật có thành phần loài phong phú nhất, cấu trúc phức tạp nhất, phân bố vành đai thấp, gần xích đạo Ở hàng năm khơng có thay đổi mùa, có nhiệt độ trung bình năm cao, nhiệt ngày đêm thay đổi, độ ẩm cao, lượng mưa hàng năm khoảng 2000 2500mm, có thời kỳ khơ (lượng mưa thấp 125mm/tháng) Nói chung độ ẩm đáp ứng cho phát triển năm Sự phá vỡ điều kiện (khí hậu) làm cho kiểu biến Rừng mưa nhiệt đới phân bố vùng chính: a Vùng lòng chảo Amazon Ơrinơcơ Nam Mỹ (khu rừng lớn nhất) vùng eo Trung Mỹ b Vùng lòng chảo Công Gô, Nigeria Dambia Trung Tây Phi Madagasca c Các vùng Ấn độ - Mã lai - Borneo - Tân Ghine Rừng mưa nhiệt đới có số lượng loài lớn cho sinh khối lớn, tích lũy quanh năm Phần mặt đất đạt độ cao từ 45 - 60m, khác hình thái mầu sắc, vật hậu, đặc biệt xanh quanh năm Trong rừng mưa nhiệt đới Brazin, 1ha có tới 1.000 thân gỗ to, 8.200 thân gỗ nhỏ, 3.000 dây leo loại Ở châu Phi, 1ha có 700 gỗ to, Vân nam (Trung quốc) có tới 600 gỗ to Nhiều bì sinh, thân thảo làm tăng thêm rậm rạp loại rừng Hoa hoa tự tượng rải rác thảm tán xanh rừng mưa mùa, cá thể lồi hoa vào thời điểm khác nhau, hoa có tầng khác Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Sinh học quần thể c thân già Trên thân gỗ rừng mưa nhiệt đới có nhiều ký sinh thuộc bọn rêu, địa y, nhiều dây leo cuốn, nhiều thảo có thân lớn, nhiều thảo khác gặp nơi có nhiều ánh sáng, nhiều có thân thẳng, gốc có bạnh vè lớn Sự phân tầng không rõ ràng rừng mưa nhiệt đới, làm cho rừng có độ phủ cao, ánh sáng lọt xuống tầng mặt đất ít, làm cho tầng mặt đất thường gặp thảm cỏ thực vật chết (rừng già) Trong rừng mưa nhiệt đới đất khác biệt với rừng mưa núi, độ phủ cao hơn, dạng sống đa dạng rừng mưa II.3 Savan rừng khô nhiệt đới (Rừng thưa) Quần hệ savan dạng khác rừng khô đặc trưng cho thảm thực vật vùng nhiệt đới, giống kiểu rừng mưa Savan phát triển nơi khí hậu từ trạng thái rừng mưa với độ ẩm cao, nhiệt độ cao, lượng mưa hàng năm lớn giảm dần đến khô Lượng mưa vùng có rừng khơ savan dao động từ 600-1500 mm/năm Hơn phân bố không đều, thời kỳ khô kéo dài 4-6 tháng, gần quanh năm có nhiệt độ cao Do thời gian khô kéo dài khác nhau, khả thấm giữ nước thuộc đất kém, phân bố loại đá mẹ hoạt động khai thác người nguyên nhân tồn dạng khác quần xã khô, từ trạng thái rừng khô dạng savan điểm tiếp giáp với rừng mưa kéo tiếp đến dạng quần xã cỏ có điểm vài gỗ Vì đặc điểm nên phân bố hai loại thường đan xen vào Quần hệ savan vùng khác khác thành phần lồi, có đặc điểm cấu trúc chung thảm cỏ hạn sinh lâu năm ngừng sinh trưởng vào mùa khơ, có điểm gỗ, bụi tùy theo Savan Châu Phi: chiếm gần 40% diện tích lãnh thổ, savan điển hình, thảm cỏ khơ khép tán, có nhiều chịu hạn tốt Đặc biệt savan Châu Phi có cao bắp (Aensonia digitata) thuộc họ Bombacaceae, gỗ cao từ 10-25m, Tài liệu chia sẻ ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Sinh học quần thĨ sống lâu năm, thân to (đường kính đạt 10m), tán to rậm Trong thời kỳ khơ cao bắp rụng hồn tồn, bước vào thời kỳ mưa hoa (hoa to đường kính đạt 20cm, cuống dài đạt 25cm) có Động vật có động vật ăn cỏ (hươu cao cổ, voi…), động vật ăn thịt Ngồi hòa thảo, thảm cỏ gặp số thuộc họ thảo có thân rễ hay thân hành Savan Đông Nam Á: gặp Ấn Độ, Mã Lai Nam Á phần lớn có nguồn gốc thứ sinh tồn liên quan đến hoạt động người Thực vật savan thường cao, phần lớn lãnh thổ gặp loài cỏ tranh Loài đặc trưng loại hình lau (Saccharum spontaneum) nhiều nơi tạo thành bụi hay thảm dày đặc, cao tới 3m Savan Đông Nam Á vùng đất đai khơ cằn lớp phủ thuộc họ thảo thưa Cây gỗ loại hình chuyển sang thuộc chi Acacia, hạn sinh khác bụi gai vv… Savan Nam Mỹ: có diện tích tương đương với savan Châu Phi, phân bố hai vùng chính: phía Bắc lục địa lòng chảo Orinơcơ vùng đồi núi Brazin, bình ngun Grantrakơ Thảm cỏ hạn sinh, cao 1m, có nhiều hai mầm mọc Cây gỗ thấp, có tán dù, số rụng vào mùa khơ, số cứng, vỏ dày có tác dụng chống khí hậu khơ nóng lửa đốt Savan Châu Úc: chiếm phần lớn lãnh thổ Châu Úc Phía Tây kéo sát bờ biển Có quần hệ savan Châu Úc có cấu trúc gần với quần hệ rừng có quần hệ có thảm cỏ Thành phần lồi thực vật mang tính đặc thù cao quần hệ khác Cây gỗ kiểu savan bạch đàn (chi eucalipus), phi lao (chi casuarina) Động vật bọn ăn cỏ - động vật có vú côn trùng, chim… ăn cỏ như: linh dương, ngựa vằn, hươu cao cỏ voi… Ngồi có động vật ăn thịt thích nghi với chạy nhanh để bắt mồi như: sư tử, báo, bọn gặm nhấm… II.4 Hoang mạc Tài liu chia s ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Sinh häc qn thĨ Phân bố miền nhiệt đới ơn đới Hoang mạc ơn đới mùa nóng hoang mạc nhiệt đới mùa đông lạnh, lượng mưa 250mm/năm Nhiệt độ tối cao lên tới 45-490C, tối thấp -180C Giới thực vật hoang mạc khác nhau, đạt vài nghìn lồi thực vật có hoa nhiều dạng dạng sống khác để tồn vùng giá thể có điều kiện khắc nghiệt Do khan nước phân bố không nên đất hoang mạc thường bị mặn hóa di động Xác sinh vật ít, phân hủy nhanh, khơng tích lũy nên dinh dưỡng khống thực vật khó khăn Các thực vật sống có cấu trúc thể với điều kiện Ví dụ: sống theo mùa, phần đất phát triển mạnh, thân mọng nước Các tác giả khác chia hoang mạc thành loại khác nhau, chia ba loại: + Hoang mạc nóng, khơ: phân bố Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Úc + Hoang mạc lạnh: phân bố Bắc Mỹ, Bắc nước Nga, Châu Âu, Bắc Á + Hoang mạc ven biển: nhiệt độ mùa 350C, mùa đông -400C II.5 Rừng ẩm nhiệt đới, rừng cứng bụi cứng nhiệt đới Nói chung vùng lãnh thổ nhiệt đới phân bố hai bán cầu từ 25-300 đến 35-400 vĩ Bắc Nam Nhiệt độ trung bình năm 17-180C Lớp phủ thực vật đới lục địa khác thành phần cấu trúc Nhiệt độ hạ thấp có tính chu kỳ, mùa đông không rõ ràng, lượng mưa lớn, mùa nhiệt độ cao, địa hình phức tạp nên thảm thực vật thay đổi lớn nhanh Khí hậu thay đổi theo lục địa, từ Đơng sang Tây Thơng thường, phía Đơng đạt độ ẩm cao hình thành rừng nhiệt đới ẩm (như Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản…), phía Tây có tượng mưa theo mùa đặc biệt vào mùa đông nhiệt độ hạ thấp, mùa khơng có mưa ( vùng Địa Trung Hải, Nam Phi, Châu Úc, Châu Phi…) Tài liệu chia s ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Sinh học qn thĨ Vùng nhiệt đới đất liền đặc trưng khí hậu lục địa: mùa đơng nhiệt độ hạ thấp, mùa lượng mưa khan Rừng cứng bụi Trung Cận Đơng: khí hậu Trung Cận Đơng coi khí hậu trung gian nhiệt đới ôn đới nên tồn nhiều thường xanh nhiệt đới có rụng lá, kim đặc trưng cho Bắc bán cầu Ở đây, mùa đông tương đối ấm ẩm, mùa khô nóng, đơi nhiệt độ lên cao vùng nhiệt đới Sự phân cắt mạnh địa hình tham gia mạnh vào việc xác định kiểu thảm thực vật vùng Bình ngun vùng hẹp, nối liền rặng núi, nói chung địa hình phức tạp phạm vi không lớn Rừng cứng Trung Cận Đông chủ yếu loài thuộc họ sồi dẻ xanh phân bố đai thấp Đai cao chủ yếu kim (thông, bạch dương Abies alba) Những quần hệ bụi cứng phổ biến vùng Trung Cận Đông Phổ biến bụi có thân khơng lớn, thường xanh, kiểu cấu trúc hạn sinh điển hình Rừng nhiệt đới Đông Nam Á (rừng ẩm nhiệt đới rừng kim núi): phân bố từ vĩ độ 320 Bắc, tùy theo địa hình có nơi xuống vĩ độ 200 Quần hệ phân bố rừng theo sườn Hymalaya, dãy núi Tây Nam Trung Quốc quần đảo: Kalimantan, Sumatra, Java Độ cao giới hạn 1400 - 3500m mặt biển Địa hình phức tạp, thường có nâng lên, tụt xuống hình thành dãy núi, thung lũng, lòng chảo Rừng nhiệt đới Đơng Nam Á chịu tác động khơng khí theo mùa, có khí hậu ấm ẩm chiếm phần lớn tháng năm Trong lịch sử phát triển vùng có biến động nên bảo tồn nhiều lồi thực vật đệ tam Thảm thực vật có khác biệt thành phần miền Bắc miền Nam, thực vật thâm nhập vào nhauthậm chí tồn bên nên thảm thực vật đa dạng phong phú Ngày hoạt động người mật Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Sinh học quần thể dân số nên thảm thực vật rừng nhiệt đới Đơng Nam Á có biến đổi lớn tùy vùng Rừng nhiệt đới bụi Nam Phi: có khí hậu giống vùng Trung cận Đơng, thành phần hệ thực vật khác Rừng nhiệt đới Nam Mỹ: có khí hậu tương tự vùng Trung Cận Đơng, mùa khơ có nhiệt độ trung bình 17,60C vào tháng 12, 1, 2; mùa đơng ơn hòa, có nhiệt độ trung bình 11,30C vào tháng 5, 6, II.6 Thảo nguyên Là quần xã cỏ với khép tán hay nhiều loài cỏ Đại đa số loài cỏ thuộc nhóm hạn sinh, sống lâu năm, ngừng sinh trưởng vào mùa đơng Thảo ngun đặc trưng khí hậu lục địa, phát triển theo hướng từ Bắc đến Nam sâu vào lục địa Đất điển hình đất đen, phía Nam đất khơ nên có màu hạt dẻ Địa hình nói chung phẳng, song ngòi, có thung lũng Khí hậu nóng mùa hè, lạnh mùa đơng, có tuyết rơi, lượng mưa 670mm/năm Thực vật chủ yếu cỏ hạn sinh lâu năm, Nam tỷ lệ tăng Thời kỳ sinh dưỡng thực vật 160-190 ngày Động vật có lồi ăn cỏ đặc trưng kèm theo động vật ăn thịt Thảo nguyên Châu Âu: phía Bắc giáp đới rừng qua thảo nguyên rừng, phía Nam giáp sa mạc qua kiểu bán hoang mạc Lượng mưa đạt 600mm/năm, xuống phía Nam giảm Preri Bắc Mỹ: phân bố từ vĩ tuyến 54 Bắc Canada đến vĩ tuyến 35, từ Đông sang Tây kéo dài từ kinh tuyến 99-1670 Lượng mưa phía Đơng đạt 1000mm/năm, phía Tây đạt 350mm/năm Lượng mưa tăng từ Bắc đến Nam Pampa Nam Mỹ: giống thảo nguyên nhiều đặc điểm mơi trường sống Lượng mưa biến thiên, phía Đơng 500-2000mm/năm, phía Tây 2501000mm/năm Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Sinh học quần thể Động vật thảo nguyên: có động vật ăn thực vật chạy nhanh bò bison, ngựa hoang, lừa, cáo, chim, côn trùng vv… Động vật sống theo đàn, vận chuyển nhanh, bay giỏi, ngủ đông, ngủ hè, dự trữ thức ăn đặc điểm đặc trưng II.7 Rừng ôn đới Bắc bán cầu Bao gồm: rừng kim, rừng mưa ôn đới, rừng rụng ôn đới Rừng tạo thành loài gỗ khác điều kiện sống khác nhau, vị trí địa lý, địa hình, độ phì nhiêu đất khác Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình mọc, hình thành tập đồn cấu trúc Rừng kim (rừng Taiga): tạo thành loài chi Picea, Pinus, Abies Larix Rừng Taiga đặc trưng vắng mặt rộng, loại sồi thảm cỏ Môi trường sống đới khắc nghiệt có tính lục địa cao, Bắc băng dương tao khối khơng khí lạnh Lượng mưa thấp ( Bắc Xiberi 350mm/năm), mùa đơng tuyết, mùa ấm Rừng rụng ôn đới: mùa đông lạnh, mùa khí hậu ấm ẩm nên có mùa hè, mùa đơng rụng Rừng mưa ơn đới: khí hậu lạnh, lượng mưa lớn II.8 Thảm cỏ Là quần xã trung sinh nhiều năm, quần xã phát triển điều kiện độ ẩm trung bình, tính trung sinh đặc điểm đặc trưng thảm cỏ với thảm thực vật khác Đồng thời, yếu tố định phân bố loại hình thảm cỏ loại hình thực vật khác phụ thuộc yếu tố địa hình nên thảm cỏ gặp nhiều đới, đai khác Loại hình đặc trưng thảm cỏ vùng ôn đới (đồng cỏ thảo ngun) Ngồi có vùng nhiệt đới (đồng cỏ savan), vùng nhiệt đới (thảo nguyên) Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn TiĨu ln chuyªn ®Ị Sinh häc qn thĨ Nó ngun sinh thứ sinh Đồng cỏ nguyên sinh có vùng núi cao bãi bồi vùng đất Đồng cỏ thứ sinh có nhiều nơi, chủ yếu hoạt động tàn phá người Đất đồng cỏ tốt, pH trung tính chua, có tầng đất sâu Hệ thực vật gồm bốn nhóm: họ Thảo, họ Đậu, nhóm thuộc Thảo họ Cói Trong đó, đa số đồng cỏ có hòa thảo chiếm ưu Cấu trúc đồng cỏ: đồng cỏ dù thấp (dưới 1m) chia nhiều tầng khác (trừ đồng cỏ có tầng trồng loài) +Tầng 1: tầng cỏ cao, thường thuộc họ cói + Tầng 2: tầng cỏ thấp, thảo nhỏ hay đậu + Tầng 3: tầng thảo thấp, nhiều chồi sinh dưỡng hòa thảo + Tầng 4: tầng mặt đất, gồm nhỏ sát mặt đất rêu II.9 Một số Biome khác Ngoài Biome lớn kể có số Biome khác như: + Biome nước ngọt: nước chảy (sông, suối), nước đứng (ao, hồ) đất ướt + Biome biển khơi: bờ biển, biển ôn đới biển nhiệt đới + Biome người tạo ra: hệ sinh thái đô thị công nghiệp, hệ sinh thái công nghiệp nông thôn, hệ sinh thái nông nghiệp Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Sinh học quần thể PHN KẾT LUẬN Qua số vấn đề trình bày trên, nhận thấy quần thể, quần xã, hệ sinh thái biome cấp độ khác vùng sinh thái định Do cần phân biệtkhái niệm Trong sinh quyến trái đất chia thành 10 Biome chính, cần nắm đặc diểm Biome, đặc biệt đặc điểm khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm lượng mưa) đặc điểm sinh vật để qua thấy mối quan hệ qua lại sinh vật sinh vật với môi trường, làm sở để phân loại biome Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn ... wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Sinh học quần thể PHẦN KẾT LUẬN Qua số vấn đề trình bày trên, nhận thấy quần thể, quần xã, hệ sinh thái biome cấp độ khác vùng sinh thái định Do cần phân biệt. .. sát mặt đất (trước quan niệm 20km), sống lên cao khơng có II CÁC BIOME CHÍNH TRÊN TRÁI ĐẤT Theo nhà sinh thái học Anh-Mỹ, biome hệ sinh thái xâm chiếm vùng rộng lớn, có giống khí hậu sinh vật... biệt rõ khái niệm Trong sinh quyến trái đất chia thành 10 Biome chính, cần nắm đặc diểm Biome, đặc biệt đặc điểm khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm lượng mưa) đặc điểm sinh vật để qua thấy mối quan hệ qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận phân biệt các khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái, biome sinh quyển các biome chính trên trái đất, Tiểu luận phân biệt các khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái, biome sinh quyển các biome chính trên trái đất, PHẦN 2. NỘI DUNG, II. CÁC BIOME CHÍNH TRÊN TRÁI ĐẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay